# bg/setimes.bg-en.xml.gz
# en/setimes.bg-en.xml.gz


(src)="1"> Местните избори в Хърватия вървят към втори тур
(trg)="1"> Croatia 's local elections head to second round

(src)="2"> Резултатите показаха липса на категорични победи в първия тур , особено в повечето големи градове .
(trg)="2"> Results showed a lack of outright victories in the first round , particularly in most major cities .

(src)="3"> А наблюдателите на изборите докладваха за нарушения на забраната за провеждане на кампании пред изборните секции в изборния ден .
(trg)="3"> And election monitors reported violations of the election-day campaigning ban at polling stations .

(src)="4"> От Наташа Радич за Southeast European Times от Загреб -- 21/ 05/ 09
(trg)="4"> By Natasa Radic for Southeast European Times in Zagreb -- 21/ 05/ 09

(src)="5"> Хърватите гласуваха в неделя ( 17 май ) на местни и регионални избори . [ Гети Имиджис ]
(trg)="5"> Croatians voted in local and regional elections Sunday ( May 17th ) . [ Getty Images ]

(src)="6"> След като изборните секции бяха затворени в неделя ( 17 май ) за местните избори , предварителните резултати показаха , че единствено в Риека от големите градове избирателите са избрали кмет на първия тур .
(trg)="6"> After polling stations closed Sunday ( May 17th ) in the local elections , early results showed that only in Rijeka , among bigger cities , did voters elect a mayor in the first round .

(src)="7"> В другите градове на Хърватия нито един кандидат не спечели категорична победа .
(trg)="7"> In Croatia 's other cities , no candidate was able to win outright .

(src)="8"> Бяха пуснати общо 1, 9 милиона бюлетини .
(trg)="8"> There were a total of 1.9 million ballots cast .

(src)="9"> За първи път , откакто Хърватия обяви независимост през 1991 г . , избирателите пряко избраха 866 свои представители в 21 окръжни съвета , 2 206 представители в 126 градски съвета и 5 343 представители в 427 общински съвета .
(trg)="9"> For the first time since Croatia 's independence in 1991 , voters directly elected 866 members of 21 county assemblies , 2,206 members of 126 city and town councils and 5,343 members of 427 municipal councils .

(src)="10"> Общо 46 325 кандидати взеха участие в изборите .
(trg)="10"> A total of 46,325 candidates ran in the elections .

(src)="11"> Първоначалните официални резултати показаха , че управляващият Хърватски демократичен съюз ( ХДС ) е спечелил изборите в 14 окръга .
(trg)="11"> The initial official results showed that the ruling Croatian Democratic Union ( HDZ ) won elections in 14 counties .

(src)="12"> Той обаче не успя да спечели убедително в четирите най- големи градове – Загреб , Сплит , Риека и Осиек .
(trg)="12"> However , it failed to win outright in the four largest cities -- Zagreb , Split , Rijeka and Osijek .

(src)="13"> Опозиционната Социалдемократическа партия ( СДП ) спечели в пет окръга и успя да си запази кметството в Риека още на първия тур .
(trg)="13"> The opposition Social Democratic Party ( SDP ) won in five counties and managed to retain the mayoralty of Rijeka in the first round .

(src)="14"> Кандидатите от СДП ще се надпреварват на балотажите в двата най- големи града на страната , Загреб и Сплит .
(trg)="14"> Two SDP candidates will enter the second round in races for the country 's two largest cities , Zagreb and Split .

(src)="15"> Избирайки свои общински лидери за първи път , избирателите очевидно са обърнали по- голямо внимание на постиженията и политическите програми на кандидатите , отколкото да следват традицията да проверяват най- напред партийната им принадлежност .
(trg)="15"> With voters choosing their own municipal leaders for the first time , they apparently focused on candidates ' achievements and political agendas , rather than following the tradition of looking at party identification first .

(src)="16"> Нещо повече , независимите кандидати водеха кампании без подкрепата на партийни апарати – смятани в миналото за решаващи за победата – особено в по- големите градове .
(trg)="16"> Moreover , independent candidates campaigned without the backing of party apparatuses -- considered in the past essential for winning -- especially in the larger cities .

(src)="17"> Независимите имаха особено голям успех в Загреб и Сплит .
(trg)="17"> The independents were particularly successful in Zagreb and Split .

(src)="18"> В Загреб подкрепяният от СДП кмет Милан Бандич не успя да прескочи границата от 50 % , необходима за победа на първия тур , с което опроверга предизборните проучвания .
(trg)="18"> In Zagreb , SDP-affiliated Mayor Milan Bandic failed to break the 50 % mark necessary for a first-round victory , underperforming pre-election polls .

(src)="19"> Той спечели 48, 54 % от гласовете .
(trg)="19"> He grabbed 48.54 % of the vote .

(src)="20"> Съперникът му , досега неизвестният университетски професор и независим кандидат Йосип Крегар , спечели 23, 18 % .
(trg)="20"> His rival , previously obscure university professor and independent Josip Kregar , won 23.18 % .

(src)="21"> В Сплит скандалният бизнесмен и кандидат за първи път Желко Керум събра 40, 21 % , а класиралият се на второ място кандидат на СДП Ранко Остоич спечели 34, 72 % .
(trg)="21"> In Split , controversial businessman and first-time candidate Zeljko Kerum polled 40.21 % , while the runner-up , SDP candidate Ranko Ostojic , won 34.72 % .

(src)="22"> В Осиек Крешимир Бубало , член на Хърватската демократична партия на Славония и Бараня ( ХДПСБ ) на осъдения военнопрестъпник Бранимир Главаш , спечели 38, 71 % от гласовете , а председателят на Хърватската партия на правата ( ХПП ) Анто Джапич получи 22, 94 % , което той призна за „ слаб резултат ” .
(trg)="22"> In Osijek , Kresimir Bubalo , a member of convicted war criminal Branimir Glavas 's Croatian Democratic Party of Slavonia and Baranja ( HDSSB ) , won 38.71 % of the vote , while Croatian Party of Rights ( HSP ) President Anto Djapic scored 22.94 % , which he admitted was a " poor result " .

(src)="23"> След като националната избирателна комисия потвърди резултатите , вторият тур ще започне на 31 май .
(trg)="23"> After the national electoral commission verifies the results , the second round of voting kicks off on May 31st .

(src)="24"> ГОНГ , хърватска НПО за наблюдение на изборите , мобилизира 700 свои наблюдатели .
(trg)="24"> GONG , a Croatian election-monitoring NGO , deployed 700 monitors .

(src)="25"> ГОНГ съобщи , че е получила над 250 оплаквания , най- вече , но не само , от партийни активисти , нарушили забраната за агитация в изборния ден и правили опити да влияят и заплашват избиратели пред и около избирателните секции .
(trg)="25"> GONG said it received over 250 complaints mostly , but not exclusively , about party activists breaking the election-day ban on campaigning and attempting to influence or threaten voters at or around polling stations .

(src)="26"> Тя докладва и за няколко случая на насилие .
(trg)="26"> It reported several instances of violence .

(src)="27"> Евродепутати призовават към преговори за членство с Македония
(trg)="27"> EU lawmakers call for membership talks with Macedonia

(src)="28"> В сряда членовете на Европейския парламент гласуваха с мнозинство в покрепа на доклад за Македония , призоващ лидерите на ЕС да обсъдят определянето на дата за започване на преговори за членство с правителството .
(trg)="28"> Overwhelmingly on Wednesday , members of the European Parliament voted in favour of a report on Macedonia , urging EU leaders to consider setting a start date for membership talks with the government .

(src)="29"> ( Евронюз , СНА - 24/ 04/ 08 ; Блумбърг , EUobserver , Болкън Инсайт , Maкфакс , Европейски парламент - 23/ 04/ 08 )
(trg)="29"> ( Euronews , SNA - 24/ 04/ 08 ; Bloomberg , EUobserver , Balkan Insight , Makfax , European Parliament - 23/ 04/ 08 )

(src)="30"> Членовете на Европейския парламент гласуваха с преобладаващо мнозинство в подкрепа на доклад , призоваващ лидерите на ЕС да обсъдят започването на преговори със Скопие преди края на тази година . [ ЕС ]
(trg)="30"> An overwhelming majority of European Parliament members backed a report urging EU leaders to consider opening membership talks with Skopje before the end of this year . [ EU ]

(src)="31"> Европейският парламент ( ЕП ) прие доклад в сряда ( 23 април ) , призоваващ ЕС да започне преговори за членство с Македония преди края на тази година , ако страната изпълни предварителните условия .
(trg)="31"> The European Parliament ( EP ) adopted a report Wednesday ( April 23rd ) urging the EU to start membership negotiations with Macedonia before the end of this year if the country meets preconditions .

(src)="32"> Македония чака определянето на дата за започване на присъдинителните преговори от декември 2005 г . , когато тя се присъедини към списъка на Съюза със страни кандидатки , включително Хърватия и Турция .
(trg)="32"> Macedonia has been awaiting a start date for accession talks since December 2005 , when it joined the Union 's list of candidate countries , including Croatia and Turkey .

(src)="33"> Приветствайки " значителния напредък " , постигнат от Македония оттогава , Докладът за напредъка на Македония на ЕП за 2007 г . призова страната да осъществи реформите, изисквани от ЕС включително списък с осем критерии , които тя получи наскоро .
(trg)="33"> Welcoming Macedonia 's " significant progress " since then , the EP 's 2007 Progress Report on Macedonia called on it to implement EU-required reforms , including a list of eight benchmarks it received recently .

(src)="34"> В документа , одобрен от 601 срещу 52 гласа в 785- местния законодателен орган на ЕС в сряда , се изразява надежда , че изпълнението на критериите " ще доведе от започване на присъединителните преговори преди края на 2008 г . " .
(trg)="34"> The document , approved by a 601-52 vote in the 785-seat EU legislature Wednesday , voiced hope that meeting that criteria " will lead to opening of the accession negotiations before the end of 2008 " .

(src)="35"> Евродепутатите призоваха лидерите на блока да обмислят даването на зелена светлина на преговорите за присъединяването на Македония на срещата им на върха през юни .
(trg)="35"> The members of the EP ( MEP ) urged the bloc 's leaders to consider giving a green light to Macedonia 's entry talks during their June summit .

(src)="36"> Те подчертаха , че спорът между Македония и Гърция за името , който продължава вече 17 години , не трябва да попречи на присъединяването й към Съюза .
(trg)="36"> They stressed that Macedonia 's 17-year-long name dispute with Greece should not impede its accession .

(src)="37"> Гърция отказва да признае своята северна съседка с нейното конституционно име Република Македония , смятайки го за потенциална териториална претенция към нейната собствена провинция Македония .
(trg)="37"> Greece refuses to recognise its northern neighbour by its constitutional name , Republic of Macedonia , viewing it as a potential territorial claim on its own province of Macedonia .

(src)="38"> Атина продължава да нарича балканската страна Бивша Югославска Република Македония ( БЮРМ ) .
(trg)="38"> Athens continues to call the Balkan country the Former Yugoslav Republic of Macedonia ( FYROM ) .

(src)="39"> Макар че двете страни удвоиха усилията си за намиране на решение през последните месеци , те отхвърлиха множество предложения за компромис , направени от посредника на ООН в преговорите между тях Матю Нимец .
(trg)="39"> While the two countries have stepped up efforts towards a solution in recent months , they rejected a number of proposals for compromise advanced by the UN mediator of their talks , Matthew Nimetz .

(src)="40"> В началото на този месец Гърция блокира покана към Македония за членство в НАТО .
(trg)="40"> Earlier this month , Greece blocked an invitation for Macedonia to join NATO .

(src)="41"> Атина също заплаши да попречи на Македония да се приближи към членство в ЕС , докато не бъде решен спорът с името .
(trg)="41"> Athens has also threatened to keep Macedonia from moving closer to EU membership until the name dispute is resolved .

(src)="42"> Законодателите на ЕС " призовават и двете страни да се възползват от възможността да възобновят незабавно преговорите ... и да постигнат компромисно решение , " се казва в доклада от сряда .
(trg)="42" deprel="xcomp"> EU lawmakers " call on both sides to seize the opportunity to resume negotiations immediately … and to reach a compromise solution , " Wednesday 's report said .

(src)="43"> Евродепутатите също призоваха управляващата коалиция в Македония да гарантира провеждането на честни и демократични парламентарни избори на 1 юни .
(trg)="43"> The MEPs further urged Macedonia 's ruling coalition to ensure fair and democratic June 1st parliamentary elections .

(src)="44"> Те изразиха надежда , че вотът няма да попречи на подготовката на Скопие за започване на преговори с ЕС .
(trg)="44"> They voiced hope that the vote will not impede Skopje 's preparations for starting membership talks with the EU .

(src)="45"> Докладът приветства напредъка , постигнат от македонските власти в осъществяването на Охридското рамково споразумение от 2001 г . , посветено на междуетническите отношения в страната , но порицаха " продължаващата дискриминация срещу ромската общност " .
(trg)="45"> The report welcomed the progress made by the Macedonian authorities in implementing the 2001 Ohrid Framework Agreement , which addresses inter-ethnic relations in the country , but deplored " continuing discrimination against the Roma community " .

(src)="46"> Подчертавайки значението на добросъседските отношения , евродепутатите призоваха властите да се съобразяват с исканията на ЕС за " противопоставяне на появата на " изявления на омраза " , особено в медиите срещу съседни страни " .
(trg)="46"> Stressing good neighbourly relations , MEPs urged authorities to comply with EU requests on " countering the resurgence of 'hate speech ' , particularly in the media , against neighbouring states " .

(src)="47"> Докладът на ЕП приветства " конструктивната позиция " на Македония за статута на Косово и активното й търговско сътрудничество с най- новата европейска държава .
(trg)="47"> The EP report welcomed Macedonia 's " constructive position " on Kosovo 's status and its active trade co-operation with Europe 's newest state .

(src)="48"> Евродепутатите също призоваха за стъпки към решаване на въпроса за границата между Македония и Косово в съответствие с предложението на специалния пратеник на ООН Марти Ахтисаари .
(trg)="48"> MEPs also called for steps to address the issue of the Macedonian-Kosovo border , in line with former UN special envoy Martti Ahtisaari 's proposal .

(src)="49"> Газопроводът " Набуко " подчертава стратегическото значение на Турция за ЕС
(trg)="49"> Nabucco pipeline highlights Turkey 's strategic importance to the EU

(src)="50"> Турция залага на стратегическото си местоположение , за да се превърне в ключов енергиен маршрут за ЕС .
(trg)="50"> Turkey is trying to parlay its strategic location into becoming a key energy route for the EU .

(src)="51"> Неотдавнашното решение на Ирак да достави газ за газопровода " Набуко " увеличи перспективността на проекта .
(trg)="51"> Iraq 's recent pledge to supply gas to the Nabucco pipeline increased the project 's feasibility .

(src)="52"> От Айхан Шимшек за Southeast European Times -- 24/ 04/ 08
(trg)="52"> By Ayhan Simsek for Southeast European Times -- 24/ 04/ 08

(src)="53"> Австрийският външен министър Урсула Пласник , която бе в Турция в понеделник ( 21 април ) , обеща да поддържа продължаването на преговорите между Съюза и Анкара . [ Гети Имиджис ]
(trg)="53"> Austrian Foreign Minister Ursula Plassnik , who was in Turkey on Monday ( April 21st ) , pledged to keep Union membership negotiations with Ankara going . [ Getty Images ]

(src)="54"> Подкрепата на САЩ за проекта за газопровода " Набуко " увеличи стратегическото значение на Турция за ЕС , а двете ключови опонентки срещу членството на Турция в ЕС , Франция и Австрия смекчават възраженията си срещу продължаването на присъединителните преговори .
(trg)="54"> The US-backed Nabucco pipeline project increased Turkey 's strategic importance to the EU , and two key opponents of Turkey 's EU membership , France and Austria , are softening their objections to the ongoing accession talks .

(src)="55"> " Набуко " олицетворява усилията на Европа за намаляване на зависимостта от руски природен газ .
(trg)="55"> Nabucco is at the centre of Europe 's efforts to reduce dependence on Russian natural gas .

(src)="56"> Инициаторите на проекта предвиждат ЕС да си осигури газ от Каспийско море през Турция и балканските страни до 2012- 2013 г ..
(trg)="56"> Planners envision supplying the EU with gas from the Caspian Sea via Turkey and the Balkan states by 2012-2013 .

(src)="57"> Австрийският външен министър Урсула Пласник , която посети Турция в понеделник ( 21 април ) , обеща да поддържа открити преговорите за членство на Турция със Съюза .
(trg)="57"> Austrian Foreign Minister Ursula Plassnik , who visited Turkey on Monday ( April 21st ) , pledged to keep Union membership negotiations with Turkey open .

(src)="58"> Тя обаче подчерта , че Австрия не е подкрепяла " автоматичното " присъединяване на Турция към ЕС .
(trg)="58"> However , she stressed that Austria did not necessarily support having Turkey " automatically " join the EU .

(src)="59"> Пласник окачестви енергетиката като една от главните области от общ интерес , свързаща ЕС и Турция и изрази подкрепата си за проекта " Набуко " .
(trg)="59"> Plassnik highlighted energy as one of the main common interests binding EU and Turkey , and she voiced support for the Nabucco project .

(src)="60"> Също в понеделник еврокомисарят по разширяването Оли Рен заяви за германския всекидневник " Ди Велт " , че френското председателство на ЕС през втората половина на годината ще ръководи отварянето на глава " Енергетика " в присъединителните преговори с Турция .
(trg)="60"> Also on Monday , EU Enlargement Commissioner Olli Rehn told the German daily Die Welt that the French EU presidency in the second half of the year would oversee the opening of the energy chapter in Turkey 's accession talks .

(src)="61"> Френският президент Никола Саркози се противопоставя на членството на Турция в ЕС , но енергийният гигант " Газ дьо Франс " проявява силен интерес към проекта " Набуко " .
(trg)="61"> French President Nicolas Sarkozy opposes Turkey 's EU membership , but energy giant Gaz de France has strong interest in the Nabucco project .

(src)="62"> Дипломатически източници твърдят , че Франция вероятно ще използва отварянето на глава " Енергетика " като реванш към Турция .
(trg)="62"> Diplomatic sources say France is likely to use the opening of the energy chapter as leverage with Turkey .

(src)="63"> Турция започна присъединителните преговори с ЕС през 2005 г . , но през последните три години бяха отворени само шест от 35- те необходими глави .
(trg)="63"> Turkey started EU accesssion talks in 2005 , but in the last three years , only six out of the 35 necessary chapters have been opened .

(src)="64"> Кипърският проблем , съществуващ от десетилетия и възраженията на Саркози спряха отварянето на осем основни глави .
(trg)="64"> The decades-old Cyprus issue and objections by Sarkozy forced suspension of eight major chapter openings .

(src)="65"> Сега Франция желае да се присъедини към проекта " Набуко " , но засега среща съпротива от страна на Турция .
(trg)="65"> France now wants to join the Nabucco project , but Turkish resistance is blocking it so far .

(src)="66"> Понастоящем консорциум от компании от Турция и пет страни- членки на ЕС - Австрия , България , Румъния , Унгария и Германия - работи по проекта .
(trg)="66"> Currently , a consortium of companies from Turkey and five EU member states -- Austria , Bulgaria , Romania , Hungary and Germany -- is implementing the project .

(src)="67"> Tурция продължава да преговаря с ЕС за подробности по " Набуко " .
(trg)="67"> Turkey continues to negotiate with the EU on Nabucco details .

(src)="68"> Брюксел иска Турция да бъде транзитна страна и да получаева транзитна такса , докато Анкара предпочита да бъде регионален център , откъдето доставките на газ ще се продават на Европа срещу различна такса .
(trg)="68"> Brussels wants Turkey to be a transit country earning a transit fee , while Ankara would rather become a regional hub collecting gas from suppliers and selling it to Europe for a variable fee .

(src)="69"> Проектът " Набуко " е получил уверенията на Азербайджан и Туркменистан за доставка на 18 милиарда кубически метра газ годишно , което представлява почти 55 % от капацитета на газопровода .
(trg)="69"> The Nabucco project has pledges from Azerbaijan and Turkmenistan to deliver 18 billion cubic m of gas a year , which amounts to almost 55 % of the pipeline 's capacity .

(src)="70"> Компаниите търсят допълнителни количества , за да направят проекта по- перспективен .
(trg)="70"> The companies seek additional gas to make the project more feasible .

(src)="71"> Неотдавнашното посещение на иракския премиер Нури ал- Малики в Брюксел увеличи надеждите за осигуряване на така необходимите доставки на газ .
(trg)="71"> The recent visit of Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki to Brussels increased hopes of securing needed gas .

(src)="72"> По време на посещението миналата седмица Ирак се ангажира да осигури най- малко 5 милиарда кубически метра годишно от находището в Акас .
(trg)="72"> During the visit last week , Iraq committed to send at least 5 billion cubic m a year from its Akkas oilfield .

(src)="73"> Очаква се споразумението да бъде подписано през идните седмици .
(trg)="73"> An agreement is expected in the coming weeks .

(src)="74"> Словакия все още не желае да признае Косово
(trg)="74"> Slovakia still unwilling to recognise Kosovo

(src)="75"> На среща с официални представители в Прищина словашкият външен министър Ян Кубиш изрази желание за партньорство с Косово , като не включи в това признаването на неговата независимост .
(trg)="75"> Meeting with officials in Pristina , Slovak Foreign Minister Jan Kubis expressed a desire for partnership with Kosovo but drew the line at recognising its independence .

(src)="76"> От Блерта Фоничи- Кабаши за Southeast European Times в Прищина – 24/ 04/ 08
(trg)="76" deprel="number"> By Blerta Foniqi-Kabashi for Southeast European Times in Pristina – 24/ 04/ 08

(src)="77"> Словашкият външен министър Ян Кубиш ( вляво ) и президентът на Косово Фатмир Сейдиу на пресконференция в Прищина във вторник ( 22 април ) . [ Гети Имиджис ]
(trg)="77"> Slovak Foreign Minister Jan Kubis ( left ) and Kosovo President Fatmir Sejdiu at a press conference in Pristina on Tuesday ( April 22nd ) . [ Getty Images ]

(src)="78"> Словакия предлага партньорство на Косово , но продължава да се противопоставя на неговата едностранно обявена независимост .
(trg)="78"> Slovakia offers partnership to Kosovo but continues to oppose its unilaterally declared independence .

(src)="79"> Това бе посланието , което първият словашки дипломат донесе в Косово във вторник ( 22 април ) , 64 дни , след като Косово обяви своя суверенитет .
(trg)="79"> This was the message that the top Slovak diplomat brought to Pristina on Tuesday ( April 22nd ) , 64 days after Kosovo proclaimed its sovereignty .

(src)="80"> " Обсъдихме сътрудничеството между двете страни и потвърдихме , че Словакия желае партньорство с Косово " , заяви словашкият външен министър Ян Кубиш след среща с президента на Косово Фатмир Сейдиу .
(trg)="80"> " We discussed co-operation between two countries and affirmed Slovakia wants to be partners with Kosovo , " said Slovak Foreign Minister Jan Kubis , following a meeting with Kosovo President Fatmir Sejdiu .

(src)="81"> " Позицията на нашата страна остава непроменена " , заяви Кубиш .
(trg)="81"> " The stance of our country remains unchanged , " Kubis said .

(src)="82"> " Решението за окончателния статут на Косово не дойде от Съвета за сигурност на ООН , както призоваваше Словакия .
(trg)="82"> " Kosovo 's final status resolution did n't come from the UN Security Council , as Slovakia had called for .

(src)="83"> Следователно аз съм тук , за да потвърдя нашето партньорство и да ви уведомя , че ние се стремим да помогнем на Косово в областта на икономиката и в други отношения . "
(trg)="83"> But this does n't affect us in reflecting new realities , and therefore I am here to confirm our partnership , and to let you know that we are aiming to assist Kosovo in the field of the economy , as well as other aspects . "

(src)="84"> Той добави , че Словакия " понастоящем наблюдава сигурността , която Косово предложи на своята сръбска общност " .
(trg)="84"> He added that Slovakia is " currently monitoring the security that Kosovo has offered to its Serb community " .

(src)="85"> Вицепремиерът Хайредин Кучи заяви , че е поискал Словакия да признае държавността на Косово и добави , че той и Кубиш са обсъдили сътрудничеството между Косово и Словакия .
(trg)="85"> Deputy Prime Minister Hajredin Kuci said that he requested Slovak recognition of Kosovo 's statehood and said he and Kubis discussed co-operation between Kosovo and Slovakia .

(src)="86"> " Смятам , че партньорството е двустранно и равноправно .
(trg)="86"> " I believe that the partnership is bilateral and equivalent .

(src)="87"> Настоящият отказ на Словакия да признае Косово не е пречка за сътрудничеството , " каза Кучи .
(trg)="87"> The current refusal of Slovakia to recognise Kosovo is not an obstacle to co-operation , " Kuci said .

(src)="88"> Словакия е сред няколкото страни- членки на ЕС , включително Испания , Румъния и Кипър , които отказаха да признаят суверенно Косово отчасти поради опасения , че това поставя прецедент за сепаратистки движения .
(trg)="88"> Slovakia is among several EU members -- also including Spain , Romania and Cyprus -- which have declined to recognise a sovereign Kosovo , in some cases due to worries about setting precedents for separatist movements .

(src)="89"> Висопоставени представители на Братислава обаче не изключват признаване в бъдеще , а Кубиш неколкократно подчерта , че Косово не трябва да остане в изолация .
(trg)="89"> However , senior Bratislava officials do not rule out extending recognition in the future , and Kubis has repeatedly stressed that Kosovo should not be isolated .

(src)="90"> Запитан на пресконференция в Прищина дали е пристигнал в Косово или в Сърбия , Кубиш отговори : " Аз съм в Косово . "
(trg)="90"> Asked at a Pristina press conference if he had arrived in Kosovo or Serbia , Kubis answered , " I am in Kosovo . "

(src)="91"> Той добави , че неговата страна е готова да даде своя принос за Косово като част от мисиите на ЮЛЕКС и КФОР .
(trg)="91"> He added that his country is ready to contribute to Kosovo as part of both the EULEX mission and of KFOR .

(src)="92"> В Черна гора бе проверена готовността за реагиране при кризисни ситуации
(trg)="92"> Emergency response tested in Montenegro

(src)="93"> MEDCEUR 2010 завърши в сряда след серия от учения с цел да се демонстрира готовността за реагиране при кризисни ситуации .
(trg)="93"> MEDCEUR 2010 wraps up on Wednesday after a series of drills to demonstrate a ready response to crisis situations .

(src)="94"> От Неделко Рудович за Southeast European Times от Подгорица – 21/ 09/ 10
(trg)="94" deprel="num"> By Nedjeljko Rudovic for Southeast European Times in Podgorica – 21/ 09/ 10

(src)="95"> Съединените щати и представители на осем страни партньорки участваха във военно учение на НАТО в петък ( 17 септември ) в Черна гора . [ Неделко Рудович/ SETimes ]
(trg)="95"> The United States and members of eight partner countries participated in NATO military exercises Friday ( September 17th ) in Montenegro . [ Nedjeljko Rudovic/ SETimes ]

(src)="96"> Черногорските въоръжени сили , заедно с войници от Съединените щати и осем страни партньорки , показаха в петък ( 17 септември ) готовността си да провеждат съвместни действия при кризисни ситуации .
(trg)="96"> Montenegrin army forces , together with fellow soldiers from the United States and eight partner countries , demonstrated on Friday ( September 17th ) their readiness to conduct joint action in crisis situations .

(src)="97"> Пред публика , включваща високопоставени черногорски ръководители , началника на генералния щаб и представители на медиите , те показаха способността си да спасяват хора , чийто живот е под заплаха .
(trg)="97"> Before an audience that included top-level Montenegrin officials , the chief of general staff and media crews , they showed their ability to rescue people whose lives are threatened .

(src)="98"> Ученията се проведоха във военното поделение в Даниловград , на 20 км от Подгорица .
(trg)="98"> The exercises were held at the army barracks in Danilovgrad , 20km from Podgorica .

(src)="99"> Приблизително 300 войници и спасителни екипи на десетте партньори действаха като при реална ситуация .
(trg)="99"> The approximately 300 army members and rescue teams from the ten partners conducted themselves as though they were facing a real situation .

(src)="100"> Първото учение включваше противопожарни действия , спасителни операции и евакуация на ранени хора от втория етаж на сграда .
(trg)="100"> The first exercise involved fire fighting , rescue operations and the evacuation of casualties from the second floor of a building .