<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s user="User87851" created="2020-02-14 22:01:59" id="8552588">
 <w id="w8552588.1">Sretan</w> 
 <w id="w8552588.2">rođendan</w>
 <w id="w8552588.3">!</w>
</s>
 
<s user="TurkishReform" created="2020-09-17 12:08:26" id="9044783">
 <w id="w9044783.1">Molim</w> 
 <w id="w9044783.2">vas</w> 
 <w id="w9044783.3">nosite</w> 
 <w id="w9044783.4">masku</w>
 <w id="w9044783.5">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="9044783" modified="2020-11-07 21:57:13" created="2020-09-17 12:08:26" user="\N">
 <w id="w9044783.1">Molim</w> 
 <w id="w9044783.2">vas</w> 
 <w id="w9044783.3">nosite</w> 
 <w id="w9044783.4">masku</w>
 <w id="w9044783.5">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2017-03-26 04:17:28" id="5978196" user="\N">
 <w id="w5978196.1">Voda</w> 
 <w id="w5978196.2">je</w> 
 <w id="w5978196.3">život</w>
 <w id="w5978196.4">.</w>
</s>
 
<s user="Ricardo14" modified="2019-09-07 14:27:31" created="2019-09-07 14:26:55" id="8171237">
 <w id="w8171237.1">Tom</w> 
 <w id="w8171237.2">je</w> 
 <w id="w8171237.3">moj</w> 
 <w id="w8171237.4">brat</w>
 <w id="w8171237.5">.</w>
</s>
 
<s id="8552588" created="2020-02-14 22:01:59" user="Tamara_eM">
 <w id="w8552588.1">Sretan</w> 
 <w id="w8552588.2">rođendan</w>
 <w id="w8552588.3">!</w>
</s>
 
<s user="\N" modified="2020-03-25 12:30:56" id="8632798" created="2020-03-25 12:30:24">
 <w id="w8632798.1">Ostanite</w> 
 <w id="w8632798.2">u</w> 
 <w id="w8632798.3">kući</w>
 <w id="w8632798.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-04-17 07:46:11" created="2020-04-17 07:45:56" id="8687840" user="Ricardo14">
 <w id="w8687840.1">Jedan</w>
 <w id="w8687840.2">,</w> 
 <w id="w8687840.3">dva</w>
 <w id="w8687840.4">,</w> 
 <w id="w8687840.5">tri</w>
 <w id="w8687840.6">,</w> 
 <w id="w8687840.7">četiri</w>
 <w id="w8687840.8">,</w> 
 <w id="w8687840.9">pet</w>
 <w id="w8687840.10">,</w> 
 <w id="w8687840.11">šest</w>
 <w id="w8687840.12">,</w> 
 <w id="w8687840.13">sedam</w>
 <w id="w8687840.14">,</w> 
 <w id="w8687840.15">osam</w>
 <w id="w8687840.16">,</w> 
 <w id="w8687840.17">devet</w>
 <w id="w8687840.18">,</w> 
 <w id="w8687840.19">deset</w>
 <w id="w8687840.20">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="9988176" modified="2021-04-26 20:01:24" user="\N" created="2021-04-26 16:05:06">
 <w id="w9988176.1">Vjenčat</w> 
 <w id="w9988176.2">ćemo</w> 
 <w id="w9988176.3">se</w>
 <w id="w9988176.4">.</w>
</s>
 
<s id="9988179" created="2021-04-26 16:06:26" user="\N" modified="2021-04-26 20:01:18">
 <w id="w9988179.1">Da</w> 
 <w id="w9988179.2">li</w> 
 <w id="w9988179.3">je</w> 
 <w id="w9988179.4">ovo</w> 
 <w id="w9988179.5">džamija</w>
 <w id="w9988179.6">?</w>
</s>
 
<s user="\N" created="2021-04-26 16:09:20" modified="2021-04-26 20:01:13" id="9988184">
 <w id="w9988184.1">Idemo</w> 
 <w id="w9988184.2">spavati</w>
 <w id="w9988184.3">.</w>
</s>