# en/ted2013.en-pl.xml.gz
# pl/ted2013.en-pl.xml.gz


(src)="1"> http : / / www.ted.com / talks / stephen _ palumbi _ following _ the _ mercury _ trail.html
(trg)="1"> http : / / www.ted.com / talks / lang / pl / stephen _ palumbi _ following _ the _ mercury _ trail.html

(src)="2"> There 's a tight and surprising link between the ocean 's health and ours , says marine biologist Stephen Palumbi . He shows how toxins at the bottom of the ocean food chain find their way into our bodies , with a shocking story of toxic contamination from a Japanese fish market . His work points a way forward for saving the oceans ' health -- and humanity 's .
(trg)="2"> Według biologa Stephena Palumbiego istnieje silne i zadziwiające ogniwo łączące stan wód oceanów i nasze zdrowie . Wykazuje jak toksyny znajdujące się na dnie oceanicznego łańcucha pokarmowego dostają się do naszych organizmów , wyjawia szokującą historię o produktach japońskiego rynku rybnego skażonych toksynami . Jego praca ma na celu ocalenie oceanów i naszego zdrowia .

(src)="3"> fish , health , mission blue , oceans , science
(trg)="3"> fish , health , mission blue , oceans , science

(src)="4"> 899
(trg)="4"> 899

(src)="5"> Stephen Palumbi : Following the mercury trail
(trg)="5"> Stephen Palumbi : Podążając rtęciowym szlakiem

(src)="7"> It can be a very complicated thing , the ocean .
(trg)="7"> Ocean jest skomplikowany .

(src)="8"> And it can be a very complicated thing , what human health is .
(trg)="8"> Ludzkie zdrowie również .

(src)="9"> And bringing those two together might seem a very daunting task , but what I 'm going to try to say is that even in that complexity , there 's some simple themes that I think , if we understand , we can really move forward .
(trg)="9"> Powiązanie obu jest ciężkim zadaniem . Ale będę starał się udowodnić , że mimo złożoności , Ale będę starał się udowodnić , że mimo złożoności , istnieją pewne rzeczy pomagające w zrozumieniu. istnieją pewne rzeczy pomagające w zrozumieniu .

(src)="10"> And those simple themes aren 't really themes about the complex science of what 's going on , but things that we all pretty well know .
(trg)="10"> Nie są to ściśle naukowe rzeczy , Nie są to ściśle naukowe rzeczy , ale rzeczy , które wszyscy znamy .

(src)="11"> And I 'm going to start with this one : If momma ain 't happy , ain 't nobody happy .
(trg)="11"> Rozpocznę od tego . Gdy mama jest smutna , wszyscy się smucą .

(src)="12"> We know that , right ? We 've experienced that .
(trg)="12"> Znamy to , prawda ?

(src)="13"> And if we just take that and we build from there , then we can go to the next step , which is that if the ocean ain 't happy , ain 't nobody happy .
(trg)="13"> Na tej bazie możemy przejść Na tej bazie możemy przejść do następnego kroku , gdy ocean się smuci , wszyscy się smucą. gdy ocean się smuci , wszyscy się smucą .

(src)="14"> That 's the theme of my talk .
(trg)="14"> To temat mojego wykładu

(src)="15"> And we 're making the ocean pretty unhappy in a lot of different ways .
(trg)="15"> Zasmucamy ocean na wiele sposobów .

(src)="16"> This is a shot of Cannery Row in 1932 .
(trg)="16"> To zdjęcie Cannery Row z 1932 roku .

(src)="17"> Cannery Row , at the time , had the biggest industrial canning operation on the west coast .
(trg)="17"> W tym czasie znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu. znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu .

(src)="18"> We piled enormous amounts of pollution into the air and into the water .
(trg)="18"> W dużym stopniu zanieczyściliśmy powietrze oraz wodę .

(src)="19"> Rolf Bolin , who was a professor at the Hopkin 's Marine Station where I work , wrote in the 1940s that " The fumes from the scum floating on the inlets of the bay were so bad they turned People working in these canneries could barely stay there all day because of the smell , but you know what they came out saying ?
(trg)="19"> Rolf Bolin , były profesor na Stacji Morskiej Hopkina , gdzie pracuję , napisał w 1940 roku : " Opary z piany unoszącej się w ujściu zatoki były tak toksyczne , że zamieniały kolor farb ołowianych na czarny . " Ludzie pracujący w tych fabrykach nie mogli znieść unoszącego się zapachu . Wiecie co im mówiono ?

(src)="20"> They say , " You know what you smell ?
(trg)="20"> " Wiecie co to za zapach ?

(src)="21"> You smell money . "
(trg)="21"> to zapach pieniędzy . "

(src)="22"> That pollution was money to that community , and those people dealt with the pollution and absorbed it into their skin and into their bodies because they needed the money .
(trg)="22"> Zanieczyszczenie było dla tych ludzi pieniędzmi . Narażali się na nie , wchłaniali je przez skórę , w swoje ciała , ponieważ potrzebowali pieniędzy .

(src)="23"> We made the ocean unhappy ; we made people very unhappy , and we made them unhealthy .
(trg)="23"> Zasmuciliśmy ocean , więc zasmuciliśmy ludzi i naraziliśmy ich zdrowie .

(src)="24"> The connection between ocean health and human health is actually based upon another couple simple adages , and I want to call that " pinch a minnow , hurt a whale . "
(trg)="24"> Link pomiędzy zdrowiem oceanu a ludzkim bazuje na dwóch prostych porzekadłach . Chciałbym to zatytułować " polując na płotkę ranisz wieloryba . "

(src)="25"> The pyramid of ocean life ...
(trg)="25"> Piramida życia w oceanie .

(src)="26"> Now , when an ecologist looks at the ocean -- I have to tell you -- we look at the ocean in a very different way , and we see different things than when a regular person looks at the ocean because when an ecologist looks at the ocean , we see all those interconnections .
(trg)="26"> Gdy ekolog obserwuje ocean , robi to w zupełnie inny sposób , widzi rzeczy , których nie zauważa zwykła osoba . Gdy ekolog obserwuje ocean widzi wiele zależności .

(src)="27"> We see the base of the food chain , the plankton , the small things , and we see how those animals are food to animals in the middle of the pyramid , and on so up this diagram .
(trg)="27"> Widzimy podstawę łańcuch pokarmowego , plankton , małe organizmy i widzimy jak te zwierzęta stają się pożywieniem dla innych ze środka piramidy w górę. stają się pożywieniem dla innych ze środka piramidy w górę .

(src)="28"> And that flow , that flow of life , from the very base up to the very top , is the flow that ecologists see .
(trg)="28"> Ten przepływ życia od podstawy do samej góry widzą ekolodzy .

(src)="29"> And that 's what we 're trying to preserve when we say , " Save the ocean . Heal the ocean . "
(trg)="29"> Jest to tym , co staramy się chronić mówiąc : " Ocal ocean . Wylecz ocean . "

(src)="30"> It 's that pyramid .
(trg)="30"> To ta piramida .

(src)="31"> Now why does that matter for human health ?
(trg)="31"> Jaki to ma związek z ludzkim zdrowiem ?

(src)="32"> Because when we jam things in the bottom of that pyramid that shouldn 't be there , some very frightening things happen .
(trg)="32"> Gdy zostawiamy na dnie piramidy rzeczy , których nie powinno tam być Gdy zostawiamy na dnie piramidy rzeczy , których nie powinno tam być dzieją się straszne rzeczy .

(src)="33"> Pollutants , some pollutants have been created by us : that can 't be broken down by our bodies .
(trg)="33"> Niektóre zanieczyszczenia sami stworzyliśmy , molekuły jak PCB , które nie rozkładają się w naszych organizmach .

(src)="34"> And they go in the base of that pyramid , and they drift up ; they 're passed up that way , on to predators and on to the top predators , and in so doing , they accumulate .
(trg)="34"> Dostają się do podstawy piramidy i przedostają się do organizmów drapieżników. i przedostają się do organizmów drapieżników . Gdzie się akumulują . Gdzie się akumulują .

(src)="35"> Now , to bring that home , I thought I 'd invent a little game .
(trg)="35"> Wymyśliłem pewną grę ukazującą to .

(src)="36"> We don 't really have to play it ; we can just think about it here .
(trg)="36"> Nie musimy w nią grać , możemy o niej porozmawiać .

(src)="37"> It 's the Styrofoam and chocolate game .
(trg)="37"> To gra w styropian i czekoladę .

(src)="38"> Imagine that when we got on this boat , we were all given two Styrofoam peanuts .
(trg)="38"> Wyobraźmy sobie , że wsiadając na łódkę każdy dostaje dwie styropianowe kulki. każdy dostaje dwie styropianowe kulki .

(src)="39"> Can 't do much with them : Put them in your pocket .
(trg)="39"> Nie zdają się na wiele , ale wkładamy je do kieszeni .

(src)="40"> Suppose the rules are : every time you offer somebody a drink , you give them the drink , and you give them your Styrofoam peanuts too .
(trg)="40"> Oto zasady : Za każdym razem gdy oferujesz komuś drinka dajesz mu drinka i swoje styropianowe kulki .

(src)="41"> What 'll happen is that the Styrofoam peanuts will start moving through our society here , and they will accumulate in the drunkest , stingiest people .
(trg)="41"> Po pewnym czasie styropianowe kulki zaczną krążyć w naszym społeczeństwie . Zakumulują się u tych najbardziej pijanych i skąpych . Zakumulują się u tych najbardziej pijanych i skąpych .

(src)="42"> There 's no mechanism in this game for them to go anywhere but into a bigger and bigger pile of indigestible Styrofoam peanuts .
(trg)="42"> Nie ma sposobu na pozbycie się kulek Nie ma sposobu na pozbycie się kulek więc tworzą coraz większy stos niestrawnych kulek. więc tworzą coraz większy stos niestrawnych kulek .

(src)="43"> And that 's exactly what happens with PDBs in this food pyramid : They accumulate into the top of it .
(trg)="43"> To samo dzieje się z PCB w piramidzie . Odkładają się na górze piramidy .

(src)="44"> Now suppose , instead of Styrofoam peanuts , we take these lovely little chocolates that we get and we had those instead .
(trg)="44"> Teraz przypuśćmy , że zamiast styropianu dostajemy smakowite czekoladki. dostajemy smakowite czekoladki .

(src)="45"> Well , some of us would be eating those chocolates instead of passing them around , and instead of accumulating , they will just pass into our group here and not accumulate in any one group because they 're absorbed by us .
(trg)="45"> Niektórzy sami zjedliby czekoladki , zamiast przekazywać je dalej . Niektórzy sami zjedliby czekoladki , zamiast przekazywać je dalej . Ale zamiast odkładania się zostaną w naszej grupie nie akumulując się nigdzie. zostaną w naszej grupie nie akumulując się nigdzie . Zostaną przez nas wchłonięte .

(src)="46"> And that 's the difference between a PCB and , say , something natural like an omega-3 , something we want out of the marine food chain .
(trg)="46"> Taka jest różnica między PCB , a kwasami omega-3 , naturalnie występującymi w morskim łańcuchu pokarmowym. kwasami omega-3 , naturalnie występującymi w morskim łańcuchu pokarmowym .

(src)="47"> PCBs accumulate .
(trg)="47"> PCB się odkłada .

(src)="48"> We have great examples of that , unfortunately .
(trg)="48"> Niestety istnieje wiele takich przykładów .

(src)="49"> PCBs accumulate in dolphins in Sarasota Bay , in Texas , in North Carolina .
(trg)="49"> PCB odkłada się w organizmach delfinów W Sarasocie , Teksasie i Północnej Karolinie .

(src)="50"> They get into the food chain .
(trg)="50"> Dostają się do łańcucha pokarmowego .

(src)="51"> The dolphins eat the fish that have PCBs from the plankton , and those PCBs , being fat-soluble , mother dolphin , any dolphin -- there 's only one way that a PCB can get out of a dolphin .
(trg)="51"> Delfiny jedzą ryby które pobierają PCB z planktonem , następnie PCB , które rozpuszczają się w tłuszczach , odkładają się w organizmach delfinów . Delfin - matka lub każdy inny - tylko w jeden sposób Delfin - matka lub każdy inny - tylko w jeden sposób pozbywa się PCB .

(src)="52"> And what 's that ?
(trg)="52"> Jaki ?

(src)="53"> In mother 's milk .
(trg)="53"> Z mlekiem matki .

(src)="54"> Here 's a diagram of the PCB load of dolphins in Sarasota Bay .
(trg)="54"> Na diagramie widzimy ilość PCB w organizmach delfinów z Sarasoty .

(src)="55"> Adult males : a huge load .
(trg)="55"> Dorosłe samce , ogromna ilość .

(src)="56"> Juveniles : a huge load .
(trg)="56"> Młode osobniki tak samo .

(src)="57"> Females after their first calf is already weaned : a lower load .
(trg)="57"> Samice po okresie karmienia mniejsza ilość .

(src)="58"> Those females , they 're not trying to .
(trg)="58"> Te samice mimowolnie przekazują PCB

(src)="59"> Those females are passing the PCBs in the fat of their own mother 's milk into their offspring , and their offspring don 't survive .
(trg)="59"> Te samice mimowolnie przekazują PCB pochodzące z mleka swoich matek , swoim młodym , które nie przeżywają. swoim młodym , które nie przeżywają .

(src)="60"> The death rate in these dolphins , for the first calf born of every female dolphin , is 60 to 80 percent .
(trg)="60"> Procent przypadków śmiertelnych pierwszych młodych Procent przypadków śmiertelnych pierwszych młodych wynosi od 60 do 80 .

(src)="61"> These mothers pump their first offspring full of this pollutant , and most of them die .
(trg)="61"> Matki karmią pierwsze młode zanieczyszczonym mlekiem . Większość z nich umiera .

(src)="62"> Now , the mother then can go and reproduce , but what a terrible price to pay for the accumulation of this pollutant in these animals -- the death of the first-born calf .
(trg)="62"> Matka może się ponownie rozmnażać , ale jak wysoką cenę płaci , przez akumulację toksyn w swoim organizmie - przez akumulację toksyn w swoim organizmie - śmierć pierwszego młodego .

(src)="63"> There 's another top predator in the ocean , it turns out .
(trg)="63"> Istnieje inny drapieżnik na końcu łańcucha .

(src)="64"> That top predator , of course , is us .
(trg)="64"> Ludzie .

(src)="65"> And we also are eating meat that comes from some of these same places .
(trg)="65"> My także spożywamy mięso pochodzące z tych miejsc .

(src)="66"> This is whale meat that I photographed in a grocery store in Tokyo -- or is it ?
(trg)="66"> To mięso wieloryba sprzedawane z sklepie w Tokyo . To mięso wieloryba sprzedawane z sklepie w Tokyo . Na pewno ?

(src)="67"> In fact , what we did a few years ago was learn how to smuggle a molecular biology lab into Tokyo and use it to genetically test the DNA out of whale meat samples and identify what they really were .
(trg)="67"> Kilka lat temu nauczyliśmy się jak przemycić laboratorium molekularne do Tokyo , nauczyliśmy się jak przemycić laboratorium molekularne do Tokyo , aby pobrać próbki DNA z mięsa waleni aby pobrać próbki DNA z mięsa waleni i sprawdzić czym są naprawdę .

(src)="68"> And some of those whale meat samples were whale meat .
(trg)="68"> Niektóre z tych próbek pochodziły od waleni .

(src)="69"> Some of them were illegal whale meat , by the way .
(trg)="69"> Niektóre z nielegalnych połowów .

(src)="70"> That 's another story .
(trg)="70"> Ale to inna historia .

(src)="71"> But some of them were not whale meat at all .
(trg)="71"> Ale niektóre nie pochodziły od wielorybów .

(src)="72"> Even though they were labeled whale meat , they were dolphin meat .
(trg)="72"> Były tak podpisane , mimo iż zawierały mięso delfinów .

(src)="73"> Some of them were dolphin liver . Some of them were dolphin blubber .
(trg)="73"> Wątrobę lub tłuszcz z delfina .

(src)="74"> And those dolphin parts had a huge load of PCBs , dioxins and heavy metals .
(trg)="74"> To mięso zawierało ogromne ilości PCB , To mięso zawierało ogromne ilości PCB , dioksyn i ciężkich metali ,

(src)="75"> And that huge load was passing into the people It turns out that a lot of dolphins are being sold as meat in the whale meat market around the world .
(trg)="75"> które następnie przedostawały się do organizmów ludzi ze spożywanym jedzeniem . Wiele delfinów jest sprzedawanych jako mięso waleni na całym świecie . Wiele delfinów jest sprzedawanych jako mięso waleni na całym świecie . Wiele delfinów jest sprzedawanych jako mięso waleni na całym świecie .

(src)="76"> That 's a tragedy for those populations , but it 's also a tragedy for the people eating them because they don 't know that that 's toxic meat .
(trg)="76"> To tragedia tego gatunku . A także tragedia ludzi nieświadomie spożywających toksyczne mięso . A także tragedia ludzi nieświadomie spożywających toksyczne mięso . A także tragedia ludzi nieświadomie spożywających toksyczne mięso .

(src)="77"> We had these data a few years ago .
(trg)="77"> Dostarczono nam te dane kilka lat temu .

(src)="78"> I remember sitting at my desk being about the only person in the world who knew that whale meat being sold in these markets was really dolphin meat , and it was toxic .
(trg)="78"> Pamiętam , jak siedziałem przy biurku ze świadomością , że jestem jedyną osobą , Pamiętam , jak siedziałem przy biurku ze świadomością , że jestem jedyną osobą , która wie , że mięso sprzedawane jako mięso wielorybów , pochodzi od delfinów i jest toksyczne .

(src)="79"> It had two-to-three-to-400 times the toxic loads ever allowed by the EPA .
(trg)="79"> Miało dwa , trzy a nawet 400 razy więcej toksyn , niż ilość dopuszczana przez EPA . [ Agencja Ochrony Środowiska ]

(src)="80"> And I remember there sitting at my desk thinking , " Well , I know this . This is a great scientific discovery , " but it was so awful .
(trg)="80"> Pamiętam , jak pomyślałem : " To wyjątkowe , naukowe odkrycie . " Pamiętam , jak pomyślałem : " To wyjątkowe , naukowe odkrycie . " Ale jak okropne .

(src)="81"> And for the very first time in my scientific career , I broke scientific protocol , which is that you take the data and publish them in scientific journals and then begin to talk about them .
(trg)="81"> Po raz pierwszy w swojej karierze złamałem etykietę , która zakłada opublikowanie danych w magazynie naukowym przed rozpoczęciem rozmów .

(src)="82"> We sent a very polite letter to the Minister of Health in Japan this is an intolerable situation , not for us , but for the people of Japan because mothers who may be breastfeeding , who may have young children , would be buying something that they thought was healthy , but it was really toxic .
(trg)="82"> Wysłaliśmy bardzo uprzejmy list do ministra zdrowia Japonii , Wysłaliśmy bardzo uprzejmy list do ministra zdrowia Japonii , podkreślając , że to niedopuszczalna sytuacja , nie tylko dla nas , ale dla obywateli Japonii. podkreślając , że to niedopuszczalna sytuacja , nie tylko dla nas , ale dla obywateli Japonii . Ponieważ karmiące matki z dziećmi Ponieważ karmiące matki z dziećmi mogą nieświadomie kupić toksyczne mięso. mogą nieświadomie kupić toksyczne mięso .

(src)="83"> That led to a whole series of other campaigns in Japan , and I 'm really proud to say that at this point , it 's very difficult to buy anything in Japan that 's labeled incorrectly , even though they 're still selling whale meat , which I believe they shouldn 't .
(trg)="83"> To doprowadziło to fali kolejnych kampanii w Japonii . Muszę z dumą przyznać , że dziś trudno o kupienie w Japonii mięsa źle oznakowanego , trudno o kupienie w Japonii mięsa źle oznakowanego , nawet jeśli nadal sprzedaje się mięso wielorybów. nawet jeśli nadal sprzedaje się mięso wielorybów .

(src)="84"> But at least it 's labeled correctly , and you 're no longer going to be buying toxic dolphin meat instead .
(trg)="84"> Jest przynajmniej dobrze oznakowane i kupując je nie ryzykujemy zatruciem. i kupując je nie ryzykujemy zatruciem .

(src)="85"> It isn 't just there that this happens , but in a natural diet of some communities in the Canadian arctic and in the United States and in the European arctic , a natural diet of seals and whales leads to an accumulation of PCBs that have gathered up from all parts of the world and ended up in these women .
(trg)="85"> Nie tylko tam się to zdarza . Diety niektórych społeczeństw Arktyki kanadyjskiej , europejskiej i w Stanach Zjednoczonych , Arktyki kanadyjskiej , europejskiej i w Stanach Zjednoczonych , diety bazujące na fokach i wielorybach prowadzą do akumulacji PCB pochodzącego z całego świata , prowadzą do akumulacji PCB pochodzącego z całego świata , w organizmach tych kobiet .

(src)="86"> These women have toxic breast milk .
(trg)="86"> Te kobiety mają toksyczne mleko .

(src)="87"> They cannot feed their offspring , their children , their breast milk because of the accumulation of these toxins in their food chain , in their part of the world 's That means their immune systems are compromised .
(trg)="87"> Nie mogą karmić własnych potomków , dzieci , własnym mlekiem z powodu akumulacji tych toksyn w ich łańcuchu pokarmowym , z powodu akumulacji tych toksyn w ich łańcuchu pokarmowym , w tej części świata piramidy oceanu . Ich system immunologiczny jest osłabiony .

(src)="88"> It means that their children 's development can be compromised .
(trg)="88"> Więc rozwój ich dzieci może być osłabiony . Więc rozwój ich dzieci może być osłabiony .

(src)="89"> And the world 's attention on this over the last decade has reduced the problem not by changing the pyramid , but by changing what they particularly eat out of it .
(trg)="89"> Zredukowaliśmy problem tych kobiet w ciągu ostatniej dekady , Zredukowaliśmy problem tych kobiet w ciągu ostatniej dekady , nie zmieniając piramidy , ale zmieniając rzeczy przez nie spożywane .

(src)="90"> We 've taken them out of their natural pyramid in order to solve this problem .
(trg)="90"> Zmieniliśmy ich tradycyjną dietę , aby rozwiązać ten problem .

(src)="91"> That 's a good thing for this particular acute problem , but it does nothing to solve the pyramid problem .
(trg)="91"> To dobre dla nich , ale nie rozwiązuje problemu piramidy . To dobre dla nich , ale nie rozwiązuje problemu piramidy .

(src)="92"> There 's other ways of breaking the pyramid .
(trg)="92"> Istnieją inne sposoby złamania piramidy .

(src)="93"> The pyramid , if we jam things in the bottom , can get backed up like a sewer line that 's clogged .
(trg)="93"> Gdy wrzucimy coś na dno piramidy , możemy ją zatkać jak kanał ściekowy .

(src)="94"> And if we jam nutrients , sewage , fertilizer in the base of that food pyramid , it can back up all through it .
(trg)="94"> Gdy umieścimy na dnie piramidy środki odżywcze , ścieki , nawozy , Gdy umieścimy na dnie piramidy środki odżywcze , ścieki , nawozy , powrócą one na innych poziomach .

(src)="95"> We end up with things we 've heard about before : red tides , for example , which are blooms of toxic algae floating through the oceans causing neurological damage .
(trg)="95"> Tak powstają zjawiska , o których często słyszymy : zakwity wody , spowodowane przez kwitnące toksyczne algi zakwity wody , spowodowane przez kwitnące toksyczne algi unoszące się na wodzie , powodujące zmiany neurologiczne. unoszące się na wodzie , powodujące zmiany neurologiczne .

(src)="96"> We can also see blooms of bacteria , blooms of viruses in the ocean .
(trg)="96"> A także zakwity bakterii , lub wirusów w oceanie .

(src)="97"> These are two shots of a red tide coming on shore here and a bacteria in the genus vibrio , which includes the genus that has cholera in it .
(trg)="97"> Te dwa zdjęcia przedstawiają czerwony zakwit na przegu oraz bakterię z rodzaju przecinkowca , oraz bakterię z rodzaju przecinkowca , tego samego rodzaju co cholera .

(src)="98"> How many people have seen a " beach closed " sign ?
(trg)="98"> Ilu z nas widziało znak " plaża zamknięta " ?

(src)="99"> Why does that happen ?
(trg)="99"> Dlaczego tak się dzieje ?

(src)="100"> It happens because we have jammed so much into the base of the natural ocean pyramid that these bacteria clog it up and overfill onto our beaches .
(trg)="100"> Dzieje się tak , ponieważ zaśmieciliśmy podstawę piramidy tak bardzo , Dzieje się tak , ponieważ zaśmieciliśmy podstawę piramidy tak bardzo , że bakterie zapełniają nasze plaże. że bakterie zapełniają nasze plaże .