Мне пара ісці спаць.
Devo andare a dormire.


Што гэта?
Che cos'è?

Гэта будзе каштаваць 30 еўра.
Costerà trenta euro.

Адкуль ты?
Da dove vieni?

Вазьмі кнігу і чытай яе.
Prendi un libro e leggilo!

Холадна.
Fa freddo.

Які бацька, такі й сын.
Tale padre, tale figlio.

Я маю шмат сяброў.
Ho molti amici.

Кліент заўсёды правы.
Il cliente ha sempre ragione.

Што ты робіш?
Che stai facendo?

Я маю сабаку.
Ho un cane.

Сонца свеціць.
Il sole brilla.

Бэці забіла сваю маці.
Betty uccise sua madre.

Бэці забіла яго маці.
Betty uccise sua madre.

Гэта добры падручнік.
È un buon manuale.

Ты ведаеш, дзе ён купіў свой фотаапарат?
Sai dove ha comprato la sua macchina fotografica?

Мой брат жыве ў Токіа.
Mio fratello vive a Tokyo.

Я жыву ў Японіі.
Vivo in Giappone.

Я гавару па-ангельску.
Parlo inglese.

Ты дзе?
Dove sei?

Не ўсе птушкі могуць лётаць.
Non tutti gli uccelli sanno volare.

Гэты яблык салодкі.
Questa mela è dolce.

Я не ведаю.
Non so.

Я жыву з бацькамі.
Vivo con i miei genitori.

Зачыніце акно.
Chiudi la finestra.

Сёння я бачыў шпака.
Oggi ho visto uno storno.

Сёння я бачыў зорку.
Oggi ho visto una stella.

Так, звычайна.
Sì, certo.

Я Вас кахаю.
Vi amo.

Нават японцы могуць памыліцца, калі размаўляюць па-японску.
Perfino i giapponesi possono fare errori quando parlano giapponese.

Я веру ў Бога.
Credo in Dio.

Дзякуй!
Grazie!

Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Адзін, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.

Я не ведаю.
Io non so.

Ён сумуе па сваёй сям’і.
Gli manca la sua famiglia.

У майго брата добрая памяць.
Mio fratello ha una buona memoria.

Я напісала гэтую кнігу.
Ho scritto questo libro.

Як чалавек жыве, так ён і памрэ.
Come un uomo vive, così muore.

Ён вярнуўся з Галандыі ў чэрвені.
Lui è tornato dall'Olanda in giugno.

Ён зноў згубіў свой парасон.
Perse di nuovo il suo ombrello.

Ён зноў згубіў свой парасон.
Lui perse di nuovo il suo ombrello.

Ён зноў згубіў свой парасон.
Ha perso di nuovo il suo ombrello.

Ён зноў згубіў свой парасон.
Lui ha perso di nuovo il suo ombrello.

Чыя гэта сумка?
Di chi è questa borsa?

Дай мне ключ ад гэтага за́мка.
Dammi la chiave di questo castello!

Куды ты хочаш паехаць гэтым летам?
Dove vuoi andare questa estate?

Мы муж і жонка.
Siamo marito e moglie.

Мы муж і жонка.
Noi siamo marito e moglie.

Я вывучаю англійскую.
Sto studiando inglese.