No entenc el que el està dient.
Jag förstår inte vad han säger.

Tom té un gos blanc.
Tom har en vit hund.