# en/en-mt.0001.xml.gz
# mt/en-mt.0001.xml.gz


(src)="1"> Assessment of equivalence of third countries ' consolidated supervision
(trg)="1"> Valutazzjoni tal-ekwivalenza tas-superviżjoni kkonsolidata ta ’ pajjiżi terzi

(src)="2"> Bill No. 27 - Nuclear Safety and Radiation Protection Bill - Committee Documents
(trg)="2"> Abbozz Nru 27 - Abbozz ta ' Liġi dwar is-Sikurezza Nukleari u l-Protezzjoni mir-Radjazzjoni - Kumitat Dokumenti

(src)="3"> Main feeding line sy .. > >
(trg)="3"> Ventilazzjoni & sistema ta ' ko .. > >

(src)="4"> Education in South America
(trg)="4"> Amerika t 'Isfel

(src)="5"> The first contains the challenge of the Koran which is the Word of Allah without human voicing and letters , the second is the Divine quotations which is the meaning from Allah expressed in the words of the Prophet in which he reports " As Allah said " , the third is the Prophetic quotations which is inspiration to the Prophet in his own eloquent , unique words . )
(trg)="5"> L-ewwel jinkludi l-isfida ta ' l-Koran li hija l-Kelma ta ' Allah , mingħajr ma fformula bniedem u l-ittri , it-tieni hija l-kwotazzjonijiet Divina li huwa l-tifsira mill Allah espressa fil-kliem tal-Profeta li fih jirrapporta " Kif Allah qal " , il- tielet huwa l-Prophetickwotazzjonijiet li huwa ispirazzjoni għall-Profeta fil elokwenti , kliem unika tiegħu stess . )

(src)="6"> As soon as it adopts a delegated act , the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council .
(trg)="6"> Meta tadotta att delegat , il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill .

(src)="7"> Airline tickets to Siem Reap
(trg)="7"> Ajru biljetti lill Siem Reap

(src)="8"> The RSP2 V2 body contains embedded Class 3B laser sources , and should not be used in the event of serious damage to , or rupture of , any part of the product .
(trg)="8"> Il-korp ta ' RSP2 V2 fih sorsi tal-laser embedded ta ' Klassi 3B , u m 'għandux jintuża f 'każ ta ' ħsara serja lil , jew il-qsim ta ' kwalunkwe parti tal-prodott .

(src)="9"> Gross fixed capital formation , 1970-2016
(trg)="9"> Laos .
(trg)="10"> Formazzjoni grossa tal-kapital , 1970-2016

(src)="10"> The reality , however , is different .
(trg)="11"> Ir-realtà iżda , hija ferm differenti minn hekk .

(src)="11"> " We are all human beings " - The Archbishop during The Good Neighbourhood Dinner
(trg)="12"> " Aħna lkoll bnedmin " - L-Arċisqof waqt ' The Good Neighbourhood Dinner '

(src)="12"> - 0.00 mg magnesium ( compote of various fruits , canned - Food 100g )
(trg)="13"> - 0.00 manjeżju mg ( compote ta ' diversi frott , fil-laned - Ikel 100g )

(src)="13"> Game Winter Wars Online .
(src)="14"> Play for free
(trg)="14"> Game Lestu għall juru żiemel Online .
(trg)="15"> Play b 'xejn

(src)="15"> Acute bronchitis is sometimes called a ‘ chest cold ' and the symptoms of bronchitis here will often improve within a week ( to around 10 days ) and are not going to have any lasting effects .
(trg)="16"> Bronchitis akuta jissejjaħ tas-sider kiesaħ u s-sintomi ta ' bronchitis hawn se ttejjeb ħafna drabi fi żmien ġimgħa ( sa madwar 10 ijiem ) u mhux ser ikollu xi effetti dejjiema .

(src)="16"> When such information is distributed or reproduced , it must appear accurately and the ECB must be cited as the source .
(trg)="17"> It-tixrid u r-riproduzzjoni ta ' din l-informazzjoni għandhom isiru b 'mod eżatt u kull darba li jsir dan , għandu jiġi msemmi l-BĊE bħala s-sors .

(src)="17"> J.A. HENNIS-PLASSCHAERT ( 1 ) Position of the European Parliament of 9 March 2016 ( not yet published in the Official Journal ) and decision of the Council of 11 April 2016 .
(trg)="18"> ( 1 ) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta ' Diċembru 2017 ( għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta ' Jannar 2018 ( għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ) .

(src)="18"> Let Blackbell know when your laundry and dry cleaning services are available and it ’ ll do the work for you - Simple rules made with a simple set-up .
(trg)="19"> Għid lil Blackbell taf meta s-servizzi tiegħek huma disponibbli u ser tagħmel ix-xogħol għalik - Regoli sempliċi magħmula b 'sett sempliċi .
(trg)="20"> Uri disponibbiltajiet fil-ħin reali

(src)="19"> At the same time , other mini-plates split , grouped and regrouped .
(trg)="21"> Fl-istess ħin , qxur tettoniċi żgħar oħra komplew jitfarrku , biex wara reġgħu ngħaqdu u eventwalment reġgħu nġabru flimkien .

(src)="20"> Location of Liechtenstein ( green )
(trg)="22"> Lokazzjoni tal-Liechtenstein ( aħdar )

(src)="21"> Rules of recognition and enforcement .
(trg)="23"> il-kondiviżjoni tal-patrimonju .
(trg)="24"> Rikonoxximent u infurzar

(src)="22"> ( 1 ) we have received your deposit
(trg)="25"> ( 1 ) aħna rċevejna depożitu tiegħek

(src)="23"> Glossous Description Welcome to Chatroulette Upper Franconia
(trg)="26"> Glossous Deskrizzjoni Merħba għall Chatroulette Abbotts

(src)="24"> b ) simplified and enhanced access to Union and Member States ’ national law , including jurisprudence ;
(trg)="27"> b ) aċċess simplifikat u mtejjeb għad-dritt tal-Unjoni u għal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri , inkluża l-ġurisprudenza ;

(src)="25"> Hot Tags : fuel injection control pressure sensor for ford , manufacturers , suppliers , customized , wholesale , low price , free sample
(trg)="28"> Hot Tags : Kontroll tal-pressjoni tal-injezzjoni tal-fjuwil ta ' senser għall-ford , manifatturi , fornituri , personalizzati , bl-ingrossa , prezz baxx , kampjun ħieles

(src)="26"> Romaina.zip — European Environment Agency
(trg)="29"> L-użu tal-ilma fid-djar — Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

(src)="27"> All oceans RFMOs , High priority , Relevant for deep sea fisheries ; OSPAR
(trg)="30"> L-oċeani kollha RFMOs , Prijorità għolja , Rilevanti għas-sajd f 'baħar fond ; OSPAR

(src)="28"> The European Council and its President are assisted by the General Secretariat of the Council of the EU ( GSC ) .
(trg)="31"> Il-Kunsill Ewropew u l-President tiegħu huma megħjuna mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-UE ( SĠK ) .

(src)="29"> All exchange rate of currency HKD
(trg)="32"> Kull rata tal-kambju ta ' munita INR

(src)="30"> Would the answer to Question 2 be different if undertakings had been given to the unemployed frontier workers concerned that they would be able to apply for the revival of their entitlement to benefits if , after having found new work , they were once again to become unemployed , and the information supplied in that regard does not appear to have been correct or unambiguous as a result of lack of clarity in implementing practice ?
(trg)="33"> Ir-risposta għad-domanda 2 ) hija differenti jekk kienu ttieħdu xi impenji fil-konfront tal-ħaddiema transkonfinali kkonċernati , qegħda , li taħthom dawn setgħu jitolbu t-tkomplija tad-dritt tagħhom għal benefiċċju jekk , wara li jkunu sabu impjieg ġdid , kienu għal darb 'oħra qiegħda , meta l-informazzjoni pprovduta f 'dan ir-rigward jidher li ma kinitx korretta jew li ma kinitx nieqsa minn ambigwità minħabba f 'inċertezzi tal-prattika tal-implementazzjoni ?

(src)="31"> Of course , not all such paths on them had to be made temporarily on the ground crawling lightning discharge , some of them could be really created by some " drunken sailors " , but certainly by no means all of them .
(trg)="34"> Of course , mhux kollha mogħdijiet bħal dawn fuq serp Them li Jridu Temporanjament magħmula fuq il-post kwittanza sajjetti crawling , xi wħud Them Tista tkun verament maħluqa mill xi " baħħara drunken " , iżda Ċertament billi Nru Mezzi Kollha kemm huma .

(src)="32"> This is evidenced by a thrust of non-standalone ( NSA ) configurations in early deployments where the 5G radios attach to the 4G packet core network and use 4G LTE for coverage and 5G for capacity infill .
(trg)="35"> Dan jidher minn sensiela ta ' konfigurazzjonijiet mhux standalone ( NSA ) fi skjeramenti bikrija fejn ir-radjijiet 5G iwaħħlu man-netwerk ewlieni tal-pakkett 4G u jużaw 4G LTE għall-kopertura u 5G għal infill ta ' kapaċità .

(src)="33"> Developed countries must take the lead and cut their collective emissions by 30 % of 1990 levels by 2020 .
(trg)="36"> Il-pajjiżi żviluppati għandhom ikunu minn tal-ewwel u jaqtgħu l-emissjonijiet kollettivi tagħhom bi 30 % tal-livelli tal-1990 sal-2020 .

(src)="34"> Brussels , 25 April 2013
(trg)="37"> Brussell , l-14 ta ' Novembru 2013

(src)="35"> The rings , from left to right , are blue , yellow , black , green , and red .
(trg)="38"> Il-verżjoni kulurita taċ-ċrieki ( blu , isfar , aħdar u aħmar ) fuq sfond abjad jifforma l-bandiera Olimpika .

(src)="36"> June 1 , 2013 by Antoine Cassar
(trg)="39"> October 1 , 2014 by Antoine Cassar

(src)="37"> Available language ( s ) : German Spanish French Print on demand
(trg)="40"> Awtur ( i ) korporattiv ( i ) : Il-Parlament Ewropew , OP _ DATPRO

(src)="38"> Appeals may be lodged against rulings by a court of first instance on divorce or annulment or on whether a marriage did or did not exist before the relevant superior court , i.e. the Regional Court ( Landesgericht ) which acts as the Court of Second Instance for the competent District Court .
(trg)="41"> Jistgħu jiġu ppreżentati appelli kontra sentenzi mill-Qorti tal-Prim ’ Istanza dwar divorzju jew annullament jew dwar jekk żwieġ kienx jeżisti jew le quddiem il-Qorti Superjuri rilevanti , jiġifieri l-Qorti Reġjonali ( Landesgericht ) li jaġixxi bħala l-Qorti tat-Tieni Istanza għall-Qorti Distrettwali kompetenti .

(src)="39"> Asks the Commission to introduce results assessments at the level of humanitarian implementation plans to enable benchmarking of such plans and sharing best practices ;
(trg)="42"> Jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi valutazzjonijiet tar-riżultati f 'livell tal-pjanijiet ta ' implimentazzjoni umanitarja biex jippermettu valutazzjoni ( benchmarking ) komparattiva ta ’ talipjanijiet u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki ;

(src)="40"> This Decision shall enter into force on the date of the entry into force of the Treaty of Lisbon .
(trg)="43"> Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta ' Lisbona .

(src)="41"> Overhead Kick C...
(trg)="44"> Champion overhe ...

(src)="42"> Slowly push down the plunger to inject all of the Benepali solution .
(trg)="45"> Bil-mod imbotta l-planġer ’ l isfel biex tinjetta s-soluzzjoni kollha ta ’ Benepali .

(src)="43"> Free Chatroulette Föglö in which you can do the following things
(trg)="46"> Free Chatroulette Föglö fejn inti tista ' tagħmel l-affarijiet li ġejjin

(src)="44"> amending Decision 2013 / 255 / CFSP concerning restrictive measures against Syria
(trg)="47"> li temenda d-Deċiżjoni 2013 / 255 / PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

(src)="45"> Crazymailing - Privacy Policy
(trg)="48"> Crazymailing - Politika ta ' Privatezza

(src)="46"> - that destruction be carried out , unless otherwise specified in national legislation , at the expense and under the responsibility of the right-holder , and be systematically preceded by the taking of samples for keeping by the customs authorities in such conditions that they constitute evidence admissible in legal proceedings in the Member State in which they might be needed .
(trg)="49"> - id-distruzzjoni għandha titwettaq , kemm-il darba ma ikunx mod ieħor speċifikat fil-leġislazzjoni nazzjonali , a karigu u taħt ir-responsabbiltà tad-detentur tad-dritt , u tkun sistematikament preċeduta bit-teħid ta ' kampjuni biex jinżammu mill-awtoritajiet doganali f 'dawk il-kondizzjonijiet li jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti legali fl-Istat Membru li fih jistgħu ikunu meħtieġa .

(src)="47"> After a comprehensive authorisation procedure , which started in 2003 , and repeated favourable scientific opinions , the Commission decided to authorise Amflora .
(trg)="50"> Wara proċedura ta ' awtorizzazzjoni komprensiva , li bdiet fl-2003 , u meta qieset l-għadd ta ' opinjonijiet xjentifiċi favorevoli , il-Kummissjoni ddeċidiet li tawtorizza l-Amflora .

(src)="48"> Hernando , MS Marathon
(trg)="51"> Hernando , FL Marathon

(src)="49"> ensuring the Court ’ s decisions are implemented ; —
(trg)="52"> jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-Qorti jiġu implimentati ; —

(src)="50"> Innovation and research : Improvement in communicating existing possibilities for innovation and research within the existing framework of Rural Development and research framework programmes .
(trg)="53"> L-Innovazzjoni u r-Riċerka : Titjib fil-komunikazzjoni ta ' possibbiltajiet eżistenti għall-innovazzjoni u r-riċerka fil-qafas attwali ta ' programmi qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Rurali .

(src)="51"> Spinach has a high nutritional value and is extremely rich in antioxidants , especially when fresh , steamed , or quickly boiled .
(trg)="54"> L-ispinaċi għandu valur nutrittiv għoli u huwa estremament għani fl-antiossidanti , speċjalment meta jkun frisk , steamed jew malajr mgħolli .

(src)="52"> The latter will be appointed by the Commission , on the basis of an open application process .
(trg)="55"> Dawn tal-aħħar jinħatru mill-Kummissjoni , fuq il-bażi ta ' proċess ta ' applikazzjoni miftuħa .

(src)="53"> Open for applications - Proofreaders / language editors - Maltese ( MT )
(trg)="56"> Miftuħa għall-applikazzjoni - Qarrejja tal-provi / edituri tal-lingwa – Malti ( MT )

(src)="54"> Quartz surface is a non-porous material , therefore it will not stain like marble or granite and it will not warp or burn like other solid plastic surfaces .
(trg)="57"> Wiċċ tal-kwarz huwa materjal mhux poruż , għalhekk ikun se ma tittebba bħal irħam jew granit u li se ma medd jew irrekordjar simili oħra uċuħ tal-plastik solidu .

(src)="55"> Letecká Trade Show – Private Jet Air Charter Flight WysLuxury Plane Rental Service Company
(trg)="58"> Avjazzjoni Trade Show – Privat Jet Ajru Karta Titjira WysLuxury Plane Service Company Kiri

(src)="56"> The exchange of emotions , the ups and downs with people who think the same .
(trg)="59"> L-iskambju tal-emozzjonijiet , it-tlugħ u l-inżul ma ’ persuni tal-istess fehma .

(src)="57"> Today , the Commission presented initiatives for a more structured , comprehensive , rapid-response approach from the EU to the challenges and opportunities of migration , not least in view of the current developments in the Mediterranean .
(trg)="60"> Illum , il-Kummissjoni ppreżentat inizjattivi għal approċċ iktar strutturat , komprensiv , u ta ' reazzjoni rapida mill-UE għall-isfidi u l-opportunitajiet tal-migrazzjoni , mhux l-inqas fid-dawl tal-iżviluppi attwali fil-Mediterran .

(src)="58"> Hearts Center Vista is an Ascended Master Study Group located in Vista Ca .
(trg)="61"> Qlub Ċentru Vista hija Grupp Master tela Studju li jinsabu fil-Vista Ca .

(src)="59"> This can lead to conflicting situations at the airport .
(trg)="62"> Dan jista ’ jwassal għal sitwazzjonijiet konfliġġenti fl-ajruport .

(src)="60"> Many companies and individuals offering services in the EU currently discriminate against customers living in a different EU country .
(trg)="63"> Ħafna kumpaniji u individwi li joffru servizzi fl-UE attwalment jiddiskriminaw kontra klijenti li jgħixu f 'pajjiż differenti tal-UE .

(src)="61"> Costa Rica ’ s Call Center will keep your BPO appointment machine going in order to maximize your daily sales performance and affording you well deserved down time to recharge and prepare for the next meeting .
(trg)="64"> Costa Rica 's Call Center se żżomm il-ħatra tiegħek magna għaddejja sabiex jiġi mmassimizzat l tiegħek kuljum bejgħ prestazzjoni u li toffri inti ukoll jixirqilhom jistabbilixxi żmien sa recharge u jippreparaw għal-laqgħa li jmiss .

(src)="62"> 47 It is the case-law of the European Court of Human Rights , which , in accordance with Article 52 ( 3 ) of the Charter , must be taken into account in interpreting Article 19 ( 2 ) of the Charter , that , while non-nationals subject to a decision authorising their removal cannot , in principle , claim any entitlement to remain in the territory of a State in order to continue to benefit from medical , social or other forms of assistance and services provided by that State , a decision to remove a foreign national suffering from a serious physical or mental illness to a country where the facilities for the treatment of the illness are inferior to those available in that State may raise an issue under Article 3 ECHR in very exceptional cases , where the humanitarian grounds against removal are compelling ( see , inter alia , European Court of Human Rights , judgment in N. v. the United Kingdom [ GC ] , no .
(trg)="65"> 39 F ’ dan ir-rigward , għandu jiġi rrilevat li , ċertament mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jirriżulta li , filwaqt li persuni li ma għandhomx in-nazzjonalità li huma suġġetti għal deċiżjoni li tawtorizza t-tneħħija tagħhom mit-territorju ma jistgħux , fil-prinċipju , jinvokaw dritt li jibqgħu fit-territorju ta ’ Stat Membru u jkomplu jibbenefikaw mill-assistenza u mis-servizzi mediċi , soċjali jew oħrajn ipprovduti minn dan l-Istat , id-deċiżjoni li jitneħħa mit-territorju barrani li jsofri minn marda fiżika jew mentali serja lejn pajjiż fejn il-faċilitajiet ta ’ trattament ta ’ din il-marda huma inferjuri għal dawk disponibbli fl-imsemmi Stat tista ’ tqajjem kwistjoni taħt l-Artikolu 3 tal-KEDB , f ’ każijiet eċċezzjonali ħafna , meta l-kunsiderazzjonijiet umanitarji li jimmilitaw kontra l-imsemmija tkeċċija jkunu imperattivi ( ara , b ’ mod partikolari , Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem , sentenza tas-27 ta ’ Mejju 2008 , punt 42 ) .

(src)="63"> Shemales - Most popular of the month | Teen porn TeenTube
(trg)="66"> transesswali - Ħafna Videos Popular tax-xahar | teen porn TeenTube

(src)="64"> This Directive does not apply to audiovisual media services intended exclusively for reception in third countries and which are not received with standard consumer equipment directly or indirectly by the public in one or more Member States .
(trg)="67"> Din id-Direttiva ma tapplikax għal servizzi tal-media awdjoviżiva maħsuba esklużivament għar-riċezzjoni f ’ pajjiżi terzi u li ma jinqabdux b ’ tagħmir standard tal-konsumatur direttament jew indirettament mill-pubbliku fi Stat Membru wieħed jew aktar .

(src)="65"> Family Cares provide OEM service for individual wrapped baby diaper for client , we could produce them as your required , welcome to inquire more info .
(trg)="68"> Kura tal-Familja tipprovdi servizz OEM għal ħrieqi tat-trabi mgeżwra individwali għall-klijent , nistgħu nipproduċuhom bħala l-ħtieġa tiegħek , merħba li tistaqsi aktar informazzjoni .

(src)="66"> Software produces fading , sand blasting , 3D cat whiskers , tattered and other effects instead of the traditional process of “ hand brush ” .
(trg)="69"> Softwer tipproduċi fading , sand blasting , whiskers qtates 3D , tattered u effetti oħra minflok il-proċess tradizzjonali ta ' " brush idejn " .

(src)="67"> 2 .
(src)="68"> A CSD shall have prompt access to its assets , where required .
(trg)="70"> 2 .
(trg)="71"> CSD għandu jkollu aċċess fil-pront għall-assi tiegħu , fejn ikun meħtieġ .

(src)="69"> Hot Tags : truck mounted water well drilling rig water well drilling machine
(trg)="72"> Hot Tags : Pjattaforma ukoll titqib , tħaffir magna ta ' l-ilma

(src)="70"> Hannover95 ( Caraba | endirguis ) [ 1 edit in the last 30 days ]
(trg)="73"> Hannover95 ( diskussjoni | kontribuzzjonijiet ) [ 1 modifika fl-aħħar 30 jum ]

(src)="71"> 146 - Various Financial Services ( Amendment ) Bill - 2nd Reading
(trg)="74"> 146 - Abbozz ta ’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar is-Servizzi Finanzjarji - Tieni Qari

(src)="72"> Combined with sodium glutamate and potassium glutamate can increase the curative effect .
(trg)="75"> Flimkien ma ' sodium glutamate u potassium glutamate jista ' jżid l-effett kurattiv .

(src)="73"> Make use of it in your reviews , ads , announcements , and marketing campaigns .
(trg)="76"> Jagħmlu użu minnha fl reviżjonijiet , ads , avviżi , u kampanji tiegħek marketing .

(src)="74"> Burkina Faso Flag
(trg)="77"> bandiera Burkina Faso

(src)="75"> Adult diapers with tabs suitable for make , wearing , a panty ; packaged with a repositionable fixing system for closure in
(trg)="78"> Ħrieqi għall-adulti b 'tikketti adattati għall-għamla , l-ilbies , qliezet ta ' taħt ; ippakkjat b 'sistema ta ' twaħħil li tista ' terġa ' titpoġġa għall - għeluq fi

(src)="76"> It has a pleasant scent of roses , which makes it soft and pleasant during application ( both for the hairdresser to the customers ) .
(trg)="79"> Hija għandha riħa pjaċevoli ta ' ward , li jagħmilha artab u pjaċevoli matul l-applikazzjoni ( kemm għall- parrukkier lill-klijenti ) .

(src)="77"> Nomex / Aramid Dust Collector Filter Bags
(trg)="80"> Nomex / Aramid trab kollezzjonisti Iffiltra Bags

(src)="78"> FAMILY CARES is one of the professional China abdl corlorful baby printed adult diapers with private label manufacturers , welcome to wholesale customized and cheap abdl corlorful baby printed adult diapers with private label at SMALL ORDER in stock from our factory and get products BEST PRICE from us .
(trg)="81"> FAMILY CARES hija waħda mill-ħwienet professjonali tal-Ħwejjeġ tat-Tikketta tat-Tikketta tal-Familja ta ' Ċina ABDl , li huma merħba għall-bejgħ bl-ingrossa ta ' Ħrieqi Adolexxenti Adolexxenti Baby ABDl Corlorful Baby Printed bi prezz baxx fl-istokk mill-fabbrika tagħna u jiksbu prodotti kampjun liberu minna .

(src)="79"> Search on the website :
(trg)="82"> Fittex fil-websajt :

(src)="80"> Creating an electronic signature with Outlook
(trg)="83"> Ħolqien ta ' firma elettronika ma ' Outlook

(src)="81"> Quartz crystal stone is widely regarded as the safest food preparation surface .
(trg)="84"> Ġebel tal-kristall kwarz huwa meqjus b ’ mod wiesa ’ bħala l-iktar wiċċ sikur ta ’ preparazzjoni ta ’

(src)="82"> the restoration of production potential damaged by natural disasters , adverse climatic events which can be assimilated to natural disasters , animal diseases and plant pests and the prevention of damages caused by those events .
(trg)="85"> ir-restawr tal-potenzjal ta ' produzzjoni li jkun ġarrab ħsara minn diżastri naturali , avvenimenti klimatiċi avversi li jistgħu jkunu assimilati ma ' diżastri naturali , mard tal-annimali u pesti tal-pjanti u l-prevenzjoni tad-danni kkawżati minn dawk l-avvenimenti .

(src)="83"> This Treaty may also be translated into any other languages as determined by Member States among those which , in accordance with their constitutional order , enjoy official status in all or part of their territory .
(trg)="86"> Dan it-Trattat jista ' jiġi tradott ukoll fi kwalunkwe lingwa oħra determinata mill-Istati Membri minn fost dawk li , skond l-ordni kostituzzjonali ta ' l-Istati Membri , igawdu minn status ta ' lingwa uffiċjali fit-territorju kollu tagħhom jew f 'parti minnu .

(src)="84"> The Legend of Heroes : Ao no Kiseki Evolution The Legend of Heroes : Ao no Kiseki Evolution - game , continuing a series of ...
(trg)="87"> Legend of Zelda : Skyward Sword - Kitba ta 'Zelda : Skyward Sword huwa eċċitanti avventura logħba , li huwa l-aktar ...

(src)="85"> Goomegle is the best Chatroulette and Omegle Ombella-Mpoko alternative .
(trg)="88"> Goomegle huwa l-aħjar Chatroulette u Omegle Veliko Tarnovo alternattiva .

(src)="86"> Free video chat Viljandimaa in which you can do the following things :
(trg)="89"> Mingħajr ħlas video chat Viljandimaa fejn inti tista ' tagħmel l-punti li ġejjin :

(src)="87"> This summary was last updated in April 2015 .
(trg)="90"> Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi : April 2015 .

(src)="88"> Auction listings Any Auction listings only No auction listings
(trg)="91"> Kull Irkant elenki biss Ebda listi ta ' l-irkant

(src)="89"> Yet to be poor in all save God is a wondrous gift , belittle not the value thereof , for in the end it will make thee rich in God , and thus thou shalt know the meaning of the utterance , " In truth ye are the poor , " and the holy words , " God is the all-possessing , " shall even as the true morn break forth gloriously resplendent upon the horizon of the lover 's heart , and abide secure on the throne of wealth .
(trg)="92"> B ’ dankollu li tkun fqir f ’ kollox għajr f ’ Alla huwa don tal-għaġeb , iċċekkinx is-siwi tiegħu , għax fl-aħħar jagħmlek għani f ’ Alla , u hekk int tkun taf it-tifsira tal-kliem , “ Fis-sew intom il-foqra , ” u l-kelmiet imqaddsa , “ Alla Hu dak li għandu kollox , ” fis-sewwa bħalma l-għodwa issebbħu glorjużi imdawla fuq ix-xefaq ta ’ qalb il-maħbub , u jgħammru żguri fuq it-tron tal-għana .

(src)="90"> Hot Tags : pvc waterproof and mildewproof tape , China , manufacturers , suppliers , buy , cheap , high-quality , price , best , in China
(trg)="93"> Hot Tags : Tejp tal-pvc li ma jgħaddix ilma u mildewproof , iċ-Ċina , manifatturi , fornituri , jixtru , irħas , ta ' kwalità għolja , prezz , l-aħjar , fiċ-Ċina

(src)="91"> Belgium , Luxembourg and Austria benefited from a transitional period for the implementation of this measure during which , instead of providing information to the other Member States , they had to apply a withholding tax to the savings income covered by this Directive .
(trg)="94"> Il-Belġju , il-Lussemburgu u l-Awstrija bbenefikaw minn perjodu ta ’ tranżizzjoni għall-implimentazzjoni ta ’ din il-miżura li matulha , minflok ma jipprovdu informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra , riedu japplikaw taxxa minn ras il-għajn għad-dħul mit-tfaddil kopert minn din id-Direttiva .

(src)="92"> These reports are prepared at least once every two years , or at the request of a Member State wishing to adopt the euro .
(trg)="95"> Ir-rapporti jsiru mill-anqas darba kull sentejn jew wara talba mill-Istat Membru li jkun jixtieq jadotta l-euro .

(src)="93"> This is because several other factors come into play when insurers calculate their prices , including the percentage of men and women in the insurer 's portfolio , the transition cost and risk margin to adapt to a new system and the level of competition in a specific market .
(trg)="96"> Dan għaliex jidħlu ħafna fatturi oħra meta l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jikkalkulaw il-prezzijiet , u dawn jinkludu l-persentaġġ ta ' irġiel u nisa fil-portafoll tagħhom , il-marġni tal-kosti u tar-riskju tat-tranżizzjoni , biex jadattaw ruħhom għal sistema ġdida , u l-livell ta ' kompetizzjoni li jkun hemm f 'suq speċifiku .

(src)="94"> China Camouflage PE Tarps Suppliers , Manufacturers and Factory - Dandelion Português 한국어
(trg)="97"> Ċina Camouflage PE Tarps fornituri , il-manifatturi u l-fabbrika - prodotti - tgħamir tal-beraħ Dandelion Co . , Ltd

(src)="95"> Christmas Tree Is An Indispensable ...
(trg)="98"> Is-Siġar tal-Milied tal-fibra ottik ...

(src)="96"> State aid — Undertaking with subsidiaries in certain non-member countries — Reduced rate loans — Decision declaring aid incompatible in part with the internal market and ordering it to be repaid — Decision taken following the annulment by the General Court of the initial decision concerning the same procedure — Force of res judicata — Duty to state reasons
(trg)="99"> Għajnuna mill-Istat – Stabbiliment ta ’ impriża f ’ ċerti Stati terzi – Self b ’ rata mnaqqsa – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna parzjalment inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha – Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali tad-deċiżjoni inizjali dwar l-istess proċedura – Awtorità ta ’ res judicata – Obbligu ta ’ motivazzjoni

(src)="97"> The Phen375 is one of the most effective and natural weight loss programs on the market today .
(trg)="100"> Il- Phen375 huwa wieħed mill -aktar effettiv u naturali piż telf programmi fis-suq illum .

(src)="98"> Free Chatroulette Mateus Leme in which you can do the following things
(trg)="101"> Free Chatroulette Cassilândia fejn inti tista ' tagħmel l-affarijiet li ġejjin

(src)="99"> ● Lpg heater and cooker 2 in 1 , dual heating function with flame control lever , whole unit life more than 10 years .
(trg)="102"> ● heater LPG u cooker 2 fl-1 , il-funzjoni tat-tisħin doppja ma liver ta ' kontroll fjamma , il-ħajja unità sħiħa aktar minn 10 snin .

(src)="100"> Around € 25 million have been earmarked under the External Borders Fund and European Refugee Fund to help those Member States most exposed to the growing flows of refugees and irregular migrants with the financial consequences of these displacements .
(trg)="103"> Dawk l-Istati Membri li huma l-iktar esposti għall-flussi dejjem jikbru ta ' refuġjati u migranti irregolari ingħataw ukoll għajnuna finanzjarja .

(src)="101"> No meeting
(trg)="104"> M 'hemm l-ebda laqgħa

(src)="102"> Operational Programme ' South West Europe ' - Regional Policy - European Commission
(trg)="105"> Il-Programm Operattiv ' Programm tal-Mediterran ' - Politika Reġjonali - Il-Kummissjoni Ewropea