# bg/setimes.bg-bs.xml.gz
# bs/setimes.bg-bs.xml.gz


(src)="1"> Местните избори в Хърватия вървят към втори тур
(trg)="1"> Lokalni izbori u Hrvatskoj idu u drugi krug

(src)="2"> Резултатите показаха липса на категорични победи в първия тур , особено в повечето големи градове .
(trg)="2"> U rezultatima u prvom krugu uglavnom nije bilo direktnih pobjednika , posebno u većini velikih gradova .

(src)="3"> А наблюдателите на изборите докладваха за нарушения на забраната за провеждане на кампании пред изборните секции в изборния ден .
(trg)="3"> A izborni posmatrači prijavili su kršenja zabrane kampanje na dan izbora na glasačkim mjestima .

(src)="4"> От Наташа Радич за Southeast European Times от Загреб -- 21/ 05/ 09
(trg)="4"> Nataša Radić za Southeast European Times iz Zagreba -- 21/ 05/ 09

(src)="5"> Хърватите гласуваха в неделя ( 17 май ) на местни и регионални избори . [ Гети Имиджис ]
(trg)="5"> Hrvati su u nedjelju ( 17 . maja ) glasali na lokalnim i regionalnim izborima . [ Getty Images ]

(src)="6"> След като изборните секции бяха затворени в неделя ( 17 май ) за местните избори , предварителните резултати показаха , че единствено в Риека от големите градове избирателите са избрали кмет на първия тур .
(trg)="6"> Nakon zatvaranja glasačkih mjesta na lokalnim izborima u nedjelju ( 17 . maja ) , preliminarni rezultati su pokazali da su jedino u Rijeci od većih gradova glasači izabrali gradonačelnika u prvom krugu .

(src)="7"> В другите градове на Хърватия нито един кандидат не спечели категорична победа .
(trg)="7"> U drugim gradovima Hrvatske , nijedan kandidat nije bio u stanju ostvariti direktnu pobjedu .

(src)="8"> Бяха пуснати общо 1, 9 милиона бюлетини .
(trg)="8"> Ukupno je glasalo 1, 9 miliona građana .

(src)="9"> За първи път , откакто Хърватия обяви независимост през 1991 г . , избирателите пряко избраха 866 свои представители в 21 окръжни съвета , 2 206 представители в 126 градски съвета и 5 343 представители в 427 общински съвета .
(trg)="9"> Po prvi put od nezavisnosti Hrvatske 1991 . godine , glasači su direktno birali 866 članova 21 pokrajinske skupštine , 2. 206 članova u 126 gradskih vijeća i 5. 343 člana u 427 općinskih vijeća .

(src)="10"> Общо 46 325 кандидати взеха участие в изборите .
(trg)="10"> Na izbore je izašlo ukupno 46. 325 kandidata .

(src)="11"> Първоначалните официални резултати показаха , че управляващият Хърватски демократичен съюз ( ХДС ) е спечелил изборите в 14 окръга .
(trg)="11"> Prvi službeni rezultati pokazali su da je vladajuća Hrvatska demokratska zajednica ( HDZ ) pobijedila na izborima u 14 pokrajina .

(src)="12"> Той обаче не успя да спечели убедително в четирите най- големи градове – Загреб , Сплит , Риека и Осиек .
(trg)="12"> Ona međutim nije ostvarila direktnu pobjedu u četiri najveća grada -- Zagrebu , Splitu , Rijeci i Osijeku .

(src)="13"> Опозиционната Социалдемократическа партия ( СДП ) спечели в пет окръга и успя да си запази кметството в Риека още на първия тур .
(trg)="13"> Opoziciona Socijaldemokratska partija ( SDP ) pobijedila je u pet pokrajina i uspjela zadržati mjesto gradonačelnika u Rijeci u prvom krugu .

(src)="14"> Кандидатите от СДП ще се надпреварват на балотажите в двата най- големи града на страната , Загреб и Сплит .
(trg)="14"> Dva kandidata SDP- a ući će u drugi krug u utrci za dva najveća grada u zemlji , Zagreb i Split .

(src)="15"> Избирайки свои общински лидери за първи път , избирателите очевидно са обърнали по- голямо внимание на постиженията и политическите програми на кандидатите , отколкото да следват традицията да проверяват най- напред партийната им принадлежност .
(trg)="15"> Pošto su glasači po prvi put birali svoje vlastite općinske čelnike , oni su se očigledno usredotočili na postignuća i politički dnevni red kandidata , a nisu slijedili tradiciju da prvo gledaju na stranačku pripadnost .

(src)="16"> Нещо повече , независимите кандидати водеха кампании без подкрепата на партийни апарати – смятани в миналото за решаващи за победата – особено в по- големите градове .
(trg)="16"> Štaviše , nezavisni kandidati vodili su kampanju bez podrške stranačkih aparata -- koji su se u prošlosti smatrali neophodnima za pobjedu -- posebno u većim gradovima .

(src)="17"> Независимите имаха особено голям успех в Загреб и Сплит .
(trg)="17"> Nezavisni kandidati bili su posebno uspješni u Zagrebu i Splitu .

(src)="18"> В Загреб подкрепяният от СДП кмет Милан Бандич не успя да прескочи границата от 50 % , необходима за победа на първия тур , с което опроверга предизборните проучвания .
(trg)="18"> U Zagrebu , gradonačelnik iz SDP- a Milan Bandić nije premašio granicu od 50 % potrebnu za pobjedu u prvom krugu , uz lošije rezultate na predizbornim anketama .

(src)="19"> Той спечели 48, 54 % от гласовете .
(trg)="19"> On je ugrabio 48, 54 % glasova .

(src)="20"> Съперникът му , досега неизвестният университетски професор и независим кандидат Йосип Крегар , спечели 23, 18 % .
(trg)="20"> Njegov rival , prethodno nepoznati univerzitetski profesor i nezavisni kandidat Josip Kregar , osvojio je 23, 18 % .

(src)="21"> В Сплит скандалният бизнесмен и кандидат за първи път Желко Керум събра 40, 21 % , а класиралият се на второ място кандидат на СДП Ранко Остоич спечели 34, 72 % .
(trg)="21"> U Splitu , kontroverzni biznismen i prvi put kandidat Željko Kerum dobio je 40, 21 % glasova , a odmah iza njega , kandidat SDP- a Ranko Ostojić osvojio je 34, 72 % .

(src)="22"> В Осиек Крешимир Бубало , член на Хърватската демократична партия на Славония и Бараня ( ХДПСБ ) на осъдения военнопрестъпник Бранимир Главаш , спечели 38, 71 % от гласовете , а председателят на Хърватската партия на правата ( ХПП ) Анто Джапич получи 22, 94 % , което той призна за „ слаб резултат ” .
(trg)="22"> U Osijeku , Krešimir Bubalo , član Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje ( HDSSB ) osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša , osvojio je 38, 71 % glasova , a predsjednik Hrvatske stranke prava ( HSP ) Anto Đapić ostvario je 22, 94 % , što je , kako on priznaje , " slab rezultat " .

(src)="23"> След като националната избирателна комисия потвърди резултатите , вторият тур ще започне на 31 май .
(trg)="23"> Nakon što državna izborna komisija potvrdi rezultate , drugi krug glasanja počinje 31 . maja .

(src)="24"> ГОНГ , хърватска НПО за наблюдение на изборите , мобилизира 700 свои наблюдатели .
(trg)="24"> GONG , hrvatska nevladina organizacija za praćenje izbora , angažirala je 700 posmatrača .

(src)="25"> ГОНГ съобщи , че е получила над 250 оплаквания , най- вече , но не само , от партийни активисти , нарушили забраната за агитация в изборния ден и правили опити да влияят и заплашват избиратели пред и около избирателните секции .
(trg)="25"> Iz GONG- a kažu da su dobili preko 250 pritužbi , većinom , ali ne i isključivo , vezanih za kršenje zabrane vođenja kampanje na izborni dan od strane stranačkih aktivista i pokušaje da se vrši utjecaj ili prijeti glasačima na ili oko glasačkih mjesta .

(src)="26"> Тя докладва и за няколко случая на насилие .
(trg)="26"> Ona je prijavila nekoliko slučajeva nasilja .

(src)="27"> Евродепутати призовават към преговори за членство с Македония
(trg)="27"> Evropski parlamentarci pozvali na pregovore o članstvu s Makedonijom

(src)="28"> В сряда членовете на Европейския парламент гласуваха с мнозинство в покрепа на доклад за Македония , призоващ лидерите на ЕС да обсъдят определянето на дата за започване на преговори за членство с правителството .
(trg)="28"> Članovi Evropskog parlamenta su u srijedu velikom većinom pozitivno glasali o izvještaju o Makedoniji , pozivaju lidere EU da razmotre mogućnost određivanja datuma za pregovore o članstvu s vladom .

(src)="29"> ( Евронюз , СНА - 24/ 04/ 08 ; Блумбърг , EUobserver , Болкън Инсайт , Maкфакс , Европейски парламент - 23/ 04/ 08 )
(trg)="29"> ( Euronews , SNA - 24/ 04/ 08 ; Bloomberg , EUobserver , Balkan Insight , Makfax , Evropski parlament - 23/ 04/ 08 )

(src)="30"> Членовете на Европейския парламент гласуваха с преобладаващо мнозинство в подкрепа на доклад , призоваващ лидерите на ЕС да обсъдят започването на преговори със Скопие преди края на тази година . [ ЕС ]
(trg)="30"> Velika većina evropskih parlamentaraca podržala je izvještaj u kom se lideri EU pozivaju da razmotre mogućnost otvaranja pregovora o članstvu sa Skopljem prije kraja ove godine . [ EU ]

(src)="31"> Европейският парламент ( ЕП ) прие доклад в сряда ( 23 април ) , призоваващ ЕС да започне преговори за членство с Македония преди края на тази година , ако страната изпълни предварителните условия .
(trg)="31"> Evropski parlament ( EP ) je u srijedu ( 23 . april ) usvojio izvještaj u kom se poziva EU da otpočne pregovore o članstvu s Makedonijom prije kraja ove godine , ako zemlja bude ispunila preduslove za to .

(src)="32"> Македония чака определянето на дата за започване на присъдинителните преговори от декември 2005 г . , когато тя се присъедини към списъка на Съюза със страни кандидатки , включително Хърватия и Турция .
(trg)="32"> Makedonija čeka na datum za početak pregovora o pristupanju od decembra 2005 , kad se pridružila listi zemalja kandidata za članstvo u Uniji , uključujući Hrvatsku i Tursku .

(src)="33"> Приветствайки " значителния напредък " , постигнат от Македония оттогава , Докладът за напредъка на Македония на ЕП за 2007 г . призова страната да осъществи реформите, изисквани от ЕС включително списък с осем критерии , които тя получи наскоро .
(trg)="33"> Pozdravljajući " značajan napredak " koji je Makedonija od tog vremena ostvarila , u Izvještaju EP- a o napretku u 2007 . za Makedoniju ona se poziva na provedbu reformi koje zahtijeva EU , među kojima je lista od osam ciljeva koju je ona nedavno dobila .

(src)="34"> В документа , одобрен от 601 срещу 52 гласа в 785- местния законодателен орган на ЕС в сряда , се изразява надежда , че изпълнението на критериите " ще доведе от започване на присъединителните преговори преди края на 2008 г . " .
(trg)="34"> U dokumentu , koji je u srijedu zakonodavno tijelo EU odobrilo sa 601 prema 52 glasova od ukupno 785 mjesta , izražava se nada da će ispunjenje tih kriterija " dovesti do otvaranja pregovora o pristupanju prije kraja 2008 " .

(src)="35"> Евродепутатите призоваха лидерите на блока да обмислят даването на зелена светлина на преговорите за присъединяването на Македония на срещата им на върха през юни .
(trg)="35"> Članovi EP- a ( MEP ) pozvali su lidere bloka da razmotre mogućnost davanja zelenog svjetla za pregovore o pristupanju Makedonije tokom svog junskog samita .

(src)="36"> Те подчертаха , че спорът между Македония и Гърция за името , който продължава вече 17 години , не трябва да попречи на присъединяването й към Съюза .
(trg)="36"> Oni su naglasili da 17- godišnji spor Makedonije oko naziva s Grčkom ne bi trebao omesti njeno pristupanje .

(src)="37"> Гърция отказва да признае своята северна съседка с нейното конституционно име Република Македония , смятайки го за потенциална териториална претенция към нейната собствена провинция Македония .
(trg)="37"> Grčka odbija priznati svoju sjevernu susjedu po njenom ustavnom nazivu , Republika Makedonija , smatrajući to za potencijalno teritorijalno potraživanje nad svojom vlastitom pokrajinom Makedonijom .

(src)="38"> Атина продължава да нарича балканската страна Бивша Югославска Република Македония ( БЮРМ ) .
(trg)="38"> Atina i dalje tu balkansku zemlju naziva Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija ( BJRM ) .

(src)="39"> Макар че двете страни удвоиха усилията си за намиране на решение през последните месеци , те отхвърлиха множество предложения за компромис , направени от посредника на ООН в преговорите между тях Матю Нимец .
(trg)="39"> Iako su dvije zemlje zadnjih mjeseci pojačale napore na postizanju rješenja , one su odbacile niz prijedloga za kompromis koje je iznio posrednik UN- a u njihovim pregovorima Matthew Nimetz .

(src)="40"> В началото на този месец Гърция блокира покана към Македония за членство в НАТО .
(trg)="40"> Ranije ovog mjeseca , Grčka je blokirala poziv Makedoniji na pridruživanje NATO- u .

(src)="41"> Атина също заплаши да попречи на Македония да се приближи към членство в ЕС , докато не бъде решен спорът с името .
(trg)="41"> Atina je također zaprijetila da će stopirati približavanje Makedonije članstvu u EU dok se spor oko naziva ne riješi .

(src)="42"> Законодателите на ЕС " призовават и двете страни да се възползват от възможността да възобновят незабавно преговорите ... и да постигнат компромисно решение , " се казва в доклада от сряда .
(trg)="42"> Evropski parlamentarci " pozivaju obje strane da iskoriste mogućnost nastavka pregovora odmah … i da postignu kompromisno rješenje , " kaže se u izvještaju od srijede .

(src)="43"> Евродепутатите също призоваха управляващата коалиция в Македония да гарантира провеждането на честни и демократични парламентарни избори на 1 юни .
(trg)="43"> Evropski parlamentarci takođe su pozvali vladajuću koaliciju u Makedoniji da osigura pravične i demokratske parlamentarne izbore 1 . juna .

(src)="44"> Те изразиха надежда , че вотът няма да попречи на подготовката на Скопие за започване на преговори с ЕС .
(trg)="44"> Oni su izrazili nadu da ti izbori neće omesti pripreme Skoplja za otpočinjanje pregovora o članstvu s EU .

(src)="45"> Докладът приветства напредъка , постигнат от македонските власти в осъществяването на Охридското рамково споразумение от 2001 г . , посветено на междуетническите отношения в страната , но порицаха " продължаващата дискриминация срещу ромската общност " .
(trg)="45"> U izvještaju se pozdravlja napredak koji su makedonske vlasti ostvarile u provedbi Ohridskog okvirnog sporazuma iz 2001 , u kom se obrađuju međuetnički odnosi u zemlji , ali se i žali zbog " kontinuirane diskriminacije nad romskom zajednicom " .

(src)="46"> Подчертавайки значението на добросъседските отношения , евродепутатите призоваха властите да се съобразяват с исканията на ЕС за " противопоставяне на появата на " изявления на омраза " , особено в медиите срещу съседни страни " .
(trg)="46"> Naglašavajući dobrosusjedske odnose , parlamentarci su pozvali vlasti da ispune zahtjeve EU po pitanju " suzbijanja ponovne pojave ' govora mržnje ' , posebno u medijima , usmjerenog protiv susjednih država " .

(src)="47"> Докладът на ЕП приветства " конструктивната позиция " на Македония за статута на Косово и активното й търговско сътрудничество с най- новата европейска държава .
(trg)="47"> U izvještaju EP- a pozdravlja se " konstruktivan stav " Makedonije po pitanju statusa Kosova i njena aktivna trgovinska saradnja s tom najnovijom evropskom državom .

(src)="48"> Евродепутатите също призоваха за стъпки към решаване на въпроса за границата между Македония и Косово в съответствие с предложението на специалния пратеник на ООН Марти Ахтисаари .
(trg)="48"> Članovi Evropskog parlamenta u također pozvali na korake u cilju rješavanja pitanja granice između Makedonije i Kosova , u skladu s prijedlogom bivšeg specijalnog izaslanika UN- a Marttija Ahtisaarija .

(src)="49"> Газопроводът " Набуко " подчертава стратегическото значение на Турция за ЕС
(trg)="49"> Gasovodom Nabucco naglašena je strateška važnost Turske za EU

(src)="50"> Турция залага на стратегическото си местоположение , за да се превърне в ключов енергиен маршрут за ЕС .
(trg)="50"> Turska pokušava svoju stratešku lokaciju iskoristiti kao ključnu energetsku rutu za EU .

(src)="51"> Неотдавнашното решение на Ирак да достави газ за газопровода " Набуко " увеличи перспективността на проекта .
(trg)="51"> Izvodljivost projekta gasovoda Nabucco pojačana je nedavnim obećanjem Iraka da će dostavljati gas za taj projekat .

(src)="52"> От Айхан Шимшек за Southeast European Times -- 24/ 04/ 08
(trg)="52"> Ayhan Simsek za Southeast European Times -- 24/ 04/ 08

(src)="53"> Австрийският външен министър Урсула Пласник , която бе в Турция в понеделник ( 21 април ) , обеща да поддържа продължаването на преговорите между Съюза и Анкара . [ Гети Имиджис ]
(trg)="53"> Austrijska ministrica vanjskih poslova Ursula Plassnik , koja je u ponedjeljak ( 21 . april ) bila u Turskoj , obećala je da će održati tok pregovora o članstvu Unije s Ankarom . [ Getty Images ]

(src)="54"> Подкрепата на САЩ за проекта за газопровода " Набуко " увеличи стратегическото значение на Турция за ЕС , а двете ключови опонентки срещу членството на Турция в ЕС , Франция и Австрия смекчават възраженията си срещу продължаването на присъединителните преговори .
(trg)="54"> Projektom gasovoda Nabucco , koji podržavaju SAD , povećana je strateška važnost Turske za EU , a dvije ključne protivnice članstvu Turske u EU Francuska i Austrija omekšavaju svoje protivljenje tekućim pregovorima o pristupanju .

(src)="55"> " Набуко " олицетворява усилията на Европа за намаляване на зависимостта от руски природен газ .
(trg)="55"> Nabucco je u središtu napora Evrope u smislu smanjenja zavisnosti od prirodnog gasa iz Rusije .

(src)="56"> Инициаторите на проекта предвиждат ЕС да си осигури газ от Каспийско море през Турция и балканските страни до 2012- 2013 г ..
(trg)="56"> Planeri predviđaju opskrbu EU gasom iz Kaspijskog mora preko Turske i balkanskih država u periodu 2012- 2013 .

(src)="57"> Австрийският външен министър Урсула Пласник , която посети Турция в понеделник ( 21 април ) , обеща да поддържа открити преговорите за членство на Турция със Съюза .
(trg)="57"> Austrijska ministrica vanjskih poslova Ursula Plassnik , koja je Tursku posjetila u ponedjeljak ( 21 . april ) , obećala je da će održati pregovore o članstvu Unije s Turskom otvorene .

(src)="58"> Тя обаче подчерта , че Австрия не е подкрепяла " автоматичното " присъединяване на Турция към ЕС .
(trg)="58"> Međutim , ona je naglasila kako Austrija ne podržava nužno to da se Turska " automatski " pridruži EU .

(src)="59"> Пласник окачестви енергетиката като една от главните области от общ интерес , свързаща ЕС и Турция и изрази подкрепата си за проекта " Набуко " .
(trg)="59"> Plassnikova je naglasila energetiku kao jedan od glavnih zajedničkih interesa koji povezuju EU i Tursku , te je izrazila podršku za projekat Nabucco .

(src)="60"> Също в понеделник еврокомисарят по разширяването Оли Рен заяви за германския всекидневник " Ди Велт " , че френското председателство на ЕС през втората половина на годината ще ръководи отварянето на глава " Енергетика " в присъединителните преговори с Турция .
(trg)="60"> Također u ponedjeljak , evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn izjavio je za njemački dnevnik Die Welt da će francusko predsjedavanje EU u drugoj polovini godine nadgledati otvaranje energetskog poglavlja u pregovorima o pristupanju Turske .

(src)="61"> Френският президент Никола Саркози се противопоставя на членството на Турция в ЕС , но енергийният гигант " Газ дьо Франс " проявява силен интерес към проекта " Набуко " .
(trg)="61"> Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy protivi se članstvu Turske u EU , ali energetski gigant Gaz de France ima jak interes za projekat Nabucco .

(src)="62"> Дипломатически източници твърдят , че Франция вероятно ще използва отварянето на глава " Енергетика " като реванш към Турция .
(trg)="62"> Diplomatski izvori kažu da će Francuska vjerovatno otvaranje energetskog poglavlja iskoristiti kao sredstvo utjecaja po pitanju Turske .

(src)="63"> Турция започна присъединителните преговори с ЕС през 2005 г . , но през последните три години бяха отворени само шест от 35- те необходими глави .
(trg)="63"> Turska je otpočela pregovore o pristupanju 2005 , ali je u zadnje tri godine otvoreno samo šest od 35 neophodnih poglavlja .

(src)="64"> Кипърският проблем , съществуващ от десетилетия и възраженията на Саркози спряха отварянето на осем основни глави .
(trg)="64"> Decenijama staro pitanje Kipra i protivljenje od strane Sarkozyja doveli su do obustave otvaranja osam važnih poglavlja .

(src)="65"> Сега Франция желае да се присъедини към проекта " Набуко " , но засега среща съпротива от страна на Турция .
(trg)="65"> Francuska sad želi da se pridruži projektu Nabucco , ali je do sad blokirao otpor Turske .

(src)="66"> Понастоящем консорциум от компании от Турция и пет страни- членки на ЕС - Австрия , България , Румъния , Унгария и Германия - работи по проекта .
(trg)="66"> Trenutno projekat provodi konzorcij kompanija iz Turske i pet država članica EU -- Austrije , Bugarske , Rumunije , Mađarske i Njemačke .

(src)="67"> Tурция продължава да преговаря с ЕС за подробности по " Набуко " .
(trg)="67"> Turska nastavlja sa EU pregovore o detaljima Nabucca .

(src)="68"> Брюксел иска Турция да бъде транзитна страна и да получаева транзитна такса , докато Анкара предпочита да бъде регионален център , откъдето доставките на газ ще се продават на Европа срещу различна такса .
(trg)="68"> Brisel želi da Turska bude tranzitna zemlja koja bi ostvarivala tranzitnu naknadu , dok bi Ankara radije postala regionalni čvor koji prikuplja gas od dobavljača i prodaje ga Evropi po promjenjivoj tarifi .

(src)="69"> Проектът " Набуко " е получил уверенията на Азербайджан и Туркменистан за доставка на 18 милиарда кубически метра газ годишно , което представлява почти 55 % от капацитета на газопровода .
(trg)="69"> U okviru projekta Nabucco , Azerbejdžan i Turkmenistan obavezali su se na dostavu 18 milijardi kubnih metara gasa godišnje , što predstavlja skoro 55 % kapaciteta tog gasovoda .

(src)="70"> Компаниите търсят допълнителни количества , за да направят проекта по- перспективен .
(trg)="70"> Kompanije su u potrazi za dodatnim gasom da bi projekat načinile izvodljivijim .

(src)="71"> Неотдавнашното посещение на иракския премиер Нури ал- Малики в Брюксел увеличи надеждите за осигуряване на така необходимите доставки на газ .
(trg)="71"> Nedavna posjeta iračkog premijrea Nurija al- Malikija Briselu podgrijala je nade da će se potrebni gas obezbijediti .

(src)="72"> По време на посещението миналата седмица Ирак се ангажира да осигури най- малко 5 милиарда кубически метра годишно от находището в Акас .
(trg)="72"> Tokom prošlosedmične posjete , Irak se obavezao na slanje najmanje 5 milijardi kubnih metara godišnje iz svog naftnog polja Akkas .

(src)="73"> Очаква се споразумението да бъде подписано през идните седмици .
(trg)="73"> Postizanje sporazuma očekuje se u narednim sedmicama .

(src)="74"> Словакия все още не желае да признае Косово
(trg)="74"> Slovačka još uvijek nije voljna priznati Kosovo

(src)="75"> На среща с официални представители в Прищина словашкият външен министър Ян Кубиш изрази желание за партньорство с Косово , като не включи в това признаването на неговата независимост .
(trg)="75"> Na sastanku sa zvaničnicima u Prištini , slovački ministar vanjskih poslova Jan Kubiš izrazio je želju za partnerstvom s Kosovom , ali je povukao liniju kad je u pitanju priznavanje njegove nezavisnosti .

(src)="76"> От Блерта Фоничи- Кабаши за Southeast European Times в Прищина – 24/ 04/ 08
(trg)="76"> Blerta Foniqi- Kabashi za Southeast European Times iz Prištine – 24/ 04/ 08

(src)="77"> Словашкият външен министър Ян Кубиш ( вляво ) и президентът на Косово Фатмир Сейдиу на пресконференция в Прищина във вторник ( 22 април ) . [ Гети Имиджис ]
(trg)="77"> Slovački ministar vanjskih poslova Jan Kubiš ( lijevo ) i kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu na pres- konferenciji u utorak ( 22 . april ) u Prištini . [ Getty Images ]

(src)="78"> Словакия предлага партньорство на Косово , но продължава да се противопоставя на неговата едностранно обявена независимост .
(trg)="78"> Slovačka Kosovu nudi partnerstvo , ali i dalje se protivi njegovoj jednostrano proglašenoj nezavisnosti .

(src)="79"> Това бе посланието , което първият словашки дипломат донесе в Косово във вторник ( 22 април ) , 64 дни , след като Косово обяви своя суверенитет .
(trg)="79"> To je bila poruka koju je najviši slovački diplomata donio u Prištinu u utorak ( 22 . april ) , 64 dana nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost .

(src)="80"> " Обсъдихме сътрудничеството между двете страни и потвърдихме , че Словакия желае партньорство с Косово " , заяви словашкият външен министър Ян Кубиш след среща с президента на Косово Фатмир Сейдиу .
(trg)="80"> " Mi smo razgovarali o saradnji između dvaju zemalja , i potvrdili da Slovačka želi biti partner s Kosovom , " izjavio je slovački ministar vanjskih poslova Jan Kubiš nakon sastanka s predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom .

(src)="81"> " Позицията на нашата страна остава непроменена " , заяви Кубиш .
(trg)="81"> " Stav naše zemlje je i dalje nepromijenjen , " rekao je Kubiš .

(src)="82"> " Решението за окончателния статут на Косово не дойде от Съвета за сигурност на ООН , както призоваваше Словакия .
(trg)="82"> " Rješenje konačnog statusa Kosova nije došlo iz Vijeća sigurnosti UN- a , kako je Slovačka pozivala .

(src)="83"> Но това не ни влияе при осмислянето на новите реалности . Следователно аз съм тук , за да потвърдя нашето партньорство и да ви уведомя , че ние се стремим да помогнем на Косово в областта на икономиката и в други отношения . "
(trg)="83"> Međutim , to na nas ne odvraća da uvidimo novu realnost , i stoga sam ja ovdje da bih potvrdio naše partnerstvo , te da bih vam saopćio da imamo namjeru pomoći Kosovu u polju ekonomije , kao i u drugim aspektima . "

(src)="84"> Той добави , че Словакия " понастоящем наблюдава сигурността , която Косово предложи на своята сръбска общност " .
(trg)="84"> On je dodao da Slovačka " trenutno prati sigurnost koju Kosovo pruža svojoj srpskoj zajednici " .

(src)="85"> Вицепремиерът Хайредин Кучи заяви , че е поискал Словакия да признае държавността на Косово и добави , че той и Кубиш са обсъдили сътрудничеството между Косово и Словакия .
(trg)="85"> Zamjenik premijera Hajredin Kuci rekao je da je zatražio da Slovačka prizna državnost Kosova i da su on i Kubiš razgovarali o saradnji između Kosova i Slovačke .

(src)="86"> " Смятам , че партньорството е двустранно и равноправно .
(trg)="86"> " Smatram da je partnerstvo bilateralno i jednako .

(src)="87"> Настоящият отказ на Словакия да признае Косово не е пречка за сътрудничеството , " каза Кучи .
(trg)="87"> Trenutno odbijanje Slovačke da prizna Kosovo ne predstavlja prepreku saradnji , " rekao je Kuci .

(src)="88"> Словакия е сред няколкото страни- членки на ЕС , включително Испания , Румъния и Кипър , които отказаха да признаят суверенно Косово отчасти поради опасения , че това поставя прецедент за сепаратистки движения .
(trg)="88"> Slovačka je jedna od nekolicine članica EU -- među kojima su i Španija , Rumunija i Kipar -- koje su odbile da priznaju suverenost Kosova , u nekim slučajevima zbog zabrinutosti da bi se time uspostavio presedan za separatističke pokrete .

(src)="89"> Висопоставени представители на Братислава обаче не изключват признаване в бъдеще , а Кубиш неколкократно подчерта , че Косово не трябва да остане в изолация .
(trg)="89"> Međutim , visoki zvaničnici Bratislave ne isključuju mogućnost priznavanja u narednom periodu , a Kubiš je više puta naglasio da Kosovo ne bi trebalo biti izolirano .

(src)="90"> Запитан на пресконференция в Прищина дали е пристигнал в Косово или в Сърбия , Кубиш отговори : " Аз съм в Косово . "
(trg)="90"> Na pitanje na pres- konferenciji u Prištini da li je došao na Kosovo ili u Srbiju , Kubiš je odgovorio , " Ja sam na Kosovu . "

(src)="91"> Той добави , че неговата страна е готова да даде своя принос за Косово като част от мисиите на ЮЛЕКС и КФОР .
(trg)="91"> On je dodao da je njegova zemlja spremna dati doprinos Kosovu i u sklopu misije EULEX i u sklopu KFOR- a .

(src)="92"> В Черна гора бе проверена готовността за реагиране при кризисни ситуации
(trg)="92"> U Crnoj Gori testirana reakcija na vanredne situacije

(src)="93"> MEDCEUR 2010 завърши в сряда след серия от учения с цел да се демонстрира готовността за реагиране при кризисни ситуации .
(trg)="93"> MEDCEUR 2010 završava se u srijedu , nakon niza vježbi kojima je demonstrirana spremna reakcija na krizne situacije .

(src)="94"> От Неделко Рудович за Southeast European Times от Подгорица – 21/ 09/ 10
(trg)="94"> Nedjeljko Rudović za Southeast European Times iz Podgorice – 21/ 09/ 10

(src)="95"> Съединените щати и представители на осем страни партньорки участваха във военно учение на НАТО в петък ( 17 септември ) в Черна гора . [ Неделко Рудович/ SETimes ]
(trg)="95"> Sjedinjene Države i pripadnici iz osam partnerskih zemalja učestvovali su u petak ( 17 . septembar ) u Crnoj Gori u vojnim vježbama NATO- a . [ Nedjeljko Rudović/ SETimes ]

(src)="96"> Черногорските въоръжени сили , заедно с войници от Съединените щати и осем страни партньорки , показаха в петък ( 17 септември ) готовността си да провеждат съвместни действия при кризисни ситуации .
(trg)="96"> Crnogorske oružane snage , zajedno s kolegama- vojnicima iz Sjedinjenih Država i osam partnerskih zemalja , demonstrirali su u petak ( 17 . septembar ) svoju spremnost na provođenje zajedničkih akcija u kriznim situacijama .

(src)="97"> Пред публика , включваща високопоставени черногорски ръководители , началника на генералния щаб и представители на медиите , те показаха способността си да спасяват хора , чийто живот е под заплаха .
(trg)="97"> Pred publikom u kojoj su bili najviši crnogorski zvaničnici , šef generalštaba i medijske ekipe , oni su pokazali svoju sposobnost spašavanja ljudi čiji su životi ugroženi .

(src)="98"> Ученията се проведоха във военното поделение в Даниловград , на 20 км от Подгорица .
(trg)="98"> Vježbe su održane u vojnoj kasarni u Danilovgradu , 20 km od Podgorice .

(src)="99"> Приблизително 300 войници и спасителни екипи на десетте партньори действаха като при реална ситуация .
(trg)="99"> Približno 300 pripadnika vojske i spasilačkih timova iz deset partnerskih zemalja ponašalo se kao da su pred stvarnom situacijom .

(src)="100"> Първото учение включваше противопожарни действия , спасителни операции и евакуация на ранени хора от втория етаж на сграда .
(trg)="100"> U prvoj vježbi se radilo o gašenju požara , spasilačkim operacijama i evakuaciji ugroženih sa drugog sprata jedne zgrade .