<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
<head></head>
<body>
<s id="1">
 <w id="w1.1" hun="neuvrščeno-program">http</w>
 <w id="w1.2" hun="PUNC">:</w>
 <w hun="PUNC" id="w1.3">/</w>
 <w id="w1.4" hun="PUNC">/</w>
 <w hun="neuvrščeno-program" id="w1.5">www.ted.com</w>
 <w id="w1.6" hun="PUNC">/</w>
 <w id="w1.7" hun="samostalnik-občno_ime">talks</w>
 <w id="w1.8" hun="PUNC">/</w>
 <w hun="neuvrščeno-tujejezično" id="w1.9">lang</w>
 <w hun="PUNC" id="w1.10">/</w>
 <w hun="neuvrščeno-program" id="w1.11">sl</w>
 <w hun="PUNC" id="w1.12">/</w>
 <w id="w1.13" hun="glagol-glavni">sheryl</w>
 <w id="w1.14" hun="pridevnik-splošni">_</w>
 <w id="w1.15" hun="samostalnik-občno_ime">wudunn</w>
 <w hun="pridevnik-splošni" id="w1.16">_</w>
 <w id="w1.17" hun="samostalnik-občno_ime">our</w>
 <w id="w1.18" hun="pridevnik-splošni">_</w>
 <w id="w1.19" hun="samostalnik-občno_ime">century</w>
 <w id="w1.20" hun="glagol-glavni">_</w>
 <w id="w1.21" hun="predlog">s</w>
 <w hun="pridevnik-splošni" id="w1.22">_</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w1.23">greatest</w>
 <w hun="pridevnik-splošni" id="w1.24">_</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w1.25">injustice.html</w>
</s>


<s id="2">
 <w id="w2.1">Knjiga</w>
 <w id="w2.2">Sheryl</w>
 <w id="w2.3">WuDunn</w>
 <w id="w2.4">z</w>
 <w id="w2.5">naslovom</w> ''Half the Sky'' raziskuje zatiranje žensk po vsem svetu. Njene zgodbe šokirajo. Le takrat, ko bodo ženske v državah v razvoju imele enak dostop do izobraževalnih in gospodarskih priložnosti, bomo lahko uporabili vse človeške vire.
</s>


<s id="3">
 <w id="w3.1" hun="samostalnik-lastno_ime">Slavery</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.2">,</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.3">development</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.4">,</w>
 <w hun="neuvrščeno-tujejezično" id="w3.5">economics</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.6">,</w>
 <w hun="neuvrščeno-tujejezično" id="w3.7">education</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.8">,</w>
 <w hun="neuvrščeno-tujejezično" id="w3.9">poverty</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.10">,</w>
 <w hun="neuvrščeno-tujejezično" id="w3.11">third</w>
 <w id="w3.12" hun="neuvrščeno-tujejezično">world</w>
 <w hun="PUNC" id="w3.13">,</w>
 <w id="w3.14" hun="neuvrščeno-tujejezično">trafficking</w>
 <w id="w3.15" hun="PUNC">,</w>
 <w hun="samostalnik-občno_ime" id="w3.16">women</w>
</s>


<s id="4">
 <w id="w4.1" hun="Å¡tevnik-glavni">930</w>
</s>


<s id="5">
 <w hun="pridevnik-sploÅ¡ni" id="w5.1">Največja</w>
 <w id="w5.2" hun="samostalnik-občno_ime">krivica</w>
 <w hun="zaimek-kazalni" id="w5.3">tega</w>
 <w id="w5.4" hun="samostalnik-občno_ime">stoletja</w>
</s>


<s id="6" />


<s id="7">
 <w id="w7.1" hun="pridevnik-splošni">Svetovni</w>
 <w id="w7.2" hun="samostalnik-občno_ime">izziv</w>
 <w hun="PUNC" id="w7.3">,</w>
 <w hun="predlog" id="w7.4">o</w>
 <w hun="zaimek-vprašalni" id="w7.5">katerem</w>
 <w hun="glagol-glavni" id="w7.6">želim</w>
 <w hun="glagol-glavni" id="w7.7">govoriti</w>
 <w id="w7.8" hun="prislov-splošni">danes</w>
 <w hun="PUNC" id="w7.9">,</w>
 <w id="w7.10" hun="zaimek-povratni">se</w>
 <w id="w7.11" hun="prislov-splošni">redkokdaj</w>
 <w hun="glagol-glavni" id="w7.12">pojavi</w>
 <w hun="predlog" id="w7.13">na</w>
 <w id="w7.14" hun="samostalnik-občno_ime">naslovnicah</w>
 <w id="w7.15" hun="PUNC">.</w>
</s>


<s id="8">
 <w id="w8.1" hun="veznik-priredni">Vendar</w>
 <w id="w8.2" hun="glagol-pomožni">je</w>