# mk/setimes.mk-sq.xml.gz
# sq/setimes.mk-sq.xml.gz


(src)="1"> Продолжува кипарскиот застој , додека претседавањето со ЕУ се наближува
(trg)="1"> Ngërçi i Qipros vazhdon ndërsa përvijohet presidenca e BE

(src)="2"> Додека ОН ги притиска кипарските Грци и Турци да најдат решение за поделениот остров , малкумина очекуваат чудо пред кипарските Грци да го преземат претседавањето со ЕУ во јули .
(trg)="2"> Ndërsa OKB nguc grekët dhe turqit qipriotë të gjejnë një zgjidhje për ishullin e ndarë , pak presin një mrekulli përpara se grekët qipriotë të marrin presidencën e BE në qershor .

(src)="3"> Енди Дабилис за Southeast European Times во Атина -- 27. 03. 12
(trg)="3"> Nga Andi Dabilis për Southeast European Times në Athinë -- 27/ 03/ 12

(src)="4"> Преговорите спонзорирани од ОН траат од септември 2008 година , но малку е договорено за суштинските прашања . [ Ројтерс ]
(trg)="4"> Negociatat e sponsorizuara kanë qenë në përparim që nga shtatori 2008 me pak marrëveshje në çështjet themelore . [ Reuters ]

(src)="5"> По скоро 38 години јалови преговори за обединување на Кипар , на водачите на кипарските Грци и Турци им беше речено од генералниот секретар на ОН , Бан Ки- мун , да најдат решение до 1- ви јули .
(trg)="5"> Pas gati 38 vjetëve negociatash të pafrutëshme që kërkojnë të ribashkojnë Qipron , krerëve grekë dhe turq qipriotë u është thënë nga sekretari i përgjithshëm i OKB- së Ban Ki- mun të gjejnë një zgjidhje deri në 1 korrik .

(src)="6"> Но , многу малку луѓе веруваат дека тоа може да се случи пред страната на кипарските Грци да го преземе шестмесечното ротирачко претседателство на ЕУ , настан што всушност ќе ги замрзне сите преговори до 2013 година .
(trg)="6"> Por shumë pak besojnë se kjo mund të ndodhë përpara se pala greke qipriote të marrë presidencën gjashtë- mujore të rradhës të BE , një ngjarje që efektivisht do të ngrinte çdo negociatë deri në 2013 .

(src)="7"> Кипарските разговори се заглавени во едноличност , при што критикуваниот претседател Деметрис Христофиас се соочува со домашни проблеми и драстичен пад на популарноста , поради што е во неможност за каков било напредок во преговорите со својот колега од кипарските Турци , Дервиш Ероглу , во врска со суштинските прашања како што е имотот и заедничката власт .
(trg)="7"> Bisedimet e Qipros nuk po dalin nga hendeku , me presidentin Demetrios Kristofias të angazhuar në konflikte dhe që ndesh probleme të brendëshme dhe me popullaritetin që po i bie , i paaftë të bëjë përpara në negociatat me homologun e tij turk qipriot Dervish Eroglu lidhur me çështje themelore të tilla si prona dhe qeverisja e përbashkët .

(src)="8"> „ Генералниот секретар сака да стави крај на оваа мизерија “ , рече за SETimes Ахмет Созен , директор на Кипарскиот центар за политика во Фамагуста , на турската страна од островот .
(trg)="8"> " Sekretari i përgjithshëm do që t' i japë fund kësaj vuajtjeje , " i tha SETimes Ahmet Sozen , drejtor i Qendrës së Politikës së Qipros në Famagusta , në anën turke të ishullit .

(src)="9"> „ Тој мора да преземе решителни чекори наместо само да каже дека двете страни мора да ги интензивираат преговорите .
(trg)="9"> " Atij i duhet të marrë hapa vendimtarë në vend vetëm të thotë se të dy palët duhet të intensifikojnë negociatat .

(src)="10"> Тоа не значи ништо “ , рече Созен .
(trg)="10"> Kjo nuk do të thotë asgjë , " tha Sozen .

(src)="11"> Христофиас и Ероглу се состанаа на Лонг ајланд , Њујорк , претходно оваа година , но бавен е напредокот во преговорите шо започнаа во септември 2008 година меѓу Христофиас и тогашниот водач на кипарските Турци , Мехмет Али Талат .
(trg)="11"> Kriostofias dhe Eroglu u takuan në Long Ajland , Nju Jork , më parë këtë vit por përparimi ka qenë i ngadaltë në negociatat që nisën në shtator 2008 midis Kristofias dhe kreut të atëhershëm turk qipriot Mehmet Ali Talat .

(src)="12"> Сега Ероглу вели дека се согласува со одеднаш песимистичниот претставник на ОН , Александер Даунер , кој вели дека разговорите ќе завршат во јуни , обвинувајќи ги Кипарците . „ Дури и да им го дадете на [ Кипарците ] цел Кипар , не можете да ги задоволите “ , новинската агенција АНСА ја објави изјавата на претставникот .
(trg)="12"> Tani Eroglu thotë se është dakord me një të dërguar befas pesimist të OKB- së , Aleksander Dovner , që thotë se bisediomet do të marrin fund në qershor , duke fajësuar qipriotët . " Edhe po t' u jepni atyre [ qipriotëve ] tërë Qipron , nuk do t' i kënaqnit ata , " raportoi agjensia e lajmeve ANSAmed të thoshte i dërguari .

(src)="13"> Бан , кој одреди претходни рокови кои дојдоа и поминаа , се чини исто така обескуражен во последно време . „ Сегашниот прозорец на можности не е неограничен и малку работи покажуваат дека иднината ќе донесе поповолни околности за решение “ , рече тој .
(trg)="13"> Ban , që ka vënë afate të mëparshme që kanë ardhur e ikur , u duk po aq i dëshpëruar kohët e fundit . " Dritarja e tanishme e mundësisë nuk është pa kufij dhe ka pak për të sugjeruar se e ardhmja do të sjellë rrethana më të volitëshme për një zgjidhje , " tha ai .

(src)="14"> Даунер е решен да поднесе извештај до Бан за кој Созен вели дека ќе покаже оти разговорите или ќе пропаднат или ќе бидат прекинати .
(trg)="14"> Dovner është caktuar të paraqesë një raport për Ban që Sozen thotë se do të tregojë se bisedimet ose do të prishen ose duhet të pezullohen .

(src)="15"> Тоа ќе ги помести преговорите за 2013 година , откако Кипар ќе го заврши своето претседавање со ЕУ .
(trg)="15"> Kjo do t' i shtynte negociatat në 2013 , pasi Qiproja të mbaronte presidencën e BE .

(src)="16"> Дополнителен притисок прави тврдиот став на Турција , која се закани дека ќе престане да соработува со ЕУ во голем број области откако Кипар ќе го преземе претседавањето со ЕУ .
(trg)="16"> I shtuar presionit ka qenë qendrimi i ashpër marrë nga Turqia që ka kërcënuar të ndërpresë bashkëpunimin me BE në një numër fushash sapo Qiproja të marrë përsipër presidencën e BE .

(src)="17"> Кипар -- чии бродови и авиони не можат да влезат во Турција -- постојано го попречува процесот на пристапување на Турција во ЕУ , што ги лути креаторите на политиката и јавноста .
(trg)="17"> Qiproja , anijet dhe aeroplanët e së cilës nuk lejohen në Turqi , ka prishur përsëritshëm procesin e pranimit të Turqisë në BE , duke zemëruar politikëbërësit dhe publikun .

(src)="18"> Танос Докос , директор на атинската експертска група Грчка фондација за европска и надворешна политика ( ЕЛИАМЕП ) изјави за SETimes дека турските водачи и понатаму не се решаваат да отстапат каков било терен .
(trg)="18"> Thanos Dokos , drejtor i institucionit kërkimor me bazë në Atrhinë , Fondacioni Helenik për Politikën Evropiane dhe të Jashtme ( ELIAMEP ) i tha SETimes se krerët turq nuk dëshërojnë të lëshojnë terren .

(src)="19"> „ Нема решение , но динамиката е бавна .
(trg)="19"> " Ka një zgjidhje , por dinamikat janë të ngadalëshme .

(src)="20"> Нема мотивација , ниту притисок “ , рече тој . „ Турција чувствува дека нема причина да покаже добра волја . “
(trg)="20"> Nuk ka shtytje apo presion , " tha ai . " Turqia ndjen se nuk ka arsye të tregojë vullnet të mirë . "

(src)="21"> Христофиас е заслабнат од експлозијата на складирана муниција минатата година , а Ероглу има помалку волја да отстапи што било , вели тој . „ Тој прима инструкции и го следи водството од Анкара “ , истакна Докос , споредувајќи ја тековната ситуација со Студената војна .
(trg)="21"> Kristofias është dobësuar që nga shpërthimi i depos së municioneve vitin e kaluar dhe Eroglu është më pak i dëshërueshëm të pranojë ndonjë gjë , thotë ai . " Ai merr instruksione dhe ndjek kryesimin nga Ankaraja , " vuri në dukje Dokos , duke e përqasur situatën me një luftë të ftohtë .

(src)="22"> „ Тоа е чудно и непријатно .
(trg)="22"> " Është e vështirë dhe e pakëndëshme .

(src)="23"> Нема вистинска борба меѓу страните , така што големите сили може да си дозволат да го остават настрана “ , рече тој .
(trg)="23"> Nuk ka luftë reale midis palëve kështu që fuqitë e mëdha mund t' ja lejojnë vetes ta lënë këtë mënjanë , " tha ai .

(src)="24"> Ставрос Каркалецис , шеф на атинскиот Грчки центар за европски и меѓународни анализи , исто така , вели дека најверојатно ништо нема да се реши .
(trg)="24"> Stavros Karkalecis , kreu i Qendrës Helenike opër Analizat Evropiane dhe Ndërkombëtare me bazë në Athinë , thotë gjithashtu se asgjë nuk ka gjasë të zgjidhet .

(src)="25"> „ Бан се обидува да донесе конечно решение бидејќи Христофиас знае дека по ова нема решение “ , рече тој за SETimes . „ Христофиас ќе ја изгуби оваа игра ако го стави ова решение на референдум .
(trg)="25"> " Ban po përpiqet të sjellë një zgjidhje finale për shkak se Kristofias e di se pas kësaj nuk ka zgjidhje , " i tha ai SETimes . " Kristofias do ta humbasë këtë lojë në se e shpie këtë zgjidhje në një referendum .

(src)="26"> Ќе има повеќе негативни гласови отколку Планот на Анан “ , рече тој .
(trg)="26"> Do të ketë zëra më negativë se sa për planin Anan , " tha ai .

(src)="27"> Тој вели дека Христофиас им понудил на кипарските Турци да го делат ротирачкото претседателство за Кипар , и исто така толку многу инсистира на бизонална федерација на две заедници , што е подготвен да направи отстапки на кои многу Кипарци жестоко се спротивставуваат .
(trg)="27"> Ai thotë se Kristofias u ka ofruar turqve qipriotë të ndajnë një presidencë të rradhës për Qipron dhe është kaq jo këmbëngulës në një federatë bi- zonale , bi- komunale sa që është i gatshëm të bëjë koncesione që shumë qipriotë do t' i kundërviheshin vrullshëm .

(src)="28"> Сепак , и покрај непопустливоста на сите страни , Созен вели дека кипарските Грци и Турци крајно сакаат да ја прекинат дилемата .
(trg)="28"> Megjithë papajtueshmëritë në të dy palët , Sozen thotë se si banorët grekë dhe turq qipriotë përfundimisht duan t' i japin fund dilemës .

(src)="29"> Посочувајќи на истражувањето што се подготвува да го поднесе до ОН , тој вели дека иако 70 отсто од Кипарците на двете страни веруваат оти разговорите ќе пропаднат , истиот број сака тие да успеат . „ Тие не сакаат да им го остават товарот на идните генерации . “
(trg)="29"> Duke treguar një sondazh që po përgatit për të dërguar në OKB , ai thotë se ndërsa 70 % e qipriotëve në të dy palët besojnë se bisedimet do të dështojnë , i njëjti numër duan që ato t' ja dalin . " Ata nuk duan ta lënë ngarkesën te brezat e ardhshëm . "

(src)="30"> Српските обвинители поднесоа обвинение против ултранационалистички водач
(trg)="30"> Prokurorët serbë padisin udhëheqësin ultranacionalist

(src)="31"> БЕЛГРАД , Србија -- Локалните обвинители подигнаа обвинение против Младен Обрадовиќ , водачот на ултранационалистичката група Образ , под сомневање дека го организиран насилството против хомосексуалците за време на Парадата на гордоста во Белград на 10- ти октомври .
(trg)="31"> BEOGRAD , Serbi -- Prokurorët vendas kanë akuzuar Mlladen Obradoviq , liderin e grupit ultranacionalist Obraz , me dyshimin për orkestrimin e dhunës anti- homoseksuale gjatë Paradës së Krenarisë të 10 Tetorit në Beograd .

(src)="32"> Душица Ристиќ , портпаролката на белградскиот Висок суд , во петокот ( 24- ти декември ) потврди дека судот го примил обвинението .
(trg)="32"> Dushica Ristiç , zëdhënës i Gjykatës së Lartë të Beogradit , konfirmoi të premten ( 24 dhjetor ) se gjykata ka pranuar padinë .

(src)="33"> Обвинети се уште две лица .
(trg)="33"> Dy persona të tjerë u akuzuan gjithashtu .

(src)="34"> Тие може да се соочат со 12 години затвор ако бидат осудени за насилни дејства на јавен настан .
(trg)="34"> Ata mund të përballen deri me 12 vjet burg nëse dënohen për kryerjen e akteve të dhunshme në një ngjarje publike .

(src)="35"> Повеќе од 150 лица беа повредени за време на судирите меѓу хулиганите и полицајците за време на парадата . ( Taнјуг , РТС , Блиц , АП - 24/ 12/ 10 )
(trg)="35"> Më shumë se 150 vetë u plagosën gjatë përleshjeve mes huliganëve dhe oficerëve të policisë gjatë paradës . ( Tanjug , RTS , Blic , AP - 24/ 12/ 10 )

(src)="36"> Дипломатски дневник : Бабаџан ја информираше Рајс за Кавкаскиот пакт за стабилност
(trg)="36"> Ditari diplomatik : Babaxhan informon Rajs mbi Paktin e Stabilitetit të Kaukazit

(src)="37"> Турскиот министер за надворешни работи се состана со американскиот државен секретар , Кондолиза Рајс , на маргините од сесијата на Генералното собрание на ОН .
(trg)="37"> Ministri i jashtëm turk takohet me sekretaren e shtetit të SHBA Kondoliza Rajs mënjanë sesionit të Asamblesë së Përgjithëshme të OKB- së .

(src)="38"> Исто така во дипломатските вести : грчкиот и македонскиот министер за надворешни работи се согласија на понатамошни разговори .
(trg)="38"> Gjithashtu në të rejat diplomatike : ministrat e jashtëm grek e maqedonas dakord mbi bisedimet e ardhshme .

(src)="39"> Шеесет и третата сесија на Генералното собрание на ОН беше отворена минатата недела . [ ОН ]
(trg)="39"> Sesioni i 63- të i Asamblesë së Përgjithëshme të OKB- së u hap javën e shkuar . [ OKB ]

(src)="40"> Tурскиот министер за надворешни работи , Али Бабаџан , и американскиот државен секретар Кондолиза Рајс во понеделникот ( 22- ри септември ) се состанаа на маргините од 63- тата сесија на Генералното собрание на ОН .
(trg)="40"> Ministri i jashtëm turk Ali Babaçan dhe sekretarja e shtetit e SHBA Kondoliza Rajs u takuan të hënën ( 22 shtator ) mënjanë sesionit të 63- të të Asamblesë së Përgjithëshme të OKB- së .

(src)="41"> Бабаџан ја информираше Рајс за турскиот предлог за создавање Кавкаски пакт за стабилност .
(trg)="41"> Babaçan e infromoi Rajs mbi propozimin turk për të krijuar një Pakt të Stabilitetit të Kaukazit .

(src)="42"> Тие , исто така , разговараа околу соработката во борбата против терористичката Курдистанска работничка партија , како и историската посета на 6- ти септември на Ерменија од страна на Бабаџан и турскиот претседател Абдула Ѓул .
(trg)="42"> Ata diskutuan gjithashtu bashkëpunimin në luftën kundër Partisë terroriste të Punëtorëve të Kurdistanit si dhe vizitën historike të 6 shtatorit në Armeni të presidentit turk Abdullah Gul .

(src)="43"> Во петокот Бабаџан ќе се состане со својот ерменски и азербејџански колега , Едвард Налбандијан и Елмар Мамедјаров , во обид за премостување на разликите .
(trg)="43"> Të premten , Babaçan do të takohet me homologët e tij armen e azerbaixhanas , Eduard Nalbandian dhe Elmar Mamedjanov , në një përpjekje për të zgjidhur dallimet .

(src)="44"> Српскиот претседател Борис Тадиќ во неделата ( 21- ви септември ) пристигна во Њујорк , за да присуствува на 63- тата сесија на Генералното собрание на ОН , која беше отворена на 16- ти септември .
(trg)="44"> Presidenti serb Boris Tadiç arriti në Nju Jork të dielën ( 21 shtator ) për të ndjekur sesionin e 63- të të Asamblesë së Përgjithëshme të OKB- së i cili u hap në 16 shtator .

(src)="45"> Тој ќе побара поддршка од ОН за напорите на Србија за оспорување на независноста на Косово во Меѓународниот суд на правдата .
(trg)="45"> Ai do t' i kërkojë OKB- së të mbështesë përpjekjet e Serbisë për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë .

(src)="46"> Состанокот во петокот ( 19- ти септември ) помеѓу грчката министерка за надворешни работи , Дора Бакојани , и нејзиниот македонски колега , Антонио Милошоски , заврши со договор за продолжување на разговорите околу името помеѓу двете земји под покровителство на ОН .
(trg)="46"> Një takim të premten ( 19 shtator ) midis ministres së jashtme greke Dora Bakojanis dhe homologut të saj maqedonas Antonio Miloshoski përfundoi me një marrëveshje për të rinisur bisedimet për emrin midis të dy vendeve nën patronazhin e OKB- së .

(src)="47"> Состанокот се одржа во Париз , на маргините од форумот ЕУ- Централна Азија .
(trg)="47"> Takimi u bë në Paris , mënjanë forumit BE- Azia Qendrore .

(src)="48"> Претседателот на хрватскиот парламент , Лука Бебиќ , во понеделникот ( 22- ри септември ) й се заблагодари на Латвија за поддршката на интеграцијата на Хрватска во НАТО .
(trg)="48"> Kryetari i parlamentit kroat Luka Bebiç falenderoi Letoninë të hënën ( 22 shtator ) për mbështetjen e integrimit të Kroacisë në NATO .

(src)="49"> Во изјавата за новинарите по разговорите во Рига со својот латвиски колега , Гундар Дауџе , Бебиќ истакна дека Латвија беше една од првите земји што го ратификуваа протоколот за пристапот на Хрватска во НАТО .
(trg)="49"> Duke folur me gazetarët pas bisedimeve në Riga me homologun e tij letonez , Gundar Daudze , Bebiç vuri në dukje se Letonia ishte një nga vendet e para që ratifikoi protokollin e hyrjes në NATO të Kroacisë .

(src)="50"> Тој изрази надеж дека другите членки на Алијансата ќе го сторат истото .
(trg)="50"> Ai shprehu shpresë se anëtarët e tjerë të Aleancës do të bënin të njëjtën gjë .

(src)="51"> Tурскиот државен министер , Мехмет Шимшек , во неделата ( 21- ви септември ) замина за Париз , на серија состаноци со цел поттикнување на француските инвестиции во Турција .
(trg)="51"> Ministri turk i shtetit Mehmet Shimshek u nis për në Paris të dielën ( 21 shtator ) për një seri takimesh që kanë për qëllim rritjen e investimit francez në Turqi .

(src)="52"> Во понеделникот Шимшек и неговата делегација се состанаа со претставниците на францускиот сателитски оператор Еутелсат и Европската вселенска агенција .
(trg)="52"> Të hënën , Shimshek dhe delegacioni i tij u takua me përfaqësuesit e operatorit frëng satelitor Eutelsat dhe të Agjensisë Evropiane Hapsinore .

(src)="53"> Во вторникот Шимшек говореше во Париската комора за трговија и индустрија .
(trg)="53"> Të martën , ai foli në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë të Parisit .

(src)="54"> Рускиот министер за вонредни состојби , Сергеј Шоигу , во неделата ( 21- ви септември ) допатува во Белград за да ја провери работата на руските експерти кои го чистат аеродромот во Ниш од мини .
(trg)="54"> Ministri rus për situatat emergjente Sergej Shoigu arriti në Beograd të dielën ( 21 shtator ) për të inspektuar punën e ekspertëve rusë që po pastrojnë aeroportin e Nishit nga minat .

(src)="55"> За време на својата посета Шоигу се состана со српскиот премиер Мирко Цветковиќ , министерот за надворешни работи , Вук Јеремиќ , и министерот за економија , Млаѓан Динкиќ .
(trg)="55"> Gjatë vizitës së tij , Shoigu takoi kryeministritn serb Mirko Cvetkoviç , ministrin e jashtëm Vuk Jeremiç dhe atë të ekonomisë , Mllagjan Dinkiç .

(src)="56"> Грчкиот премиер Костас Караманлис во петокот ( 19- ти септември ) се состана со данскиот колега во посета на земјата , Андрес Фо Расмусен .
(trg)="56"> Kryeministri grek Kostas Karamanlis u takua të premten ( 19 shtator ) me homologun e tij vizitues danez Anders Fogh Rasmusen .

(src)="57"> Тие разговараа за енергијата , климатските промени и прашањата поврзани со ЕУ .
(trg)="57"> Ata diskutuan energjinë , ndryshimet klimatike dhe çështjet lidhur me BE .

(src)="58"> Австрискиот дипломат Вернер Алмхофер е новиот шеф на мисијата на ОБСЕ во Косово , на местото од Швајцарецот Тим Гулдиман .
(trg)="58"> Diplomati austriak Verner Almhofer është kreu i ri i misionit të OSBE në Kosovë , duke pasuar Tim Guldiman të Zvicrës .

(src)="59"> Алмхофер ( 48 ) беше австриски амбасадор во Босна и Херцеговина од 2005 година .
(trg)="59"> Almhofer , 48 vjeç , ka qenë ambasador i Austrisë në Bosnje dhe Herzegovinë që nga viti 2005 .

(src)="60"> ( Разни извори -- 16/ 09/ 08- 23/ 09/ 08 )
(trg)="60"> ( Burime të ndryshme -- 16/ 09/ 08- 23/ 09/ 08 )

(src)="61"> Големи ветувања од ВМРО- ДПМНЕ , големи очекувања кај граѓаните
(trg)="61"> Premtime të mëdha nga VMRO- DPMNE , shpresa të mëdha mes shtetasve

(src)="62"> Тимот кој доаѓа на власт во Македонија планира економска политика целосно поинаква од сегашната .
(trg)="62"> Ekipi që po vjen në pushtet në Maqedoni ka në plan një politikë ekonomike krejt tjetër nga ajo që ka qenë .

(src)="63"> Нефлексибилното штедење и строгата монетарна дисциплина и фискална политика фаворизирана од страна на Социјалдемократите најверојатно ќе и отстапат место на зголемената јавна потрошувачка .
(trg)="63"> Ekonomizimi i fortë dhe disiplina monetare e politika fiskale strikte e favorizuar nga social demokratët do të ketë gjasa t' i hapë udhë konsumit publik në rritje .

(src)="64"> Ова може да биде добра вест за фирмите и граѓаните .
(trg)="64"> Kjo mund të jetë lajm i mirë për kompanitë dhe shtetasit .

(src)="65"> Но , ќе може ли лидерот на ВМРО- ДПМНЕ Никола Груевски да ги исполни своите ветувања ?
(trg)="65"> Por a do të jetë në gjendje kreu i VMRO- DPMNE Nikola Gruevski të përmbushë premtimet e veta ?

(src)="66"> Од Зоран Николовски за Southeast European Times во Скопје -- 23/ 07/ 06
(trg)="66"> Nga Zoran Nikolovski për Southeast European Times në Shkup -- 23/ 07/ 06

(src)="67"> Гласачите го поддржаа повикот на ВМРО- ДПМНЕ за брзи промени во земјата . [ Гети Имиџис
(trg)="67"> Votuesit kanë treguar përkrahje për kërkesat e e VMRO- DPMNE për ndryshim më të shpejtë në vend . [ Getty Images ]

(src)="68"> ВМРО- ДПМНЕ излезе како победник на парламентарните избори во Македонија , освојувајќи најмногу гласови и најмногу пратенички места .
(trg)="68"> VMRO- DPMNE doli fituese e zgjedhjeve parlamentare maqedonase , duke mbledhur më shumë vota dhe vende parlamentare .

(src)="69"> Општ консензус е дека лидерот на партијата Никола Груевски -- кој го доби мандатот за составување на нова влада -- ќе се соочи со тешка задача во следните четири години , особено на економски план .
(trg)="69"> Konsensusi i përgjithshëm është se kreu i partisë Nikola Gruevski , i cili ka marrë mandatin për të formuar qeverinë e re , ndeshet me një detyrë të vështirë gjatë katër viteve të ardhshme , veçanërisht në frontin ekonomik .

(src)="70"> Анализите покажаа дека главни причини за поразот на Социјалдемократите се лошите економски резултати , нискиот животен стандард и , најважно , огромната стапка на невработеност .
(trg)="70"> Analizat kanë treguar se ishte kryesisht për shkak të rezultateve të këqia ekonomike , standardit të ulët jetësor dhe më e rëndësishmja , normës tepër të lartë të papunësisë , që social demokratët që kishin pushtetin humbën zgjedhjet .

(src)="71"> Груевски вети многу .
(trg)="71"> Gruevski ka premtuar mjaft .

(src)="72"> Речиси и да не постои област која не беше опфатена во програмата на ВМРО- ДПМННЕ , „ Преродба во 100 чекори “ .
(trg)="72"> Pothuajse nuk ka fushë që nuk është mbuluar nga programi i VMRO- DPMNE " Rilindja në 100 hapa " .

(src)="73"> Партијата повикуваше на брзи промени , а гласачите одговорија на повикот .
(trg)="73"> Partia po bën thirrje për ndryshim të shpejtë dhe votuesit ju përgjigjën asaj thirrjeje .

(src)="74"> Груевски , дипломиран економист со искуство како министер за финансии во владата на ВМРО- ДПМНЕ во периодот 1998- 2002 година , се смета за умерен политичар .
(trg)="74"> Me një gradë shkencore në ekonomi dhe një jetëshkrim si ministër finance në qeverinë e fundit të kryesuar nga VMRO- DPMNE , midis 1998 dhe 2002 , Gruevski është parë si i moderuar .

(src)="75"> Неговите ветувања се сведуваат на следново : во периодот што следи , државата ќе интервенира на пазарот со отворање на нејзината благајна за државни инвестиции .
(trg)="75"> Premtimet e tij synojnë tamam në këtë : në periudhën që vjen shteti do të ndërhyjë në treg duke hapur arkat e veta për investime nga shteti .

(src)="76"> На пример , се планира зголемување на вложените средства во инфраструктурата , како дел од една поголема поддршка за вкупните инвестиции .
(trg)="76"> Për shëmbull , investimet e kapitalit në infrastrukturë , si pjesë e një mbështetjeje më të madhe për investimet totale , do të rriten .

(src)="77"> Министерот во заминување Никола Поповски го претставуваше спротивниот пол .
(trg)="77"> Ministri që po ikën , Nikola Popovski përfaqëson një pol krejt të kundërt .

(src)="78"> Тој спроведе строга економска политика , наметна фискална дисиплина и имаше конзервативен приод кон монетарната политика .
(trg)="78"> Ai kreu një politikë të ashpër ekonomizuese , disiplinë të detyruar fiskale dhe një mënyrë konservative ndaj politikës monetare .

(src)="79"> Владата во заминување беше дисциплинирана во исполнувањето на сите барања наметнати од страна на ММФ и Светската Банка .
(trg)="79"> Qeveria që ikën ishte e disiplinuar në përmbushjen e kërkesave të vëna nga FMN dhe Banka Botërore .

(src)="80"> Никола Груевски , лидер на ВМРО- ДПМНЕ . [ Гети Имиџис ]
(trg)="80"> Kreu i VMRO- DPMNE Nikola Gruevski . [ Getty Images ]

(src)="81"> Некои експерти велат дека македонската економија функционира на „ суво “ , со многу низок степен на државни инвестиции во изминативе години .
(trg)="81"> Disa ekspertë thonë se ekonomia maqedonase ka vepruar në " të thatë " , me nivele shumë të ulta të investimit shtetëror në vitet e kaluara .

(src)="82"> Како резултат на тоа , државната благајна е полна , валутата е стабилна и стапките на инфлација се ниски .
(trg)="82"> Rrjedhimisht , rezervat e shtetit janë plot , monedha është e qëndrueshme dhe normat e inflacionit janë të ulta .

(src)="83"> Тоа се параметри кои зборуваат за добра основа за стабилен и одржлив економски раст .
(trg)="83"> Këto janë parametra që flasin për një bazë për rritje të qëndrueshme .

(src)="84"> На пример , два месеци пред изборите , владата го продадае државното претпријатие за електрична енергија за 212 милиони евра .
(trg)="84"> Për shëmbull , dy muaj përpara zgjedhjeve , qeveria shiti kompaninë shtetërore të furnizmit me energji për 212 milion euro .

(src)="85"> Тогаш премиерот Владо Бучковски вети дека парите нема да бидат потрошени и дека ќе бидат ставени на располагање на новата влада , која и да е .
(trg)="85"> Kryeministri Vlado Buçkovski u zotua atëhere të përmbushë zotimin e tij që paratë nuk do të prisheshin dhe do të ishin në dispozicion të qeverisë së re , cilado të ishte ajo .

(src)="86"> Според тоа , Груевски би требало да има добра основа за подобрување на економската состојба .
(trg)="86"> Gruevski do të kishte kështu një bazë të mirë për përmirësimin e gjendjes ekonomike .

(src)="87"> Освен тоа , извори во Брисел посочуваат дека Македонија може да смета на околу 200 милиони евра од новиот Инструмент на ЕУ за користење на предпристапен фонд во следните три години .
(trg)="87"> Përveç kësaj , burime në Bruksel tregojnë se Maqedonia mund të llogaritë rreth 200 milion euro nga instrumenti i ri për fondin e parapranimit gjatë tre viteve të ardhshme .

(src)="88"> Минатиот пат кога ВМРО- ДПМНЕ беше на власт , тогашниот министер за финансии Груевски спроведуваше една полабава монетрана и фискална политика , која доведе до поништување на договорите со институциите Бретон Вуд .
(trg)="88"> Herën e fundit që VMRO- DPMNE ishte në pushtet , Gruevski , atëhere ministër i financave , kreu një politikë fiskale e monetare disi të padisiplinuar që shpuri në ndalimin e marrëveshjeve me institucionet e Breton Woods .

(src)="89"> Програмата „ Преродба во 100 чекори “ сугерира дека филозофијата на партијата не се променила ; меѓутоа , ситуацијата е поинаква .
(trg)="89"> " Rilindja në 100 hapa " sugjeron se filozofia e partisë nuk ka ndryshuar ; megjithatë situata është e ndryshme .

(src)="90"> Сега Македонија има статус на земја- кандидат за влез во ЕУ , нејзиниот рејтинг се подобри и направени се значителни подобрувања на безбедносната состојба .
(trg)="90"> Maqedonia ka tani statusin e kandidatit të BE , norma e saj e kreditit është përmirësuar dhe përmirësime të mëdha janë bërë në gjendjen e sigurisë .

(src)="91"> Можеби сега е погоден момент за политички промени , велат експертите .
(trg)="91"> Koha mund të jetë pjekur për një zhvendosje politke , thonë ekspertët .

(src)="92"> Помошта на ЕУ , барем во втората половина на 2008 и во 2009 година , би можела да се искористи за проекти во инфраструктурата -- патишта , пречистителни системи и мрежи за водоснабдување .
(trg)="92"> Mbështetja e BE , së paku në gjysmën e dytë të vitit 2008 dhe në 2009 , mund të përdorej për projektet e infrastrukturës , rrugët , ujrat e zeza dhe rrjetet e furnizmit me ujë .

(src)="93"> Ова значи ангажирање на големи градежни претпријатија , отворање на работни места и подобрување на бизнис климата за малите претпријатија и второстепени активности .
(trg)="93"> Kjo do të thotë angazhim i kompanive të mëdha të ndërtimit , krijimi i punëve dhe nxitja e një klime më të mirë biznesi për ndërmarrjet e vogla dhe veprimtaritë sekondare .

(src)="94"> „ Фискалната политика и понатаму ќе биде дисциплинирана , иако малку порелаксирана во полето на капиталните инестиции .
(trg)="94"> " Politika fiskale do të vazhdojë të jetë e disiplinuar ndonëse në mënyrë të moderuar më e shlirët në fushat e investimeve kapitale .

(src)="95"> Започнувајќи од 2007 година , ќе ги зголемиме јавните инвестиции на ниво на 5 отсто од БДП ( моментално се 3 отсто ) , што соодветствува со просекот на новите земји- членки на ЕУ .
(trg)="95"> Duke filluar nga viti 2007 ne do të rritim investimet publike në nivelin e 5 përqind të PKB ( aktualisht në 3 përqind ) , mesatarja e anëtarëve të rinj të BE .

(src)="96"> Ќе ги искористиме овие инвестиции за финансирање на значајни проекти во инфраструктурата “ , вели ВМРО- ДПМНЕ во својата Програма .
(trg)="96"> Ne do t' i përdorim këto investime për të gjetur projekte të rëndësishme të infrastrukturës , " thotë VMRO DPMNE në programin e saj .

(src)="97"> Претстојната финансиска помош од ЕУ би можела да биде искористена за подобрување на инфраструктурата и мрежите за водоснабдување во земјата . [ Гети Имиџис ]
(trg)="97"> Mbështetja financiare e ardhshme e BE mund të përdorej për të përmirësuar infrastrukturën dhe rrjetet e furnizimit me ujë në vend . [ Getty Images ]

(src)="98"> Ако се подобри економската перформанса на земјата , таа ќе може да исполни еден од условите -- стабилна економија и одржлив економски раст -- за членство во ЕУ .
(trg)="98"> Në qoftë se ecuria ekonomike e vendit përmirësohet , ai do të jetë i aftë të përmbushë një nga kushtet , ekonomi të qëndrueshme dhe rritje të qëndrueshme , për anëtarësimin në BE .

(src)="99"> Во исто време , подобрената економија ќе им донесе олеснување на граѓаните на Македонија .
(trg)="99"> Në të njëjtën kohë , një ekonomi e përmirësuar do të sjellë lehtësim ndaj shtetasve maqedonë .

(src)="100"> Меѓутоа , Груевски сега мора да им ја наметне на ММФ и Светската Банка идејата за една порелаксирана фискална политика и помалку ограничувања на државната потрошувачка .
(trg)="100"> Megjithatë , Gruevski duhet ta shesë FMN dhe Bankën Botërore në një politikë më të shlirët fiskale dhe monetare dhe më pak shtrëngesa në shpenzimet e shtetit .