دوكّا، مويرال في عمرها 20.
Muiriel is 20 now.


لمۆدپاس هووا "مويرال".
The password is "Muiriel".

قريب دۆكّ نولّي.
I will be back soon.

خلاصولي لكلامي.
I'm at a loss for words.

هادي جامي ما تخلاص.
This is never going to end.

ما علاباليش واش نقول.
I just don't know what to say.

هاديك كانت ڨـ‬نينا قبيحا.
That was an evil bunny.

كونت ف لجبل.
I was in the mountains.

هادي تصويرا ريسانت؟
Is it a recent picture?

ما علاباليش ايدا عندي لوقت.
I don't know if I have the time.

راني مديڨوتي من تّربييا ف هاد دّنيا.
Education in this world disappoints me.

راك خير منّي.
You're in better shape than I am.

راك في طريقي.
You are in my way.

رايحا تسقاملك € 30.
This will cost €30.

ندخل 100€ ف نّهار.
I make €100 a day.

واقيل راح ناباندۆني او نضرب فيها سياست.
I may give up soon and just nap instead.

لاخاطرش ما راكش حايب تكون وحدك.
It's because you don't want to be alone.

ما راحاش تصرا.
That won't happen.

مينداك قادر اكون انسان بيزار.
Sometimes he can be a strange guy.

دوكّ ندير كولّش باش ما نديرانجيكش كي تقرا.
I'll do my best not to disturb your studying.

نقدر برك نوهم ادا كانت كيف كيف معا ڨع نّاس لخرين.
I can only wonder if this is the same for everyone else.

جڨاب لي ربّي حاجا ماشي كيف كيف كيما تخمّمّلها بعد ما تعطيها لوقت.
I suppose it's different when you think about it over the long term.

توحّشتك.
I miss you.

نزڨيلهوم غدوا كي نولّي.
I'll call them tomorrow when I come back.

توژور حبّيت كتر ليپارسۆناژ لّي عنهوم ميستار.
I always liked mysterious characters more.

واقيلا لازم ترقد.
You should sleep.

راني رايح نروح.
I'm going to go.

قولتلهوم بّغتولي تيكي وحداخر.
I told them to send me another ticket.

نتا ما تصبرش معايا ڨع.
You're so impatient with me.

ما نقدرش نعيش حيات كيما هادي.
I can't live that kind of life.

واحد لوقت كونت حايب نولّي استرۆفيزيسيان.
I once wanted to be an astrophysicist.

ژامي ما حبّيت لبيۆلۆژي.
I never liked biology.

لّخّر لّي قولتلو واش نخمّم حسبني مهبول.
The last person I told my idea to thought I was nuts.

ادا كانت دّنيا ماشي كيما راهي دۆك، نقدر ندير كۆنفيانس ف لّي جا.
If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.

مالارازمان راهي صح.
It is unfortunately true.

راهوم بزّاف مشغولين يضضاربو ما بيناتهوم باش يقّدرو اخمّمو علا كيفاش يتفاهمو.
They are too busy fighting against each other to care for common ideals.

لاماجۆريتي تاع نّاس تامن بلّي انا مهبول.
Most people think I'm crazy.

لالا ماشي انا، نتا!
No I'm not; you are!

هادا هووا لخطّ ديالي!
That's MY line!

راهو يضرب فييا ب كودپييات!
He's kicking me!

راك سور⸮
Are you sure?

مّالا ماكانش پرۆبلام ...
Then there is a problem...

ۆه، كاين پاپييّۆن شباب!
Oh, there's a butterfly!

ازرب.
Hurry up.

ما تسورپريزينيش.
It doesn't surprise me.

ما علا باليش وعلاه، مي نحسّ روحي حي كتر ف لّيك.
For some reason I feel more alive at night.

تديپاندي علا لكۆنتكست.
It depends on the context.

راك تتمسخر بييا⸮
Are you freaking kidding me?!

هادي لحاجا لجايحا لّي قولتها في حياتي.
That's the stupidest thing I've ever said.

مانيش حايب نكون خرا، حايب نكون ستيل!
I don't want to be lame; I want to be cool!!