Izzayriyen d Yiṭerkiyen d aymaten.
جزايرلیلر ایله تركلر بيننده اخوت واردر .


Izzayriyen d Yiṭerkiyen d aymaten.
Cezâyirliler ile Türkler beyninde uhûvvet vardır.