# fa/ansarian.xml.gz
# fa/ayati.xml.gz


(src)="s1.1"> به نام خدا که رحمتش بی ‌ اندازه است و مهربانی ‌ اش همیشگی .
(trg)="s1.1"> به نام خداى بخشاينده مهربان ‌

(src)="s1.2"> همه ستایش ها ، ویژه خدا ، مالک و مربّی جهانیان است .
(trg)="s1.2"> ستايش خدا را كه پروردگار جهانيان است .

(src)="s1.3"> رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است .
(trg)="s1.3"> آن بخشاينده مهربان ،

(src)="s1.4"> مالک و فرمانروای روز پاداش و کیفر است .
(trg)="s1.4"> آن فرمانرواى روز جزا .

(src)="s1.5"> [ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم وتنها از تو کمک می خواهیم .
(trg)="s1.5"> تنها تو را مى پرستيم و تنها از تو يارى مى ‌ جوييم .

(src)="s1.6"> ما را به راهِ راست راهنمایی کن .
(trg)="s1.6"> ما را به راه راست هدايت كن :

(src)="s1.7"> راه کسانی [ چون پیامبران ، صدّیقان ، شهیدان و صالحان که به خاطر لیاقتشان ] به آنان نعمتِ [ ایمان ، عمل شایسته و اخلاق حسنه ] عطا کردی ، هم آنان که نه مورد خشم تواند و نه گمراه اند .
(trg)="s1.7"> راه كسانى كه ايشان را نعمت داده ‌ اى ، نه خشم گرفتگانِ بر آنها و نه گمراهان .

(src)="s2.1"> الم
(trg)="s2.1"> الف . لام . ميم .

(src)="s2.2"> در [ وحی بودن و حقّانیّت ] این کتابِ [ با عظمت ] هیچ شکی نیست ؛ سراسرش برای پرهیزکاران هدایت است .
(trg)="s2.2"> اين است همان كتابى كه در آن هيچ شكى نيست . پرهيزگاران را راهنماست :

(src)="s2.3"> آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم ، انفاق می کنند .
(trg)="s2.3"> آنان كه به غيب ايمان مى ‌ آورند و نماز مى گزارند ، و از آنچه روزيشان داده ‌ ايم انفاق مى كنند ،

(src)="s2.4"> و آنان که به آنچه به سوی تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ، مؤمن هستند و به آخرت یقین دارند .
(trg)="s2.4"> و آنان كه به آنچه بر تو و بر پيامبران پيش از تو نازل شده است ايمان مى ‌ آورند و به آخرت يقين دارند .

(src)="s2.5"> آنانند که از سوی پروردگارشان بر [ راهِ ] هدایت اند و آنانند که رستگارند .
(trg)="s2.5"> ايشان از سوى پروردگارشان قرين هدايتند ، و خود رستگارانند .

(src)="s2.6"> بی تردید برای کسانی که [ به خدا و آیاتش ] کافرند مساوی است چه [ از عذاب ] بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ، ایمان نمی آورند .
(trg)="s2.6"> كافران را خواه بترسانى يا نترسانى تفاوتشان نكند ، ايمان نمى آورند .

(src)="s2.7"> خدا [ به کیفر کفرشان ] بر دل ها و گوش هایشان مُهرِ [ تیره بختی ] نهاده ، و بر چشم هایشان پرده ای [ از تاریکی است که فروغ هدایت را نمی بینند ] ، و برای آنان عذابی بزرگ است .
(trg)="s2.7"> خدا بر دلهايشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روى چشمانشان پرده ‌ اى است ، و برايشان عذابى است بزرگ .

(src)="s2.8"> و گروهی از مردم [ که اهل نفاق اند ] می گویند : ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم ، در حالی که آنان مؤمن نیستند .
(trg)="s2.8"> پاره ‌ اى از مردم مى ‌ گويند : به خدا و روز قيامت ايمان آورده ‌ ايم . حال آنكه ايمان نياورده ‌ اند .

(src)="s2.9"> [ به گمان باطلشان ] می خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند ، در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند ، ولی [ این حقیقت را ] درک نمی کنند .
(trg)="s2.9"> اينان خدا و مؤمنان را مى ‌ فريبند ، و نمى ‌ دانند كه تنها خود را فريب مى ‌ دهند .

(src)="s2.10"> در دلِ آنان بیماریِ [ سختی از نفاق ] است ، پس خدا به کیفرِ نفاقشان بر بیماریشان افزود ، و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می گفتند ، عذابی دردناک است .
(trg)="s2.10"> در دلهاشان مرضى است و خدا نيز بر مرضشان بيفزوده است و به كيفر دروغى كه گفته ‌ اند برايشان عذابى است دردآور .

(src)="s2.11"> چون به آنان گویند : در زمین فساد نکنید ، می گویند : فقط ما اصلاح گریم !
(trg)="s2.11"> چون به آنان گفته شود كه در زمين فساد مكنيد ، مى ‌ گويند : ما مصلحانيم .

(src)="s2.12"> آگاه باشید ! یقیناً خود آنان فسادگرند ، ولی درک نمی کنند .
(trg)="s2.12"> آگاه باشيد كه اينان خود تبهكارانند و نمى ‌ دانند .

(src)="s2.13"> چون به آنان گویند : ایمان آورید چنان که دیگر مردم ایمان آوردند می گویند : آیا ما هم مانند سبک مغزان ایمان آوریم ؟ ! آگاه باشید ! قطعاً اینان خود سبک مغزند ، ولی [ از شدت کوردلی به این حقیقت ] آگاه نیستند .
(trg)="s2.13"> و چون به آنان گفته شود كه شما نيز همانند ديگر مردمان ايمان بياوريد ، مى ‌ گويند : آيا ما نيز همانند بيخردان ايمان بياوريم ؟ آگاه باشيد ، كه آنان خود بيخردانند و نمى ‌ دانند .

(src)="s2.14"> و هنگامی که با اهل ایمان دیدار کنند ، گویند : ما ایمان آوردیم و چون با شیطان هایشان [ که سرانِ شرک و کفرند ] خلوت گزینند ، گویند : بدون شک ما با شماییم ، جز این نیست که ما [ با تظاهر به ایمان ] آنان را مسخره می کنیم .
(trg)="s2.14"> و چون به مؤمنان مى ‌ رسند ، مى ‌ گويند : ايمان آورده ‌ ايم . و چون با شيطانهاى خويش خلوت مى ‌ كنند ، مى ‌ گويند : ما با شما هستيم ، ما استهزايشان مى ‌ كنيم .

(src)="s2.15"> خدا آنان را [ به کیفر این کار منافقانه در دنیا و آخرت ] عذاب خواهد کرد ، و آنان را در سرکشی وتجاوزشان مهلت می دهد [ تا در گمراهی شان ] سرگردان وحیران بمانند .
(trg)="s2.15"> خداست كه آنها را استهزا مى ‌ كند و وامى ‌ گذاردشان تا همچنان در طغيان خويش سرگردان بمانند .

(src)="s2.16"> آنان کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت خریدند ، پس تجارتشان سود نکرد و از راه یافتگان [ به سوی حق ] نبودند .
(trg)="s2.16"> اينان گمراهى را به هدايت خريدند ، پس تجارتشان سود نكرد و در شمار هدايت يافتگان درنيامدند .

(src)="s2.17"> سرگذشت آنان مانند کسانی است که [ در شب بسیار تاریک بیابان ] آتشی افروختند [ تا در پرتو آن خود را از خطر نجات دهند ] ، چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت ، خدا [ به وسیله توفانی سهمگین ] نورشان را خاموش کرد و آنان را در تاریکی هایی که مطلقاً نمی دیدند واگذاشت .
(trg)="s2.17"> مثلشان ، مثل آن كسى است كه آتشى افروخت ، چون پيرامونش را روشن ساخت ، خدا روشنايى از آنان بازگرفت و نابينا در تاريكى رهايشان كرد .

(src)="s2.18"> کر و لال و کورند ، به این سبب آنان [ از گمراهی و ضلالت به سوی هدایت و حقیقت ] بازنمی گردند .
(trg)="s2.18"> كرانند ، لالانند ، كورانند ، و بازنمى ‌ گردند .

(src)="s2.19"> یا [ سرگذشت آنان ] سرگذشتِ [ دچار شدگان به ] رگباری شدید از آسمان است که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است ، [ آنان ] انگشتانشان را از [ صدایِ هولناکِ ] صاعقه ها به خاطر بیم مرگ در گوش هایشان می گذارند [ در حالی که راه گریزی از مرگ برای آنان نیست ] و خدا به کافرانْ احاطه [ همه جانبه ] دارد .
(trg)="s2.19"> يا چون بارانى سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آيد ، تا مباد كه از بانگ صاعقه بميرند ، انگشتان خويش در گوشها كنند . و خدا بر كافران احاطه دارد .

(src)="s2.20"> نزدیک است که آن برقِ [ بسیار رخشنده ، روشنیِ ] چشم های آنان را برباید ؛ زمانی که آنان را روشنی دهد ، در آن روشنی راه می روند و چون محیط را بر آنان تاریک کند ، می ایستند و اگر خدا می خواست [ شنواییِ ] گوش و [ بیناییِ ] چشم آنان را نابود می کرد ؛ زیرا خدا بر هر کاری تواناست .
(trg)="s2.20"> نزديك باشد كه برق ديدگانشان را نابينا سازد ، هرگاه كه بردَمد چند گامى برمى ‌ دارند ، و چون خاموش شود ، از رفتن بازايستند . اگر خدا مى ‌ خواست ، گوشهاشان را كر و چشمانشان را كور مى ‌ ساخت ، كه او بر هر كارى تواناست .

(src)="s2.21"> ای مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است ، بپرستید تا [ با پرستیدن او ] پروا پیشه شوید .
(trg)="s2.21"> اى مردم ، پروردگارتان را كه شما و پيشينيانتان را بيافريده است بپرستيد . باشد كه پرهيزگار شويد .

(src)="s2.22"> آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان ، آبی [ مانند برف و باران ] نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون ، رزق و روزی برای شما بیرون آورد ؛ پس برای خدا شریکان و همتایانی قرار ندهید در حالی که می دانید [ برای خدا در آفریدن و روزی دادن ، شریک و همتایی وجود ندارد ] .
(trg)="s2.22"> آن خداوندى كه زمين را چون فراشى بگسترد ، و آسمان را چون بنايى بيفراشت ، و از آسمان آبى فرستاد ، و بدان آب براى روزى شما از زمين هر گونه ثمره ‌ اى برويانيد ، و خود مى ‌ دانيد كه نبايد براى خدا همتايانى قرار دهيد .

(src)="s2.23"> و اگر در آنچه ما بر بنده خود ] محمّد ( صلی الله علیه وآله ) ] نازل کرده ایم ، شک دارید [ که وحی الهی است یا ساخته بشر ] پس سوره ای مانند آن رابیاورید ، و [ برای این کار ] غیر از خدا ، شاهدان و گواهان خود را [ از فُصحا و بُلغای بزرگ عرب به یاری ] فرا خوانید ، اگر [ در گفتار خود که این قرآن ساخته بشر است نه وحی الهی [ راستگویید .
(trg)="s2.23"> و اگر در آنچه بر بنده خويش نازل كرده ‌ ايم در ترديد هستيد ، سوره ‌ اى همانند آن بياوريد و جز خداى همه حاضرانتان را فراخوانيد اگر راست مى ‌ گوييد .

(src)="s2.24"> و اگر این کار را انجام ندادید ـ که هرگز نمی توانید انجام دهید ـ بنابراین از آتشی که هیزمش مردم و سنگ هایند ، بپرهیزید ؛ آتشی که برای کافران آماده شده است .
(trg)="s2.24"> و هرگاه چنين نكرده ‌ ايد -كه هرگز نتوانيد كرد- پس بترسيد از آتشى كه براى كافران مهيّا شده و هيزم آن مردمان و سنگها هستند .

(src)="s2.25"> و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته [ چون عبادت حق و خدمت به خلق ] انجام داده اند ، مژده ده که بهشت هایی ویژه آنان است که از زیرِ [ درختانِ ] آن نهرها جاری است ؛ هرگاه از آن بهشت ها میوه ای آماده به آنان دهند ، گویند : این همان است که از پیشْ روزیِ ما نمودند ، و از میوه های گوناگون که [ در طعم و گوارایی و زیبایی ] شبیهِ هم است ، نزد آنان آورند ؛ در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه [ از هر آلودگی ] است ؛ و در آن بهشت ها جاودانه اند .
(trg)="s2.25"> به آنان كه ايمان آورده ‌ اند ، و كارهاى شايسته كرده ‌ اند ، بشارت ده كه برايشان بهشتهايى است كه در آن نهرها جارى است . و هرگاه كه از ميوه ‌ هاى آن برخوردار شوند گويند : پيش از اين ، در دنيا ، از چنين ميوه ‌ هايى برخوردار شده بوديم ، كه اين ميوه ‌ ها شبيه به يكديگرند . و نيز در آنجا همسرانى پاكيزه دارند و در آنجا جاودانه باشند .

(src)="s2.26"> بی تردید خدا [ برای فهماندن مطلبی به مردم ] از اینکه به پشه و فراتر از آن [ در کوچکی ] مَثَل بزند ، شرم نمی کند ؛ اما اهل ایمان آگاهند که آن مثل از سوی پروردگارشان درست و حق است و اما کافران می گویند : خدا از این مثل چه اراده کرده است ؟ ! خدا بسیاری را به آن مثل [ به خاطر عدم دقت و مطالعه ] گمراه می کند ، و بسیاری را به آن مثل [ به سبب درک صحیح ] هدایت می نماید ؛ و جز فاسقان را به آن گمراه نمی کند .
(trg)="s2.26"> خدا ابايى ندارد كه به پشه و كمتر از آن مثل بزند . آنان كه ايمان آورده ‌ اند مى ‌ دانند كه آن مثل درست و از جانب پروردگار آنهاست . و امّا كافران مى ‌ گويند كه خدا از اين مثل چه مى ‌ خواسته است ؟ بسيارى را بدان گمراه مى ‌ كند و بسيارى را هدايت . امّا تنها فاسقان را گمراه مى كند .

(src)="s2.27"> آنان کسانی هستند که پیمان خدا را [ که توحید و وحی و نبوت است ] پس از استواری اش [ با دلایل عقلی و علمی و براهین منطقی با عدم وفای به آن ] می شکنند و آنچه را خدا پیوند خوردن به آن را فرمان داده است [ مانند پیوند با پیامبران و کتابهای آسمانی و اهل بیت طاهرین و خویشان ] قطع می نمایند و در زمین تباهی و فساد بر پا می کنند ، آنانند که زیانکارند .
(trg)="s2.27"> كسانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى ‌ شكنند و آنچه را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده مى ‌ گسلند و در زمين فساد مى ‌ كنند ، زيانكارانند .

(src)="s2.28"> چگونه به خدا کفر می ورزید در حالی که [ پیش از دمیده شدن روح به کالبدتان ترکیبی از عناصر ] مرده بودید ، پس شما را حیات بخشید ، سپس شما را می میراند ، آن گاه دوباره زنده می کند ، سپس به سوی او بازگردانده می شوید .
(trg)="s2.28"> چگونه خدا را انكار مى ‌ كنيد ، در حالى كه مُرده بوديد و او شما را زنده ساخت ، باز مى ‌ ميراند و زنده مى ‌ كند و آنگاه به نزد او بازگردانده مى شويد ؟

(src)="s2.29"> اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید ، سپس آفرینش آسمان را [ که به صورت ماده ای دود مانند بود ] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [ همراه با نظامی استوار ] درست و نیکو قرار داد ؛ و او [ به قوانین و محاسباتِ ] همه چیز داناست .
(trg)="s2.29"> اوست كه همه چيزهايى را كه در روى زمين است برايتان بيافريد ، آنگاه به آسمان پرداخت و هر هفت آسمان را برافراشت و خود از هر چيزى آگاه است .

(src)="s2.30"> و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت : به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم . گفتند : آیا موجودی را در زمین قرار می دهی که در آن به فساد و تباهی برخیزد و به ناحق خون ریزی کند و حال آن که ما تو را همواره با ستایشت تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم . [ پروردگار ] فرمود : من [ از این جانشین و قرار گرفتنش در زمین اسراری ] می دانم که شما نمی دانید .
(trg)="s2.30"> و چون پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمين خليفه ‌ اى مى آفرينم ، گفتند : آيا كسى را مى ‌ آفرينى كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد ، و حال آنكه ما به ستايش تو تسبيح مى ‌ گوييم و تو را تقديس مى كنيم ؟ گفت : من آن دانم كه شما نمى ‌ دانيد .

(src)="s2.31"> و خدا همه نام ها [ یِ موجودات ] را به آدم آموخت ؛ سپس [ هویت و حقایق ذات موجودات را ] به فرشتگان ارائه کرد و گفت : مرا از نام های ایشان خبر دهید ، اگر [ در ادعای سزاوار بودنتان به جانشینی ] راستگویید .
(trg)="s2.31"> و نامها را به تمامى به آدم بياموخت . سپس آنها را به فرشتگان عرضه كرد . و گفت : اگر راست مى ‌ گوييد مرا به نامهاى اينها خبر دهيد .

(src)="s2.32"> گفتند : تو از هر عیب و نقصی منزّهی ، ما را دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته ای نیست ، یقیناً تویی که بسیار دانا و حکیمی .
(trg)="s2.32"> گفتند : منّزهى تو . ما را جز آنچه خود به ما آموخته ‌ اى دانشى نيست . تويى داناى حكيم .

(src)="s2.33"> [ خدا ] فرمود : ای آدم ! فرشتگان را از نام های آنان خبر ده . پس هنگامی که نام هایشان را به فرشتگان خبر داد [ خدا ] فرمود : آیا به شما نگفتم که من یقیناً نهانِ آسمان ها و زمین را می دانم ، و به آنچه شما آشکار می کنید و به آنچه پنهان می دارید ، دانایم ؟
(trg)="s2.33"> گفت : اى آدم ، آنها را از نامهايشان آگاه كن . چون از آن نامها آگاهشان كرد ، خدا گفت : آيا به شما نگفتم كه من نهان آسمانها و زمين را مى ‌ دانم ، و بر آنچه آشكار مى ‌ كنيد و پنهان مى ‌ داشتيد آگاهم ؟

(src)="s2.34"> و [ یاد کن ] هنگامی که به فرشتگان گفتیم : به آدم سجده کنید ، [ پس ] سجده کردند مگر ابلیس که سر پیچید و تکبّر ورزید و از کافران شد .
(trg)="s2.34"> و به فرشتگان گفتيم : آدم را سجده كنيد . همه سجده كردند جز ابليس ، كه سرباز زد و برترى جست . و او از كافران بود .

(src)="s2.35"> و گفتیم : ای آدم ! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هر جای آنکه خواستید فراوان و گوارا بخورید ، و به این درخت نزدیک نشوید که [ اگر نزدیک شوید ] از ستمکاران خواهید شد .
(trg)="s2.35"> و گفتيم : اى آدم ، خود و زنت در بهشت جاى گيريد . و هر چه خواهيد ، و هر جا كه خواهيد ، از ثمرات آن به خوشى بخوريد . و به اين درخت نزديك مشويد ، كه به زمره ستمكاران درآييد .

(src)="s2.36"> پس شیطان ، هر دو را از [ طریق ] آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند [ چه مقام و مرتبه معنوی ، و چه منزلت و جایگاه ظاهری ] بیرون کرد . و ما گفتیم : [ ای آدم و حوا و ای ابلیس ! ] در حالی که دشمن یکدیگرید [ و تا ابد ، بین شما آدمیان و ابلیسیان صلح و صفایی نخواهد بود ، از این جایگاه ] فرود آیید و برای شما در زمین ، قرارگاهی [ برای زندگی ] و تا مدتی معین ، وسیله بهرهوری اندکی خواهد بود .
(trg)="s2.36"> پس شيطان آن دو را به خطا واداشت ، و از بهشتى كه در آن بودند بيرون راند . گفتيم : پايين رويد ، برخى دشمن برخى ديگر ، و قرارگاه و جاى برخوردارى شما تا روز قيامت در زمين باشد .

(src)="s2.37"> پس آدم کلماتی را ] مانند کلمه استغفار و توسّل به اهل بیت ( علیهم السلام ) که مایه توبه و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت کرد و [ پروردگار [ توبه اش را پذیرفت ؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است .
(trg)="s2.37"> آدم از پروردگارش كلمه ‌ اى چند فرا گرفت . پس خدا توبه او را بپذيرفت ، زيرا توبه ‌ پذير و مهربان است .

(src)="s2.38"> گفتیم : همگی از آن [ مرتبه و مقام ] فرود آیید ؛ چنانچه از سوی من هدایتی برای شما آمد ، پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین شوند .
(trg)="s2.38"> گفتيم : همه از بهشت فرو شويد ؛ پس اگر از جانب من راهنمايى برايتان آمد ، بر آنها كه از راهنمايى من پيروى كنند بيمى نخواهد بود و خود اندوهناك نمى ‌ شوند .

(src)="s2.39"> و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند ، اهل آتشند و در آن جاودانه اند .
(trg)="s2.39"> كسانى كه كافر شوند ، و آيات خدا را تكذيب كنند خود اهل جهنّمند و جاودانه در آنجا خواهند بود .

(src)="s2.40"> ای بنی اسرائیل ! نعمت های مرا که به شما عطا کردم ، یاد کنید و به پیمانم [ که سفارش به عبادت و ایمان به همه انبیا به ویژه پیامبر اسلام است ] وفا کنید تا من هم به پیمان شما [ که توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وایمان است ] وفا کنم ، و [ نسبت به پیمان شکنی ] فقط از من بترسید .
(trg)="s2.40"> اى بنى اسرائيل ، نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد بياوريد . و به عهد من وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم . و از من بترسيد .

(src)="s2.41"> وبه آنچه [ بر پیامبر اسلام ] نازل کرده ام که تصدیق کننده [ تورات وانجیلی ] است که با شماست ، ایمان آورید و نخستین کافر به آن نباشید [ که نسل به نسل پس از شما به پیروی از شما به آن کافر شوند ] و آیاتم را [ در تورات که اوصاف محمّد و قرآن در آن است ، با تغییر دادن و تحریف کردن ] به بهایی ناچیز نفروشید ، و فقط از من پروا کنید .
(trg)="s2.41"> و به آنچه نازل كرده ‌ ام و كتاب شما را تصديق مى ‌ كند ايمان بياوريد ، و از نخستين كسانى كه انكارش مى ‌ كنند مباشيد . و آيات مرا به بهاى اندك مفروشيد و از من بيمناك باشيد .

(src)="s2.42"> و حق را با باطل مخلوط نکنید [ تا تشخیص دادنشان بر مردمِ جویای حق دشوار نشود ] ، وحق را [ که قرآن وپیامبر است ] در حالی که می دانید [ و می شناسید ، از مردم ] پنهان نکنید .
(trg)="s2.42"> حق را به باطل مياميزيد و با آنكه حقيقت را مى ‌ دانيد ، كتمانش مكنيد .

(src)="s2.43"> و نماز را بر پا دارید ، و زکات بپردازید ، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید [ که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست ] .
(trg)="s2.43"> و نماز را برپاى داريد و زكات بدهيد و با ركوع ‌ كنندگان ركوع كنيد .

(src)="s2.44"> آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را [ در ارتباط با نیکی ] فراموش می کنید ؟ در حالی که کتاب [ تورات را که با شدت به نیکی دعوتتان کرده ] می خوانید . آیا [ به وضع زیان بار و خطرناک خود ] نمی اندیشید ؟
(trg)="s2.44"> آيا در حالى كه كتاب را مى ‌ خوانيد ، مردم را به نيكى فرمان مى ‌ دهيد و خود را فراموش مى ‌ كنيد ؟ آيا به عقل درنمى ‌ يابيد ؟

(src)="s2.45"> از صبر و نماز [ برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق ] کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی فروتن دارند دشوار و گران است .
(trg)="s2.45"> از شكيبايى و نماز يارى جوييد . و اين دو ، كارى دشوارند ، جز براى اهل خشوع :

(src)="s2.46"> [ دارندگان قلب فروتن ] کسانی هستند که یقین دارند دیدار کننده [ قیامت و پاداش ] پروردگارشان می باشد و قطعاً به سوی او باز می گردند .
(trg)="s2.46"> آنان كه بى ‌ گمان مى ‌ دانند كه با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و نزد او باز مى ‌ گردند .

(src)="s2.47"> ای بنی اسرائیل ! نعمت های مرا که به شما عطا کردم و اینکه شما را بر جهانیانِ [ زمانِ خودتان ] برتری دادم ، یاد کنید ،
(trg)="s2.47"> اى بنى اسرائيل ، نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتم و شما را بر جهانيان برترى دادم به ياد بياوريد .

(src)="s2.48"> و از روزی پروا کنید که نه کسی از کسی عذابی را دفع می کند ، و نه از کسی شفاعتی می پذیرند ، و نه از کسی [ در برابر گناهانش ] فدیه و عوضی می گیرند ، و نه [ برای رهایی از آتش دوزخ ] یاری می شوند .
(trg)="s2.48"> و بترسيد از روزى كه هيچ كس ديگرى را به كار نيايد و هيچ شفاعتى از كسى پذيرفته نگردد و از كسى عوضى نستانند و كسى را يارى نكنند .

(src)="s2.49"> و [ یادکنید ] آن گاه که شما را از [ سیطره حکومت ظالمانه ] فرعونیان نجات دادیم ؛ آنان که همواره شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند ، پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را [ برای بیگاری و کنیزی ] زنده می گذاشتند . و در این سختی ها ومشکلاتْ آزمایشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود .
(trg)="s2.49"> و به ياد آريد آنگاه كه شما را از فرعونيان رهانيديم : شما را شكنجه ‌ هاى سخت مى ‌ كردند ، پسرانتان را مى ‌ كشتند و زنانتان را زنده مى گذاشتند . و در اين آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود .

(src)="s2.50"> و [ یاد کنید ] هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم ، پس شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که می دیدید ، غرق کردیم .
(trg)="s2.50"> و آن هنگام را كه دريا را برايتان شكافتيم و شما را رهانيديم و فرعونيان را در برابر چشمانتان غرقه ساختيم .

(src)="s2.51"> و [ یاد کنید ] زمانی که [ برای نازل کردن تورات ] چهل شب با موسی وعده گذاشتیم ، سپس شما بعد از [ غایب شدن ] او گوساله را معبود خود گرفتید ، در حالی که [ به سبب این کار بسیار زشت ] ستمکار بودید .
(trg)="s2.51"> و آن هنگام را كه چهل شب با موسى وعده نهاديم و شما كه ستمكاران بوديد ، بعد از او گوساله را پرستيديد .

(src)="s2.52"> سپس بعد از آن [ کار زشت ] از [ گناه ] شما درگذشتیم ، تا سپاس گزاری کنید .
(trg)="s2.52"> پس گناهانتان را عفو كرديم ، باشد كه سپاسگزار باشيد .

(src)="s2.53"> و [ یاد کنید ] هنگامی که به موسی ، کتاب و میزان جداکننده [ حق از باطل ] عطا کردیم تا هدایت یابید .
(trg)="s2.53"> و به ياد آريد آن هنگام را كه به موسى كتاب و فرقان داديم ، باشد كه هدايت شويد .

(src)="s2.54"> و [ یاد کنید ] زمانی که موسی به قومش گفت : ای قوم من ! قطعاً شما به سبب معبود گرفتن گوساله به خودتان ستم ورزیدید ، پس به سوی آفریننده خود بازگردید ، و [ افرادی از ] خودتان را [ که گوساله را به پرستش گرفتند ] بکشید که این [ عمل ] برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهتر است . پس خدا [ به دنبال اجرا کردن دستورش ] توبه شما را پذیرفت ؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است .
(trg)="s2.54"> و آن هنگام را كه موسى به قوم خود گفت : اى قوم من ، شما بدان سبب كه گوساله را پرستيديد بر خود ستم روا داشتيد ؛ اينك به درگاه آفريدگارتان توبه كنيد و يكديگر را بكشيد ، كه چنين كارى در نزد آفريدگارتان ستوده ‌ تر است . پس خدا توبه شما را بپذيرفت ، زيرا توبه ‌ پذير و مهربان است .

(src)="s2.55"> و [ یاد کنید ] آن گاه که گفتید : ای موسی ! هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا [ با چشم خود ] ببینیم . پس صاعقه مرگبار شما را گرفت ، در حالی که می دیدید .
(trg)="s2.55"> و آن هنگام را كه گفتيد : اى موسى ، ما تا خدا را به آشكارا نبينيم به تو ايمان نمى ‌ آوريم . و همچنان كه مى ‌ نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت .

(src)="s2.56"> سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا سپاس گزاری کنید .
(trg)="s2.56"> و شما را پس از مردن زنده ساختيم ، شايد سپاسگزار شويد .

(src)="s2.57"> و [ در صحرای سوزان سینا ] ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم ؛ و بر شما گزانگبین و بلدرچین نازل کردیم ؛ [ و گفتیم : ] از خوراکی های پاک و پاکیزه ای که روزیِ شما قرار داده ایم بخورید . و آنان [ در تجاوز و طغیانشان وناسپاسی وکفرانشان ] بر ما ستم نکردند ، بلکه همواره بر خود ستم می ورزیدند .
(trg)="s2.57"> و ابر را سايبانتان گردانيديم و برايتان مَنّ و سَلوى فرستاديم : بخوريد از اين چيزهاى پاكيزه كه شما را روزى داده ‌ ايم . و آنان بر ما ستم نكردند ، بلكه بر خود ستم مى ‌ كردند .

(src)="s2.58"> و [ یاد کنید ] هنگامی را که گفتیم : به این شهر [ بیت المقدس ] وارد شوید ، و از نعمت های آن هر چه خواستید ، فراوان و گوارا بخورید و از دروازه [ شهر یا درِ معبد ] فروتنانه و سجده کنان درآیید و بگویید : [ خدایا ! خواسته ما ] ریزش گناهان ماست ، تا گناهانتان را بیامرزیم و به زودی [ پاداش ] نیکوکاران را بیفزایم .
(trg)="s2.58"> و به ياد آريد آن زمان را كه به شما گفتيم : به اين قريه درآييد و از نعمتهاى آن هر چه و هر جا كه خواسته باشيد به فراوانى بخوريد . ولى سجده ‌ كنان از دروازه داخل شويد و بگوييد : بار گناه از ما فرو نه . تا خطاهاى شما را بيامرزيم و به پاداش نيكوكاران بيفزاييم .

(src)="s2.59"> ولی ستمکاران ، سخنی را که [ بیرون دروازه شهر ] به آنان گفته شده بود [ پس از ورود به شهر ] به سخنی دیگر تبدیل کردند [ به جای درخواست ریزش گناهان ، درخواست امور مادی کردند ] . ما هم بر ستمکاران به سبب آنکه همواره نافرمانی می کردند ، عذابی از آسمان فرود آوردیم .
(trg)="s2.59"> امّا ستمكاران آن سخن را ديگر كردند و بر آنان به جزاى عصيانى كه كرده بودند عذابى آسمانى فرود آورديم .

(src)="s2.60"> و [ یاد کنید ] آن گاه که موسی برای قومش درخواست آب کرد ، پس گفتیم : عصایت را به این سنگ بزن . پس دوازده چشمه از آن جوشید به طوری که هر گروهی [ از دوازده گروه بنی اسرائیل ] چشمه ویژه خود را شناخت . [ و گفتیم : ] از روزیِ خدا بخورید و بیاشامید و تبهکارانه در زمین فتنه و آشوب بر پا نکنید .
(trg)="s2.60"> و به ياد آريد آنگاه را كه موسى براى قوم خود آب خواست . گفتيم : عصايت را بر آن سنگ بزن . پس دوازده چشمه از آن بگشاد . هر گروهى آبشخور خود را بدانست . از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در روى زمين به فساد سركشى مكنيد .

(src)="s2.61"> و [ یاد کنید ] هنگامی که گفتید : ای موسی ! ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی کنیم ، پس از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش را برای ما آماده کند . [ موسی ] گفت : آیا شما به جای غذای بهتر ، غذای پست تر را می خواهید ؟ ! [ اکنون که چنین درخواست ناروایی دارید ] به شهری فرود آیید که آنچه خواستید ، برای شما آماده است . و [ داغِ ] خواری و بیچارگی و نیاز بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا شدند ؛ این [ خواری و خشم ] به سبب آن بود که آنان همواره به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند ؛ این [ کفرورزی و کشتن پیامبران ] به علت آن بود که [ از فرمانِ من ] سرپیچی نمودند و پیوسته [ از حدود حق ] تجاوز می کردند .
(trg)="s2.61"> و آنگاه را كه گفتيد : اى موسى ، ما بر يك نوع طعام نتوانيم ساخت ، از پروردگارت بخواه تا براى ما از آنچه از زمين مى ‌ رويد چون سبزى و خيار و سير و عدس و پياز بروياند . موسى گفت : آيا مى ‌ خواهيد آنچه را كه برتر است به آنچه فروتر است بدل كنيد ؟ به شهرى باز گرديد كه در آنجا هر چه خواهيد به شما بدهند . مقرر شد بر آنها خوارى و بيچارگى و با خشم خدا قرين شدند . و اين بدان سبب بود كه به آيات خدا كافر شدند و پيامبران را به ناحق كشتند و نافرمانى كردند و تجاوز ورزيدند .

(src)="s2.62"> مسلماً کسانی که [ به ظاهر ] ایمان آوردند ، و یهودی ها و نصرانی ها و صابئی ها هر کدامشان [ از روی حقیقت ] به خدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند ، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است ، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین شوند .
(trg)="s2.62"> كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه آيين يهودان و ترسايان و صابئان را برگزيدند ، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند و كارى شايسته كنند ، خدا به آنها پاداش نيك مى ‌ دهد و نه بيمناك مى شوند و نه محزون .

(src)="s2.63"> و [ یاد کنید ] هنگامی که از شما [ بر پیروی از حق ] پیمان گرفتیم ، و کوه طور را بالای سرتان برافراشتیم ، [ و گفتیم : ] آنچه را [ از آیات کتاب آسمانی ] به شما داده ایم ، با قدرت و قوّت دریافت کنید ، و آنچه را در آن است [ برای اجرا کردن ] به یاد داشته باشید تا پرهیزکار شوید .
(trg)="s2.63"> و به ياد آريد آن زمان را كه با شما پيمان بستيم و كوه طور را بر فراز سرتان بداشتيم . آنچه را كه به شما داده ‌ ايم با اطمينان بگيريد و آنچه را كه در آن است به خاطر بسپاريد . باشد كه پرهيزگار شويد .

(src)="s2.64"> آن گاه بعد از [ پیمان گرفتن ، از وفاکردن به آن ] سرپیچی کردید ، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود ، قطعاً از زیانکاران بودید .
(trg)="s2.64"> ولى زان پس از فرمان سرباز زديد و اگر فضل و رحمت خدا نبود از زيانكاران مى ‌ بوديد .

(src)="s2.65"> بی تردید شما [ سرگذشتِ کسانی از هم مسلکان خود را ] که در روز شنبه [ از فرمان خدا که صید ماهی را حرام کرده بود ] عصیان ورزیدند دانستید که [ به کیفر عصیانشان ] به آنان نهیب زدیم که به صورت بوزینگانی خوار و رانده شده درآیید .
(trg)="s2.65"> و شناخته ‌ ايد آن گروه را كه در آن روز شنبه از حد خود تجاوز كردند ، پس به آنها خطاب كرديم : بوزينگانى خوار و خاموش گرديد .

(src)="s2.66"> در نتیجه ، آن [ مجازات ] را عبرتی برای کسانی که شاهدِ حادثه بودند ، وکسانی که بعد از آنان می آیند ، و پندی برای پرواپیشگان قرار دادیم .
(trg)="s2.66"> و آنها را عبرت معاصران و آيندگان و اندرزى براى پرهيزگاران گردانيديم .

(src)="s2.67"> و [ یاد کنید ] زمانی که موسی به قومش گفت : خدا به شما فرمان می دهد گاوی را ذبح کنید ، گفتند : آیا ما را مسخره می کنی ؟ ! گفت : به خدا پناه می برم از اینکه از نادانان باشم .
(trg)="s2.67"> و به ياد آريد آن هنگام را كه موسى به قوم خود گفت : خدا فرمان مى دهد كه گاوى را بكشيد . گفتند : آيا ما را به ريشخند مى ‌ گيرى ؟ گفت : به خدا پناه مى ‌ برم اگر از نادانان باشم .

(src)="s2.68"> گفتند : از پروردگارت بخواه برای ما بیان کند که آن گاو چگونه گاوی باشد ؟ گفت : او می فرماید که آن گاوی است نه پیر از کارمانده ، نه جوان نارسیده ، [ بلکه ] گاوی میان این دو نوع گاو است . پس آنچه را به آن فرمان داده اند ، انجام دهید .
(trg)="s2.68"> گفتند : براى ما پروردگارت را بخوان تا بيان كند كه آن چگونه گاوى است ؟ گفت : مى ‌ گويد : گاوى است نه سخت پير و از كارافتاده ، نه جوان و كارناكرده ، ميانسال . اكنون بكنيد آنچه شما را مى ‌ فرمايند .

(src)="s2.69"> گفتند : از پروردگارت بخواه که برای ما توضیح دهد رنگش چگونه باشد ؟ گفت : خدا می گوید : گاوی است زرد و رنگش روشن که بینندگان را شاد و مسرور می کند .
(trg)="s2.69"> گفتند : براى ما پروردگارت را بخوان تا بگويد كه رنگ آن چيست ؟ گفت : مى ‌ گويد : گاوى است به زرد تند كه رنگش بينندگان را شادمان مى سازد .

(src)="s2.70"> گفتند : از پروردگارت بخواه برای ما بیان کند که [ نهایتاً آن گاو ] چه گاوی است ؟ زیرا این گاو بر ما مُبهم و مُشتبه شده ، و اگر خدا بخواهد [ به شناخت آن ] هدایت خواهیم شد .
(trg)="s2.70"> گفتند : براى ما پروردگارت را بخوان تا بگويد آن چگونه گاوى است ؟ كه آن گاو بر ما مشتبه شده است ، و اگر خدا بخواهد ما بدان راه مى يابيم .

(src)="s2.71"> گفت : او می گوید : گاوی است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه زراعت را آبیاری نماید ، [ از هر عیب و نقصی ] سالم است ، و رنگی مخالف رنگ اصلی در آن نیست ، گفتند : اکنون حق را برای ما آوردی . پس آن را ذبح کردند ، در حالی که نزدیک بود فرمان خدا را اجرا نکنند ! !
(trg)="s2.71"> گفت : مى ‌ گويد : از آن گاوان نيست كه رام باشد و زمين را شخم زند و كِشته را آب دهد . بى ‌ عيب است و يكرنگ . گفتند : اكنون حقيقت را گفتى . پس آن را كشتند ، هر چند كه نزديك بود كه از آن كار سرباز زنند .

(src)="s2.72"> و [ یاد کنید ] هنگامی که کسی را کشتید و درباره [ قاتل ] او به نزاع و ستیز برخاستید ؛ و خدا آشکار کننده چیزی است که پنهان می داشتید .
(trg)="s2.72"> و به ياد آريد آن هنگام را كه كسى را كشتيد و بر يكديگر بهتان زديد و پيكار درگرفتيد و خدا آنچه را كه پنهان مى ‌ كرديد آشكار ساخت .

(src)="s2.73"> پس گفتیم : پاره ای از آن [ گاو ذبح شده ] را به مقتول بزنید [ تا زنده شود و قاتل را معرفی کند ] . خدا مردگان را این گونه زنده می کند و نشانه هایِ [ قدرت و ربوبیّت ] خود را به شما نشان می دهد ، تا بیندیشید .
(trg)="s2.73"> سپس گفتيم : پاره ‌ اى از آن را بر آن كشته بزنيد . خدا مردگان را اينچنين زنده مى ‌ سازد ، و نشانه ‌ هاى قدرت خويش را اينچنين به شما مى نماياند ، باشد كه به عقل دريابيد .

(src)="s2.74"> سپس دل های شما بعد از آن [ معجزه شگفت انگیز ] سخت شد ، مانند سنگ یا سخت تر ؛ زیرا پاره ای از سنگ هاست که از آنها نهرها می جوشد ، و پاره ای از آنها می شکافد و آب از آن بیرون می آید ، و پاره ای از آنها از ترس خدا [ از بلندی ] سقوط می کند ؛ و خدا از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست .
(trg)="s2.74"> پس از آن دلهاى شما چون سنگ ، سخت گرديد ، حتى سخت ‌ تر از سنگ كه از سنگ گاه جويها روان شود ، و چون شكافته شود آب از آن بيرون جهد ، و گاه از ترس خدا از فراز به نشيب فرو غلتد ، و خدا از آنچه مى ‌ كنيد غافل نيست .

(src)="s2.75"> آیا [ شما مردم مؤمن ] امید دارید که [ آن سخت دلان ] به [ دین ] شما ایمان بیاورند ؟ ! در حالی که گروهی از آنان کلام خدا را همواره می شنیدند ، سپس بعد از آنکه [ معنا و مفهومش را ] درک می کردند ، [ به سبب دنیاطلبی و امور مادی ] به دلخواه خود تغییرش می دادند ، در صورتی که می دانستند [ به کلام خدا و به مردم جویای حق خیانت می کنند ] .
(trg)="s2.75"> آيا طمع مى ‌ داريد كه به شما ايمان بياورند ، و حال آنكه گروهى از ايشان كلام خدا را مى ‌ شنيدند و با آنكه حقيقت آن را مى ‌ يافتند تحريفش مى ‌ كردند و از كار خويش آگاه بودند ؟

(src)="s2.76"> و هنگامی که با مؤمنان دیدار کنند ، می گویند : ما ایمان آوردیم . و چون با هم خلوت می کنند [ از روی اعتراض و ایراد ] به یکدیگر می گویند : چرا حقایقی را که خدا [ در تورات درباره پیامبر اسلام ] برای شما بیان کرده به مؤمنان می گویید تا [ روز قیامت با این حقایق ] در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند ؟ آیا تعقّل نمی کنید [ که نباید زمینه استدلال بر ضد خود را در اختیار مؤمنان گذارید ؟ ! ]
(trg)="s2.76"> و چون با مؤمنان ديدار كنند ، گويند : ما هم ايمان آورده ‌ ايم . و چون با يكديگر خلوت كنند ، گويند : آيا با آنان از دانشى كه خدا به شما ارزانى داشته سخن مى ‌ گوييد ، تا به يارى آن در نزد پروردگارتان بر شما حجت آرند ؟ آيا به عقل در نمى ‌ يابيد ؟

(src)="s2.77"> آیا [ آن سخت دلان ] نمی دانند که خدا آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند ، می داند ؟ !
(trg)="s2.77"> آيا نمى ‌ دانند كه هر چه را كه پنهان مى ‌ دارند و هر چه را كه آشكار مى سازند ، خدا مى ‌ داند ؟

(src)="s2.78"> و گروهی از یهود ، که جاهل و بی سوادند [ غیر از تورات فعلی ] که جز بافته های دروغین [ عالمان خائن آنان نیست ] نمی دانند ، و حال آن که [ در امر دین به سبب عدم تحقیق و دنبال نکردن علم و دانش ] فقط در مسیر گمان و خیال واهی قدم برمی دارند .
(trg)="s2.78"> برخى از ايشان بيسوادانى هستند كه نمى ‌ دانند در آن كتاب چيست ، جز سخنانى كه شنيده ‌ اند و مى ‌ خوانند . اينان تنها پايبند گمان خويشند .

(src)="s2.79"> پس وای بر کسانی که با دست هاشان نوشته ای را می نویسند ، سپس می گویند : این [ نوشته ] از سوی خداست . تا با این [ کار زشت و خائنانه ] بهایی ناچیز به دست آورند ؛ پس وای بر آنان از آنچه دست هاشان نوشت ، و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند .
(trg)="s2.79"> پس واى بر آنهايى كه كتاب را خود به دست خود مى ‌ نويسند ، و تا سودى اندك برند ، مى ‌ گويند كه از جانب خدا نازل شده . پس واى بر آنها بدانچه نوشتند و واى بر آنها از سودى كه مى ‌ برند .

(src)="s2.80"> و گفتند : آتش [ دوزخ ] جز چند روزی به ما نمی رسد . بگو : آیا [ بر این عقیده خود ] از نزد خدا پیمانی گرفته اید ؟ که هرگز خدا از آن پیمان تخلّف نخواهد کرد ، یا جاهلانه چیزی را به خدا نسبت می دهید ؟
(trg)="s2.80"> و گفتند : آتش جز چند روزى ما را نسوزاند . بگو : آيا با خدا چنين پيمانى بسته ‌ ايد ، تا او خلاف پيمان خود نكند ؟ يا آنكه از روى نادانى چنين نسبتى به خدا مى ‌ دهيد ؟

(src)="s2.81"> [ نه چنین است که می گویید ] بلکه کسانی که مرتکب گناه شدند وآثار گناه ، سراسر وجودشان را فرا گرفت ، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه اند .
(trg)="s2.81"> آرى . آنان كه مرتكب كارى زشت شدند و گناهشان گرد بر گردشان بگرفت ، اهل جهنمند و جاودانه در آن .

(src)="s2.82"> و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ، اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند .
(trg)="s2.82"> و آنان كه ايمان آورده ‌ اند و كارهاى شايسته كرده ‌ اند ، اهل بهشتند و در آن جاويدان .

(src)="s2.83"> و [ یاد کنید ] زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید ، و به پدر و مادر و خویشان ویتیمان ومستمندان نیکی کنید ، و با مردم با خوش زبانی سخن گویید ، و نماز را بر پا دارید ، و زکات بپردازید ، سپس همه شما جز اندکی [ از پیمان خدا ] روی گردانیدید ؛ و شما [ به طور عادت ] روی گردان هستید .
(trg)="s2.83"> به ياد آريد آن هنگام را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشاوندان آن و يتيمان و درويشان نيكى كنيد و به مردمان سخن نيك گوييد و نماز بخوانيد و زكات بدهيد . ولى جز اندكى از شما ، پشت كرديد و شماييد روى ‌ گردانندگان .

(src)="s2.84"> و [ یاد کنید ] هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که خون همدیگر را نریزید ، و یکدیگر را از خانه های خود آواره نکنید ، سپس [ به پیمانتان ] اقرار کردید و بر آن هم گواهی می دهید .
(trg)="s2.84"> و آن هنگام را كه با شما پيمان نهاديم كه خون هم مريزيد و يكديگر را از خان ‌ ومان آواره مسازيد و شما به پيمان گردن نهاديد و خود بر آن گواه هستيد .

(src)="s2.85"> باز این شما هستید که یکدیگر را می کشید ، و گروهی از خودتان را از خانه هایشان آواره می کنید ، و از روی گناه و تجاوز یکدیگر را بر ضد آنان [ که آواره کرده اید ] یاری و کمک می دهید ، و اگر آنان در حال اسارت نزد شما آیند ، برای آزاد شدنشان فدیه می دهید ، در صورتی که آواره کردنشان بر شما حرام بود . آیا به بخشی از کتاب [ آسمانی ] ایمان می آورید و به بخشی دیگر کفر می ورزید ؟ [ حرام بودن جنگ و آواره کردن را مردود می شمارید ، و وجوب آزاد کردن هم کیشان را از اسارت قبول می کنید ! ] پس کیفر کسانی از شما که چنین تبعیضی را [ در آیات خدا ] روا می دارند ، جز خواری و رسوایی در زندگی دنیا نیست ، و روز قیامت به سوی سخت ترین عذاب بازگردانیده می شوند ، و خدا از آنچه انجام می دهید ، بی خبر نیست .
(trg)="s2.85"> پس شما چنين جماعتى هستيد كه يكديگر را مى ‌ كشيد و گروهى از خود را از خان ‌ ومانشان آواره مى ‌ كنيد و بر ضد آنها به گناه و بيداد به همدستى يكديگر برمى خيزيد و اگر به اسارت شما درآيند در برابر آزاديشان فديه مى ‌ گيريد و حال آنكه بيرون راندنشان بر شما حرام بود . آيا به بعضى از كتاب ايمان مى ‌ آوريد و بعض ديگر را انكار مى كنيد ؟ پاداش كسى كه چنين كند در دنيا جز خوارى نيست و در روز قيامت به سخت ‌ ترين وجهى شكنجه مى ‌ شود و خدا از آنچه مى ‌ كنيد غافل نيست .

(src)="s2.86"> اینان کسانی اند که زندگی [ زودگذر ] دنیا را به جای آخرت خریدند ؛ پس نه عذاب از آنان سبک شود و نه یاری شوند .
(trg)="s2.86"> اينان همان كسانند كه آخرت را دادند و زندگى دنيا را خريدند . از عذابشان كاسته نگردد و كس ياريشان نكند .

(src)="s2.87"> و یقیناً ما به موسی کتاب دادیم و پس از او پیامبرانی به دنبال هم فرستادیم ، و به عیسی بن مریم دلایل روشن و آشکار عطا نمودیم ، و او را به وسیله روح القدس توانایی بخشیدیم ؛ پس چرا هرگاه پیامبری آیین و احکامی که مطابق هوا و هوستان نبود برای شما آورد ، سرکشی کردید ؟ پس [ نبوّتِ ] گروهی را تکذیب نمودید وگروهی را می کشتید .
(trg)="s2.87"> به تحقيق موسى را كتاب داديم و از پى او پيامبران فرستاديم . و به عيسى بن مريم دليلهاى روشن عنايت كرديم و او را به روح ‌ القدس تأييد نموديم . و هرگاه پيامبرى آمد و چيزهايى آورد كه پسند نفس شما نبود سركشى كرديد ، و گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد .

(src)="s2.88"> و گفتند : دل های ما در غلاف و پوشش است [ به این علتْ کلام تو را نمی فهمیم ، ولی چنین نیست که می گویند ] بلکه خدا به سبب کفرشان آنان را از رحمتش دور کرده [ در نتیجه از پذیرفتن اسلام خودداری می کنند ] پس اندکی ایمان می آورند .
(trg)="s2.88"> گفتند : دلهاى ما در حجاب است . نه ، خدا آنان را به سبب كفرى كه مى ورزند مطرود ساخته و چه اندك ايمان مى ‌ آورند .

(src)="s2.89"> و هنگامی که برای آنان از سوی خدا کتابی [ چون قرآن ] آمد که تصدیق کننده توراتی است که با آنان است ، و همواره پیش از نزولش به خودشان [ در سایه ایمان به آن ] مژده پیروزی بر کافران می دادند ، پس [ با این وصف ] زمانی که قرآن [ که پیش از نزولش آن را با پیشگویی تورات می شناختند ] نزد آنان آمد ، به آن کافر شدند ؛ پس لعنت خدا بر کافران باد .
(trg)="s2.89"> و چون ايشان را از جانب خدا كتابى آمد ، و او را شناختند ، هر چند كتابشان را هم تصديق كرده بود ، و با آنكه زان پيش خواستار پيروزى بر كافران بودند ، به او ايمان نياوردند ، كه لعنت خدا بر كافران باد .

(src)="s2.90"> بد چیزی است آنچه خود را به آن فروختند که کفر ورزیدن از روی حسادت به کتابی است که خدا نازل کرده [ معترضانه می گویند : ] چرا خدا از فضل و احسانش به هر که از بندگانش بخواهد [ کتاب آسمانی ] نازل می کند ، پس آنان به خشمی بر روی خشمی سزاوار شدند . و برای کافران عذابی خوار کننده است .
(trg)="s2.90"> با خود ، بد معامله ‌ اى كردند آنگاه كه از حسد به كتاب خدا كافر شدند و از اينكه خدا فضل و كرم خويش را به هر كس از بندگان خود كه بخواهد ارزانى مى ‌ دارد حسد بردند و قرين خشمى افزون بر خشم ديگر شدند ، و كافران را عذابى است خواركننده .

(src)="s2.91"> هنگامی که به آنان گویند : به آنچه که خدا [ بر پیامبر اسلام ] نازل کرده ایمان آورید ، گویند : به توراتی که بر خود ما یهودیان نازل شده ایمان می آوریم و به غیر آن در حالی که حق است و تصدیق کننده توراتی است که با آنان است ، کفر می ورزند . بگو : اگر شما [ از روی درستی و راستی به تورات ] مؤمن بودید ، پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید ؟
(trg)="s2.91"> و چون به آنها گفته شود كه به آنچه خدا نازل كرده است ايمان بياوريد ، مى ‌ گويند : ما به آنچه بر خودمان نازل شده است ايمان مى آوريم . و به غير آن هر چند با حقيقت همراه باشد و كتابشان را هم تصديق كند ، ايمان نمى ‌ آورند . بگو : اگر شما ايمان آورده بوديد ، از چه روى پيامبران خدا را پيش از اين مى ‌ كشتيد ؟

(src)="s2.92"> و قطعاً موسی برای شما معجزات و دلایلی روشن آورد ، سپس شما پس از [ رفتن ] او [ به کوه طور ] گوساله را معبود خود گرفتید ، در حالی که [ به خود و دلایل آشکار و روشن حق ] ستمکار بودید .
(trg)="s2.92"> موسى با دليلهاى روشن خويش به هدايت شما آمد و شما ستمكاران ، پس از او به گوساله گرويديد .

(src)="s2.93"> و [ یاد کنید ] زمانی که از شما [ برای پیروی از موسی ] پیمان گرفتیم ، و کوه طور را بالای سرتان برافراشتیم [ و گفتیم : ] آنچه را [ چون تورات ] به شما دادیم با قدرت و قوّت دریافت کنید [ و دستورهای ما و پیامبرتان را بشنوید ، به ظاهر ] گفتند : شنیدیم و [ در باطن گفتند : ] نافرمانی کردیم . و به سبب کفرشان دوستی گوساله با دل هایشان در آمیخت . بگو : اگر شما مؤمن هستید [ و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد فرمان می دهد ] پس بد چیزی است آنچه ایمانتان به آن فرمان می دهد .
(trg)="s2.93"> و با شما پيمان بستيم و كوه طور را بر فراز سرتان بداشتيم . اكنون آنچه را كه برايتان فرستاده ‌ ايم با ايمان استوار بگيريد و كلام خدا را بشنويد . گفتند : شنيديم و به كار نخواهيم بست . بر اثر كفرشان عشق گوساله در دلشان جاى گرفت . بگو : اگر بدانچه مى ‌ گوييد باور داريد ، باورتان شما را به بدكارى وا مى ‌ دارد .