# bg/setimes.bg-sq.xml.gz
# sq/setimes.bg-sq.xml.gz


(src)="1"> Местните избори в Хърватия вървят към втори тур
(trg)="1"> Zgjedhjet lokale të Kroacisë shkojnë në raundin e dytë

(src)="2"> Резултатите показаха липса на категорични победи в първия тур , особено в повечето големи градове .
(trg)="2"> Rezultatet treguan një mungesë të fitoreve të drejtpërdrejta në raundin e parë , veçanërisht në shumë nga qytetet e mëdha .

(src)="3"> А наблюдателите на изборите докладваха за нарушения на забраната за провеждане на кампании пред изборните секции в изборния ден .
(trg)="3"> Dhe vëzhguesit e zgjedhjeve raportuan shkelje të ndalimit të fushatës ditën e zgjedhjeve në qendrat e votimit .

(src)="4"> От Наташа Радич за Southeast European Times от Загреб -- 21/ 05/ 09
(trg)="4"> Nga Natasha Radiç për Southeast European Times në Zagreb -- 21/ 05/ 09

(src)="5"> Хърватите гласуваха в неделя ( 17 май ) на местни и регионални избори . [ Гети Имиджис ]
(trg)="5"> Kroatët votuan në zgjedhjet lokale dhe rajonale të së dielës ( 17 maj ) . [ Getty Images ]

(src)="6"> След като изборните секции бяха затворени в неделя ( 17 май ) за местните избори , предварителните резултати показаха , че единствено в Риека от големите градове избирателите са избрали кмет на първия тур .
(trg)="6"> Pasi qendrat e votimit u mbyllën të dielën ( 17 maj ) në zgjedhjet lokale , rezultatet e hershme treguan se vetëm në Rijeka , midis qyteteve më të mëdha , votuesit zgjodhën një kryebashkiak që në raundin e parë .

(src)="7"> В другите градове на Хърватия нито един кандидат не спечели категорична победа .
(trg)="7"> Në qytetet e tjera të Kroacisë , asnjë kandidat nuk qe në gjendje të fitonte përnjëherësh .

(src)="8"> Бяха пуснати общо 1, 9 милиона бюлетини .
(trg)="8"> Qenë një total prej 1. 9 milon votash të hedhura .

(src)="9"> За първи път , откакто Хърватия обяви независимост през 1991 г . , избирателите пряко избраха 866 свои представители в 21 окръжни съвета , 2 206 представители в 126 градски съвета и 5 343 представители в 427 общински съвета .
(trg)="9"> Për herë të parë që nga pavarësia e Kroacisë në 1991 , votuesit zgjodhën drejtpërsëdrejti 866 anëtarë të 21 asambleve të qarqeve , 2, 206 anëtarë të këshillave të qyteteve dhe qytezave dhe 5, 343 anëtarë të 427 këshillave komunale .

(src)="10"> Общо 46 325 кандидати взеха участие в изборите .
(trg)="10"> Në zgjedhje konkuruan gjithsejt 46, 325 kandidatë .

(src)="11"> Първоначалните официални резултати показаха , че управляващият Хърватски демократичен съюз ( ХДС ) е спечелил изборите в 14 окръга .
(trg)="11"> Rezultatet paraprake zyrtare treguan se Bashkimi Demokratik Kroat v( HDZ ) fitoi zgjedhjet në 14 qarqe .

(src)="12"> Той обаче не успя да спечели убедително в четирите най- големи градове – Загреб , Сплит , Риека и Осиек .
(trg)="12"> Megjithatë ai nuk ja doli të fitojë menjëherë në katër qytetet e mëdha , Zagreb , Split , Rijeka dhe Osijek .

(src)="13"> Опозиционната Социалдемократическа партия ( СДП ) спечели в пет окръга и успя да си запази кметството в Риека още на първия тур .
(trg)="13"> Partia Social Demokratike ( SDP ) e opozitës fitoi në pesë qarqe dhe ja doli të mbajë bashkinë e Rijekës që në raundin e parë .

(src)="14"> Кандидатите от СДП ще се надпреварват на балотажите в двата най- големи града на страната , Загреб и Сплит .
(trg)="14"> Kandidatët e SDP do të hyjnë në raundin e dytë në garat për dy qytetet më të mëdha të vendit , Zagrebin e Splitin .

(src)="15"> Избирайки свои общински лидери за първи път , избирателите очевидно са обърнали по- голямо внимание на постиженията и политическите програми на кандидатите , отколкото да следват традицията да проверяват най- напред партийната им принадлежност .
(trg)="15"> Me votuesit që zgjidhnin krerët e tyre të bashkive për herë të parë , ata siç duket , u përqëndruan në arritjet e kandidatëve dhe axhendat politike se sa në ndjekjen e traditës së të vështruarit së pari në identifikimin e partisë .

(src)="16"> Нещо повече , независимите кандидати водеха кампании без подкрепата на партийни апарати – смятани в миналото за решаващи за победата – особено в по- големите градове .
(trg)="16"> Për më tepër , kandidatët e pavarur fushatuan pa u mbështetur nga aparatet e partive , që konsiderohej në të kaluarën thelbësore për të fituar , veçanërisht në qytetet e mëdha .

(src)="17"> Независимите имаха особено голям успех в Загреб и Сплит .
(trg)="17"> Të pavarurit qenë veçanërisht të suksesshëm në Zagreb dhe Split .

(src)="18"> В Загреб подкрепяният от СДП кмет Милан Бандич не успя да прескочи границата от 50 % , необходима за победа на първия тур , с което опроверга предизборните проучвания .
(trg)="18"> Në Zagreb , kryebashkiaku i SDP Milan Bandiç nuk mori 50 % të votave të nevojshme për fitoren në raundin e parë .

(src)="19"> Той спечели 48, 54 % от гласовете .
(trg)="19"> Ai mori vetëm 48. 54 % .

(src)="20"> Съперникът му , досега неизвестният университетски професор и независим кандидат Йосип Крегар , спечели 23, 18 % .
(trg)="20"> Rivali i tij , i pavaruri dhe më parë një profesor i panjohur universiteti , Josip Kregar , fitoi 23. 18 % .

(src)="21"> В Сплит скандалният бизнесмен и кандидат за първи път Желко Керум събра 40, 21 % , а класиралият се на второ място кандидат на СДП Ранко Остоич спечели 34, 72 % .
(trg)="21"> Në Split , biznesmeni i debatuar dhe kandidat për herë të parë , Zheljko Kerum mori 40. 21 % , ndërsa kandidati i SDP Ranko Ostojiç , fitoi 34, 72 % .

(src)="22"> В Осиек Крешимир Бубало , член на Хърватската демократична партия на Славония и Бараня ( ХДПСБ ) на осъдения военнопрестъпник Бранимир Главаш , спечели 38, 71 % от гласовете , а председателят на Хърватската партия на правата ( ХПП ) Анто Джапич получи 22, 94 % , което той призна за „ слаб резултат ” .
(trg)="22"> Në Osijek , Kreshimir Bubalo , një anëtar i Partisë Demokratike Kroate të Slavonisë dhe Baranjas ( HDSSB ) të të dënuarit për krime lufte Branimir Glavas , fitoi 38. 71 % të votave ndërsa presidenti i Partisë Kroate të të Drejtave ( HSP ) Anto Djapiç mori 22. 94 % që ai e pranoi se ishte një " rezultat i dobët " .

(src)="23"> След като националната избирателна комисия потвърди резултатите , вторият тур ще започне на 31 май .
(trg)="23"> Pasi komisioni kombëtar zgjedhor verifikon rezultatet , raundi i dytë i votimeve nis në 31 maj .

(src)="24"> ГОНГ , хърватска НПО за наблюдение на изборите , мобилизира 700 свои наблюдатели .
(trg)="24"> GONG , një OJQ kroate mbikqyrëse e zgjedhjeve , vendosi 700 mbikqyrës .

(src)="25"> ГОНГ съобщи , че е получила над 250 оплаквания , най- вече , но не само , от партийни активисти , нарушили забраната за агитация в изборния ден и правили опити да влияят и заплашват избиратели пред и около избирателните секции .
(trg)="25"> GONG tha se mori mbi 250 ankesa , më së shumti , por jo përjashtimisht , rreth aktivistëve të partive që shkelën ndalimin e fushatimit në ditën e zgjedhjeve dhe përpjekjen për të ndikuar apo kërcënuar votuesit në dhe rreth qendrave të votimit .

(src)="26"> Тя докладва и за няколко случая на насилие .
(trg)="26"> Ajo raportoi disa raste të dhunës .

(src)="27"> Евродепутати призовават към преговори за членство с Македония
(trg)="27"> Ligjbërësit e BE kërkojnë bisedime anëtarësimi me Maqedoninë

(src)="28"> В сряда членовете на Европейския парламент гласуваха с мнозинство в покрепа на доклад за Македония , призоващ лидерите на ЕС да обсъдят определянето на дата за започване на преговори за членство с правителството .
(trg)="28"> Me shumicë dërrmuese të mërkurën , anëtarët e Parlamentit Evropian votuan në favor të një raporti për Maqedoninë duke i kërkuar krerëve të BE të konsiderojnë vendosjen e një date fillimi për bisedimet e anëtarësimit me qeverinë .

(src)="29"> ( Евронюз , СНА - 24/ 04/ 08 ; Блумбърг , EUobserver , Болкън Инсайт , Maкфакс , Европейски парламент - 23/ 04/ 08 )
(trg)="29"> ( Euronews , SNA - 24/ 04/ 08 ; Bloomberg , EUobserver , Balkan Insight , Makfax , European Parliament - 23/ 04/ 08 )

(src)="30"> Членовете на Европейския парламент гласуваха с преобладаващо мнозинство в подкрепа на доклад , призоваващ лидерите на ЕС да обсъдят започването на преговори със Скопие преди края на тази година . [ ЕС ]
(trg)="30"> Një shumicë dërrmuese e anëtarëve të Parlamentit Evropian mbështeti një raport që u kërkonte krerëve të BE të konsiderojnë hapjen e bisedimeve të anëtarësimit me Shkupin përpara fundit të këtij viti . [ BE ]

(src)="31"> Европейският парламент ( ЕП ) прие доклад в сряда ( 23 април ) , призоваващ ЕС да започне преговори за членство с Македония преди края на тази година , ако страната изпълни предварителните условия .
(trg)="31"> Parlamenti Evropian ( PE ) miratoi një raport të mërkurën ( 23 prill ) ku i kërkon BE të nisë negociatat e anëtarësimit me Maqedoninë përpara fundit të këtij viti në qoftë se vendi përmbush parakushtet .

(src)="32"> Македония чака определянето на дата за започване на присъдинителните преговори от декември 2005 г . , когато тя се присъедини към списъка на Съюза със страни кандидатки , включително Хърватия и Турция .
(trg)="32"> Maqedonia ka pritur një datë për nisjen e bisedimeve të pranimit që nga dhjetori 2005 kur ajo u bashkua me listën e vendeve kandidate të Bashkimit , duke përfshirë Kroacinë dhe Turqinë .

(src)="33"> Приветствайки " значителния напредък " , постигнат от Македония оттогава , Докладът за напредъка на Македония на ЕП за 2007 г . призова страната да осъществи реформите, изисквани от ЕС включително списък с осем критерии , които тя получи наскоро .
(trg)="33"> Duke përshëndetur " përparimin e rëndësishëm " të Maqedonisë , qysh atëhere , raporti i përparimit 2007 i PE mbi Maqedoninë i bënte thirrje asaj të zbatojë reformat e kërkuara nga BE duke përfshirë një listë prej tetë provash të marra kohët e fundit .

(src)="34"> В документа , одобрен от 601 срещу 52 гласа в 785- местния законодателен орган на ЕС в сряда , се изразява надежда , че изпълнението на критериите " ще доведе от започване на присъединителните преговори преди края на 2008 г . " .
(trg)="34"> Dokumenti , i miratuar nga një votim 601- 52 në legjslaturën 785- vendëshe të BE , të mërkurën , shprehu shpresë se përmbushja e kritereve " do të çojë në hapjen e negociatave të pranimit përpara fundit të vitit 2008 . "

(src)="35"> Евродепутатите призоваха лидерите на блока да обмислят даването на зелена светлина на преговорите за присъединяването на Македония на срещата им на върха през юни .
(trg)="35"> Anëtarët e PE i kërkuan krerëve të bllokut të konsiderojnë dhënien e një drite të gjelbërt për bisedimet e hyrjes së Maqedonisë gjatë samitit të tyre të qershorit .

(src)="36"> Те подчертаха , че спорът между Македония и Гърция за името , който продължава вече 17 години , не трябва да попречи на присъединяването й към Съюза .
(trg)="36"> Ata theksuan se mosmarrëveshja e gjatë 17 vjet e Maqedonisë me Greqinë nuk duhej të pengonte pranimin e saj .

(src)="37"> Гърция отказва да признае своята северна съседка с нейното конституционно име Република Македония , смятайки го за потенциална териториална претенция към нейната собствена провинция Македония .
(trg)="37"> Greqia refuzon të njohë fqinjën e vet veriore me emrin e saj kushtetues , Republika e Maqedonisë , duke e parë atë si një pretendim potencial territorial ndaj krahinës së vet të Maqedonisë .

(src)="38"> Атина продължава да нарича балканската страна Бивша Югославска Република Македония ( БЮРМ ) .
(trg)="38"> Athina vazhdon ta quajë vendin ballkanik Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë ( FYROM ) .

(src)="39"> Макар че двете страни удвоиха усилията си за намиране на решение през последните месеци , те отхвърлиха множество предложения за компромис , направени от посредника на ООН в преговорите между тях Матю Нимец .
(trg)="39"> Ndërsa të dy vendet kanë rritur përpjekjet drejt një zgjidhjeje në muajt e fundit , ata kundërshtuan një numër propozimesh për kompromis të paraqitura nga ndërmjetësi i OKB- së në bisedimet e tyre , Matthew Nimetz .

(src)="40"> В началото на този месец Гърция блокира покана към Македония за членство в НАТО .
(trg)="40"> Më parë këtë muaj , Greqia bllokoi një ftesë për Maqedoninë për t' u bashkuar me NATO .

(src)="41"> Атина също заплаши да попречи на Македония да се приближи към членство в ЕС , докато не бъде решен спорът с името .
(trg)="41"> Athina ka kërcënuar gjithashtu ta përmbajë Maqedoninë nga lëvizja më afër në anëtarësimin në BE deri sa të zgjidhet mosmarrëveshja për emrin .

(src)="42"> Законодателите на ЕС " призовават и двете страни да се възползват от възможността да възобновят незабавно преговорите ... и да постигнат компромисно решение , " се казва в доклада от сряда .
(trg)="42"> Ligjbërësit e BE " u bëjnë thirrje të dy palëve të rrokin shansin për të rinisur menjëherë negociatat ... dhe të arrijnë një zgjidhje kompromisi , " thoshte raporti i së mërkurës .

(src)="43"> Евродепутатите също призоваха управляващата коалиция в Македония да гарантира провеждането на честни и демократични парламентарни избори на 1 юни .
(trg)="43"> Deputetët e PE më tej i kërkuan koalicionit qeverisës të Maqedonisë për të siguruar zgjedhje parlamentare të rregullta e demokratike në 1 qershor .

(src)="44"> Те изразиха надежда , че вотът няма да попречи на подготовката на Скопие за започване на преговори с ЕС .
(trg)="44"> Ata shprehën shpresë se votimi nuk do të pengojë përgatitjet e Shkupit për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit me BE .

(src)="45"> Докладът приветства напредъка , постигнат от македонските власти в осъществяването на Охридското рамково споразумение от 2001 г . , посветено на междуетническите отношения в страната , но порицаха " продължаващата дискриминация срещу ромската общност " .
(trg)="45"> Raporti përshëndeti përparimin e bërë nga autoritetet maqedonase në zbatimin e marëveshjes kornizë të Ohrit të 2001 , e cila ka të bëjë me marrëdhëniet ndër- etnike në vend , por u qa " për diskriminimin e vazhdueshëm ndaj komunitetit rom " .

(src)="46"> Подчертавайки значението на добросъседските отношения , евродепутатите призоваха властите да се съобразяват с исканията на ЕС за " противопоставяне на появата на " изявления на омраза " , особено в медиите срещу съседни страни " .
(trg)="46"> Duke theksuar marrëdhëniet e mira fqinjësore , deputetët e PE u kërkuan autoriteteve të përputhen me kërkesat e BE mbi " kundërgoditjen ndaj rishfaqjes së ' fjalëve të urrejtjes ' , veçanërisht në media , kundër vendeve fqinjë . "

(src)="47"> Докладът на ЕП приветства " конструктивната позиция " на Македония за статута на Косово и активното й търговско сътрудничество с най- новата европейска държава .
(trg)="47"> Raporti i PE përshëndeti " qëndrimin konstruktiv " të Maqedonisë mbi statusin e Kosovës dhe bashkëpunimin aktiv të tregtisë me shtetin më të ri të Evropës .

(src)="48"> Евродепутатите също призоваха за стъпки към решаване на въпроса за границата между Македония и Косово в съответствие с предложението на специалния пратеник на ООН Марти Ахтисаари .
(trg)="48"> Deputetët e PE bënë thirrje gjithashtu për hapa për t' ju drejtuar çështjes së kufirit Maqedoni- Kosovë , në përputhje me propozimin e ish të dërguarit të posaçëm të OKB- së , Marti Ahtisaari .

(src)="49"> Газопроводът " Набуко " подчертава стратегическото значение на Турция за ЕС
(trg)="49"> Tubacioni Nabucco nënvizon rëndësinë strategjike të Turqisë për BE

(src)="50"> Турция залага на стратегическото си местоположение , за да се превърне в ключов енергиен маршрут за ЕС .
(trg)="50"> Turqia po përpiqet të manovrojë me vendosjen e vet strategjike në bërjen një rrugë kyçe energjie për BE .

(src)="51"> Неотдавнашното решение на Ирак да достави газ за газопровода " Набуко " увеличи перспективността на проекта .
(trg)="51"> Zotimi i fundit i Irakut për të furnizuar gaz për tubacionin Nabucco rriti realizueshmërinë e projektit .

(src)="52"> От Айхан Шимшек за Southeast European Times -- 24/ 04/ 08
(trg)="52"> Nga Ajhan Shimshek për Southeast European Times -- 24/ 04/ 08

(src)="53"> Австрийският външен министър Урсула Пласник , която бе в Турция в понеделник ( 21 април ) , обеща да поддържа продължаването на преговорите между Съюза и Анкара . [ Гети Имиджис ]
(trg)="53"> Ministrja e jashtme austriake Ursula Plashnik e cila ishte në Turqi të hënën ( 21 prill ) u zotua t' i mbajë negociatat e anëtarësimit të Bashkimit me Ankaranë të vazhdojnë . [ Getty Images ]

(src)="54"> Подкрепата на САЩ за проекта за газопровода " Набуко " увеличи стратегическото значение на Турция за ЕС , а двете ключови опонентки срещу членството на Турция в ЕС , Франция и Австрия смекчават възраженията си срещу продължаването на присъединителните преговори .
(trg)="54"> Projekti i tubacionit Nabucco i mbështetur nga SHBA rriti rëndësinë strategjike të Turqisë në BE dhe dy kundërshtarë kyç të anëtarësimit të Turqisë në BE , Franca dhe Austria po zbusin kundërshtimet e tyre ndaj bisedimeve të pranimit në vazhdim .

(src)="55"> " Набуко " олицетворява усилията на Европа за намаляване на зависимостта от руски природен газ .
(trg)="55"> Nabucco është në qendër të përpjekjeve të Evropës për të reduktuar vartësinë nga gazi natyror rus .

(src)="56"> Инициаторите на проекта предвиждат ЕС да си осигури газ от Каспийско море през Турция и балканските страни до 2012- 2013 г ..
(trg)="56"> Planifikuesit parashikojnë furnizimin e BE me gaz nga Deti Kaspik nëpërmjet Turqisë dhe vendeve ballkanike deri nga 2012- 2013 .

(src)="57"> Австрийският външен министър Урсула Пласник , която посети Турция в понеделник ( 21 април ) , обеща да поддържа открити преговорите за членство на Турция със Съюза .
(trg)="57"> Ministrja e jashtme austriake Ursula Plashnik , e cila vizitoi Turqinë të hënën ( 21 prill ) u zotua të mbajë të hapura negociatat e anëtarësimit të Bashkimit me Turqinë .

(src)="58"> Тя обаче подчерта , че Австрия не е подкрепяла " автоматичното " присъединяване на Турция към ЕС .
(trg)="58"> Megjithatë , ajo theksoi se Austria nuk e mbështeti domosdoshmërisht qënien e Turqisë " automatikisht " të bashkuar me BE .

(src)="59"> Пласник окачестви енергетиката като една от главните области от общ интерес , свързаща ЕС и Турция и изрази подкрепата си за проекта " Набуко " .
(trg)="59"> Plashnik nënvizoi energjinë si një nga interesat e përbashkëta kryesore që lidh BE dhe Turqinë dhe ajo shprehu mbështetje për projektin Nabucco .

(src)="60"> Също в понеделник еврокомисарят по разширяването Оли Рен заяви за германския всекидневник " Ди Велт " , че френското председателство на ЕС през втората половина на годината ще ръководи отварянето на глава " Енергетика " в присъединителните преговори с Турция .
(trg)="60"> Gjithashtu të hënën , komisioneri i zgjerimit të BE Olli Rehn i tha së përditshmes gjermane Die Welt se presidenca frënge e BE në gjysmën e dytë të vitit do të mbikqyrë hapjen e kapitullit të energjisë në bisedimet e pranimit të Turqisë .

(src)="61"> Френският президент Никола Саркози се противопоставя на членството на Турция в ЕС , но енергийният гигант " Газ дьо Франс " проявява силен интерес към проекта " Набуко " .
(trg)="61"> Presidenti francez Nikolas Sarkozi është kundër anëtarësimit të Turqisë në BE por gjigandi e energjisë Gaz de France ka interesa të forta në projektin Nabucco .

(src)="62"> Дипломатически източници твърдят , че Франция вероятно ще използва отварянето на глава " Енергетика " като реванш към Турция .
(trg)="62"> Burimet diplomatike thonë se Franca ka gjasa të përdorë kapitullin e energjisë si avantazh me Turqinë .

(src)="63"> Турция започна присъединителните преговори с ЕС през 2005 г . , но през последните три години бяха отворени само шест от 35- те необходими глави .
(trg)="63"> Turqia nisi bisedimet e pranimit në BE në 2005 por në tre vitet e fundit vetëm gjashtë nga 35 kapitujt e nevojshëm janë hapur .

(src)="64"> Кипърският проблем , съществуващ от десетилетия и възраженията на Саркози спряха отварянето на осем основни глави .
(trg)="64"> Çështja e vjetër me dekada e Qipros dhe kundërshtimet e Sarkozit detyruan pezullimin e hapjes së tetë kapitujve të mëdhej .

(src)="65"> Сега Франция желае да се присъедини към проекта " Набуко " , но засега среща съпротива от страна на Турция .
(trg)="65"> Franca tani do të bashkohet me projektin Nabucco , por kundërshtimi turk e ka bllokuar atë deri tani .

(src)="66"> Понастоящем консорциум от компании от Турция и пет страни- членки на ЕС - Австрия , България , Румъния , Унгария и Германия - работи по проекта .
(trg)="66"> Aktualisht , një konsorcium kompanish nga Turqia dhe pesë vende anëtare të BE : Austria , Bullgaria , Rumania , Hungaria dhe Gjermania , po zbaton projektin .

(src)="67"> Tурция продължава да преговаря с ЕС за подробности по " Набуко " .
(trg)="67"> Turqia vazhdon të negociojë me BE mbi detajet e Nabucco .

(src)="68"> Брюксел иска Турция да бъде транзитна страна и да получаева транзитна такса , докато Анкара предпочита да бъде регионален център , откъдето доставките на газ ще се продават на Европа срещу различна такса .
(trg)="68"> Brukseli do që Turqia të jetë një vend tranzit që fiton pagesën e tranzitit , ndërsa Ankaraja përkundrazi do të bëhet një shpërndarës rajonal që mbledh gazin nga furnizuesit dhe e shet atë në Evropë për një çmim të ndryshueshëm .

(src)="69"> Проектът " Набуко " е получил уверенията на Азербайджан и Туркменистан за доставка на 18 милиарда кубически метра газ годишно , което представлява почти 55 % от капацитета на газопровода .
(trg)="69"> Projekti Nabucco ka zotime nga Azerbaixhani dhe Turkmenia për të furnizuar 18 milion metra kub gaz në vit , që është pothuajse 55 % e kapacitetit të tubacionit .

(src)="70"> Компаниите търсят допълнителни количества , за да направят проекта по- перспективен .
(trg)="70"> Kompanitë kërkojnë gaz shtesë për ta bërë projektin më të realizueshëm .

(src)="71"> Неотдавнашното посещение на иракския премиер Нури ал- Малики в Брюксел увеличи надеждите за осигуряване на така необходимите доставки на газ .
(trg)="71"> Vizita e fundit e kryeministrit të Irakut Nuri al- Maliki në Bruksel rriti shpresat për sigurimin e gazit të duhur .

(src)="72"> По време на посещението миналата седмица Ирак се ангажира да осигури най- малко 5 милиарда кубически метра годишно от находището в Акас .
(trg)="72"> Gjatë vizitës së tij javën e shkuar , Iraku u angazhua të dërgojë së paku 5 milion metra kub në vit nga fusha e vet e Akas .

(src)="73"> Очаква се споразумението да бъде подписано през идните седмици .
(trg)="73"> Një marrëveshje pritet në javët e ardhshme .

(src)="74"> Словакия все още не желае да признае Косово
(trg)="74"> Sllovakia ende ngurruese për të njohur Kosovën

(src)="75"> На среща с официални представители в Прищина словашкият външен министър Ян Кубиш изрази желание за партньорство с Косово , като не включи в това признаването на неговата независимост .
(trg)="75"> I takuar me zyrtarët në Prishtinë , ministri i jashtëm sllovak Jan Kubis shprehu dëshirën për partneritet me Kosovën por e ndau këtë nga njohja e pavarësisë së saj .

(src)="76"> От Блерта Фоничи- Кабаши за Southeast European Times в Прищина – 24/ 04/ 08
(trg)="76"> Nga Blerta Foniqi- Kabashi për Southeast European Times në Prishtinë – 24/ 04/ 08

(src)="77"> Словашкият външен министър Ян Кубиш ( вляво ) и президентът на Косово Фатмир Сейдиу на пресконференция в Прищина във вторник ( 22 април ) . [ Гети Имиджис ]
(trg)="77"> Ministri i jashtëm sllovak Jan Kubis ( majtas ) dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një konferencë shtypi në Prishtinë të martën ( 22 prill ) . [ Getty Images ]

(src)="78"> Словакия предлага партньорство на Косово , но продължава да се противопоставя на неговата едностранно обявена независимост .
(trg)="78"> Sllovakia i ofron partneritet Kosovës por vazhdon të jetë kundër deklarimit të saj të njëanshëm të pavarësisë .

(src)="79"> Това бе посланието , което първият словашки дипломат донесе в Косово във вторник ( 22 април ) , 64 дни , след като Косово обяви своя суверенитет .
(trg)="79"> Ky ishte mesazhi që diplomati i lartë sllovak solli në Prishtinë të martën ( 22 prill ) , 64 ditë pasi Kosova shpalli pavarësinë e vet .

(src)="80"> " Обсъдихме сътрудничеството между двете страни и потвърдихме , че Словакия желае партньорство с Косово " , заяви словашкият външен министър Ян Кубиш след среща с президента на Косово Фатмир Сейдиу .
(trg)="80"> " Ne diskutuam bashkëpunimin midis dy vendeve dhe afirmuam se Sllovakia do që të jetë partnere me Kosovën , " tha ministri i jashtëm sllovak Jan Kubis pas një takimi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu .

(src)="81"> " Позицията на нашата страна остава непроменена " , заяви Кубиш .
(trg)="81"> " Qëndrimi i vendit tonë mbetet i pandryshuar , " tha Kubis .

(src)="82"> " Решението за окончателния статут на Косово не дойде от Съвета за сигурност на ООН , както призоваваше Словакия .
(trg)="82"> " Zgjidhja e statusit përfundimtar të Kosovës nuk erdhi nga Këshilli i Sigurimit i OKB- së , siç kishte kërkuar Sllovakia .

(src)="83"> Но това не ни влияе при осмислянето на новите реалности . Следователно аз съм тук , за да потвърдя нашето партньорство и да ви уведомя , че ние се стремим да помогнем на Косово в областта на икономиката и в други отношения . "
(trg)="83"> Por kjo nuk na prek ne në pasqyrimin e realiteteve të reja dhe prandaj unë jam këtu të konfirmoj partneritetin tonë dhe t' u bëj të njohur ju se ne synojmë ta ndihmojmë Kosovën në fushën e ekonomisë si edhe në aspekte të tjera . "

(src)="84"> Той добави , че Словакия " понастоящем наблюдава сигурността , която Косово предложи на своята сръбска общност " .
(trg)="84"> Ai shtoi se Sllovakia po " mbikqyr tani sigurinë që Kosova i ka ofruar komunitetit të vet serb . "

(src)="85"> Вицепремиерът Хайредин Кучи заяви , че е поискал Словакия да признае държавността на Косово и добави , че той и Кубиш са обсъдили сътрудничеството между Косово и Словакия .
(trg)="85"> Nënkryeministri Hajredin Kuçi tha se ai kërkoi njohjen sllovake të shtetformimit të Kosovës dhe tha se Kubis diskutoi bashkëpunimin midis Kosovës dhe Sllovakisë .

(src)="86"> " Смятам , че партньорството е двустранно и равноправно .
(trg)="86"> " Unë besoj se partneriteti është i ndërsjelltë dhe ekuivalent .

(src)="87"> Настоящият отказ на Словакия да признае Косово не е пречка за сътрудничеството , " каза Кучи .
(trg)="87"> Refuzimi i tanishëm i Sllovakisë për të njohur Kosovën nuk është një pengesë për bashkëpunimin , " tha Kuçi .

(src)="88"> Словакия е сред няколкото страни- членки на ЕС , включително Испания , Румъния и Кипър , които отказаха да признаят суверенно Косово отчасти поради опасения , че това поставя прецедент за сепаратистки движения .
(trg)="88"> Sllovakia është midis disa vendeve anëtare të BE , që përfshin gjithashtu Spanjën , Rumaninë dhe Qipron , që kanë kundërshtuar të njohin një Kosovë sovrane , në disa raste për shkak të shqetësimeve rreth bërjes shembull për lëvizjet separatiste .

(src)="89"> Висопоставени представители на Братислава обаче не изключват признаване в бъдеще , а Кубиш неколкократно подчерта , че Косово не трябва да остане в изолация .
(trg)="89"> Megjithatë , zyrtarët e lartë të Bratislavës nuk e përjashtojnë dhënien e njohjes në të ardhmen dhe Kubis ka përsëritur vazhdimisht se Kosova nuk duhet të jetë e izoluar .

(src)="90"> Запитан на пресконференция в Прищина дали е пристигнал в Косово или в Сърбия , Кубиш отговори : " Аз съм в Косово . "
(trg)="90"> I pyetur në një konferencë shtypi në Prishtinë në se kishte arritur në Kosovë apo në Serbi , Kubis u përgjegj , " Unë jam në Kosovë . "

(src)="91"> Той добави , че неговата страна е готова да даде своя принос за Косово като част от мисиите на ЮЛЕКС и КФОР .
(trg)="91"> Ai shtoi se vendi i tij ishte gati të kontribuonte në Kosovë si pjesë dhe e EULEX dhe e KFOR .

(src)="92"> В Черна гора бе проверена готовността за реагиране при кризисни ситуации
(trg)="92"> Vihet në provë reagimi i urgjencës në Malin e Zi

(src)="93"> MEDCEUR 2010 завърши в сряда след серия от учения с цел да се демонстрира готовността за реагиране при кризисни ситуации .
(trg)="93"> MEDCEUR 2010 përfundon të mërkurën pas një sërë stërvitjesh për të shfaqur një reagim të gatshëm ndaj gjendjeve të krizës .

(src)="94"> От Неделко Рудович за Southeast European Times от Подгорица – 21/ 09/ 10
(trg)="94"> Nga Nedjeljko Rudoviç për Southeast European Times në Podgoricë – 21/ 09/ 10

(src)="95"> Съединените щати и представители на осем страни партньорки участваха във военно учение на НАТО в петък ( 17 септември ) в Черна гора . [ Неделко Рудович/ SETimes ]
(trg)="95"> Shtetet e Bashkuar dhe anëtarët e tetë vendeve partnerë morën pjesë në stërvitjet ushtarake të NATO- s të premten ( 17 shtator ) në Malin e Zi . [ Nedjeljko Rudoviç/ SETimes ]

(src)="96"> Черногорските въоръжени сили , заедно с войници от Съединените щати и осем страни партньорки , показаха в петък ( 17 септември ) готовността си да провеждат съвместни действия при кризисни ситуации .
(trg)="96"> Forcat e ushtrisë së Malit të Zi së bashku me ushtarë nga Shtetet e Bashkuara dhe tetë vende partnere shfaqën të premten ( 17 shtator ) gatishmërinë e tyre për të kryer veprim të përbashkët në gjendjen e krizës .

(src)="97"> Пред публика , включваща високопоставени черногорски ръководители , началника на генералния щаб и представители на медиите , те показаха способността си да спасяват хора , чийто живот е под заплаха .
(trg)="97"> Përpara një auditori që përfshiu zyrtarë të lartë malazezë , shefin e shtabit të përgjithshëm dhe ekipe të medias , ata treguan aftësinë e tyre për të shpëtuar njerëzit , jetët e të cilëve janë në rrezik .

(src)="98"> Ученията се проведоха във военното поделение в Даниловград , на 20 км от Подгорица .
(trg)="98"> Stërvitjet u zhvilluan në kazermat e Danilovgrad , 20 km larg Podgoricës .

(src)="99"> Приблизително 300 войници и спасителни екипи на десетте партньори действаха като при реална ситуация .
(trg)="99"> Afërsisht 300 forca të ushtrisë dhe ekipet e shpëtimit nga të dhjetë partnerët vepruan sikur të përballeshin me një gjendje reale .

(src)="100"> Първото учение включваше противопожарни действия , спасителни операции и евакуация на ранени хора от втория етаж на сграда .
(trg)="100"> Stërvitja e parë përfshiu luftën kundër zjarrit , operacionet e shpëtimit dhe largimin e viktimave nga kati i dytë i një ndërtese .