# en/setimes.en-ro.xml.gz
# ro/setimes.en-ro.xml.gz


(src)="1"> Kosovo 's privatisation process is under scrutiny
(trg)="1"> Procesul de privatizare din Kosovo este luat în vizor

(src)="2"> Kosovo is taking a hard look at its privatisation process in light of recurring complaints .
(trg)="2"> Autorităţile din Kosovo îşi concentrează atenţia pe procesul de privatizare în urma reclamaţiilor repetate .

(src)="3"> By Muhamet Brajshori for Southeast European Times in Pristina -- 21/ 03/ 12
(trg)="3"> De Muhamet Brajshori , din Pristina pentru Southeast European Times -- 21/ 03/ 12

(src)="4" deprel="amod"> Feronikel was privatised five years ago , and is still in business , but operates amid concerns for workers’ safety . [ Reuters ]
(trg)="4"> Compania Feronikel a fost privatizată cu cinci ani în urmă şi este activă şi în prezent , dar funcţionează pe fondul preocupărilor pentru siguranţa muncitorilor . [ Reuters ]

(src)="5"> On paper at least , it looks like a great idea .
(trg)="5"> Cel puţin pe hârtie , ideea pare grozavă .

(src)="6"> The government sells a business , gets out from under the yoke of management , and money from the sale helps to fund the state budget .
(trg)="6"> Guvernul vinde o companie , scapă de povara administrării acesteia , iar banii obţinuţi din vânzare ajută la finanţarea bugetului de stat .

(src)="7"> But in Kosovo , critics say the legal process involved with privatisation is both complex and politically charged , which will have a long-term impact on the economy .
(trg)="7"> Criticii spun însă că , în Kosovo , procesul juridic implicat în privatizări este nu numai complex , ci şi politizat , cu impact pe termen lung asupra economiei .

(src)="8"> They say some owners or employees can take advantage of specific loopholes while others get almost nothing .
(trg)="8"> Aceştia spun că unii patroni sau angajaţi pot profita de anumite lacune juridice , în timp ce alţii nu primesc aproape nimic .

(src)="9"> There is also an ethnic component , since individuals from various communities can say that discrimination -- either ongoing or previous -- affected their ability to benefit from privatisation .
(trg)="9"> Există de asemenea şi o componentă etnică , în condiţiile în care unele persoane din diferite comunităţi spun că discriminarea – actuală sau anterioară – le- a afectat posibilitatea de a beneficia de pe urma privatizării .

(src)="10"> Esat Berisha is one such example .
(trg)="10"> Esat Berisha este un astfel de exemplu .

(src)="11"> " My father worked at Hidroteknika , [ as did ] I until December 1990 , but then I was removed because Serbian authorities removed us .
(trg)="11"> " Tatăl meu a lucrat la Hidroteknika , [ la fel ] şi eu până în decembrie 1990 , când am fost scoşi afară , deoarece autorităţile sârbe ne- au eliminat .

(src)="12"> And after the war I hoped to get back to my job , but it never happened . "
(trg)="12"> După război am sperat să îmi recapăt slujba , dar acest lucru nu s- a întâmplat " .

(src)="13"> After Hidroteknika was privatised in 2006 , " I never got any compensation , and the worst is that the company does not exist anymore , because the new owner has changed the destiny of it , " Berisha told SETimes .
(trg)="13"> După ce Hidroteknika a fost privatizată în 2006 , " nu am primit nicio compensaţie şi cel mai rău este că întreprinderea nu mai există , deoarece noul proprietar a schimbat soarta acesteia " , a declarat Berisha publicaţiei SETimes .

(src)="14"> In some cases , companies were bought more for the land than for any desire to keep operating them .
(trg)="14"> În unele cazuri , companiile au fost cumpărate mai mult pentru teren decât din dorinţa de a le ţine în funcţiune .

(src)="15"> He is not alone : discriminatory legislation imposed by the Milosevic regime forced thousands in Kosovo to leave their jobs .
(trg)="15"> El nu este singurul în această situaţie : legislaţia discriminatorie impusă de regimul lui Milosevic a obligat mii de oameni din Kosovo să îşi părăsească locurile de muncă .

(src)="16"> Beyond that , many companies that have been privatised have changed work locations , and very often employees , like Berisha , are shed from payrolls , prompting frequent protests in front of the Privatisation Agency .
(trg)="16"> În plus , multe dintre companiile privatizate şi- au schimbat locaţiile , iar angajaţii , cum e Berisha , sunt scoşi foarte des de pe statele de plată , ceea ce a determinat proteste frecvente în faţa Agenţiei de Privatizare .

(src)="17"> Dardan Sejdiu , an economy expert from the Vetvendosje Movement , is a vocal critic .
(trg)="17"> Dardan Sejdiu , expert economic la Mişcarea Vetvendosje , îşi exprimă criticile cu tărie .

(src)="18"> " A decade later , we see that the economy is terribly unstructured .
(trg)="18"> " După un deceniu , vedem că economia este complet nestructurată .

(src)="19"> Most manufacturing companies no longer exist or are used for storage of goods ; efficiency as a concept seems were only words and unemployment is deepening .
(trg)="19"> Majoritatea firmelor producătoare nu mai există sau sunt folosite pentru depozitarea de mărfuri ; eficienţa ca şi concept pare să fi fost doar o vorbă goală , iar şomajul tot creşte .

(src)="20"> And ultimately the number of foreign investors has been symbolic , and the amount invested by them was symbolic , " Sejdiu told SETimes .
(trg)="20"> Şi , în cele din urmă , numărul investitorilor străini a fost simbolic , iar suma investită de aceştia a fost tot simbolică " , a declarat Sejdiu pentru SETimes .

(src)="21"> More than 600m euros that were transferred to banks abroad and unused by Kosovo 's government are the result of the privatisation of public and state-owned companies in recent years .
(trg)="21"> Cei peste 600 mn de euro care au fost transferaţi în băncile din străinătate şi nu au fost folosiţi de guvernul kosovar sunt rezultatul privatizării companiilor publice şi de stat din ultimii ani .

(src)="22"> Sejdiu says it 's too little , that some countries in the region have sold just one or a few companies for that amount .
(trg)="22"> Sejdiu spune că este prea puţin şi că unele ţări din regiune au vândut una sau două companii pentru această sumă .

(src)="23"> Seb Bytyci , executive director of Balkan Policy Institute , agrees .
(trg)="23"> Seb Bytyci , directorul executiv al Institutului de Politici Balcanice , este de aceeaşi părere .

(src)="24"> " The main shortcomings are selling for lower prices , as the value [ of the companies ] decreased due to mismanagement , dysfunction of enterprises , and corruption charges , " he told SETimes .
(trg)="24"> " Principalele deficienţe au fost vânzările la preţuri mici , deoarece valoarea [ întreprinderilor ] a scăzut din cauza proastei administrări , a funcţionării defectuoase a întreprinderilor şi a acuzaţiilor de corupţie " , a declarat acesta publicaţiei SETimes .

(src)="25"> There is also the cost of opportunity lost : " In some cases , privatisation may have led to better services and efficiency . "
(trg)="25"> Există de asemenea şi costul pierderii prilejului : " în unele cazuri , privatizarea ar fi dus la servicii mai bune şi la creşterea eficienţei " .

(src)="26" deprel="dobj"> Sejdiu says that , in hindsight , the process " was hastily done … without a plan for economic development " and that privatisation has led to major problems for workers .
(trg)="26"> Sejdiu spune că de fapt procesul " a fost făcut în grabă … fără un plan de dezvoltare economică " şi că privatizarea a creat muncitorilor probleme majore .

(src)="27"> He cites companies in the eastern Ana Morava region , where there were formerly " closed to 17,000 workers in enterprises which are now privatized .
(trg)="27"> Acesta a menţionat unele firme din regiunea Ana Morava din estul ţării , " unde înainte lucrau aproape 17 000 de persoane în întreprinderile care acum sunt privatizate .

(src)="28"> Today these enterprises employ [ less than ] 1,700 of them -- not even 10 % of the workforce was maintained , " Sejdiu argued .
(trg)="28"> În prezent , aceste unităţi au [ sub ] 1 700 de angajaţi – nu s- a păstrat nici măcar 10 % din forţa de muncă " , susţine Sejdiu .

(src)="29"> Bytyci says strong workers ' unions would have lead to better outcomes .
(trg)="29"> Bytyci spune că dacă ar fi existat sindicate puternice , rezultatele ar fi fost mai bune .

(src)="30"> " Here the main problem is lack of true unions .
(trg)="30"> " Aici principala problemă este lipsa unor sindicate adevărate .

(src)="31"> Workers were not able to negotiate a deal that provides an easier transition .
(trg)="31"> Muncitorii nu au avut posibilitatea de a negocia un acord care să asigure o tranziţie mai uşoară .

(src)="32"> So many workers are dismissed .
(trg)="32"> Astfel , mulţi angajaţi sunt concediaţi .

(src)="33"> As for those who continue to work , [ there is no ] guarantee for their safety at work .
(trg)="33"> Iar pentru cei care lucrează mai departe , [ nu există ] vreo garanţie pentru siguranţa lor la locul de muncă .

(src)="34"> Ferronikeli is a flagrant case where a lack of political will to fix the issue of job security threatens workers ' lives , " he told SETimes .
(trg)="34"> Ferronikeli este un caz flagrant în care lipsa voinţei politice de a rezolva problema siguranţei la locul de muncă ameninţă viaţa muncitorilor " , a declarat acesta pentru SETimes .

(src)="35"> In the recent months , several workers at the Feronikel company in central Kosovo have been injured , forcing Parliament Speaker Jakup Krasniqi to call for better and safer working conditions .
(trg)="35"> În ultimele luni , mai mulţi muncitori de la întreprinderea Feronikel din centrul Kosovo au fost accidentaţi , forţându- l pe preşedintele parlamentului Jakup Krasniqi să ceară condiţii mai bune şi mai sigure de muncă .

(src)="36"> Feronikel was privatised in 2007.
(trg)="36"> Feronikel a fost privatizată în 2007 .

(src)="37"> Media mogul 's sentence renews debate in Macedonia
(trg)="37"> Sentinţa unui mogul de presă redeclanşează o dezbatere în Macedonia

(src)="38"> Some allege the verdict of Velija Ramkovski is an attack on media freedom , but others claim the evidence of his crimes proves otherwise .
(trg)="38"> Unii afirmă că verdictul lui Velija Ramkovski este un atac la adresa libertăţii presei , însă alţii susţin că dovada delictelor sale arată contrariul .

(src)="39"> By Klaudija Lutovska for Southeast European Times in Skopje -- 21/ 03/ 12
(trg)="39"> De Klaudija Lutovska , din Skopie pentru Southeast European Times -- 21/ 03/ 12

(src)="40"> Media mogul Velija Ramkovski was sentenced to 13 years in prison for tax evasion and money laundering . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]
(trg)="40"> Mogulul media Velija Ramkovski a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]

(src)="41"> A criminal verdict and prison sentence against media mogul Velija Ramkovski , a frequent critic of the Macedonian government , threatens to have a chilling effect on the press , according to journalists in the small Balkan nation .
(trg)="41"> Un verdict penal şi o condamnare la închisoare pentru mogulul media Velija Ramkovski , un critic frecvent al guvernului macedonean , ameninţă să aibă un efect descurajator asupra presei , potrivit jurnaliştilor din mica naţiune balcanică .

(src)="42"> Ramkovski , former owner of the A1 television station , four newspapers and other enterprises , was sentenced in Skopje criminal court on March 14th to 13 years in prison for money laundering , criminal conspiracy , abuse of position and tax evasion ; 19 accomplices received prison terms of two to seven years .
(trg)="42"> Ramkovski , fostul proprietar al postului de televiziune A1 , a patru ziare şi al altor firme , a fost condamnat de curtea penală din Skopie în 14 martie la 13 ani de închisoare pentru spălare de bani , conspiraţie criminală , abuz de poziţie şi evaziune fiscală . 19 complici au primit pedepse de doi până la şapte ani de închisoare .

(src)="43"> A1 TV and four newspapers were closed for failing to pay taxes and fulfill obligations to creditors .
(trg)="43"> A1 TV şi patru ziare au fost închise pentru neplata taxelor şi neîndeplinirea obligaţiilor faţă de creditori .

(src)="44"> " The impression is that the actions undertaken towards these media , for which the verdicts were given , are selective and the institutions do not use the same methods in applying the laws towards all media , " Macedonia Media Institute director Biljana Petkovska told SETimes .
(trg)="44"> " Impresia este că acţiunile întreprinse faţă de aceste instituţii de presă , pentru care au fost emise verdictele , sunt selective şi că instituţiile nu folosesc aceleaşi metode în aplicarea legilor faţă de toate instituţiile de presă " , a declarat directoarea Institutului Media din Macedonia , Biljana Petkovska , pentru SETimes .

(src)="45"> Some journalists , particularly former A1 TV employees , maintain that case , nicknamed " Cobweb , " represents a fight between the government and the then most powerful TV station in Macedonia that was critical of its policies and in support of the opposition .
(trg)="45"> Unii jurnalişti , în special foşti angajaţi A1 TV , susţin că respectivul caz , supranumit " Pânza de Păianjen " , reprezintă o luptă între guvern şi cel mai puternic post de televiziune din Macedonia de la acea dată , post care critica politicile guvernului şi sprijinea opoziţia .

(src)="46"> " The current political establishment is going to put under absolute control every free thought and every opinion that is against it .
(trg)="46"> " Actuala putere politică va pune sub control absolut orice gând liber şi orice opinie care este împotriva sa .

(src)="47"> Its goal , and today that is proven , was to quiet A1 TV and Velija Ramkovski as carriers of the struggle against the dictatorship of [ Prime Minister ] Nikola Gruevski , " former A1 TV editor and opposition Sandzak League MP Safet Bishevac said .
(trg)="47"> Obiectivul său , şi lucrul acesta a fost dovedit astăzi , a fost să reducă la tăcere A1 TV şi pe Velija Ramkovski , purtătorii luptei împotriva dictaturii [ prim- ministrului ] Nikola Gruevski " , a declarat Safet Bishevac , fost redactor A1 TV şi parlamentar din partea Ligii Sandzak , de opoziţie .

(src)="48"> Officials responded that A1 TV has been treated the same as any other organisation , Ramkovski was guilty of years of criminal activity .
(trg)="48"> Oficialii au răspuns că A1 TV a fost tratat la fel ca orice altă organizaţie , iar Ramkovski a fost vinovat de ani de activitate criminală .

(src)="49"> " This is an uncompromising fight against crime and corruption that exist in all countries , but whose sanction depends mostly on the political will of relevant factors and the ability and capacity of institutions to independently perform their work , " ruling VMRO MP Antono Milososki told SETimes .
(trg)="49"> " Aceasta este o luptă intransigentă împotriva criminalităţii şi corupţiei care există în toate ţările , dar ale cărei sancţiuni depind cel mai mult de voinţa politică a factorilor relevanţi şi de abilitatea şi capacitatea instituţiilor de a- şi îndeplini în mod independent atribuţiile " , a declarat Antono Milososki , parlamentar al formaţiunii de guvernământ VMRO , pentru SETimes .

(src)="50"> Prosecutors supplied 25 witnesses who testified that Ramkovski evaded paying 4.5m euros in taxes and gained 17.5m euros through frauddulant means -- such as by issuing bills with false content .
(trg)="50"> Procurorii au furnizat 25 de martori care au declarat că Ramkovski nu a plătit impozite în valoare de 4, 5 mn euro şi a câştigat 17, 5 mn euro prin mijloace frauduloase -- cum ar fi emiterea de facturi cu conţinut fals .

(src)="51"> Ramkovski operated through his 15 firms -- also active in Turkey and the US -- which he headquartered at the A1 TV address .
(trg)="51"> Ramkovski a operat prin cele 15 firme ale sale -- care sunt active de asemenea în Turcia şi în SUA . Sediul acestora se afla la adresa A1 TV .

(src)="52"> According to Transparency International Macedonia 's section President Sladjana Taseva , the concern is more about the government freezing and confiscating A1 TV 's assets .
(trg)="52"> Potrivit preşedintei secţiunii Transparency International Macedonia , Sladjana Taseva , temerile sunt legate mai mult de faptul că guvernul a îngheţat şi confiscat activele A1 TV .

(src)="53"> Taseva said Transparency has filed a petition with Macedonia 's Constitutional Court to examine the legality of the seizure .
(trg)="53"> Taseva a declarat că Transparency a înaintat o petiţie la Curtea Constituţională din Macedonia pentru a examina legalitatea confiscării .

(src)="54"> " I am convinced Cobweb will have its epilogue in international courts , " Taseva said .
(trg)="54"> " Sunt convinsă că Pânza de Păianjen îşi va avea epilogul în tribunalele internaţionale " , a declarat Taseva .

(src)="55"> Others , like veteran journalist Mirka Velinovska , argued there are no arguments to substantiate the complaints regarding media freedom .
(trg)="55"> Alţii , precum jurnalista veterană Mirka Velinovska , au afirmat că nu au existat argumente pentru a dovedi plângerile referitoare la libertatea presei .

(src)="56"> " Do you want the law to be upheld or not ?
(trg)="56"> " Doriţi ca legea să fie susţinută sau nu ?

(src)="57"> Freedom of speech in Macedonia is alive and well and the A1 TV journalists who lost their jobs are working again in the profession .
(trg)="57"> Libertatea cuvântului în Macedonia există şi nu este obstrucţionată , iar jurnaliştii A1 TV care şi- au pierdut locurile de muncă lucrează din nou în această profesie .

(src)="58"> Some ... received funds from foreign supporters and opened their own media ; others are employed in domestic media .
(trg)="58"> Unii ... au primit fonduri de la susţinători străini şi şi- au deschis propriile instituţii de media ; alţii sunt angajaţi în presa locală .

(src)="59"> Where here is freedom of speech challenged ? " Velinovska told SETimes .
(trg)="59"> Unde este obstrucţionată în acest caz libertatea cuvântului ? " , a declarat Velinovska pentru SETimes .

(src)="60"> BiH 's Komsic resigns from his party
(trg)="60"> BiH : Komsic demisionează din partidul său

(src)="61"> BiH presidency member Zeljko Komsic has turned his back on the ruling Social Democratic Party , shaking the political scene in the country .
(trg)="61"> Zeljko Komsic , membru al preşedinţiei BiH , a întors spatele Partidului Social Democrat , de guvernământ , zguduind scena politică a ţării .

(src)="62"> By Bedrana Kaletovic for Southeast European Times in Tuzla -- 21/ 03/ 12
(trg)="62"> De Bedrana Kaletovic , din Tuzla pentru Southeast European Times -- 21/ 03/ 12

(src)="63"> Zeljko Komsic will continue in his post as a BiH tripartite presidency member . [ Reuters ]
(trg)="63"> Zeljko Komsic va rămâne în postul de membru al preşedinţiei tripartite a BiH . [ Reuters ]

(src)="64"> Bosnia and Herzegovina ( BiH ) presidency member Zeljko Komsic resigned from his post as Social Democratic Party ( SDP ) vice president and longtime member of the party 's senior leadership on Tuesday ( March 20th ) .
(trg)="64"> Membrul preşedinţiei Bosniei şi Herţegovinei ( BiH ) Zeljko Komsic a demisionat marţi ( 20 martie ) din postul său de vicepreşedinte al Partidului Social Democrat ( SDP ) şi de vechi membru al conducerii partidului .

(src)="65"> Komsic , the Croatian member of the tripartite presidency , is one of the most popular politicians in the Federation of Bosnia and Herzegovina .
(trg)="65"> Komsic , membrul croat al preşedinţiei tripartite , este unul din cei mai populari politicieni din Federaţia Bosnia şi Herţegovina .

(src)="66"> " I remain a member of the [ BiH ] presidency and I will continue in this position to work at full capacity with all obligations to the state , " Komsic told the media after announcing his resignation from the party .
(trg)="66"> " Rămân membru al preşedinţiei [ BiH ] şi voi continua să lucrez la capacitate deplină în această funcţie cu toate obligaţiile faţă de stat " , a declarat Komsic presei după ce şi- a anunţat demisia din partid .

(src)="67"> Although there has been no reaction from SDP , many speculate that Komsic 's abrupt move stems from his falling out with party President Zlatko Lagumdzija , who supported Serbian Foreign Minister Vuk Jeremic 's candidacy for UN secretary-general .
(trg)="67"> Deşi nu a existat nicio reacţie din partea SDP , mulţi speculează că gestul brusc al lui Komsic este determinat de disputa sa cu preşedintele partidului Zlatko Lagumdzija , care a sprijinit candidatura ministrului sârb de externe Vuk Jeremic la postul de secretar general al ONU .

(src)="68"> The SDP president 's visit to Belgrade last week was the culmination of the disagreement , as Lagumdzija ignored the opposition to his support for Jeremic from Komsic and party members and supporters .
(trg)="68"> Vizita făcută săptămâna trecută la Belgrad de preşedintele SDP a fost apogeul dezacordului , întrucât Lagumdzija a ignorat opoziţia faţă de sprijinul său pentru Jeremic din partea lui Komsic şi a membrilor şi susţinătorilor partidului .

(src)="69"> " It is good to reach consensus and have the name of one candidate .
(trg)="69"> " Este bine să ajungi la consens şi să ai numele unui candidat .

(src)="70"> We need ... give a support to Jeremic .
(trg)="70"> Trebuie să ... îi oferim sprijin lui Jeremic .

(src)="71"> Otherwise we would be frivolous politicians with no common position , " Lagumdzija told reporters in Belgrade after a meeting with Jeremic on March 14th .
(trg)="71"> În caz contrar am fi politicieni frivoli , fără nicio poziţie comună " , a declarat Lagumdzija reporterilor din Belgrad , după întrevederea avută cu Jeremic în 14 martie .

(src)="72"> The SDP became the strongest party on the political scene in BiH in the last general elections in 2010.
(trg)="72"> SDP a devenit cel mai puternic partid de pe scena politică din BiH în ultimele alegeri generale , din 2010 .

(src)="73"> Ironically , the results of that election were the centre of the party 's tension .
(trg)="73"> În mod ironic , rezultatele respectivelor alegeri au fost miezul tensiunii din partid .

(src)="74"> Many party members felt that Lagumdzija 's decision to form a coalition with the Party of Democratic Action ( SDA ) was autocratic -- and was considered a betrayal by most of the party cadres and citizens who supported the SDP in the elections .
(trg)="74"> Mulţi membri ai partidului au simţit că decizia lui Lagumdzija de a forma o coaliţie cu Partidul Acţiunii Democrate ( SDA ) a fost autocrată -- şi a fost considerată o trădare de către majoritatea cadrelor de partid şi de către cetăţenii care au sprijinit SDP în alegeri .

(src)="75"> " Lagumdzija and Komsic have ruined the SDP by turning it into a hostage of personal political desires .
(trg)="75"> " Lagumdzija şi Komsic au distrus SDP prin transformarea acestuia într- un ostatic al dorinţelor politice personale .

(src)="76"> Their conflict is only an indication of irresponsibility by the state , " professor at Philosophy Faculty in Sarajevo Enver Kazaz told SETimes .
(trg)="76"> Conflictul lor este doar un indiciu al iresponsabilităţii faţă de stat " , a declarat Enver Kazaz , profesor la Facultatea de Filozofie din Saraievo , pentru SETimes .

(src)="77"> Conflicts have long been present in the SDP .
(trg)="77"> Conflictele sunt prezente de mult timp în SDP .

(src)="78"> Many prominent members have left the party .
(trg)="78"> Mulţi membri proeminenţi au părăsit partidul .

(src)="79"> " The party forgets the principles of social democracy .
(trg)="79"> " Partidul uită principiile democraţiei sociale .

(src)="80"> This is its fundamental principle , and these events in the party are the price of that act , " former SDP member Senad Pecanac told SETimes .
(trg)="80"> Acesta este principiul său fundamental şi aceste evenimente din partid sunt preţul acestui act " , a declarat Senad Pecanac , fost membru SDP , pentru SETimes .

(src)="81"> Sulejman Tihic , a leader of the SDA , said he believes that the Komsic 's resignation could influence the country 's foreign policy .
(trg)="81"> Sulejman Tihic , un lider al SDA , şi- a exprimat convingerea că demisia lui Komsic ar putea influenţa politica externă a ţării .

(src)="82"> " This can complicate the functioning of the BiH presidency and the ministry of foreign affairs with regard to the fact that Komsic , together with other members of the presidency , are in charge of foreign policy , " Tihic told SETimes .
(trg)="82"> " Aceasta poate complica funcţionarea preşedinţiei şi a ministerului afacerilor externe deoarece Komsic şi ceilalţi membri ai preşedinţiei sunt responsabili pentru politica externă " , a declarat Tihic publicaţiei SETimes .

(src)="83"> Just months before the October local elections , the resignation has shaken voters , and puts the SDP in a difficult position in light of Komsic 's popularity .
(trg)="83"> Având loc cu doar câteva luni înaintea alegerilor locale din octombrie , demisia i- a zguduit pe alegători şi pune SDP într- o poziţie dificilă , dată fiind popularitatea lui Komsic .

(src)="84"> " He never favored one nation .
(trg)="84"> " El nu a fost niciodată în favoarea vreunei naţiuni .

(src)="85"> He fought for the country , for BiH .
(trg)="85"> El a luptat pentru ţară , pentru BiH .

(src)="86"> Because of that I was motivated to vote for him , " Selma Gunic of Sarajevo told SETimes .
(trg)="86"> Din această cauză am fost motivată să votez pentru el " , a declarat Selma Gunic din Saraievo pentru SETimes .

(src)="87"> " This country needs politicians like Komsic .
(trg)="87"> " Această ţară are nevoie de politicieni precum Komsic .

(src)="88"> If a party has betrayed his views the logical step is to leave it .
(trg)="88"> Dacă un partid i- a înşelat viziunile , pasul logic este să îl părăsească .

(src)="89"> These moves are reason for more intensely supporting him , " Tulza resident Ivica Tomic told SETimes .
(trg)="89"> Aceste gesturi sunt un motiv pentru a- l sprijini şi mai mult " , a declarat Ivica Tomic , un locuitor din Tuzla , pentru SETimes .

(src)="90"> Moldova 's new president to focus on reform , integration
(trg)="90"> Noul preşedinte al Moldovei se concentrează asupra refomei şi integrării

(src)="91"> After almost three years with no leader , Moldova now has a new president .
(trg)="91"> După aproape trei ani fără lider , Moldova are acum un nou preşedinte .

(src)="92"> By Alina Radu for Southeast European Times in Chisinau -- 21/ 03/ 12
(trg)="92"> De Alina Radu , din Chişinău pentru Southeast European Times -- 21/ 03/ 12

(src)="93"> Moldova 's new president , Nicolae Timofti , is the country 's first leader in almost three years . [ Reuters ]
(trg)="93"> Noul preşedinte al Moldovei , Nicolae Timofti , este primul lider al ţării după aproape trei ani . [ Reuters ]

(src)="94"> Moldova 's new president , 64-year-old former judge Nicolae Timofti , has promised to lead the country on the European accession path .
(trg)="94"> Noul preşedinte al Moldovei , fostul judecător Nicolae Timofti , de 64 de ani , a promis că va conduce ţara pe calea către aderarea europeană .

(src)="95"> But he must overcome several challenges in order to do so .
(trg)="95"> Dar el trebuie să depăşească câteva probleme pentru a face aceasta .

(src)="96"> Timofti assumes the post after a narrow vote last week .
(trg)="96"> Timofti preia postul după un vot strâns ce a avut loc săptămâna trecută .

(src)="97"> The country has been without a leader for almost three years .
(trg)="97"> Ţara nu are lider de aproape trei ani .

(src)="98"> " One of the most important state institutions is paralised .
(trg)="98"> " Una dintre cele mai importante instituţii ale statului este paralizată .

(src)="99"> The vital process of country development have been affected by the instablity and uncertainty , " Timofti told parliament on Monday ( March 19th ) as the lawmakers validated the March 16th election .
(trg)="99"> Procesele vitale ale dezvoltării ţării au fost afectate de instabilitate şi incertitudine " , a declarat Timofti parlamentului luni ( 19 martie ) , în timp ce parlamentarii au validat alegerile din 16 martie .

(src)="100"> Topping his agenda will be to solve the political deadlock .
(trg)="100"> Prioritară pe agenda sa va fi soluţionarea impasului politic .