شكراً
Danko!


لا اله الا الله
Ne existas deo ecepte Deo.

كلمة ايه؟
Quo esas vorto?

دي‎ تفاحة جون.
Lo esas la pomo di John.
هيتلر كره اليهود.
Hitler odiis la Judi.

توم مش مترجم.
Tom ne esas tradukisto.