Sami yugar-ik deg teɣzef.
Sami ji te dirêjtir e.


Isem-nnes Ɛli.
Navê wî Elî ye.

Isem-is Ɛli.
Navê wî Elî ye.