# en/ahmedali.xml.gz
# uz/sodik.xml.gz


(src)="s1.1"> In the name of Allah , most benevolent , ever-merciful .
(trg)="s1.1.1"> ( Аллоҳ таоло ўз китобини " бисмиллаҳ " билан бошлагани мусулмонларга ҳам ўрнак , улар ҳам доим ўз сўзларини ва ишларини " бисмиллаҳ " билан бошламоқлари лозим .
(trg)="s1.1.2"> Пайғамбар алайҳиссалом ҳадисларидан бирида : " Эътиборли ҳар бир иш " бисмиллаҳ " билан бошланмас экан , унинг охири кесикдир " , деганлар .

(src)="s1.2"> ALL PRAISE BE to Allah , Lord of all the worlds ,
(trg)="s1.2.0"> Барча мақтов , шукрлар оламларнинг тарбиячиси Аллоҳга бўлсин .
(trg)="s1.2.1"> ( Оламларни яратгани учун ҳам , уларнинг тарбиячиси бўлгани учун ҳам , улардаги барча жонзотларга ҳаёт , ризқи рўз бергани учун ҳам Аллоҳ барча ҳамду саноларга сазовордир . )

(src)="s1.3"> Most beneficent , ever-merciful ,
(trg)="s1.3.2"> " Роҳман " сифати фақат Аллоҳга хос бўлиб , ундан бошқа ҳеч кимга нисбатан бу сифатни ишлатиб бўлмайди .
(trg)="s1.3.3"> " Раҳийм " сифати , хосроқ бўлиб , фақат мўъминларга қиёмат куни раҳм қилувчи маъносини англатади ва Аллоҳдан ўзгаларга , жумладан , Пайғамбар алайҳиссаломга нисбатан ҳам ишлатилади . )

(src)="s1.4"> King of the Day of Judgement .
(trg)="s1.4.3"> Яхшига мукофот , ёмонга жазо берилади .
(trg)="s1.4.4"> Бу оятни ўқиганда қиёматни эслаб , ўша даҳшатли кунда фақат Аллоҳнинг ўзи ҳукм чиқаришини , ўша ерда уялиб қолмасликни эслаб , унга тайёргарлик кўришга аҳд қилинади . )

(src)="s1.5"> You alone we worship , and to You alone turn for help .
(trg)="s1.5.0"> Фақат сенгагина ибодат қиламиз ва фақат сендангина ёрдам сўраймиз . ( " Иййака наъбуду " " фақат сенинг айтганингни қиламиз " маъносини англатади .
(trg)="s1.5.1"> Бу эса , банда тарафидан Аллоҳга берилган улкан ваъда .

(src)="s1.6"> Guide us ( O Lord ) to the path that is straight ,
(trg)="s1.6.0"> Бизни тўғри йўлга бошлагин .
(trg)="s1.6.1"> ( " Ҳидоятга бошлаш " луғатда бирор нарсага лутф билан йўллаб қўйишга айтилади . )

(src)="s1.7"> The path of those You have blessed , Not of those who have earned Your anger , nor those who have gone astray .
(trg)="s1.7.9"> Демак , оятнинг маъноси : Эй Аллоҳ , бизни ўтган анбиёю авлиё , азизларнинг йўлидан бошлагин , яҳудий ва насронийлар йўлидан бошламагин , деганидир .
(trg)="s1.7.10"> Имоми Насаий машҳур саҳобий Абу Ҳурайрадан ривоят қилган ҳадиси қудсийда Аллоҳ таоло айтади : " Намозни ўзим билан бандам орасида иккига бўлганман , бандамга нима сўраса , бераман .

(src)="s2.1"> ALIF LAM MIM .
(trg)="s2.1.2"> Бу ҳарфларга турлича номлар берилган : баъзилар " Ҳурифул муқатаот " кесик ҳарфлар десалар , бошқалар " Ҳурифул ҳижои " алифбо ҳарифлари дейдилар , учинчилари эса , " Фавотуҳус суар " сураларни очувчилар дейдилар .
(trg)="s2.1.3"> Бу ҳарфларга турлича ном берилганидек , улар ила бошланишидан кўзланган мурод ҳақида ҳам ҳар хил фикрлар айтилган .

(src)="s2.2"> This is The Book free of doubt and involution , a guidance for those who preserve themselves from evil and follow the straight path ,
(trg)="s2.2.5"> Тақводорлар эса , уқубатга элтгувчи нарсалардан сақланадиган шахслардир .
(trg)="s2.2.6"> Демак , Қуръони Карим ҳидоятидан баҳраманд бўлиш учун тақводор бўлиш керак экан .

(src)="s2.3"> Who believe in the Unknown and fulfil their devotional obligations , and spend in charity of what We have given them ;
(trg)="s2.3.1"> ( Ушбу оятда Қуръон ҳидоятидан баҳраманд бўла оладиган тақводорларнинг сифатларидан учтаси саналган : Биринчиси- " ғайбга иймон келтирурлар " .
(trg)="s2.3.2"> Абул Олия ғайбга иймон келтиришнинг тафсирида : " Аллоҳга , Унинг фаришталарига , китобларига , Пайғамбарларига , қиёмат кунига , жаннатига , дўзахига , мулоқотига , ўлимдан кейинги ҳаётга ва қайта тирилишга ишонишдир " , деган эканлар .

(src)="s2.4"> Who believe in what has been revealed to you and what was revealed to those before you , and are certain of the Hereafter .
(trg)="s2.4.0"> Ва улар сенга ва сендан олдин нозил қилинган нарсага иймон келтирурлар ва охиратга аниқ ишонурлар .
(trg)="s2.4.1"> ( Демак , тақводорларга оид навбатдаги тўртинчи сифат-Муҳаммад алайҳиссаломга нозил қилинган Қуръони Каримга ва у кишидан олдин туширилган самовий китобларга иймон келтириш .

(src)="s2.5"> They have found the guidance of their Lord and will be successful .
(trg)="s2.5.0"> Ана ўшалар Роббиларидан бўлган ҳидоятидадирлар ва ана ўшалар , ўшаларгина нажот топгувчилардир .
(trg)="s2.5.1"> ( Ким нажот топишни истаса , ўзида тақводорлик сифатларини мужассам қилишга уринсин . )

(src)="s2.6"> As for those who deny , it is all the same if you warn them or not , they will not believe .
(trg)="s2.6"> Албатта , куфр келтирганларга қўрқитасанми-қўрқитмайсанми-барибир , иймон келтирмайдилар .

(src)="s2.7.0"> God has sealed their hearts and ears , and veiled their eyes .
(trg)="s2.7.0"> Аллоҳ уларнинг қалблари ва қулоқларини муҳрлаб қўйган ва кўзларида парда бор .

(src)="s2.7.1"> For them is great deprivation .
(trg)="s2.7.1"> Ва уларга улкан азоб бордир .

(src)="s2.8"> And there are some who , though they say : " We believe in God and the Last Day , " ( in reality ) do not believe .
(trg)="s2.8.0"> Ва Одамлардан , Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирдик , дейдиганлари бор .
(trg)="s2.8.1"> Ҳолбуки , улар мўмин эмаслар .

(src)="s2.9"> They ( try to ) deceive God and those who believe , yet deceive none but themselves although they do not know .
(trg)="s2.9.0"> Улар Аллоҳни ва иймон келтирганларни алдамоқчи бўладилар .
(trg)="s2.9.1"> Ва ҳолбуки , сезмасдан ўзларини алдайдилар .

(src)="s2.10.0"> Sick are their hearts , and God adds to their malady .
(trg)="s2.10.0"> Уларнинг қалбларида касал бор .
(trg)="s2.10.1"> Аллоҳ касалларини зиёда қилди .

(src)="s2.10.1"> For them is suffering for they lie .
(trg)="s2.10.2"> Ва уларга ёлғон гапирганлари учун аламли азоб бор .

(src)="s2.11"> When asked to desist from spreading corruption in the land they say : " Why , we are reformers . "
(trg)="s2.11"> Ва агар уларга , ер юзида фасод қилманг , дейилса , биз фақат ислоҳ қилувчилармиз , дейдилар .

(src)="s2.12"> Yet they are surely mischief-mongers , even though they do not know .
(trg)="s2.12"> Огоҳ бўлинг , улар , фақат улар фасодчилардир , лекин сезмайдилар .

(src)="s2.13.0"> When asked to believe as others do , they say : " Should we believe like fools ? "
(trg)="s2.13.0"> Ва агар уларга , одамлар иймон келтирганидек , иймон келтиринглар , дейилса , " Эсипастлар иймон келтирганидек иймон келтирамизми ? " дейишади .

(src)="s2.13.1"> And yet they are the fools , even though they do not know .
(trg)="s2.13.1"> Огоҳ бўлинг , улар , фақат улар эсипастлардир ва лекин ўзлари билмайдилар .

(src)="s2.14"> When they meet the faithful they say : " We believe ; " but when alone with the devils ( their fellows ) , they say : " We are really with you ; we were joking . "
(trg)="s2.14"> Улар иймон келтирганларни учратсалар , иймон келтирдик , дейдилар , шайтонлари билан ҳоли қолганда эса , биз сизлар биланмиз , фақат истеҳзо қиляпмиз холос , дейдилар .

(src)="s2.15"> But God will turn the joke against them and allow them to sink deeper into evil and wander perplexed in their wickedness .
(trg)="s2.15"> Аллоҳ уларни истеҳзо қилади ва туғёнларида довдирашларига қўйиб беради .

(src)="s2.16"> They are indeed those who bartered away good guidance for error and gained nothing from the deal , nor found the right way .
(trg)="s2.16.9"> Имом Бухорий Абу Ҳурайра розийаллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда Пайғамбаримиз алайҳиссалом : " Мунофиқнинг белгиси учдир : гапирса ёлғон гапиради , ваъда берса , сўзида турмайди ва омонатга хиёнат қилади " , деганлар .
(trg)="s2.16.10"> Шунингдек , Имом Бухорий Ибн Амр розийаллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда : " Тўрт нарса бор , кимда улар бўлса , тўлиқ мунофиқ бўлади .

(src)="s2.17"> They are like a man who kindles a fire , and when its glow has illumined the air God takes away their light leaving them in the dark where they will not be able to see .
(trg)="s2.17.3"> Ислом-иймон калималарини нутқ қилдилар , ҳатто яхшигина қулоқ осдилар , иймон келтирдик , дедилар , ибодат ҳам қилдилар .
(trg)="s2.17.4"> Кейин эса , ҳаммасини ташлаб , инкор қилиб , куфр , нифоқ , шак-шубҳа зулматларида қолиб кетдилар . )

(src)="s2.18"> They are deaf , dumb and blind , and shall never return ;
(trg)="s2.18.0"> Улар кар , соқов , кўрдирлар .
(trg)="s2.18.1"> Бас , улар қайтмаслар .

(src)="s2.19.0"> Or like rain pouring from the sky which hides within it darkness , thunder and lightning .
(src)="s2.19.1"> They thrust their fingers into their ears for safety against noise and death .
(trg)="s2.19.0"> Ёки худди осмондан ёмғир ёғиб , қоронғу босиб , момақалдироқ ва чақмоқ чаққанда , яшиндан қочиб , панжаларини қулоқларига тиқиб , ўлимдан эҳтиёт бўлаётган одамга ўхшарлар .

(src)="s2.19.2"> But God surrounds those who believe not from all sides .
(trg)="s2.19.1"> Ва Аллоҳ кофирларни ўраб олувчидир .

(src)="s2.20.0"> Verily the lightning could snatch away their eyes .
(trg)="s2.20.0"> Чақмоқ уларнинг кўзини олиб қўяй дейди .
(trg)="s2.20.1"> Ёриган пайтда юришади , қоронғи бўлса , тўхташади .

(src)="s2.20.1"> When it flashes forth they walk in its flare .
(trg)="s2.20.2"> Агар Аллоҳ хоҳласа , уларнинг кўзу қулоқларини кеткизади .
(trg)="s2.20.3"> Албатта , Аллоҳ ҳар бир нарсага қодирдир .

(src)="s2.20.2"> When darkness returns they stand still .
(trg)="s2.20.4"> ( Аллоҳ таоло ушбу икки оятда мунофиқларнинг ҳайратлари , иккиланишлари ва умумий руҳий ҳолатларини момақалдироқ бўлиб чақмоқ чақиб , осмонни зулмат босиб , қаттиқ ёмғир ёққанда кўчада қолган бечора одамга ўхшатади .
(trg)="s2.20.5"> У қўрққанидан даҳшатга тушиб , яшиндан қутулмоқчи бўлади , панжаларини қулоқларига тиқиб , шу мени ўлимдан сақлайди , деб туради .

(src)="s2.20.3"> And if the Lord wills so He could take away their hearing and sight ; surely God is all-powerful .
(trg)="s2.20.6"> Улар куфр ва нифоқ зулматидадирлар ; чақмоқ чаққан пайтдаги ёруғдан фойдаланиб бир-икки қадам боса оладилар , чақмоқдан кейин яна қоронғуда туриб қоладилар . )