Onun işi qab-qacaq yumaqdır.
彼女の仕事はお皿を洗うことです。


Tələsək.
急ぎましょう。

Bu bir çox adamı təəccübləndirdi.
これには多くの人が驚いた。

O yaşlı adam dəhşət yeyəndir.
あの老人は食べ物に難しい。

Makiyajsız belə çox xoşdur.
彼女、すっぴんでも超かわいいんだぜ。