Водата е живот.
Water is lyf.


Водата е живот.
Water bith lyf.