<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s lists="9392" id="8232721" modified="2020-10-05 10:50:22" user="shekitten" created="2019-10-04 23:53:03">
 <w id="w8232721.1">Nu</w> 
 <w id="w8232721.2">lle</w> 
 <w id="w8232721.3">ddunafan</w> 
 <w id="w8232721.4">yn</w> 
 <w id="w8232721.5">puf</w>
 <w id="w8232721.6">.</w>
</s>
 
<s id="8421861" user="shekitten" created="2020-01-01 18:24:56" modified="2020-06-27 22:52:37">
 <w id="w8421861.1">Es-ty</w> 
 <w id="w8421861.2">fath</w>
 <w id="w8421861.3">?</w>
</s>
 
<s id="8421872" created="2020-01-01 18:30:41" modified="2020-10-05 10:49:22" user="shekitten">
 <w id="w8421872.1">Nu</w> 
 <w id="w8421872.2">sun</w> 
 <w id="w8421872.3">fath</w>
 <w id="w8421872.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-06-27 22:50:16" created="2020-02-25 00:22:43" user="shekitten" id="8575803">
 <w id="w8575803.1">Lla</w> 
 <w id="w8575803.2">ffenestr</w> 
 <w id="w8575803.3">gi</w> 
 <w id="w8575803.4">es</w> 
 <w id="w8575803.5">rhuth</w>
 <w id="w8575803.6">.</w>
</s>
 
<s id="8722382" created="2020-04-28 02:57:31" user="shekitten" modified="2020-10-05 10:49:30">
 <w id="w8722382.1">Nu</w> 
 <w id="w8722382.2">sun</w> 
 <w id="w8722382.3">fasterig</w>
 <w id="w8722382.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" modified="2020-06-27 22:46:27" created="2020-04-28 02:58:14" id="8722383">
 <w id="w8722383.1">Sa</w> 
 <w id="w8722383.2">es</w> 
 <w id="w8722383.3">basterig</w>
 <w id="w8722383.4">.</w>
</s>
 
<s id="8722385" user="shekitten" modified="2020-06-27 22:46:16" created="2020-04-28 02:59:21">
 <w id="w8722385.1">Es-sa</w> 
 <w id="w8722385.2">fasterig</w>
 <w id="w8722385.3">?</w>
</s>
 
<s id="8762272" modified="2020-10-05 10:46:40" user="shekitten" created="2020-05-14 23:56:00">
 <w id="w8762272.1">Nu</w> 
 <w id="w8762272.2">affrênefan</w> 
 <w id="w8762272.3">Saesonig</w>
 <w id="w8762272.4">.</w>
</s>
 
<s id="8777237" created="2020-05-21 00:39:01" user="shekitten" modified="2020-06-27 22:43:46">
 <w id="w8777237.1">Lla</w> 
 <w id="w8777237.2">nadyr</w> 
 <w id="w8777237.3">es</w> 
 <w id="w8777237.4">bel</w>
 <w id="w8777237.5">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:41:50" created="2020-05-29 03:30:40" user="shekitten" id="8800472">
 <w id="w8800472.1">Ill</w> 
 <w id="w8800472.2">diawl</w> 
 <w id="w8800472.3">es</w> 
 <w id="w8800472.4">morth</w>
 <w id="w8800472.5">.</w>
</s>
 
<s id="8808669" user="shekitten" created="2020-06-01 00:44:27" modified="2020-09-08 11:41:56">
 <w id="w8808669.1">Llo</w> 
 <w id="w8808669.2">wid</w> 
 <w id="w8808669.3">nîr</w> 
 <w id="w8808669.4">chalent</w>
 <w id="w8808669.5">.</w>
</s>
 
<s id="8814945" user="shekitten" created="2020-06-04 04:42:05" modified="2020-09-08 11:42:03">
 <w id="w8814945.1">Eo</w> 
 <w id="w8814945.2">grêdd</w> 
 <w id="w8814945.3">gwstr</w> 
 <w id="w8814945.4">pharol</w>
 <w id="w8814945.5">.</w>
</s>
 
<s created="2020-06-04 04:42:14" user="shekitten" modified="2020-09-08 11:42:03" id="8814946">
 <w id="w8814946.1">Eo</w> 
 <w id="w8814946.2">grêdd</w> 
 <w id="w8814946.3">tew</w> 
 <w id="w8814946.4">pharol</w>
 <w id="w8814946.5">.</w>
</s>