Астероид избухна над Челябинск, Русия.
Астероид експлодирал над Челjабинск, Русија.


Книгата е интересна.
Книгата е интересна.

Новият коронавирус е много заразен.
Новиот коронавирус е високо заразен.
Том и аз сме горе-долу на същата възраст.
Том и јас сме горе-доле на иста возраст.

Том е добър писател.
Том добро пишува.