# en/setimes.en-hr.xml.gz
# hr/setimes.en-hr.xml.gz


(src)="1"> Kosovo 's privatisation process is under scrutiny
(trg)="1"> Proces privatizacije na Kosovu pod povećalom

(src)="2"> Kosovo is taking a hard look at its privatisation process in light of recurring complaints .
(trg)="2"> Kosovo ozbiljno analizira proces privatizacije u svjetlu učestalih pritužbi .

(src)="3"> By Muhamet Brajshori for Southeast European Times in Pristina -- 21/ 03/ 12
(trg)="3"> Muhamet Brajshori za Southeast European Times iz Prištine -- 21/ 03/ 12

(src)="4" deprel="amod"> Feronikel was privatised five years ago , and is still in business , but operates amid concerns for workers’ safety . [ Reuters ]
(trg)="4"> Feronikel je privatiziran prije pet godina i još uvijek posluje , ali u ozračju zabrinosti za sigurnost radnika . [ Reuters ]

(src)="5"> On paper at least , it looks like a great idea .
(trg)="5"> Barem na papiru , izgleda kao odlična ideja .

(src)="6"> The government sells a business , gets out from under the yoke of management , and money from the sale helps to fund the state budget .
(trg)="6"> Vlada prodaje poduzeća , rješava se opterećenja njihovog upravljanja , a novac od prodaje pomaže punjenju državnog proračuna .

(src)="7"> But in Kosovo , critics say the legal process involved with privatisation is both complex and politically charged , which will have a long-term impact on the economy .
(trg)="7"> Ali na Kosovu , kritičari kažu da je pravni proces koji se odnosi na privatizaciju složen i politički naelektriziran , što ima dugoročan utjecaj na gospodarstvo .

(src)="8"> They say some owners or employees can take advantage of specific loopholes while others get almost nothing .
(trg)="8"> Kažu da neki vlasnici i zaposlenici mogu iskoristiti određene rupe u zakonu dok drugi ne dobivaju gotovo ništa .

(src)="9"> There is also an ethnic component , since individuals from various communities can say that discrimination -- either ongoing or previous -- affected their ability to benefit from privatisation .
(trg)="9"> A postoji i etnička komponenta , s obzirom da pojedinici iz različitih zajednica mogu reći da diskriminacija -- bilo sada ili ranije -- utječe na mogućnost da izvuku korist iz privatizacije .

(src)="10"> Esat Berisha is one such example .
(trg)="10"> Esat Berisha je jedan takav primjer .

(src)="11"> " My father worked at Hidroteknika , [ as did ] I until December 1990 , but then I was removed because Serbian authorities removed us .
(trg)="11"> " Moj je otac radio u tvrtki Hidroteknika , [ kao i ja ] do prosinca 1990 . godine , ali onda sam izgubio posao zato što su nas srpske vlasti otpustile .

(src)="12"> And after the war I hoped to get back to my job , but it never happened . "
(trg)="12"> Nadao sam se da ću nakon rata dobiti natrag svoj posao , ali to se nije dogodilo . "

(src)="13"> After Hidroteknika was privatised in 2006 , " I never got any compensation , and the worst is that the company does not exist anymore , because the new owner has changed the destiny of it , " Berisha told SETimes .
(trg)="13"> Nakon što je Hidroteknika privatizirana 2006 . godine , " nisam dobio nikakvu naknadu , a najgore je to što tvrtka više ne postoji , s obzirom da je novi vlasnik promijenio njezinu namjenu " , rekao je Berisha za SETimes .

(src)="14"> In some cases , companies were bought more for the land than for any desire to keep operating them .
(trg)="14"> U nekim slučajevima , tvrtke su kupovane više zbog zemljišta nego zbog želje da se nastavi s radom .

(src)="15"> He is not alone : discriminatory legislation imposed by the Milosevic regime forced thousands in Kosovo to leave their jobs .
(trg)="15"> On nije usamljen : diskriminatorni zakon koji je nametnuo Miloševićev režim primorao je tisuće Kosovara da napuste svoje poslove .

(src)="16"> Beyond that , many companies that have been privatised have changed work locations , and very often employees , like Berisha , are shed from payrolls , prompting frequent protests in front of the Privatisation Agency .
(trg)="16"> Osim toga , mnoge tvrtke koje su privatizirane promijenile su lokaciju poslovanja , i vrlo često se zaposleni , kao što je Berisha , brišu s isplatnih lista , što dovodi do čestih prosvjeda ispred Agencije za privatizaciju .

(src)="17"> Dardan Sejdiu , an economy expert from the Vetvendosje Movement , is a vocal critic .
(trg)="17"> Dardan Sejdiu , ekonomski stručnjak iz pokreta Vetvendosje , glasni je kritičar toga .

(src)="18"> " A decade later , we see that the economy is terribly unstructured .
(trg)="18"> " Desetljeće kasnije , vidimo da je gospodarstvo užasno nestrukturirano .

(src)="19"> Most manufacturing companies no longer exist or are used for storage of goods ; efficiency as a concept seems were only words and unemployment is deepening .
(trg)="19"> Većina proizvodnih tvrtki više ne postoji ili se koriste za skladištenje robe ; učinkovitost kao koncept , čini se , bile su samo riječi , a nezaposlenost se produbljuje .

(src)="20"> And ultimately the number of foreign investors has been symbolic , and the amount invested by them was symbolic , " Sejdiu told SETimes .
(trg)="20"> Na koncu je i broj stranih ulagača bio samo simboličan , kao i iznos koji su uložili " , rekao je Sejdiu za SETimes .

(src)="21"> More than 600m euros that were transferred to banks abroad and unused by Kosovo 's government are the result of the privatisation of public and state-owned companies in recent years .
(trg)="21"> Više od 600 milijuna eura prebačenih u banke u inozemstvu , a koje kosovska vlada ne koristi , donijela je privatizacija javnih i državnih tvrtki posljednjih godina .

(src)="22"> Sejdiu says it 's too little , that some countries in the region have sold just one or a few companies for that amount .
(trg)="22"> Sejdiu kaže da je to premalo , te da su neke zemlje u regiji prodavale samo jednu ili nekoliko tvrtki po toj cijeni .

(src)="23"> Seb Bytyci , executive director of Balkan Policy Institute , agrees .
(trg)="23"> Seb Bytyci , izvršni ravnatelj Instituta za balkansku politiku , slaže se s time .

(src)="24"> " The main shortcomings are selling for lower prices , as the value [ of the companies ] decreased due to mismanagement , dysfunction of enterprises , and corruption charges , " he told SETimes .
(trg)="24"> " Glavni nedostatci su prodaja po niskim cijenama , s obzirom da se vrijednost [ tvrtki ] smanjivala zbog lošeg upravljanja , nefunkcioniranja tvrtki i optužbi za korupciju " , rekao je za SETimes .

(src)="25"> There is also the cost of opportunity lost : " In some cases , privatisation may have led to better services and efficiency . "
(trg)="25"> Tu su i troškovi izgubljenih mogućnosti : " U nekim slučajevima , privatizacija je mogla donijeti bolje usluge i učinkovitost . "

(src)="26" deprel="dobj"> Sejdiu says that , in hindsight , the process " was hastily done … without a plan for economic development " and that privatisation has led to major problems for workers .
(trg)="26"> Sejdiu kaže kako je , iz ove perspektive , proces " bio prenagljen … bez plana za gospodarski razvoj " , te da je privatizacija dovela do velikih problema za radnike .

(src)="27"> He cites companies in the eastern Ana Morava region , where there were formerly " closed to 17,000 workers in enterprises which are now privatized .
(trg)="27"> Ukazuje na tvrtke u istočnoj regiji Ana Morava , gdje je ranije bilo " gotovo 17. 000 radnika u poduzećima koja su sada privatizirana .

(src)="28"> Today these enterprises employ [ less than ] 1,700 of them -- not even 10 % of the workforce was maintained , " Sejdiu argued .
(trg)="28"> Danas ta poduzeća zapošljavaju [ manje od ] 1. 700 njih -- niti 10 posto radne snage nije zadržano " , tvrdi Sejdiu .

(src)="29"> Bytyci says strong workers ' unions would have lead to better outcomes .
(trg)="29"> Bytyci kaže kako bi jači sindikati doveli do boljih ishoda .

(src)="30"> " Here the main problem is lack of true unions .
(trg)="30"> " Ovdje je glavni problem nepostojanje pravih sindikata .

(src)="31"> Workers were not able to negotiate a deal that provides an easier transition .
(trg)="31"> Radnici nisu mogli ispregovarati sporazum koji omogućava lakšu tranziciju .

(src)="32"> So many workers are dismissed .
(trg)="32"> Toliko je radnika otpušteno .

(src)="33"> As for those who continue to work , [ there is no ] guarantee for their safety at work .
(trg)="33"> Kada su u pitanju oni koji i dalje rade , [ ne postoji ] jamstvo za sigurnost na radu .

(src)="34"> Ferronikeli is a flagrant case where a lack of political will to fix the issue of job security threatens workers ' lives , " he told SETimes .
(trg)="34"> Ferronikeli je flagrantan slučaj u kojemu nedostatak političke volje da se riješi pitanje sigurnosti na radu ugrožava živote radnika " , rekao je za SETimes .

(src)="35"> In the recent months , several workers at the Feronikel company in central Kosovo have been injured , forcing Parliament Speaker Jakup Krasniqi to call for better and safer working conditions .
(trg)="35"> Posljednjih mjeseci ozlijeđeno je više radnika tvrtke Feronikel u središnjem Kosovu , što je primoralo predsjednika parlamenta Jakupa Krasniqija da pozove na stvaranje boljih i sigurnijih uvjeta rada .

(src)="36"> Feronikel was privatised in 2007.
(trg)="36"> Feronikel je privatiziran 2007 . godine .

(src)="37"> Media mogul 's sentence renews debate in Macedonia
(trg)="37"> Kazna medijskom mogulu obnovila raspravu u Makedoniji

(src)="38"> Some allege the verdict of Velija Ramkovski is an attack on media freedom , but others claim the evidence of his crimes proves otherwise .
(trg)="38"> Neki tvrde da je presuda Veliji Ramkovskom napad na slobodu medija , dok drugi tvrde kako dokazi o njegovim kaznenim djelima govore suprotno .

(src)="39"> By Klaudija Lutovska for Southeast European Times in Skopje -- 21/ 03/ 12
(trg)="39"> Klaudija Lutovska za Southeast European Times iz Skoplja -- 21/ 03/ 12

(src)="40"> Media mogul Velija Ramkovski was sentenced to 13 years in prison for tax evasion and money laundering . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]
(trg)="40"> Medijski mogul Velija Ramkovski osuđen je na 13 godina zatvora zbog utaje poreza i pranja novca . [ Tomislav Georgiev/ SETimes ]

(src)="41"> A criminal verdict and prison sentence against media mogul Velija Ramkovski , a frequent critic of the Macedonian government , threatens to have a chilling effect on the press , according to journalists in the small Balkan nation .
(trg)="41"> Kaznena presuda i zatvorska kazna medijskom mogulu Veliji Ramkovskom , koji je često kritizirao makedonsku vladu , mogla bi zaplašiti medije , kažu novinari u toj maloj balkanskoj državi .

(src)="42"> Ramkovski , former owner of the A1 television station , four newspapers and other enterprises , was sentenced in Skopje criminal court on March 14th to 13 years in prison for money laundering , criminal conspiracy , abuse of position and tax evasion ; 19 accomplices received prison terms of two to seven years .
(trg)="42"> Ramkovski , bivši vlasnik televizijske postaje A1 , četiriju novina i drugih poduzeća , osuđen je na Kaznenom sudu u Skoplju 14 . ožujka na 13 godina zatvora zbog pranja novca , kriminalne zavjere , zloporabe položaja i utaje poreza ; 19 suučesnika dobilo je zatvorske kazne u trajanju od dvije do sedam godina .

(src)="43"> A1 TV and four newspapers were closed for failing to pay taxes and fulfill obligations to creditors .
(trg)="43"> Televizija A1 i četiri novine zatvoreni su zato što nisu plaćali porez i ispunjavali obveze prema vjerovnicima .

(src)="44"> " The impression is that the actions undertaken towards these media , for which the verdicts were given , are selective and the institutions do not use the same methods in applying the laws towards all media , " Macedonia Media Institute director Biljana Petkovska told SETimes .
(trg)="44"> " Dojam je da su koraci poduzeti prema tim medijima , kojima su izrečene presude , selektivni te da institucije ne koriste iste metode u provođenju zakona prema svim medijima " , izjavila je za SETimes ravnateljica Medijskog instituta Makedonije Biljana Petkovska .

(src)="45"> Some journalists , particularly former A1 TV employees , maintain that case , nicknamed " Cobweb , " represents a fight between the government and the then most powerful TV station in Macedonia that was critical of its policies and in support of the opposition .
(trg)="45"> Neki novinari , a posebice bivši zaposlenici A1 TV , tvrde da taj slučaj , pod nazivom " Paukova mreža " , predstavlja borbu između vlade i tada najmoćnije televizijske postaje u Makedoniji , koja je kritizirala njezinu politiku i podupirala oporbu .

(src)="46"> " The current political establishment is going to put under absolute control every free thought and every opinion that is against it .
(trg)="46"> " Sadašnje političke elite stavit će pod apsolutni nadzor svaku slobodnu misao i svako mišljenje koje je protiv njih .

(src)="47"> Its goal , and today that is proven , was to quiet A1 TV and Velija Ramkovski as carriers of the struggle against the dictatorship of [ Prime Minister ] Nikola Gruevski , " former A1 TV editor and opposition Sandzak League MP Safet Bishevac said .
(trg)="47"> Njihov cilj , a danas se to i pokazalo , bilo je ušutkati A1 TV i Veliju Ramkovskog , kao nositelje borbe protiv diktature [ premijera ] Nikole Gruevskog " , izjavio je bivši urednik A1 TV i zastupnik oporbene Sandžačke lige Safet Biševac .

(src)="48"> Officials responded that A1 TV has been treated the same as any other organisation , Ramkovski was guilty of years of criminal activity .
(trg)="48"> Dužnosnici su odgovorili da je A1 TV tretirana isto kao bilo koja druga tvrtka , i da je Ramkovski kriv za višegodišnje kriminalne aktivnosti .

(src)="49"> " This is an uncompromising fight against crime and corruption that exist in all countries , but whose sanction depends mostly on the political will of relevant factors and the ability and capacity of institutions to independently perform their work , " ruling VMRO MP Antono Milososki told SETimes .
(trg)="49"> " Ovo je beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije koji postoje u svim zemljama , ali čije sankcioniranje ovisi uglavnom o političkoj volji relevantnih čimbenika i sposobnosti institucija da neovisno rade svoj posao " , rekao je zastupnik vladajuće VMRO Antonio Milošoski za SETimes .

(src)="50"> Prosecutors supplied 25 witnesses who testified that Ramkovski evaded paying 4.5m euros in taxes and gained 17.5m euros through frauddulant means -- such as by issuing bills with false content .
(trg)="50"> Tužitelji su izveli 25 svjedoka koji su rekli da je Ramkovski izbjegavao platiti 4, 5 milijuna eura poreza , te da je prisvojio 17, 5 milijuna eura kroz prijevare -- kao što je izdavanje računa s lažnim sadržajem .

(src)="51"> Ramkovski operated through his 15 firms -- also active in Turkey and the US -- which he headquartered at the A1 TV address .
(trg)="51"> Ramkovski je djelovao preko svojih 15 tvrtki -- koje posluju i u Turskoj i Sjedinjenim Američkim Državama -- čije je sjedište naveo na adresi A1 TV .

(src)="52"> According to Transparency International Macedonia 's section President Sladjana Taseva , the concern is more about the government freezing and confiscating A1 TV 's assets .
(trg)="52"> Prema riječima predsjednice makedonskog ogranka Transparency Internationala Slađane Taseve , više brine to što je vlada zamrznula i zaplijenila imovinu A1 TV .

(src)="53"> Taseva said Transparency has filed a petition with Macedonia 's Constitutional Court to examine the legality of the seizure .
(trg)="53"> Taseva je rekla da je Transparency podnio zahtjev Ustavnom sudu Makedonije za preispitivanje zakonitosti zapljene .

(src)="54"> " I am convinced Cobweb will have its epilogue in international courts , " Taseva said .
(trg)="54"> " Uvjerena sam da će " Paukova mreža " imati svoj epilog na međunarodnim sudovima " , rekla je Taseva .

(src)="55"> Others , like veteran journalist Mirka Velinovska , argued there are no arguments to substantiate the complaints regarding media freedom .
(trg)="55"> Neki drugi , kao što je iskusna novinarka Mirka Velinovska , tvrde da ne postoje argumenti koji potkrepljuju pritužbe vezane za slobodu medija .

(src)="56"> " Do you want the law to be upheld or not ?
(trg)="56"> " Želite li da se zakon poštuje ili ne ?

(src)="57"> Freedom of speech in Macedonia is alive and well and the A1 TV journalists who lost their jobs are working again in the profession .
(trg)="57"> Sloboda govora u Makedoniji živa je i zdrava , a novinari sa A1 TV koji su ostali bez posla sada ponovno rade u svojoj profesiji .

(src)="58"> Some ... received funds from foreign supporters and opened their own media ; others are employed in domestic media .
(trg)="58"> Neki ... su dobili novčanu potporu iz inozemstva i otvorili vlastite medije ; ostali su zaposleni u domaćim medijima .

(src)="59"> Where here is freedom of speech challenged ? " Velinovska told SETimes .
(trg)="59"> Na koji je način ugrožena sloboda medija ? " , rekla je Velinovska za SETimes .

(src)="60"> BiH 's Komsic resigns from his party
(trg)="60"> Član Predsjedništva BiH Komšić podnio ostavku u svojoj stranci

(src)="61"> BiH presidency member Zeljko Komsic has turned his back on the ruling Social Democratic Party , shaking the political scene in the country .
(trg)="61"> Član Predsjedništva BiH Željko Komšić okrenuo je leđa vladajućoj Socijaldemokratskoj partiji , uzdrmavši političku scenu u zemlji .

(src)="62"> By Bedrana Kaletovic for Southeast European Times in Tuzla -- 21/ 03/ 12
(trg)="62"> Bedrana Kaletović za Southeast European Times iz Tuzle -- 21/ 03/ 12

(src)="63"> Zeljko Komsic will continue in his post as a BiH tripartite presidency member . [ Reuters ]
(trg)="63"> Željko Komšić nastavit će obnašati funkciju člana tročlanog Predsjedništva BIH . [ Reuters ]

(src)="64"> Bosnia and Herzegovina ( BiH ) presidency member Zeljko Komsic resigned from his post as Social Democratic Party ( SDP ) vice president and longtime member of the party 's senior leadership on Tuesday ( March 20th ) .
(trg)="64"> Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine ( BiH ) Željko Komšić podnio je u utorak ( 20 . ožujka ) ostavku na mjesto potpredsjednika Socijaldemokratske partije ( SDP ) i dugogodišnje članstvo u najvišem vodstvu stranke .

(src)="65"> Komsic , the Croatian member of the tripartite presidency , is one of the most popular politicians in the Federation of Bosnia and Herzegovina .
(trg)="65"> Komšić , hrvatski član tročlanog predsjedništva , jedan je od najpopularnijih političara u Federaciji Bosne i Hercegovine .

(src)="66"> " I remain a member of the [ BiH ] presidency and I will continue in this position to work at full capacity with all obligations to the state , " Komsic told the media after announcing his resignation from the party .
(trg)="66"> " Ostajem član Predsjedništva [ BiH ] i nastavljam na tom položaju raditi u punom kapacitetu sa svim obvezama prema državi " , izjavio je Komšić medijima nakon što je priopćio da podnosi ostavku na sve funkcije u stranci .

(src)="67"> Although there has been no reaction from SDP , many speculate that Komsic 's abrupt move stems from his falling out with party President Zlatko Lagumdzija , who supported Serbian Foreign Minister Vuk Jeremic 's candidacy for UN secretary-general .
(trg)="67"> Iako iz SDP- a nije bilo reakcija , mnogi nagađaju da Komšićev nagli potez proizlazi iz njegova neslaganja s predsjednikom stranke Zlatkom Lagumdžijom , koji je podržao kandidaturu srpskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića za predsjedavajućeg Glavne skupštine UN- a .

(src)="68"> The SDP president 's visit to Belgrade last week was the culmination of the disagreement , as Lagumdzija ignored the opposition to his support for Jeremic from Komsic and party members and supporters .
(trg)="68"> Posjet predsjednika SDP- a Beogradu prošlog tjedna bio je vrhunac neslaganja , jer je Lagumdžija ignorirao protivljenje Komšića , članova i pristaša stranke njegovoj potpori Jeremiću .

(src)="69"> " It is good to reach consensus and have the name of one candidate .
(trg)="69"> " Bilo bi dobro da dođe do konsenzusa i da imamo jednog kandidata .

(src)="70"> We need ... give a support to Jeremic .
(trg)="70"> Mi trebamo ... dati potporu Jeremiću .

(src)="71"> Otherwise we would be frivolous politicians with no common position , " Lagumdzija told reporters in Belgrade after a meeting with Jeremic on March 14th .
(trg)="71"> U suprotnom ćemo biti neozbiljni političari bez zajedničkog stajališta " , rekao je Lagumdžija novinarima u Beogradu nakon sastanka s Jeremićem 14 . ožujka .

(src)="72"> The SDP became the strongest party on the political scene in BiH in the last general elections in 2010.
(trg)="72"> SDP je postao najjača stranka na političkoj sceni u BiH na posljednjim općim izborima 2010 . godine .

(src)="73"> Ironically , the results of that election were the centre of the party 's tension .
(trg)="73"> Ironično je što su upravo rezultati tih izbora izvor napetosti unutar stranke .

(src)="74"> Many party members felt that Lagumdzija 's decision to form a coalition with the Party of Democratic Action ( SDA ) was autocratic -- and was considered a betrayal by most of the party cadres and citizens who supported the SDP in the elections .
(trg)="74"> Mnogi članovi stranke smatrali su da je Lagumdžijina odluka o ulasku u koaliciju sa Strankom demokratske akcije ( SDA ) bila autokratska -- a potpunom izdajom proglasila ju je i većina stranačkih krugova , kao i građana koji su izrazili potporu SDP- u na izborima .

(src)="75"> " Lagumdzija and Komsic have ruined the SDP by turning it into a hostage of personal political desires .
(trg)="75"> " Lagumdžija i Komšić upropastili su SDP pretvorivši ga u taoca osobnih političkih ambicija .

(src)="76"> Their conflict is only an indication of irresponsibility by the state , " professor at Philosophy Faculty in Sarajevo Enver Kazaz told SETimes .
(trg)="76"> Njihov sukob samo je pokazatelj neodgovornosti države " , izjavio je za SETimes profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz .

(src)="77"> Conflicts have long been present in the SDP .
(trg)="77"> Sukobi u SDP- u postoje odavno .

(src)="78"> Many prominent members have left the party .
(trg)="78"> Mnogi istaknuti članovi napustili su stranku .

(src)="79"> " The party forgets the principles of social democracy .
(trg)="79"> " Stranka zaboravlja načela socijaldemokracije .

(src)="80"> This is its fundamental principle , and these events in the party are the price of that act , " former SDP member Senad Pecanac told SETimes .
(trg)="80"> To je njezino temeljno načelo i ova zbivanja u stranci su cijena toga " , izjavio je za SETimes Senad Pećanac , bivši član SDP- a .

(src)="81"> Sulejman Tihic , a leader of the SDA , said he believes that the Komsic 's resignation could influence the country 's foreign policy .
(trg)="81"> Sulejman Tihić , čelnik SDA , smatra da bi Komšićeva ostavka mogla utjecati na vanjsku politiku zemlje .

(src)="82"> " This can complicate the functioning of the BiH presidency and the ministry of foreign affairs with regard to the fact that Komsic , together with other members of the presidency , are in charge of foreign policy , " Tihic told SETimes .
(trg)="82"> " Ovo bi moglo zakomplicirati funkcioniranje Predsjedništva BiH i Ministarstva vanjskih poslova zbog činjenice da je Komšić , zajedno s ostalim članovima predsjedništva , zadužen za vanjsku politiku " , rekao je Tihić za SETimes .

(src)="83"> Just months before the October local elections , the resignation has shaken voters , and puts the SDP in a difficult position in light of Komsic 's popularity .
(trg)="83"> Samo nekoliko mjeseci uoči listopadskih lokalnih izbora , ostavka je uzdrmala birače i dovela SDP u nepovoljan položaj , s obzirom na Komšićevu popularnost .

(src)="84"> " He never favored one nation . He fought for the country , for BiH .
(trg)="84"> " On nikada nije favorizirao jedan narod , nego se borio za državu , za BiH .

(src)="85"> Because of that I was motivated to vote for him , " Selma Gunic of Sarajevo told SETimes .
(trg)="85"> To je bio moj motiv da glasujem za njega " , izjavila je za SETimes Selma Gunić iz Sarajeva .

(src)="86"> " This country needs politicians like Komsic .
(trg)="86"> " Zemlji su potrebni političari kao što je Komšić .

(src)="87"> If a party has betrayed his views the logical step is to leave it .
(trg)="87"> Ako je stranka iznevjerila njegova stajališta , logično je da je napusti .

(src)="88"> These moves are reason for more intensely supporting him , " Tulza resident Ivica Tomic told SETimes .
(trg)="88"> Zbog toga ga još snažnije podupirem " , rekao je stanovnik Tuzle Ivica Tomić za SETimes .

(src)="89"> Moldova 's new president to focus on reform , integration
(trg)="89"> Novi predsjednik Moldavije usmjerit će se na reforme i integraciju

(src)="90"> After almost three years with no leader , Moldova now has a new president .
(trg)="90"> Nakon gotovo tri godine bez čelnika , Moldavija sada ima novog predsjednika .

(src)="91"> By Alina Radu for Southeast European Times in Chisinau -- 21/ 03/ 12
(trg)="91"> Alina Radu za Southeast European Times iz Kišinjeva -- 21/ 03/ 12

(src)="92"> Moldova 's new president , Nicolae Timofti , is the country 's first leader in almost three years . [ Reuters ]
(trg)="92"> Novi predsjednik Moldavije , Nicolae Timofti , prvi je čelnik te zemlje u gotovo tri godine . [ Reuters ]

(src)="93"> Moldova 's new president , 64-year-old former judge Nicolae Timofti , has promised to lead the country on the European accession path .
(trg)="93"> Novi predsjednik Moldavije , 64- godišnji bivši sudac Nicolae Timofti , obećao je da će voditi zemlju putem pridruživanja Europi .

(src)="94"> But he must overcome several challenges in order to do so .
(trg)="94"> Međutim , kako bi to ostvario , mora nadvladati nekoliko izazova .

(src)="95"> Timofti assumes the post after a narrow vote last week .
(trg)="95"> Timofti preuzima funkciju nakon tijesnog glasovanja prošlog tjedna .

(src)="96"> The country has been without a leader for almost three years .
(trg)="96"> Zemlja je bila bez čelnika gotovo tri godine .

(src)="97"> " One of the most important state institutions is paralised .
(trg)="97"> " Jedna od najvažnijih državnih institucija je paralizirana .

(src)="98"> The vital process of country development have been affected by the instablity and uncertainty , " Timofti told parliament on Monday ( March 19th ) as the lawmakers validated the March 16th election .
(trg)="98"> Važan proces razvoja države ugrožen je zbog nestabilnosti i neizvjesnosti " , rekao je Timofti parlamentu u ponedjeljak ( 19 . ožujka ) kada su zastupnici potvrdili rezultate izbora od 16 . ožujka .

(src)="99"> Topping his agenda will be to solve the political deadlock .
(trg)="99"> Njegova prva zadaća bit će rješavanje političkog zastoja .

(src)="100"> Many debates have concluded that the constitution has to be changed , allowing the next president to be elected by the citizens , not the politically divided parliament .
(trg)="100"> U mnogim raspravama zaključeno je da se ustav mora promijeniti , i omogućiti da sljedećeg predsjednika izaberu građani , a ne politički podijeljen parlament .