كلمة ايه؟
Cual es un parola?


دي‎ تفاحة جون.
Lo es la poma de John.

هيتلر كره اليهود.
Hitler ia odia la iudis.

هيتلر كره اليهود.
Хитлер иа одиа ла иудис.

توم مش مترجم.
Tom no es un traduor.

اليونان جميلة.
Elas es bela.

اليونان جميلة.
Елас ес бела.

احنا اتولدنا بعد الحرب.
Нос иа насе а пос ла гера.

احنا اتولدنا بعد الحرب.
Nos ia nase a pos la gera.