<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1654151" user="Amastan" created="2012-06-29 21:20:55" modified="2020-09-24 19:09:02">
 <w id="w1654151.1">Yesɛa</w> 
 <w id="w1654151.2">takeṛṛust</w> 
 <w id="w1654151.3">tamaynut</w> 
 <w id="w1654151.4">d</w> 
 <w id="w1654151.5">tkeṛṛust</w> 
 <w id="w1654151.6">taqburt</w>
 <w id="w1654151.7">.</w>
</s>
 
<s user="Amastan" id="1698360" created="2012-07-15 21:50:53" modified="2020-08-21 19:49:05">
 <w id="w1698360.1">Gedleɣ</w> 
 <w id="w1698360.2">i</w> 
 <w id="w1698360.3">yiman-inu</w> 
 <w id="w1698360.4">učči</w> 
 <w id="w1698360.5">n</w> 
 <w id="w1698360.6">waṭas</w> 
 <w id="w1698360.7">acku</w> 
 <w id="w1698360.8">aya</w> 
 <w id="w1698360.9">diri-t</w> 
 <w id="w1698360.10">i</w> 
 <w id="w1698360.11">tezmert</w>
 <w id="w1698360.12">.</w>
</s>
 
<s id="1771349" user="Amastan" modified="2020-10-10 18:49:38" created="2012-08-12 22:45:46">
 <w id="w1771349.1">Axeddim-nsen</w> 
 <w id="w1771349.2">d</w> 
 <w id="w1771349.3">asersi</w> 
 <w id="w1771349.4">n</w> 
 <w id="w1771349.5">yiseɣẓanen</w> 
 <w id="w1771349.6">imaynuten</w> 
 <w id="w1771349.7">deg</w> 
 <w id="w1771349.8">yiselkimen</w> 
 <w id="w1771349.9">n</w> 
 <w id="w1771349.10">teṛmist</w>
 <w id="w1771349.11">.</w>
</s>
 
<s id="1798093" user="Amastan" created="2012-08-26 13:37:56" modified="2020-10-09 18:51:28">
 <w id="w1798093.1">Gma</w> 
 <w id="w1798093.2">iwala</w> 
 <w id="w1798093.3">akk</w> 
 <w id="w1798093.4">isura</w> 
 <w id="w1798093.5">imarikaniyen</w>
 <w id="w1798093.6">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-10-11 18:39:13" created="2013-12-07 17:18:34" user="Amastan" id="2910183">
 <w id="w2910183.1">Llan</w> 
 <w id="w2910183.2">ssawaḍen</w> 
 <w id="w2910183.3">isafaren</w> 
 <w id="w2910183.4">ɣer</w> 
 <w id="w2910183.5">ugrur</w>
 <w id="w2910183.6">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-10-11 18:34:03" created="2014-11-10 16:16:13" id="3621680" user="Amastan">
 <w id="w3621680.1">D</w> 
 <w id="w3621680.2">asinen</w> 
 <w id="w3621680.3">ay</w> 
 <w id="w3621680.4">d</w> 
 <w id="w3621680.5">asafar</w> 
 <w id="w3621680.6">yelhan</w> 
 <w id="w3621680.7">akk</w> 
 <w id="w3621680.8">mgal</w> 
 <w id="w3621680.9">tekriḍt</w>
 <w id="w3621680.10">.</w>
</s>
 
<s user="Amastan" id="7066988" created="2018-08-17 20:52:33" modified="2020-10-10 18:48:17">
 <w id="w7066988.1">Cikkeɣ</w> 
 <w id="w7066988.2">ad</w> 
 <w id="w7066988.3">tummar</w> 
 <w id="w7066988.4">ma</w> 
 <w id="w7066988.5">yettunefk-as</w> 
 <w id="w7066988.6">uselkim</w> 
 <w id="w7066988.7">amaynu</w>
 <w id="w7066988.8">.</w>
</s>
 
<s created="2018-12-22 13:23:38" modified="2020-08-02 11:47:41" id="7643856" user="Sammer">
 <w id="w7643856.1">D</w> 
 <w id="w7643856.2">argal-</w> 
 <w id="w7643856.3">innek</w> 
 <w id="w7643856.4">?</w>
</s>
 
<s id="7643857" user="Sammer" tags="@change;@change punctuation" modified="2020-08-02 11:48:55" created="2018-12-22 13:23:54">
 <w id="w7643857.1">D</w> 
 <w id="w7643857.2">awejjim-nnek</w> 
 <w id="w7643857.3">?</w>
 <w id="w7643857.4">.</w>
</s>
 
<s user="Iccu" id="7789105" modified="2020-05-30 15:51:30" created="2019-02-25 21:29:55">
 <w id="w7789105.1">Elle</w> 
 <w id="w7789105.2">est</w>