<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Pokaż</w>
  <w id="1.2">szczegóły</w>
  <w id="1.3">Powierzchnia</w>
  <w id="1.4">-</w>
  <w id="1.5">88</w>
  <w id="1.6">m2</w>
  <w id="1.7">Rozmiar</w>
  <w id="1.8">gruntu</w>
  <w id="1.9">-</w>
  <w id="1.10">88</w>
  <w id="1.11">m2</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">Zamiast</w>
  <w id="2.2">tego</w>
  <w id="2.3">,</w>
  <w id="2.4">powiedz</w>
  <w id="2.5">:</w>
  <w id="2.6">„</w>
  <w id="2.7">Po</w>
  <w id="2.8">dzisiejszym</w>
  <w id="2.9">spotkaniu</w>
  <w id="2.10">wyślę</w>
  <w id="2.11">Panu</w>
  <w id="2.12">ofertę</w>
  <w id="2.13">na</w>
  <w id="2.14">maila</w>
  <w id="2.15">i</w>
  <w id="2.16">zadzwonię</w>
  <w id="2.17">do</w>
  <w id="2.18">Pana</w>
  <w id="2.19">w</w>
  <w id="2.20">najbliższy</w>
  <w id="2.21">wtorek</w>
  <w id="2.22">przed</w>
  <w id="2.23">południem</w>
  <w id="2.24">.</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">W</w>
  <w id="3.2">związku</w>
  <w id="3.3">z</w>
  <w id="3.4">tym</w>
  <w id="3.5">,</w>
  <w id="3.6">na</w>
  <w id="3.7">poddaszu</w>
  <w id="3.8">powinny</w>
  <w id="3.9">rozmieścić</w>
  <w id="3.10">otwory</w>
  <w id="3.11">wentylacyjne</w>
  <w id="3.12">znajdujące</w>
  <w id="3.13">się</w>
  <w id="3.14">naprzeciwko</w>
  <w id="3.15">siebie</w>
  <w id="3.16">.</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Współpracujemy</w>
  <w id="4.2">z</w>
  <w id="4.3">akredytowaną</w>
  <w id="4.4">jednostką</w>
  <w id="4.5">kontrolno-certyfikującą</w>
  <w id="4.6">TÜV</w>
  <w id="4.7">Rheinland</w>
  <w id="4.8">.</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Naszym</w>
  <w id="5.2">celem</w>
  <w id="5.3">jest</w>
  <w id="5.4">zapewnienie</w>
  <w id="5.5">Ci</w>
  <w id="5.6">jak</w>
  <w id="5.7">najszybszego</w>
  <w id="5.8">dostępu</w>
  <w id="5.9">do</w>
  <w id="5.10">treści</w>
  <w id="5.11">zawartych</w>
  <w id="5.12">w</w>
  <w id="5.13">instrukcji</w>
  <w id="5.14">obsługi</w>
  <w id="5.15">urządzenia</w>
  <w id="5.16">Toshiba</w>
  <w id="5.17">Satellite</w>
  <w id="5.18">T215D-S1150WH</w>
  <w id="5.19">.</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">Przypomniałaś</w>
  <w id="6.2">mi</w>
  <w id="6.3">dzieciństwo</w>
  <w id="6.4">,</w>
  <w id="6.5">szkołę</w>
  <w id="6.6">...</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">Po</w>