# am/sadiq.xml.gz
# ms/basmeih.xml.gz


(src)="s1.1"> በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩኅሩህ በጣም አዛኝ በኾነው ፡ ፡
(trg)="s1.1"> Dengan nama Allah , Yang Maha Pemurah , lagi Maha Mengasihani .

(src)="s1.2"> ምስጋና ለአላህ ይገባው የዓለማት ጌታ ለኾነው ፤
(trg)="s1.2"> Segala puji tertentu bagi Allah , Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam .

(src)="s1.3"> እጅግ በጣም ርኅሩህ በጣም አዛኝ
(trg)="s1.3"> Yang Maha Pemurah , lagi Maha Mengasihani .

(src)="s1.4"> የፍርዱ ቀን ባለቤት ለኾነው ፡ ፡
(trg)="s1.4"> Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan ( hari Akhirat ) .

(src)="s1.5"> አንተን ብቻ እንግገዛለን ፤ አንተንም ብቻ እርዳታን እንለምናለን ፡ ፡
(trg)="s1.5"> Engkaulah sahaja ( Ya Allah ) Yang Kami sembah , dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan .

(src)="s1.6"> ቀጥተኛውን መንገድ ምራን ፡ ፡
(trg)="s1.6"> Tunjukilah kami jalan yang lurus .

(src)="s1.7"> የእነዚያን በነርሱ ላይ በጎ የዋልክላቸውን በነሱ ላይ ያልተቆጣህባቸውንና ያልተሳሳቱትንም ሰዎች መንገድ ( ምራን ፤ በሉ ) ፡ ፡
(trg)="s1.7"> Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka , bukan ( jalan ) orang-orang yang Engkau telah murkai , dan bukan pula ( jalan ) orang-orang yang sesat .

(src)="s2.1"> አ.ለ.መ
(trg)="s2.1"> Alif , Laam , Miim .

(src)="s2.2"> ይህ መጽሐፍ ( ከአላህ ለመኾኑ ) ጥርጥር የለበትም ፤ ለፈራህያን መሪ ነው ፡ ፡
(trg)="s2.2"> Kitab Al-Quran ini , tidak ada sebarang syak padanya ( tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya ) ; ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ( hendak ) bertaqwa ;

(src)="s2.3"> ለነዚያ በሩቁ ነገር የሚያምኑ ሶላትንም ደንቡን ጠብቀው የሚሰግዱ ከሰጠናቸውም ሲሳይ የሚቸሩ ለኾኑት ፤
(trg)="s2.3"> Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib , dan mendirikan ( mengerjakan ) sembahyang serta membelanjakan ( mendermakan ) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka .

(src)="s2.4"> ለእነዚያም ወደ አንተ በተወረደውና ከአንተ በፊትም በተወረደው የሚያምኑ በመጨረሻይቱም ( ዓለም ) እነርሱ የሚያረጋግጡ ለኾኑት ( መሪ ነው ) ፡ ፡
(trg)="s2.4"> Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab " Al-Quran " yang diturunkan kepadamu ( Wahai Muhammad ) , dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu , serta mereka yakin akan ( adanya ) hari akhirat ( dengan sepenuhnya ) .

(src)="s2.5"> እነዚያ ከጌታቸው በመመራት ላይ ናቸው ፤ እነዚያም እነሱ ፍላጎታቸውን ያገኙ ናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.5"> Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka , dan merekalah orang-orang yang berjaya .

(src)="s2.6"> እነዚያ የካዱት ( ሰዎች ) ብታስፈራራቸውም ባታስፈራራቸውም በነርሱ ላይ እኩል ነው ፤ አያምኑም ፡ ፡
(trg)="s2.6"> Sesungguhnya orang-orang kafir ( yang tidak akan beriman ) , sama sahaja kepada mereka : sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran , mereka tidak akan beriman .

(src)="s2.7"> አላህ በልቦቻቸው ላይ በመስሚያቸውም ላይ አትሞባቸዋል ፤ በዓይኖቻቸውም ላይ መሸፈኛ አልለ ፤ ለነሱም ታላቅ ቅጣት አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.7"> ( Dengan sebab keingkaran mereka ) , Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka , dan pada penglihatan mereka ada penutupnya ; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar .

(src)="s2.8"> ከሰዎችም « በአላህና በመጨረሻው ቀን አምነናል » የሚሉ አልሉ ፤ እነርሱም አማኞች አይደሉም ፡ ፡
(trg)="s2.8"> Dan di antara manusia ada yang berkata : " Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat " ; padahal mereka sebenarnya tidak beriman .

(src)="s2.9"> አላህንና እነዚያን ያመኑትን ( ሰዎች ) ያታልላሉ ፤ የማያውቁ ሲኾኑ ነፍሶቻቸውን እንጅ ሌላን አያታልሉም ፡ ፡
(trg)="s2.9"> Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman , padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri , sedang mereka tidak menyedarinya .

(src)="s2.10"> በልቦቻቸው ውስጥ ( የንፍቅና ) በሽታ አለባቸው ፡ ፡ አላህም በሽታን ጨመረባቸው ፡ ፡ ለነርሱም ይዋሹ በነበሩት ምክንያት አሳማሚ ቅጣት አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.10"> Dalam hati mereka ( golongan yang munafik itu ) terdapat penyakit ( syak dan hasad dengki ) , maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka ; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya , dengan sebab mereka berdusta ( dan mendustakan kebenaran ) .

(src)="s2.11"> ለነርሱም « በምድር ላይ አታበላሹ » በተባሉ ጊዜ « እኛ አሳማሪዎች ብቻ ነን » ይላሉ ፡ ፡
(trg)="s2.11"> Dan apabila dikatakan kepada mereka : " Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi " , mereka menjawab : " Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan " .

(src)="s2.12"> ንቁ እነርሱ አጥፊዎቹ እነሱው ናቸው ፤ ግን አያውቁም ፡ ፡
(trg)="s2.12.0"> Ketahuilah !
(trg)="s2.12.1"> Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan , tetapi mereka tidak menyedarinya .

(src)="s2.13"> ለነሱም « ሰዎቹ እንዳመኑ እመኑ » በተባሉ ጊዜ « ቂሎቹ እንዳመኑ እናምናለን ? » ይላሉ ፡ ፡ አዋጅ ንቁ እነርሱ ቂሎቹ እነርሱው ናቸው ፤ ግን አያውቁም ፡ ፡
(trg)="s2.13.0"> Dan apabila dikatakan kepada mereka : " Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman " .
(trg)="s2.13.1"> Mereka menjawab : " Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu ? "

(src)="s2.14"> እነዚያንም ያመኑትን በተገናኙ ጊዜ « አምነናል » ይላሉ ፡ ፡ ወደ ሰይጣኖቻቸውም ባገለሉ ጊዜ « እኛ ከናንተ ጋር ነን ፤ እኛ ( በነሱ ) ተሳላቂዎች ብቻ ነን » ይላሉ ፡ ፡
(trg)="s2.14"> Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman , mereka berkata : " Kami telah beriman " , dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka , mereka berkata pula : " Sesungguhnya kami tetap bersama kamu , sebenarnya kami hanya memperolok-olok ( akan orang-orang yang beriman ) " .

(src)="s2.15"> አላህ በነሱ ይሳለቅባቸዋል ፤ በጥመታቸውም ውስጥ የሚዋልሉ ሲኾኑ ያዘገያቸዋል ፡ ፡
(trg)="s2.15"> Allah ( membalas ) memperolok-olok , dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka ( yang melampaui batas itu ) .

(src)="s2.16"> እነዚህ እነዚያ ስህተትን በቅንነት የገዙ ናቸው ፡ ፡ ንግዳቸውም አላተረፈችም ፤ ቀጥተኞችም አልኾኑም ፡ ፡
(trg)="s2.16"> Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk ; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah .

(src)="s2.17"> ( በንፍቅና ) ምሳሌያቸው እንደዚያ እሳትን እንዳነደደ ሰው በዙሪያው ያለውን ሁሉ ባበራች ጊዜም አላህ ብርሃናቸውን እንደወሰደባቸው በጨለማዎችም ውስጥ የማያዩ ኾነው እንደተዋቸው ( ሰዎች ) ብጤ ነው ፡ ፡
(trg)="s2.17"> Perbandingan hal mereka ( golongan yang munafik itu ) samalah seperti orang yang menyalakan api ; apabila api itu menerangi sekelilingnya , ( tiba-tiba ) Allah hilangkan cahaya ( yang menerangi ) mereka , dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita , tidak dapat melihat ( sesuatu pun ) .

(src)="s2.18"> ( እነሱ ) ደንቆሮዎች ፣ ዲዳዎች ፣ ዕውሮች ናቸው ፤ ስለዚህ እነርሱ አይመለሱም ፡ ፡
(trg)="s2.18"> Mereka ( seolah-olah orang yang ) pekak , bisu dan buta ; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali ( kepada kebenaran ) .

(src)="s2.19"> ወይም ( ምሳሌያቸው ) ከሰማይ እንደ ወረደ ዝናም ( ባለቤቶች ) ነው ፤ በርሱ ( በደመናው ) ውስጥ ጨለማዎች ፣ ነጎድጓድም ፣ ብልጭታም ያሉበት ሲኾን ከመብረቆቹ ሞትን ለመፍራት ጣቶቻቸውን በጆሮቻቸው ውስጥ እንደሚያደርጉ ብጤ ነው ፡ ፡ አላህም ከሓዲዎችን ከባቢ ነው ፡ ፡
(trg)="s2.19.0"> Atau ( bandingannya ) seperti ( orang-orang yang ditimpa ) hujan lebat dari langit , bersama dengan gelap-gelita , dan guruh serta kilat ; mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir , kerana mereka takut mati .
(trg)="s2.19.1"> ( Masakan mereka boleh terlepas ) , sedang ( pengetahuan dan kekuasaan ) Allah meliputi orang-orang yang kafir itu .

(src)="s2.20"> ብልጭታው ዓይኖቻቸውን ሊነጥቅ ይቀርባል ፡ ፡ ለነርሱ ባበራላቸው ቁጥር በርሱ ውስጥ ይኼዳሉ ፡ ፡ በነሱም ላይ ባጨለመ ጊዜ ይቆማሉ ፡ ፡ አላህም በሻ ኖሮ መስሚያቸውንና ማያዎቻቸውን በወሰደ ነበር ፤ አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና ፡ ፡
(trg)="s2.20.0"> Kilat itu pula hampir-hampir menyambar ( menghilangkan ) penglihatan mereka ; tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka ( dengan pancarannya ) , mereka berjalan dalam cahayanya .
(trg)="s2.20.1"> Dan apabila gelap menyelubungi mereka , berhentilah mereka ( menunggu dengan bingungnya ) .

(src)="s2.21"> እናንተ ሰዎች ሆይ ! የፈጠራችሁን እነዚያንም ከናንተ በፊት የነበሩትን ( የፈጠረውን ) ጌታችሁን ተገዙ ፤ ( ቅጣትን ) ልትጠነቀቁ ይከጀላልና ፡ ፡
(trg)="s2.21.0"> Wahai sekalian manusia !
(trg)="s2.21.1"> Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu , supaya kamu ( menjadi orang-orang yang ) bertaqwa .

(src)="s2.22"> ( እርሱ ) ያ ለናንተ ምድርን ምንጣፍ ሰማይንም ጣራ ያደረገ ነው ፤ ከሰማይም ( ከደመና ) ውሃን ያወረደ በርሱም ከፍሬዎች ለናንተ ሲሳይን ያወጣ ነው ፡ ፡ እናንተም ( ፈጣሪነቱን ) የምታውቁ ስትኾኑ ለአላህ ባላንጣዎችን አታድርጉ ፡ ፡
(trg)="s2.22"> Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan , dan langit ( serta segala isinya ) sebagai bangunan ( yang dibina dengan kukuhnya ) ; dan diturunkanNya air hujan dari langit , lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu ; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah , sebarang sekutu , padahal kamu semua mengetahui ( bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa ) .

(src)="s2.23"> በባሪያችንም ላይ ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ብትኾኑ ከብጤው አንዲትን ምዕራፍ አምጡ ፡ ፡ እውነተኞችም እንደኾናችሁ ከአላህ ሌላ መስካሪዎቻችሁን ጥሩ ፡ ፡
(trg)="s2.23"> Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan ( Al-Quran ) kepada hamba kami ( Muhammad ) , maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu , dan panggilah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah , jika betul kamu orang-orang yang benar .

(src)="s2.24"> ( ይህንን ) ባትሠሩ ፈጽሞም አትሠሩትምና ያችን መቀጣጠያዋ ሰዎችና ድንጋዮች የኾነችውን እሳት ተጠበቁ ፤ ለከሓዲዎች ተደግሳለች ፡ ፡
(trg)="s2.24"> Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya , dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya , maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya : manusia dan batu-batu ( berhala ) , ( iaitu neraka ) yang disediakan untuk orang-orang kafir .

(src)="s2.25"> እነዚያን ያመኑትንና መልካሞችንም የሠሩትን ለነርሱ ከሥሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶች ያሏቸው መኾኑን አብስራቸው ፡ ፡ ከርሷ ከፍሬ ( ዓይነት ) ሲሳይን በተመገቡ ቁጥር ( ፍሬዎችዋ ስለሚመሳሰሉ ) « ይህ ያ ከአሁን በፊት የተገመብነው ነው » ይላሉ ፡ ፡ እርሱንም ተመሳሳይ ኾኖ ተሰጡት ፡ ፡ ለነሱም በውስጧ ንጹህ የተደረጉ ሚስቶች አሏቸው ፡ ፡ እነሱም በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.25"> Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh , sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai ; tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu , mereka berkata : " Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu " ; dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya ( tetapi berlainan hakikatnya ) , dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan , isteri-isteri yang sentiasa bersih suci , sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya .

(src)="s2.26"> አላህ ማንኛውንም ነገር ትንኝንም ኾነ ( በትንሽነት ወይም በትልቅነት ) ከበላይዋ የኾነንም ምሳሌ ለማድረግ አያፍርም ፡ ፡ እነዚያ ያመኑትማ ፤ እርሱ ( ምሳሌው ) ከጌታቸው ( የተገኘ ) እውነት መኾኑን ያውቃሉ ፡ ፡ እነዚያም የካዱትማ « አላህ በዚህ ምንን ምሳሌ ሻ » ይላሉ ፡ ፡ በርሱ ( በምሳሌው ) ብዙዎችን ያሳስታል በርሱም ብዙዎችን ያቀናል ፡ ፡ በርሱም አመፀኞችን እንጅ ሌላን አያሳስትም ፡ ፡
(trg)="s2.26.1"> ( Jawabnya ) : Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu , dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya ; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik ;

(src)="s2.27"> እነዚያ የአላህን ቃል ኪዳን ከአጠበቀባቸው በኋላ የሚያፈርሱ እንዲቀጠልም በርሱ ያዘዘውን ነገር የሚቆርጡ በምድርም ላይ የሚያበላሹ እነዚያ እነርሱ ከሳሪዎቹ ናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.27.0"> ( Iaitu ) orang-orang yang merombak ( mencabuli ) perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya , dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan , dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi .
(trg)="s2.27.1"> Mereka itu ialah orang-orang yang rugi .

(src)="s2.28"> ሙታን የነበራችሁ ስትኾኑ ሕያው ያደረጋችሁ ከዚያም የሚገድላችሁ ከዚያም ሕያው የሚያደርጋችሁ ሲኾን ከዚያም ወደርሱ የምትመለሱ ስትኾኑ በአላህ እንዴት ትክዳለችሁ !
(trg)="s2.28"> Bagaimana kamu tergamak kufur ( mengingkari ) Allah padahal kamu dahulunya mati ( belum lahir ) , kemudian Ia menghidupkan kamu ; setelah itu Ia mematikan kamu , kemudian Ia menghidupkan kamu pula ( pada hari akhirat ) ; akhirnya kamu dikembalikan kepadaNya ( untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan ) .

(src)="s2.29"> እርሱ ያ በምድር ያለውን ሁሉ ለእናንተ የፈጠረ ነው ፡ ፡ ከዚያም ወደ ሰማይ አሰበ ፤ ሰባት ሰማያትም አደረጋቸው ፡ ፡ እርሱም በነገሩ ሁሉ ዐዋቂ ነው ፡ ፡
(trg)="s2.29"> Dia lah ( Allah ) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi , kemudian Ia menuju dengan kehendakNya ke arah ( bahan-bahan ) langit , lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna ; dan Ia Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu .

(src)="s2.30"> ( ሙሐመድ ሆይ ) ጌታህ ለመላእክት ፡ - « እኔ በምድር ላይ ምትክን አድራጊ ነኝ ፤ » ባለ ጊዜ ( የኾነውን አስታውስ ፤ እነርሱም ) « እኛ ከማመስገን ጋር የምናጠራህ ላንተም የምንቀድስ ስንኾን በርሷ ውስጥ የሚያጠፋንና ደሞችንም የሚያፈስን ታደርጋለህን ? » አሉ ፡ ፡ ( አላህ ) « እኔ የማታውቁትን ነገር አውቃለሁ » አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.30.0"> Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat ; " Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi " .
(trg)="s2.30.1"> Mereka bertanya ( tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata ) : " Adakah Engkau ( Ya Tuhan kami ) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah ( berbunuh-bunuhan ) , padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu ? " .

(src)="s2.31"> አደምንም ስሞችን ሁሏንም አስተማረው ፡ ፡ ከዚያም በመላእክት ላይ ( ተጠሪዎቹን ) አቀረባቸው ፡ ፡ « እውነተኞችም እንደኾናችሁ የነዚህን ( ተጠሪዎች ) ስሞች ንገሩኝ » አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.31"> Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam , akan segala nama benda-benda dan gunanya , kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman : " Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar " .

(src)="s2.32"> « ጥራት ይገባህ ፤ ከአስተማርከን ነገር በስተቀር ለኛ ዕውቀት የለንም ፡ ፡ አንተ ዐዋቂው ጥበበኛው አንተ ብቻ ነህና » ( አሉ ) ፡ ፡
(trg)="s2.32.0"> Malaikat itu menjawab : " Maha suci Engkau ( Ya Allah ) !
(trg)="s2.32.1"> Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami ; sesungguhnya Engkau jualah yang Maha Mengetahui , lagi Maha Bijaksana " .

(src)="s2.33"> ፡ - « አደም ሆይ ስሞቻቸውን ንገራቸው » አለው ፡ ፡ ስሞቻቸውን በነገራቸውም ጊዜ « እኔ የሰማያትንና የምድርን ሩቅ ምስጢር ዐውቃለሁ ፤ የምትገልጹትንና ያንንም ትደብቁት የነበራችሁትን ዐውቃለሁ አላልኳችሁምን ? » አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.33.1"> Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka " .
(trg)="s2.33.2"> Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka , Allah berfirman : " Bukankah Aku telah katakan kepada kamu , bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi , dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan ? " .

(src)="s2.34"> ለመላእክትም « ለአደም ስገዱ » ባልን ጊዜ ( አስታውስ ) ፡ ፡ ሁሉም ወዲያውኑ ሰገዱ ፤ ኢብሊስ ( ዲያብሎስ ) ብቻ ሲቀር እምቢ አለ ፤ ኮራም ከከሓዲዎቹም ኾነ ፡ ፡
(trg)="s2.34.0"> Dan ( ingatlah ) ketika kami berfirman kepada malaikat : " Tunduklah ( beri hormat ) kepada Nabi Adam " .
(trg)="s2.34.1"> Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis ; ia enggan dan takbur , dan menjadilah ia dari golongan yang kafir .

(src)="s2.35"> « አደም ሆይ ! አንተ ከነሚስትህ በገነት ተቀመጥ ፤ ከርሷም በፈለጋችሁት ስፍራ በሰፊው ተመገቡ ፤ ግን ይህችን ዛፍ አትቅረቡ ፤ ከበደለኞች ትኾናላችሁና » አልንም ፡ ፡
(trg)="s2.35.0"> Dan kami berfirman : " Wahai Adam !
(trg)="s2.35.1"> Tinggalah engkau dan isterimu dalam syurga , dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai , dan janganlah kamu hampiri pokok ini ; ( jika kamu menghampirinya ) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim " .

(src)="s2.36"> ከርሷም ሰይጣን አዳለጣቸው በውስጡም ከነበሩበት ( ድሎት ) አወጣቸው ፡ ፡ « ከፊላችሁም ለከፊሉ ጠላት ሲኾን ውረዱ ፤ ለናንተም በምድር ላይ እስከ ጊዜ ( ሞታችሁ ) ድረስ መርጊያና መጣቀሚያ አላችሁ » አልናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.36.0"> Setelah itu maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya dan Kami berfirman : " Turunlah kamu !
(trg)="s2.36.1"> Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi , serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa ( mati ) " .

(src)="s2.37"> አደምም ከጌታው ቃላትን ተቀበለ ፡ ፡ በርሱ ላይም ( ጌታው ጸጸትን በመቀበል ) ተመለሰለት ፤ እነሆ እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ነውና ፡ ፡
(trg)="s2.37"> Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah ( kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya ) , lalu Allah menerima taubatnya ; sesungguhnya Allah , Dia lah yang Maha Pengampun ( Penerima taubat ) , lagi Maha Mengasihani .

(src)="s2.38"> « ሁላችሁም ኾናችሁ ከርሷ ውረዱ ፡ ፡ ከኔም የኾነ መመሪያ ቢመጣላችሁ ወዲያውኑ መመሪያዬን የተከተለ ሰው በነሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም ፤ እነሱም አያዝኑም » አልናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.38.0"> Kami berfirman lagi : " Turunlah kamu semuanya dari syurga itu !
(trg)="s2.38.1"> Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu ( melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka ) , maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan ( dari sesuatu yang tidak baik ) terhadap mereka , dan mereka pula tidak akan berdukacita " .

(src)="s2.39"> እነዚያም ( በመልክተኞቻችን ) የካዱ በአንቀጾቻችንም ያስተባበሉ እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው ፡ ፡ እነርሱ በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.39"> Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami , mereka itu ialah ahli neraka , mereka kekal di dalamnya .

(src)="s2.40"> የእስራኤል ልጆች ሆይ ! ያችን በናንተ ላይ የለገስኳትን ጸጋዬን አስታውሱ ፡ ፡ በቃል ኪዳኔም ሙሉ ፤ በቃል ኪዳናችሁ እሞላለሁና ፤ እኔንም ብቻ ፍሩ ፡ ፡
(trg)="s2.40.0"> Wahai Bani Israil !
(trg)="s2.40.1"> Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu , dan sempurnakanlah perjanjian ( kamu ) denganKu , supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu ; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut , ( bukan kepada sesuatu yang lain ) .

(src)="s2.41"> ከናንተ ጋር ያለውን ( መጽሐፍ ) የሚያረጋግጥ ሆኖ ባወረድኩትም ( ቁርኣን ) እመኑ ፡ ፡ በርሱም የመጀመሪያ ከሓዲ አትሁኑ ፡ ፡ በአንቀጾቼም ጥቂትን ዋጋ አትለውጡ ፡ ፡ እኔንም ብቻ ተጠንቀቁ ፡
(trg)="s2.41"> Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan ( Al-Quran ) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu , dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir ( ingkar ) akan dia ; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu ( sebagai harga untuk ) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya ; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa .

(src)="s2.42"> እውነቱንም በውሸት አትቀላቅሉ ፡ ፡ እናንተም የምታውቁ ስትሆኑ እውነትን አትደብቁ ፡ ፡
(trg)="s2.42"> Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah , dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya .

(src)="s2.43"> ሶላትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ ፡ ፡ ዘካንም ( ግዴታ ምጽዋትን ) ስጡ ፡ ፡ ( ለጌታችሁ ) ከአጎንባሾች ጋርም አጎንብሱ ፡ ፡
(trg)="s2.43"> Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat , dan rukuklah kamu semua ( berjemaah ) bersama-sama orang-orang yang rukuk .

(src)="s2.44"> እናንተ መጽሐፉን የምታነቡ ሆናችሁ ሰዎችን በበጎ ሥራ ታዛላችሁን ? ነፍሶቻችሁንም ትረሳላችሁን ? ( የሥራችሁን መጥፎነት ) አታውቁምን ?
(trg)="s2.44"> Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri ; padahal kamu semua membaca Kitab Allah , tidakkah kamu berakal ?

(src)="s2.45"> በመታገስና በሶላትም ተረዱ ፡ ፡ እርሷም ( ሶላት ) በፈሪዎች ላይ እንጅ በሌላው ላይ በእርግጥ ከባድ ናት ፡ ፡
(trg)="s2.45"> Dan mintalah pertolongan ( kepada Allah ) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang ; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk ;

(src)="s2.46"> እነዚያ እነርሱ ጌታቸውን የሚገናኙ እነሱም ወደእርሱ ተመላሾች መኾናቸውን የሚያረጋግጡ በኾኑት ( ላይ እንጅ ከባድ ናት ) ፡ ፡
(trg)="s2.46"> ( Iaitu ) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka , dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya .

(src)="s2.47"> የእስራኤል ልጆች ሆይ ! ያችን በናንተ ላይ የለገስኳትን ጸጋዬንና እኔም በዓለማት ላይ ያበለጥኳችሁ ( አባቶቻችሁን በጊዜያቸው ከነበሩት ዓለማት ያበለጥኩዋቸው ) መኾኔን አስታውሱ ፡ ፡
(trg)="s2.47.0"> Wahai Bani Israil !
(trg)="s2.47.1"> Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku telah kurniakan kepada kamu , dan ( ingatlah ) bahawasanya Aku telah melebihkan ( nenek-moyang ) kamu ( yang taat dahulu ) atas orang-orang ( yang ada pada zamannya ) .

(src)="s2.48"> ( ማንኛዋ ) ነፍስም ከ ( ሌላዋ ) ነፍስ ምንንም የማትመነዳበትን ፣ ከርሷም ምልጃን የማይቀበሉባትን ፣ ከርሷም ቤዛ የማይያዝበትን ፣ እነርሱም የማይረዱበትን ቀን ተጠንቀቁ ፡ ፡
(trg)="s2.48"> Dan peliharalah diri kamu dari ( azab sengsara ) hari ( akhirat ) , yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain ( yang berdosa ) sedikitpun ( dari balasan azab ) , dan tidak diterima syafaat daripadanya , dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan ; dan mereka ( yang bersalah itu ) tidak akan diberi sebarang pertolongan .

(src)="s2.49"> ከፈርዖንም ቤተሰቦች ( ከጎሶቹና ከሰራዊቱ ) ብርቱን ቅጣት የሚያቀምሱዋችሁ ወንዶች ልጆቻችሁን የሚያርዱ ሴቶቻችሁንም የሚተው ሲኾኑ ባዳንናችሁ ጊዜ ( የኾነውን አስታውሱ ) ፡ ፡ በዚሃችሁም ከጌታችሁ ታላቅ ፈተና አለበት ፡ ፡
(trg)="s2.49"> Dan ( kenangkanlah ) ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya , yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya ; mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu ; sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu .

(src)="s2.50"> በናንተም ምክንያት ባሕሩን በከፈልን ጊዜ ( አስታውሱ ) ፡ ፡ ወዲያውም አዳንናችሁ ፡ ፡ የፈርዖንንም ቤተሰቦች እናንተ የምትመለከቱ ኾናችሁ አሰጠምናቸው ፡ ፡
(trg)="s2.50"> Dan ( kenangkanlah ) ketika kami belahkan laut ( Merah ) untuk kamu lalui ( kerana melarikan diri dari angkara Firaun ) , maka Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya , sedang kamu semua menyaksikannya .

(src)="s2.51"> ሙሳንም አርባን ሌሊት በቀጠርነው ጊዜ ( የኾነውን አስታውሱ ) ፡ ፡ ከዚያም ከርሱ ( መኼድ ) በኋላ እናንተ በዳዮች ስትኾኑ ወይፈንን ( አምላክ አድርጋችሁ ) ያዛችሁ ፡ ፡
(trg)="s2.51.0"> Dan ( kenangkanlah ) ketika kami berjanji kepada Nabi Musa ( untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama ) empat puluh malam .
(trg)="s2.51.1"> Kemudian , setelah ia pergi , kamu menyembah ( patung ) anak lembu , dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim ( terhadap diri sendiri ) .

(src)="s2.52"> ከዚያም ከዚህ በኋላ እናንተ ታመሰግኑ ዘንድ ከናንተ ምሕረት አደረግን ፡ ፡
(trg)="s2.52"> Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu , supaya kamu bersyukur .

(src)="s2.53"> ሙሳንም መጽሐፍንና ( እውነትና ውሸትን ) መለያንም ትመሩ ዘንድ በሰጠነው ጊዜ ( አስታውሱ ) ፡ ፡
(trg)="s2.53"> Dan ( kenangkanlah ) ketika Kami turunkan kepada Nabi Musa kitab ( Taurat ) dan keterangan-keterangan ( yang terkandung di dalamnya , yang membezakan antara yang benar dengan yang salah ) , supaya kamu mendapat petunjuk .

(src)="s2.54"> ሙሳም ለሕዝቦቹ ፡ - « ሕዝቦቼ ሆይ ! እናንተ ወይፈንን ( አምላክ አድርጋችሁ ) በመያዛችሁ ነፍሶቻችሁን በደላችሁ ፡ ፡ ወደ ፈጣሪያችሁም ተመለሱ ፤ ነፍሶቻችሁንም ግደሉ ፤ ይሃችሁ በፈጣሪያችሁ ዘንድ ለናንተ በላጭ ነው » ባለ ጊዜ ( አስታውስ ) ፡ ፡ በእናንተም ላይ ጸጸትን በመቀበል ተመለሰላችሁ ፡ ፡ እነሆ እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ነውና ፡ ፡
(trg)="s2.54.1"> Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu , maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu ; iaitu bunuhlah diri kamu .
(trg)="s2.54.2"> Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu , supaya Allah menerima taubat kamu itu .

(src)="s2.55"> « ሙሳ ሆይ ! አላህን በግልጽ እስከምናይ ድረስ ላንተ በፍጹም አናምንልህም » በላችሁም ጊዜ ( አስታውሱ ) ፡ ፡ እናንተም እየተመለከታችሁ መብረቅ ያዘቻችሁ ፡ ፡
(trg)="s2.55.1"> Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang ( dengan mata kepala kami ) " .
(trg)="s2.55.2"> Maka kerana itu kamu disambar petir , sedang kamu semua melihatnya .

(src)="s2.56"> ከዚያም ታመሰግኑ ዘንድ ከሞታችሁ በኋላ አስነሳናችሁ ፡ ፡
(trg)="s2.56"> Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati ( atau pengsan dari sambaran petir itu ) , supaya kamu bersyukur .

(src)="s2.57"> በናንተም ላይ ደመናን አጠለልን ፡ ፡ በናተም ላይ ( እንደ ነጭ ማር ያለ ) መንናን እና ድርጭትን አወረድን ፡ ፡ ከሰጠናችሁም ጣፋጮች « ብሉ ( አልን ) ፡ ፡ » አልበደሉንምም ግን ነፍሶቻቸውን ይበድሉ ነበር ፡ ፡
(trg)="s2.57.0"> Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan ( dari panas matahari di padang pasir ) dan Kami turunkan kepada kamu " Mann " dan " Salwa " , ( serta Kami berfirman ) : " Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu " .
(trg)="s2.57.1"> Dan tidaklah mereka menganiaya Kami ( sebab mereka kufurkan nikmat itu ) , tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri .

(src)="s2.58"> « ይህችንም ከተማ ግቡ ፡ ፡ ከርሷም በሻችሁት ስፍራ ሰፊን ( ምግብ ) ተመገቡ ፡ ፡ በሩንም ያጎነበሳችሁ ኾናችሁ ግቡ ፤ ( ጥያቄያችን የኃጢአታችን መርገፍ ነው ) በሉም ፡ ፡ ኃጢአቶቻችሁን ለናንተ እንምራለንና ፡ ፡ በጎ ሠሪዎችንም ( ምንዳን ) እንጨምርላቸዋለን » ባልን ጊዜ ( አስታውሱ ) ፡ ፡
(trg)="s2.58.0"> Dan ( kenangkanlah ) ketika Kami berfirman : " Masuklah kamu ke bandar ini , kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya , apa sahaja yang kamu sukai .
(trg)="s2.58.1"> Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk ( merendah diri ) ; dan ( mintalah ampun dengan ) berkata : ' Ya Allah ampunilah dosa kami ' ; supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu , dan Kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik " .

(src)="s2.59"> እነዚያም የበደሉት ሰዎች ከዚያ ለነሱ ከተባሉት ሌላ ቃልን ለወጡ ፡ ፡ በነዚያም በበደሉት ላይ ያመጹ በመሆናቸው ምክንያት መቅሠፍትን አወረድንባቸው ፡ ፡
(trg)="s2.59"> Kemudian orang-orang yang zalim ( penderhaka ) itu mengubah perkataan ( perintah kami ) yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya ; maka Kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit , dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik ( menderhaka ) .

(src)="s2.60"> ሙሳም ለሕዝቦቹ መጠጥን በፈለገ ጊዜ ( የኾነውን አስታውሱ ) ፡ ፡ « ድንጋዩንም በበትርህ ምታ » አልነው ፡ ፡ ( መታውም ) ከርሱም ዐሥራሁለት ምንጮች ፈለቁ ፡ ፡ ሰዎቹ ሁሉ መጠጫቸውን በእርግጥ ዐወቁ ፡ ፡ « ከአላህ ሲሳይ ብሉ ፤ ጠጡም ፤ አመጠኞችም ኾናችሁ በምድር ላይ አታበላሹ » ( አልናቸው ) ፡ ፡
(trg)="s2.60.0"> Dan ( ingatlah ) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya , maka Kami berfirman : " Pukulah batu itu dengan tongkatmu " , ( ia pun memukulnya ) , folalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air ; sesungguhnya tiap-tiap satu puak ( di antara mereka ) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing .
(trg)="s2.60.1"> ( Dan Kami berfirman ) : " Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu , dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi " .

(src)="s2.61"> ሙሳ ሆይ ፡ - « በአንድ ( ዓይነት ) ምግብ ላይ በፍጹም አንታገሥም ፤ ስለዚህ ጌታህን ከዚያ ምድር ከምታበቅለው ሁሉ ከቅጠላቅጠል ከዱባዋም ከስንዴዋም ከምስርዋም ከሽንኩርቷም ለኛ ያወጣ ዘንድ ለኛ ለምንልን » ባላችሁም ጊዜ ( የኾነውን አስታውሱ ፡ ፡ ሙሳም ፡ - « ያንን እርሱ ዝቅተኛ የኾነውን በዚያ እርሱ በላጭ በኾነው ነገር ለውጥን ትፈልጋላችሁን ? ወደ ከተማ ውረዱ ፤ ለናንተም የጠየቃችሁት ነገር አላችሁ » አላቸው ፡ ፡ በነርሱም ላይ ውርደትና ድኽነት ተመታባቸው ፡ ፡ ከአላህም በኾነ ቁጣ ተመለሱ ፡ ፡ ይህ እነርሱ በአላህ ታምራቶች ይክዱና ነቢያትንም ያለ ሕግ ይገድሉ ስለነበሩ ነው ፡ ፡ ይህ በማመጻቸውና ወሰን የሚያልፉ በመኾናቸው ነው ፡ ፡
(trg)="s2.61.3"> Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan , dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah .
(trg)="s2.61.4"> Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur ( mengingkari ) ayat-ayat Allah ( perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesaranNya ) ; dan mereka pula membunuh Nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar .

(src)="s2.62"> እነዚያ ያመኑ እነዚያም ይሁዳውያን የኾኑ ፣ ክርስቲያኖችም ፣ ሳቢያኖችም ( ከእነርሱ ) በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ መልካምንም ሥራ የሠራ ለነርሱ በጌታቸው ዘንድ ምንዳቸው አላቸው ፡ ፡ በነርሱም ላይ ፍርሃት የለባቸውም ፤ እነሱም አያዝኑም ፡ ፡
(trg)="s2.62"> Sesungguhnya orang-orang yang beriman , dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasora ( Nasrani ) , dan orang-orang Saabien sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan ( beriman kepada ) hari akhirat serta beramal soleh , maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka , dan tidak ada kebimbangan ( dari berlakunya kejadian yang tidak baik ) kepada mereka , dan mereka pula tidak akan berdukacita .

(src)="s2.63"> ከበላያችሁም የጡርን ተራራ ያነሳን ኾነን የጠበቀ ቃልኪዳናችሁን በያዝን ጊዜ ( የኾነውን አስታውሱ ) ፡ ፡ « ያንን የሰጠናችሁን በኀይል ያዙ ፤ በውስጡ ያለውንም ነገር ( ከእሳት ) ትጠበቁ ዘንድ አስታውሱ » ( አልን ) ፡ ፡
(trg)="s2.63"> Dan ( ingatlah ) , ketika Kami mengambil perjanjian setia kamu semasa Kami angkatkan Gunung Tursina di atas kamu ( sambil Kami berfirman ) : " Terimalah Taurat yang telah Kami berikan kepada kamu ( serta amalkanlah ) dengan bersungguh-sungguh , dan ingatlah ( jangan lupakan ) apa yang tersebut di dalamnya , supaya kamu bertaqwa .

(src)="s2.64"> ከዚያም ከዚህ በኋላ ( ኪዳኑን ) ተዋችሁ ፡ ፡ በናንተም ላይ የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ በእርግጥ ከጠፊዎቹ በኾናችሁ ነበር ፡ ፡
(trg)="s2.64"> Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu ( tidak menyempurnakannya ) ; maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada kamu ( dengan membuka pintu taubat ) , nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi .

(src)="s2.65"> እነዚያንም ከእናንተ ውስጥ በቅዳሜ ቀን ( ዐሣን በማጥመድ ) ወሰን ያለፉትንና ለነሱ « ወራዳዎች ስትኾኑ ዝንጀሮዎች ኹኑ » ያልናቸውን በእርግጥ ዐወቃችሁ ፡ ፡
(trg)="s2.65"> Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui ( bagaimana buruknya akibat ) orang-orang di antara kamu yang melanggar ( larangan ) pada hari Sabtu , lalu Kami berfirman kepada mereka : " Jadilah kamu kera yang hina " .

(src)="s2.66"> ( ቅጣቲቱንም ) ለነዚያ በስተፊትዋ ለነበሩትና ለነዚያም ከበኋላዋ ላሉት ( ሕዝቦች ) መቀጣጫ ለፈራህያንም መገሰጫ አደረግናት ፡ ፡
(trg)="s2.66"> Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian , dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang ( hendak ) bertaqwa .

(src)="s2.67"> ሙሳም ለሕዝቦቹ ፡ - « አላህ ላምን እንድታርዱ ያዛችኋል » ባለ ጊዜ ( አስታወሱ ) ፡ ፡ « መሳለቂያ አድርገህ ትይዘናለህን ? » አሉት ፡ ፡ « ከተሳላቂዎች ከመኾን በአላህ እጠበቃለሁ » አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.67.1"> Mereka berkata : " Adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan ? "
(trg)="s2.67.2"> Nabi Musa menjawab : " Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil ( yang melakukan sesuatu yang tidak patut ) " .

(src)="s2.68"> « ለኛ ጌታህን ጠይቅልን ፤ እርሷ ምን እንደኾነች ( ዕድሜዋን ) ያብራራልን » አሉ ፡ ፡ « እርሱ እርሷ ያላረጀች ጥጃም ያልኾነች በዚህ መካከል ልከኛ የኾነች ጊደር ናት ይላችኋል ፤ የታዘዛችሁትንም ሥሩ » አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.68.0"> Mereka berkata pula : " Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami , supaya diterangkanNya kepada kami bagaimana ( sifat-sifat ) lembu itu ? "
(trg)="s2.68.1"> Nabi Musa menjawab : " Bahawasanya Allah berfirman : Bahawa ( lembu betina ) itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda , pertengahan ( umurnya ) di antara itu ; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya " .

(src)="s2.69"> « ለኛ ጌታህን ጠይቅልን ፤ መልኳ ምን እንደኾነ ለኛ ይግለጽልን » አሉ ፡ ፡ « እርሱ እርሷ መልኳ ደማቅ ተመልካቾችን የምታስደስት ዳለቻ ላም ናት ይላችኋል » አላቸው ፡ ፡
(trg)="s2.69.0"> Mereka berkata lagi : " Pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami , supaya diterangkanNya kepada kami apa warnanya ? "
(trg)="s2.69.1"> Nabi Musa menjawab : " Bahawasanya Allah berfirman : Bahawa ( lembu betina ) itu ialah seekor lembu kuning , kuning tua warnanya , lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya " .

(src)="s2.70"> « ለኛ ጌታህን ጠይቅልን ፤ እርሷ ምን እንደኾነች ይግለጽልን ፤ ከብቶች በኛ ላይ ተመሳሰሉብን ፡ ፡ እኛም አላህ የሻ እንደኾነ በእርግጥ ተመሪዎች ነን » አሉ ፡ ፡
(trg)="s2.70.0"> Mereka berkata lagi : " Pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami , supaya diterangkanNya kepada kami lembu betina yang mana satu ?
(trg)="s2.70.1"> Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami ( susah kami memilihnya ) , dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk ( untuk mencari dan menyembelih lembu itu ) " .

(src)="s2.71"> « እርሱ እርሷ ያልተገራች ምድርን ( በማረስ ) የማታስነሳ እርሻንም የማታጠጣ ( ከነውር ) የተጠበቀች ልዩ ምልክት የሌለባት ናት ይላችኋል » አላቸው ፡ ፡ « አሁን በትክክል መጣህ » አሉ ፤ ሊሠሩ ያልተቃረቡም ሲኾኑ አረዷት ፡ ፡
(trg)="s2.71.1"> Mereka berkata : " Sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar " .
(trg)="s2.71.2"> Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut , dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan ( perintah Allah ) itu .

(src)="s2.72"> ነፍስነም በገደላችሁና በርሷም ( ገዳይ ) በተከራከራችሁ ጊዜ ( አስታውሱ ) ፡ ፡ አላህም ትደብቁት የነበራችሁትን ሁሉ ገላጭ ነው ፡ ፡
(trg)="s2.72"> Dan ( ingatlah ) , ketika kamu membunuh seorang manusia , kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu , padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan .

(src)="s2.73"> « ( በድኑን ) በከፊሏም ምቱት » አልን ፤ እንደዚሁ አላህ ሙታንን ያስነሳል ፤ ታውቁም ዘንድ ታምራቶችን ያሳያችኋል ፡ ፡
(trg)="s2.73.0"> Maka Kami ( Allah ) berfirman : " Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu " ( Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup ) .
(trg)="s2.73.1"> Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati , dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya , supaya kamu memahaminya .

(src)="s2.74"> ከዚያም ከዚህ በኋላ ልቦቻችሁ ደረቁ ፤ እርሷም እንደ ድንጋዮች ወይም በድርቅና ይበልጥ የበረታች ናት ፡ ፡ ከድንጋዮችም ከርሱ ጂረቶች የሚፈሱለት አልለ ፡ ፡ ከነርሱም በእርግጥ የሚሰነጠቅና ከርሱ ውሃ ( ምንጭ ) የሚወጣው አልለ ፡ ፡ ከነርሱም አላህን ከመፍራት የተነሳ ወደ ታች የሚወርድ አልለ ፡ ፡ አላህም ከምትሠሩት ነገር ዘንጊ አይደለም ፡ ፡
(trg)="s2.74.0"> Kemudian sesudah itu , hati kamu juga menjadi keras seperti batu , bahkan lebih keras lagi .
(trg)="s2.74.1"> Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya ; dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya ; dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah ; sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan .

(src)="s2.75"> ( አይሁዶች ) ከነሱ የኾኑ ጭፍሮች የአላህን ቃል የሚሰሙና ከዚያም ከተረዱት በኋላ እነርሱ እያወቁ የሚለውጡት ሲኾኑ ለናንተ ማመናቸውን ትከጅላላችሁን ?
(trg)="s2.75"> ( Sesudah kamu - wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu - mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu ) maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu , padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar Kalam Allah ( Taurat ) , kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya , sedang mereka mengetahui ( bahawa perbuatan itu salah ) ?

(src)="s2.76"> እነዚያንም ያመኑትን ባገኙ ጊዜ « አምነናል » ይላሉ ፡ ፡ ከፊላቸውም ወደ ከፊሉ ባገለለ « ጊዜ አላህ በናንተ ላይ በገለጸላቸሁ ነገር እጌታችሁ ዘንድ በርሱ እንዲከራከሩዋችሁ ትነግሩዋቸዋላችሁን ? አታውቁምን ? » ይላሉ ፡ ፡
(trg)="s2.76.0"> Dan apabila mereka ( orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah ) bertemu dengan orang-orang yang beriman , mereka berkata : " Kami telah beriman " ; dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri , mereka berkata : " Patutkah kamu ceritakan kepada mereka ( orang-orang Islam ) dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu ( di dalam Kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad ) untuk menjadikannya hujah ( bukti ) yang dapat mengalahkah kamu di sisi Tuhan kamu ?
(trg)="s2.76.1"> Tidakkah kamu berakal ? "

(src)="s2.77"> አላህ የሚደብቁትንና የሚገልጹትን የሚያውቅ መኾኑን አያውቁምን ?
(trg)="s2.77"> ( Mereka berani berkata demikian ) dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan ?

(src)="s2.78"> ከነሱም መጽሐፉን የማያውቁ መሃይማናን አሉ ፡ ፡ ግን ከንቱ ምኞቶችን ( ይመኛሉ ) ፤ እነርሱም የሚጠራጠሩ እንጂ ሌላ አይደሉም ፡ ፡
(trg)="s2.78"> Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf , mereka tidak mengetahui akan isi Kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong ( dari ketua-ketua mereka ) , dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja .