Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.


Я зарабляю 100 еўра ў дзень.
Jeg tjener 100 euro om dagen.

Адзін, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць.
En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti.

Дзякуй!
Takk!

У цябе няма тэмпературы.
Du har ikke feber.

Я 12 гадзін правёў у цягніку.
Jeg tilbrakte tolv timer på toget.

Лацінская — мова будучыні!
Latin er fremtidens språk!

Не, не і яшчэ раз не!
Nei, nei og atter nei!

Дзе дрэва?
Hvor er treet?