# cs/hrbek.xml.gz
# ro/grigore.xml.gz


(src)="s1.1"> Ve jménu Boha milosrdného , slitovného .
(trg)="s1.1"> În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv .

(src)="s1.2"> Chvála Bohu , Pánu lidstva veškerého ,
(trg)="s1.2"> Slavă lui Dumnezeu , Domnul lumilor ,

(src)="s1.3"> Milosrdnému , Slitovnému ,
(trg)="s1.3"> Milosul , Milostivul ,

(src)="s1.4"> vládci dne soudného !
(trg)="s1.4"> Stăpânul Zilei Judecăţii !

(src)="s1.5"> Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme ,
(trg)="s1.5"> Ţie ne închinăm , Ţie îţi cerem ajutorul .

(src)="s1.6"> veď nás stezkou přímou ,
(trg)="s1.6"> Călăuzeşte-ne pe Calea cea Dreaptă ,

(src)="s1.7"> stezkou těch , jež zahrnuls milostí Svou , ne těch , na něž jsi rozhněván , ani těch , kdo v bludu jsou .
(trg)="s1.7"> calea celor binecuvântaţi de Tine , şi nu a celor care Te-au supărat , şi nici a celor rătăciţi .

(src)="s2.1"> Alif lám mím !
(trg)="s2.1.0"> Alif .
(trg)="s2.1.1"> Lam .

(src)="s2.2"> Toto Písmo , o němž pochyby není , je vedením pro bohabojné ,
(trg)="s2.2"> Aceasta este cartea cea mai presus de orice îndoială , călăuzire celor temători ,

(src)="s2.3"> kteří v nepoznatelné věří , modlitbu dodržují a z toho , co jsme jim uštědřili , rozdávají ,
(trg)="s2.3"> celor care cred în Taină , celor care îşi săvârşesc rugăciunea , celor care dau milostenie din ceea ce le-am dăruit ,

(src)="s2.4"> kteří věří v to , co bylo sesláno tobě , i v to , co bylo sesláno před tebou , a pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni ,
(trg)="s2.4"> celor care cred în ceea ce a fost pogorât asupra ta , în ceea ce a fost pogorât înaintea ta şi care cred în Viaţa de Apoi .

(src)="s2.5"> ti Pánem svým jsou správně vedení a ti budou blažení .
(trg)="s2.5"> Aceştia merg după călăuzirea Domnului lor , aceştia sunt cei fericiţi .

(src)="s2.6"> Však věru je lhostejno pro nevěřící , zda napomínáš je , či nikoliv - stejně neuvěří !
(trg)="s2.6"> Cei care tăgăduiesc , fie că-i previi , fie că nu-i previi , tot nu vor crede .

(src)="s2.7"> Bůh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný .
(trg)="s2.7.0"> Dumnezeu le-a pecetluit inimile şi auzul , iar peste priviri le-a pus un voal .
(trg)="s2.7.1"> Ei , de o osândă cumplită , vor avea parte .

(src)="s2.8"> Jsou mezi lidmi někteří , kdož říkají : " Věříme v Boha i v den soudný , " zatím však jsou nevěřící .
(trg)="s2.8.0"> Unii oameni spun : “ Noi credem în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi . ”
(trg)="s2.8.1"> Totuşi ei nu sunt credincioşi .

(src)="s2.9"> Snaží se oklamat Boha a ty , kdož uvěřili , avšak klamou jen sami sebe , aniž o tom mají tušení .
(trg)="s2.9"> Ei caută să-l înşele pe Dumnezeu şi pe cei credincioşi , însă nu se înşeală decât pe ei înşişi , fără a-şi da seama .

(src)="s2.10"> V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil ; jim dostane se trestu bolestného za to , že lhali .
(trg)="s2.10.0"> În inimă au boală , iar Dumnezeu le măreşte boala .
(trg)="s2.10.1"> Ei , de o osândă dureroasă , vor avea parte pentru ceea ce socoteau minciună .

(src)="s2.11"> A když se jim řekne : " Nešiřte pohoršení na zemi ! " , tu odpovídají : " My ji jen polepšujeme ! "
(trg)="s2.11"> Când li se spune : “ Nu semănaţi stricăciunea pe pământ ! ” , ei spun : “ Noi suntem doar îndreptătorii ! ”

(src)="s2.12"> Což však to nejsou právě oni , kdož pohoršení šíří , ale nemají o tom ponětí ?
(trg)="s2.12.0"> Ba nu !
(trg)="s2.12.1"> Ei sunt cei care seamănă stricăciune , însă nu-şi dau seama !

(src)="s2.13.0"> A když se jim řekne : " Uvěřte , jako již uvěřili tito lidé ! " , tu odpovídají : " Cožpak máme věřit tak , jako tito hlupáci ? "
(trg)="s2.13.0"> Când li se spune : “ Credeţi cum crede tot omul ” , ei spun : “ Să credem precum cred neghiobii ? ”

(src)="s2.13.1"> Zdaž však nejsou právě oni hlupáci , jenže o tom nevědí ?
(trg)="s2.13.1"> Oare nu sunt ei cei neghiobi , şi totuşi nu o ştiu ?

(src)="s2.14"> Když potkají ty , kdož uvěřili , říkají : " Uvěřili jsme " , když však zůstanou sami se svými satany , hovoří : " Jsme s vámi a tamtěm se jen posmíváme . "
(trg)="s2.14"> Când se întâlnesc cu credincioşii , spun : “ Noi credem ! ” , însă când rămân singuri cu diavolii lor , spun : “ Noi suntem cu voi , doar ne batem joc ! ”

(src)="s2.15"> Bůh se jim však sám vysměje a ponechá je dlouho tápat jak slepé ve vzpurnosti jejich .
(trg)="s2.15"> Dumnezeu îşi bate joc de ei , lăsându-i să meargă orbeşte în ticăloşia lor .

(src)="s2.16"> To jsou ti , kdož koupili blud za správné vedení , však obchod jejich jim nepřinesl zisk a po správné cestě se neubírají .
(trg)="s2.16.0"> Ei sunt cei care au cumpărat rătăcirea cu preţul călăuzirii .
(trg)="s2.16.1"> Negoţul lor nu este în câştig , căci ei nu sunt călăuziţi .

(src)="s2.17"> Podobají se tomu , jenž rozžehl oheň : když osvětleno jim bylo vše , co je kolem , Bůh odnesl jim světlo a nechal je v temnotě , nevidoucí .
(trg)="s2.17"> Ei sunt asemenea celor care aprind un foc , iar când focul luminează cele dimprejurul lor , Dumnezeu le ia lumina , lăsându-i în întunecimi , iar ei nu mai văd nimic .

(src)="s2.18"> Hluší , němí a slepí - z bludu svého se nenavrátí !
(trg)="s2.18"> Surzi , muţi , orbi , ei nu se vor întoarce către Dumnezeu .

(src)="s2.19"> Anebo jako když objeví se na nebi mrak deštivý , plný temnoty , hromů a blesků : lidé si zacpávají prsty uši své před hromobitím , bojíce se smrti ; avšak Bůh obklopuje nevěřící ze všech stran .
(trg)="s2.19.0"> Ori sunt ca sub un nor de pe cer , cu întunecimi , tunete şi fulgere .
(trg)="s2.19.1"> Urechile şi le astupă la auzul trăsnetelor de frica morţii .

(src)="s2.20.0"> Blesk div jim zrak neodňal , však dokud je blesky ozařují , kráčí při svitu jejich , a když nad nimi se zatmí , zastaví se .
(trg)="s2.20.0"> Fulgerul mai că le ia vederea .
(trg)="s2.20.1"> Când fulgerul luminează , ei merg la lumina lui , însă când se întunecă asupra lor , se opresc .

(src)="s2.20.1"> Kdyby Bůh chtěl , odňal by jim zrak i sluch , neb Bůh je nad věci každou všemocný .
(trg)="s2.20.2"> Dacă Dumnezeu ar vrea , le-ar lua auzul şi văzul .
(trg)="s2.20.3"> Dumnezeu este Atotputernic !

(src)="s2.21"> Lidé , uctívejte Pána svého , jenž stvořil vás i ty , kdož před vámi byli - snad budete bát se Boha ,
(trg)="s2.21.1"> Închinaţi-vă Domnului vostru care v-a făcut pe voi şi pe cei dinaintea voastră .
(trg)="s2.21.2"> Poate vă veţi teme !

(src)="s2.22.0"> jenž pro vás učinil zemi lůžkem a nebesa kupolí a jenž seslal z nebe vodu a dal pomocí jí vyrůst plodům pro obživu vaši .
(trg)="s2.22.0"> Pământul vouă vi l-a făcut covor , iar cerul baldachin .
(trg)="s2.22.1"> El trimite apă din ceruri şi dă la iveală roadele pentru traiul vostru .

(src)="s2.22.1"> Nedávejte Bohu rovných , vždyť dobře to víte !
(trg)="s2.22.2"> Nu-i faceţi lui Dumnezeu semeni , de vreme ce ştiţi !

(src)="s2.23"> Jste-li na pochybách o tom , co jsme seslali služebníku svému , tedy přineste súru podobnou této a předvolejte si svědky své kromě Boha , jste-li pravdomluvní !
(trg)="s2.23.0"> Dacă vă îndoiţi de ceea ce am pogorât asupra robului Nostru , aduceţi-ne o sură care să fie deopotrivă cu aceasta !
(trg)="s2.23.1"> Chemaţi-vă martorii , alţii decât Dumnezeu , dacă spuneţi adevărul !

(src)="s2.24"> Však neučiníte-li to - a vám se to věru nepodaří - pak střezte se ohně , jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící .
(trg)="s2.24"> Dacă nu o faceţi — şi nu o veţi face — temeţi-vă de Focul cel mare care mistuie oameni şi pietre , gata pregătit pentru cei tăgăduitori .

(src)="s2.25.0"> Oznam radostnou zvěst těm , kdož uvěřili a zbožné skutky konali , že pro ně jsou připraveny zahrady , pod nimiž řeky tekou .
(trg)="s2.25.0"> Vesteşte-le celor care cred şi săvârşesc fapte bune că vor avea parte de grădini pe sub care curg râuri .

(src)="s2.25.1"> A kdykoliv se jim za odměnu dostane z nich ovoce , tu řeknou : " Toto je jako to , co nám již dříve bylo uštědřeno , " avšak dostalo se jim jen něco podobného .
(trg)="s2.25.1"> De câte ori le va fi dăruit din ele un fruct , ei vor spune : “ Iată ceea ce ni s-a dăruit şi mai înainte ” , căci fructe asemenea le vor mai fi fost date .

(src)="s2.25.2"> A budou tam mít manželky čisté ? a budou tam nesmrtelní .
(trg)="s2.25.2"> În ele vor avea soţii neprihănite şi acolo vor veşnici .

(src)="s2.26.0"> Bůh neostýchá se věru uvádět v podobenství komára nebo to , co větší je než komár .
(trg)="s2.26.0"> Dumnezeu nu se ruşinează să dea drept pildă un ţânţar ori ceva la fel de bicisnic .

(src)="s2.26.1"> Ti , kdož uvěřili , vědí , že to je pravda od Pána jejich , zatímco ti , kdož nevěří , hovoří : " Co chtěl Bůh říci tímto podobenstvím ? "
(trg)="s2.26.1"> Cei care cred ştiu că acesta este Adevărul de la Domnul lor , însă cei care tăgăduiesc spun : “ Ce a vrut Dumnezeu cu această pildă ? ”

(src)="s2.26.2"> On nechává jím mnohé zbloudit , však mnohé jím správně vede - a budou tím uvedeni v blud jedině hanebníci ,
(trg)="s2.26.2"> El cu aceasta pe mulţi îi rătăceşte , pe mulţi îi călăuzeşte , însă nu-i rătăceşte decât pe cei stricaţi .

(src)="s2.27.0"> kteří porušují smlouvu Boží po jejím uzavření a rozdělují to , co Bůh přikázal spojit , a po zemi pohoršení šíří .
(src)="s2.27.1"> A to jsou ti , kdož ztrátu utrpí .
(trg)="s2.27"> Cei care încalcă legământul încheiat cu Dumnezeu , cei care rup legăturile pe care Dumnezeu le-a poruncit să le păzească , cei care seamănă stricăciune pe pământ , aceia sunt pierduţi !

(src)="s2.28.0"> Jak to , že nevěříte v Boha ?
(trg)="s2.28.0"> Cum de Îl tăgăduiţi pe Dumnezeu ?
(trg)="s2.28.1"> Când morţi aţi fost , iar El viaţă v-a dat ?

(src)="s2.28.1"> Když byli jste mrtví , On dal vám život , potom vás usmrtí a posléze znovu oživí a nakonec budete k Němu navráceni .
(trg)="s2.28.2"> Şi iarăşi vă va da moartea şi iarăşi vă va învia .
(trg)="s2.28.3"> Şi la El vă veţi întoarce .

(src)="s2.29.0"> On je ten , jenž pro vás stvořil vše , co na zemi je , potom se k nebi obrátil a v sedmi nebesích je vyrovnal .
(trg)="s2.29.0"> El este Cel ce v-a făcut vouă totul pe pământ , apoi s-a întors către cer şi l-a rânduit în şapte tării .

(src)="s2.29.1"> On věru všech věcí je znalý .
(trg)="s2.29.1"> El este Atoateştiutorul .

(src)="s2.30.0"> Hle , Pán tvůj k andělům pravil : " Umístím na zemi náměstka ! "
(src)="s2.30.1"> I řekli : " Chceš tam ustanovit někoho , kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat , zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme ? "
(trg)="s2.30.0"> Când Domnul tău spuse îngerilor : “ Vreau să-mi fac un locţiitor pe pământ ” , ei au răspuns : “ Vrei să faci un locţiitor care să-i zădărnicească rostul şi să risipească şuvoaie de sânge , în vreme ce noi Te preamărim cu laude şi Te preasfinţim ? !

(src)="s2.30.2"> Pravil : " Já věru znám to , co vy neznáte ! "
(trg)="s2.30.1"> Atunci , El spuse : “ Eu ştiu ceea ce voi nu ştiţi . ”

(src)="s2.31"> A naučil Adama jména všechna , potom je předvedl andělům a řekl : " Sdělte mi jména těchto , jste-li pravdomluvní ! "
(trg)="s2.31"> El l-a învăţat pe Adam toate numele făpturilor , apoi le-a înfăţişat îngerilor , spunând : “ Daţi-mi de ştire numele acestora , dacă spuneţi adevărul ! ”

(src)="s2.32"> " Sláva Tobě , " řekli , " my máme vědění jen o tom , čemus nás Ty naučil , neboť Tys jediný vševědoucí , moudrý ! "
(trg)="s2.32.0"> Ei au spus : “ Mărire Ţie !
(trg)="s2.32.1"> Noi nu avem ştiinţă decât de ceea ce Tu ne-ai învăţat , căci Tu eşti Ştiutorul , Înţeleptul . ”

(src)="s2.33.0"> Pravil : " Adame , sděl jim jména toho všeho ! "
(trg)="s2.33.0"> El spuse : “ Adame , dă-le de ştire numele lor ! ”

(src)="s2.33.1"> A když jim sdělil ta jména , pravil Bůh : " Neřekl jsem vám , že znám nepoznatelné na nebesích i na zemi a že znám dobře i to , co najevo dáváte , i to , co skrýváte ? "
(trg)="s2.33.1"> După ce Adam le-a dat de ştire numele lor , Domnul spuse : “ Nu v-am spus că Eu cunosc Taina cerurilor şi a pământului , că Eu cunosc ceea ce arătaţi şi ceea ce ascundeţi ? ”

(src)="s2.34"> A když řekli jsme andělům : " Padněte na zem před Adamem ! " , tu padli všichni kromě Iblíse , jenž to odmítl , zpychl a stal se jedním z nevěřících .
(trg)="s2.34"> Când Noi am spus îngerilor : “ Prosternaţi-vă înaintea lui Adam ! ” , ei s-au prosternat , afară de Iblis , care a refuzat cu trufie , căci era dintre cei tăgăduitori .

(src)="s2.35.0"> I pravili jsme : " Adame , obývej s manželkou svou zahradu tuto !
(src)="s2.35.1"> Jezte z ní podle libosti , kdekoliv se vám zachce , avšak nepřibližujte se k tomuto stromu , abyste se nestali nespravedlivými ! "
(trg)="s2.35"> Noi am spus : “ Adame , locuieşte tu cu soaţa ta în Grădină , mâncaţi din roadele sale după poftă , însă nu vă apropiaţi de acest pom , căci , altminterea , veţi fi dintre cei nedrepţi . ”

(src)="s2.36.0"> Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa , kde žili .
(trg)="s2.36.0"> Diavolul însă i-a dus în ispită şi i-a izgonit de acolo .

(src)="s2.36.1"> I pravili jsme : " Odejděte !
(src)="s2.36.2"> Jeden druhému budete nepřáteli ; země bude místem pobytu vašeho a užívání dočasného ! "
(trg)="s2.36.1"> Noi le-am spus : “ Coborâţi şi vrăjmaşi să fiţi unul altuia !
(trg)="s2.36.2"> Pe pământ , veţi avea adăpost şi cele de trebuinţă ! ”

(src)="s2.37"> Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil , vždyť On odpouštějící je i slitovný .
(trg)="s2.37"> Adam a primit cuvintele Domnului său şi s-a întors către El căindu-se , căci Dumnezeu este De-căinţă-primitorul , Milostivul .

(src)="s2.38.0"> Pravili jsme : " Odejděte odtud všichni !
(trg)="s2.38.0"> Noi am spus : “ Coborâţi cu toţii !

(src)="s2.38.1"> A až k vám přijde ode Mne správné vedení , ti , kdož následovat budou vedení Mé , nemusí se bát a nebudou zarmouceni .
(trg)="s2.38.1"> Călăuzire vă va veni de la Mine . ”
(trg)="s2.38.2"> Nici teamă şi nici mâhnire nu vor cunoaşte cei care vor urma călăuzirea Mea .

(src)="s2.39"> Však ti , kdož neuvěří a znamení Naše za lež prohlásí , ti budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní . "
(trg)="s2.39"> Cei care tăgăduiesc şi socot minciuni semnele Noastre , ai Focului vor fi şi acolo vor veşnici .

(src)="s2.40.0"> Dítka Izraele , pomněte milosti Mé , již jsem vám prokázal !
(trg)="s2.40.0"> Voi , fii ai lui Israel !
(trg)="s2.40.1"> Amintiţi-vă de harul Meu cu care v-am copleşit !

(src)="s2.40.1"> Dodržujte věrně úmluvu se Mnou uzavřenou , tak jako Já ji dodržuji vůči vám , a jen Mne se obávejte !
(trg)="s2.40.2"> Păziţi legământul Meu , căci şi Eu păzesc legământul vostru !
(trg)="s2.40.3"> Temeţi-vă de Mine !

(src)="s2.41.0"> Věřte v to , co jsem seslal pro potvrzení pravdivosti toho , co již máte !
(trg)="s2.41.0"> Credeţi în ceea ce am pogorât , întărind ceea ce voi primiserăţi !

(src)="s2.41.1"> Nebuďte prvními z těch , kdo nevěří v toto zjevení , a neprodávejte znamení Má za nízkou cenu !
(trg)="s2.41.1"> Nu fiţi voi cei dintâi care nu cred !
(trg)="s2.41.2"> Nu-mi vindeţi semnele pe preţ mărunt !

(src)="s2.41.2"> A buďte bohabojní !
(trg)="s2.41.3"> Temeţi-vă de Mine !

(src)="s2.42"> Neodívejte pravdu falší a nezakrývejte pravdu , když ji dobře znáte !
(trg)="s2.42.0"> Nu înveşmântaţi Adevărul în deşertăciune !
(trg)="s2.42.1"> Nu ascundeţi Adevărul , de vreme ce-l ştiţi !

(src)="s2.43"> Dodržujte modlitbu , rozdávejte almužnu a sklánějte se s těmi , kdož se sklánějí !
(trg)="s2.43.0"> Săvârşiţi-vă rugăciunea , daţi milostenie !
(trg)="s2.43.1"> Îngenunchiaţi alături de cei care îngenunche !

(src)="s2.44.0"> Chcete přikazovat lidem zbožné skutky , zatímco vy sami na ně zapomínáte , ačkoliv Písmo odříkáváte ?
(trg)="s2.44.0"> Voi porunciţi oamenilor cuvioşie , pe când voi înşivă o daţi uitării ?
(trg)="s2.44.1"> Citiţi Cartea !

(src)="s2.44.1"> Což tomu neporozumíte ?
(trg)="s2.44.2"> Chiar nu pricepeţi ? !

(src)="s2.45.0"> Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě !
(trg)="s2.45.0"> Cereţi ajutor cu răbdare şi prin rugăciune !

(src)="s2.45.1"> To věc je věru velmi obtížná , kromě pro pokorné ,
(trg)="s2.45.1"> Este greu , însă nu şi pentru cei smeriţi ,

(src)="s2.46"> kteří soudí , že s Pánem svým se setkají a že k Němu se navrátí .
(trg)="s2.46"> care ştiu că îl vor întâlni pe Domnul lor şi că la El se vor întoarce .

(src)="s2.47.0"> Dítka Izraele !
(trg)="s2.47.0"> Voi , fii ai lui Israel !

(src)="s2.47.1"> Pomněte milosti Mé , již jsem vám prokázal , i toho , že jsem vás vyznamenal před lidstvem veškerým .
(trg)="s2.47.1"> Amintiţi-vă de harul Meu cu care v-am copleşit , căci Eu v-am ales pe voi înaintea lumilor !

(src)="s2.48"> Střezte se dne , kdy duše žádná nebude odměněna ničím za duši jinou , kdy nebude od ní přijata přímluva žádná a nebude za ni vzato výkupné a nedostane se jim pomoci .
(trg)="s2.48"> Temeţi-vă de Ziua când nici un suflet nu va fi răsplătit pentru altul , când nici o mijlocire nu va fi îngăduită , când nici o răscumpărare nu va fi primită , când nimeni nu va fi ajutat !

(src)="s2.49.0"> Zachránili jsme vás před rodem Faraónovým , jenž zlé útrapy vám působil , zabíjeje syny vaše a nechávaje naživu jen ženy vaše .
(trg)="s2.49.0"> Noi v-am mântuit de neamul lui Faraon care vă supunea la cea mai rea osândă : îi înjunghia pe fiii voştri şi le cruţa pe fiicele voastre .

(src)="s2.49.1"> A byla v tom zkouška nesmírná od Pána vašeho !
(trg)="s2.49.1"> Aceasta v-a fost vouă , de la Domnul vostru , o cumplită încercare .

(src)="s2.50"> A hle , rozdělili jsme moře před vámi a zachránili jsme vás a utopili jsme rod Faraónův , zatímco vy jste na to hleděli .
(trg)="s2.50"> Noi am despicat marea şi v-am mântuit , apoi am înecat neamul lui Faraon sub privirile voastre .

(src)="s2.51"> A hle , uzavírali jsme úmluvu s Mojžíšem po čtyřicet nocí a vy pak jste za nepřítomnosti jeho si vzali tele a stali jste se nespravedlivými .
(trg)="s2.51"> Noi am făcut un legământ cu Moise vreme de patruzeci de nopţi , însă , după plecarea lui , voi aţi ales viţelul şi aţi fost nedrepţi .

(src)="s2.52"> Potom jsme vám vše odpustili doufajíce , že snad budete vděční .
(trg)="s2.52.0"> Şi Noi v-am iertat vouă .
(trg)="s2.52.1"> Poate veţi mulţumi !

(src)="s2.53"> A dali jsme věru Mojžíšovi Písmo a spásné rozlišení - snad jím budete správně vedeni .
(trg)="s2.53.0"> Noi i-am dăruit lui Moise Cartea şi Legea .
(trg)="s2.53.1"> Poate vă veţi lăsa călăuziţi !

(src)="s2.54.0"> A hle , pravil Mojžíš lidu svému : " Lide můj , vy sami sobě jste ukřivdili , když tele jste si vzali .
(trg)="s2.54.0"> Moise spuse poporului său : “ O , poporul meu !
(trg)="s2.54.1"> Pe voi înşivă v-aţi nedreptăţit alegând viţelul .

(src)="s2.54.1"> Obraťte se kajícně k Tvůrci svému a zabte hříšníky mezi sebou , to lepší bude pro vás před Tvůrcem vaším a On odpustí vám , neboť On odpouštějící je i slitovný ! "
(trg)="s2.54.2"> Căiţi-vă dinaintea Plăsmuitorului vostru şi omorâţi-vă , căci mai bine vă va fi vouă la Plăsmuitorul vostru , iar El se va întoarce către voi , căci El este De-căinţă-primitorul , Milostivul . ”

(src)="s2.55.0"> A hle , řekli jste : " Mojžíši , neuvěříme ti , dokud nespatříme Boha zcela zřetelně ! "
(trg)="s2.55.0"> Voi aţi spus : “ O , Moise !
(trg)="s2.55.1"> Noi nu te credem pe tine până ce nu-L vom vedea pe Dumnezeu aievea . ”

(src)="s2.55.1"> A zasáhl vás blesk , zatímco jste se dívali .
(trg)="s2.55.2"> Şi trăsnetul v-a luat , pe când vă uitaţi .

(src)="s2.56"> Potom jsme vás po smrti vaší opět vzkřísili doufajíce , že snad budete vděční .
(trg)="s2.56.0"> Apoi din moarte v-am sculat .
(trg)="s2.56.1"> Poate veţi mulţumi !

(src)="s2.57.0"> A dali jsme vás zastínit mračnu a seslali jsme vám manu a křepelky .
(src)="s2.57.1"> " Jezte z těchto pokrmů výtečných , jež jsme vám uštědřili ! "
(trg)="s2.57.0"> Noi v-am umbrit cu nori şi v-am trimis mana şi prepeliţele : “ Mâncaţi din bunătăţile cu care v-am înzestrat ! ”

(src)="s2.57.2"> Neublížili nám , ale sami sobě ukřivdili .
(trg)="s2.57.1"> Ei nu pe Noi ne-au nedreptăţit , ci s-au nedreptăţit pe ei înşişi .

(src)="s2.58.0"> A hle , pravili jsme : " Vejděte do města tohoto a pojídejte tam , kdekoliv se vám zachce , až dosyta .
(trg)="s2.58.0"> Noi am spus : “ Intraţi în această cetate , mâncaţi din roadele ei pe săturate de oriunde vreţi .

(src)="s2.58.1"> Vejděte do bran , skloňte se a rcete : , Odpuštění ! ?
(trg)="s2.58.1"> Treceţi-i pragul , prosternaţi-vă şi spuneţi : “ Iertare ! ”

(src)="s2.58.2"> A My odpustíme vám hříchy vaše a rozmnožíme dobrodiní těm , kdož dobré konali . "
(trg)="s2.58.2"> Noi vouă vă vom ierta greşelile şi le vom dărui mai mult decât atât făcătorilor de bine .

(src)="s2.59.0"> Avšak ti , kdož byli nespravedliví , zaměnili slovo Naše něčím jiným , než bylo jim řečeno .
(trg)="s2.59.0"> Nedrepţii au schimbat cu un alt cuvânt cuvântul ce le fusese spus .

(src)="s2.59.1"> A seslali jsme na ty , kdož nespravedliví byli , trest z nebes za to , že byli zkažení .
(trg)="s2.59.1"> Atunci Noi am trimis urgie din ceruri asupra celor nedrepţi pentru stricăciunea lor .

(src)="s2.60.0"> A hle , poprosil Mojžíš o vodu pro lid svůj a pravili jsme : " Udeř holí svou do skály ! "
(trg)="s2.60.0"> Când Moise a cerut de băut pentru poporul său , Noi i-am spus : “ Loveşte stânca cu toiagul tău ! ”

(src)="s2.60.1"> A vytrysklo z ní dvanáct pramenů , takže každý ( z kmenů ) věděl , kde jest mu píti .
(trg)="s2.60.1"> Douăsprezece izvoare ţâşniră şi fiecare cunoscu locul său de băut .

(src)="s2.60.2"> " Jezte a pijte z toho , co Bůh vám uštědřil , nebuďte však těmi , kdož na zemi šíří pohoršení ! "
(trg)="s2.60.2"> Mâncaţi şi beţi din ceea ce v-a înzestrat Dumnezeu , însă nu fiţi fără stavilă pe pământ , semănând stricăciune !

(src)="s2.61.0"> A hle , řekli jste : " Mojžíši , nelze nám snášet stále potravu jedinou .
(trg)="s2.61.0"> Voi aţi spus : “ O , Moise !
(trg)="s2.61.1"> Noi nu putem răbda întotdeauna aceeaşi mâncare .

(src)="s2.61.1"> Popros Pána svého za nás , aby pro nás dal vyrůst z toho , co plodí země , zelenině , okurkám , česneku , čočce a cibuli ! "
(trg)="s2.61.2"> Cheamă-L pe Domnul tău ca să ne scoată nouă din cele ce răsar pe pământ : verdeţuri , castraveţi , usturoi , linte şi ceapă . ”