<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s lists="8646" user="robot_fury" modified="2019-01-19 05:58:59" id="7678143" created="2018-12-31 19:33:40">
 <w id="w7678143.1">Sgę</w>
 <w id="w7678143.2">́</w>
 <w id="w7678143.3">:</w>
 <w id="w7678143.4">nǫʔ</w>
 <w id="w7678143.5">.</w>
</s>
 
<s id="7678149" lists="8646" rating="1" created="2018-12-31 19:35:47" modified="2019-01-19 05:58:51" user="robot_fury" nrRatings="1">
 <w id="w7678149.1">Sgę</w>
 <w id="w7678149.2">́</w>
 <w id="w7678149.3">:</w>
 <w id="w7678149.4">nǫʔ</w> 
 <w id="w7678149.5">gęh</w>
 <w id="w7678149.6">?</w>
 <w id="w7678149.7">.</w>
</s>
 
<s user="robot_fury" lists="8646" modified="2019-03-15 19:35:21" created="2018-12-31 19:43:15" id="7678161">
 <w id="w7678161.1">Ǫ</w>
 <w id="w7678161.2">:</w>
 <w id="w7678161.3">nęh</w> 
 <w id="w7678161.4">gi</w> 
 <w id="w7678161.5">hyá</w>
 <w id="w7678161.6">:</w>
 <w id="w7678161.7">ʔ</w>
 <w id="w7678161.8">.</w>
</s>
 
<s user="robot_fury" lists="9502" modified="2019-11-24 22:34:23" id="8344621" created="2019-11-24 22:34:17">
 <w id="w8344621.1">Senyęʔdeʔ</w>
 <w id="w8344621.2">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2018-12-20 04:27:53" lists="8646" user="robot_fury" id="7610693" rating="0" nrRatings="1" modified="2018-12-20 05:02:37">
 <w id="w7610693.1">Daskro</w>
 <w id="w7610693.2">:</w>
 <w id="w7610693.3">wiˀ</w> 
 <w id="w7610693.4">hwę</w>
 <w id="w7610693.5">:</w>
 <w id="w7610693.6">doˀ</w> 
 <w id="w7610693.7">ęsahdę</w>
 <w id="w7610693.8">:</w>
 <w id="w7610693.9">diˀ</w>
 <w id="w7610693.10">.</w>
</s>
 
<s created="2018-12-20 05:07:42" lists="8646" user="robot_fury" id="7610699" rating="0" nrRatings="1" modified="2019-01-19 05:59:02">
 <w id="w7610699.1">O</w>
 <w id="w7610699.2">:</w>
 <w id="w7610699.3">nęh</w> 
 <w id="w7610699.4">to</w>
 <w id="w7610699.5">:</w>
 <w id="w7610699.6">hah</w> 
 <w id="w7610699.7">ęsha</w>
 <w id="w7610699.8">:</w>
 <w id="w7610699.9">yǫˀ</w>
 <w id="w7610699.10">.</w>
</s>
 
<s created="2018-12-31 19:33:40" lists="8646" user="robot_fury" id="7678143" modified="2019-01-19 05:58:59">
 <w id="w7678143.1">Sgę́</w>
 <w id="w7678143.2">:</w>
 <w id="w7678143.3">nǫʔ</w>
 <w id="w7678143.4">.</w>
</s>
 
<s created="2018-12-31 19:34:23" lists="8646" user="robot_fury" id="7678146" modified="2019-01-19 05:58:55">
 <w id="w7678146.1">Hai</w>
 <w id="w7678146.2">,</w> 
 <w id="w7678146.3">haiʔ</w>
 <w id="w7678146.4">.</w>
</s>
 
<s created="2018-12-31 19:35:47" lists="8646" user="robot_fury" id="7678149" rating="1" nrRatings="1" modified="2019-01-19 05:58:51">
 <w id="w7678149.1">Sgę́</w>
 <w id="w7678149.2">:</w>
 <w id="w7678149.3">nǫʔ</w> 
 <w id="w7678149.4">gęh</w>
 <w id="w7678149.5">?</w>
 <w id="w7678149.6">.</w>
</s>
 
<s created="2018-12-31 19:43:15" lists="8646" user="robot_fury" id="7678161" modified="2019-03-15 19:35:21">
 <w id="w7678161.1">Ǫ</w>
 <w id="w7678161.2">:</w>
 <w id="w7678161.3">nęh</w> 
 <w id="w7678161.4">gi</w> 
 <w id="w7678161.5">hyá</w>
 <w id="w7678161.6">:</w>
 <w id="w7678161.7">ʔ</w>
 <w id="w7678161.8">.</w>
</s>
 
<s created="2019-03-19 12:42:23" lists="8646" user="robot_fury" id="7816893">
 <w id="w7816893.1">Nyoh</w>
 <w id="w7816893.2">.</w>