هيدي‎ تفاحة جون.
ער איז דזשאָנס עפּל.


Kifak?
װאָס מאַכסטו?

بدي أشتري بيت.
כ'וויל קויפֿן אַ הויז.

بدي أشتري بيت.
כ'וויל קויפֿן אַ שטוב.

Mabrouk!
מזל־טובֿ!

Kezeb!
ליגנער!

بدي أشتري بيت.
איך וויל קויפֿן אַ הויז.

شو كلمه؟
וואָס איז אַ וואָרט?

هيدي‎ تفاحة جون.
עס איז דזשאָנס עפּל.