Nə edirsən?
Qu'est-ce que tu fais ?


Məktəbə getmək istəmirəm.
Je ne veux pas aller à l'école.

Nuş olsun!
Bon appétit !

Bu bir çox adamı təəccübləndirdi.
Cela a surpris de nombreuses personnes.

Səma mavidir.
Le ciel est bleu.

Çox qapılma.
Ne sois pas si excité.

Mənimlə danışma!
Ne me parle pas !

Bu mənim qardaşımdır.
C'est mon frère.

Mən jurnalistəm.
Je suis journaliste.

Alisa gülümsədi.
Alice sourit.

Çin dilini öyrənirik.
Nous apprenons le chinois.

Tələsək.
Dépêchons.

Tələsək.
Dépêchons-nous.

Makiyajsız belə çox xoşdur.
Même sans maquillage, elle est très mignonne.

O yaşlı adam dəhşət yeyəndir.
Ce vieil homme est difficile pour la nourriture.

Sən buddistsən?
Es-tu bouddhiste ?

Təsadüflər həqiqətin ən pis düşmənləridir.
Les coïncidences sont les pires ennemies de la vérité.

Qırmızı bir evim var.
J'ai une maison rouge.

Beynəlxalq Qadınlar Gününüz Mübarək Olsun!
Bonne Journée internationale des femmes !

Sən buddistsən?
Tu es bouddhiste?

Səmaya bax.
Regarde le ciel.

Otuz yaşım var.
J'ai 30 ans.
Peyğəmbər deyiləm.
Je ne suis pas prophète.