# en/ahmedali.xml.gz
# ro/grigore.xml.gz


(src)="s1.1"> In the name of Allah , most benevolent , ever-merciful .
(trg)="s1.1"> În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv .

(src)="s1.2"> ALL PRAISE BE to Allah , Lord of all the worlds ,
(trg)="s1.2"> Slavă lui Dumnezeu , Domnul lumilor ,

(src)="s1.3"> Most beneficent , ever-merciful ,
(trg)="s1.3"> Milosul , Milostivul ,

(src)="s1.4"> King of the Day of Judgement .
(trg)="s1.4"> Stăpânul Zilei Judecăţii !

(src)="s1.5"> You alone we worship , and to You alone turn for help .
(trg)="s1.5"> Ţie ne închinăm , Ţie îţi cerem ajutorul .

(src)="s1.6"> Guide us ( O Lord ) to the path that is straight ,
(trg)="s1.6"> Călăuzeşte-ne pe Calea cea Dreaptă ,

(src)="s1.7"> The path of those You have blessed , Not of those who have earned Your anger , nor those who have gone astray .
(trg)="s1.7"> calea celor binecuvântaţi de Tine , şi nu a celor care Te-au supărat , şi nici a celor rătăciţi .

(src)="s2.1"> ALIF LAM MIM .
(trg)="s2.1.0"> Alif .
(trg)="s2.1.1"> Lam .

(src)="s2.2"> This is The Book free of doubt and involution , a guidance for those who preserve themselves from evil and follow the straight path ,
(trg)="s2.2"> Aceasta este cartea cea mai presus de orice îndoială , călăuzire celor temători ,

(src)="s2.3"> Who believe in the Unknown and fulfil their devotional obligations , and spend in charity of what We have given them ;
(trg)="s2.3"> celor care cred în Taină , celor care îşi săvârşesc rugăciunea , celor care dau milostenie din ceea ce le-am dăruit ,

(src)="s2.4"> Who believe in what has been revealed to you and what was revealed to those before you , and are certain of the Hereafter .
(trg)="s2.4"> celor care cred în ceea ce a fost pogorât asupra ta , în ceea ce a fost pogorât înaintea ta şi care cred în Viaţa de Apoi .

(src)="s2.5"> They have found the guidance of their Lord and will be successful .
(trg)="s2.5"> Aceştia merg după călăuzirea Domnului lor , aceştia sunt cei fericiţi .

(src)="s2.6"> As for those who deny , it is all the same if you warn them or not , they will not believe .
(trg)="s2.6"> Cei care tăgăduiesc , fie că-i previi , fie că nu-i previi , tot nu vor crede .

(src)="s2.7.0"> God has sealed their hearts and ears , and veiled their eyes .
(trg)="s2.7.0"> Dumnezeu le-a pecetluit inimile şi auzul , iar peste priviri le-a pus un voal .

(src)="s2.7.1"> For them is great deprivation .
(trg)="s2.7.1"> Ei , de o osândă cumplită , vor avea parte .

(src)="s2.8"> And there are some who , though they say : " We believe in God and the Last Day , " ( in reality ) do not believe .
(trg)="s2.8.0"> Unii oameni spun : “ Noi credem în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi . ”
(trg)="s2.8.1"> Totuşi ei nu sunt credincioşi .

(src)="s2.9"> They ( try to ) deceive God and those who believe , yet deceive none but themselves although they do not know .
(trg)="s2.9"> Ei caută să-l înşele pe Dumnezeu şi pe cei credincioşi , însă nu se înşeală decât pe ei înşişi , fără a-şi da seama .

(src)="s2.10.0"> Sick are their hearts , and God adds to their malady .
(trg)="s2.10.0"> În inimă au boală , iar Dumnezeu le măreşte boala .

(src)="s2.10.1"> For them is suffering for they lie .
(trg)="s2.10.1"> Ei , de o osândă dureroasă , vor avea parte pentru ceea ce socoteau minciună .

(src)="s2.11"> When asked to desist from spreading corruption in the land they say : " Why , we are reformers . "
(trg)="s2.11"> Când li se spune : “ Nu semănaţi stricăciunea pe pământ ! ” , ei spun : “ Noi suntem doar îndreptătorii ! ”

(src)="s2.12"> Yet they are surely mischief-mongers , even though they do not know .
(trg)="s2.12.0"> Ba nu !
(trg)="s2.12.1"> Ei sunt cei care seamănă stricăciune , însă nu-şi dau seama !

(src)="s2.13.0"> When asked to believe as others do , they say : " Should we believe like fools ? "
(trg)="s2.13.0"> Când li se spune : “ Credeţi cum crede tot omul ” , ei spun : “ Să credem precum cred neghiobii ? ”

(src)="s2.13.1"> And yet they are the fools , even though they do not know .
(trg)="s2.13.1"> Oare nu sunt ei cei neghiobi , şi totuşi nu o ştiu ?

(src)="s2.14"> When they meet the faithful they say : " We believe ; " but when alone with the devils ( their fellows ) , they say : " We are really with you ; we were joking . "
(trg)="s2.14"> Când se întâlnesc cu credincioşii , spun : “ Noi credem ! ” , însă când rămân singuri cu diavolii lor , spun : “ Noi suntem cu voi , doar ne batem joc ! ”

(src)="s2.15"> But God will turn the joke against them and allow them to sink deeper into evil and wander perplexed in their wickedness .
(trg)="s2.15"> Dumnezeu îşi bate joc de ei , lăsându-i să meargă orbeşte în ticăloşia lor .

(src)="s2.16"> They are indeed those who bartered away good guidance for error and gained nothing from the deal , nor found the right way .
(trg)="s2.16.0"> Ei sunt cei care au cumpărat rătăcirea cu preţul călăuzirii .
(trg)="s2.16.1"> Negoţul lor nu este în câştig , căci ei nu sunt călăuziţi .

(src)="s2.17"> They are like a man who kindles a fire , and when its glow has illumined the air God takes away their light leaving them in the dark where they will not be able to see .
(trg)="s2.17"> Ei sunt asemenea celor care aprind un foc , iar când focul luminează cele dimprejurul lor , Dumnezeu le ia lumina , lăsându-i în întunecimi , iar ei nu mai văd nimic .

(src)="s2.18"> They are deaf , dumb and blind , and shall never return ;
(trg)="s2.18"> Surzi , muţi , orbi , ei nu se vor întoarce către Dumnezeu .

(src)="s2.19.0"> Or like rain pouring from the sky which hides within it darkness , thunder and lightning .
(trg)="s2.19.0"> Ori sunt ca sub un nor de pe cer , cu întunecimi , tunete şi fulgere .

(src)="s2.19.1"> They thrust their fingers into their ears for safety against noise and death .
(trg)="s2.19.1"> Urechile şi le astupă la auzul trăsnetelor de frica morţii .

(src)="s2.19.2"> But God surrounds those who believe not from all sides .
(trg)="s2.19.2"> Dumnezeu , de pretutindeni , îi învăluie pe tăgăduitori .

(src)="s2.20.0"> Verily the lightning could snatch away their eyes .
(trg)="s2.20.0"> Fulgerul mai că le ia vederea .

(src)="s2.20.1"> When it flashes forth they walk in its flare .
(src)="s2.20.2"> When darkness returns they stand still .
(trg)="s2.20.1"> Când fulgerul luminează , ei merg la lumina lui , însă când se întunecă asupra lor , se opresc .

(src)="s2.20.3"> And if the Lord wills so He could take away their hearing and sight ; surely God is all-powerful .
(trg)="s2.20.2"> Dacă Dumnezeu ar vrea , le-ar lua auzul şi văzul .
(trg)="s2.20.3"> Dumnezeu este Atotputernic !

(src)="s2.21"> So , O you people , adore your Lord who created you , as He did those before you , that you could take heed for yourselves and fear Him
(trg)="s2.21.1"> Închinaţi-vă Domnului vostru care v-a făcut pe voi şi pe cei dinaintea voastră .
(trg)="s2.21.2"> Poate vă veţi teme !

(src)="s2.22.0"> Who made the earth a bed for you , the sky a canopy , and sends forth rain from the skies that fruits may grow -- your food and sustenance .
(trg)="s2.22.0"> Pământul vouă vi l-a făcut covor , iar cerul baldachin .
(trg)="s2.22.1"> El trimite apă din ceruri şi dă la iveală roadele pentru traiul vostru .

(src)="s2.22.1"> So , do not make another the equal of God knowingly .
(trg)="s2.22.2"> Nu-i faceţi lui Dumnezeu semeni , de vreme ce ştiţi !

(src)="s2.23"> If you are in doubt of what We have revealed to Our votary , then bring a Surah like this , and call any witness , apart from God , you like , if you are truthful .
(trg)="s2.23.0"> Dacă vă îndoiţi de ceea ce am pogorât asupra robului Nostru , aduceţi-ne o sură care să fie deopotrivă cu aceasta !
(trg)="s2.23.1"> Chemaţi-vă martorii , alţii decât Dumnezeu , dacă spuneţi adevărul !

(src)="s2.24"> But if you cannot , as indeed you cannot , then guard yourselves against the Fire whose fuel is men and rocks , which has been prepared for the infidels .
(trg)="s2.24"> Dacă nu o faceţi — şi nu o veţi face — temeţi-vă de Focul cel mare care mistuie oameni şi pietre , gata pregătit pentru cei tăgăduitori .

(src)="s2.25.0"> Announce to those who believe and have done good deeds , glad tidings of gardens under which rivers flow , and where , when they eat the fruits that grow , they will say : " Indeed they are the same as we were given before , " so like in semblance the food would be .
(trg)="s2.25.0"> Vesteşte-le celor care cred şi săvârşesc fapte bune că vor avea parte de grădini pe sub care curg râuri .
(trg)="s2.25.1"> De câte ori le va fi dăruit din ele un fruct , ei vor spune : “ Iată ceea ce ni s-a dăruit şi mai înainte ” , căci fructe asemenea le vor mai fi fost date .

(src)="s2.25.1"> And they shall have fair spouses there , and live there abidingly .
(trg)="s2.25.2"> În ele vor avea soţii neprihănite şi acolo vor veşnici .

(src)="s2.26.0"> God is not loath to advance the similitude of a gnat or a being more contemptible ; and those who believe know whatever is from the Lord is true .
(src)="s2.26.1"> But those who disbelieve say : " What does God mean by this parable ? "
(trg)="s2.26.0"> Dumnezeu nu se ruşinează să dea drept pildă un ţânţar ori ceva la fel de bicisnic .
(trg)="s2.26.1"> Cei care cred ştiu că acesta este Adevărul de la Domnul lor , însă cei care tăgăduiesc spun : “ Ce a vrut Dumnezeu cu această pildă ? ”

(src)="s2.26.2"> He causes some to err this way , and some He guides ; yet He turns away none but those who transgress ,
(trg)="s2.26.2"> El cu aceasta pe mulţi îi rătăceşte , pe mulţi îi călăuzeşte , însă nu-i rătăceşte decât pe cei stricaţi .

(src)="s2.27"> Who , having sealed it , break God 's covenant , dividing what He ordained cohered ; and those who spread discord in the land will suffer assuredly .
(trg)="s2.27"> Cei care încalcă legământul încheiat cu Dumnezeu , cei care rup legăturile pe care Dumnezeu le-a poruncit să le păzească , cei care seamănă stricăciune pe pământ , aceia sunt pierduţi !

(src)="s2.28.0"> Then how can you disbelieve in God ?
(trg)="s2.28.0"> Cum de Îl tăgăduiţi pe Dumnezeu ?

(src)="s2.28.1"> He gave you life when you were dead .
(trg)="s2.28.1"> Când morţi aţi fost , iar El viaţă v-a dat ?

(src)="s2.28.2"> He will make you die again then bring you back to life : To Him then you will return .
(trg)="s2.28.2"> Şi iarăşi vă va da moartea şi iarăşi vă va învia .
(trg)="s2.28.3"> Şi la El vă veţi întoarce .

(src)="s2.29"> He made for you all that lies within the earth , then turning to the firmament He proportioned several skies : He has knowledge of everything .
(trg)="s2.29.0"> El este Cel ce v-a făcut vouă totul pe pământ , apoi s-a întors către cer şi l-a rânduit în şapte tării .
(trg)="s2.29.1"> El este Atoateştiutorul .

(src)="s2.30.0"> Remember , when your Lord said to the angels : " I have to place a trustee on the earth , " they said : " Will You place one there who would create disorder and shed blood , while we intone Your litanies and sanctify Your name ? "
(trg)="s2.30.0"> Când Domnul tău spuse îngerilor : “ Vreau să-mi fac un locţiitor pe pământ ” , ei au răspuns : “ Vrei să faci un locţiitor care să-i zădărnicească rostul şi să risipească şuvoaie de sânge , în vreme ce noi Te preamărim cu laude şi Te preasfinţim ? !

(src)="s2.30.1"> And God said : " I know what you do not know . "
(trg)="s2.30.1"> Atunci , El spuse : “ Eu ştiu ceea ce voi nu ştiţi . ”

(src)="s2.31"> Then He gave Adam knowledge of the nature and reality of all things and everything , and set them before the angels and said : " Tell Me the names of these if you are truthful . "
(trg)="s2.31"> El l-a învăţat pe Adam toate numele făpturilor , apoi le-a înfăţişat îngerilor , spunând : “ Daţi-mi de ştire numele acestora , dacă spuneţi adevărul ! ”

(src)="s2.32"> And they said : " Glory to You ( O Lord ) , knowledge we have none except what You have given us , for You are all-knowing and all-wise . "
(trg)="s2.32.0"> Ei au spus : “ Mărire Ţie !
(trg)="s2.32.1"> Noi nu avem ştiinţă decât de ceea ce Tu ne-ai învăţat , căci Tu eşti Ştiutorul , Înţeleptul . ”

(src)="s2.33.0"> Then He said to Adam : " Convey to them their names . "
(trg)="s2.33.0"> El spuse : “ Adame , dă-le de ştire numele lor ! ”

(src)="s2.33.1"> And when he had told them , God said : " Did I not tell you that I know the unknown of the heavens and the earth , and I know what you disclose and know what you hide ? "
(trg)="s2.33.1"> După ce Adam le-a dat de ştire numele lor , Domnul spuse : “ Nu v-am spus că Eu cunosc Taina cerurilor şi a pământului , că Eu cunosc ceea ce arătaţi şi ceea ce ascundeţi ? ”

(src)="s2.34"> Remember , when We asked the angels to bow in homage to Adam , they all bowed but Iblis , who disdained and turned insolent , and so became a disbeliever .
(trg)="s2.34"> Când Noi am spus îngerilor : “ Prosternaţi-vă înaintea lui Adam ! ” , ei s-au prosternat , afară de Iblis , care a refuzat cu trufie , căci era dintre cei tăgăduitori .

(src)="s2.35"> And We said to Adam : " Both you and your spouse live in the Garden , eat freely to your fill wherever you like , but approach not this tree or you will become transgressors .
(trg)="s2.35"> Noi am spus : “ Adame , locuieşte tu cu soaţa ta în Grădină , mâncaţi din roadele sale după poftă , însă nu vă apropiaţi de acest pom , căci , altminterea , veţi fi dintre cei nedrepţi . ”

(src)="s2.36.0"> But Satan tempted them and had them banished from the ( happy ) state they were in .
(trg)="s2.36.0"> Diavolul însă i-a dus în ispită şi i-a izgonit de acolo .

(src)="s2.36.1"> And We said : " Go , one the antagonist of the other , and live on the earth for a time ordained , and fend for yourselves . "
(trg)="s2.36.1"> Noi le-am spus : “ Coborâţi şi vrăjmaşi să fiţi unul altuia !
(trg)="s2.36.2"> Pe pământ , veţi avea adăpost şi cele de trebuinţă ! ”

(src)="s2.37"> Then his Lord sent commands to Adam and turned towards him : Indeed He is compassionate and kind .
(trg)="s2.37"> Adam a primit cuvintele Domnului său şi s-a întors către El căindu-se , căci Dumnezeu este De-căinţă-primitorul , Milostivul .

(src)="s2.38.0"> And We said to them : " Go , all of you .
(trg)="s2.38.0"> Noi am spus : “ Coborâţi cu toţii !

(src)="s2.38.1"> When I send guidance , whoever follows it will neither have fear nor regret ;
(trg)="s2.38.1"> Călăuzire vă va veni de la Mine . ”
(trg)="s2.38.2"> Nici teamă şi nici mâhnire nu vor cunoaşte cei care vor urma călăuzirea Mea .

(src)="s2.39"> But those who deny and reject Our signs will belong to Hell , and there abide unchanged . "
(trg)="s2.39"> Cei care tăgăduiesc şi socot minciuni semnele Noastre , ai Focului vor fi şi acolo vor veşnici .

(src)="s2.40.0"> O children of Israel , remember the favours I bestowed on you .
(trg)="s2.40.0"> Voi , fii ai lui Israel !
(trg)="s2.40.1"> Amintiţi-vă de harul Meu cu care v-am copleşit !

(src)="s2.40.1"> So keep your pledge to Me , and I will mine to you , and be fearful of Me ,
(trg)="s2.40.2"> Păziţi legământul Meu , căci şi Eu păzesc legământul vostru !
(trg)="s2.40.3"> Temeţi-vă de Mine !

(src)="s2.41"> And believe in what I have sent down which verifies what is already with you ; and do not be the first to deny it , nor part with it for little gain ; and beware of Me .
(trg)="s2.41.0"> Credeţi în ceea ce am pogorât , întărind ceea ce voi primiserăţi !
(trg)="s2.41.1"> Nu fiţi voi cei dintâi care nu cred !

(src)="s2.42"> Do not confuse truth with falsehood , nor conceal the truth knowingly .
(trg)="s2.42.0"> Nu înveşmântaţi Adevărul în deşertăciune !
(trg)="s2.42.1"> Nu ascundeţi Adevărul , de vreme ce-l ştiţi !

(src)="s2.43"> Be firm in devotion ; give zakat ( the due share of your wealth for the welfare of others ) , and bow with those who bow ( before God ) .
(trg)="s2.43.0"> Săvârşiţi-vă rugăciunea , daţi milostenie !
(trg)="s2.43.1"> Îngenunchiaţi alături de cei care îngenunche !

(src)="s2.44.0"> Will you enjoin good deeds on the others and forget your own selves ?
(trg)="s2.44.0"> Voi porunciţi oamenilor cuvioşie , pe când voi înşivă o daţi uitării ?

(src)="s2.44.1"> You also read the Scriptures , why do you then not understand ?
(trg)="s2.44.1"> Citiţi Cartea !
(trg)="s2.44.2"> Chiar nu pricepeţi ? !

(src)="s2.45"> Find strength in fortitude and prayer , which is heavy and exacting but for those who are humble and meek ,
(trg)="s2.45.0"> Cereţi ajutor cu răbdare şi prin rugăciune !
(trg)="s2.45.1"> Este greu , însă nu şi pentru cei smeriţi ,

(src)="s2.46"> Who are conscious that they have to meet their Lord , and to Him they have to return .
(trg)="s2.46"> care ştiu că îl vor întâlni pe Domnul lor şi că la El se vor întoarce .

(src)="s2.47"> Remember , O children of Israel , the favours I bestowed on you , and made you exalted among the nations of the world .
(trg)="s2.47.0"> Voi , fii ai lui Israel !
(trg)="s2.47.1"> Amintiţi-vă de harul Meu cu care v-am copleşit , căci Eu v-am ales pe voi înaintea lumilor !

(src)="s2.48"> Take heed of the day when no man will be useful to man in the least , when no intercession matter nor ransom avail , nor help reach them .
(trg)="s2.48"> Temeţi-vă de Ziua când nici un suflet nu va fi răsplătit pentru altul , când nici o mijlocire nu va fi îngăduită , când nici o răscumpărare nu va fi primită , când nimeni nu va fi ajutat !

(src)="s2.49"> Remember , We saved you from the Pharaoh 's people who wronged and oppressed you and slew your sons but spared your women : In this was a great favour from your Lord .
(trg)="s2.49.0"> Noi v-am mântuit de neamul lui Faraon care vă supunea la cea mai rea osândă : îi înjunghia pe fiii voştri şi le cruţa pe fiicele voastre .
(trg)="s2.49.1"> Aceasta v-a fost vouă , de la Domnul vostru , o cumplită încercare .

(src)="s2.50"> Remember , We parted the sea and saved you , and drowned the men of Pharaoh before your very eyes .
(trg)="s2.50"> Noi am despicat marea şi v-am mântuit , apoi am înecat neamul lui Faraon sub privirile voastre .

(src)="s2.51"> Yet , remember , as We communed with Moses for forty nights you took the calf in his absence ( and worshipped it ) , and you did wrong .
(trg)="s2.51"> Noi am făcut un legământ cu Moise vreme de patruzeci de nopţi , însă , după plecarea lui , voi aţi ales viţelul şi aţi fost nedrepţi .

(src)="s2.52"> Even so , We pardoned you that you may be grateful .
(trg)="s2.52.0"> Şi Noi v-am iertat vouă .
(trg)="s2.52.1"> Poate veţi mulţumi !

(src)="s2.53"> Remember , We gave Moses the Book and Discernment of falsehood and truth , that you may be guided .
(trg)="s2.53.0"> Noi i-am dăruit lui Moise Cartea şi Legea .
(trg)="s2.53.1"> Poate vă veţi lăsa călăuziţi !

(src)="s2.54.0"> Remember , Moses said : " My people , by taking this calf you have done yourselves harm , so now turn to your Creator in repentance , and kill your pride , which is better with your Lord . "
(trg)="s2.54.0"> Moise spuse poporului său : “ O , poporul meu !
(trg)="s2.54.1"> Pe voi înşivă v-aţi nedreptăţit alegând viţelul .

(src)="s2.54.1"> And ( the Lord ) softened towards you , for He is all-forgiving and merciful .
(trg)="s2.54.2"> Căiţi-vă dinaintea Plăsmuitorului vostru şi omorâţi-vă , căci mai bine vă va fi vouă la Plăsmuitorul vostru , iar El se va întoarce către voi , căci El este De-căinţă-primitorul , Milostivul . ”

(src)="s2.55"> Remember , when you said to Moses : " We shall not believe in you until we see God face to face , " lightning struck you as you looked .
(trg)="s2.55.1"> Noi nu te credem pe tine până ce nu-L vom vedea pe Dumnezeu aievea . ”
(trg)="s2.55.2"> Şi trăsnetul v-a luat , pe când vă uitaţi .

(src)="s2.56"> Even then We revived you after you had become senseless that you might give thanks ;
(trg)="s2.56.0"> Apoi din moarte v-am sculat .
(trg)="s2.56.1"> Poate veţi mulţumi !

(src)="s2.57.0"> And made the cloud spread shade over you , and sent for you manna and quails that you may eat of the good things We have made for you .
(trg)="s2.57.0"> Noi v-am umbrit cu nori şi v-am trimis mana şi prepeliţele : “ Mâncaţi din bunătăţile cu care v-am înzestrat ! ”

(src)="s2.57.1"> No harm was done to Us , they only harmed themselves .
(trg)="s2.57.1"> Ei nu pe Noi ne-au nedreptăţit , ci s-au nedreptăţit pe ei înşişi .

(src)="s2.58.0"> And remember , We said to you : " Enter this city , eat wherever you like , as much as you please , but pass through the gates in humility and say : ' May our sins be forgiven . '
(trg)="s2.58.0"> Noi am spus : “ Intraţi în această cetate , mâncaţi din roadele ei pe săturate de oriunde vreţi .
(trg)="s2.58.1"> Treceţi-i pragul , prosternaţi-vă şi spuneţi : “ Iertare ! ”

(src)="s2.58.1"> We shall forgive your trespasses and give those who do good abundance .
(trg)="s2.58.2"> Noi vouă vă vom ierta greşelile şi le vom dărui mai mult decât atât făcătorilor de bine .

(src)="s2.59"> But the wicked changed and perverted the word We had spoken to a word distorted , and We sent from heaven retribution on the wicked , for they disobeyed .
(trg)="s2.59.0"> Nedrepţii au schimbat cu un alt cuvânt cuvântul ce le fusese spus .
(trg)="s2.59.1"> Atunci Noi am trimis urgie din ceruri asupra celor nedrepţi pentru stricăciunea lor .

(src)="s2.60.0"> And remember , when Moses asked for water for his people , We told him to strike the rock with his staff , and behold , twelve springs of gushing water gushed forth so that each of the tribes came to know its place of drinking .
(trg)="s2.60.0"> Când Moise a cerut de băut pentru poporul său , Noi i-am spus : “ Loveşte stânca cu toiagul tău ! ”
(trg)="s2.60.1"> Douăsprezece izvoare ţâşniră şi fiecare cunoscu locul său de băut .

(src)="s2.60.1"> Eat and drink , ( enjoy ) God 's gifts , and spread no discord in the land .
(trg)="s2.60.2"> Mâncaţi şi beţi din ceea ce v-a înzestrat Dumnezeu , însă nu fiţi fără stavilă pe pământ , semănând stricăciune !

(src)="s2.61.0"> Remember , when you said : " O Moses , we are tired of eating the same food ( day after day ) , ask your Lord to give us fruits of the earth , herbs and cucumbers , grains and lentils and onions ; " he said : " Would you rather exchange what is good with what is bad ?
(trg)="s2.61.1"> Noi nu putem răbda întotdeauna aceeaşi mâncare .
(trg)="s2.61.2"> Cheamă-L pe Domnul tău ca să ne scoată nouă din cele ce răsar pe pământ : verdeţuri , castraveţi , usturoi , linte şi ceapă . ”

(src)="s2.61.1"> Go then to the city , you shall have what you ask . "
(trg)="s2.61.3"> El a răspuns : “ Voi vreţi să schimbaţi ce-i mai bun cu ce-i mai rău ?

(src)="s2.61.2"> So they were disgraced and became indigent , earning the anger of God , for they disbelieved the word of God , and slayed the prophets unjustly , for they transgressed and rebelled .
(trg)="s2.61.4"> Coborâţi în Egipt unde veţi afla ceea ce cereţi ! ”
(trg)="s2.61.5"> Atunci ei fură loviţi de umilinţă şi sărăcie şi mânia lui Dumnezeu căzu asupra lor , căci , neascultători şi călcători de lege , tăgăduiseră semnele lui Dumnezeu şi-i omorâseră , nedrept , pe profeţi .

(src)="s2.62"> Surely the believers and the Jews , Nazareans and the Sabians , whoever believes in God and the Last Day , and whosoever does right , shall have his reward with his Lord and will neither have fear nor regret .
(trg)="s2.62"> Cei care cred , evrei , nazareeni , sabeeni , care cred în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi şi săvârşesc fapte bune , aceştia îşi vor afla răsplata la Domnul lor , acolo nu vor fi încercaţi de teamă şi nu se vor mâhni .

(src)="s2.63"> Remember the day We made the covenant with you and exalted you on the Mount and said : " Hold fast to what We have given you , and remember what is therein that you may take heed . "
(trg)="s2.63.0"> Noi am făcut legământ cu voi şi am ridicat muntele deasupra voastră : “ Luaţi cu sârg ceea ce v-am dat !
(trg)="s2.63.1"> Amintiţi-vă ce cuprinde ! ”