# en/ted2013.en-tr.xml.gz
# tr/ted2013.en-tr.xml.gz


(src)="1"> http : / / www.ted.com / talks / shea _ hembrey _ how _ i _ became _ 100 _ artists.html
(trg)="1"> http : / / www.ted.com / talks / lang / tr / shea _ hembrey _ how _ i _ became _ 100 _ artists.html

(src)="2"> How do you stage an international art show with work from 100 different artists ? If you 're Shea Hembrey , you invent all of the artists and artwork yourself -- from large-scale outdoor installations to tiny paintings drawn with a single-haired brush . Watch this funny , mind-bending talk to see the explosion of creativity and diversity of skills a single artist is capable of .
(trg)="2"> 100 farklı sanatçının çalışmalarını içeren bir uluslararası sanat gösterisini nasıl düzenlersiniz ? Eğer Shea Hembrey ' seniz , bütün sanatçıları ve sanat eserlerini kendiniz uydurursunuz --büyük boyutta dış alan yerleştirmelerinden tek kıllı bir fırçayla çizilen minik resimlere kadar . Tek bir sanatçının yatacılık patlamasını ve yeteneklerinin çeşitliliğini görmek için bu komik , akıl-bükücü konuşmayı izleyin .

(src)="3"> art , arts , creativity , design , storytelling
(trg)="3"> art , arts , creativity , design , storytelling

(src)="4"> 1169
(trg)="4"> 1169

(src)="5"> Shea Hembrey : How I became 100 artists
(trg)="5"> Shea Hembrey : Nasıl 100 sanatçı oldum

(src)="7"> I 'm a contemporary artist with a bit of an unexpected background .
(trg)="7"> Ben beklenmedik bir geçmişe sahip ... ... çağdaş bir sanatçıyım .

(src)="8"> I was in my 20s before I ever went to an art museum .
(trg)="8"> Mesela , 20 ' li yaşlarımda ilk defa bir sanat müzesine gittim .

(src)="9"> I grew up in the middle of nowhere on a dirt road in rural Arkansas , an hour from the nearest movie theater .
(trg)="9"> Arkansas ' da , toprak bir yol kenarında ... ... en yakın sinema salonunun bir saat ... ... uzaklıkta olduğu ıssız bir yerde büyüdüm .

(src)="10"> And I think it was a great place to grow up as an artist because I grew up around quirky , colorful characters who were great at making with their hands .
(trg)="10"> Ve sanırım , orası sanatçı olarak büyümek için ... ... harika bir yerdi , çünkü el becerileri harika olan , acayip , renkli karakterler arasında büyüdüm .

(src)="11"> And my childhood is more hick than I could ever possibly relate to you , and also more intellectual than you would ever expect .
(trg)="11"> Yani çocukluğum , hem umduğunuzdan daha fazla taşralı , hem de daha fazla entellektüel geçti .

(src)="12"> For instance , me and my sister , when we were little , we would compete to see who could eat the most squirrel brains .
(trg)="12"> Örneğin , küçükken kız kardeşimle hangimizin en fazla sincap beyni yiyebileceği konusunda yarışırdık .

(src)="13"> But on the other side of that , though , we were big readers in our house .
(trg)="13"> Fakat diğer taraftan , evimizde birer kitap kurduyduk .

(src)="14"> And if the TV was on , we were watching a documentary .
(trg)="14"> Ve eğer televizyon açıksa , bir belgesel seyrediyor olurduk .

(src)="15"> And my dad is the most voracious reader I know .
(trg)="15"> Ve babam tanıdığım en doymak bilmez okurdur .

(src)="16"> He can read a novel or two a day .
(trg)="16"> Günde bir veya iki roman okuyabilir .

(src)="17"> But when I was little , I remember , he would kill flies in our house with my BB gun .
(trg)="17"> Fakat hatırlıyorum da , bir keresinde ... ... tüfeğimle evde sinek öldürmüştü .

(src)="18"> And what was so amazing to me about that -- well he would be in his recliner , would holler for me to fetch the BB gun , and I 'd go get it .
(trg)="18"> Evet bu beni çok şaşırtmıştı ... ... koltuğunda otururken birden benden ... ... tüfeği getirmemi istemişti .

(src)="19"> And what was amazing to me -- well it was pretty kickass ; he was killing a fly in the house with a gun -- but what was so amazing to me was that he knew just enough how to pump it .
(trg)="19"> Bu inanılmazdı ... ... evde tüfekle sinek öldürmek istemesi çok ilginçti ... ... fakat bunu becerebilmesi ... ... beni daha çok şaşırtmıştı .

(src)="20"> And he could shoot it from two rooms away and not damage what it was on because he knew how to pump it just enough to kill the fly and not damage what it landed on .
(trg)="20"> Sineğe uzaktan ateş etti ama ... ... başka hiçbir şeye zarar vermedi ... ... nasıl yapacağını iyi biliyordu ... ... böylece başka hiçbir şey zarar görmemişti .

(src)="21"> So I should talk about art .
(trg)="21"> Artık sanattan bahsetsem iyi olacak .

(src)="22"> Or we 'll be here all day with my childhood stories .
(trg)="22"> Yoksa bütün gün çocukluk hikayelerimi anlatabilirim .

(src)="23"> I love contemporary art , but I 'm often really frustrated with the contemporary art world and the contemporary art scene .
(trg)="23"> Çağdaş sanata hayranım ... ... ancak çağdaş sanat dünyası ile ilgili ... ... çoğu kez hüsrana uğradım .

(src)="24"> A few years ago , I spent months in Europe to see the major international art exhibitions that have the pulse of what is supposed to be going on in the art world .
(trg)="24"> Bir kaç yıl önce , ... sanat dünyasına girebilmenin nasıl bir şey olduğunu ... ... hissedebilmek amacıyla en büyük uluslararası ... ... sanat sergisini görebilmek için ... ... Avrupada aylar geçirdim .

(src)="25"> And I was struck by going to so many , one after the other , with some clarity of what it was that I was longing for .
(trg)="25"> Ve hayalini kurduğum şeylerin ... birbiri ardına gözümde netlik ... ... kazanmasıyla ... ... resmen vuruldum .

(src)="26"> And I was longing for several things that I wasn 't getting , or not getting enough of .
(trg)="26"> Ve sahip olamadığım , sahip olmak için yeterli olamadığım ... ... birkaç şeyin özlemini hissettim .

(src)="27"> But two of the main things : one of it , I was longing for more work that was appealing to a broad public , that was accessible .
(trg)="27"> Ama iki önemli şey var ki ; ... ... bunlardan biri , geniş bir kitleye hitap için ... ... daha fazla çalışma özlemi ... ... ki bu elde edilebilir .

(src)="28"> And the second thing that I was longing for was some more exquisite craftsmanship and technique .
(trg)="28"> İkincisi ise ; ... ... biraz daha mükemmel işçilik ... ... ve teknik .

(src)="29"> So I started thinking and listing what all it was that I thought would make a perfect biennial .
(trg)="29"> Mükemmel bir bienal oluşturmayı kararlaştırdım ve bunların hepsini ... ... düşünüp liste yapmaya başladım .

(src)="30"> So I decided , I 'm going to start my own biennial .
(trg)="30"> Böylece kendi bienalimi başlatmaya ... ... karar verdim .

(src)="31"> I 'm going to organize it and direct it and get it going in the world .
(trg)="31"> Organize edeceğim , yöneteceğim ... ... ve onu dünyaya sunacağım .

(src)="32"> So I thought , okay , I have to have some criteria of how to choose work .
(trg)="32"> Nasıl çalışacağımı seçmem için bazı kriterlere sahip olmak ... ... zorunda olduğumu düşünüyorum .

(src)="33"> So amongst all the criteria I have , there 's two main things .
(trg)="33"> Bütün bu kriterlerin arasında sahip olduğum ... ... iki önemli şey var .

(src)="34"> One of them , I call my Mimaw 's Test .
(trg)="34"> Bunlardan biri ; Mimaw testim .

(src)="35"> And what that is is I imagine explaining a work of art to my grandmother in five minutes , and if I can 't explain it in five minutes , then it 's too obtuse or esoteric and it hasn 't been refined enough yet .
(trg)="35"> 5 dakikada büyükanneme ... ... bir sanat çalışmasını izah etmeyi ... ... planlıyorum ve eğer onu ... ... 5 dakikada anlatamazsam ... ... o çok geniş yada ... ... anlaşılması zor ve henüz ... ... yeteri kadar arıtılmamıştır .

(src)="36"> It needs to worked on until it can speak fluently .
(trg)="36"> Akıcı konuşabilene kadar ... ... onun üzerinde çalışmak gerekir .

(src)="37"> And then my other second set of rules -- I hate to say " rules " because it 's art -- my criteria would be the three H 's , which is head , heart and hands .
(trg)="37"> Sonra diğer ikinci kural-- kural demek zorundayım -- ... ... 3 önemli kriter , bunlar ; ... ... kafa , kalp ve eller .

(src)="38"> And great art would have " head " : it would have interesting intellectual ideas and concepts .
(trg)="38"> Çok iyi bir sanat ilginç , entellektüel fikirli ... ... bir kafa yapısına ... ... sahip olacak .

(src)="39"> It would have " heart " in that it would have passion and heart and soul .
(trg)="39"> İhtiraslı , verimli ve canlı bir kalbe ... ... sahip olacak .

(src)="40"> And it would have " hand " in that it would be greatly crafted .
(trg)="40"> Ve harika becerileri olan bir ele sahip olacak .

(src)="41"> So I started thinking about how am I going to do this biennial , how am I going to travel the world and find these artists ?
(trg)="41"> Nasıl bu sanatçıları ... ... bulacağım diye dünyayı dolaşmaya ... ... ve bu bineali oluşturmaya ... ... başlamıştım .

(src)="42"> And then I realized one day , there 's an easier solution to this .
(trg)="42"> Sonra bir gün farkettim ki , bunun daha kolay bir çözümü var .

(src)="43"> I 'm just going to make the whole thing myself .
(trg)="43"> Hepsini kendim oluşturacaktım .

(src)="44"> And so this is what I did .
(trg)="44"> Ve yaptım da .

(src)="45"> So I thought , a biennial needs artists .
(trg)="45"> Bunun için sanatçılara ihtiyacım olduğunu düşündüm .

(src)="46"> I 'm going to do an international biennial ; I need artists from all around the world .
(trg)="46"> Dünyanın her yerinden sanatçıya ihtiyacım vardı .

(src)="47"> So what I did was I invented a hundred artists from around the world .
(trg)="47"> Bu yüzden dünyadan 100 ... ... sanatçı kararlaştırıp buldum .

(src)="48"> I figured out their bios , their passions in life and their art styles , and I started making their work .
(trg)="48"> Özlerini , ... ... hayattaki arzularını , sanat stillerini inceledim ve ... ... çalışmalarımı yapmaya başladım .

(src)="49"> I felt , oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing .
(trg)="49"> Hayatımın tümünü harcayabilirim bu tür projelere diye hissediyorum .

(src)="50"> So I decided , I 'm going to make this a real biennial .
(trg)="50"> Bu yüzden karar verdim , bu bineali yapacağım .

(src)="51"> It 's going to be two years of studio work .
(trg)="51"> 2 yıl atölye çalışmalarım olacak .

(src)="52"> And I 'm going to create this in two years , and I have .
(trg)="52"> Ve 2 yılda bunu ortaya çıkaracağım , ... ... ve sahip olacağım .

(src)="53"> So I should start to talk about these guys .
(trg)="53"> Artık bu beyler hakkında konuşmaya başlasam iyi olucak .

(src)="54"> Well the range is quite a bit .
(trg)="54"> Sanırım çeşidi biraz fazla .

(src)="55"> And I 'm such a technician , so I loved this project , getting to play with all the techniques .
(trg)="55"> Bir teknisyen gibiyim , bu yüzden bu projeyi seviyorum , ... ... bütün tekniklerle oynuyorum .

(src)="56"> So for example , in realist paintings , it ranges from this , which is kind of old masters style , to really realistic still-life , to this type of painting where I 'm painting with a single hair .
(trg)="56"> Örneğin , bu gerçekçi tablo , ... ... bunlar çeşitlinde , ... ... eski ustaların stilindedir , ... ... gerçekçi bir natürmort , ... ... buradaki de tek bir tüyle boyadığım resim .

(src)="57"> And then at the other end , there 's performance and short films and indoor installations like this indoor installation and this one , and outdoor installations like this one and this one .
(trg)="57"> Ve diğer tarafta , kısa filmler ve oyunlar var ... ... ve iç mekan tesisatı gibi ... ... bina içi donanımlar ... ... bu da ... ... dış mekan tesisatı . Ve bu ...

(src)="58"> I know I should mention : I 'm making all these things .
(trg)="58"> ... sanırım bunların hepsini yaptığımı söyleyebilirim .

(src)="59"> This isn 't Photoshopped .
(trg)="59"> Fotoşop değil .

(src)="60"> I 'm under the river with those fish .
(trg)="60"> Bu balıklarla nehirde yüzdüm .

(src)="61"> So now let me introduce some of my fictional artists to you .
(trg)="61"> Şimdide size düşsel sanatımın bir kısmını tanıtmama izin verin .

(src)="62"> This is Nell Remmel .
(trg)="62"> Bu Nell Remmel ' dir .

(src)="63"> Nell is interested in agricultural processes , and her work is based in these practices .
(trg)="63"> Nell tarım süreciyle ilgilenir ... ... ve onun işi bu pratiklere dayanır .

(src)="64"> This piece , which is called " Flipped Earth " -- she was interested in taking the sky and using it to cleanse barren ground .
(trg)="64"> Bu parçanın adı Flipped Earth --- ... gökyüzü ile ilgilili ve ... ... verimsiz toprakları ortadan kaldırmakla ilgileniyor ..

(src)="65"> And by taking giant mirrors -- and here she 's taking giant mirrors and pulling them into the dirt .
(trg)="65"> Dev aynalar tutarak --- ... burada dev aynalar tutuyor ve ... ... kirleri onların içine çekiyor .

(src)="66"> And this is 22 feet long .
(trg)="66"> Bu 22 fit uzunluğundadır .

(src)="67"> And what I loved about her work is , when I would walk around it and look down into the sky , looking down to watch the sky , and it unfolded in a new way .
(trg)="67"> Bu çalışmasını sevdim , ... ... gökyüzünde yürürken ... ... aşağıyı izlemek gibi ... ... yeni bir yol ... ... gözler önüne seriliyor .

(src)="68"> And probably the best part of this piece is at dusk and dawn when the twilight wedge has fallen and the ground 's dark , but there 's still the light above , bright above .
(trg)="68"> Muhtemelen bunun en iyi tarafı ... ... akşam karanlığında yeryüzüne ... ... alacakaranlığın siyahı düşer , ... ... ama hala yukarısı aydınlık ve parlaktır .

(src)="69"> And so you 're standing there and everything else is dark , but there 's this portal that you want to jump in .
(trg)="69"> Sen oradayken diğer herşey karanlık .. ... ve atlamak istediğin bir kapı var .

(src)="70"> This piece was great . This is in my parents ' backyard in Arkansas .
(trg)="70"> Bu resim harika . Arkansas ' da ailemin arka bahçesi .

(src)="71"> And I love to dig a hole .
(trg)="71"> Çukur kazmayı seviyorum .

(src)="72"> So this piece was great fun because it was two days of digging in soft dirt .
(trg)="72"> Bu yüzden bu resim harika ... ... çünkü yumuşak çamuru kazmak iki günümü aldı .

(src)="73"> The next artist is Kay Overstry , and she 's interested in ephemerality and transience .
(trg)="73"> Sıradaki sanatçı Kay Overstry , ... ... geçicilik kavramı ile ilgileniyor .

(src)="74"> And in her most recent project , it 's called " Weather I Made . "
(trg)="74"> Bu onun en son projesi .. ...''Weather I Made''.

(src)="75"> And she 's making weather on her body 's scale .
(trg)="75"> Vücudu derecesine ... ... göre resimler oluşturuyor .

(src)="76"> And this piece is " Frost . "
(trg)="76"> Ve bu parça ''Frost'' ...

(src)="77"> And what she did was she went out on a cold , dry night and breathed back and forth on the lawn to leave -- to leave her life 's mark , the mark of her life .
(trg)="77"> ... kuru gecede , sogukta dışarıya ... ... çıkmış bir kadın ve hayatının ... ... kötü izlerini bırakmak için ... ... çayırda derin derin ... ... nefes alıyor .

(src)="78"> And so this is five-foot , five-inches of frost that she left behind .
(trg)="78"> Ve bu beş adımlık kırağıyı .. ... arkasında bırakıyor .

(src)="79"> The sun rises , and it melts away .
(trg)="79"> Güneş doğuyor ve kırağı eriyip kayboluyor .

(src)="80"> And that was played by my mom .
(trg)="80"> Annem tarafından canladırıldı .

(src)="81"> So the next artist , this is a group of Japanese artists , a collective of Japanese artists -- in Tokyo .
(trg)="81"> Sıradaki sanatçı , bir grup Japon sanatçının , ... ... bir kolleksiyonu ... ... Tokyo ' da .

(src)="82"> And they were interested in developing a new , alternative art space , and they needed funding for it , so they decided to come up with some interesting fundraising projects .
(trg)="82"> Alternatif sanat boşluğu diye yeni bir gelişme ile ilgileniyorlardı ... ... ve buna ihtiyaçları vardı , bu yüzden onlarda ... ... bu ilginç bağış projesiyle çıkmaya karar verdiler .

(src)="83"> One of these is scratch-off masterpieces .
(trg)="83"> Bir tür kazı kazan şaheserleri .

(src)="84"> And so what they 're doing -- each of these artists on a nine-by-seven-inch card , which they sell for 10 bucks , they drew original works of art .
(trg)="84"> Ve altı yedi parmaklık kartların ... ... her birine sanatçıların gerçek eserlerini ... ... yapıştırıyorlar ve sonra bunları ... ... 10 dolara satın alabiliyorsun .

(src)="85"> And you buy one , and maybe you get a real piece , and maybe not .
(trg)="85"> Bir tane satın alıyorsun ama belki gerçek bir eserdir belki değildir .

(src)="86"> Well this has sparked a craze in Japan , because everyone 's wanting a masterpiece .
(trg)="86"> Bu Japonyayı çıldırtan bir kıvılcım oldu ... ... çünkü herkes bir şaheser istiyor .

(src)="87"> And the ones that are the most sought after are the ones that are only barely scratched off .
(trg)="87"> En beğenilenlerden biriside ... ... açıkçası hemen kazınanlar .

(src)="88"> And all these works , in some way , talk about luck or fate or chance .
(trg)="88"> Bütün bu çalışmalar bir şekilde ... ... şans , kader veya tesadüfle ilgili .

(src)="89"> Those first two are portraits of mega-jackpot winners years before and after their win .
(trg)="89"> Bunlardan bazıları ... ... büyük ikramiye kazananların resimleri .

(src)="90"> And in this one it 's called " Drawing the Short Stick . "
(trg)="90"> Bu resmin adı ''Drawing the Short Stick''.

(src)="91"> I love this piece because I have a little cousin at home who introduced me -- which I think is such a great introduction -- to a friend one day as , " This is my cousin Shea .
(trg)="91"> Bu eseri seviyorum , çünkü beni harika bir şekilde tanıtan ... ... bir kuzenim var ve ... ... birgün bir arkadaşına beni '' Bu kuzenim Shea, ...

(src)="92"> He draws sticks real good . "
(trg)="92"> ... çok iyi çubuklar çizer'' diye tanıttı.

(src)="93"> Which is one of the best compliments ever .
(trg)="93"> En iyi övgülerinden biri .

(src)="94"> This artist is Gus Weinmueller , and he 's doing a project , a large project , called " Art for the Peoples . "
(trg)="94"> Bu sanatçı Gus Weinmueller , ... ... ''Art for the Peoples'' adında büyük bir proje yapıyor.

(src)="95"> And within this project , he 's doing a smaller project called " Artists in Residence . "
(trg)="95"> Bu proje içerisinde '' Artists in Residence adında... ...küçük bir proje de var.

(src)="96"> And what he does is -- he spends a week at a time with a family .
(trg)="96"> Bu proje , herhangi bir aile ile ... ... bir hafta geçirmek .

(src)="97"> And he shows up on their porch , their doorstep , with a toothbrush and pajamas , and he 's ready to spend the week with them .
(trg)="97"> Pijama ve diş fırçasıyla onların ... ... kapı eşiğinde görünüyor ... ... ve onlarla bir hafta geçirmeye hazırlanıyor .

(src)="98"> And using only what 's present , he goes in and makes a little abode studio to work out of .
(trg)="98"> Anlamaya çalışmak için ... ... küçük bir ev stüdyosu yapıp oranın içine giriyor .

(src)="99"> And he spends that week talking to the family about what do they think great art is .
(trg)="99"> Ve yapmayı düşündükleri şeyle ilgili ... ... aileyle konuşmak için bir hafta harcıyor .

(src)="100"> He has all these discussions with their family , and he digs through everything they have , and he finds materials to make work .
(trg)="100"> Aile ile birçok görüşmeye sahip ve ... ... onların hayatıyla ilgili herşeyi kavrıyor ... ... ayrıca çalışma yapmak için materyaller buluyor .