# en/en-sk.0001.xml.gz
# sk/en-sk.0001.xml.gz


(src)="1"> Washington Park Zoo Transportation
(trg)="1"> Washington Park Zoo ( zoologická záhrada )

(src)="2"> ( d ) in cases where an institution with a subsidiary institution or significant branch in another Member State has established one or more branches in one or more third countries , the relevant authorities of the third countries where those branches are located .
(trg)="2"> d ) v prípadoch , keď má inštitúcia s dcérskou inštitúciou alebo významnou pobočkou v inom členskom štáte zriadenú jednu alebo viacero pobočiek v jednej alebo viacerých tretích krajinách , s relevantnými orgánmi z tretích krajín , v ktorých sú tieto pobočky umiestnené .

(src)="3"> Industries benefitting from the scheme in developing countries would gain access to state-of-the-art technology in exchange for pledges to cut their emissions and a commitment to level international competition in the sector .
(trg)="3"> Odvetvia z rozvojových krajín zapojené do tejto stratégie by získali prístup k najnovším a najlepším technológiám výmenou za prísľub zníženia emisií a záväzok vyrovnať sa medzinárodnej konkurencii v tomto odvetví .

(src)="4"> The electronic system of the following truck responds in just 5 milliseconds when the brake is applied in the front truck – faster than any human .
(trg)="4"> Ak truck na čele konvoja začne brzdiť , elektronický systém druhého vozidla v konvoji zareaguje o 5 milisekúnd – rýchlejšie , než ktorýkoľvek človek .

(src)="5"> When you book your Nar stay with Hotels.com you may also earn free nights on participating hotels by joining the Hotels.com Welcome Rewards program .
(trg)="5"> Pri rezervácii vášho pobytu s Hotels.com môžete tiež získať noci zdarma , keď sa stanete členom nášho vernostného programu Hotels.com Rewards .

(src)="6"> All the deities are somehow connected with them .
(trg)="6"> Všetky božstvá sú s nimi nejako spojené .

(src)="7"> Hotels Hotels in Martinique
(trg)="7"> Hotely v meste Saint-Caradec-Tregomel Hotels

(src)="8"> The answer is simple : automation .
(trg)="8"> Odpoveď je jednoduchá : automatizácia .

(src)="9"> Additionally , support for recording and playback of code UITest is added for Internet Explorer 9 Beta in Compatibility View .
(trg)="9"> Okrem toho , podpora nahrávanie a prehrávanie kód UITest pridan² pre Internet Explorer 9 Beta hľadiska kompatibility .

(src)="10"> So complex preparations German « Heel » and / or the Italian « OTI » ( Officine Terapie Innovative ) contain ( or intend to use )
(trg)="10"> tak zložitý preparáty nemecký « Heel » a / alebo taliansky " OTI » ( Officine Terapia Innovative ) obsahujú ( alebo majú v úmysle použiť )

(src)="11"> Cheap Prices in California
(trg)="11"> Lacné ceny v California

(src)="12"> Thank you for choosing to come tonight to turn your eyes upon Jesus .
(trg)="12"> Ďakujem , že ste sa dnes večer rozhodli prísť a hľadieť na Ježiša .

(src)="13"> Mixing : Peter Denenberg , Frankie La Rocka , Spin Doctors
(trg)="13"> Mixovanie hudby : Peter Denenberg , Frankie La Rocka , Spin Doctors

(src)="14"> Share the pronunciation of noticia in Spanish : Facebook Twitter
(trg)="14"> Zdieľajte výslovnosť ilusión v Španielčina : Facebook Twitter

(src)="15"> Whether you 're planning a longer vacation or a weekend getaway , Krásný Dvŭr has the right hotel for you .
(trg)="15"> Či už plánujete dlhšiu dovolenku alebo predĺžený víkend , destinácia Krásný Dvůr má pre vás ten správny hotel .

(src)="16"> We offer the best budget hotels , hostels , apartments and bed and breakfasts , ensuring your trip to Parla is a memorable one , be it for business or pleasure .
(trg)="16"> Ponúkame najlepšie nízkorozpočtové hotely , hostely , apartmány a penzióny , vďaka ktorým bude tvoja cesta do Alcorcón nezabudnuteľná , či už bude súkromná alebo pracovná .

(src)="17"> Cheapest properties in Qingdao
(trg)="17"> Najlacnejšie nehnuteľnosti v Qingdao

(src)="18"> Professional society : Society for the Study and Treatment of Pain CMS JEP
(trg)="18"> Odborné spoločnosti : Spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti SLS

(src)="19"> George Town - hotels and accommodation , satellite map , tourist attractions - TIXIK.com
(trg)="19"> Ruppersdorf Water Castle - hotely a ubytovacie , satelitná mapa , turistické ciele - TIXIK.sk

(src)="20"> Translation project for AsteroidOS into Chinese ( Simplified ) currently contains 177 strings for translation and is 100.0 % complete .
(trg)="20"> Preklad projektu AsteroidOS do slovenčiny v súčasnosti obsahuje 177 reťazcov na preklad a je dokončený na 100.0 % .

(src)="21"> Search for hotels in Dun-sur-Auron
(trg)="21"> Vyhľadať hotely v meste Beyrie-sur-Joyeuse

(src)="22"> If you are part of the Windows Insider Program , or you have a device running a version higher than 1703 , you may experience some problems downloading and installing Rise of Nations : Extended Edition on your device .
(trg)="22"> Ak ste súčasťou programu Windows Insider Program alebo máte zariadenie s verziou vyššou ako 1703 , môžu sa vyskytnúť problémy so stiahnutím a inštaláciou hry Rise of Nations : Extended Edition do vášho zariadenia .

(src)="23"> TCP - Transmission Control Protocol ( TCP ) is one of the protocols the Internet protocol suite , which form its core .
(trg)="23"> TCP - Transmission Control Protocol ( TCP ) je jedným z protokolov balíka internetových protokolov , ktoré tvoria jeho jadro .

(src)="24"> Customers who viewed Grand Hotel Alassio also viewed :
(trg)="24"> Zákazníci , ktorí si pozreli Grand Hotel Alassio , si pozreli aj :

(src)="25"> If you overdo it with the use of yellow color , then all its secret shortcomings will very quickly manifest .
(trg)="25"> Ak to prehnanete s použitím žltej farby , všetky jej tajné nedostatky sa veľmi rýchlo prejavia .

(src)="26"> By updating the versions of MySQL and phpMyAdmin frequently , you have for example the opportunity to test your web site with a current MySQL version .
(trg)="26"> V aktualizovanej verzii MySQL a phpMyAdmin máte napríklad možnosť vyskúšať si Vaše webové stránky alebo webovú aplikáciu .

(src)="27"> She becomes worried about Willy as he gets older and seems to be losing his mind .
(trg)="27"> Ona sa stará o Willy , ako sa starne a zdá sa , že stráca jeho myseľ .

(src)="28"> The large screen is great for family movie time , while the numeric keypad makes budgeting a snap .
(trg)="28"> Veľká obrazovka je skvelá pre rodinné púšťanie filmov , kým numerická klávesnica sa hodí na počítanie rozpočtu .

(src)="29"> Nancy , United States of America Staff
(trg)="29"> Skateboard , Spojené štáty americké Personál

(src)="30"> sexist pronunciation in English [ en ]
(trg)="30"> Výslovnosť inexpugnable v Angličtina [ en ]

(src)="31"> Search Neuville-les-Dames Hotels City , landmark , hotel name , address or postcode
(trg)="31"> Mesto , orientačný bod , názov hotela , adresa alebo PSČ

(src)="32"> Trenbolone is a chemical adjustment of Nandrolone , a naturally occurring hormonal agent made in the body .
(trg)="32"> Trenbolon je chemická modifikácia nandrolonu , normálne sa vyskytujúce telesného hormónu vyrobené v ľudskom tele .

(src)="33"> To download 打台球技巧集 from our website on mobile ( iPhone / iPad ) , follow these steps below :
(trg)="33"> Ak chcete stiahnuť 精选经典诗歌大全 z našich webových stránok na mobilnom ( iPhone / iPad ) , postupujte podľa nasledujúcich krokov :

(src)="34"> Hostel booking , student travel , and popular backpacking hostels in Croatia - Euro Hostel Traveler
(trg)="34"> Hostel rezervácie , žiakom cestovanie a turizmus populárne ubytovne v Croatia - Euro Hostel Traveler

(src)="35"> I thought about what he had said , and I said to myself , “ I wonder how many other people may be under this false allusion ? ”
(src)="36"> Well , you say , “ What does this have to do with Judah ? ” — It has everything to do with Judah !
(trg)="35"> Premýšľal som o tom , čo tento človek napísal a hovoril som si , „ Koľko ďalších ľudí môže byť pomýlených takouto falošnou predstavou ? “ Nuž , poviete si , „ Čo to má do činenia s Júdom ? “ Všetko to má čo do činenia s Júdom !

(src)="37"> Bodybuilders buy Anavar online typically , and have been utilizing it for decades either by itself or as part of a pile .
(trg)="36"> Kulturisti kúpiť Anavar online často , a mať been using ono celé desaťročia samostatne alebo ako súčasť zásobníka .
(trg)="37"> Typické použitie

(src)="38"> The thought of replacing can seem daunting , and perhaps that is why old carpet paths stay in place for too long .
(trg)="38"> Myšlienka na nahradenie sa môže zdať skľučujúca a možno aj to je dôvod , prečo staré kobercové cesty zostanú na mieste príliš dlho .

(src)="39"> Important details of JasminDream
(trg)="39"> Dôležité detaily používateľa HustlerStar -

(src)="40"> How to get to Glen Shields Public School in Vaughan by Bus or Subway | Moovit Countries
(trg)="40"> Ako do Lekaren Apotheke v Bratislava Autobus , Električka alebo Lanovka | Moovit krajiny Slovensko

(src)="41"> This category includes two-component mixtures of curable chemically resins with the addition of colored fine sand .
(trg)="41"> epoxidové Táto kategória zahŕňa dvojzložkové zmesi vytvrditeľných chemicky živíc s prídavkom farebného jemného piesku .

(src)="42"> It should be a relic of the past . "
(trg)="42"> Mal by byť prežitkom z minulosti . “

(src)="43"> The connecting factor for real property and movable property is the place where the property is situated ( lex rei sitae ) , with movable property the place where the property is situated at the time of the circumstances establishing or discontinuing the title .
(trg)="43"> Hraničným určovateľom pre vecné práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam je miesto , kde sa vec nachádza ( lex rei sitae ) , v prípade hnuteľných vecí miesto polohy veci v čase , kedy nastala skutočnosť zakladajúca vznik alebo zánik práva .

(src)="44"> But this structure develops the concept we are considering , for here we see a combination of a closed , half-open and open spaces , united by one roof , the overhang of which serves as protection from the sun and rain for a compact back terrace .
(trg)="44"> Ale táto štruktúra rozvíja koncept , o ktorom uvažujeme , lebo tu vidíme kombináciu uzavretých , poloprevádzaných a otvorených priestorov , spojených jednou strechou , ktorej previs poskytuje ochranu pred slnkom a dažďom pre kompaktnú zadnú terasu .

(src)="45"> The next column is education .
(trg)="45"> Ďalším stĺpcom je vzdelávanie .

(src)="46"> Enable user interaction at the MFP to start processes , provide indexing and delivery information , and receive real time status updates .
(trg)="46"> Zabezpečiť interakciu používateľov s multifunkčným produktom , ktorá umožňuje spúšťať procesy , poskytovať indexovanie a informácie o doručení a získavať aktualizácie stavu v reálnom čase .

(src)="47"> Make up this cute girl and choose for her a hairdo and clothes .
(trg)="47"> Doplní tejto roztomilej dievčaťu a vybrať si pre ňu účes a oblečenie .

(src)="48"> If you suspect this add-on violates our policies or has security or privacy issues , please use the form below to describe your concerns .
(trg)="48"> Ak si myslíte , že tento doplnok porušuje naše zásady alebo má problémy s bezpečnosťou alebo ochranou súkromia , použite nižšie uvedený formulár a popíšte svoje námietky .

(src)="49"> The table lists the most frequent errors and some simple precautions to keep harmful bacteria , the principal source of food-borne illnesses , out of food .
(trg)="49"> Tabuľka uvádza najčastejšie chyby , ktorých sa konzumenti dopúšťajú pri manipulácii s potravinami a ich spracovaní a jednoduché preventívne opatrenia na zabránenie produkcii škodlivých baktérií v potravinách .

(src)="50"> After the performanceit should no longer be necessary to answer this question .
(trg)="50"> Po predvedení hádam na túto otázku nebude treba odpovedať .

(src)="51"> OpenLDAP utilities Other Packages Related to ldap-utils
(trg)="51"> Ostatné balíky súvisiace s balíkom slapd

(src)="52"> If you ’ re an efficiency improving expert athlete or maybe if you ’ re simply getting ready to begin there ’ s an exceptional probability you ’ ll purchase Dianabol in Poltava Ukraine in the near future .
(trg)="52"> Ak ste o zlepšenie účinnosti odbornej športovec alebo možno , ak ste jednoducho chystá začať tam to vynikajúca príležitosť , ktorú si kúpiť Dianabol v Poltava Ukrajina v blízkej budúcnosti .

(src)="53"> Our service plans are designed around you and your driving needs .
(trg)="53"> Naše servisné prehliadky sú navrhnuté pre vás a vaše potreby .

(src)="54"> See more In-room accessibility hotels in Guayaquil , Ecuador
(trg)="54"> Zobraziť viac hotelov : stredná kategória v meste Guayaquil , Ekvádor

(src)="55"> So if you cannot do that , then this so-called meditation and sitting posture is simply useless waste of time .
(trg)="55"> Takže ak to neviete urobiť , potom táto takzvaná meditácia a sedenie v pozícii je jednoducho zbytočná strata času .
(trg)="56"> Pokračuj .

(src)="56"> Dinosaurs & the prehistoric world : general interest
(trg)="57"> Dinosaury a praveký svet : všeobecný záujem

(src)="57"> Suggested Use : Take two ( 2 ) capsules with water about 20 minutes before your breakfast .
(trg)="58"> Odporúčaná Použitie : Take 2 ( 2 ) kapsule s vodou asi 20 minút pred vašou raňajky .

(src)="58"> HTML : Nuts and Scrap Desert Race Drive your hovercraft as you dodge obstacles that appear .
(trg)="59"> HTML : Orechy a šrotu Desert Race ( Nuts and Scrap Desert Race ) Riaďte svoje vznášadlo , ako ste vyhnúť prekážkam , ktoré sa objavujú .

(src)="59"> We in the Arolla Film strive to help active people to protect the wilderness and we appeal to our supporters and fans to do so as well .
(trg)="60"> Miznúci svet hlucháňa My v Arolla filme sa snažíme pomáhať aktívnym ľuďom chrániť divočinu a vyzývame k tomu aj našich priaznivcov a podporovateľov .

(src)="60"> Remedies and Sanctions
(trg)="61"> Opatrenia a sankcie

(src)="61"> in patients with diabetes , the vessels of the legs are usually affected , which can cause gangrene .
(trg)="62"> u pacientov s cukrovkou sú zvyčajne postihnuté cievy nôh , ktoré môžu spôsobiť gangrénu .

(src)="62"> Impact : A local user may be able to cause a denial of service
(trg)="63"> Dopad : Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

(src)="63"> For today ’ s disaster can meet us tomorrow .
(trg)="64"> Dnešné nešťastie nás môže stretnúť už zajtra .

(src)="64"> While it is not as rapid as Gynexin , Gynectrol does function and also without any type of adverse effects .
(trg)="65"> Aj keď to nie je tak rýchly , ako Gynexin , Gynectrol robí funkciu , a tiež bez akýchkoľvek nežiadúcich účinkov .

(src)="65"> Where is Norma pascua now ?
(trg)="66"> Kde je Nicoleniqqa v tejto chvíli ?

(src)="66"> Pietro Rella , Mottola ( TA ) you have bought the product on 13 / 08 / 2013 11 : 22
(trg)="67"> Pietro Rella , Mottola ( TA ) Zakúpili ste produkt 13 / 08 / 2013 11 : 22

(src)="67"> Tambo del Inka , a Luxury Collection Resort & Spa has been welcoming Booking.com guests since 23 Jun 2011 .
(trg)="68"> Ubytovanie Tambo del Inka , a Luxury Collection Resort & Spa víta hostí Booking.com už od 23 . júna 2011 .

(src)="68"> Yes , but even before you could not completely overwrite others ' interests .
(trg)="69"> Áno , ale ani v minulosti ste nemohli celkom prepísať záujmy iných .

(src)="69"> The Broadcom 57402 10G Low Profile Dual Port PCIe Adapter is based on Broadcom ’ s newest Ethernet controller technology , delivering both high performance and high efficiency for a range of applications and ...
(src)="70"> Full Description Online Price
(trg)="70"> Adaptér Broadcom 57402 10G PCIe s plné výšky a dvomi portmi je vytvorený podľa najnovšej technológie ethernetových radičov spoločnosti Broadcom a prináša tak vysoký výkon a efektívnu prácu s množstvom aplikácií a ...

(src)="71"> Domestic : In a smug interview discussing developments in Tunisia and Egypt , and just weeks before his own country erupted on March 15 , Bashar al-Assad explained the misery also facing his own subjects : " Whenever you have an uprising , it is self-evident that to say that you have anger [ which ] feeds on desperation . "
(trg)="71"> Domáce : V okázalom interview 15 . marca , týkajúcom sa vývojových trendov v Tunisku a Egypte , a len pár týždňov pred tým , než prepukli v jeho vlastnej krajine , vyhlásil Bashar al-Assad , že nešťastiu tiež čelia jeho vlastní poddaní : " Kedykoľvek máte povstanie , je samozrejmé , že vyhlásite , že ste nahnevaní , [ čo ] živí beznádej . "

(src)="72"> Choosing for an R-32 product , reduces the environmental impact with 68 % compared to R-410A , leads directly to lower energy consumption thanks to its high energy efficiency and has a lower refrigerant charge
(trg)="72"> V kombinácii s technológiou R-32 Bluevolution sa znižuje dopad na životné prostredie o 68 % v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti a menšej náplni chladiva až o 16 %

(src)="73"> We can only hope that the situation will not turn out like the one in Egypt , where a billion-worth European aid became a ( tear ) gas .
(trg)="73"> Ostáva dúfať , že to nedopadne ako v Egypte , kde sa miliardová európska pomoc zmenila na ( slzotvorný ) dym .

(src)="74"> Janica Kostelić ( 1982 ) - Croatian ski racer , winner of numerous world and European championships in alpine skiing .
(trg)="74"> Janica Kostelićová ( 1982 ) – Chorvátska zjazdárka , víťazka Majstrovstiev sveta a Európy v alpskom lyžovaní a Svetových pohárov v lyžovaní .

(src)="75"> European Year of Citizens 2013
(trg)="75"> Európsky rok občanov 2013 Oficiálne dokumenty

(src)="76"> This Directive shall also apply to a company that is established under the laws of a third country in respect of its permanent establishments situated in one or more Member States , and in relation to revenues accrued in one or more Member States , where the company meets the conditions laid down in points ( b ) to ( d ) of paragraph 1 .
(trg)="76"> Táto smernica sa uplatňuje aj na spoločnosť , ktorá je založená podľa právnych predpisov tretej krajiny , pokiaľ ide o jej stále prevádzkarne nachádzajúce sa v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a vo vzťahu k príjmom vzniknutým v jednom alebo viacerých členských štátoch , ak daná spoločnosť spĺňa podmienky stanovené v písmenách b ) až d ) odseku 1 .

(src)="77"> Git is the most popular version control system available .
(trg)="77"> Git je najobľúbenejšie verzia kontrolný systém k dispozícii .

(src)="78"> Holiday Inn Helsinki City Centre 4-star hotel
(trg)="78"> Holiday Inn Helsinki City Centre 4-hviezdičkový hotel

(src)="79"> A variety of treatment therapies are provided , including aromatherapy .
(src)="80"> Dining Ellipse Lounge - This restaurant specializes in international cuisine and serves breakfast , lunch , and dinner .
(trg)="79"> Stravovanie Ellipse Lounge – Táto reštaurácia ( reštaurácia ) sa špecializuje na nasledujúcu kuchyňu – medzinárodná kuchyňa , a v jej ponuke sú raňajky , obedy a večere .

(src)="81"> We have found another Kovalovice suitable properties which are located close to your destination .
(trg)="80"> Našli sme dalšie Kovalovice vhodných nemovitostí , ktoré sa nachádzajú neďaleko vašej destinácie .

(src)="82"> Wednesday 8 Nov 1995 at
(trg)="81"> Stiahni program Streda 8 .

(src)="83"> L.I. Studios Tools Everyone Loading device compatibility ...
(trg)="82"> L.I. Studios Nástroje Pre všetkých Prebieha načítanie kompatibility zariadenia ...

(src)="84"> In order to meet the environmental challenges that electroplaters face , Elade developed a system to recover metals from wastewater streams .
(trg)="83"> S cieľom splniť environmentálne výzvy že electroplaters tvár , Elade vyvinul systém obnoviť kovov z odpadových tokov .

(src)="85"> It is possible to demonstrate by deeds , and it is possible for it to repeat every day .
(trg)="84"> Je možné dokázať skutkami a je možné , že sa to každý deň opakuje .

(src)="86"> Show all apartments in Supetar - island Brac
(trg)="85"> Ukáž všetky apartmány Milna - ostrov Brac

(src)="87"> In this layout , the suite , storage system , various appliances are placed around three adjacent walls .
(trg)="86"> V tomto usporiadaní sú súprava , úložný systém , rôzne spotrebiče umiestnené okolo troch priľahlých stien .

(src)="88"> To help you find the perfect room when you book a hotel in Candelario , Spain we have made it easy for you to compare hotels , including our most popular hotel chains .
(trg)="87"> Aby sme vám pomohli nájsť skvelú hotelovú izbu v ubytovacom zariadení v destinácii Candelario , Španielsko , uľahčili sme vám porovnávanie jednotlivých hotelov , vrátane obľúbených reťazcov .

(src)="89"> It is also necessary to filter out components of the AC , created by a sudden noise or current pulses .
(trg)="88"> Je tiež nutné odfiltrovať súčasti AC , vytvoril náhlu hluku alebo prúdové impulzy .

(src)="90"> If you want to add classifieds to favorites or compare the products of your interest , click on the checkboxes next to used Sullivan Palatek used Construction & Mining Equipment that caught your eye and then choose one of the options above .
(trg)="89"> Ak chcete pridať inzeráty do obľúbených , alebo porovnať výrobky , ktoré vás zaujmú , kliknite na zaškrtávacie políčko vedľa obrázka použitého stavebného stroja z podkategórie Sullivan Palatek stavebníctvo , ktorý sa vám zdá zaujímavý .
(trg)="90"> Potom vyberte jednu z vyššie uvedených možností .

(src)="91"> Former student ratings : ( 1 reviews of this language school ) 95.800 € = 64.800 € Exam Preparation 25 + 3.000 € School 's administrative fee + 28.000 € ( IH Chiang Mai Lodge )
(trg)="91"> Hodnotenia bývalých študentov : ( 1 recenzií tejto jazykovej školy ) 95.800 € = 64.800 € Exam Preparation 25 + 3.000 € Administratívny poplatok školy + 28.000 € ( )

(src)="92"> 4 years ago 21 : 12 PornHub stewardess , feet , pov Slender teen beauty is an expert in the arts of teasing and pleasing
(trg)="92"> Pred 4 rokmi 21 : 12 PornHub letuška , chodidla , z pohľadu účastníka , tínedžerky ( 18 + )

(src)="93"> unsatisfactory quality of service
(trg)="93"> neuspokojivú kvalitu služieb

(src)="94"> Poodle noble , right , which is proportional to the body 's head .
(trg)="94"> Pudel ušľachtilý , právo , ktorý je priamo úmerný telesnej hlavu .

(src)="95"> Buying on the internet saves your time , effort and money since , every little thing is done with the computer .
(trg)="95"> Nákup cez internet šetrí váš čas , iniciatívy rovnako ako hotovosť , pretože všetko sa deje s počítačovým systémom .

(src)="96"> Phentermine is a prescribed diet plan tablet and ought to not be taken unless your doctor has actually prescribed it for you .
(trg)="96"> Fentermín je diéta pilulku , predpis a nie treba pokiaľ váš lekár predpísal ho pre vás .

(src)="97"> These are dental fat heating element supplements to be absorbed a tablet form , and washed down with water .
(trg)="97"> Jedná sa o ústnu tuku výhrevné teleso doplnky , aby sa vstrebáva typu tablet , a tiež zapiť vodou .

(src)="98"> Advent calendar 2017 – competition
(trg)="98"> Adventný kalendár 2017 – súťaž

(src)="99"> Repeated white tea is not brewed .
(trg)="99"> Opakovaný biely čaj sa nevarí .

(src)="100"> Their ratings directly influence markets and the economy .
(src)="101"> ACT
(trg)="100"> Ich ratingy majú priamy vplyv na trhy a hospodárstvo .

(src)="102"> Popular hotels in El Campello
(trg)="101"> Obľúbené hotely v destinácii El Campello

(src)="103"> It is often taken in patterns , for the objective of either cutting weight or expanding .
(trg)="102"> To má často v cykloch , pre funkciu buď rezanie hmotnosti , alebo spojiť sa .

(src)="104"> Share the pronunciation of voudriez-vous in French : Facebook Twitter
(trg)="103"> Zdieľajte výslovnosť pourriez-vous v Francúzština : Facebook Twitter