.Hada bni
Wagi d mmi.


.Hadi benti
Tagi d yelli.

.Necti lmaci
Ḥemmleɣ tikli.

.Necti nqesser
Ḥemmleɣ ad qessreɣ.

.Necti neqra
Ḥemmleɣ ad ɣreɣ.

.Necti neqra ktub
Ḥemmleɣ ad ɣreɣ idlisen.

.Necti nelɛeb kurat lqadem
Ḥemmleɣ ad urareɣ ddabax n uḍar.

.Klit leɛca ntaɛ-i
Ččiɣ imensi-w.

.Ran-i mriḍ
Aql-i uḍneɣ.

.Ran-i mliḥ
Ur iyi-yuɣ ara.

.Lyum, ran-i mriḍ
Uḍneɣ ass-agi.

.Nruḥ ɣudwa
Ad ruḥeɣ azekka.

.Neḥlem rrbiɛ kul yum
Ttarguɣ tafsut yal ass.

.Ma ɛend-i walu
Ur tufiḍ d acu i sɛiɣ.

.Ma crebtec lma
Ur swiɣ ara aman.

.Mcit fi ṭṭriq
Ddiɣ deg ubrid.

.Kunt neǧri
Lliɣ ttazzaleɣ.

? Kifac ra-hum
Amek i ttilin ?

.Bḥet ɛli-ya
Nadi-d fell-i.

.Gul-u nḥebb-k
Ini-as ḥemmleɣ-k.

.Gul-hum nḥebb-ha
Ini-asen ḥemmleɣ-tt.

.Nestenna fi-k berra
Ad kem-rajuɣ berra.

.Kunt nestenna fi-k u ma ǧit-ic
Rujaɣ-kem, ur d-tusiḍ ara.

.Ǧib-u mɛa-k
Awi-t-id yid-k.

.Lqit-u lbareḥ
Ufiɣ-t iḍelli.

.Ḍrek li xreǧ
Tura i yeffeɣ.

! Qɛed
Qqim fell-ak !

Ki dxel, lqa-h raqed
Mi yekcem, yufa-t igen.

.Ma dxel, ma xreǧ
Ur yekcim, ur yeffiɣ.

.Ma gɛed, ma raḥ
Ur iqqim, ur iruḥ.

.Ma kteb, ma bɛet ḥaǧa
Ur d-yuri, ur d-iceyyeɛ kra neɣ kra.

.Ma baɛ, ma cra
Ur d-yuɣ, ur yessniz.

.Ma gal la, ma gal ih
Ur yugi, ur yebɣi.

.Lbareḥ, bat fi lfunduq
Yensa deg usensu iḍelli.

.Fṭen ki ṭleɛ nnher
Yuki-d mi d-yuli wass.

.Cra kebc
Yuɣ-d izimer.

.Nsa rruḥ-u
Yettu iman-is.

.Lbareḥ, ma klaw, ma cerbu
Ur ččin, ur swin, iḍelli.

.Xaf
Yugad.

.Crit qerɛa ma
Uɣeɣ-d taqerɛet n waman.

.Cra qerɛa ma
Yuɣ-d taqerɛet n waman.

.Crat qerɛa ma
Tuɣ-d taqerɛet n waman.

.Crina qerɛa ma
Nuɣ-d taqerɛet n waman.

.Craw qerɛa ma
Uɣen-d taqerɛet n waman.

.Kteb briya li maḥbub-tu
Yura tabrat i tin i iḥemmel.

.Kteb ǧumla ɛla ssebbura
Aru tafyirt ɣef tfelwit.

.Kteb asem-k ɛla ssefḥa lewla ntaɛ kurras-k
Aru isem-ik ɣef usebter amezaru n walug-ik.

.Qul-li waqtac zedt
Mel-iyi-d melmi i tluleḍ.

.Qul-li wayen zedt ?
Ini-iyi-d anda i tluleḍ ?

.Wayen tesken hakda ?
Anda i tzedɣeḍ akka ?