Ad neɛreḍ!
我們試試看!


Ilaq ad ṛuḥeγ ad gneγ.
我该去睡觉了。

Dacu i txeddmeḍ?
你在干什麼啊?

Dacu-t waya?
這是什麼啊?

Ass-ayi, d wis 18 di yunyu yerna d amulli n Muiriel !
今天是6月18号,也是Muiriel的生日!

Amulli ameggaz a Muiriel !
生日快乐,Muiriel!

Muiriel tura yekcem 20 iseggasen.
Muiriel现在20岁了。

Muiriel tura yesεa 20 iseggasen.
Muiriel现在20岁了。

Awal n uεeddi d "Muiriel".
密码是"Muiriel"。

Ur ttεeṭṭileγ ara ad d-uγaleγ.
我很快就會回來。

Ur εlimeγ ara.
我不知道。

Ur zmireɣ ara ad d-iniɣ ma ad d-yeɣli ugfur azekka.
我不知道明天是否会下雨。

Ma ayd igan amzaray?
区别是什么?

Anda-t webduz?
厕所在哪里?

Ameddakel-inu yeqqar takurit.
我的朋友在学韩语。

Abɣur d win wid inekkren zik.
早起的鳥兒有蟲吃。

ma d aslmad ay illa ?
他是老师吗?

D irumyyin
他们是基督教徒。

Ur ssawḍeɣ ad henniɣ seg-s.
我解决不了了。

Tanemmirt!
谢谢!

Terna fell-i tqendurt-a?
我穿这裙子合身吗?

Ur la ttetteɣ.
我没有在吃。

Ttess, tettetteḍ.
吃吧,喝吧。

Tḥuṛef awal.
她说的极其快。

Ḥemmleɣ tameṭṭut-inu.
我爱我的妻子。

Anda ay ten-tessagdeḍ?
你哪里吓到他了?

Ur wjideɣ.
我没有准备好。

Qrib azgen n tsaɛet aya seg mi ay la ttṛajuɣ.
我已经等了将近半个小时。

Ur sɛint takeṛṛust.
他们没有车。

Tesɛid tiferṣuday?
你有毛毯吗?

Xedmeɣ taneffaǧt n tkiṛda.
我造了架纸飞机。

Yeḥseb iman-nnes d kra, netta ur yelli d acemma.
他觉得他很重要,但其实并不是。