Tawag it pulis!
Call the police!


Mayad-ayad nga pad-abot.
Welcome.

Mayad nga gabi-i.
Good evening.

Owa ako kasayod.
I don't know.

Taga-siin ka?
Where are you from?

Kamusta ka?
How are you?

Indi ako ka-intyende.
I don't understand.

Makahambae ka it English?
Do you speak English?

Ano ro ngaean mo?
What's your name?

Mayad lang nga swerte!
Good luck!

Tabang!
Help!

Guinakalipay ko ro pakipagkita kimo.
Pleased to meet you.

Indi.
No.

Huo.
Yes.

Mayad nga hapon.
Good afternoon.

Kamusta.
Hi.

Ro ngaean ko si Tom.
My name is Tom.

Sunog!
Fire!

Kamusta.
Hello.

Saeamat.
Thank you.

Saeamat gid.
Thank you.

Saeamat nga abu.
Thank you.

Abu'ng saeamat.
Thank you.

Saeamat kimo.
Thank you.

Mayad nga agahon.
Good morning.

Ro ngaean ko si Tom.
My name's Tom.

Basi.
Maybe.