# az/mammadaliyev.xml.gz
# dv/divehi.xml.gz


(src)="s1.1"> Mərhəmətli , rəhmli Allahın adı ilə !
(trg)="s1.1"> رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ اللَّه ގެ اسم ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ .

(src)="s1.2"> Həmd ( şükür və tə ’ rif ) olsun Allaha ( və ya : Həmd məxsusdur Allaha ) – aləmlərin Rəbbinə ,
(trg)="s1.2"> حمد ހުރީ ، عالم ތަކުގެ ވެރި اللَّه އަށެވެ .

(src)="s1.3"> ( Bu dünyada hamıya ) mərhəmətli , ( axirətdə isə ancaq mö ’ minlərə ) rəhmli olana ,
(trg)="s1.3"> ( އެކަލާނގެއީ ) رحمن ވަންތަ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s1.4"> Haqq-Hesab ( qiyamət ) gününün sahibinə !
(trg)="s1.4"> قيامة ދުވަހުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s1.5"> Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik !
(trg)="s1.5"> އަޅަމެން އަޅުކަންކުރަނީ ، އިބަރަސްކަލާނގެއަށެވެ . އަދި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީ ، އިބަރަސްކަލާނގެ حضرة ންނެވެ .

(src)="s1.6"> Bizi doğru ( düz ) yola yönəlt !
(trg)="s1.6"> އަޅަމެންނަށް ، ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް މަގު ދައްކަވާނދޭވެ !

(src)="s1.7.0"> Ne ’ mət verdiyin kəslərin yoluna !
(src)="s1.7.1"> Qəzəbə düçar olmuşların və ( haqdan ) azmışların ( yoluna ) yox !
(trg)="s1.7"> ( އެއީ ) އެއުރެންނަށް އިބަރަސްކަލާނގެ نعمة ދެއްވި މީހުންގެ މަގެވެ . އެއުރެންގެ މައްޗަށް ކޯފާލައްވާފައިވާ މީހުންގެ މަގެއްނޫނެވެ . އަދި މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ މަގެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ .

(src)="s2.1"> Əlif , Lam , Mim .
(trg)="s2.1"> ا ل م ( މިއަކުރުތަކާއި ބައެއް سورة ފެށޭތާނގައިވާ އަލިފުބާގެ މިފަދަ އަކުރުތަކުގެ މާނައާމެދު ، علم ވެރިންގެމެދުގައި خلاف ހުށްޓެވެ . ބައެއް علم ވެރިން ވިދާޅުވަނީ ، ކީރިތި قرآن އެކުލެވިގެންވަނީ ، عربى ންގެ އެންމެން ވާހަކަ ދައްކައިއުޅޭ އަލިފުބާގެ މިފަދަ އަކުރުތަކުން ކަމުގައި ވުމާއެކުވެސް ، އެ އަކުރުތަކަކީ ، قرآن ގެ އެންމެ سورة އަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ކީއްކުރަންތޯ ، އެންމެ آية އަކާ އެއްފަދަ އެއްޗެއްވެސް ، އެއުރެންނަށް ގެނެސް ނުގަނެވޭނެކަމަށް ގޮންޖެއްސެވުމުގެ ގޮތުން އައިސްފައިވާ އަކުރުތަކެއް ކަމުގައެވެ . )

(src)="s2.2"> Bu , ( Allah tərəfindən nazil edilməsinə , haqdan gəlməsinə ) heç bir şəkk-şübhə olmayan , müttəqilərə ( Allahdan qorxanlara , pis əməllərdən çəkinənlərə ) doğru yol göstərən Kitabdır .
(trg)="s2.2"> މިއީ އެ ފޮތެވެ . އެ ފޮތާމެދަކު شك އެއް ނެތެވެ . ( މިފޮތަކީ ) تقوى ވެރިންނަށްހުރި هداية އެކެވެ .

(src)="s2.3"> O kəslərki , qeybə ( Allaha , mələklərə , qiyamətə , qəza və qədərə ) inanır , ( lazımınca ) namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən ( ailələrinə , qohum-qonşularına və digər haqq sahiblərinə ) sərf edirlər .
(trg)="s2.3"> އެއުރެންނީ ، غيب އަށް إيمان ވާ ، އަދި ނަމާދު قائم ކުރާ ، އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިން ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ .

(src)="s2.4"> O kəslərki , sənə göndərilənə ( Qur ’ ana ) və səndən əvvəl göndərilənlərə ( Tövrat , İncil , Zəbur və s . ) iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar ,
(trg)="s2.4"> އަދި އެއުރެންނީ ، ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތަށާއި ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތްތަކަށް إيمان ވާ މީހުންނެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ހަމަ آخرة ދުވަހާ މެދުގައި يقين ކުރާ މީހުންނެވެ .

(src)="s2.5.0"> Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən ( göstərilmiş ) doğru yoldadırlar .
(src)="s2.5.1"> Nicat tapanlar ( axirət əzabından qurtarıb Cənnətə qovuşanlar ) da onlardır .
(trg)="s2.5"> އެއުރެންވަނީ ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން އައި ތެދުމަގުގެ މަތީގައެވެ . އަދި ދިންނަވާނޭ މީހުންނީ ، ހަމަ އެއުރެންނެވެ .

(src)="s2.6.0"> ( Ya Rəsulum ! )
(src)="s2.6.1"> Həqiqətən , kafirləri əzabla qorxutsan da , qorxutmasan da , onlar üçün birdir , iman gətirməzlər .
(trg)="s2.6"> ހަމަކަށަވަރުން كافر ވި މީސްތަކުންނަށް ، ކަލޭގެފާނު އެއުރެންނަށް إنذار ކުރެއްވިޔަސް ނުވަތަ إنذار ނުކުރެއްވިޔަސް ހަމަހަމަވެގެން ވެއެވެ . އެއުރެން إيمان އެއް ނުވާނެތެވެ .

(src)="s2.7.0"> Allah onların ürəyinə və qulağına möhür vurmuşdur .
(src)="s2.7.1"> Gözlərində də pərdə vardır .
(src)="s2.7.2"> Onları böyük bir əzab gözləyir !
(trg)="s2.7"> اللَّه ، އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައްޔާއި އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގައި ވަނީ ސިއްކަގައްސަވައި ، ބަންދުކުރައްވާފައެވެ . އަދި އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ މަތީގައިވަނީ ، ފަރުދާއެކެވެ . އަދި އެއުރެންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ عذاب ހުށްޓެވެ .

(src)="s2.8"> İnsanlar içərisində elələri də vardır ki , iman gətirmədikləri halda : “ Biz Allaha və qiyamət gününə iman gətirdik “ , -deyirlər .
(trg)="s2.8"> އަދި إيمان ވެގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވެތިބެ ، ތިމަންމެން اللَّه އަށާއި آخرة ދުވަހަށް إيمان ވެއްޖައީމުއޭ ބުނާބަޔަކު ، މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވެއެވެ .

(src)="s2.9.0"> Onlar elə güman edirlər ki , ( qəlblərində olan küfrü gizlətməklə ) Allahı və mö ’ minləri aldadırlar .
(src)="s2.9.1"> Bilmirlər ki , əslində ancaq özlərini aldadırlar .
(trg)="s2.9"> ( އެއުރެން ހީކުރާގޮތުގައި ) اللَّه އަށާއި إيمان ވެގެންތިބި މީހުންނަށް އެއުރެން އޮޅުވައިލަނީއެވެ . އެއުރެން އެ އޮޅުވައިލަނީ ، އެއުރެންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ . އެއުރެންނަށް ( އެކަންވެސް ) ނޭނގެނީއެވެ .

(src)="s2.10.0"> Onlar ürəyində mərəz ( nifaq və həsəd mərəzi ) var .
(src)="s2.10.1"> Allah onların ( şəkk , kin və nifiq ) mərəzini daha da artırar .
(src)="s2.10.2"> Yalan dedikləri üçün onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar !
(trg)="s2.10"> އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައި ބަލިމަޑުކަމެއްވެއެވެ . އެކަމުން ، اللَّه ، އެއުރެންނަށް އެ ބަލިމަޑުކަން އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ . އަދި އެއުރެން ދޮގުހަދައި އުޅުނުކަމުގެ ސަބަބުން ، އެއުރެންނަށް ވޭންދެނިވި عذاب ހުށްޓެވެ .

(src)="s2.11"> Onlara : “ Yer üzündə ( küfr və günah işlədərək , mö ’ minləri aldadaraq ) fəsad törətməyin ! ” -dedikdə : “ Bizim işimiz ancaq yaxşılıq etməkdir ” , -deyə cavab verirlər .
(trg)="s2.11"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ނޫޅޭށޭ ، އެއުރެންނާދިމާއަށް ބުނެފިނަމަ ، ތިމަންމެންނީ ، ހަމަ إصلاح ކުރަންއުޅޭ ބަޔަކީމުއޭ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ .

(src)="s2.12"> Bilin ki , onlar fəsad törədəndirlər , lakin ( bunu ) dərk etmirlər .
(trg)="s2.12"> ދަންނާށެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން ، އެއުރެންނީ ، ހަމަ ފަސާދަ އުފައްދާ މީހުންނެވެ . އެހެނެއްކަމަކު ، އެއުރެންނަށް އެކަން ނޭނގެނީއެވެ .

(src)="s2.13.0"> Onlara : ” Başqaları ( mühacir və ənsar ) iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin ! ” – deyildiyi zaman ( öz aralarında ) : “ Biz də səfehlər ( ağılsızlar ) kimi iman gətirək ? ” -deyə cavab verirlər .
(src)="s2.13.1"> ( Ey mö ’ minlər ! )
(src)="s2.13.2"> Agah olun ki , səfeh onların özləridir , lakin ( bunu ) bilmirlər .
(trg)="s2.13"> އަދި މީހުން إيمان ވި ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާށޭ ، އެއުރެންނާ ދިމާއަށް ބުނެފިނަމަ ، މޮޔައިން إيمان ވި ފަދައިން އަހަރެމެން إيمان ވާނެހެއްޔޭ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ . ދަންނާށެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން މޮޔައިންނަކީ ހަމަ އެއުރެންނެވެ . އެހެނެއްކަމަކު ، އެއުރެންނަށް އެކަން ނޭނގެނީއެވެ .

(src)="s2.14.0"> Onlar mö ’ minlərlə qarşılaşdıqları zaman : “ Biz də ( sizin kimi ) iman gətirdik ” , -deyirlər .
(src)="s2.14.1"> Halbuki öz şeytanları ilə ( onları aldadan dostları ilə ) təkbətək qalanda : “ Biz də sizinləyik , biz ancaq ( mö ’ minlərə ) istehza edirik ” , -deyirlər .
(trg)="s2.14"> އަދި إيمان ވި މީހުންނާ އެއުރެން ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެއުޅެނީ ، ތިމަންމެން މިތިބީ إيمان ވެގެންނެވެ . އެއުރެންގެ شيطان ންނާ ( އެބަހީ : ދެކޮޅުވެރިކަމާއި كفر ވެރިކަމުގައި އެއުރެންގެތެރެއިން ކުރިޔަށް ތިބިމީހުންނާ ) އެއުރެން އެއްތަންވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެއުޅެނީ ، ތިމަންމެންވަނީ ، ކަށަވަރުންވެސް ތިޔަބައިމީހުންނާ އެކުގައެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންނީ ، ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކީމުއެވެ .

(src)="s2.15.0"> ( Belə əməllərin müqabilində ) Allah da onlara ( dünya va axirətdə ) istehza edər və ( dünyada ) onlara o qədər möhlət verər ki , öz zəlalətləri icində şaşqın ( və sərgərdan ) qalarlar .
(src)="s2.15.1"> ( Və ya : Allah da onlara istehza edər və onları öz zəlalətləri , tüğyanları içində saxlayar ) .
(trg)="s2.15"> اللَّه ، އެއުރެން ކުޅަ ފުރައްސާރައިގެ ޖަޒާ އެއުރެންނަށް ދެއްވާހުށްޓެވެ . އަދި ދެފުށުއެޅޭ حال ގައި ، އެއުރެންގެ އުރެދުމުގައި އުޅުމަށް އެއުރެންނަށް މުއްދަތު ދިގުކުރައްވާނެތެވެ .

(src)="s2.16.0"> Onlar doğru yol əvəzində əyri yolu satın almış kəslərdir .
(src)="s2.16.1"> Onların alveri xeyir getirmədi və haqq yolu da tapmadılar .
(trg)="s2.16"> އެއުރެންނީ ، ތެދުމަގުގެ ބަދަލުގައި މަގުފުރެދުން ގަތް މީހުންނެވެ . ( އެބަހީ : ތެދުމަގަށް ފުރަގަސްދީ ، މަގުފުރެދުން ހޯދި މީހުންނެވެ . ) ފަހެ ، އެއުރެންގެ އެ ވިޔަފާރިޔަކުން ، އެއުރެންނަކަށް ފައިދާއެއް ނުވިއެވެ . އަދި އެއުރެންނަކީ ، ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައިވެސް ނުވެތެވެ .

(src)="s2.17.0"> Onların ( münafiqlərin ) halı ( qaranlıq gecədə ) od yandıran şəxsin halına bənzər .
(src)="s2.17.1"> Od ( yanıb ) ətrafındakıları işıqlandırdığı zaman Allah onların işıgını keçirər və özlərini zülmət içərisində qoyar , ( artıq heç nə ) görməzlər .
(trg)="s2.17"> އެއުރެންގެ މިސާލަކީ ، އަލިފާންގަނޑެއް ރޯކޮށްގެންތިބި ބަޔެއްގެ މިސާލެވެ . ފަހެ އެ އަލިފާންގަނޑު ، އެއުރެންގެ ވަށައިިގެންވާތަނަށް އަލިކޮށްލިހިނދު ، اللَّه އެއުރެންގެ ( އެ އަލިފާންގަނޑުގެ ) އަލިިކަން ގެންދަވައި އެއުރެންނަށް އެއްޗެއް ނުފެންނަފަދަ އަނދިރިތަކެއްގެ ތެރެޔަށް އެއުރެން ދޫކުރެއްވީއެވެ .

(src)="s2.18.0"> Onlar kar , lal və kordurlar ( haqqı eşitməz , danışmaz və görməzlər ) .
(src)="s2.18.1"> Buna görə də ( öz pis adətlərindən , yaramaz əməllərindən ) dönməzlər .
(trg)="s2.18"> ( އެއުރެންނީ ) ބީރު ބަޔެކެވެ . މަންމަން ބަޔެކެވެ . ކަނު ބަޔެކެވެ . ފަހެ ، އެއުރެން ( حق ގެ މަގަކަށް ) رجوع އެއް ނުވާނެތެވެ .

(src)="s2.19.0"> Yaxud ( o münafiqlər ) qaranlıqlarda göy gurultusu və şimşəklə səmadan şiddətlə yağan yağışa düşmüş kimsələrə bənzərlər ki , ildırımın səsindən ölmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayarlar .
(src)="s2.19.1"> Halbuki Allah kafirləri ( Öz elmi , qüdrəti ilə ) ehtiva edəndir ( Onun əlindən əsla qaçıb qurtara bilməzlər ) .
(trg)="s2.19"> ނުވަތަ އެއުރެންގެ މިސާލަކީ ، އެ ވިލާގަނޑެއްގައި އަނދިރިތަކަކާއި ގުގުރުމާއި ވިދުން ( އެކުލެވިފައި ) ވާގޮތުގައި އުޑުމަތީގައިވާ ވާރޭވިލާގަނޑެއްގެ މިސާލެވެ . ހޮނުގެ ސަބަބުން މަރުވެދާނެކަމަށް ބިރުން ، އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގައި އެއުރެންގެ އިނގިލިތައް އަޅަތެވެ . اللَّه އީ ، އެ كافر ންގެ ހުރިހައި ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s2.20.0"> İldırımın çaxması az qalır ki , onların gözlərinin işığını alsın ( onları kor etsin ) .
(src)="s2.20.1"> ( Şimşək ) onlara işıq verdiyi zaman ( onun şüası ilə ) yeriyirlər , üzərlərinə qaranlıq çökdükdə isə ( olduqları yerdə ) dayanıb dururlar .
(src)="s2.20.2"> Əgər Allah istəsəydi , onların qulaqlarını və gözlərini əllərindən alardı .
(src)="s2.20.3"> Həqiqətən , Allah hər şeyə qadirdir .
(trg)="s2.20"> އެ ވިދުން ، އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ ފެނުން ޖަހައިގަނެގެން އަތުލާފާނެ ކަހަލައެވެ . އެ ވިދުން އެއުރެންނަށް އަލިކޮށްލި ކޮންމެހިނދަކު އެ އަލީގައި އެއުރެން ހިނގައިގަނެތެވެ . އަދި އެއުރެންނަށް އަނދިރިއަޅާލައިފިނަމަ ، ހުއްޓުންއަރާފައި ތިބެތެވެ . اللَّه އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ، އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގެ އިވުމާއި ، އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ ފެނުން ގެންދަވައިފީހެވެ . ހަމަކަށަވަރުން اللَّه އީ ، ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s2.21.0"> Ey insanlar !
(src)="s2.21.1"> Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki , müttəqi olasınız !
(src)="s2.21.2"> ( Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinəsiniz ! )
(trg)="s2.21"> އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރާށެވެ ! އެކަލާނގެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުން ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ . ( އަޅުކަންކުރަންވީ ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.22.0"> O Allah ki , sizin üçün yer üzünü döşədi , göyü isə tavan yaratdı , göydən yağmur endirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi .
(src)="s2.22.1"> İndi siz də Allaha ( Onun heç bir oxşarı və bənzəri olmadığını ) bilə-bilə şəriklər qoşmayın !
(trg)="s2.22"> އެކަލާނގެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ތަންމައްޗެއް ކަމުގައި ބިން ލައްވައި ، އަދި ބިނާއެއްކަމުގައި އުޑު ލައްވައި ، އުޑުން ފެން ވެއްސަވައި ، އެއިން ތިޔަބައިމީހުންނަށް رزق އެއްކަމުގައި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ނެރުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ . ފަހެ ، ( އެކަލާނގެ خالق ވަންތަކަން ) ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބެ ، اللَّه އަށް شريك ންތަކެއް ތިޔަބައިމީހުން ނުލާށެވެ !

(src)="s2.23"> Əgər bəndəmizə ( Muhəmmədə ) nazil etdiyimizə ( Qur ’ ana ) şəkkiniz varsa , siz də ( fəsahətdə və bəlağətdə ) ona bənzər bir surə gətirin və əgər ( “ bu , bəşər kəlamıdır ” sözünü ) doğru deyirsinizsə , onda Allahdan savayı ( bütün ) şahidlərinizi ( bütlərinizi , şair və alimlərinizi bu işdə köməyə ) çağırın !
(trg)="s2.23"> ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅާއަށް ( އެބަހީ : محمد ގެފާނަށް ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި އެއްޗަކާމެދު ( އެބަހީ : قرآن އާމެދު ) ތިޔަބައިމީހުން شك ކަމެއްގައި ވަނީނަމަ ، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭގައިވާފަދަ سورة އެއް ނިކަން ގެނެސްބަލާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތެދުވެރިން ކަމުގައި ވަނީނަމަ ، اللَّه ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް نصر ދޭނޭ އެހީތެރިން ( ތިބިނަމަ ، އެއުރެން ) ނަށް ނިކަން ގޮވައި ، ގެނެސްބަލާށެވެ !

(src)="s2.24"> Madam ki , bele bir işi bacarmırsınız , heç bacara da bilməzsiniz , o halda kafirlər üçün hazırlanmış , yanacağı ( günahkar ) insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan ( Cəhənnəmdən ) həzər edin !
(trg)="s2.24"> ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން ނުކުރެވުނުނަމަ - އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ހަމަ ހިލާ އެކަންތަކެއް ނުމެ ކުރެވޭނެއެވެ . - ( އެކަން ނުކުރެވުނުނަމަ ) ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން ނަރަކަޔަށް ބިރުވެތިވެ ، ރައްކާތެރިވާށެވެ ! އެނަރަކަޔަކީ ، މީހުންނާއި ހިލަ ، އޭގެ ދަރުކަމުގައިވާ ނަރަކައެވެ . އެ ނަރަކަ ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ، كافر ންނަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.25.0"> ( Ya Peyğəmbər ! )
(src)="s2.25.1"> İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver : onlar üçün ( ağacları ) altından çaylar axan cənnətlər ( bağlar ) vardır .
(src)="s2.25.2"> ( O cənnətlərin ) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman : “ Bu bizim əvvəlcə ( dünya evində ) yediyimiz ruzidir ” , - deyəcəklər .
(src)="s2.25.3"> Əslində isə bu ( ruzi , meyvələr ) onlara ( dünyadakılara zahirən ) bənzər olaraq verilmişdir .
(src)="s2.25.4"> Onlardan ötrü orada ( hər cəhətdən ) pak ( olan ) zövcələr də var .
(src)="s2.25.5"> Onlar ( mö ’ minlər ) orada əbədi qalacaqlar .
(trg)="s2.25"> އަދި إيمان ވެ صالح عمل ތައް ކުޅަ މީހުންނަށްޓަކައި ، ހަމަކަށަވަރުން ސުވަރުގެތަކެއް ހުރިކަމުގެ އުފާވެރި خبر ކަލޭގެފާނު އެއުރެންނަށް ދެއްވާށެވެ ! އެ ސުވަރުގެތަކުގެ ދަށުން ފެންކޯރުތައް ހިނގަހިނގައި ހުރެތެވެ . އެ ސުވަރުގެތަކުން ރޯއްޖެއްގެ ގޮތުގައި މޭވާގެ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއް ، އެއުރެންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ، އެއުރެން ބުނާނެތެވެ . މިއީ ކުރިންވެސް އަހަރެމެންނަށް ލިބުނު މޭވާއެވެ . އެއުރެންނަށް އެފަދަ މޭވާ ދެއްވާހުށީ ( ބޭރުފުށުން ) އެއްވައްތަރުވާ حال ގައެވެ . އަދި އެ ސުވަރުގެ ތަކުގައި އެއުރެންނަށްޓަކައި طاهر ވެގެންވާ އަނބިން ފިރިންތަކެއް ވެއެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، އެ ސުވަރުގެތަކުގައި ދެމިތިބޭނޭ ބަޔެކެވެ .

(src)="s2.26.0"> Əlbətdə , Allah ( Qur ’ anda ) ağcaqanadı və ya ondan daha böyüyünü misal gətirməkdən çəkinməz .
(src)="s2.26.1"> İman gətirənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu bilirlər , kafirlər isə : “ Allah bu məsəllə nə demək istəyir ? ” -deyirlər .
(src)="s2.26.2"> Allah bununla ( bu məsəllə ) bir çoxlarını zəlalətə salır , bir çoxlarını isə doğru yola yönəldir .
(src)="s2.26.3"> Allah yalnız fasiqləri zəlalətə düçar edir .
(trg)="s2.26"> ހަމަކަށަވަރުން މަދިރިއަކުން ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗަކުންވިޔަސް ، އެއްވެސް ކަހަލަ މިސާލެއް ޖެއްސެވުމަކަށް اللَّه ލަދުވެތިިވެވޮޑިގެނެއް ނުވެތެވެ . ފަހެ ، إيمان ވި މީހުން ، އެ މިސާލަކީ ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން حق ގޮތުގައި ޖެއްސެވި މިސާލެއްކަން ހަމަކަށަވަރުން ދަނެތެވެ . އަދި كافر ވި މީހުން ބުނެތެވެ . ތިޔަ މިސާލުން ، اللَّه އިރާދަކުރެއްވީ ކޮންކަމެއް ބާވައެވެ ؟ އެ މިސާލުން ، އެކަލާނގެ ގިނަބަޔަކު މަގުފުރައްދަވަތެވެ . އަދި ހަމަ އެ މިސާލުން ، އެކަލާނގެ ގިނަބަޔަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަތެވެ . فاسق ން މެނުވީ ، އެއިން އެކަލާނގެ މަގެއް ނުފުރައްދަވަތެވެ .

(src)="s2.27.0"> O kəslər ki , Allahla ( Ona iman gətirmək və itaət etmək barəsində ) əhd bağladıqdan sonra onu pozur , Allahın birləşdirilməsini buyuduğu şeyləri parçalayır ( mö ’ minlərlə dostluğu , qohum-əqrəba ilə əlaqələri kəsir ) və yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər .
(src)="s2.27.1"> Məhz belələri ( dünyada və axirətdə ) ziyana uğrayanlardır !
(trg)="s2.27"> އެއުރެންނީ ، اللَّه އަށް عهد ކަށަވަރުކޮށް ގަދަކުރުމަށްފަހު އެކަލާނގެ عهد އުވައިލާ މީހުންނެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ގުޅުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް اللَّه أمر ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ކަނޑާލައި ، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ މީހުންނެވެ . ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންނީ ، ހަމަ އެއުރެންނެވެ .

(src)="s2.28.0"> Allahı necə inkar edirsiniz ki , siz ölü idiniz , O sizi diriltdi .
(src)="s2.28.1"> O sizi ( əcəliniz gəldikcə ) yenə öldürəcək , sonra ( qiyamətdə ) yenə də dirildəcək və daha sonra siz ( əməllərinizin haqq-hesabı çəkilmək üçün ) Ona tərəf ( Onun hüzuruna ) qaytarılacaqsınız .
(trg)="s2.28"> ތިޔަބައިމީހުން اللَّه އަށް كافر ވެގަންނަނީ ، ކޮންގޮތަކުންހެއްޔެވެ ؟ ތިޔަބައިމީހުން މަރުވެފައިވާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ތިއްބައި ، ފަހެ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ( އުފައްދަވައި ) ދިރުއްވިއެވެ . އެއަށްފަހު ، އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ( أجل ހަމަވުމުން ) މަރުގަންނަވާނެތެވެ . ދެން ( قيامة ދުވަހުން ) ތިޔަބައިމީހުން ދިރުއްވާނެތެވެ . ދެން އެކަލާނގެ حضرة އަށް ތިޔަބައިމީހުން رجوع ކުރައްވާނެތެވެ .

(src)="s2.29.0"> Yer üzündə nə varsa , hamısını sizin üçün yaradan , sonra səmaya üz tutaraq onu yeddi qat göy halında düzəldib nizama salan Odur ( Allahdır ) !
(src)="s2.29.1"> O , hər şeyi biləndir !
(trg)="s2.29"> އެކަލާނގެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ . ދެން އެކަލާނގެ އުޑު ހެއްދެވުމަށް އިރާދަކުރައްވައި ، އެ އުޑުތަކުގެ ހެއްދެވުން ހަތް އުޑަށް ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ . އަދި އެކަލާނގެއީ ، ކޮންމެކަމެއްމެ ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s2.30.0"> ( Ya Rəsulum ! )
(src)="s2.30.1"> Sənin Rəbbin mələklərə : “ Mən yer üzündə bir xəlifə ( canişin ) yaradacağam ” , - dedikdə ( mələklər ) : “ Biz Sənə şükür etdiyimiz , şə ’ ninə tə ’ riflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda , Sən orada ( yer üzündə ) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən ? ” - söylədilər .
(src)="s2.30.2"> ( Allah onlara : ) “ Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz ! ” – buyurdu .
(trg)="s2.30"> ހަމަކަށަވަރުން ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ބިމުގައި خليفة އަކު ލައްވާހުށީމޭ ملائكة ންނަށް وحى ކުރެއްވިހިނދު ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ ! އެބޭކަލުން ( އެހިނދު ) ދެންނެވޫއެވެ . އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެއަށް حمد އާއެކު تسبيح ކިޔައި ، އިބަރަސްކަލާނގެއަށް تقديس ކޮށްކޮށް ތިއްބައި ، އެ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ލޭއޮހޮރުވާނޭ ބަޔަކު އިބަރަސްކަލާނގެ އެ ބިމުގައި ލައްވަނީތޯއެވެ ؟ އެކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ ކަންތައްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ .

(src)="s2.31.0"> ( Allah Adəmi yaratdıqdan sonra ) Adəmə bütün şeylərin adlarını ( ismlərini ) öyrətdi .
(src)="s2.31.1"> Sonra onları ( həmin şeyləri ) mələklərə göstərərək : “ ( İddianızda ) doğrusunuzsa , bunların adlarını Mənə bildirin ! ” - dedi .
(trg)="s2.31"> އަދި آدم ގެފާނަށް ހުރިހައި ތަކެތީގެ ނަންތައް އެކަލާނގެ އުނގަންނަވައި ދެއްވިއެވެ . ( އެބަހީ : ނަންކިޔުނު ތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ حقيقة ތަކެވެ . ) ދެން ، އެކަލާނގެ އެތަކެތި ملائكة ންނަށް ހުށަހަޅުއްވައި ، وحى ކުރެއްވިއެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ( ތިޔަކުރާ دعوى ގައި ) ތެދުވެރިންކަމުގައިވަނީނަމަ ، މިތަކެތީގެ ނަންތަކުން ، ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ނިކަން خبر ދީބަލާށެވެ !

(src)="s2.32.0"> Onlar : “ Sən paksan , müqəddəssən !
(src)="s2.32.1"> ( Bütün eyib və nöqsanlardan kənarsan ! )
(src)="s2.32.2"> Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik .
(src)="s2.32.3"> ( Hər şeyi ) bilən Sən , hikmət sahibi Sənsən ” , - dedilər .
(trg)="s2.32"> އެ ملائكة ން ދެންނެވޫއެވެ . އިބަރަސްކަލާނގެ ހުސްطاهر ވަންތަކަމާއެވެ ! އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި އެއްޗެއް މެނުވީ ، އަޅަމެންނަކަށް އެނގުމެއް ނުވެއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ حكيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s2.33.0"> ( Sonra ) O : “ Ey Adəm , bunların ( kainatda mövcud olan əşyanın ) adlarını onlara bildir ! ” - dedi .
(src)="s2.33.1"> ( Adəm ) onlara ( mələklərə ) bunların adlarını xəbər verdikdə ( Allah ) : “ Mən sizə , göylərin və yerin gözə görünməyən sirlərini və sizin gizlində - aşkarda nə etdiyinizi bilirəm , söyləmədimmi ? ” – buyurdu .
(trg)="s2.33"> އެކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ . އޭ آدم ގެފާނެވެ ! ކަލޭގެފާނު ، އެ ملائكة ންނަށް އެތަކެތީގެ ނަންތަކުން خبر ދެއްވާށެވެ ! ދެން އެކަލޭގެފާނު ، އެ ملائكة ންނަށް އެތަކެތީގެ ނަންތަކުން خبر ދެއްވިހިނދު ، އެކަލާނގެ وحى ކުރެއްވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ غيب ދެނެވޮޑިގެންވަމޭ ، އަދި ތިޔަބައިމީހުން ފާޅުކުރާ ކަންތަކާއި ވަންހަނާކުރާ ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންވަމޭ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް وحى ނުކުރައްވަން ހެއްޔެވެ ؟

(src)="s2.34.0"> ( Ya Peyğəmbər ! )
(src)="s2.34.1"> Biz mələklərə : “ Adəmə səcdə edin ! – dedikdə İblisdən başqa ( hamısı ) səcdə etdi .
(src)="s2.34.2"> ( Yalnız ) o , lovğalanaraq ( səcdə etməkdən ) imtina etdi və kafirlərdən oldu .
(trg)="s2.34"> އަދި آدم ގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުން سجدة ކުރާށޭ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ملائكة ންނަށް وحى ކުރެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރައްވާށެވެ ! ފަހެ ، إبليس ފިޔަވައި ، އެ ملائكة ން سجدة ކުރެއްވޫއެވެ . އެކަލޭގެ އެކަމުން މަނާވެގަނެ ، كبر ވެރިވީއެވެ . އަދި كافر ންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެވިއެވެ .

(src)="s2.35.0"> ( Sonra ) Biz ( Adəmə ) dedik : “ Ey Adəm , sən zövcənlə ( Həvva ilə ) Cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən , istədiyiniz kimi , bol-bol yeyin , yalnız bu ağaca ( buğdaya ) yaxın gəlməyin !
(src)="s2.35.1"> Yoxsa ( özünüzə ) zülm edənlərdən olarsınız ” .
(trg)="s2.35"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . އޭ آدم ގެފާނެވެ ! ކަލޭގެފާނާއި ކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސުވަރުގޭގައި ވަޒަންވެރިވެ ، އުޅުއްވާށެވެ ! އަދި ތަނަވަސްކަމާއި ފަހިކަމާއެކު ، ތިޔަ ދެކަނބަލުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެތަނުން ފަރިއްކުޅުއްވާށެވެ ! އަދި ތިޔަ ދެކަނބަލުން މިހިރަ ގަހާ ކައިރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާށެވެ ! އޭރުން ( އެބަހީ : އެގަހާ ކައިރިވެވަޑައިގެންފިނަމަ ) ތިޔަ ދެކަނބަލުންވާހުށީ ، އަނިޔާވެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ .

(src)="s2.36.0"> ( Lakin ) Şeytan onları azdırıb ( buğdadan yedizdirməklə ne ’ mətlər içində ) olduqları yerdən uzaqlaşdırdı .
(src)="s2.36.1"> Biz də ( Adəmə , Həvvaya və Şeytana ) : “ Bir-birinizə düşmən kəsilərək ( buradan kənar olub yer üzünə ) enin !
(src)="s2.36.2"> Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər ( ömrünüzün axırınadək ) sığinacaq və yaşayış ( dolanacaq ) vasitələri var ” , -dedik .
(trg)="s2.36"> ފަހެ ، شيطان އާ އެ ގަސް މެދުވެރިކޮށް ، އެ ދެކަނބަލުން ކުށުގައި އަޅުވައި ، ސުވަރުގޭގައި އެ ދެކަނބަލުން އުޅުއްވި نعمة ތަކުން އެ ދެކަނބަލުން ބޭރުކޮށްފިއެވެ . އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . ތިޔަބައިމީހުންގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ عداوة ތެރިން ކަމުގައިވާ حال ، ތިޔަބައިމީހުން ( ބިމަށް ) ފައިބާށެވެ ! އަދި ބިމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި ، قرار ވެ ތިބެނިވި ތަނަކާއި ، ހިނދުކޮޅަކަށް ދުނިޔޭގެ ވަގުތީ އުފަލެއްވެއެވެ .

(src)="s2.37.0"> ( Nəhayət ) Adəm rəbbindən ( bə ’ zi xüsusi ) kəlmələr öyrənərək ( Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə ) tövbə etdi .
(src)="s2.37.1"> Doğrudan da , O ( Allah ) tövbələri qəbul edəndir , mərhəmətlidir .
(trg)="s2.37"> ފަހެ ، آدم ގެފާނު ، އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން كلمة ފުޅުތަކެއް ބާވައިގަންނަވައި ( އެ كلمة ފުޅުތައް ވިދާޅުވެ ، توبة ވެވަޑައިގަތުމުން ) ފަހެ ، އެކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް توبة ލައްވައިފިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެއީ ، ގިނަގިނައިން توبة قبول ކުރައްވާ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s2.38.0"> Biz ( onlara ) dedik : “ Hamınız buradan ( yer üzünə ) enin !
(src)="s2.38.1"> Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət ( peyğəmbər və Kitab ) gəldiyi zaman Mənim hidayətimə tabe olanlara ( axirət əzabından ) heç bir qorxu yoxdur və onlar ( qiyamətdə ) qəmgin olmazlar ” .
(trg)="s2.38"> ތިމަންރަސްކަލާނގެ ( آدم ގެފާނުގެ ދެކަނބަލުންނާއި إبليس އަށް ) وحى ކުރެއްވީމެވެ . ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން އެ ސުވަރުގެއިން ( ބިމަށް ) ފައިބާށެވެ ! ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ حضرة ން ތެދުމަގު އަތުވެއްޖެހިނދަކު ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގާ تبع ވެއްޖެ ބަޔަކަށް އެއްވެސް ބިރެއްނެތެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ހިތާމަކުރާނޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ނުމެވޭމެއެވެ .

(src)="s2.39"> Kafir olaraq ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər , onlar orada ( atəş içində ) əbədi qalacaqlar .
(trg)="s2.39"> އަދި كافر ވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތައް ދޮގުކުޅަ މީހުންނީ ، ނަރަކަވަންތަ ވެރިންނެވެ . އެއުރެންނީ ، އެ ނަރަކައިގައި ދެމިތިބޭނޭ ބަޔެކެވެ .

(src)="s2.40.0"> Ey İsrail oğulları !
(src)="s2.40.1"> Sizə bəxş etdiyim ne ’ mətimi xatırlayın , ( Tövratda axirüzzəman peyğəmbər barəsindəki ) buyurduğumu yerinə yetirin ki , Mən də sizinlə ( sizi Cənnətə varid etmək barəsində ) olan əhdə vəfa edim .
(src)="s2.40.2"> Yalnız Məndən qorxun !
(trg)="s2.40"> އޭ إسـرآءيـل ގެދަރިންނޭވެ ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި نعمة ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ عهد ތިޔަބައިމީހުން ފުއްދާށެވެ ! ( އެބަހީ : توراة ގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ކިޔަމަންވެ ، އެގޮތުގެމަތިން عمل ކުރާށެވެ ! ) އޭރުން ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ عهد ފުއްދަވާހުށީމެވެ . ( އެބަހީ : ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް ދެއްވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވާ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާހުށީމެވެ . ) އަދި ހަމައެކަނި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވާށެވެ !

(src)="s2.41.0"> Sizin əlinizdəkini ( Tövratı ) təsdiqləyici kimi göndərdiyimə ( Qur ’ ana ) iman gətirin !
(src)="s2.41.1"> Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın !
(src)="s2.41.2"> Mənim ayələrimi ( Tövratdakı hökmlərimi ) ucuz qiymətə ( dəyərsiz dünya malına ) satmayın və ancaq Məndən qorxun !
(trg)="s2.41"> އަދި ތިޔަބައިމީހުންނާ އެކުގައިވާ ފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ތެދުކުރަނިވި ގޮތުގައިވާ ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާށެވެ ! އަދި އެފޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމައިން كافر ވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުވާށެވެ ! އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ آية ތަކަށް ، ކުޑައަގެއް ތިޔަބައިމީހުން ނުގަންނާށެވެ ! ( އެބަހީ : ދުންޔަވީ އުފާތަކުގެ ތެރެއިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ حرام ކުރެއްވި ކަންތައްތައްފަދަ އެއްޗަކަށް ނުވާކަހަލަ އެއްޗަކަށްޓަކައި ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ފުރަގަސްނުދޭށެވެ ! ) އަދި ހަމައެކަނި ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް تقوى ވެރިވާށެވެ !

(src)="s2.42"> Siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın , haqqı gizlətməyin !
(trg)="s2.42"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން حق އާއި باطل އޮޅުވައިނުލާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބި حال ގައި حق ވަންހަނާ ނުކުރާށެވެ !

(src)="s2.43"> ( Müsəlmanların namazı kimi ) namaz qılın , zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin !
(trg)="s2.43"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު قائم ކުރާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިިމީހުން زكاة ދޭށެވެ ! އަދި ركوع ކުރާ މީހުންނާ އެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ركوع ކުރާށެވެ !

(src)="s2.44.0"> Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda , özünüzü unudursunuz ?
(src)="s2.44.1"> Halbuki özünüz kitab ( Tövrat ) oxuyursunuz .
(src)="s2.44.2"> Məgər ( çirkin əməllərinizi ) başa düşmürsünüz ?
(trg)="s2.44"> ތިޔަބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވަކިޔަވައި ތިބޭ حال ގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކުގެމަތިން ހަނދާން ނައްތާލައި ، މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް أمر ކުރަނީ ހެއްޔެވެ ؟ ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން ނުވިސްނަނީ ހެއްޔެވެ ؟

(src)="s2.45.0"> ( Müsibət vaxtında ) səbr etmək və namaz qılmaqla ( Allahdan ) kömək diləyin !
(src)="s2.45.1"> Bu , ağır iş olsa da , ( Allaha ) itaət edənlər üçün ağır deyildir .
(trg)="s2.45"> އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިޔަބައިމީހުން ވާގިހޯދާށެވެ ! ބިރުވެތިވެ މަޑުމައިތިރިވާ މީހުންނަށް މެނުވީ ، ހަމަކަށަވަރުން ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވެ . ( އެބަހީ : ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ . )

(src)="s2.46"> Belə kimsələr Rəbbinin mərhəmətinə qovuşacaqlarını və axırda Onun hüzuruna qayıdacaqlarını bilirlər .
(trg)="s2.46"> އެއުރެންނީ ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުވާނޭ ބަޔަކުކަމާއި ، އެކަލާނގެ حضرة އަށް އެނބުރި رجوع ވަނިވި ބަޔަކުކަން ކަށަވަރުކޮށް يقين ކުރާ މީހުންނެވެ .

(src)="s2.47.0"> Ey İsrail övladı !
(src)="s2.47.1"> Sizə bəxş etdiyim ne ’ mətimi və sizi ( vaxtilə əcdadınızı ) bütün aləmlərdən ( başqa insanlardan ) üstün tutduğumu yadınıza salın !
(trg)="s2.47"> އޭ إسـرآءيـل ގެދަރިންނެވެ ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި نعمة އާއި ، އަދި ( އެދުވަސްވަރުގެ ) عالم ތަކުގެ މައްޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން މާތްކުރައްވާފައިވާކަން ހަނދުމަކުރާށެވެ !

(src)="s2.48"> Qorxun o gündən ki , ( Allahın izni və köməyi olmayınca ) heç kəs heç kəsin karına gələ bilməsin ( heç kəs heç kəsə öz əməlindən bir şey verə bilməsin ) , heç kəsdən şəfaət ( bu və ya digər şəxsin günahlarının bağışlanması barəsində xahiş , iltimas ) qəbul olunmasın , heç kəsdən ( günahlarının təmizlənib əzabdan xilas olması üçün ) fidyə ( əvəz ) alınmasın və onlara ( günahkarlara ) heç bir kömək göstərilə bilməsin !
(trg)="s2.48"> އެދުވަހަކުން އެއްވެސް نفس އަކަށް އެއްވެސް نفس އެއްގެ ކިބައިން ކަމެއް ފުއްދައިނުދެވޭނޭ ، އަދި އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކެއްގެ شفاعة قبول ނުކުރައްވާނޭ ، އަދި އެކެއްގެ ކިބައިން فدية އެއްވެސް ނުހިއްޕަވާނޭ ، އަދި އެއުރެންނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން نصر އެއް ނުލިބޭނޭ ދުވަހަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވެ ، ރައްކާތެރިވާށެވެ !

(src)="s2.49.0"> ( Ey İsrail oğulları !
(src)="s2.49.1"> Yadınıza gətirin o vaxtı ki ) Fir ’ on əhli sizə ( babalarınıza ) ən ağır işgəncələr verdikləri , oğlan uşaqlarınızı boğazlayıb , qadınlarınızı ( kəniz etmək məqsədilə ) sağ buraxdıqları zaman Biz sizi onların əlindən xilas etdik .
(src)="s2.49.2"> Bunlarda ( sizdən ötrü ) Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtahan var idi .
(trg)="s2.49"> އަދި فرعون ގެ މީހުންގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމަތް ކުރެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އެއުރެން ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގަދަފަދަވެގެންވާ عذاب ގެ ރަހަ ދައްކަމުންގެންދެއެވެ . އެއުރެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ފިރިހެންދަރިން ކަތިލައި ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަންހެންދަރިން ނުމަރައި ބައިތިއްބަތެވެ . އެކަންތައްތަކުގައި ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ން އައިސްފައިވާ ބޮޑު امتحان އެއް ވެއެވެ .

(src)="s2.50"> ( Yadınıza salın ki ) Biz sizdən ötrü dənizi yarıb sizə nicat verdik və Fir ’ onun adamlarını siz baxa-baxa suda qərq etdik .
(trg)="s2.50"> އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަނޑު އިރުއްވައި ދެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ފަހެ ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ، ތިޔަބައިމީހުން ( غرق ން ) ސަލާމަތްކުރައްވައި ، ތިޔަބައިމީހުން ބަލަބަލައިތިއްބައި ، فرعون ގެ މީހުން غرق ކުރެއްވީމެވެ .

(src)="s2.51.0"> ( Bir daha ) xatirənizə gətirin ki , Biz Musaya ( Tur dağında vəhy üçün ) qırx gecəlik və ’ də vermişdik .
(src)="s2.51.1"> ( O , Tur dağına gedəndən ) sonra siz buzovu özünüzə ( tanrı ) qəbul etdiniz və ( bu hərəkətinizlə Alladan başqasına ibadət etməklə ) zalım oldunuz ( özünüzə zülm etdiniz ) .
(trg)="s2.51"> އަދި موسى ގެފާނަށް ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސާޅީސް ރޭގެ ميعاد އެއް ކަނޑައެޅުއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ދެން އެއަށްފަހު ( ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށް ) ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިވާ حال ގައި ގެރިއަކީ إله އަކު ކަމުގައި ހަދައިގެން އުޅުނީމުއެވެ .

(src)="s2.52"> Sonra da ( tövbə etdiyinizə görə ) sizi əfv etdik ki , bəlkə , şükür edəsiniz .
(trg)="s2.52"> ދެން އެކަންތަކަށް ފަހުގައި ( އެކަމުގެ ކުށް ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ عفو ކުރެއްވީމެވެ . ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން شكر ވެރިވުމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.53.0"> ( Yadınıza salın ! )
(src)="s2.53.1"> Biz Musaya kitab ( Tövrat ) və ( haqq ilə batili bir-birindən fərqləndirən ) Furqan verdik ki , bəlkə , siz doğru yola yönələsiniz .
(trg)="s2.53"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ موسى ގެފާނަށް حق އާއި باطل ވަކިކުރަނިވި ފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ދެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން ، އެއިން ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.54.0"> O vaxtı da xatırlayın ki , Musa öz qövmünə : “ Ey qövmüm , siz buzova sitayiş etməklə , həqiqətən , özünüzə zülm etdiniz .
(src)="s2.54.1"> Buna görə də yaradanınıza tərəf üz tutaraq tövbə edin , özünüzü ( buzovu tanrı bilən adamlarınızı ) öldürün !
(src)="s2.54.2"> Belə etməniz yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir ! “ - demişdi və Allah da tövbənizi qəbul etmişdi .
(src)="s2.54.3"> Əlbəttə , O , tövbələri qəbul edəndir , bağışlayandır .
(trg)="s2.54"> އަދި موسى ގެފާނު ، އެކަލޭގެފާނުގެ قوم ގެމީހުންގެ ގާތުގައި ( މިފަދައިން ) ވިދާޅުވިހިނދު ( ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ) އޭ އަހުރެންގެ قوم ގެމީހުންނޭވެ ! ތިޔަބައިމީހުން ، ގެރިއަކީ إله އަކު ކަމުގައި ހެދުމުން ، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން އުފެއްދެވި ކަލާނގެއަށް توبة ވާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ نفس ތައް قتل ކުރާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން އުފެއްދެވި ކަލާނގެ حضرة ގައި ، އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ . ދެން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް توبة ލެއްވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ، ގިނަގިނައިން توبة قبول ކުރައްވާ رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ .

(src)="s2.55"> ( Və yadınıza salın ki ) siz : “ Ya Musa , Allahı aşkar surətdə görməyincə , heç vaxt sənə inanmayacağıq ” , - dediyiniz zaman gözünüz görə- görə sizi ildırım vurmuşdu .
(trg)="s2.55"> އަދި އޭ موسى ގެފާނެވެ ! ފާޅުގައި އަހަރެމެން اللَّه ދެކެފުމަށްދާނދެން އަހަރެމެން ކަލޭގެފާނަކަށް إيمان އެއް ނުވާނޫއޭ ތިޔަބައިމީހުން ދެންނެވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ދެން ތިޔަބައިމީހުން ބަލަބަލައިތިއްބައި ، ހޮނުގުގުރި ތިޔަބައިމީހުންގެ މަރު ހިފައިފިއެވެ .

(src)="s2.56"> Bəlkə , şükür edəsiniz deyə , biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik .
(trg)="s2.56"> ދެން ތިޔަބައިމީހުން މަރުވުމަށްފަހު ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން އަލުން ދިރުއްވީމެވެ . ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން شكر ވެރިވުމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.57.0"> ( Yadınıza salın ki , Tih səhrasında yaşadığınız zaman ) üstünüzə buludla kölgə saldıq və : “ Ruzi olaraq verdiyimiz halal şeylərdən yeyin ! ” ( deyərək ) sizə qüdrət halvası və bildirçin göndərdik .
(src)="s2.57.1"> Onlar ( əcdadınız ) isə ( itaətdən boyun qaçırmaqla ) Bizə deyil , ancaq özlərinə zülm etmiş oldular .
(trg)="s2.57"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެ ވިލާގަނޑުން ހިޔާ އެޅުއްވީމެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް منّ އާއި سلوى ބާވައިލެއްވީމެވެ . ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި حلال ތަކެތިން ތިޔަބައިމީހުން ކައިއުޅޭށޭ އެންގެވީމެވެ . އެއުރެން އެ نعمة އަށް كافر ވެ ، އުރެދުމަކުން އެއުރެންނަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވުނެވެ . އެހެނެއްކަމަކު ، އެއުރެން އަނިޔާކުރާ ކަމުގައިވީ ، ހަމައެކަނި އެއުރެންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކަށެވެ . ( ނޯޓު : منّ އަކީ ބައެއް مفسّر ން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ފިނިފައިބާގޮތަށް ފައިބާ އެއްޗެކެވެ . އެއީ މާމުއިކަހަލަ ފޮނި އެއްޗެކެވެ . އަނެއްބައި مفسّر ން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ، އެއީ ގަނޑުފެނާ އެއްފަދަ ، މާމުޔަށްވުރެ ފޮނި ، ކިރަށްވުރެ ހުދު އެއްޗެކެވެ . سلوى އަކީ ، ބާވަތެއްގެ ދޫންޏެކެވެ . )

(src)="s2.58.0"> Xatırlayın ki , ( Tih səhrasından çıxandan sonra ) sizə : “ Bu kəndə girin , bəyəndiyiniz yerdə , istədiyiniz şeyləri rahatlıqla yeyin və buranın qapısından ( Allaha ) səcdə edən halda “ hittə ! ” ( “ bizi bağışla ! ” ) söyləyərək daxil olun , Biz də günahlarınızı bağışlarıq .
(src)="s2.58.1"> Biz yaxşı əməl edənlərin savabını ( mükafatını ) artıracağıq ” , -demişdik .
(trg)="s2.58"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން މިއޮތް ރަށަށް ވަންނާށޭ ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވި ހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ފަހެ ، ތަނަވަސްކަމާއެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން އެދޭ ފަދައަކުން އެރަށުން ކައިއުޅޭށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން سجدة ކުރާ حال ( އެބަހީ : މަޑުމައިތިރިވެ ، ކިޔަމަންވެގެންވާ حال އެރަށުގެ ) ދޮރޯށިން ވަންނާށެވެ ! އަދި އަޅަމެންގެ އެދުމަކީ ކުށްފާފަތައް ފުއްސަވައި عفو ކުރެއްވުމޭ ދަންނަވާށެވެ ! އޭރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްސަވާހުށީމެވެ . އަދި إحسان ތެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ( ހެޔޮކަން ) އިތުރު ކުރައްވާހުށީމެވެ .

(src)="s2.59.0"> ( Özlərinə ) zülm edənlər onlara deyilən ( əmr olunan ) sözü başqası ilə dəyişdirdilər ( “ bizi bağışla ” mə ’ nasında işlədilən “ hittə ” sözünə gülərək onu “ buğda ” mə ’ nasında olan “ hintə ” sözü ilə əvəz etdilər ) .
(src)="s2.59.1"> Biz də o zalımlara etdikləri haqsızlığa görə göydən şiddətli əzab göndərdik .
(trg)="s2.59"> ދެން ( އޭގެތެރެއިން ) އަނިޔާވެރިވި މީހުން ، އެއުރެންނަށް ކިޔާށޭ އެންގެވި ބަސް އެނޫން ބަހަކަށް ބަދަލުކޮށްފޫއެވެ . ދެން އެ އަނިޔާވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް ، އެއުރެން فاسق ވި ކަމުގެ ސަބަބުން ، އުޑުން عذاب އެއް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވީމެވެ .

(src)="s2.60.0"> Yadınıza salın ki , Musa öz qövmü üçün su istədikdə , Biz ona : “ Əsanı daşa vur ! ” – dedik .
(src)="s2.60.1"> ( O , əsanı daşa vuran kimi ) ondan ( daşdan ) on iki çeşmə fışqırdı , hər kəs öz çeşməsini tanıdı .
(src)="s2.60.2"> ( Sonra onlara : ) “ Allahın verdiyi ruzidən yeyin-için , fəqət yer üzündə öz həddinizi aşaraq fəsad törətməyin ! ” ( söylədik ) .
(trg)="s2.60"> موسى ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ قوم ގެމީހުންނަށްޓަކައި ފެނަށް އެދިވަޑައިގެން دعاء ކުރެއްވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ފަހެ ، ( އެހިނދު موسى ގެފާނަށް ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . ކަލޭގެފާނުގެ އަސާކޮޅުން ، ކަލޭގެފާނު އެ ހިލައިގައި ޖައްސަވާށެވެ ! ދެން ( އެކަލޭގެފާނު އެހިލައިގައި ޖެއްސެވިހިނދު ) އެހިލައިން ބާރަ ފެންއާރު އަރައިގެންފިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެބަޔަކު ، އެބަޔަކު ފެންބޯންވީ ޖާގަ ދެނެގެންފިއެވެ . ( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެންގެވީމެވެ . ) ތިޔަބައިމީހުން ، اللَّه ދެއްވި رزق ން ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ ! އަދި فاسد ން ކަމުގައިވެތިބެ ، ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި فساد ނުކުރާށެވެ !

(src)="s2.61.0"> Xatırlayın ki , siz ( müəyyən müddət səhrada qalmalı olduğunuz zaman ) : “ Ya Musa !
(src)="s2.61.1"> Biz ( hər gün yediyimiz ) eyni təama ( qüdrət halvasından və bildirçin ətindən ibarət olan yeməyə ) heç vaxt dözməyəcəyik !
(src)="s2.61.2"> Rəbbinə dua et ki , bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəzindən , sarımsağından , mərciməyindən və soğanından yetirsin ! – dediniz .
(src)="s2.61.3"> ( Musa da cavabında : ) “ Siz xeyirli olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz ?
(src)="s2.61.4"> ( O halda ) şəhərlərdən birinə gedin , istədiyinizi orada taparsınız ! ” – demişdi .
(src)="s2.61.5"> Onlara zəlillik , miskinlik damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular .
(src)="s2.61.6"> Bu ( cəza ) onların Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və ( Zəkəriyya , Yəhya və Şüeyb kimi ) peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi .
(src)="s2.61.7"> Bu onların ( Allaha ) asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına ( Allahın əmrlərini pozduqlarına ) görə idi .
(trg)="s2.61"> އަދި ތިޔަބައިމީހުން ( މިފަދައިން ) ދެންނެވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އޭ موسى ގެފާނެވެ ! އެއްބާވަތެއްގެ ކާނާއެއްގެ މައްޗަކަށް ތިމަންމެންނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެތެވެ . ފަހެ ، ބިމުން ފަޅާ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން އޮށްޓަރުގެ ބާވަތްތަކާއި ، قثاّء ( އެބަހީ : ކެކުރި ވައްތަރުގެ ތަރުކާރީއެއް ) އާއި ، ލޮނުމެދާއި ، މުގާއި ، ފިޔާ ، ތިމަންމެންނަށްޓަކައި ނެރުއްވައި ދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް دعاء ކޮށްދެއްވާށެވެ ! އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ތިޔަބައިމީހުން މޮޅު ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ދެރަ ތަކެއްޗަށް އެދެނީ ހެއްޔެވެ ؟ ( އެގޮތް އެދެނީނަމަ ) ތިޔަބައިމީހުން ބޮޑު ރަށަކަށް ފައިބާށެވެ ! އޭރުން ، ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން އެދުނު ތަކެތި ލިބޭހުށްޓެވެ . ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން އެއުރެންނަށް ޖެހުނެވެ . އަދި اللَّه ގެ ކޯފާ އެއުރެންގެމައްޗަށް حق ވެ ، އެ ކޯފާއާއިގެން އެއުރެން އެނބުރިއައޫއެވެ . އެއީ ، ހަމަކަށަވަރުން އެއުރެން اللَّه ގެ آية ތަކަށް كافر ވެ ، حق އަކާ ނުލައި ނަބީބޭކަލުން قتل ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވީތީއެވެ . އެއީ ، އެއުރެން އުރެދިގަނެ ، އެކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ދާކަމުގައި އެއުރެން ވިކަމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.62.0"> İman gətirənlərdən ( müsəlmanlardan ) , musavi ( yəhudi ) , isəvi ( xristian ) və sabiilərdən Allaha , axirət gününə ( sədaqətlə ) inanıb yaxşı iş görənlərin mükafatları Rəbbinin yanındadır .
(src)="s2.62.1"> ( Qiyamət günü ) onların nə bir qorxusu olar , nə də onlar bir qəm-qüssə görərlər .
(trg)="s2.62"> ހަމަކަށަވަރުން إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނާއި ، يهودى ން ކަމުގައިވި މީހުންނާއި ، نصارى އިންނާއި ، صابئ ންނާއި ( މިއެންމެންގެ ތެރެއިންވެސް ) اللَّه އަށާއި آخرة ދުވަހަށް إيمان ވެ ، صالح عمل ކުޅަ މީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ގައި ، އެއުރެންގެ ދަރުމަ ، އެއުރެންނަށް ހުށްޓެވެ . އަދި އެއުރެންގެ މައްޗަކަށް އެއްވެސް ބިރެއް ނެތެވެ . އަދި އެއުރެންނީ ، ހިތާމަކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ނުމެވޭމެއެވެ . ( ނޯޓު : صابئ ންނަކީ دين އެއްނެތް މީހުން ކަމަށާއި ، ތަރިތަކަށާއި ، ملائكة ންނަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން ކަމަށް ބުނެވެއެވެ . )

(src)="s2.63.0"> ( Ey İsrail oğulları ! )
(src)="s2.63.1"> Sizdən əhd-peyman aldığımızı və Tur dağını başınızın üzərinə qaldırdığımızı xatırlayın !
(src)="s2.63.2"> ( Biz : ) “ Sizə göndərdiyimizi ( Tövratı ) möhkəm tutun , içindəkiləri unutmayın ki , bəlkə , pis əməllərdən çəkinəsiniz ” - ( deyə əmr etmişdik ) .
(trg)="s2.63"> ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕަވައި ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ( ބޮލާދިމާ ) މައްޗަށް طور ފަރުބަދަ އުފުއްލެވި ހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ( އެހިނދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެންގެވީމެވެ . ) ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެއްވި އެއްޗެއްގައި ( އެބަހީ : ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތުގައި ) ތިޔަބައިމީހުން ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ ! އަދި އެފޮތުގައިވާ ގޮތް ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަ ކުރާށެވެ ! ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރިވުމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.64.0"> Bundan sonra siz ( əhdinizdən ) döndünüz ( əvvəlcə əməl etdiyiniz Tövrata sonra əməl etmədiniz ) .
(src)="s2.64.1"> Əgər sizə Allahın yazığı və rəhmi gəlməsəydi ( tövbə etmək üçün möhlət verilməsəydi ) , əlbəttə , ( böyük ) zərər çəkənlərdən olardınız .
(trg)="s2.64"> ދެން އޭގެފަހުން ތިޔަބައިމީހުން ( އެ عهد އަށް ) ފުރަގަސްދީ ، އެނބުރި ހިނގައްޖައީމުއެވެ . ފަހެ ، اللَّه ގެ فضل ވަންތަކަމާއި ، އެކަލާނގެ رحمة ވަންތަކަން ، ތިޔަބައިމީހުންގެމައްޗަށް ނުވާނަމަ ، ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުން ވީސްކަން ކަށަވަރެވެ .

(src)="s2.65.0"> Həqiqətdə siz bilirsiniz ki , içərinizdən bə ’ zi kəslər şənbə günü ( Davud zamanında şənbə günü balıq ovunun qadağan edilməsi ) haqqında olan əmrdən kənara çıxdılar .
(src)="s2.65.1"> Biz də onlara : “ ( Zəlil və ) həqir meymunlar olun ! ” – dedik .
(trg)="s2.65"> އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ، ހޮނިހިރުދުވަހާމެދު ( ދެކޮޅުވެރިވެ ، ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ) ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔަ މީހުންގެ ވާހަކަ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިފައިވާކަން ކަށަވަރެވެ . ފަހެ ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ، އެއުރެންނަށް އެންގެވީމެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ދެރަވެ ، ނިކަމެތި ވެގެންވާ ރާމާމަކުނުތަކަކަށް ވާށެވެ !

(src)="s2.66"> Biz bunu onlarla bir dövrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər üçün ibrət və müttəqilərdən ötrü nəsihət olsun deyə etdik .
(trg)="s2.66"> ފަހެ ، އެކަންތަކުގެ ކުރިމަތީގައިވާ މީހުންނަށާއި ، އޭގެފަހުން އަންނާނޭ މީހުންނަށް ވަރުގަދަ عبرة އެއް ކަމުގައްޔާއި ، تقوى ވެރިންނަށް ފުރިހަމަ نصيحة އެއް ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަންތައް ލެއްވީމެވެ .

(src)="s2.67.0"> Yadınıza gətirin o vaxtı ki , Musa öz qövmünə : “ Allah sizə bir inək kəsmənizi əmr edir ! ” – dedi .
(src)="s2.67.1"> Onlar isə : “ Bizi məsxərəyəmi qoyursan ? ” – dedilər ” .
(src)="s2.67.2"> ( Musa da : ) Allah Özü məni cahil olmaqdan saxlasın ! ” – dedi .
(trg)="s2.67"> އަދި موسى ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ قوم ގެމީހުންގެ ގާތުގައި ( މިފަދައިން ) ވިދާޅުވިހިނދު ، ( ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ) ތިޔަބައިމީހުން ގެރިއެއް ކަތިލުމަށް ހަމަކަށަވަރުން اللَّه ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمر ކުރައްވަތެވެ . އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . ފުރައްސާރަކުރެވޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ތިމަންމެން ހައްދަވަނީތޯއެވެ ؟ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ( އެފަދަ ކަންތައްކުރާ ) جاهل ންގެ ތެރެއިން ، ( ވެވަޑައިނުގަތުންއެދި ) ތިމަންކަލޭގެފާނު اللَّه ގެ حضرة ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިވަޑައިގަންނަވަމެވެ .

(src)="s2.68.0"> Onlar dedilər : “ Bizdən ötrü Rəbbini çağırıb ( Rəbbinə dua edib ) soruş ki , o ( inək ) nə cür olmalıdır ? ”
(src)="s2.68.1"> ( Musa : ) “ Allah o inəyin nə çox qoca , nə də çox cavan deyil , bunların ikisinin arasında ( düyə ) olduğunu buyurur .
(src)="s2.68.2"> Sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin ! ” – dedi .
(trg)="s2.68"> އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . އެއީ ކޮންކަހަލަ ގެރިއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ ! އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެ وحى ކުރައްވައި އަންގަވަތެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ، ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ ގެރިއެއް ނޫނެވެ . ޅަގެރިއެއްވެސް ނޫނެވެ . އެ ދެމެދުގެ ގެރިއެކެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمر ކުރައްވާ ކަންތައް ތިޔަބައިމީހުން ކުރާށެވެ !

(src)="s2.69.0"> Onlar dedilər : “ Bizdən ötrü Rəbbini çağırıb soruş , qoy onun rəngini də bizə bildirsin ” .
(src)="s2.69.1"> O da cavabında : “ ( Allah ) onun tünd sarı rəngli və görənlərə xoş gələn ( bir inək ) olduğunu buyurur ” , dedi .
(trg)="s2.69"> އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . އެ ގެރީގެ ކުލައަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ ! އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެ وحى ކުރައްވައި އަންގަވަތެވެ . އެއީ ، ހަމަކަށަވަރުން ބަލާމީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ދެނިވި ، ރީނދޫކުލައިގެ ކުލަގަދަ ގެރިއެކެވެ .

(src)="s2.70.0"> Onlar ( yenə ) söylədilər : “ Bizim üçün Rəbbinə dua et ki , onun əsl sifətini bizə bildirsin , çünki biz ( ümumiyyətlə ) inəkləri bir-birinə bənzədirik .
(src)="s2.70.1"> Əgər Allah istəsə ( biz kəsilməsi əmr edilən o inəyi tapar və bu məsələ barəsində ) , əlbəttə , düz yolda olarıq ” .
(trg)="s2.70"> އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . އެއީ ކޮން ގެރިއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة އަށް ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ ! ( އެހެނީ ) ހަމަކަށަވަރުން ( ތިޔަ ސިފަކުރައްވާ ) ގެރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅިއްޖެއެވެ . اللَّه އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެން ވާހުށީ ( އެކަމަށް ) ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ .

(src)="s2.71.0"> ( Musa ) dedi : “ ( Rəbbiniz ) buyurur ki , o ( heç kəsə ) ram olmayıb boyunduruq götürməyən , tarla sürməyən , əkin suvarmayan , eyibsiz-qüsursuz və ləkəsiz ( sapsarı ) bir inəkdir ” .
(src)="s2.71.1"> ( Bu zaman ) onlar : “ İndi işi həqiqətə gətirib çıxartdın ” , -dedilər və onu ( inəyi tapıb ) kəsdilər .
(src)="s2.71.2"> Amma az qalmışdı ki , bu işi yerinə yetirməsinlər .
(trg)="s2.71"> އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ހަމަކަށަވަރުން ، އެކަލާނގެ وحى ކުރައްވައި އަންގަވަތެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ، ދަނޑުބިމުގެ ފަސްގަނޑުޖަހާ ނިކަމެތި ގެރިއެއް ނޫނެވެ . އަދި ދަނޑަށް ފެންދޭ ގެރިއެއްވެސް ނޫނެވެ . ( عيب ތަކުން ) ސަލާމަތް ވެގެންވާ ، އޭގައި އެއްވެސް ލަފެއްނެތް ގެރިއެކެވެ . އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . މިހާރު ކަލޭގެފާނު އޮޅުމެއްނެތް ސާފުބަޔާން ގެނެސްދެއްވައިފީމުއެވެ . ދެން އެއުރެން އެ ގެރި ކަތިލައިފޫއެވެ . އެއުރެންތިބީ ، އެކަން ކުރާހިތަކުން ނޫނެވެ .

(src)="s2.72.0"> Yadınıza salın ki , siz o zaman bir nəfəri öldürüb ( özünüzü təmizə çıxarmaq məqsədilə ) , onun ( qatili ) barəsində mübahisə edirdiniz .
(src)="s2.72.1"> Halbuki Allah gizlətdiyinizi zahirə çıxarandır !
(trg)="s2.72"> ތިޔަބައިމީހުން މީހަކު މަރާލާފައި ، އެ މަރާމެދު ދެބަސްވެ خلاف ވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާކޮށްއުޅުނު ކަންތައް ، اللَّه ހާމަކުރައްވައި ، ނެރުއްވާހުށްޓެވެ .

(src)="s2.73.0"> Belə olduqda Biz : “ ( Kəsilmiş inəyin ) bir parçasını ona ( qatili bilinməyən ölüyə ) vurun ! ” – dedik .
(src)="s2.73.1"> ( Onlar da vurdular və ölü dirildi ) .
(src)="s2.73.2"> Allah ( bütün ) ölüləri bu qaydada dirildər və sizə Öz mö ’ cüzələrini göstərər ki , ağla gəlib ( bunu ) dərk edəsiniz .
(trg)="s2.73"> ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ وحى ކުރެއްވީމެވެ . އޭގެ ( އެބަހީ : އެ ކަތިލި ގެރީގެ ) އެތިކޮޅަކުން ، އެ ( މަރުވެފައިވާ ) މީހާގެ ގައިގައި ތިޔަބައިމީހުން ޖަހާށެވެ ! ( ދެން އެއުރެން ޖެހި ހިނދު ، އެމީހާ އަލުން ދިރިއްޖެއެވެ . ) މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ، اللَّه އަލުން ދިރުއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ، އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތައް ދައްކަވަނީވެސް ، އެފަދައިންނެވެ . ( އެއީ ) ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ .

(src)="s2.74.0"> Bundan ( bu əhvalatdan ) sonra qəlbləriniz yenə sərtləşərək daş kimi , bəlkə , daha da qatı oldu .
(src)="s2.74.1"> Həqiqətən , bə ’ zi daşların içərisindən nəhrlər axar , bə ’ zisi yarılıb içindən su fışqırar və bə ’ zisi də Allahın qorxusundan ( uca yerlərdən , dağdan ) yuvarlanıb düşər .
(src)="s2.74.2"> Allah sizin etdiklərinizdən , əlbəttə , qafil deyildir !
(trg)="s2.74"> ދެން އެއަށްފަހުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ގާވެ ހަރުކަށިވިއެވެ . ފަހެ ، އެ ހިތްތައް ހިލައެކޭ އެއްފަދައެވެ . ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ހަރުކަން ގަދައެވެ . ( އެހެނީ ) ހަމަކަށަވަރުން ، އެއިން ފެން ކޯރުތައް އުފެދިގެން އަންނަ ހިލަ ، ހިލަތަކުގެ ތެރެއިންވެއެވެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، ފަޅިފަޅިވެގެންގޮސް އެއިން ފެން ނިކުންނަ ހިލަވެސް އޭގެތެރެއިން ވެއެވެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، اللَّه އަށް ބިރުުވެތިވުމުގެ ސަބަބުން ތިރިއަށް ފައިބާ ހިލަވެސް އޭގެތެރެއިން ވެއެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ عمل ތަކާމެދު غافل ވެވޮޑިގެންވާ ކަލަކު ކަމުގައި اللَّه ނުވެއެވެ .

(src)="s2.75.0"> ( Ey mö ’ minlər ! )
(src)="s2.75.1"> İndi onların ( yəhudilərin ) sizə inanacaqlarına ümidmi edirsiniz ?
(src)="s2.75.2"> Halbuki ( Musa dövründə ) onların içərisində elələri vardır ki , Allahın kəlamını ( Tövratı ) dinləyib anladıqdan sonra , onu bilə-bilə təhrif edirlər .
(trg)="s2.75"> ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ( އެބަހީ : رسول އާ އާއި مؤمن ންގެ ގޮވާލުމަށް ) އެއުރެން ( އިޖާބަދީ ) إيمان ވުމަށް ، ތިޔަބައިމީހުން އުންމީދު ކުރަނީ ހެއްޔެވެ ؟ اللَّه ގެ كلام ފުޅު އަހައި ، އެއުރެން އެ كلام ފުޅު ވިސްނައި ދެނެގަތުމަށްފަހު ، އެއުރެން ދެނެތިބެ ، ދެން އެ كلام ފުޅު ބަދަލުކުރާ ބަޔަކު އެއުރެންގެ ތެރެއިން ވާކަން ކަށަވަރެވެ .

(src)="s2.76.0"> ( Bu münafiqlər ) iman gətirənlərlə görüşdükləri zaman : “ İman gətirdik ” , - deyirlər .
(src)="s2.76.1"> Xəlvətdə olduqları vaxtda isə biri digərinə : “ Allahın ( Tövratda ) sizə bildirdiyi şeyi ( müsəlmanlara ) xəbər verirsiniz ki , Rəbbinizin yanında onları sizə qarşı dəlil gətirsinlər ?
(src)="s2.76.2"> ( Bunu ) dərk etmirsinizmi ? ” – söyləyirlər .
(trg)="s2.76"> އަދި إيمان ވި މީހުންނާ އެއުރެން ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެއުޅެނީ ، ތިމަންމެން މިތިބީ إيمان ވެގެންނެވެ . އަދި އެއުރެންގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައްދަލުވެ ، އެއްތަންވެއްޖެނަމަ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ . ( توراة ގައި ) اللَّه ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކުގެ ވާހަކަ އެއުރެންނަށް ( އެބަހީ : مسلم ންނަށް ) ތިޔަބައިމީހުން ކިޔައިދެނީ ހެއްޔެވެ ؟ ( އޭރުން ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرة ގައި އެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެއުރެން ( އެބަހީ : مسلم ން ) حجة ދައްކައިފާނެތެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން ނުވިސްނަނީހެއްޔެވެ ؟

(src)="s2.77"> Məgər onlar bilmirlərmi ki , Allah onların gizlində də , aşkarda da nə etdiklərini bilir ? !
(trg)="s2.77"> އެއުރެން ސިއްރުކުރާހާ ކަންތަކާއި ފާޅުކުރާހާ ކަންތައް ، اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ، އެއުރެން ނުދަންނަނީހެއްޔެވެ ؟

(src)="s2.78.0"> Onların ( yəhudilərdən ) bə ’ ziləri də avamdırlar ( bisavatdırlar ) , kitabı ( Tövratı ) bilməzlər .
(src)="s2.78.1"> Uyduqları yalnız ( bir sıra ) boş arzulardır ( xam xəyallardır ) .
(src)="s2.78.2"> Onlar ancaq zənnə qapılırlar .
(trg)="s2.78"> އަދި އެއުރެންގެތެރޭގައި ލިޔާންކިޔާން ނުދަންނަ މީހުންވެސްވެއެވެ . ފޮތުންވެސް ، مستحيل އުންމީދުތަކެއްނޫނީ އެއުރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ . އަދި ހީތަކެއް ކުރާކަމުގައިނޫނީ ، އެއުރެން ނުވެތެވެ .

(src)="s2.79.0"> Vay o kəslərin halına ki , öz əlləri ilə ( istədikləri kimi ) kitab ( Tövrat ) yazıb , sonra ( onun müqabilində ) bir az pul almaqdan ötrü : “ Bu , Allah tərəfindəndir ! ” - deyirlər .
(src)="s2.79.1"> Öz əlləri ilə ( təhrif olunmuş kitab ) yazdıqlarına görə vay onların halına !
(src)="s2.79.2"> Qazandıqları şey üçün vay onların halına !
(trg)="s2.79"> ފަހެ ، އެއުރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ފޮތްލިޔެ ، މިއީ اللَّه ގެ حضرة ން ބާވައިލެއްވި ފޮތޭ ބުނާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުށްޓެވެ . ( އެއުރެން އެކަންކުރަނީ ) ކުޑައަގެއް އެއަށް ގަތުމަށްޓަކައެވެ . ފަހެ ، އެއުރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ލިޔުނު ތަކެތީގެ ސަބަބުން ، އެއުރެންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ހުށްޓެވެ . އަދި އެއުރެން ހޯދައިގަންނަ ތަކެތިންވެސް ، އެއުރެންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުށްޓެވެ .

(src)="s2.80.0"> Onlar ( yəhudilər ) : “ Cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq əzab verməz ” – deyərlər .
(src)="s2.80.1"> ( Ya Rəsulum ! )
(src)="s2.80.2"> Onlara söylə : “ Siz Allahdan belə bir və ’ d almısınızmı ?
(src)="s2.80.3"> ( Əgər belədirsə ) Allah heç vaxt Öz əhdindən dönməz .
(src)="s2.80.4"> Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi söyləyirsiniz ? ”
(trg)="s2.80"> އަދި އެއުރެން ބުނޫއެވެ . عدد ކުރެވިގެންވާ ( އެބަހީ : މަދު ) ދުވަސްކޮޅެއްގައި މެނުވީ ، ނަރަކައިގެ އަލިފާން ތިމަންމެން ގަޔަކު ނުބީހޭނެތެވެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން اللَّه ގެ حضرة ން ( އެކަމަށް ) عهد އެއް ހިފާފައި އޮތީހެއްޔެވެ ؟ އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ ، اللَّه އެކަލާނގެ عهد ފުޅަކާ خلاف ވެވޮޑިއެއް ނުގަންނަވާނެތެވެ . ނޫންނަމަ ، ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ އެއްޗެއް ، اللَّه އާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ބުނަނީހެއްޔެވެ ؟

(src)="s2.81"> Bəli , günah qazanan və qazandığı günahlara əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar .
(trg)="s2.81"> އެހެންނަކުންނޫނެވެ . ފާފަކޮށް ، އެމީހެއްގެކުށް އެމީހަކު ވަށާލައިފި މީހުންނީ ( އެބަހީ : އެއުރެންގެ ކުށްތަކުގެ ތެރެޔަށް ގެނބިގެންފި މީހުންނީ ) ނަރަކައިގެ أهل ވެރިންނެވެ . އެއުރެންނީ ، އެތާނގައި ދެމިތިބޭނޭ މީހުންނެވެ .

(src)="s2.82"> İman gətirənlər və yaxşı işlər görənlər isə behiştlikdirlər və orada əbədi olacaqlar .
(trg)="s2.82"> އަދި إيمان ވެ صالح عمل ތައް ކުޅަމީހުން ، އެއީ ސުވަރުގޭގެ أهل ވެރިންނެވެ . އެއުރެންނީ ، އެތާނގައި ދެމިތިބޭނޭ މީހުންނެވެ .

(src)="s2.83.0"> Yadınıza gətirin ki , Biz bir zaman İsrail oğullarından : “ Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin , valideynlərinizə , yaxın qohumlarınıza , yetimlərə , yoxsullara ehsan ( yaxşılıq , kömək ) edin , insanlarla xoş danışın , namaz qılın , zəkat verin ! ” – deyə əhd-peyman aldıq .
(src)="s2.83.1"> Sonra , az bir qisminiz müstəsna olmaqla , əhdinizdən döndünüz , çünki siz ( İsrail övladı haqdan ) üz döndərənsiniz .
(trg)="s2.83"> إسـرآءيـل ގެ ދަރިންގެ ކިބައިން ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕެވިހިނދު ، ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އެއީ ، اللَّه އަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުޅައުމަށެވެ . އަދި މައިންބަފައިންނާއި ، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ، يتيم ންނާއި ، مسكين ންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮބަސްބުނާށެވެ ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު قائم ކުރާށެވެ ! އަދި زكاة ދޭށެވެ ! ދެން ތިޔަބައިމީހުން ދެކޮޅުވެރިވެގެންވާ حال ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު މެނުވީ ( عهد ފުއްދުމަށް ) ފުރަގަސްދިނީއެވެ .

(src)="s2.84.0"> Xatırlayın ki , yenə bir zaman sizinlə : “ Bir-birinizin qanını tökməyin , bir-birinizi yurdunuzdan çıxarmayın ! ” – deyə razılığa gəldik .
(src)="s2.84.1"> Sonra siz ( həmin əhd-peymana ) şahid olub ( onu ) təsdiq etdiniz .
(trg)="s2.84"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕެވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ ! އެއީ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ލޭ ތިޔަބައިމީހުން ނުއޮހޮރުވުމަށެވެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތައް ނުނެރުމަށެވެ . ދެން ތިޔަބައިމީހުން ( އެކަމަށް ) ހެކިވެ ތިބޭ حال ( އެ عهد އަށް ) އެއްބަސްވެ إقرار ވީމުއެވެ .

(src)="s2.85.0"> ( Ey yəhudilər ! )
(src)="s2.85.1"> Siz elə adamlarsınız ki , ( bu əhddən ) sonra yenə bir-birinizi öldürür , özünüzdən olan bir dəstəya ( tayfaya ) zülm və düşmənçilik etmək üçün köməkləşib , onları öz yurdlarından kənar edirsiniz .
(src)="s2.85.2"> Onlar ( özünüzdən olanlar başqalarına ) əsir düşüb yanınıza gəlsələr , fidyə verib azad edirsiniz .
(src)="s2.85.3"> Halbuki onları ( öz yurdlarından ) çıxartmaq sizə haram edilmişdi .
(src)="s2.85.4"> Aya , siz kitabın ( Tövratın ) bir hissəsinə inanıb , digər qismini inkar edirsiniz ?
(src)="s2.85.5"> Sizlərdən bu cür işlər görənlərin cəzası dünyada yalnız rüsvay olmaq , qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba düçar olmaqdır .
(src)="s2.85.6"> Allah etdiklərinizin heç birindən qafil deyildir .
(trg)="s2.85"> ދެން ހަމަ ތިޔަބައިމީހުން ، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތައް މަރައި ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަޔަކު ، އެއުރެންގެ ގޯތިގެދޮރުން ނެރެލައި ތިޔަހަދަނީއެވެ . އެއީ ، ފާފަވެރިކަމާއި عداوة ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެއުރެންގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ވާގިވެރިވެ ، އެހީތެރިވާ حال ގައެވެ . އަދި އެއުރެންގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުވެވޭ މީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ، ތިޔަބައިމީހުން އެއުރެންގެ فدية ދީ ، އެއުރެން ސަލާމަތްކުރެތެވެ . އަދި ( އެއުރެންގެ ގޯތިގެދޮރުން ) އެއުރެން ނެރެލުމީ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް حرام ވެގެންވާ ކަމެކެވެ . ފަހެ ، ފޮތުން ބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވެ ، އަނެއްބަޔަށް كافر ވަނީ ހެއްޔެވެ ؟ ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަންތައްކުރާ މީހުންގެ ޖަޒާއަކީ ، ދުނިޔޭގެ حياة ގައި ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބުންކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ . އަދި قيامة ދުވަހުން ގަދަފަދަ عذاب ގެ ތެރެޔަށް އެއުރެން ފޮނުއްވާހުށްޓެވެ . އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، ތިޔަބައިމީހުންކުރާ عمل ތަކާމެދު غافل ވެވޮޑިގެންވާ ކަލަކު ކަމުގައި اللَّه ނުވެއެވެ .

(src)="s2.86.0"> Onlar ( yəhudilər ) axirəti dünya həyatına satan kimsələrdir .
(src)="s2.86.1"> Buna görə də onların nə əzabı yüngülləşər , nə də onlara kömək olunar .
(trg)="s2.86"> އަހުރެންނީ ، آخرة ގެ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ، ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ހޯދައިގަތް މީހުންނެވެ . ފަހެ ، އެއުރެންގެ ކިބަޔަކުން عذاب އެއް ލުޔެއް ނުކުރައްވާހުށްޓެވެ . އަދި نصر ލިބޭނޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ، އެއުރެން ނުވެތެވެ .

(src)="s2.87.0"> ( Ey İsrail övladı ! )
(src)="s2.87.1"> Biz Musaya kitab ( Tövrat ) verdik , ondan sonra da bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik .
(src)="s2.87.2"> Məryəm oğlu İsaya aşkar mö ’ cüzələr ( dəlillər ) bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla ( Cəbraillə və ya ismi-ə ’ zəmlə ) qüvvətləndirdik .
(src)="s2.87.3"> Hər dəfə sizə ürəyinizə yatmayan bir şey ( əmr , buyuruq ) gətirən peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi ?
(src)="s2.87.4"> Məhz buna görə də onların bir qismini təkzib etdiniz , bir qismini isə öldürdünüz ( Zəkəriyya və ya Yəhya kimi ) .
(trg)="s2.87"> ހަމަކަށަވަރުން ، ތިމަންރަސްލާނގެ موسى ގެފާނަށް ފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ދެއްވީމެވެ . އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި ވިދިވިދިގެން رسول ބޭކަލުން ފޮނުއްވީމެވެ . އަދި مريم ގެފާނުގެ ދަރިކަލުން عيسى ގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފާޅުވެގެންވާ معجزات ތައް ދެއްވީމެވެ . އަދި روح القدس ގެ އެހީފުޅުން އެކަލޭގެފާނަށް ގަދަކަން ދެއްވީމެވެ . ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ نفس ތައް ނޭދޭ ކަމަކާއިގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް رسول އަކު ވަޑައިގެންފި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ( އެކަމަށް އިޖާބަނުދީ ) ތިޔަބައިމީހުން ބޮޑާވެގަންނަނީ ހެއްޔެވެ ؟ ފަހެ ، ތިޔަބައިމީހުން އޭގެ ބަޔެއް رسول ން ދޮގުކުޅައީމުއެވެ . އަނެއްބައި رسول ން قتل ކުޅައީމުއެވެ .

(src)="s2.88.0"> ( Yəhudilər Qur ’ anı anlamaq və qəbul etmək barəsində ) dedilər : “ Bizim qəlblərimiz örtülüdür ( pərdəlidir ) ” .
(src)="s2.88.1"> ( Lakin bu heç də belə deyildir ) .
(src)="s2.88.2"> Əksinə , Allah onlara küfrlərinə görə lə ’ nət eləmişdir .
(src)="s2.88.3"> Buna görə də onların ancaq az bir hissəsi ( İbn Səlam və yoldaşları kimi ) iman gətirər .
(trg)="s2.88"> އެއުރެން ބުނީ ތިމަންމެންގެ ހިތްތައްވަނީ އުރައެއްލެވި ބަންދުވެފައެވެ . އެހެނެއްނޫނެވެ . އެއުރެންގެ كافر ކަމުގެ ސަބަބުން ، اللَّه އެއުރެންނަށް لعنة ލެއްވީއެވެ . ފަހެ ، އެއުރެން إيمان ވަނީ ވަރަށްވެސް ކުޑަކޮށެވެ .

(src)="s2.89.0"> Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini ( Tövratı ) təsdiq edən bir kitab ( Qur ’ an ) göndərildiyi zaman ( onu qəbul etmədilər ) .
(src)="s2.89.1"> Halbuki əvvəlcə ( Muhəmməddən qabaq ) kafirlərə ( ərəb müşriklərinə ) qələbə çalmaq üçün ( “ Tövratda adı çəkilən axirüzzəman peyğəmbər gəlib bizə yardım edəydi ! ” - deyə Allaha ) yalvarırdılar .
(src)="s2.89.2"> Bildikləri ( peyğəmbər ) gəldikdə isə , ( paxıllıq edib ) ona inanmadılar .
(src)="s2.89.3"> Allah kafirlərə lə ’ nət eləsin !
(trg)="s2.89"> އަދި އެއުރެންނާ އެކުގައިވާ ފޮތްތައް ( އެބަހީ : توراة އާއި إنجيل ) ގަބޫލުކޮށް ތެދުކުރާގޮތުގައި اللَّه ގެ حضرة ން އެއުރެންނާހަމަޔަށް ފޮތެއް ( އެބަހީ : قرآن ) އައިހިނދު ( އެފޮތް އެއުރެން ދޮގުކުރޫއެވެ . ) އޭގެ ކުރިން ، އެއުރެން ، كافر ވެގަތް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް نصر އެދޭކަމުގައި ވޫއެވެ . ދެން އެއުރެންނަށް އެނގިފައިވާ حق ގޮތް އެއުރެންނާހަމަޔަށް އައިހިނދު އެއަށް އެއުރެން كافر ވޫއެވެ . ފަހެ ، كافر ންގެ މައްޗަށް اللَّه ގެ لعنة ހުށްޓެވެ .

(src)="s2.90.0"> Allahın Öz qullarından istədiyi şəxsə lütf etməsinə ( peyğəmbərlik verməsinə ) həsəd aparmaq , Onun göndərdiyini ( Qur ’ anı ) inkar etməklə ( yəhudilərin ) vicdanlarını satmaları nə qədər də pisdir !
(src)="s2.90.1"> Bununla onlar ( özlərinə qarşı ) Allahın qəzəbi üstünə bir qəzəb də artırdılar .
(src)="s2.90.2"> Kafirləri zəliledici əzab gözləyir !
(trg)="s2.90"> އެއުރެންގެ نفس ތައް އެކަމަކަށް ވިއްކައިލި ކަމެއްގެ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމާއެވެ ! އެއީ ، اللَّه ބާވައިލެއްވި ތަކެއްޗަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) އެއުރެން كافر ވުމެވެ . ( އެއުރެން އެ كافر ވީ ) اللَّه ގެ فضل ވަންތަކަމުން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ބަޔަކުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ބާވައިލެއްވުމަށް حسد ވެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ . ދެން ކޯފާގެ މައްޗަށް ކޯފާ އާއިގެން އެއުރެން އެނބުރި އަތުވެއްޖައޫއެވެ . އަދި كافر ންނަށް ހުރީ އިހާނަތްތެރިކަން ދެނިވި عذاب އެވެ .

(src)="s2.91.0"> Onlara : “ Allahın nazil etdiklərinə ( İncilə və Qur ’ ana ) inanın ! ” – deyildikdə , onlar : “ Biz özümüzə göndərilənə ( Tövrata ) inanırıq ” , -deyərək , ondan başqasını ( sonrakını ) inkar edirlər .
(src)="s2.91.1"> Halbuki o ( sonra göndərilən Qur ’ an ) onların əllərində olanı ( Tövratı ) təsdiq edən bir həqiqətdir .
(src)="s2.91.2"> ( Ya Rəsulum ! )
(src)="s2.91.3"> Onlara söylə : “ Əgər siz inanan kəslərsinizsə , bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz ? ”
(trg)="s2.91"> އަދި اللَّه ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) ތިޔަބައިމީހުން إيمان ވާށޭ އެއުރެންގެ ގާތުގައި ބުނެފިނަމަ ، އެއުރެން ބުނެތެވެ . ތިމަންމެން إيمان ވާނީ ، ތިމަންމެންގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތަށެވެ . އޭގެފަހުން ބާވައިލެއްވި ފޮތަށް ( އެބަހީ : قرآن އަށް ) އެއުރެން كافر ވަނީ ، އެއުރެންނާ އެކުގައިވާފޮތް ( އެބަހީ : توراة ) ތެދުކުރާ حق ފޮތްކަމުގައި ، އެ قرآن ވާ حال ގައެވެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ތިޔަބައިމީހުން مؤمن ން ކަމުގައިވަނީނަމަ ، މީގެކުރީގައި ތިޔަބައިމީހުން اللَّه ގެ ނަބިއްޔުން قتل ކޮށް އުޅުނީ ފަހެ ، ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ ؟

(src)="s2.92.0"> Musa sizə açıq-aydın dəlillər ( mö ’ cüzələr ) gətirmişdi .
(src)="s2.92.1"> Siz isə onun ardınca ( Musa Tur dağına getdikdən sonra ) buzova sitayiş edərək ( özünüzə ) zülm etdiniz .
(trg)="s2.92"> އަދި ހަމަކަށަވަރުން ، ބަޔާންވެގެންވާ معجزات ތަކާއިގެން موسى ގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ . ދެން އެކަލޭގެފާނު ދުރަށްވަޑައިގަތުމަށްފަހު ، ތިޔަބައިމީހުން ، ގެރިއަކީ إله އަކު ކަމުގައި ބަލައިގެން އުޅުނީމުއެވެ . ( އެއީ ) އަނިޔާވެރި ބަޔަކުކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުންވާ حال ގައެވެ .

(src)="s2.93.0"> Yadınıza salın o vaxtı ki , Biz sizdən əhd alıb , Tur dağını başınızın üstünə qaldırmış və : “ Sizə verdiyimizdən ( Tövratdan ) möhkəm yapışın , ( oradakı hökmləri ) eşidin ! ” ( demişdik ) .
(src)="s2.93.1"> Onlar ( sizin ata-babalarınız ) isə : “ Eşitdik və ( o hökmlərə ) qarşı çıxdıq ( əməl etmədik ) ! ” – dedilər .
(src)="s2.93.2"> Çünki küfrləri üzündən buzovun məhəbbəti qəlblərini bürümüşdü .
(src)="s2.93.3"> ( Ya Rəsulum ! )
(src)="s2.93.4"> Onlara de : “ Əgər iman gətirmisinizsə , imanınızın sizə belə əmr etməsi necə də pisdir ! ”
(trg)="s2.93"> އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ކަށަވަރުވެގެންވާ عهد ހިއްޕަވައި ، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް طور ފަރުބަދަ އުފުއްލެވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ ! ( އެހިނދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެންގެވީމެވެ . ) ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެއްވި އެއްޗެއްގައި ، ( އެބަހީ : ފޮތުގައި ) ތިޔަބައިމީހުން ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ ! އަދި ( ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުރެވޭ أمر ތައް ) ތިޔަބައިމީހުން އަހާށެވެ ! އެއުރެން ދެންނެވޫއެވެ . ތިމަންމެން ( ތިޔަ ބަސްފުޅު ) އަހައި ( ތިޔަ أمر ފުޅަށް ) ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުރެދިއްޖައީމުއެވެ . އަދި އެއުރެންގެ كافر ކަމުގެ ސަބަބުން ، ގެރިއަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ލޯބި އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައިވަނީ ވަރުގަދައަކަށް ހިފައިފައެވެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ( ތިޔަބުނާހެން ) ތިޔަބައިމީހުންނީ ، إيمان ވާ ބަޔަކުކަމުގައި ވަނީނަމަ ، ތިޔަބައިމީހުންގެ إيمان ކަން ، އެކަމަކަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް أمر ކުރާ ކަމެއްގެ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމާއެވެ !