اذا الواحد يستخدم الفلوس بحمكة يكدر يسوي كومة اشياء.
If wisely used, money can do much.


عمرك رايح المكسيك؟
Have you ever been to Mexico?

هذا القرار نهائي.
This decision is final.

اني مديون له.
I owe him a debt.

لازم تترك الامور تاخذ مجراها الطبيعي.
You must let things take their own course.

فكرنا انه طبيعي لازم يتعاقب.
We thought it natural that he should be punished.

مقبلت تحجي شي اكثر عن الموضوع.
She declined to say more about it.

فكرنا انه طبيعي لازم يتعاقب.
We thought that it was natural that he should be punished.

واحد اسمه هنري كال يريد يشوفك.
Someone named Henry wanted to see you.

لا يريدون استخ.
They don't want to use it.

وجدتُ مقعدا لي.
I found myself a seat.