Tame tir bula.
L'universo esas enigmato.


Tom me tir dirotevik.
Tom ne esas kapitalisto.

Va Idoava ravé.
Me lernas Ido.

Va Francava ravé.
Me lernas la Franca.

Va raltada lusté.
Me kompras rozo.

In va yerumanik is nazbeikeem jovleyer.
Il abandonis sua spozino ed infanti.

In djukabelir.
Il amas lektar.

In va jin pomayar.
Elu helpis me.

In va min walzeyer.
Il avertis ni.

In va vakol drasuyur.
Il perdis sua hundo.

Tom va beg estuyur.
Tom manjis la pano.

Gutenberg tiyir germanik.
Gutenberg esis Germano.

Gue, en.
Yes, certe.

Kas va fada ok yelada djumel ?
Quon tu volas? Kafeo o teo?

Koe Tōkyō irubá.
Me habitas en Tōkyō.

In va aal taplekuyur.
Il plantacis arboro.

Kas va tselka ke bat tuvel dadil ?
Ka tu havas klefo por ca pordo?

Va int adael !!
En despropra vazo ne shovez la nazo!

In do gadikeem irubar.
Il habitas che sua genitori.

Tom tir kristevik.
Tom esas Kristano.

Va John kiavá ! Vinyil ?
Saluto John! Quale tu standas?

In koe Kobe mali barda irubar.
Il habitas depos tri yari en Kobe.

Va tokcoba mu rin djulustel ?
Quon tu volas komprar por el?

Va erba dun vulkul.
Tu sempre oblivias tua pekunio.

Koe Roma re tigí.
Nun me esas en Roma.

Kosovoa tiyir winka ke Serbia.
Kosovo esis provinco di Serbia.

Kosovoa tir meruptesa soka.
Kosovo esas stato nun.

Kosovoa re tir meruptesa soka.
Kosovo nun esas nedependanta lando nun.

Tom dum bilotol keniber.
Tom dormas quala marmoto.

Bilotol gikenibeper, kas ageltaca ?
Kad esas vera ke la marmoto dormas multe?

Va Novialava ravé.
Me lernas Novial.

Kas Karl Marx tiyir doevik ?
Ka Karl Marx esis komunisto?

Ugal vion tiskir.
La tempo pasas lente.

En wupet.
Ni esas vere en danjero.

To bemanya tir.
To esas vere bona skolo.

Kas va erba olegal ?
Ka tu ne bezonas pekunio?

Tom va lava me ulir.
Tom ne drinkas aquo.

Tom koe burmotaxo me tigir.
Tom ne esas en la koqueyo.

Tom me tiyir jinaf vayasik.
Tom ne esis mea skolano.

Inya batlize me tigiyir.
El ne esis hike.

Tirac me tir kotraf.
La botelo ne esas plena.

In va batakafa gratca diskir.
Elu portis sur su blanka jupo.

Inafa kseva tir blafotafa.
Lua koloro esas flava.

Maria va keraf gem diskiyir.
Maria portis sur su nigra robo.

Bata imwa tir kerafa.
Ica floro esas reda.

Mona tir batakafa.
La domo esas blanka.

Tokdume va faltaf klaim dun diskil ?
Pro quo tu weras sempre blua kamizi?

Bate bilke tir blafotafe.
Ica banano esas flava.

Va ebeltaf tolkrafol digí.
Me havas nigra biciklo.

Werda tir blafotafa.
La herbo esas flava.