# el/setimes.el-en.xml.gz
# en/setimes.el-en.xml.gz


(src)="1"> Η Σερβία τα κατάφερε στην επισκόπηση του ΔΝΤ , εν όψει των εκλογών
(trg)="1"> Serbia sails through IMF review , ahead of elections

(src)="2"> Η πρώτη αξιολόγηση του ΔΝΤ στο πλαίσιο της προληπτικής εφεδρικής συμφωνίας πήγε καλά .
(trg)="2"> The IMF 's first review under the precautionary stand-by arrangement went well .

(src)="3"> Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα παραμένει : πόσο θα τα καταφέρει ο κυβερνητικός συνασπισμός κατά τις προσεχείς εκλογές ;
(trg)="3"> But the big question remains : how closely will the ruling coalition manage the purse strings during the upcoming election ?

(src)="4"> Του Γκεόργκι Μίτεφ Σάντεκ για τους Southeast European Times στο Βελιγράδι -- 25/ 11/ 11
(trg)="4"> By Georgi Mitev Shantek for Southeast European Times in Belgrade -- 25/ 11/ 11

(src)="5"> Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας στο Βελιγράδι . [ Νικόλα Μπαρμπούτοφ/ SETimes ]
(trg)="5"> The National Bank of Serbia in Belgrade . [ Nikola Barbutov/ SETimes ]

(src)="6"> Η Αποστολή του ΔΝΤ στο Βελιγράδι αυτό το μήνα , με επικεφαλής τον Μαρκ Άλεν , εκπρόσωπο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη , πραγματοποίησε την πρώτη αξιολόγησή της στο πλαίσιο της προληπτικής εφεδρικής συμφωνίας ύψους 1, 2 δισ . ευρώ , την οποία διαπραγματεύτηκε η Σερβία στις 29 Σεπτεμβρίου .
(trg)="6"> This month 's IMF Mission to Belgrade , led by Mark Allen , representative for Central and Eastern Europe , performed its first review under the precautionary stand-by arrangement worth 1.2 billion euros , which Serbia negotiated on September 29th .

(src)="7"> Μέχρι στιγμής , όλα καλά .
(trg)="7"> So far , so good .

(src)="8"> Η συμφωνία τιμάται και το Σερβικό τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό .
(trg)="8"> The agreement is being honoured and the Serbian banking system is stable .

(src)="9"> Λόγω της ηγεσίας της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας και της καλής κεφαλαιουχικής βάσης των τραπεζών στην περίοδο προ κρίσης , ο πληθωρισμός πέφτει ενώ οι δημόσιες δαπάνες διατηρούνται υπό έλεγχο .
(trg)="9"> Due to the leadership of the National Bank of Serbia and a good capital base among banks in the pre-crisis period , inflation is dropping while public spending is being kept in check .

(src)="10"> Η Αποστολή του ΔΝΤ έφυγε από το Βελιγράδι με διαβεβαιώσεις πως η τρύπα στο Σερβικό προϋπολογισμό θα συρρικνωθεί το 2012 σε χαμηλότερο επίπεδο από το 4, 5 % του ΑΕΠ που συμφωνήθηκε γι ' αυτό το έτος .
(trg)="10"> The IMF Mission left Belgrade with assurances that the hole in the Serbian budget will shrink in 2012 to a lower level than the 4.5 % of GDP agreed on for this year .

(src)="11"> Και η Σερβία παραμένει ικανοποιημένη με το αυξημένο έλλειμμα που εγκρίθηκε , το οποίο είχε οριστεί στο 3, 9 % σε διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα πριν από μόλις τρεις μήνες .
(trg)="11"> And Serbia remains satisfied with a higher approved deficit , which had been capped at 3.9 % in negotiations only three months ago .

(src)="12"> Αυτά τα 25 εκατ . ευρώ που " εγκρίθηκαν " σημαίνουν πολλά για την ασθενική οικονομία της Σερβίας .
(trg)="12"> These " approved " 25m euros mean a lot for Serbia 's frail economy .

(src)="13"> Συνεπώς , το Δεκέμβρη , η Σερβία θα καταφέρει να πάρει την πρώτη δόση της πίστωσης , ύψους 190 εκατ . ευρώ , αν και η Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας ( NBS ) Άνα Γκλιγκορίεβιτς αναφέρει πως τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν μόνο σε περίπτωση εγχώριας οικονομικής αποσταθεροποίησης .
(trg)="13" deprel="nsubj"> Thus , in December , Serbia will be able to draw on the first 190m-euro credit line , although National Bank of Serbia ( NBS ) Vice-Governor Ana Gligorijevi ć says this money will only be spent in the event of domestic economic instability .

(src)="14"> Σύμφωνα με ανάλυση της NBS , η Σερβία επί του παρόντος απέχει πολύ από μια τέτοια κατάσταση .
(trg)="14"> According to NBS analysis , Serbia is currently far from such a situation .

(src)="15"> Ο πληθωρισμός μειώνεται από το Μάη , πέφτοντας από το 14, 7 % του Απριλίου σε 8, 7 % τον Οκτώβρη , σε σύγκριση με την ίδια περίοδο από έτος σε έτος .
(trg)="15"> Inflation has been dropping since May , falling from its April level of 14.7 % to 8.7 % in October , compared to the same period year on year .

(src)="16"> Στην Κεντρική Τράπεζα , ελπίζουν πως ο προγραμματισμένος στόχος του 2011 για 4, 5 % ± 1, 5 % θα επιτευχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2012 .
(trg)="16"> At the Central Bank , they hope that the planned goal for 2011 of 4.5 % ± 1.5 % will be achieved in the first quarter of 2012.

(src)="17"> Το πρόβλημα είναι πως το ποσοστό πληθωρισμού εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δυο πράγματα : την επιτυχία της γεωργικής συγκομιδής , και πόσο θα αυξήσει το κράτος τις υποτιμημένες τιμές ηλεκτρισμού , αερίου , οργανισμών κοινής ωφέλειας και βασικών τροφίμων , τα οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα .
(trg)="17"> The problem is that the inflation rate is still largely dependent on two things : the success of the agricultural harvest , and how much the state will raise the undervalued prices of electricity , gas , utilities , and food staples , which it controls directly or indirectly .

(src)="18"> Η τρέχουσα τάση του πληθωρισμού είναι ενθαρρυντική .
(trg)="18"> The current inflationary trend is encouraging .

(src)="19"> Επέτρεψε στην NBS να μειώσει περαιτέρω το βασικό ποσοστό πολιτικής έως 225 βασικούς βαθμούς ( 2, 5 ποσοστιαίες μονάδες ) από τις αρχές του έτους .
(trg)="19"> It allowed the NBS to further drop its key policy rate by as much as 225 base points ( 2.5 percentage points ) since the start of the year .

(src)="20"> Από την άλλη , η βιομηχανική παραγωγή δεν προσφέρει πολλούς λόγους για αισιοδοξία .
(trg)="20"> On the other hand , industrial production gives little reason for optimism .

(src)="21"> Λόγω της εξαιρετικά μειωμένης ζήτησης στην παγκόσμια αγορά -- περισσότερο στην ΕΕ , όπου η Σερβία εξάγει την πλειονότητα των προϊόντων της -- η βιομηχανία δέχεται εξαιρετικές πιέσεις .
(trg)="21"> Due to plummeting demand on the world market -- above all in the EU , where Serbia exports the majority of its products -- industry is subject to extreme pressures .

(src)="22"> Η οικονομική ανάπτυξη αυτό το έτος ορίστηκε σε 2 % , ωστόσο αναμένεται να μειωθεί σε 1, 5 % το επόμενο έτος , με προβλέψεις για περαιτέρω πιθανή μείωση .
(trg)="22"> Economic growth this year will be capped at 2 % , but is expected to drop to 1.5 % next year , with forecasts of further possible contraction .

(src)="23"> Ο Βλάντιμιρ Βούτσκοβιτς , συντάκτης του μηνιαίου οικονομικού δελτίου Macroeconomic Analysis and Trends ( MAT ) , αναφέρει στους SETimes πως " οι εισαγωγές πρώτων υλών μειώνονται , και αυτό δείχνει μια βάθυνση της κρίσης στην παραγωγή .
(trg)="23" deprel="nsubj"> Vladimir Vuč ković , editor of the monthly economics bulletin , Macroeconomic Analysis and Trends ( MAT ) , tells SETimes that " imports of raw materials are dropping , and this points to a deepening of the crisis in production .

(src)="24"> Σε ένα αισιόδοξο σενάριο , η βιομηχανία θα έχει ανάπτυξη 1 % " .
(trg)="24"> In an optimistic scenario , industry would have a growth of 1 % . "

(src)="25"> Μια ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία είναι η ανακοίνωση για το κλείσιμο της δεύτερης υψικαμίνου στο εργοστάσιο US Steel στο Σμεντέρεβο .
(trg)="25"> An even bigger cause for concern is the announced shut down of the second blast furnace at US Steel 's factory in Smederevo .

(src)="26"> Η πρώτη είναι αδρανής εδώ και μισό έτος .
(trg)="26"> The first has been idle for half a year .

(src)="27"> Η επιχείρηση αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα στη Σερβία , υπεύθυνο για περίπου 16, 5 % των συνολικών εξαγωγών της Σερβίας τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους .
(trg)="27"> The company is the biggest exporter in Serbia , responsible for around 16.5 % of Serbia 's total exports in the first nine months of this year .

(src)="28"> Σε μια χώρα όπου η ανεργία είναι πάνω από 22 % , μόνο αυτή η επιχείρηση απασχολεί 5. 300 εργαζομένους .
(trg)="28"> In a country where unemployment is above 22 % , this company alone employs 5,300 workers .

(src)="29"> Κατά την αναχώρησή του από το Βελιγράδι , ο Άλεν του ΔΝΤ ανέφερε ένα καίριο ζήτημα : την πιθανότητα των αυξημένων δημοσίων δαπανών να οδηγήσουν σε κοινοβουλευτικές εκλογές , καθώς οι πολιτικοί προσπαθούν να καλοπιάσουν τους ψηφοφόρους .
(trg)="29"> As he left Belgrade , the IMF 's Allen raised a central issue : the likelihood of ramped up public spending heading into the parliamentary elections , as politicians work to woo voters .

(src)="30"> Η κυβέρνηση αναφέρει πως σκοπεύει να βελτιώσει την είσπραξη φόρων , να κερδίσει μερίδια από δημόσιες επιχειρήσεις και να ενισχύσει τον έλεγχο των δημοσίων προμηθειών .
(trg)="30"> The government says it plans to improve the collection of taxes , earn dividends from public enterprises and boost supervision of public procurement .

(src)="31"> Ωστόσο , εάν αποτύχει αυτό , περαιτέρω διεθνής βοήθεια για τα χρέη θα είναι στην πραγματικότητα αδύνατη .
(trg)="31"> If this fails however , further international indebtedness would be virtually impossible .

(src)="32"> " Το τρέχον επιτόκιο 7, 25 % για τα κρατικά Ευρωομόλογα είναι ήδη πολύ ακριβό σε μια χώρα όπου η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ανέρχεται σε 1, 5 % " , αναφέρει ο Οικονομολόγος Μίροσλαβ Προκοπίεβιτς στους SETimes .
(trg)="32" deprel="dobj"> " The current 7.25 % interest on state Eurobonds is already too expensive for a country where annual GDP growth amounts to 1.5 % , " Economist Miroslav Prokopijevi ć tells SETimes .

(src)="33"> " Ισπανία και Ιταλία -- ως οι επόμενες πιο προβληματικές χώρες της ΕΕ πέραν της Ελλάδος -- πληρώνουν επιτόκιο 6, 6 % και 7, 1 % έτσι είναι σαφές πως για τη Σερβία , ακόμα και το πιο χαμηλό επιτόκιο δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα " .
(trg)="33"> " Spain and Italy -- as the next most problematic EU countries beside Greece -- pay interest of 6.6 % to 7.1 % so it is clear that for Serbia , even the much smaller . interest is not sustainable in the long term . "

(src)="34"> Η Ρουμανία στοχεύει να τετραπλασιάσει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ
(trg)="34"> Romania aims to quadruple EU funds absorption

(src)="35"> Μπορεί η χώρα να σημειώσει μεγάλες βελτιώσεις στον τρόπο που εκμεταλλεύεται τα κονδύλια της ΕΕ ; Ο Λέοναρντ Ορμπάν , επικεφαλής νέου υπουργείου που επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο καθήκον , εξηγεί τι προϋποθέτει .
(trg)="35"> Can the country make big improvements to the way it utilises EU funds ? Leonard Orban , head of a new ministry focused on this task , explains what 's involved .

(src)="36"> Του Πολ Τσιοτσοΐου για τους Southeast European Times στο Βουκουρέστι -- 25/ 11/ 11
(trg)="36"> By Paul Ciocoiu for Southeast European Times in Bucharest -- 25/ 11/ 11

(src)="37"> Ο υπουργός Λέονταρντ Ορμπάν ( αριστερά ) συνομιλεί με τον ανταποκριτή των SETimes Πολ Τσιοτσοΐου . [ Βίκτορ Μπαρμπού/ SETimes ]
(trg)="37"> Minister Leonard Orban ( left ) talks with SETimes correspondent Paul Ciocoiu . [ Victor Barbu/ SETimes ]

(src)="38"> Ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ Λέοναρντ Ορμπάν διορίστηκε πρόσφατα επικεφαλής του νέου υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανίας , το οποίο πρόκειται να διαχειριστεί την αποδοτική χρήση διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ .
(trg)="38"> Former EU Commissioner Leonard Orban was recently appointed to head Romania 's newly created European Affairs Ministry , which is to deal with efficient use of available EU funds .

(src)="39"> Η Ρουμανία έχει βρεθεί στο ναδίρ των μελών του μπλοκ σε ό, τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα .
(trg)="39"> Romania has found itself at the very bottom among members of the bloc when it comes to his issue .

(src)="40"> Ο ανταποκριτής των SETimes Πολ Τσιοτσοΐου συνομίλησε με τον Ορμπάν για τις προκλήσεις που περικλείονται .
(trg)="40"> SETimes correspondent Paul Ciocoiu spoke to Orban about the challenges involved .

(src)="41"> SETimes : Η απόφαση για ίδρυση υπουργείου με αποκλειστικό καθήκον την απόσπαση κονδυλίων της ΕΕ είχε καθυστερήσει ;
(trg)="41"> SETimes : Is the decision to found a ministry specially dedicated to drawing EU funds a belated one ?

(src)="42"> Λέοναρντ Ορμπάν : Η απλή απάντησή μου είναι κάλιο αργά παρά ποτέ .
(trg)="42"> Leonard Orban : My simple answer is better later than never .

(src)="43"> SETimes : Αξιολογήσατε τα προβλήματα που οδηγούν σε κακή εκμετάλλευση κονδυλίων της ΕΕ ; Τι πήγε λάθος ;
(trg)="43"> SETimes : Did you assess the problems leading to poor utilisation of EU funds ? What went wrong ?

(src)="44"> Ορμπάν : Φυσικά και πραγματοποιήσαμε αξιολόγηση , συμπεριλαμβανομένου του τι συμβαίνει στις δομές και στις Αρχές που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ .
(trg)="44"> Orban : Of course we did an assessment , including what is going on at the structures and authorities that manage EU funds .

(src)="45"> Βάσει αυτής της αξιολόγησης , αποφασίσαμε να λάβουμε σειρά μέτρων που αποσκοπούν στο να αυξήσουμε επιτέλους το ποσοστό απορρόφησης .
(trg)="45"> Based on this evaluation we decided to take a series of measures meant to finally increase the absorption rate .

(src)="46"> Υπάρχει πληθώρα προβλημάτων και δυσκολιών -- ανεπαρκή διοικητική ικανότητα και σχετική έλλειψη εμπειρίας στον τομέα αυτό .
(trg)="46"> There are a multitude of problems and difficulties -- insufficient administrative capacity and a certain lack of experience in this field .

(src)="47"> Έχουμε παρατηρήσει διαφορές μεταξύ των κρατικών θεσμών και πως οι κρατικές δομές που τα πήγαν καλύτερα είναι αυτές που διαχειρίζονταν κονδύλια προτού ενταχθεί η Ρουμανία στην ΕΕ , συγκεκριμένα τα προενταξιακά κονδύλια .
(trg)="47"> We have noticed differences among the state institutions and that those state structures that have done better are those that managed funds before Romania joined the EU , namely pre-accession funds .

(src)="48"> Οι άλλοι αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαχείριση των κονδυλίων αυτών .
(trg)="48"> The others encounter bigger difficulties in managing these funds .

(src)="49"> Ταυτόχρονα , έχουμε ανακαλύψει δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραλήπτες όταν προετοιμάζουν και κατόπιν εφαρμόζουν τα προγράμματά τους .
(trg)="49"> At the same time , we have found difficulties that the recipients run into when preparing and then implementing their projects .

(src)="50"> Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται με διαδικασίες οι οποίες είναι πιο περίπλοκες απ ' ό, τι συνήθως .
(trg)="50"> These difficulties relate to procedures that are more complicated than usual .

(src)="51"> Επίσης , δυσκολίες που σχετίζονται με την επιφυλακτική ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα , όπως του τραπεζικού τομέα στον πεδίο αυτό .
(trg)="51"> Also , difficulties related to the hesitant involvement of the private sector , such as the banking sector in this field .

(src)="52"> Αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω ξεκάθαρα : αντιμετωπίζουμε επίσης , για να το θέσω διπλωματικά , συγκεκριμένες παρατυπίες στο σύστημα .
(trg)="52"> But let me say it clearly : we are also facing , to put it diplomatically , certain irregularities in the system .

(src)="53"> SETimes : Έχετε στατιστικές σχετικά με δόλια προγράμματα ;
(trg)="53"> SETimes : Do you have any statistics concerning fraudulent projects ?

(src)="54"> Ορμπάν : Όχι εμείς , αλλά αυτοί που διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις .
(trg)="54"> Orban : Not us , but those who deal with such cases .

(src)="55"> Το τμήμα καταπολέμησης απατών έχει σαφή εικόνα των προγραμμάτων που διερευνούνται , ή όσων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις .
(trg)="55"> The anti-fraud department has a clear view of the projects under investigation , or those against which a legal case is being bought .

(src)="56"> Ωστόσο εάν υπάρχουν , ο αριθμός δεν είναι σημαντικός .
(trg)="56"> But if they exist , either number is not significant .

(src)="57"> SETimes : Βλέπουμε όμως έναν αριθμό με μειωτική τάση ;
(trg)="57"> SETimes : But are we looking at a decreasing number ?

(src)="58"> Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συγκριτικά στοιχεία εδώ , καθώς όσο περισσότερο προτείνουμε να πάρουμε μεγαλύτερα κονδύλια τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να πέσουμε πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις .
(trg)="58"> We do not really have terms of comparison here because the more we propose to attract larger funds the bigger the risk of running into such cases .

(src)="59"> Έχουν υπάρξει προβλήματα σχετικά με δημόσιες προμήθειες οι οποίες έχουν κριθεί συστηματικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .
(trg)="59"> There have been problems concerning public acquisitions that the European Commission has found to be systematic .

(src)="60"> Συνεπώς , έχουμε αλλάξει ριζικά το σύστημα αυτό .
(trg)="60"> Thus , we have radically changed this system .

(src)="61"> SETimes : Από τι αποτελείται το σύστημα δημοσίων προμηθειών και ποιά είναι τα βασικά μέτρα που έχουν ληφθεί προς επιδιόρθωση ;
(trg)="61"> SETimes : What does the public acquisition system consist of and what are the main measures taken to correct it ?

(src)="62"> Ορμπάν : Τα μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη , τόσο νομοθετικές αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί όσο και αλλαγές στο σύστημα .
(trg)="62"> Orban : The measures are under way , both legislative changes that are already in place and changes in the system .

(src)="63"> Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τις δυο κρατικές δομές που διαχειρίζονται τις δημόσιες προμήθειες στο μηχανισμό διαχείρισης κονδυλίων της ΕΕ .
(trg)="63"> The latter include the two state structures that deal in the public acquisitions in the EU funds managing mechanism .

(src)="64"> Αυτό σημαίνει πως οι δυο θεσμοί , από τούδε , θα είναι υπεύθυνοι .
(trg)="64"> That means the two institutions from now on will be held responsible .

(src)="65"> Μέχρι σήμερα , ανεξάρτητα από την απόφαση που λάμβαναν , δεν ήταν κανένας υπόλογος .
(trg)="65"> Thus far , regardless of the decision they took no one was held accountable .

(src)="66"> Τώρα , εντάχθηκαν στο σύστημα και οι δραστηριότητές τους ελέγχονται και πρέπει να διορθωθούν εάν βρεθούν παρατυπίες , ώστε να καταστήσουμε τους θεσμούς αυτούς υπεύθυνους .
(trg)="66"> Now they joined the system and their activity is audited and has to be corrected if flaws are found so as to make these institutions responsible .

(src)="67"> Για να επιτευχθούν οι αλλαγές αυτές , ρισκάραμε να χάσουμε καταβολές κονδυλίων της ΕΕ για έξι μήνες , κίνηση η οποία θα είχε εμποδίσει τις δραστηριότητες για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους .
(trg)="67"> To achieve these changes , we risked being suspended from EU fund payments for six months , a move that would have blocked the activity for the next year 's first semester .

(src)="68"> Γι ' αυτό , η μεταρρύθμιση του συστήματος δημοσίων προμηθειών είναι μακράν η πρώτη προτεραιότητά μας .
(trg)="68"> This is why reforming the public acquisition system is by far our first priority .

(src)="69"> SETimes : Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας ;
(trg)="69"> SETimes : What are your main objectives during your term ?

(src)="70"> Ορμπάν : Σε ό, τι αφορά στην απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ , έχω ορίσει , ως στόχο , να φτάσω ποσοστό απορρόφησης τουλάχιστον 20 % μέχρι το 2013 .
(trg)="70"> As concerns absorption of EU funds , I have established , as a goal , reaching an absorption rate of a minimum 20 % by 2013.

(src)="71"> Αυτό σημαίνει αποδοτική δαπάνη 3, 1 δισ . ευρώ από αυτή τη στιγμή μέχρι τα τέλη του 2012 .
(trg)="71"> That means effectively spending 3.1 billion euros from this very moment until the end of 2012.

(src)="72"> Συγκρίνετε τον αριθμό αυτό με τα 716 εκατ . ευρώ που έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής .
(trg)="72"> Compare that figure to the 716m euros spent so far .

(src)="73"> SETimes : Κάποιοι στην ΕΕ υποστηρίζουν πως οι χώρες που δεν καταφέρνουν να λάβουν σημαντικά ποσά των κονδυλίων που έχουν κατανεμηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2007- 2013 θα πρέπει να λάβουν λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2014- 2020 .
(trg)="73"> SETimes : Some in the EU argue those countries that do not manage to attract a significant amount of the funds allotted from the 2007-2013 EU budget should receive less from 2014-2020 budget .

(src)="74"> Ορμπάν : Ναι , αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε από αυτά τα κράτη μέλη , τους καθαρούς εισφορείς , οι οποίοι επιθυμούν να μειώσουν το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ .
(trg)="74"> Orban : Yes , this is an argument used by those member states , net contributors , who want to reduce their share of the EU budget .

(src)="75"> Γιατί να δώσουν σε Ρουμανία , Βουλγαρία και άλλες χώρες τόσα πολλά χρήματα όταν το ποσοστό απορρόφησης είναι τόσο χαμηλό ;
(trg)="75"> Why give Romania , Bulgaria and other countries so much money when the absorption rate is so low ?

(src)="76"> Εμείς , με τη σειρά μας , θα πρέπει να παρουσιάσουμε δυο αντεπιχειρήματα .
(trg)="76"> We , in turn , will have to present two counter arguments .

(src)="77"> Πρώτον , θα πρέπει να βελτιώσουμε την εγχώρια κατάσταση αυξάνοντας το ποσοστό απορρόφησης και δεύτερον , τα χρήματα αυτά τα χρειάζονται περισσότερο οι φτωχότερες χώρες της ΕΕ , τα οποία χρήματα εκχωρούνται μέσω της πολιτικής σύγκλισης .
(trg)="77"> First , we will have to improve the internal situation by raising the absorption rate ; and second , it is the EU 's poorer states that need this money the most , granted through the cohesion policy .

(src)="78"> Είναι προς το καλύτερο συμφέρον της ΕΕ να μειώσει τις διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών .
(trg)="78"> It is in the EU 's best interest to blur the differences between developed and less developed states .

(src)="79"> Χωρίς σύγκλιση , η ΕΕ δεν μπορεί να κινηθεί προς τα μπροστά .
(trg)="79"> With no cohesion , the EU cannot move forward .

(src)="80"> SETimes : Πιστεύετε πως η Ρουμανία θα τα είχε καταφέρει καλύτερα στην οικονομική κρίση εάν είχε καταφέρει να προσελκύσει περισσότερα κονδύλια της ΕΕ ;
(trg)="80"> SETimes : Do you think Romania would have weathered the economic crisis better if it had been able to draw more EU funds ?

(src)="81"> Ορμπάν : Και βέβαια !
(trg)="81"> Orban : Absolutely !

(src)="82"> Βλέπω την Πολωνία , η οποία κατάφερε να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ .
(trg)="82"> I am looking at Poland , which has managed to maintain a high level of EU funds absorption .

(src)="83"> Παραδέχθηκαν πως η οικονομική ανάπτυξη που δημιουργήθηκε ήταν μεγαλύτερη από αυτό που ανέμεναν .
(trg)="83"> They admitted the economic growth it generated was larger than they expected .

(src)="84"> Και δεν επένδυσαν μόνο στις υποδομές , αλλά σε έργα που παρήγαγαν οικονομική ανάπτυξη .
(trg)="84"> And they did not invest only in infrastructure , but in projects that generated economic growth .

(src)="85"> Φυσικά , για μια χώρα όπως η Ρουμανία , οι υποδομές είναι καίριες .
(trg)="85"> Of course , for a country such as Romania , infrastructure is essential .

(src)="86"> Αποτελεί προϋπόθεση .
(trg)="86"> It is a pre-condition .

(src)="87"> Παράλληλα , πρέπει να επενδύσουμε σε τομείς οι οποίοι παράγουν ανάπτυξη και έχουν πολλαπλασιαστικό ρόλο για την οικονομία .
(trg)="87"> In parallel , we need to invest in fields that generate development , that have a multiplier role for the economy .

(src)="88"> SETimes : Οι Ρουμάνοι θεωρούν τον τομέα κονδυλίων της ΕΕ εξαιρετικά περίπλοκο και γραφειοκρατικό .
(trg)="88"> SETimes : Romanians see the EU funds field as very entangled and bureaucratic .

(src)="89"> Έχετε σκεφτεί να απλουστεύσετε τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων ;
(trg)="89"> Have you considered relaxing the procedures and the project selection criteria ?

(src)="90"> Ορμπάν : Δεν ήταν εύκολο να προσελκύσουμε τα κονδύλια αυτά .
(trg)="90"> Orban : It was not simple to draw these funds .

(src)="91"> Αντιμετωπίζουμε περίπλοκες διαδικασίες και πολλές άλλες δυσκολίες οι οποίες είναι δύσκολο να εξαλειφθούν .
(trg)="91"> We deal with complicated procedures and many other difficulties that are hard to remove .

(src)="92"> Ωστόσο , προσωπικά , έχω παρατηρήσει βελτίωση και προοπτική για πιο γρήγορη πρόοδο στον τομέα αυτό , τουλάχιστον σε ό, τι αφορά την οδική υποδομή .
(trg)="92"> But I personally have noticed an improvement and a perspective of a more rapid advance in this field , at least in terms of road infrastructure .

(src)="93"> Οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς είναι και αυτές περίπλοκες .
(trg)="93"> The procedures required by European regulations are also complicated .

(src)="94"> Αλλά μερικές φορές έχουμε κάνει τις διαδικασίες αυτές πιο περίπλοκες από ό, τι απαιτείται .
(trg)="94"> But sometimes we have made these procedures more complicated than necessary .

(src)="95"> Μια από τις προτεραιότητες είναι να τις απλουστεύσουμε και το αναλύουμε αυτό .
(trg)="95"> One of the priorities is to simplify them and we are analysing this .

(src)="96"> Είναι λεπτή η γραμμή πάνω στην οποία κινούμαστε , καθώς πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι αλλά ταυτόχρονα άτεγκτοι .
(trg)="96"> It is a thin line we are treading on because we have to be more flexible but rigorous at the same time .

(src)="97"> Η πρώτη προϋπόθεση είναι να εξασφαλίσουμε αυστηρή οικονομική διαχείριση .
(trg)="97"> The first condition is to ensure a rigorous financial management .

(src)="98"> Συνεπώς , δεν πρόκειται να απλοποιήσουμε περισσότερες από τις διαδικασίες που επιτρέπεται , διαφορετικά θα διακινδυνεύσουμε ή θα προκαλέσουμε αμφιβολίες για την αυστηρή αυτή οικονομική διαχείριση .
(trg)="98"> Thus , we will not simplify more than the case [ allows ] so as to endanger or to cast doubt on this rigorous financial management .

(src)="99"> SETimes : Υπάρχει αντιπαράθεση για ένα νέο διοικητικό τμήμα της Ρουμανίας .
(trg)="99"> SETimes : There is a debate on a new administrative division of Romania .

(src)="100"> Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ αυτού του μέτρου είναι πως θα οδηγήσει σε καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ .
(trg)="100"> One of the arguments in favour of this measure is that it will lead to a better absorption of the EU funds .