<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="w1.1">Szczegółowe</w> 
 <w id="w1.2">wyjaśnienia</w>
 <w id="w1.3">,</w> 
 <w id="w1.4">co</w> 
 <w id="w1.5">należy</w> 
 <w id="w1.6">rozmiar</w> 
 <w id="w1.7">mandali</w>
 <w id="w1.8">,</w> 
 <w id="w1.9">jej</w> 
 <w id="w1.10">kształt</w>
 <w id="w1.11">,</w> 
 <w id="w1.12">forma</w>
 <w id="w1.13">,</w> 
 <w id="w1.14">kolor</w>
 <w id="w1.15">,</w> 
 <w id="w1.16">itd</w>
 <w id="w1.17">.</w>
 <w id="w1.18">,</w> 
 <w id="w1.19">są</w> 
 <w id="w1.20">w</w> 
 <w id="w1.21">specjalnych</w> 
 <w id="w1.22">tekstów</w> 
 <w id="w1.23">do</w> 
 <w id="w1.24">czynienia</w> 
 <w id="w1.25">z</w> 
 <w id="w1.26">odpowiednimi</w> 
 <w id="w1.27">jidamów</w>
 <w id="w1.28">.</w>
</s>
 
<s id="2">
 <w id="w2.1">Od</w> 
 <w id="w2.2">lat</w> 
 <w id="w2.3">produkty</w> 
 <w id="w2.4">sygnowane</w> 
 <w id="w2.5">logo</w> 
 <w id="w2.6">Balzera</w> 
 <w id="w2.7">-</w> 
 <w id="w2.8">Magna</w>
 <w id="w2.9">,</w> 
 <w id="w2.10">Edition</w>
 <w id="w2.11">,</w> 
 <w id="w2.12">Colonel</w>
 <w id="w2.13">,</w> 
 <w id="w2.14">Giant</w> 
 <w id="w2.15">Jighead</w>
 <w id="w2.16">,</w> 
 <w id="w2.17">Feeder</w> 
 <w id="w2.18">Master</w> 
 <w id="w2.19">są</w> 
 <w id="w2.20">synonimem</w> 
 <w id="w2.21">wysokiej</w> 
 <w id="w2.22">jakości</w> 
 <w id="w2.23">i</w> 
 <w id="w2.24">niezawodności</w>
 <w id="w2.25">.</w>
</s>
 
<s id="3">
 <w id="w3.1">Zdecydował</w> 
 <w id="w3.2">się</w> 
 <w id="w3.3">rozpocząć</w> 
 <w id="w3.4">jego</w> 
 <w id="w3.5">oficjalnej</w> 
 <w id="w3.6">historii</w> 
 <w id="w3.7">z</w> 
 <w id="w3.8">królem</w> 
 <w id="w3.9">o</w> 
 <w id="w3.10">nazwie</w> 
 <w id="w3.11">"</w>
 <w id="w3.12">Meni</w>
 <w id="w3.13">"</w> 
 <w id="w3.14">(</w>
 <w id="w3.15">lub</w> 
 <w id="w3.16">Menes</w> 
 <w id="w3.17">w</w> 
 <w id="w3.18">języku</w> 
 <w id="w3.19">greckim</w>
 <w id="w3.20">)</w>
 <w id="w3.21">,</w> 
 <w id="w3.22">który</w> 
 <w id="w3.23">był</w> 
 <w id="w3.24">wówczas</w> 
 <w id="w3.25">uważa</w> 
 <w id="w3.26">się</w>
 <w id="w3.27">,</w> 
 <w id="w3.28">że</w> 
 <w id="w3.29">zjednoczył</w> 
 <w id="w3.30">dwa</w> 
 <w id="w3.31">królestwa</w> 
 <w id="w3.32">Górnego</w> 
 <w id="w3.33">i</w> 
 <w id="w3.34">Dolnego</w> 
 <w id="w3.35">Egiptu</w> 
 <w id="w3.36">(</w>
 <w id="w3.37">ok</w>
 <w id="w3.38">.</w>