Nə edirsən?
뭐해?


Bilmirəm.
모르겠어요.

Məşğulsunuz?
바쁘세요?

Təşəkkür edirəm!
감사합니다!

Salam!
안녕!

Mənim vaxtım yox.
난 시간이 없다.

Yaxşı yemək ve yeterli yuxu, yaxşı bir sağlamlıq üçün tamamile vacibdir.
잘 먹는 것과 충분히 자는 것은 좋은 건강에 필수적이다.

Mənim bir pişiyim ve bir itim var.Pişik qara ve it ağdır.
나는 고양이 한 마리와 개 한 마리가 있다. 고양이는 검고 개는 하얗다.

Bir it gördüm.
나는 개 한 마리를 봤다.

Bombeydə yaşamaq istəyərsən?
뭄바이에 살고 싶어요?

Tom gec-tez öyrənəcək.
톰은 곧 알거에요.

Çirkinəm.
나는 못 생겼다.

Kimsə fenimi oğurlayıb.
누가 내 헤어드라이어를 훔쳤다.

Tomgildən zəng edirəm.
나는 톰의 집에서 통화한다.

Bostondan zəng edirəm.
나는 보스톤에서 통화한다.

Haradan zəng edirsən?
어디서 통화하니?

Haradan Zəng edirsiniz?
어디서 통화하시나요?

İtimi fit çaldığımda gələcək şəkildə əhilləşdirdim.
내가 호루라기를 불면 나의 개가 오도록 훈련시켰어.

Yay Tətilini harda keçirdin?
여름방학을 어디서 보냈어?

Yay Tətilini harada keçirdiniz?
여름방학을 어디서 보내셨어요?

Dünən evdəydim.
어제 나는 집에 있었어.

Dünən bütün günü evdəydim.
어제 나는 하루종일 집에 있었어.

Tomda Məryəmin oxumaq istədiyi kitab var.
메리가 읽고 싶은 책이 톰에게 있다.

Bunu Toma verəcəyəm.
내가 이 것을 톰에게 줄거야.

Daxil etdiyiniz email ünvanı istifadədədir.
입력하신 이메일 주소가 사용됐습니다.

En yaxin xəstəxana haradadır?
제일 가까운 병원이 어디에요?

Dediyim kimi et , Etdiyim kimi deyil.
내가 말하는 대로 해, 내가 하는 대로 말고.

O yatmaz.
그는 안 잔다.

Tom udur kimi görünür.
톰이 이기고 있나봐.

Tom udur kimi görünür.
톰이 이기고 있는 것 같다.

Bu şərabdı?
이게 와인이야?

Bu bir Bombadır.
이게 한 폭탄이다.

Zooparkda işleyirəm.
나는 동물원에서 일해.

Tətildəydim.
나는 휴가중이었어.

Mən bilmirəm.
나는 몰라요.

Bu mahnını tanıyırsan?
이 노래 알아?