# hr/setimes.hr-mk.xml.gz
# mk/setimes.hr-mk.xml.gz


(src)="1"> Na zagrebačkom summitu naglašena regionalna energetska suradnja
(trg)="1"> Самитот во Загреб фрли светлина на регионалната енергетска соработка

(src)="2"> Potrebni su bolji odnosi ukoliko se jugoistočna Europa nada postati energetskim središtem , kazao je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sudionicima foruma održanog u Zagrebu .
(trg)="2"> Потребни се подобри врски , ако Југоисточна Европа сака да стане енергетски центар , им рече хрватскиот претседател Стипе Месиќ на учесниците на форумот во Загреб .

(src)="3"> Predsjednik Rusije Vladimir Putin također je nazočio sastanku , što je prvi posjet jednog ruskog predsjednika Hrvatskoj od kada je zemlja stekla neovisnost .
(trg)="3"> Рускиот шеф на државата , Владимир Путин , исто така присуствуваше на настанот , прва посета на руски претседател откако Хрватска стана независна .

(src)="4"> Nataša Radić za Southeast European Times iz Zagreba – 25/ 06/ 07
(trg)="4"> By Natasa Radic for Southeast European Times in Zagreb – 25/ 06/ 07

(src)="5"> Sudionici summita sastali su se u nedjelju ( 24 . lipanj ) u Zagrebu . [ Getty Images ]
(trg)="5"> Учесниците на самитот се состанаа во неделата ( 24- ти јуни ) во Загреб . [ Getty Images ]

(src)="6"> Zemlje jugoistočne Evrope trebale bi surađivati kako bi uspostavile regionalno energetsko tržište , uz financijsku i tehničku pomoć EU i Rusije , suglasili su se u nedjelju ( 24 . lipanj ) sudionici energetskog foruma jugoistočne Europe održanog u Zagrebu .
(trg)="6"> Земјите од Југоисточна Европа треба да соработуваат за да формираат регионален енергетски пазар , со финансиска и техничка помош од ЕУ и Русија , се согласија учесниците на енергетскиот форум на Југоисточна Европа во Загреб во неделата ( 24- ти јуни ) .

(src)="7"> Sastanku , čiji je domaćin bio hrvatski predsjednik Stjepan Mesić , nazočili su njegove kolege iz Albanije , Bosne i Hercegovine , Bugarske , Makedonije , Crne Gore , Rumunjske i Srbije .
(trg)="7"> На настанот , на кој домаќин беше хрватскиот претседател Стипе Месиќ , присуствуваа неговите колеги од Албанија , Босна и Херцеговина , Бугарија , Македонија , Црна Гора , Романија и Србија .

(src)="8"> Ruski predsjednik Vladimir Putin također je bio nazočan , kao i predstavnici grčke i slovenske vlade i Europske komisije .
(trg)="8"> Исто така , учествуваше рускиот претседател Владимир Путин , како и претставници на грчката и словенечката влада и Европската комисија .

(src)="9"> Šefovi država naglasili su potrebu diversifikacije energetskih izvora , ulaganja u obnovljive izvore i proširenja mreže naftovoda i plinovoda u regiji .
(trg)="9"> Шефовите на државите ја истакнаа потребата за разновидност на енергетските извори , инвестирање во обновливите извори и проширување на мрежата на нафтоводи и гасоводи во регионот .

(src)="10"> Hrvatski predsjednik Mesić također je predložio potpisivanje ugovora kojim bi se reguliralo postupanje na globalnom energetskom tržištu .
(trg)="10"> Месиќ , исто така , предложи потпишување на спогодба која ќе го регулира спроведувањето на ова на глобалниот енергетски пазар .

(src)="11"> Energija se treba jednako distribuirati svima koji je koriste i poslovi oko energetike trebaju biti transparentni i temeljeni na načelima tržišnog gospodarstva , kazao je Mesić .
(trg)="11"> Eнергијата треба да биде еднакво дистрибуирана до сите што ја користат , а енергетскиот бизнис треба да биде транспарентен и заснован на принципот на пазарната економија , рече Месиќ .

(src)="12"> Budući da sve zemlje jugoistočne Europe žele modernizirati svoja energetska tržišta i uskladiti ih s propisima EU , potrebno je surađivati na regionalnom planu , dodao je .
(trg)="12"> Со оглед на тоа што сите земји од Југоисточна Европа сакаат да го модернизираат својот пазар и да го хармонизираат со регулативите на ЕУ , неопходна е и регионална соработка , рече тој .

(src)="13"> " Ukoliko zemlje jugoistočne Europe žele postati središte energetskog poslovanja i projekata , moramo biti svjesni kako to možemo postići samo uzajamnom suradnjom u regiji " , istaknuo je Mesić .
(trg)="13"> „ Ако земјите од Југоисточна Европа сакаат да станат центар на енергетскиот бизнис и проекти , ние мора да бидеме свесни дека тоа можеме да го постигнеме преку взаемна соработка во регионот “ , рече Месиќ .

(src)="14"> Također je govorio protiv korištenja energije kao načina za ostvarivanje političkih ciljeva .
(trg)="14"> Тој говореше и против употребата на енергијата како средство за постигнување политички цели .

(src)="15"> Putinova nazočnost sastanku bila je u središtu pozornosti medija .
(trg)="15"> Присуството на Путин на форумот беше во фокусот на вниманието на медиумите .

(src)="16"> To je prvi puta da je jedan ruski predsjednik posjetio Hrvatsku od kada je zemlja stekla neovisnost .
(trg)="16"> Ова беше за првпат руски претседател да ја посети Хрватска откако земјата доби независност .

(src)="17"> Iako je njegov boravak u Zagrebu bio kratak , imao je prigodu razgovarati o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima s Mesićem i premijerom Ivom Sanaderom .
(trg)="17"> И покрај тоа што неговата посета на Загреб беше куса , тој имаше можност да разговара околу билатералните односи и регионалните прашања со Месиќ и премиерот Иво Санадер .

(src)="18"> Ruski čelnik obećao je na energetskom summitu kako je njegova zemlja spremna surađivati sa zemljama jugoistočne Europe , te će se truditi osigurati pristup energetskim resursima i isporuke svim zemljama u regiji .
(trg)="18"> Рускиот водач на енергетскиот самит вети дека неговата земја е подготвена за соработка со земјите од Југоисточна Европа и дека ќе се заложи за осигурување на пристапот до енергетските извори и дотурот до сите земји во регионот .

(src)="19"> Kazao je kako je Rusija zainteresirana i za prodaju zemnog plina tim tržištima i za tranzitne mogućnosti na Balkanu .
(trg)="19"> Тој рече дека Русија е заинтересирана како за продажба на природниот гас на овие пазари , така и за транзитните можности на Балканот .

(src)="20"> Rusija priprema brojne energetske projekte za ovu regiju , kazao je Putin , dodajući kako se nada da će ruske kompanije naići na povjerenje , transparentnost , vladavinu zakona i jednake mogućnosti .
(trg)="20"> Русија подготвува голем број енергетски проекти за овој регион , рече Путин , додавајќи дека се надева оти руските фирми ќе наидат на доверба , транспарентност , владеење на правото и еднакви можности .

(src)="21"> Projekt Gazproma za izgradnju plinovoda ispod Crnog mora dobar je model kojeg treba slijediti , dodao je .
(trg)="21"> Проектот на Газпром за изградба на нафтовод под Црното Море е добар модел што треба да се следи , додаде тој .

(src)="22"> Objavljeni novi podatci o broju žrtava sukoba u BiH
(trg)="22"> Објавени нови податоци за жртвите од конфликтот во БиХ

(src)="23"> Istraživačko- dokumentacijsko središte provelo je , do danas , najiscrpniju istragu broja ubijenih ili nestalih osoba kao rezultat sukoba u BiH .
(trg)="23"> Центарот за истражување и документирање спроведе најдетална истрага досега за бројката на лицата што загинале или се исчезнати како резултат на конфликтот во БиХ .

(src)="24"> Vlatko Vukotić za Southeast European Times iz Banja Luke -- 25/ 06/ 07
(trg)="24"> Од Влатко Вукотиќ за Southeast European Times во Бања Лука -- 25/ 06/ 07

(src)="25"> Dječak , bosasnki Musliman , gleda u kovčeg svojeg rođaka koji je ubijen u pokolju u Srebrenici 1995 . godine .
(trg)="25"> Момче од босанските муслимани го бара ковчегот на роднината кој беше убиен во масакрот во Сребереница во 1995 година .

(src)="26"> Broj žrtava sukoba u Bosni i Hercegovini procijenjen je na 97, 000 . [ Getty Images ]
(trg)="26"> Бројот на жртвите во конфликтот во Босна и Херцеговина се проценува на околу 97. 000 лица . [ Getty Images ]

(src)="27"> Nevladina udruga sa sjedištem u Sarajevu koja sastavlja bazu podataka o žrtvama ubijenim tijkom sukoba u Bosni i Hercegovini ( BiH ) objavila je rezulate prošlog tjedna , nakon tri godine prikupljanja podataka .
(trg)="27"> Сараевската невладина организација која составуваше база на податоци за жртвите што загинаа за време на конфликтот во Босна и Херцеговина ( БиХ ) , ги објави своите резултати минатата недела , по три години собирање податоци .

(src)="28"> Zaključno s ovim mjesecom , zna se kako je poginulo 97, 207 osoba ; 59 posto bile su vojne žrtve a 41 posto civili , priopćilo je Istražavačko- dokumenatcijsko središte .
(trg)="28"> Почнувајќи од овој месец , познато е дека загинале 97. 207 луѓе , од кои 59 отсто биле воени припадници , додека 41 биле цивили , објави Центарот за истражување и документирање .

(src)="29"> Ova brojka značajno je niža od ranijih procjena koje su objavljivali domaći i inozemni mediji .
(trg)="29"> Бројката е значително помала од претходните проценки , објавени во домашните и меѓународните медиуми .

(src)="30"> Podatci se temelje na brojkama koje su se spominjale odmah nakon rata i koje su se kretale između 150, 000 i 250, 000 mrtvih .
(trg)="30"> Истите се засноваа на бројките што кружеа веднаш по војната , за некаде помеѓу 150. 000 и 250. 000 мртви .

(src)="31"> Međutim , ukazuje središte , podatci nisu komletni i broj poginulih će vjerojatno rasti s nastavkom procesa ekshumacije i identifikacije .
(trg)="31"> Сепак , центарот истакнува дека податоците не се целосни и бројките најверојатно ќе се зголемат како што продолжува процесот на ексхумација и идентификација .

(src)="32"> Baza podataka uključuje precizne detalje o svakoj žrtvi , uključujući ime , nacionalnost , uzrok i mjesto pogibije , spol i godine starosti .
(trg)="32"> Базите на податоци вклучуваат прецизни детали за секоја жртва , вклучувајќи и име , етничка припадност , причина и место на смртта , полот и возраста .

(src)="33"> Prema toj nevladinoj udruzi , više od 46 posto žrtava ubijeno je tijekom 1992 . godine , prve godine borbi .
(trg)="33"> Според невладината организација , повеќе од 46 отсто од жртвите загинале во текот на 1992 година , првата година од борбите .

(src)="34"> Zemlja je izgubila oko 2. 22 posto stanovništva ; 65, 8 posto žrtava su Bošnjaci , 25, 6 posto Srbi i 8 posto Hrvati .
(trg)="34"> Вкупно 65, 8 отсто од жртвите биле Бошњаци , 25, 6 отсто биле Срби и 8 отсто биле Хрвати .

(src)="35"> Među civilnim žrtvama , više od 20 posto bile su žene i oko 3, 5 posto djeca .
(trg)="35"> Од цивилните жртви , повеќе од 20 отсто биле жени , а околу 3, 5 отсто биле деца .

(src)="36"> Još 16, 662 vodi se kao nestalo .
(trg)="36"> Сé уште се водат за исчезнати 16. 662 лица .

(src)="37"> Istraživači su se sučeljavali s brojnim problemima u sastavljanu baze podataka .
(trg)="37"> Истражувачите се соочија со голем број проблеми при составувањето на базата на податоци .

(src)="38"> Primjerice , u nekim slučajevima vojnici su ubijeni kada su bili na dopustu ili se vratili u civilni život , ali su obitelji zahtijevale vojne sprovode i smrt je klasificirana kao vojna .
(trg)="38"> На пример , во некои случаи војниците биле убиени додека биле на отсуство или му се вратиле на цивилниот живот , но семејствата барале воен погреб и нивната смрт била класификувана како воена .

(src)="39"> U slučaju srebreničkog pokolja , brojni su registrirani na dvjema lokacijama -- u Tuzli i u Srebrenici .
(trg)="39"> Во случајот со масакрот во Сребреница , многумина биле регистирани на две локации -- Тузла и Сребреница .

(src)="40"> Podatci sugeriraju kako je u Srebrenici u srpnju 1995 . godine ubijeno 6, 886 osoba , ističe ova nevladina uduga .
(trg)="40"> Според податоците 6. 886 лица загинале во Сребреница во јули 1995 година , објави невладината организација .

(src)="41"> Taj zločin smatra se najgorim u Europi od konca Drugog svjetskog rata , a Međunarodni sud pravde zaključio je kako se radi o genocidu .
(trg)="41"> Ова злосторство се смета за најголемо во Европа по Втората светска војна и е прогласено за геноцид од страна на Меѓународниот суд на правдата .

(src)="42"> Ravantelj projekta Mirsad Tokača kaže kako je rad na sastavljanju takve baze podataka trebala obaviti država .
(trg)="42"> Директорот на проектот , Мирсад Токаца , вели дека составувањето на базите на податоци требаше да го изврши државата .

(src)="43"> Umjesto toga , kazao je , to je morala učiniti nevladina udruga uz financijsku pomoć Norveške .
(trg)="43"> Наместо тоа , рече тој , тоа мораше да го стори невладина организација со финансиска помош од Норвешка .

(src)="44"> Razlog toga je , dodao je Tokača , što brojni političari još uvijek žele manipulirati podatcima o broju žrtava iz političkih razloga .
(trg)="44"> Причината , рече тој , е што голем број политичари сé уште сакаат да манипулираат со бројките на жртвите од политички причини .

(src)="45"> Treba se učiniti puno toga kako bi se obnovilo povjerenje i postiglo konačno pomirenje , ističe središte .
(trg)="45"> Останува да се стори уште многу за да се поврати довербата и да се постигне конечно помирување , истакнува центарот .

(src)="46"> Iako je BiH u svojoj 12 . godini mira , vlade koje su se smjenjivale gotovo nisu poduzele niti jedan konkretan korak na pomicanju naprijed procesa pomirenja .
(trg)="46"> И покрај тоа што БиХ е сега во својата 12- та година од воспоставувањето на мирот , владите што се менуваа не презедоа скоро никакви конкретни чекори за да го придвижат напред процесот на помирување .

(src)="47"> Jedan jedini pokušaj bilo je ustroj osmočlanog tima u čijem su sastavu predstavnici političkih stranaka , na zahtjev Američkog instituta za mir u listopadu 2005 . godine .
(trg)="47"> Еден и единствен обид беше формирањето на осумчлен тим , кој го сочинуваа претставници на политичките партии , на барање на Американскиот институт за мир во октомври 2005 година .

(src)="48"> Tim je pripremio tekst s ciljem da posluži kao temelj za Odbor za istinu i pomirenje .
(trg)="48"> Тимот подготви текст кој требаше да послужи како основа за Комисијата за вистината и помирувањето .

(src)="49"> Dogovoreno je kako će odbor činiti povijesničari , filozofi i stručnjaci za demografiju , pod uvjetom da nisu politički angažirani i nisu bili uključeni u sukob .
(trg)="49"> Беше договорено комисијата да ја сочинуваат историчари , филозофи и демографи , под услов да не се политички активни и да не биле вклучени во конфликтот .

(src)="50"> Međutim , nacrt zakona o utemeljenju odbora jednostavno skuplja prašinu .
(trg)="50"> Сепак , документот за формирање на комисијата само собира прав .

(src)="51"> Na Vijeću ministara BiH jest provesti ga kroz parlamentarni proces .
(trg)="51"> Министерскиот совет на БиХ е тој што треба да го води парламентарниот процес .

(src)="52"> Dogovor sa summita utire put novom ugovoru EU
(trg)="52"> Спогодбата на самитот го отвори патот за нов договор на ЕУ

(src)="53"> Čelnici EU suglasili su se u subotu ujutru oko temelja novog ugovora kojim se uspostavljaju nova pravila za upravljanje 27- članom Unijom .
(trg)="53"> Водачите на ЕУ постигнаа согласност рано во саботата околу главните точки на новиот договор со кој се утврдуваат новите правила на управување со блокот од 27 нации .

(src)="54"> ( Bloomberg - 25/ 06/ 07 ; FT , Reuters , The Observer , Stratfor - 24/ 06/ 07 ; AFP , AP , DPA , BBC , RFE/ RL , VOA , EU - 23/ 06/ 07 )
(trg)="54"> ( Блумберг - 25/ 06/ 07 ; ФТ , Ројтерс , Обсервер , Стратфор - 24/ 06/ 07 ; АФП , АП , ДПА , ББС , РФЕ/ РЛ , ВОА , ЕУ - 23/ 06/ 07 )

(src)="55"> Njemačka kancelarka Angela Merkel ( u sredini ) , njemački ministar vanjskih poslova Franck- Walter Steinmeier ( lijevo ) i predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso na tiskovnoj konferenciji tijekom europskog summita u Brusselsu u subotu ( 23 . lipanj ) . [ Getty Images ]
(trg)="55"> Германската канцеларка Ангела Меркел ( во средината ) , германскиот министер за надворешни работи , Франк- Волтер Стајнмаер ( лево ) , и претседателот на Европската комисија , Жозе Мануел Баросо , одржаа прес- конференција на европскиот самит во Брисел во саботата ( 23- ти јуни ) . [ Getty Images ]

(src)="56"> Čelnici EU postigli su sporazum o glavnim dijelovima ključnog novog ugovora , posle skoro 36- satnog napornog summita u Brusselsu koji je završen u subotu ( 23 . lipanj ) negdje pred zoru .
(trg)="56"> Водачите на ЕУ постигнаа договор за главните содржини на клучната нова спогодба по тешкиот , скоро 36- часовен самит , што заврши во Брисел в зори во саботата ( 23- ти јуни ) .

(src)="57"> Dogovorom je okončana velika kriza u koju je Unija ušla nakon što su 2005 . godine birači u Francuskoj i Nizozemskoj na referendumu odbacili predloženi ustav Unije .
(trg)="57"> Со овој договор беше ставен крај на големата криза што ја зафати Унијата по отфрлањето во 2005 година , од страна на гласачите во Франција и Холандија , на предложениот устав на блокот .

(src)="58"> " Ono što je za mene važno jest to što smo izišli iz paralize " , izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel koja je predsjedala posljednjim summitom održanim tijekom šestomjesečnog mandata njezine zemlje na čelu EU .
(trg)="58"> „ Она што ми е важно е дека излеговме од парализата “ , рече германската канцеларка Ангела Меркел , која претседаваше со овој последен самит за време на шестмесечниот претседателски мандат на нејзината земја со ЕУ .

(src)="59"> Portugal preuzima predsjedanje Unijom 1 . srpnja .
(trg)="59"> Португалија го зазеде претседателството на 1- ви јули .

(src)="60"> Sporazum " predstavlja značajan korak naprijed " za EU , kazala je Merkel .
(trg)="60"> Договорот „ претставува значаен чекор напред “ за ЕУ , рече Меркел .

(src)="61"> Predsjednik Europske komisije ( EC ) Jose Manuel Barroso također je pozdravio dogovor .
(trg)="61"> Претседателот на Европската комисија ( ЕК ) Жозе Мануел Баросо , исто така , го поздрави договорот .

(src)="62"> " Cilj summita bio je pronalažanje mandata za institucionalno rješenje " , kazao je . " Pronašli smo ga … to pokazuje kako se Europa kreće u pravom smjeru " .
(trg)="62"> „ Целта на самитот беше да се постигне мандат за институционално решение “ , рече тој . „ Ние го постигнавме ... и тоа покажува дека Европа се движи во вистинска насока . “

(src)="63"> Prema dogovoru , Međuvladina konferencija ( IGC ) sastat će se sljedećeg mjeseca kako bi načinila nacrt Reformskog ugovora kojim će se zamijeniti glomazan ustav kojeg je odbacila većina francuskih i nizozemskih birača .
(trg)="63"> Во согласност со договорот , следниот месец ќе биде свикана Меѓувладина конференција ( ИГЦ ) , која ќе ја подготви Реформската спогодба што ќе го замени обемниот устав , што беше отфрлен од мнозинството француски и холандски гласачи .

(src)="64"> Ministri vanjskih poslova EU odobrit će , kako se očekuje , nacrt dokumenta na sastanku koji će biti održan početkom rujna , prije nego se podnese na usvajanje čelnicima zemalja članica tijekom njihova dvodnevnog summita u Lisabonu koji počinje 18 . listopada .
(trg)="64"> Министрите за надворешни работи на ЕУ се очекува да го одобрат нацрт- документот за време на состанокот на почетокот од септември , пред истиот да биде поднесен за одобрување од страна на водачите на земјите- членки на дводневниот самит во Лисабон , кој започнува на 18- ти октомври .

(src)="65"> Za razliku od ustava , Reformskim ugovorom izmijenit će se temeljni dokumenti EU , kao što su Rimski ugovor i Ugovor iz Maastrichta , ali se oni neće zamijeniti .
(trg)="65"> За разлика од уставот , Реформската спогодба ќе ги измени основните документи на ЕУ , како што е Спогодбата од Рим и Спогодбата од Мастрихт , но нема да ги замени .

(src)="66"> Među predviđenim institucionalnim promjenama stvaranje je dviju novih dužnosti -- stalnog predsjednika koji se bira na dvoipolgodišnji mandat i visokog predstavnika EU za vanjsku i sigurnosnu politiku , koji će također biti potpredsjednik EC .
(trg)="66"> Помеѓу институционалните измени предвидено е и создавање на две нови места -- постојан претседател , избран со двеиполгодишен мандат , како и висок претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика , кој ќе биде и заменик- претседател на ЕУ .

(src)="67"> Time će biti okončan sadašnji sustav šestomjesečnog rotirajućeg predsjedanja .
(trg)="67"> Ова ќе стави крај на сегашниот систем на шестмесечното ротирачко претседателство .

(src)="68"> Izmjene će također dovesti do znatnog smanjenja broja povjerenika EU .
(trg)="68"> Измените предвидуваат и значително намалување на бројот на комесарите на ЕУ .

(src)="69"> Trenutačno postoji 27 povjerenika , od kojih svaki predstavlja po jednu zemlju članicu .
(trg)="69"> Моментно нивниот број е 27 , секој претставник на по една земја- членка .

(src)="70"> Njihov broj bit će smanjen na 15 u 2014 . godini , a zemlje članice će se rotirati na tim položajima .
(trg)="70"> Нивниот број би можел да се намали на 15 во 2014 година , при што местата ќе ротираат помеѓу земјите- членки .

(src)="71"> Jedno od glavnih problematičnih pitanja koje je prijetilo ugroziti uspjeh summita odnosilo se na proces donošenja odluka unutar bloka .
(trg)="71"> Еден од главните камења на сопнување , што претставуваше закана за успехот на самитот се однесуваше на процесот на носење одлуки во рамките на блокот .

(src)="72"> Poljska se usprotivila načelu dvostruke većine koji je predviđen ustavnom poveljom , a prema kojem svaku odluku mora odobriti 55 posto zemalja članica , koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva EU .
(trg)="72"> Полска се спротивстави на принципот на двојното мнозинство , предвиден во уставната повелба , според кој која било одлука мора да биде одобрена од страна на 55 отсто од земјите- членки , што претставуваат најмалку 65 отсто од населението на ЕУ .

(src)="73"> Poljska je dala svoj pristanak tek nakog što je dogovoreno kako će postupno uvođenje dvostruke većine započeti tijekom 2014 . godine , te će u cijelosti biti primijenjeno 2017 . godine .
(trg)="73"> Полска даде согласност за истото дури откако беше договорено дека постепеното воведување на двојното мнозинство ќе започне во текот на 2014 година , а целосно ќе биде спроведено во 2017 година .

(src)="74"> Tjedan dana prije nego njegova zemlja preuzme rotirajuće predsjedanje EU , portugalski premijer Jose Socrates izrazio je odlučnost glede usvajanja Reformskog ugovora do konca godine .
(trg)="74"> Една недела пред неговата земја да го преземе ротитачкото претседателство на ЕУ , португалскиот премиер Хозе Сократес , ја искажа својата решеност реформската спогодба да биде одобрена до крајот на годинава .

(src)="75"> " Želimo ubrzati proces " , kazao je Socrates u subotu u Brusselsu . " Naša nakana je da tijekom neslužbenog summita u listopadu uspijemo usvojiti tekst ugovora " .
(trg)="75"> „ Ние сакаме да го забрзаме овој процес “ , рече тој во саботата во Брисел . „ Нашата намера е за време на неформалниот самит во октомври да успееме да го одобриме текстот на спогодбата . “

(src)="76"> Kada se poduzme taj korak ugovor će se morati ratificirati .
(trg)="76"> По завршувањето на овој чекор , спогодбата ќе биде ратификувана .

(src)="77"> Očekuje se kako će se to dogoditi do sredine 2009 . godine .
(trg)="77"> Ова се очекува до средината на 2009 година .

(src)="78"> Korupcija i nostalgija još uvijek prijete reformi rumunjske Socijaldemokratske stranke
(trg)="78"> Корупцијата и носталгијата сé уште претставуваат закана за романската Социјалдемократска партија

(src)="79"> Najveća rumunjska oporbena stranka nalazi se u svojoj najgoroj krizi postkomunističkog razdoblja i njezin čelnik Mircea Geoana trudi se zaustaviti slabljenje stranke .
(trg)="79"> Актуелниот водач Мирчеа Џоана се обидува да ја спречи од пропаст најголемата романска опозициска партија , која се наоѓа во најголема криза во посткомунистичкиот период .

(src)="80"> U međuvremenu , njegove stranačke kolege pod istragom su za korupciju , a utemeljitelj stranke upućuje izazov novom vodstvu .
(trg)="80"> Во меѓувреме , неговите сопартијци се под истрага за корупција , а основачот на партијата го предизвика новото раководство .

(src)="81"> Gelu Trandafir za Southeast European Times iz Bukurešta – 05/ 06/ 06
(trg)="81"> Од Ѓелу Трандафир за Southeast European Times во Букурешт – 05/ 06/ 06

(src)="82"> Predsjednik PSD Mircea Geoana obećao je modernizaciju stranke . [ Getty Images ]
(trg)="82"> Претседателот на ПСД Мирчеа Џоана вети дека ќе ја модернизира партијата . [ Getty Images ]

(src)="83"> Od koalicije s ultranacionalistima do ponovnog pojavljivanja njezina starog bivšeg komunističkog čelnika , rumunjski socijaldemokrati ( PSD ) pokušali su sve na zaustavljanju svojeg pada u anketama javnog mnijenja .
(trg)="83"> Од коалиција со ултранационалистите до враќање на нивниот стар комунистички водач , романската Социјалдемократска партија ( ПСД ) се обиде сé за да го спречи падот на рејтингот во анкетите .

(src)="84"> Taj pad započeo je kada je stranka izgubila vlast u prosincu 2004 . godine , a nedavna otkrića vezana za pohlepu i korupciju samo su ga ubrzala .
(trg)="84"> Падот започна со губењето на власта во декември 2004 година , а неодамнешните откритија за алчност и корупција само го забрзаа .

(src)="85"> PSD je u svibnju zadržala samo 23 posto potpore birača , u odnosu na 31 posto koliko je imala u listopadu 2005 . godine .
(trg)="85"> Од мај оваа година ПСД имаше само 23 отсто поддршка , од вкупно 31 отсто во октомври 2005 година .

(src)="86"> Predsjednik PSD Mircea Geoana karijerni je diplomat i bivši ministar vanjskih poslova .
(trg)="86"> Претседателот на ПСД , Мирчеа Џоана , е дипломат од кариера и поранешен министер за надворешни работи .

(src)="87"> Obećao je modernizirati ovu stranku koja se smatra slijednicom najveće komunističke stranke u istočnoj Europi .
(trg)="87"> Тој вети модернизација на организацијата на која се гледаше како на наследник на најголемата комунистичка партија во Источна Европа .

(src)="88"> Reforma koju je započela takozvana transilvanijska " Clujska skupina " ima snažnu potporu Stranke europskih socijalista kojoj PSD pripada .
(trg)="88"> Реформата започната од таканаречената трансилваниска „ Група Клуј “ доби силна поддршка од Партијата на европските социјалисти , на која припаѓа и ПСД .

(src)="89"> Međutim , Geoanine najnovije političke taktike izazvale su dvojbe .
(trg)="89"> Сепак , последната политичка тактика на Џоана предизвика сомневања .

(src)="90"> Njegova inicijativa za potpisivanje protokola s ultranacionalistom Corneliu Vadimom Tudorom zaustavljena je u posljednjem trenutku .
(trg)="90"> Неговата иницијатива за потпишување на протокол со ултранационалистот Корнелиу Вадим Тудор беше спречена во последен момент .

(src)="91"> Protokol je za cilj imao uspostavu " snažne i ujedinjene oporbe " , kako je to opisao Geoana , i utiranje puta rušenju Tariceanuove vlade putem inicijative koja se treba pokrenuti ovog mjeseca .
(trg)="91"> Протоколот имаше за цел создавање на „ силна и обединета опозиција “ , како што рече Џоана , и отворање на патот за симнување од власт на владата на реформистот Таричеану со интерпелација што требаше да биде поднесена овој месец .

(src)="92"> Međutim , mogućnost takve suradnje zapanjila je reformističku " Clujsku skupinu " i pojedine dužnosnike EU .
(trg)="92"> Но , можноста за една ваква соработка ја шокираше реформистичката „ Група Клуј “ и некои официјални претставници во ЕУ .

(src)="93"> Europski socijalist Jan Marinus Wiersma podsjetio je PSD kako socijalisti diljem svijeta odbacuju povezivanje s ksenofobičnim strankama .
(trg)="93"> Евросоцијалистот Јан Маринус Виерсма го потсети ПСД дека социјалистите низ целиот свет одбиваат да се здружат со ксенофобични партии .

(src)="94"> Geoana je pravdao odluku o suradnji s ovim populističkim čelnikom kao pokušaj mobiliziranja tradicionalnih birača PSD- a .
(trg)="94"> Џоана го оправда овој потег за соработка со еден популистички водач како обид за враќање на традиционалните гласачи на ПСД .

(src)="95"> Nekada privučeni Ionom Iliescuom , koji sebe opisuje kao " siromašna , ali poštena " čovjeka , Rumunji iz ruralnih područja osjetili su se izdanim zbog neumjerena bogatstva njegovih nasljednika .
(trg)="95"> Еднаш заведени од Јон Илиеску , кој за себеси велеше дека е „ сиромашен , но чесен “ , руралните Романци се почувствуваа изневерени од неразумното богатство на неговите наследници .

(src)="96"> Bili su zaprepašteni kada su saznali da je Adrian Nastase naslijedio bogatstvo od " tetke Tamare " , misteriozne rođake koja je preminula u skromnom jednosobnom stanu . " To je priča koja se prepričava u svakoj kavani u svim dijelovima zemlje " , kazao je Geoana .
(trg)="96"> Тие беа вчудоневидени дека поранешниот премиер Адријан Настасе наследил богатство од „ тетка Тамара “ , мистериозна тетка која почина во скромен еднособен стан . „ Тоа е приказна што се раскажува во секоја кафеана во секое делче од земјава “ , рече Џоана .

(src)="97"> Tužitelji su optužili Nastasea za primanje mita , a socijaldemokrati su ga na kraju uvjerili da podnese ostavku na dužnost predsjednika Izvršnog odbora PSD- a , čime je cjelokupno vođenje stranke pripalo Geoani .
(trg)="97"> Обвинителите покренаа кривично обвинение против Настасе за земање мито и социјалдемократите на крајот го убедија да поднесе оставка од местото извршен претседател на ПСД , оставајќи му го целото раководство на Џоана .

(src)="98"> Međutim , Nastaseova iznuđena ostavka nije bila dovoljna za obnovu povjerenja javnosti .
(trg)="98"> Но , принудната оставка на Настасе не беше доволна за враќање на довербата на јавноста .

(src)="99"> Druge utjecajne osobe iz PSD- a također su pod istragom , uključujući troje bivših ministara .
(trg)="99"> Во тек се истраги и за други влијателни фигури на ПСД , меѓу кои и тројца поранешни министри .

(src)="100"> Istodobno , rušenje Nastasea dalo je utemeljitelju PSD- a Ionu Iliescuu prostor za manevriranje .
(trg)="100"> Истовремено , смената на Настасе му даде на основачот на ПСД , Јон Илиеску , време за маневрирање .