# en/en-mt.bicleaner07.0001.xml.gz
# mt/en-mt.bicleaner07.0001.xml.gz


(src)="1"> 8 .
(src)="2"> Arnie Sensation , Swedish 13 year old , having 13 wins ( including the MRC Premier Trot , the VOB Grand Final and the Summer Championship – Premier class , all in June/ July 2009 ) and 27 places since it made its debut among us in March 2009 .
(src)="3"> Its best time in Malta is 1’14’9 per kilometre on 2,140m ( 1’15’5 per kilometre on 2,640m )
(trg)="1"> 8 .
(trg)="2"> Arnie Sensation , Svediz ta ’ 13-il sena , li ghandu 13-il rebha ( inkluzi MRC Premier Trot , il-Gran Finali VOB u l-Kampjonat tas-Sajf – klassi Premier , kollha f ’ Gunju / Lulju 2009 ) u 27 pjazzament minn mindu ghamel id-debutt tieghu fostna f ’ Marzu 2009 .
(trg)="3"> L-ahjar hin tieghu f ’ Malta huwa 1 ’ 14 ’ 9 fil-kilometru fuq 2,140m ( 1 ’ 15 ’ 5 fil-kilometru fuq 2,640m ) .

(src)="4"> 24/7 Watch TV Shows Full Length Online , Sitcoms TV , Watch TV Series Online Free , Bones , Fringe , Terminator , CSI , The Simpsons , Star Trek , Watch Classic TV Online , Watch TV Episodes Online , Watch TV Commercials Online , online Adult TV , online TV Shopping channels , News & Weather , Educational , Documentaries , Kids Channels , Cartoon Network plus all premium TV stations in USA and almost the major countries in the world such as ABC , NBC , CBS , MSNBC , CNN , BBC , FOX , HBO , AXN , MTV , Discovery Channel , Animal Planet , ESPN , and much much more .
(trg)="4"> 24 / 7 Watch TV Shows Full Length Online , Sitcoms TV , Watch Free TV Series Online , Bones , Fringe , Terminator , CSI , The Simpsons , Star Trek , Watch Classic TV Online , Episodji Watch TV Online , Commercials Watch TV Online , TV onlajn għall-adulti , kanali tat-TV onlajn Shopping , Aħbarijiet & Weather , Edukattivi , Dokumentarji , Kanali Kids , Cartoon Network b ' żjieda ta ' stazzjonijiet televiżivi primjum fl-Istati Uniti u kważi l-pajjiżi ewlenin fid-dinja bħall- ABC , NBC , CBS , MSNBC , CNN , BBC , FOX , HBO , AXN , MTV , Discovery Channel , Animal Planet , ESPN , ħafna u ħafna aktar .

(src)="5"> \nFinal year students of the B.Ed ( Hons ) Nutrition\ , Family and Consumer Studies course\ , University of Malta . \n \nThe Green Knight Puppet Making workshop \nDate and Time : Sunday\ , 4 March 2018\ , 2PM – 3:30PM\nPrice : €6.50\ , children €5\ , family unit €10\nPost : Studio A\ , Spazju Kreattiv \nCome meet the Green Knight puppet and join a puppet making workshop where we challenge our creative minds to upcycle recycled materials into unique puppets .
(trg)="5"> \ nWorkshop minn Studenti tal-aħħar sena tal-kors B.Ed ( Hons ) Nutrizzjoni \ , Familja u Studji tal-Konsumatur fl-Università ta ’ Malta . \ n \ nThe Green Knight Puppet Making workshop \ nDati u Ħinijiet : Il-Ħadd \ , 4 Marzu 2018 \ , fil-2PM – 3 : 30PM \ nPrezz : € 6.50 \ , tfal € 5 \ , familja € 10 \ nPost : Studjow A \ , Spazju Kreattiv \ nEjja u ltaqa ’ mal-puppaz Green Knight u skopri metodi kreattivi ta ’ kif tista ’ toħloq il-pupazz uniku tiegħek billi tagħmel użu minn materjal irriċiklat .

(src)="6"> ( 3 ) Water temperature less than 40°C Packaging : Individual packing , cap + hangtag Detailed description : . . $8.40 3466 Polyester Cotton Mesh Ball Cap Printed Bear Paw Print Design Black/White Front Fabric : 65-percent polyester , 35-percent cotton Weight : 100g Size : Circumference 55 - 59cm , adjustable Tips : ( 1 ) No bleach.(2) No machine washable.(2) No machine washable .
(trg)="6"> ( 3 ) l-ilma f ' temperatura ta ' anqas minn 40 ° C ippakkjar : ippakkjar individwali , Kap + hangtag deskrizzjoni dettaljata : il-viżuri tax hija .. $ 8.40 3466 Qoton poliester malji ballun Kap ikollhom stampati Paw disinn ipprintjar iswed / abjad quddiem tad-drapp : - ' 65 fil-mija poliester , 35-fil-mija tal-qoton piż : 100g daqs : ċirkonferenza 55-59 ċm , aġġustabbli Tips : ( 1 ) ebda bliċ . ( 2 ) ebda magna jinħaslu .

(src)="7"> * All dues are paid on arrival in Ukraine except the cost of “ Invitation Letter ” 300$US & the cost of courier “ TNT ” , “ DHL ” , FedEx or EMS 100$US i.e. total of 400$US .
(src)="8"> This amount is paid to us through Western Union or Money Gram or Bank Transfer .
(src)="9"> For Master/ PhD Level “ Invitation letter ” costs 400$US and courier charges brining the total to 500$US to be paid upfront .
(trg)="7"> * drittijiet kollha huma mħallsa mal-wasla fl-Ukraina minbarra l-ispiża ta ' " Ittra Stedina " 300 $ -Istati Uniti & l-ispiża ta ' kurrier " TNT " , " DHL " , FedEx jew EMS 100 $ -Istati Uniti i.e. total ta ' 400 $ -Istati Uniti .
(trg)="8"> Dan l-ammont huwa mħallas lilna permezz tal-Punent Unjoni jew Money Gram jew Trasferiment Bank .
(trg)="9"> Għal Master / PhD Livell “ ittra ta ' stedina ” ispejjeż 400 $ -Istati Uniti u ħlasijiet kurrier tressiq it-total għal 500 $ -Istati Uniti li għandu jitħallas bil-quddiem .

(src)="10"> ( 3 ) Water temperature less than 40°C Packaging : Individual packing , cap + hangtag Detailed description : . . $8.40 3157 Packable Military Hat with Three Side Pyramidal Rivets Cotton Canvas Weight : 100g Product : Cotton rivet military hat Material : Cotton canvas Size : Hat circumference 56 - 60cm , adjustable , brim 6.5cm , depth 8.5cm Tips : ( 1 ) No bleach.(2) No machine washable .
(trg)="10"> ( 3 ) l-ilma f ' temperatura ta ' anqas minn 40 ° C ippakkjar : ippakkjar individwali , Kap + hangtag deskrizzjoni dettaljata : il-viżuri tax hija .. $ 8.40 3157 Packable kpiepel militari mal-ġnub tliet Rivets orkideja qoton kanvas piż : 100g prodott : kpiepel militari tar-qoton materjal : kanvas tal-qoton tad-daqs : kpiepel ċirkonferenza 56-60 ċm , aġġustabbli , sax 6.5 cm , Fond 8.5 cm Tips : ( 1 ) ebda bliċ . ( 2 ) ebda magna jinħaslu .

(src)="11"> ( 3 ) Water temperature less than 40°C Packaging : Individual packing , cap . . $8.57 3189 Children 's Cotton Ball Cap with Embroidered " Head Rock " Patch Printed Letters Weight : 140g Product : Children 's 6-panel letter baseball cap Material : 100-percent cotton Size : Hat circumference 46 - 50cm , adjustable Tips : ( 1 ) No bleach .
(trg)="11"> ( 3 ) l-ilma f ' temperatura ta ' anqas minn 40 ° C ippakkjar : ippakkjar individwali , Kap + hangtag des .. $ 8.57 3189 Tat-tfal tal-qoton ballun Kap ma irrakkmat " Blat tar-ras " kapsula stampati ittri Piż : 140g Prodott : Tat-tfal tal-panew 6 ittra baseball Kap materjal : mija ta ' l-qoton daqs : kpiepel ċirkonferenza 46-50 ċm , aġġustabbli Tips : ( 1 ) ebda bliċ .

(src)="12"> Turn the switch on to ON/I to get to the first level where the spray height is between 15cm and 20cm ; turn to ON/II to get to the second level where the height is between 30cm and 45cm.Turn the switch to the OFF switch t. . $80.51 28862 Lotus Solar Fountain Pump 7V/1.4W Solar Panel DC 4.5-10V Output 150L/h Max Flow Features : The pump gets to work in 3 seconds as soon as the solar panel receives sufficient sunshine ; Widely used for pools , rockeries , fish tanks , etc.
(trg)="12"> Ixgħel l-iswiċċ għall dwar / I li l-ewwel livell fejn l-għoli tal-spray huwa bejn 15 ċm u 20 ċm ; Aqleb għal ON / II biex tikseb il-livell tieni fejn l-għoli tkun bejn 30 ċm u 45 cm. dawra l-iswiċċjar għall-mitf .. $ 80.51 28862 Funtana solari Lotus pompa 7V / 1.4W 150 L / s tal-ħruġ tal-pannell solari DC 4.5-10V tan-nixxiegħa Max Il-karatteristiċi : Il-pompa iġib li jaħdmu fil-3 sekondi malli il-pannell solari tirċievi sunshine biżżejjed ; Ħafna użati għall-swimming pools , rockeries , tankijiet tal-ħut , eċċ .

(src)="13"> CAS NO : 868-14-4 DESCRIPTION:Colorless crystals or white crystal powder with sweet and sour taste , sparingly soluble in water,freely soluble in dilute mineral acid , alkaline solution or borax solution and insoluble in acetic acid or ethanol , relative density Chemical Name:L-Potassium Hydrogen Tartrate Molecular Formula:C4H5KO6 Molecular Weight:188.18 Assay:99.0 % ~ 101.0 % Specific rotation:+32.5 ~ +35.5 Clarity Test:Qualified Loss on dry:0.5 % Max Arsenic:3mg/kg Max Lead:2mg/kg Max Sulfate:0.01 ...
(trg)="13"> CAS LE : 868-14-4 DESKRIZZJONI : Kristalli bla kulur jew trab abjad kristall b ' togħma ħelwa u qarsa , kemxejn solubbli fl-ilma , liberament li jinħall f ' aċidu minerali dilwit , soluzzjoni alkalina jew soluzzjoni burax u li ma jinħallux fl-aċidu aċetiku jew ethanol , densità relattiva Kimika isem : Idroġenu L-potassju tartrat molekulari Formula : C4H5KO6 Piż molekulari : 188.18 Assay : 99.0 % ~ 101.0 % rotazzjoni speċifika : 32.5 ~ 35.5 Ċarezza test : Telf Kwalifikat fuq niexef : 0.5 % Max Arseniku : 3mg Ċomb / kg Max : 2mg / kg Max Sulfate : 0.01 ...

(src)="14"> Electrical Engineering & Electronics Bachelor Degree Duration : 4 years Masters Degree Duration : 2 years(Tuition fee 2600USD/year , and miscellaneous expenses for 1st yr only with accommodation : 750USD ) Medium of instruction : English Tuition fee break down for 1 st year.Tuition Fee 2300$US * Invitation costs 250$US * Courier Service charges 50$US Visa Support/ Confirmation costs ( sent to Ukraine Embassies electronically at students ' location through Ministry of Foreign Affairs .
(trg)="14"> Inġinerija elettrika & Electronics Grad ta ' Baċellerat Tul : 4 snin Masters Tul : 2 snin ( miżata ta ' struzzjoni 2600USD / sena , u spejjeż mixxellanji għal 1 yr biss b ' akkomodazzjoni : 750USD ) Medju ta ' istruzzjoni : Ingliż miżata ta ' struzzjoni tkisser għall 1 sena st. miżata ta ' struzzjoni 2300 $ Istati Uniti * ispejjeż stedina 250 $ Istati Uniti * ħlasijiet Courier Service 50 $ Istati Uniti Appoġġ Viża ispejjeż / Konferma ( mibgħuta lill Ukraina Ambaxxati elettronikament fi istudenti ' post permezz Ministeru tal-Affarijiet Barranin .

(src)="15"> . “ . . .
(src)="16"> Gabriel Popa breast Petrii Popăscul ot Stiulbicani and were given the church Broşteni , where is the patron saint hierarch prăznuiesşte Necolai , hence dintăieş-time priest was in this holy church , in years , the composition of world , 1790 Iara when they made this valley church Broşteni 7286 (1778)”.This wooden church was built by the monk Daniel expense and worked for his brother Peter Age SSI Ionita , in 1779 .
(src)="17"> Certification shall be documented by a note , on pages 1-3 , the bottom , struggles tabs ( Bucharest , 1786 ) :
(trg)="15"> . “ . . .
(trg)="16"> Sider Gabriel Popa Petrii Popăscul Stiulbicani ot u ngħataw lill-knisja fil Broşteni , fejn patrun prăznuiesşte saint isqof Necolai , għalhekk qassis dintăieş-time kien din il-knisja qaddis , fl Matul is-snin , il-kompożizzjoni tad-dinja , 1790 Iara meta huma għamlu din il-knisja wied Broşteni 7286 ( 1778 ) ” .Din il-knisja l-injam nbniet mill-monk Daniel ispejjeż u ħadem għal ħuh Peter Età SSI Ionita , sena 1779 .
(trg)="17"> Ċertifikazzjoni għandha tkun iddokumentata permezz ta ' nota , fuq il-paġni 1-3 , qiegħ , Tabs Cazaniei ( Bucharest , 1786 ) :

(src)="18"> The first of them , Chem Madoz ( Madrid , 1958 ) , to which the Telefónica Foundation , at its headquarters in Madrid , dedicated , in February-06 , a major exhibition .
(src)="19"> In November restated in Ourense with Marisa Marimón .
(src)="20"> Begoña Montalbán ( Bilbao , 1958 ) exposed , in November-06 , Tomas Valencia in March and in January this year the Board of Social Work Luzán CAI , Zaragoza .
(src)="21"> E Ignasi Aballí ( Barcelona , 1958 ) , National Graphic Arts Award 2006 , not exposed , we know- in Spain , although it has , between January and April 2006 , Serralves Museum in Oporto ( Portugal ) .
(trg)="18"> Il- 1958 , Tliet fotografi .
(trg)="19"> L-ewwel , Chema Madoz ( Madrid , 1958 ) , lill-Fondazzjoni Telefonica , fil-kwartieri ġenerali tagħha f ' Madrid , iddedikat , fi Frar-06 , maġġuri wirja .
(trg)="20"> F ' Novembru modifikati Ourense ma Marisa Marimon .
(trg)="21"> Begona Montalbán ( Bilbao , 1958 ) esposti , f ' Novembru-06 , Tomas Valencia f ' Marzu u f ' Jannar ta ' din is-sena l-Bord ta ' Ħidma Soċjali Luzán CAI , Zaragoza .
(trg)="22"> E Ignasi Aballí ( Barċellona , 1958 ) , Premju Nazzjonali għall-Arti grafiku 2006 , ma wrietx , nafu- fi Spanja , għalkemm għandha , bejn Jannar u April 2006 , Mużew Serralves f ' Oporto fit ( Portugall ) .

(src)="22"> ( 3 ) Water temperature less than 40°C Packaging : Individual pac. . $7.03 3466 Polyester Cotton Mesh Ball Cap Printed Bear Paw Print Design Black/White Front Fabric : 65-percent polyester , 35-percent cotton Weight : 100g Size : Circumference 55 - 59cm , adjustable Tips : ( 1 ) No bleach.(2) No machine washable.(2) No machine washable .
(trg)="23"> ( 3 ) l-ilma f ' temperatura ta ' anqas minn 40 ° C ippakkjar : ippakkjar individwali .. $ 7.03 3466 Qoton poliester malji ballun Kap ikollhom stampati Paw disinn ipprintjar iswed / abjad quddiem tad-drapp : - ' 65 fil-mija poliester , 35-fil-mija tal-qoton piż : 100g daqs : ċirkonferenza 55-59 ċm , aġġustabbli Tips : ( 1 ) ebda bliċ . ( 2 ) ebda magna jinħaslu .

(src)="23"> .
(src)="24"> Dupa victory Podul Inalt ( Vaslui ) 1475 , Stefan unde the armata of the condu 40.000 Moldovan , 5000 Székely , 2000 poloni you 1800 Hungarians against the armies of Soleiman Pasha ,all foreign powers enjoyment of the victory over the Turks gained by Moldovan .
(src)="25"> Roma defender Serbia in all churches of Christendom in Moldova , Matias Corvin sent straight to ground in April 1475 Bishop of Stulwaisemburg Stefan sfatuidu him to continue a war started under auspices so happy .
(src)="26"> But he was forced to follow him without the will of , căci Mohamed ( Mehmet ) II , neştearsa rabid anger to shame suffered by his guns , determine a second campaign on Moldova , much larger than dintâi.Ajutorul Europe comes only in the form of praise and promises and that is worse , Turks Tartars puts them attacking western Moldova , so that Stefan let his army big fireplace made of yeomen , to defend their families Mongol invasion .
(trg)="24"> .
(trg)="25"> Rebħa Dupa Podul Inalt ( Vaslui ) 1475 , Stefan unde l-armata ta ' l-condu 40.000 Moldovan , 5000 Székely , 2000 Poloni inti 1800 Ungeriżi kontra l-armati ta ' Soleiman Pasha , qawwiet barranin kollha tgawdija tal-rebħa fuq it-Torok miksuba mill Moldovan .
(trg)="26"> Difensur Roma Serbja fil-knejjes kollha ta ' Christendom fl-Moldova , Matias Corvin mibgħuta dritti għall-art f ' April 1475 Isqof ta ' Stulwaisemburg Stefan sfatuidu miegħu sabiex titkompla gwerra bdiet taħt l-awspiċi so happy .
(trg)="27"> Imma hu kien imġiegħel biex isegwu lilu mingħajr ir-rieda ta ' , għall Mohamed ( Mehmet ) II , rabja neştearsa rabid għall-mistħija mġarrba mill guns tiegħu , jiddeterminaw it-tieni kampanja fuq Moldova , ħafna akbar minn dintâi.Ajutorul Ewropa jasal biss fil-forma ta ' tifħir u l-wegħdiet u li hija agħar , Torok Tartars jqegħidhom jattakkaw Moldova Punent , sabiex Stefan let armata nar kbar tiegħu magħmula yeomen , li jiddefendu familji tagħhom invażjoni Mongol .

(src)="27"> ( 3 ) Water temperature less than 40°C Packaging : Individual packing , cap + hangtag Detailed description : The visor is made of eco-friendly material. . $7.69 3110 White 6-Panel Cotton Baseball Cap with Black Embroidered " Best Friend " and Star Weight : 110g Product : 6-panel cotton baseball cap Material : Cotton Size : Hat circumference 56 - 60cm , adjustable Tips : ( 1 ) No bleach .
(trg)="28"> ( 3 ) l-ilma f ' temperatura ta ' anqas minn 40 ° C ippakkjar : ippakkjar individwali , Kap + hangtag deskrizzjoni dettaljata : il-viżuri tax huwa magħmul minn .. $ 7.69 3110 Kap tal-Baseball tal-qoton tal-panew 6 abjad bl-iswed irrakkmat " aħjar Ħabib " u l-Istilla piż : 110g prodott : 6-panew qoton baseball Kap materjal : qoton daqs : kpiepel ċirkonferenza 56-60 ċm , aġġustabbli Tips : ( 1 ) ebda bliċ .

(src)="28"> The schedule is as follows : at 6:30 p.m.
(src)="29"> Wednesday , Oct.
(src)="30"> 5 , at Awaken Church , 207 N. Madison St. , Rome ; at 7 p.m.
(src)="31"> Thursday and Friday , Oct.
(src)="32"> 6-7 , at Turning Point Church , 438 Columbia St. , Utica ; at a breakfast at 9 a.m.
(src)="33"> Saturday , Oct.
(src)="34"> 8 , at Awaken Church , 207 N. Madison St. , Rome .
(src)="35"> Reservations are required for the breakfast by calling 315-336-0244 ; and at 6 p.m.
(src)="36"> Sunday , Oct.
(src)="37"> 9 , at Tri-Une Healing Ministries , 108 Dexter Ave. , Oriskany .
(src)="38"> A free will offering will be accepted at each service .
(trg)="29"> L-iskeda hija kif ġej : fil 18 : 30 L-ERBGĦA 5 OTTUBRU , fil Raqda Knisja , 207 N. Madison St , Ruma ; fil 19 : 00 il-Ħamis u l-Ġimgħa , 06-07 Ottubru , fil Tidwir Punt Knisja , 438 Kolumbja St , UTICA ; fi kolazzjon fil 09 : 00 is-Sibt 8 OTT , fil Raqda Knisja , 207 N. Madison St , Ruma .
(trg)="30"> Riservi huma meħtieġa għall-kolazzjon billi ċċempel 315-336-0244 ; u fl 06 : 00 il-Ħadd 9 Ottubru , fil-Tri-Une fejqan Ministeri , 108 Dexter Ave . , ORISKANY .
(trg)="31"> Testment joffru ħielsa se jiġu aċċettati f ’ kull servizz .

(src)="39"> I hold a Bachelor of Arts from Gonzaga University in Spokane ( a Catholic university run by Jesuits – in Religious Studies , 1981 ) and thanks to my parents ’ generosity , was able to enjoy a fabulous Junior year abroad at Gonzaga-in-Florence , Italy ( 1979-1980 ) , which cemented my love of travel and all things Italian .
(src)="40"> ( With some refreshing , I can still manage a simple conversation in Italian – which is fun ! )
(src)="41"> After some teaching , I earned a Master of Arts ( in Systematic Theology , 1986 ) from The Graduate Theological Union/Jesuit School of Theology at Berkeley .
(trg)="32"> I istiva ta ' Bachelor of Arts mill Gonzaga Università fil Spokane ( università Kattolika mmexxija mill Ġiżwiti – in Religious Studies , 1981 ) u grazzi għall-ġenituri tiegħi ’ ġenerożità , kienet kapaċi li jgawdu sena Junior fabulous barra fil-Gonzaga fil-Firenze , L-Italja ( 1979-1980 ) , li kkonsolidati imħabba tiegħi ta ' l-ivvjaġġar u l-affarijiet kollha Taljani .
(trg)="33"> ( B ' xi iġjeniċi , I xorta jistgħu jamministraw konversazzjoni sempliċi bit-Taljan – li huwa divertenti ! )
(trg)="34"> Wara xi tagħlim , I qala ' Master of Arts ( fit-Teoloġija sistematika , 1986 ) minn Gradwati Unjoni Teoloġiku / Ġiżwiti Iskola tat-Teoloġija fil Berkeley .

(src)="42"> * Elder Karen Stockton will be leading the worship service at 10 a.m.
(src)="43"> Sunday , Sept.
(src)="44"> 25 , at Waterbury Memorial Presbyterian Church , 1117 Utica Street , Oriskany .
(src)="45"> Alivia Franz from the Sunday School will be assisting in the service .
(trg)="35"> * Elder Karen Stockton se jkun qed imexxi s-servizz qima lejn 10 : 00 il-Ħadd 25 Settembru , fil Waterbury Memorial Presbyterian Knisja , 1117 UTICA Street , ORISKANY .
(trg)="36"> Alivia Franz mill-Iskola IL-ĦADD se jkunu li jassisti fis-servizz .

(src)="46"> .
(src)="47"> “ Grace of God , Io Michael Racovita Voevod , Oblăduitor the Lord and all Moldova , the valley 7224 ( 1716 ) Third of my reign , High-powerful kingdom of the Germans and the Turkish army there ( the Rodna N.A. ) , together with His Majesty the Sultan and many Tatars , plundering and burning up the city of Bistrita … Then they rained Tatars in prey , moving Mukacheve , to ungurime out and returned by Maramures , pillaged all Maramures , that prey have to mention the Hungarian … ” ( Join the monument , in old Romanian language in Cyrillic )
(trg)="37"> .
(trg)="38"> “ Grazzja ta ' Alla , Io Mihai Racoviţă Voevod , Oblăduitor-Mulej u kollha Moldova , għan-niżla 7224 ( 1716 ) Terz tal reign tiegħi , Renju qajjem armata Torka qawwija ta ' Ġermaniżi u hemm ( de la Dwieli m.a. ) , mal-Maestà Tiegħu r Sultan u lottijiet ta ' Tatars , despoiling u ħruq-belt ta ' Bistrita … Imbagħad meħlusa Tatars fil priża , jiċċaqalqu Muncaci , għall-Ungeriżi out u rritornata mill Maramures , serqu kollha Maramures , li priża li wieħed isemmi l-Ungeriżi … ” ( Ingħaqad fil-monument , fil qodma Ċirilliku lingwa Rumena )

(src)="48"> Bachelor Degree Duration : 4 years Masters Degree Duration : 2 years ( Tuition fee 3000USD/year , and miscellaneous expenses for 1st yr only with accommodation : 700USD ) Medium of instruction : English Tuition fee break down for 1 st year.Tuition Fee 2500$US * Invitation letter costs 250$US * Courier Service Charges 50$US Visa Support/Confirmation ( sent to Ukraine Embassies at student 's location through Ministry of Foreign Affairs .
(trg)="39"> Grad ta ' Baċellerat Tul : 4 snin Masters Tul : 2 snin ( miżata ta ' struzzjoni 3000USD / sena , u spejjeż mixxellanji għal 1 yr biss b ' akkomodazzjoni : 700USD ) Medju ta ' istruzzjoni : Ingliż miżata ta ' struzzjoni tkisser għall 1 sena st. miżata ta ' struzzjoni 2500 $ Istati Uniti * ispejjeż ittra ta ' stedina 250 $ Istati Uniti * Imposti Courier Service 50 $ Istati Uniti Appoġġ Viża / Konferma ( mibgħuta lill Ukraina Ambaxxati fil-post istudent permezz Ministeru tal-Affarijiet Barranin .

(src)="49"> This means that two thirds of marriages held between Maltese nationals and between Maltese with foreign nationals are Church marriages.[1 ] Source : PQ 8458 – Answered during session 188 of the 28th January 2019.[2 ] According to the information given in Parliament ( PQ 8399 ) , since as from 1 September 2017 the Marriage Equality Act came into force , no statistics regarding gender are kept in the Public Registry.[3 ] Source : Public Registry .
(trg)="40"> Dan ifisser li żewġ terzi taż ‑ żwiġijiet li saru bejn koppji Maltin u bejn koppji Maltin ma ' barranin huma żwiġijiet bil ‑ Knisja . [ 1 ] Sors : PQ 8458 – Imwieġba fis ‑ seduta 188 fit ‑ 28 ta ' Jannar 2019 . [ 2 ] Skont l ‑ informazzjoni mogħtija fil ‑ Parlament ( PQ 8399 ) , peress li mill ‑ 1 ta ' Settembru 2017 ġiet fis ‑ seħħ il ‑ Liġi tal ‑ Ugwaljanza fiż ‑ Żwieġ , fir ‑ Reġistru Pubbliku ma tinżammx statistika dwar il ‑ ġeneru . [ 3 ] Sors : Reġistru Pubbliku .

(src)="50"> Big Boxing made its initial splash on the marketing and advertising scene , by producing the first BOXING BACK TATTOO ADVERTISEMENT deal in the United States .
(src)="51"> On September 29 , 2001 , Bernard Hopkins proudly wore the URL GOLDENPALACE.COM on his back for three amazing rounds versus the undefeated legend , Felix Tito " Trinidad .
(src)="52"> Unfortunately , the fight lasted 12 .
(src)="53"> Though in the end , Hopkins prevailed the Undisputed Middleweight Champion , boxing tattoos and the URL were some of the biggest winners that night .
(trg)="41"> Big Boxing magħmula tixrid waqt inizjali tagħha dwar il-marketing u riklamar xena , billi jipproduċu l-ewwel Boxing BACK tatwaġġ IR-REKLAMAR jittrattaw fl-Istati Uniti .
(trg)="42"> Fit-29 Settembru , 2001 , Bernard Hopkins libsu b ' kburija l-URL GOLDENPALACE.COM fuq dahar tiegħu għal tliet rawnds versus l-aqwa undefeated leġġenda , Felix Tito " Trinidad .
(trg)="43"> Sfortunatament , il-ġlieda dam 12 .
(trg)="44"> Għalkemm fl-aħħar , l-HOPKINS pprevaliet paċifiku Middleweight Champion , boxing tatwaġġi u l-URL kienu wħud mill-akbar rebbieħa li lejl .

(src)="54"> Previous : One of Hottest for L(+)-tartaric acid for Indonesia Factory Next : DL-tartaric acid Send your message to us : * CAPTCHA : Please select the Star Related Products Contact Us Anhui hailan bio-technology co. , LD Phone : 0086-563-3030989 E-mail : hailanbio@vip.163.com Fax : +86-0563-2062866 Whatsapp : Fusce ac INQUIRY FOR PRICELIST For inquiries about our products or pricelist , please leave your email to us and we will be in touch within 24 hours .
(trg)="45"> Preċedenti : One of Hottest for L ( + ) -tartaric acid for Indonesia Factory Li jmiss : aċidu DL tartariku Ibgħat messaġġ tiegħek lilna : * CAPTCHA : Jekk jogħġbok agħżel il- Qalb Prodotti relatati kuntatt Magħna Anhui Hailan ko-bijo-teknoloġija . , LD Phone : 0086-563-3030989 E-mail : hailanbio @ vip.163.com Fax : + 86-0563-2062866 WhatsApp : Fusce ac INKJESTA GĦALL pricelist Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti tagħna jew pricelist , jekk jogħġbok leave email tiegħek lilna u aħna se jkunu f ' kuntatt fi żmien 24 siegħa .

(src)="55"> 1129 KraisorasitRoad .
(src)="56"> Vieng District , 57000 , Tel .
(src)="57"> 053-71 57 77 , fax 053-71 58 01 , www.dusit . com .
(src)="58"> An excellent hotel located on an island in the River Kok , opposite the city center .
(trg)="46"> 1129 KraisorasitRoad .
(trg)="47"> Vieng District , 57000 , Tel .
(trg)="48"> 053-71 57 77 , fax 053-71 58 01 , www.dusit. com .
(trg)="49"> Lukanda eċċellenti jinsab fuq gżira fil-Kok Xmara , biswit il-belt center .

(src)="59"> .
(src)="60"> “ In 1776 , Băişeşti village had only 15 families , and in 1784 , number of households increases , due to migration from Transylvania , the 79 families .
(src)="61"> In 1890 , village had 1.129 population , Hilarion Siretean pastoral priest and cantor John Vasilovici .
(src)="62"> Teacher , the village school , era Simion Medvighi .
(src)="63"> In 15 January 1782 , when boundaries are properties Humor Monastery in Bucovina , Băişeştii belonged , estate in equal parts , monastery and deposed Constantine Stroescul ” Ion sursa Dragusanu here
(trg)="50"> .
(trg)="51"> “ Fl 1776 , Băişeşti raħal kellha biss 15 Familja , u 1784 , numru tal-familji jiżdied , minħabba l-migrazzjoni mill-Transilvanja , l- 79 familji .
(trg)="52"> Fl 1890 , raħal kellhom 1.129 popolazzjoni , Hilarion Siretean qassis pastorali u Cantor John Vasilovici .
(trg)="53"> Għalliema , l-iskola raħal , era Simion Medvighi .
(trg)="54"> Fl 15 Jannar 1782 , meta konfini huma proprjetajiet Monasteru Humer fil Bucovina , Băişeştii ikkontrollata , proprjetà f ' partijiet indaqs , monasteru u destitwit Constantine Stroescul ” Ion sursa Dragusanu hawn

(src)="64"> .
(src)="65"> “ In 1776 , Băişeşti village had only 15 families , and in 1784 , number of households increases , due to migration from Transylvania , the 79 families .
(src)="66"> In 1890 , village had 1.129 population , Hilarion Siretean pastoral priest and cantor John Vasilovici .
(src)="67"> Teacher , the village school , era Simion Medvighi .
(src)="68"> In 15 January 1782 , when boundaries are properties Humor Monastery in Bucovina , Băişeştii belonged , estate in equal parts , monastery and deposed Constantine Stroescul ” Ion sursa Dragusanu here
(trg)="55"> .
(trg)="56"> “ Fl 1776 , Băişeşti raħal kellha biss 15 Familja , u 1784 , numru tal-familji jiżdied , minħabba l-migrazzjoni mill-Transilvanja , l- 79 familji .
(trg)="57"> Fl 1890 , raħal kellhom 1.129 popolazzjoni , Hilarion Siretean qassis pastorali u Cantor John Vasilovici .
(trg)="58"> Għalliema , l-iskola raħal , era Simion Medvighi .
(trg)="59"> Fl 15 Jannar 1782 , meta konfini huma proprjetajiet Monasteru Humer fil Bucovina , Băişeştii ikkontrollata , proprjetà f ' partijiet indaqs , monasteru u destitwit Constantine Stroescul ” Ion sursa Dragusanu hawn

(src)="69"> Theoretical sessions ( 20h ) outputs and practices ( 20h ) CALIBRATION AND DIGITAL PRINTING 30 HOURS - 16.30 A 19.30 Saturday 7 and 21 February , 7 and 21 March and 4 and 25 April , 9 and 23 May and 6 and 20 June The first and third Saturday of each month the fundamentals of display calibration and printer and printing high quality digital .
(trg)="60"> Teoretiku ( 20h ) riżultati u l-prattiki ( 20h ) KALIBRAR U STAMPAR DIĠITALI 30 SIGĦAT - 16.30 A 19.30 IS-SIBT 7 u 21 Frar , 7 u 21 Ta ' Marzu u 4 u 25 April , 9 u 23 Tista ' u 6 u 20 Ġunju L-ewwel Sibt u t-tielet ta ' kull xahar l-baŜi ta ' kalibrazzjoni wiri u printer u l-istampar diġitali ta ' kwalità għolja .

(src)="70"> Coffee increased to 181.62 Cents/lb in November from 181.48 Cents/lb in October of 2014 .
(src)="71"> The Coffee averaged 124.26 from 1972 until 2014 , reaching an all time high of 339.86 in April of 1977 and a record low of 42.50 in October of 2001 .
(src)="72"> Brazil is the biggest producer and exporter of coffee in the world ; 33 % of total production from September 2010 to August 2011 .
(src)="73"> Colombia , India , Indonesia , Guatemala , Ethiopia , Mexico are also major producers .
(trg)="61"> Kafè żdied għal 181.62 ċenteżmi / £ f ' Novembru minn 181.48 ċenteżmi / £ f ' Ottubru tal-2014 Il-Kafè medja 124.26 mis 1972 sa l-2014 , jintlaħaq l-għoli ħin ta ' 339.86 f ' April tal-1977 u rekord baxxa ta ' 42.50 f ' Ottubru tas-sena 2001 .
(trg)="62"> Brażil huwa l-akbar produttur u esportatur tal-kafè fid-dinja ; 33 % tal-produzzjoni totali minn Settembru 2010 sa Awwissu 2011 .
(trg)="63"> Kolombja , l-Indja , l-Indoneżja , il-Gwatemala , l-Etjopja , il-Messiku huma wkoll produtturi ewlenin .

(src)="74"> The relationship between inequality and poor health was so strong that the low-income population living in a low-inequality area had a significantly lower mortality rate ( 812.4 ) than that of the high-income population living in a high-inequality area ( 895.5 ) : Source : John W. Lynch , et al. , " Income Inequality and Mortality in Metropolitan Areas of the United States , " American Journal of Public Health , July 1998 , pp. 1074-80 .
(trg)="64"> Ir-relazzjoni bejn l-inugwaljanza u saħħa fqira kien tant qawwi li l-popolazzjoni bi dħul baxx jgħixu fiż-żona ' inugwaljanza baxx kellhom rata ta ' mortalità aktar baxx b ' mod sinifikanti ( 812.4 ) minn dak tal-popolazzjoni bi dħul għoli jgħixu fiż-żona ' inugwaljanza għolja ( 895.5 ) : Sors : .John W. Lynch , et ​ ​ al , " inugwaljanza fid-dħul u mortalità fiż-żoni metropolitani ta ' l-Istati Uniti , " American Journal tas-Saħħa Pubblika , Lulju 1998 , pp 1074-1080 .

(src)="75"> 275-360 UKRF , Article 356-465 UKRB , 109-114,328-447 UCU , 220-250 , 720-814 UKSŠA ) Terrified Of Organisms , injured the damage , try to find solace in a ghostly illusion and prefer to believe in all sorts of fairy tales , Fables and empty promises .
(trg)="65"> 275-360 UKRF , st.356-465 UKRB , 109-114,328-447 Uku , 220-250 , 720-814 UKSŞA ) intimidat Organiżmi , -telliefa , jippruvaw isibu solace inqas f ' xi ghostly illużjoni u jippreferu li jemmnu f ' kull tip ta ' tales , ħrejjef u l-wegħdiet vojta .

(src)="76"> [ 33 ] Cf.CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH , Letter Placuit Deo on Certain Aspects of Christian Salvation ( 22 February 2018 ) , 4 , in L'Osservatore Romano , 2 March 2018 , pp. 4-5 : " Both neo-Pelagian individualism and the neo-Gnostic disregard of the body deface the confession of faith in Christ , the one , universal Saviour " .
(trg)="66"> [ 33 ] Ara  Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi , Ittra  Placuit Deo  lill-Isqfijiet tal-Knisja Kattolika dwar xi aspetti tas-salvazzjoni Nisranija ( 22 ta ' Frar 2018 ) , 4 : L ' Osservatore Romano , 2 ta ' Marzu 2018 , pp. 4-5 : " Kemm l-individwaliżmu Neopelaġjan u kemm id-disprezz Neonjostiku tal-ġisem jgħawġu l-istqarrija tal-fidi fi Kristu , Feddej waħdieni u universali " .

(src)="77"> This pattern also applies to small business owners and others who deduct business losses from their taxable incomes and thereby eliminate their income tax liability in some years . * Tim Dowd and John B. Horowitz , " Income Mobility and the Earned Income Tax Credit : Short-Term Safety Net or Long-Term Income Support , " Public Finance Review ( April 11 2011 ) , pp 619-652 ; CBPP communications with authors . ** Large corporations are those with at least $250 million in assets or $50 million in gross receipts .
(trg)="67"> Dan il-mudell japplika wkoll lis-sidien ta ' negozji żgħar u oħrajn li tnaqqas it-telf tan-negozju minn dħul taxxabbli tagħhom u b ' hekk jeliminaw obbligu ta ' taxxa tagħhom f ' xi snin . * Tim Dowd u John B. Horowitz , " Mobilità Income u l iggwadanjati Kreditu ta ' Taxxa Income : Short-Term Sigurtà Net jew Income Support Long-Term , " Reviżjoni Finanzi Pubbliċi ( 11 April , 2011 ) , p p 619-652 ; Komunikazzjonijiet CBPP mal-awturi . * * Korporazzjonijiet kbar huma dawk bl-inqas $ 250 miljun fit assi jew $ 50 miljun dħul gross .

(src)="78"> 31811 Chiangmai-Lumphun Road , Amphur Muang , 50000 , Tel .
(src)="79"> 053-27 53 00 Fax 053-27 52 99 , www.westin . com / Chiangmai .
(src)="80"> This is the most luxurious hotel in the city center , a 10-minute journey from the Night Bazaar .
(src)="81"> Spacious , comfortable rooms , luxuriously fitted with a minibar and a control panel at the bedside .
(trg)="68"> 31811 Chiangmai-Lumphun Road , Amphur Muang , 50000 , Tel .
(trg)="69"> 053-27 53 00 Fax 053-27 52 99 , www.westin. com / Chiangmai .
(trg)="70"> Dan huwa l-lukanda aktar luxurious fil-ċentru tal-belt , vjaġġ 10-il minuta mill-Bazaar Night .
(trg)="71"> Kmamar spazjużi komdu , luxuriously mgħammra minibar u pannell tal-kontroll fil-komodina .

(src)="82"> Book FestivalsBook Festival on Campus 2016 - it 's a wrap ! Book Festival on Campus // 5-6-7 AprilCampus Book Festival - 5th-7th MAY 2015Hani Shukrallah at the University Book Festival 2014Book Festival on Campus 2014 Address National Book Council Central Public Library Prof. Joseph J. Mangion Street Floriana FRN 1800 Malta EU Contact +356 27131574 [ email protected ] Site Map © 2018 Kunsill Nazzjonali Tal-Ktieb .
(trg)="72"> Festival tal-KtiebJispiċċa l-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus 2016Il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus / / 5-6-7 AprilIl-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus - 5-6-7 ta ' Mejju , 2015Il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus 2014 Indirizz National Book Council Central Public Library Prof. Joseph J. Mangion Street Floriana FRN 1800 Malta EU Kuntatti + 356 27131574 [ email protected ] Mappa tas-sit © 2018 Kunsill Nazzjonali Tal-Ktieb .

(src)="83"> ( Nutgrove Ave. , Rathfarnham and late of Old Town Mill , Celbridge and Ex Irish Defence Forces ) Sept.
(src)="84"> 18th 2016 , ( very peacefully ) at St. Vincent ’s Private Hospital .
(src)="85"> Sadly missed by his loving children Jennifer , Rosaleen and Grace and their mother Tara , partner Sue , parents James and Rose , sisters Sharon and Caroline , brother James , brother in law Michael , James ’s partner Sinead , nephews , nieces , aunts , uncles , cousins , extended family and a large circle of friends .
(trg)="73"> ( Nutgrove Ave . , Rathfarnham u tardiva tal Belt il-Qadima Mill , Celbridge u Ex-Forzi tad-Difiża Irlandiżi ) 18 Set 2016 , ( ħafna paċifikament ) fl Privat Isptar San Vinċenz s .
(trg)="74"> Sfortunatament qbiżt mit-tfal loving tiegħu Jennifer , Rosaleen u Grace u omm tagħhom Tara , sieħeb sue , il-ġenituri James u Rose , aħwa Sharon u Caroline , ħuh James , brother fil-liġi Michael , James sieħeb Sinead , nephews , nieces , aunts , zijiet , kuġini , il-familja estiża u ċirku kbir ta ‘ ħbieb .

(src)="86"> It participated in various races having a total prize-money of Euro100,000 or more , with its most prestigious win probably being that in the Prix de Bar-Le-Duc at Vincennes on 2,850m in 2010 , when it also beat the famous Quaker Jet .
(src)="87"> Another great race was the Prix de l’Union Europeenne 2012 ( total prize-money Euro160,000 ) , where it finished 4th after racing in the company of legendary trotters such as Rapide Lebel , Commander Crowe , Perlando , Iceland , Rodrigo Jet etc.
(trg)="75"> Huwa ppartecipa f ’ diversi tigrijiet li kellhom premjijiet ta ’ flus totali ta ’ 100,000 ewro jew aktar , bl-iktar rebha prestigjuza tieghu probabbli tkun dik fil-Prix de Bar-Le-Duc f ’ Vincennes fuq 2,850m fl-2010 , meta huwa gheleb ukoll lill-famuz Quaker Jet .
(trg)="76"> Tigrija ohra kbira kienet il-Prix de l ’ Union Europeenne 2012 ( premjijiet ta ’ flus totali ta ’ 160,000 ewro ) , fejn spicca fir-raba ’ post meta kien qed itellaq fil-kumpannija ta ’ zwiemel tat-trott leggendarji bhal Rapide Lebel , Commander Crowe , Perlando , Iceland , Rodrigo Jet ecc .

(src)="88"> Currency in Malta | Air Malta Notice More than just an airline Help ? +356 21662211 Contact Us English ( UK/US ) Deutschde-DE Françaisfr-FR Italianoit-IT Pусскийru-RU Nederlandsnl-NL Maltimt-MT Menu The Maltese Islands Best of Malta Blog Events Be Inspired Holiday Ideas Mobile Booking Check-in My Account My Account If you want to connect using facebook , click on the button below .
(trg)="77"> Il-munita li tintuża f ' Malta | Il-Gżejjer Maltin | Air Malta avviż More than just an airline Għajnuna ? + 356 21662211 Contact Us English ( UK / US ) en-GB Deutschde-DE Françaisfr-FR Italianoit-IT Pусскийru-RU Nederlandsnl-NL Malti Menu Il-Gżejjer Maltin X ' toffri Malta Blog Avvenimenti Ispira ruħek Ideat għall-btala tiegħek Ara Buking Check-in Il-Kont Tiegħi Il-Kont Tiegħi Jekk tixtieq tidħol billi tuża facebook , ikklikkja fuq il-buttuna hawn isfel .

(src)="89"> Malta weather | Air Malta Notice More than just an airline Help ? +356 21662211 Contact Us English ( UK/US ) Deutschde-DE Françaisfr-FR Italianoit-IT Pусскийru-RU Nederlandsnl-NL Maltimt-MT Menu The Maltese Islands Best of Malta Blog Events Be Inspired Holiday Ideas Mobile Booking Check-in My Account My Account If you want to connect using facebook , click on the button below .
(trg)="78"> It-Temp f ' Malta | Il-Gżejjer Maltin | Air Malta avviż More than just an airline Għajnuna ? + 356 21662211 Contact Us English ( UK / US ) en-GB Deutschde-DE Françaisfr-FR Italianoit-IT Pусскийru-RU Nederlandsnl-NL Malti Menu Il-Gżejjer Maltin X ' toffri Malta Blog Avvenimenti Ispira ruħek Ideat għall-btala tiegħek Ara Buking Check-in Il-Kont Tiegħi Il-Kont Tiegħi Jekk tixtieq tidħol billi tuża facebook , ikklikkja fuq il-buttuna hawn isfel .

(src)="90"> .
(src)="91"> Dupa victory Podul Inalt ( Vaslui ) 1475 , Stefan unde the armata of the condu 40.000 Moldovan , 5000 Székely , 2000 poloni you 1800 Hungarians against the armies of Soleiman Pasha ,all foreign powers enjoyment of the victory over the Turks gained by Moldovan .
(src)="92"> Roma defender Serbia in all churches of Christendom in Moldova , Matias Corvin sent straight to ground in April 1475 Bishop of Stulwaisemburg Stefan sfatuidu him to continue a war started under auspices so happy .
(trg)="79"> .
(trg)="80"> Rebħa Dupa Podul Inalt ( Vaslui ) 1475 , Stefan unde l-armata ta ' l-condu 40.000 Moldovan , 5000 Székely , 2000 Poloni inti 1800 Ungeriżi kontra l-armati ta ' Soleiman Pasha , qawwiet barranin kollha tgawdija tal-rebħa fuq it-Torok miksuba mill Moldovan .
(trg)="81"> Difensur Roma Serbja fil-knejjes kollha ta ' Christendom fl-Moldova , Matias Corvin mibgħuta dritti għall-art f ' April 1475 Isqof ta ' Stulwaisemburg Stefan sfatuidu miegħu sabiex titkompla gwerra bdiet taħt l-awspiċi so happy .

(src)="93"> photo book rome | Il blog di Molo7 Photo Agency Il blog di Molo7 Photo Agency Ideas for Photography | Rome Skip to content HomeCONTATTI Gli autori L'agenzia PORTFOLIO STAMPE FINE ART Tag Archives : photo book rome Photo Portraits Tour in Rome by Molo7 Posted on 5 March 2014 Be portrayed by our professional photographers in the Eternal City ! Whether you are visiting Rome alone , as a couple or as a family , take the chance to discover the city while being portrayed by our professional photographers .
(trg)="82"> photo book rome | Il-blog Aġenzija Ippestja Molo7 Il-blog Aġenzija Ippestja Molo7 Ideat għall-Fotografija | Ruma Aqbeż għall-kontenut HomeKUNTATTI l-awturi L-aġenzija PORTAFOLL STAMPE ART FINE Arkivji Tag : photo book rome Photo Ritratti Tour f ' Ruma minn Molo7 Posted fuq 5 Marzu 2014 Jiġu murija mill-fotografi professjonali tagħna fil-Belt Dejjiema ! & Nbsp ; & Nbsp ; Sew jekk inti qed iżżur Ruma waħdu , bħala koppja jew bħala familja , jieħdu l-opportunità li jiskopru l-belt filwaqt li jkunu murija mill-fotografi professjonali tagħna .

(src)="94"> .
(src)="95"> In 1774 , Comăneşti village have 31 families , and in 1775 , when part of Around Vicovelor , have 2 Zili , 3 props and 37 peasant families , number of households reached , in 1784 , The 66.În 12 December 1792 , Taut Simon leaves , prin testament , half of the village and the estate of his sons comanesti , Ion and Costache Tăutul.În 10 January 1829 , sons of Ion Taut , Vasile Mihalache , sell their part of the village and the estate of George Flondor , for 400 imperial ducats .
(trg)="83"> .
(trg)="84"> Fl 1774 , Raħal Comăneşti jkollhom 31 familji , u 1775 , meta parti mill Madwar Vicovelor , jkollhom 2 Zili , 3 props u 37 familji peasant , numru ta ' familji li ntlaħqu , fil 1784 , Il 66.În 12 Diċembru 1792 , Weraq stirat Simon , xhieda prin , nofs tar-raħal u l-patrimonju ta ' wliedu comanesti , Ion u Costache Tăutul.În 10 Jannar 1829 , ulied ta ' Ion stirat , Vasile Mihalache , jbiegħu l-parti tagħhom tar-raħal u l-proprjetà ta ' George Flondor , għal 400 ducats imperjali .

(src)="96"> .
(src)="97"> In 1774 , Comăneşti village have 31 families , and in 1775 , when part of Around Vicovelor , have 2 Zili , 3 props and 37 peasant families , number of households reached , in 1784 , The 66.În 12 December 1792 , Taut Simon leaves , prin testament , half of the village and the estate of his sons comanesti , Ion and Costache Tăutul.În 10 January 1829 , sons of Ion Taut , Vasile Mihalache , sell their part of the village and the estate of George Flondor , for 400 imperial ducats .
(trg)="85"> .
(trg)="86"> Fl 1774 , Raħal Comăneşti jkollhom 31 familji , u 1775 , meta parti mill Madwar Vicovelor , jkollhom 2 Zili , 3 props u 37 familji peasant , numru ta ' familji li ntlaħqu , fil 1784 , Il 66.În 12 Diċembru 1792 , Weraq stirat Simon , xhieda prin , nofs tar-raħal u l-patrimonju ta ' wliedu comanesti , Ion u Costache Tăutul.În 10 Jannar 1829 , ulied ta ' Ion stirat , Vasile Mihalache , jbiegħu l-parti tagħhom tar-raħal u l-proprjetà ta ' George Flondor , għal 400 ducats imperjali .

(src)="98"> Meaning a price quote time stamp 12:20:25 should always arrive and be counted in the platform before quote timestamp 12:20:26 .
(src)="99"> If the 12:20:25 stamp comes after 12:20:26 , then an error message appears , either in popup , email , and/or written log format .
(src)="100"> The log will have the symbol name , the rogue tick , and the previous tick bid/ask and time-stamp information .
(trg)="87"> Tifsira timbru żmien jikkwotaw prezz 12 : 20 : 25 għandhom dejjem jaslu u jiġu magħduda fil-pjattaforma qabel timestamp kwotazzjoni 12 : 20 : 26. jekk il- 12 : 20 : 25 timbru wasal wara 12 : 20 : 26 , imbagħad messaġġ ta ' żball jidher , jew fil popup , email , u / jew format log miktub .
(trg)="88"> Il-log se jkollu l-isem simbolu , l-qurdien diżonesti , u l-offerta qurdien qabel / jistaqsu u informazzjoni timbru ħin .

(src)="101"> Categories : exhibitions | Comments : No Comments BACKLIGHT IN FEBRUARY SALMERON GORKA 08 Contra Gallerylight , Photographic Association of Navarra , is pleased to invite you to the opening of the exhibition : " Open – Doors " , Photographer deLegazpia , Salmeron Gorka Murgiondo , to be held on Thursday 7 February at 20 hours , in their living w / River Urrobi , 3 Pamplona,the presence of the author .
(trg)="89"> Kategoriji : esibizzjonijiet | Kummenti : No Comments LURA Fi Frar SALMERON Gorka 08 Contra Gallerydawl , Assoċjazzjoni fotografiċi ta ' Navarra , huwa kuntent li nistedinkom biex il-ftuħ tal-wirja : " Miftuħa – Bibien " , Fotografu deLegazpia , Salmeron Gorka Murgiondo , li għandu jsir nhar il-Ħamis 7 Frar fl- 20 sigħat , fil-ħajja tagħhom ta ' w / Xmara Urrobi , 3 Pamplona , mal-preżenza tal-awtur .

(src)="102"> Quantity : 1 in fleet Number of seats:141 Engines : 2 CFM56-5B6/P Maximum take-off weight : 73.5 Metric Tonnes Overall Length : 33.84m Wing Span : 34.1m Cruising Speed : 834kph Range : 4,815 km Airbus 320 The A320 is a narrow-bodied , medium-haul aircraft which is capable of carrying up to 1.5 tonnes of cargo in addition to a full passenger load dependent on each route .
(trg)="90"> Kwantità : 2 ajruplani fil-flotta Numru ta ' postijiet għall-passiġġieri : 141 Magni : 2 CFM56-5B6 / P Piż massimu waqt it-tluq : 73.5 Tunnellati Metriċi Tul globali : 33.84m It-tul bejn it-truf tal-ġwienaħ : 34.1m Veloċità moderata : 834kph Distanza tal-ivvjaġġar : 4,815 km Airbus 320 L-A320 huwa ajruplan b ' qafas dejjaq , li jivvjaġġa f ' distanzi medji u li kapaċi jġorr sa 1.5 tunnellati ta ' merkanzija , minbarra tagħbija sħiħa ta ' passiġġieri , skont kull rotta .

(src)="103"> 236-254 UCU , " environmental crimes " UKSŠA ) If such Planets is someone to , to assist the help – local " Lords of " Rush wish them all " Earthly happiness " .
(trg)="91"> 236-254 Uku , " reati ambjentali " UKSŞA ) Jekk , madankollu , b ' dawk pjaneti inkorporati xi ħadd għal , biex jipprovdu jgħinu – lokali " potentates " hurry li jixtiequ lilhom kollha " kuntentizza earthly " .

(src)="104"> Article 1.- The Statutes of the federation of groups PHOTO OF THE BASQUE COUNTRY / BASQUE COUNTRY CLUB team of photographers- EHATE/FAFPV , registered to date 9 February 1.979 with the number FD RPG-00002 Registry of Associations , have been modified in accordance with the Law 7/2007 , the 22 June , Euskadi and Associations Law 1/2002 , the 22 March , Regulatory Law Association , in accordance with the provisions of Articles 9 and 10.13 Autonomy Statute for the Basque Country .
(trg)="92"> Artikolu 1.- L-Istatuti tal-federazzjoni ta ' gruppi RITRATT tal-Pajjiż Bask / GĦALL-Pajjiż Bask- EHATE / FAFPV , irreġistrata sal-lum 9 Frar 1.979 bin-numru FD RPG-00002 Reġistru ta ' Assoċjazzjonijiet , jkunu ġew modifikati skond il-Liġi 7 / 2007 , l 22 Ġunju , Assoċjazzjonijiet Euskadi u l-Liġi 1 / 2002 , l 22 Marzu , Assoċjazzjoni Liġi Regolatorja , skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 9 u 10.13 Istatut Awtonomija għall-Pajjiż Bask .

(src)="105"> Window Rock , Arizona – On July 5 , 2012 , after five months of non-stop opposition by Navajo grassroots organizations and citizens against U.S. Senate Bill 2109 and its associated Agreement , just over a hundred Navajo peaceful “ water warriors ” packed the Tribal Council chamber in Window Rock , Arizona to witness their tribal council vote down the Navajo Hopi Little Colorado River Water Rights Settlement Agreement , 15 – 6 .
(src)="106"> Senate Bill 2109 was introduced to Congress by Jon Kyl ( R-AZ ) on February 14 , 2012 , as a centennial gift to the state of Arizona further heightening his legacy as lead negotiator of Indian water settlements .
(trg)="93"> Rock Window , Arizona - Fuq Lulju 5 , 2012 , wara ħames xhur ta ' non-stop oppożizzjoni minn organizzazzjonijiet ta ' tisħiħ Navajo u ċittadini kontra Amerikan .
(trg)="94"> Senate Bill 2109 u l-Ftehim assoċjati tagħha , ftit aktar minn 100 Navajo paċifika “ ilma ġellieda ” ippakkjat il-kamra Kunsill Tribali fl Rock Window , Arizona biex xhud l-vot tagħhom kunsill tribali fl-Navajo Hopi Little Colorado Xmara Ilma Drittijiet Settlement Ftehim , 15 – 6.Senat Billl 2109 ġie introdott biex Kungress minn Jon Kyl ( R-AZ ) fuq Frar 14 , 2012 , bħala rigal Centennial għall-istat ta ' Arizona ulterjuri titqajjem wirt tiegħu bħala negozjatur ċomb ta ' soluzzjonijiet ta ' ilma Indjan .

(src)="107"> Well Known For : Much more Online TV/Radio/Sports Channels than the others with a Cheaper Price Price of Package : $39.95 One-Time Fee for Lifetime Membership Compatibility : Windows , Vista Guarantee : 60-Day Full Money Back Guarantee Interesting Features and Benefits : 5,000+ TV Channels 1,000+ Movie Channels 700+ Sports Channels Multilingual Interface Copy to multiple PCs for your own use Extremely user friendly interface Very Good Quality Picture and Sound Watch Digital TV Anywhere Friendly Customer Support No Hidden Fees or Recurring Charges !
(trg)="95"> Well Magħruf Għall - : Ħafna aktar Online TV / Radju / Channels Sports mill-oħrajn bil-prezz orħos Prezz tal-Pakkett : $ 39.95 Ħlas Wieħed-Ħin għall-Lifetime Kompożizzjoni Kompatibilità : Windows , Ara Garanzija : 60-Jum flus lura sħiħ ta ' Garanzija Interessanti Karatteristiċi u l-Benefiċċji : 5,000 + Istazzjonijiet tat-TV 1,000 + Channels film 700 + Sports Channels Multilingwi Interface Kopja għall-kompjuters multipli għall-użu personali tiegħek Estremament faċli għall-utent interface Tajba ħafna Kwalità Stampa u ħoss Watch TV diġitali Kullimkien Appoġġ Friendly Customer L-ebda miżati moħbija jew ħlasijiet Recurring !

(src)="108"> 19:00 Grand finale and farewell The price is TOPAKETAK 30 € , including breakfast and lunch . ( more … ) October 24th , 2010 | JMTubet | Tags : Groups , Federation , news .
(trg)="96"> 19 : 00 Grand finale u Adieu Il-prezz huwa TOPAKETAK 30 € , kolazzjon inkluż u ikla . ( aktar … ) Ottubru 24 , 2010 | JMTubet | Tags : Gruppi , Federazzjoni , aħbarijiet .

(src)="109"> Features : Designed to take video and audio signal from PC or Laptop and ups. . $41.63 20952 Durable Network Cable for Computer Crystal Heads Copper Wire Hi-speed 30m ( Blue ) This quality network cable is known for its crystal heads , strong flexibility , PVC coating , copper wire material , and twisted pair cable which ensure error free data transmission without signal loss .
(trg)="97"> Il-karatteristiċi : Maħsuba biex jieħdu sinjal tal-vidjo u awdjo mi .. $ 41.63 20952 Durabbli Network Cable tar-ram Crystal Kapijiet kompjuter Hi veloċità 30m ( blu ) tal-wajer Din-kejbil tan-netwerk kwalità hija magħrufa għall-tiegħu kristall Kapijiet , flessibilità qawwija , PVC kisi , materjal ta ' wire tar-ram , u par milwi kejbil li tassigura trasmissjoni tad-data mingħajr żball mingħajr telf ta ' sinjal .

(src)="110"> Our products are best sold not only in the Chinese market , but also welcomed in the international market . melamina Bowl karo nangani KONTAK US Address : No.10 , Youyi Road , Tianxin Industrial Park , kutha Qiaotou , Dongguan City , Guangdong , China ZIP 523525 Telpon : 86-18664199530 Tel : 86-769-33358180 Fax : 86-769-82363919 E-mail : sales@melamine-products.com E-mail : hkmelamine@gmail.com PANALITEN FOR cenik Kanggo pitakonan bab produk utawa cenik kita , mangga ninggalake email kanggo kita lan kita bakal ing tutul ing 24 jam .
(trg)="98"> Our products are best sold not only in the Chinese market , but also welcomed in the international market. ċippa melamina u pjanċa dip IKKUNTATJANA Indirizz : No.10 , Youyi Road , Tianxin Industrial Park , belt Qiaotou , Dongguan City , Guangdong , Ċina code 523,525 Phone : 86-18664199530 Tel : 86-769-33358180 Fax : 86-769-82363919 E-mail : sales @ melamine-products.com E-mail : hkmelamine @ gmail.com INKJESTA GĦALL pricelist Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti tagħna jew pricelist , jekk jogħġbok leave email tiegħek lilna u aħna se jkunu f ' kuntatt fi żmien 24 siegħa .

(src)="111"> Ingredients of Revitol Eye Cream : Water , Caprylic/Capric Triglyceride , Glycerin , Silica , Hydrogenated Palm Kernel Glycerides , Hydrogenated Palm Glycerides , Cetearyl Alcohol , Cetyl Alcohol , Glyceryl Stearate , PEG-75 Stearate , Ceteth-20 , Steareth-20 , Butylene glycol , Niacinamide , Fraxinus excelsior bark extract , Silanetriol , Potassium citrate , Propylene Glycol , Dipelargonate , Dimethicone , Dehydroacetic Acid , Benzyl Alcohol , Chrysin , N-Hydroxysuccinimide , Palmitoyl Oligopeptide , Palmitoyl Tetrapeptide-7 .
(src)="112"> Xanthan Gum , Carbomer , Bisabolol , Aloe Barbadensis Leaf Juice , Allantoin , Triethanolamine , Panthenol , Tocopheryl Acetate , Sodium Hyaluronate , Ascorbic Acid .
(trg)="99"> Ingredjenti ta ' Krema għajnejn Revitol : Ilma , Kapriliku / Kapriku trigliċeridi , glycerin , silika , idroġenat Palm Kernel Gliċeridi , idroġenat Palm Gliċeridi , Alkoħol Cetearyl , Alkoħol ċetil , Stearate Glyceryl , PEG-75 Stearate , Ceteth-20 , Steareth-20 , Butylene glikol , Niacinamide , Fraxinus excelsior qoxra estratt , Silanetriol , ċitrat tal-potassju , propylene glycol , Dipelargonate , Dimethicone , Aċidu Dehydroacetic , benżil Alkoħol , Chrysin , N-Hydroxysuccinimide , palmitoyl Oligopeptide , palmitoyl Tetrapeptide-7 .
(trg)="100"> Gomma Xanthan , ikel Carbomer , bisabolol , Meraq Aloe barbadensis weraq , Allantoin , Triethanolamine , Panthenol , aċetat tokoferil , sodju Hyaluronate , aċidu askorbiku .

(src)="113"> Of those elected by EXIT among those born in 1957 , we found only exposures Ouka Leele ( stage name Barbara Allende ) ( Madrid , 1957 ) , that , this year in celebration of the 25 years of the Movida Madrileña , had a sample last October in the Exhibition Hall of Alcalá 31 ; which was followed by more in December in Valencia Argenta Gallery ; Europe in the Hall of Badajoz ( February-07 ) ; and , and in May , Kur in Gipuzkoa Gallery Art Gallery .
(trg)="101"> Minn dawk eletti minn dawk imwielda ĦRUĠ 1957 , sibna l-uniċi esponimenti Ouka Leele ( isem stadju Barbara Allende ) ( Madrid , 1957 ) , li , jieħdu vantaġġ ta ' ċelebrazzjoni din is-sena 25 Movida snin Madrilena , F ' Ottubru li għadda kellu wirja fil-Alcalá Sala tal-Wirjiet 31 ; li ġiet segwita fil Diċembru bħala l-gallerija oħra Argenta Valencia ; fil-Europa Sala ta ' Badajoz ( Frar-07 ) ; u , uf ' Mejju , en la Galeria guipuzcoana Fejn Art Gallery .

(src)="114"> .
(src)="115"> “ Why has not this church architecture influences ( some would call “ contamination ” ) age of the baroque building is : incised inscription in Cyrillic above the entrance informs us exactly that : “ I made this church in the Lord 1676 February 8 days . ” .
(src)="116"> Austrians , Baroque as a vector , Banat were to conquer the Turks until the 1716-1718 ; even assuming that at the time the church was still in Ilia , in neighboring Transylvania , chronology shows however that was built too early to come under the influence of Baroque : Habsburgs conquered Transylvania in 1685 and obtained only through a final peace treaty 1699 .
(src)="117"> Very likely the top Crivina church is the oldest wooden church in the Banat . . .
(src)="118"> It is hard to understand why nothing is done or the Banat Metropolitan Patriarchate , while the statistics show that , in Romania last 15 or , every other day has opened a new church ” taking text from here : source Continue reading Wooden church in Upper Crivina 1676 – jud .
(trg)="102"> .
(trg)="103"> “ Ir-raġuni l-arkitettura ta ' din il-knisja m ' għandux influwenza ( xi kieku ssejjaħ “ kontaminazzjoni ” ) Barokk hija l-età tal-bini : iskrizzjoni minquxin fuq l-entratura Ċirilliku preċiż tinfurmak lilna li : “ I magħmula din il-knisja f ' Alla 1676 Frar 8 jiem . ” .
(trg)="104"> Awstrijaċi , Barokk bħala vector , Banat kellhom jirbħu-Torok biss 1716-1718 ; anki jekk jiġi ammess li fil-ħin tal-knisja kien għadu fl Ilia , ġirien Transilvanja , kronoloġija jiċċertifika , madankollu , li nbniet kmieni wisq biex jidħlu taħt l-influwenza tal-Barokk : Habsburgs maħkuma Transilvanja minn 1685 u miksuba biss minn trattat definittiva ta ' paċi 1699 .
(trg)="105"> Probabbli ħafna knisja Crivina Upper hija l-knisja l-injam eqdem Banat . ..
(trg)="106"> Huwa diffiċli li wieħed jifhem għaliex ma jsir xejn jew l Banat Metropolitan Patrijarkat , fil-wiċċ ta ' l-istatistika turi li , fir-Rumanija aħħar 15 jew , kull ġurnata oħra inawgurat knisja ġdida ” tieħu test minn hawn : sors Kompli qari Knisja injam fil Crivina ' Fuq 1676 – jud .

(src)="119"> .
(src)="120"> “ Why has not this church architecture influences ( some would call “ contamination ” ) age of the baroque building is : incised inscription in Cyrillic above the entrance informs us exactly that : “ I made this church in the Lord 1676 February 8 days . ” .
(src)="121"> Austrians , Baroque as a vector , Banat were to conquer the Turks until the 1716-1718 ; even assuming that at the time the church was still in Ilia , in neighboring Transylvania , chronology shows however that was built too early to come under the influence of Baroque : Habsburgs conquered Transylvania in 1685 and obtained only through a final peace treaty 1699 .
(src)="122"> Very likely the top Crivina church is the oldest wooden church in the Banat . . .
(src)="123"> It is hard to understand why nothing is done or the Banat Metropolitan Patriarchate , while the statistics show that , in Romania last 15 or , every other day has opened a new church ” taking text from here : source
(trg)="107"> .
(trg)="108"> “ Ir-raġuni l-arkitettura ta ' din il-knisja m ' għandux influwenza ( xi kieku ssejjaħ “ kontaminazzjoni ” ) Barokk hija l-età tal-bini : iskrizzjoni minquxin fuq l-entratura Ċirilliku preċiż tinfurmak lilna li : “ I magħmula din il-knisja f ' Alla 1676 Frar 8 jiem . ” .
(trg)="109"> Awstrijaċi , Barokk bħala vector , Banat kellhom jirbħu-Torok biss 1716-1718 ; anki jekk jiġi ammess li fil-ħin tal-knisja kien għadu fl Ilia , ġirien Transilvanja , kronoloġija jiċċertifika , madankollu , li nbniet kmieni wisq biex jidħlu taħt l-influwenza tal-Barokk : Habsburgs maħkuma Transilvanja minn 1685 u miksuba biss minn trattat definittiva ta ' paċi 1699 .
(trg)="110"> Probabbli ħafna knisja Crivina Upper hija l-knisja l-injam eqdem Banat . ..
(trg)="111"> Huwa diffiċli li wieħed jifhem għaliex ma jsir xejn jew l Banat Metropolitan Patrijarkat , fil-wiċċ ta ' l-istatistika turi li , fir-Rumanija aħħar 15 jew , kull ġurnata oħra inawgurat knisja ġdida ” tieħu test minn hawn : sors

(src)="124"> Author : Topdeal SATELLITE PC BOX + BONUSES Well Known For : Wide selection of TV/Radio stations Price of Package : $49.95 One-Time Fee for Lifetime Membership Compatibility : Windows and Vista Guarantee : 60-Day Full Money Back Guarantee Satellite PC Box , one of the top leading online TV software , offers more than 4000+ TV channels and 1500+ radio stations from 78+ countries , including HDTV , premium channels , and live/recorded channels in various languages .
(trg)="112"> Author : Topdeal SATELLITE PC BOX + BONUSES Well Magħruf Għall - : Għażla wiesgħa ta ' TV / Radio-istazzjonijiet Prezz tal-Pakkett : $ 49.95 Ħlas Wieħed-Ħin għall-Lifetime Kompożizzjoni Kompatibilità : Windows Vista u Garanzija : 60-Jum flus lura sħiħ ta ' Garanzija Satellite PC Box , wieħed tas-softwer fuq it-TV onlajn li jwassal , toffri aktar minn 4000 + TV kanali u 1500 + tar-radju istazzjonijiet minn 78 + pajjiżi , inklużi HDTV , primjum kanali , u jgħixu / kanali rreġistrat f ' diversi lingwi .

(src)="125"> 11:15 ( ap1 , ap2 ) Alton Priors , Wiltshire 11th Jul 1997(Lucy P. ) ap1.jpg ap2.jpg 18_51.jpg 18_59.jpg IR phenomena in Crop Circles locations explorers investigate , that is another named anomaly , but they pay them very poor and dilettante attention , so here will no reference or photos , although there are some on their pages . ( odkaz a fototo z BLT research ) .
(trg)="113"> 11 : 15 ( ap1 , ap2 ) Alton priors , Wiltshire Lulju 11 , 1997 ( Lucy P. ) ap1.jpg ap2.jpg 18 _ 51.jpg 18 _ 59.jpg Fenomeni ċrieki IR uċuħ f ' postijiet Esploraturi jinvestigaw , Li huwa msemmi ieħor anomalija , iżda Huma Pay Them dilettante u attenzjoni fqira ħafna , hekk hawn se ebda referenzi jew ritratti , Għalkemm hemm xi wħud fuq il-paġni tagħhom .
(trg)="114"> ( Link fototo minn Riċerka BLT ) .

(src)="126"> 11:15 ( ap1 , ap2 ) Alton Priors , Wiltshire 11th Jul 1997(Lucy P. ) ap1.jpg ap2.jpg 18_51.jpg 18_59.jpg IR phenomena in Crop Circles locations explorers investigate , that is another named anomaly , but they pay them very poor and dilettante attention , so here will no reference or photos , although there are some on their pages . ( odkaz a fototo z BLT research ) .
(trg)="115"> 11 : 15 ( ap1 , ap2 ) Alton priors , Wiltshire Lulju 11 , 1997 ( Lucy P. ) ap1.jpg ap2.jpg 18 _ 51.jpg 18 _ 59.jpg Fenomeni ċrieki IR uċuħ f ' postijiet Esploraturi jinvestigaw , Li huwa msemmi ieħor anomalija , iżda Huma Pay Them dilettante u attenzjoni fqira ħafna , hekk hawn se ebda referenzi jew ritratti , Għalkemm hemm xi wħud fuq il-paġni tagħhom . ( Link fototo minn Riċerka BLT ) .

(src)="127"> Interested applicants should send their CV , together with a letter of introduction to the general secretary of the book council at the following address : Mr Joe Debattista , General secretary , c/o Central Public Library Prof. Joseph J. Mangion Street Floriana FRN1800 Closing date for applications : Friday , 19th January , 2018 Address National Book Council Central Public Library Prof. Joseph J. Mangion Street Floriana FRN 1800 Malta EU Contact +356 27131574 [ email protected ] Site Map © 2018 Kunsill Nazzjonali Tal-Ktieb .
(trg)="116"> Kull min hu interessat għandu jibgħat is-CV tiegħu , flimkien ma ' ittra ta ' introduzzjoni lis-segretarju ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fuq dan l-indirizz : Mr Joe Debattista , General secretary , c / o Central Public Library Prof. Joseph J. Mangion Street Floriana FRN1800 Data tal-għeluq għall-applikazzjoni : il-Ġimgħa , 19 ta ' Jannar , 2018 Indirizz National Book Council Central Public Library Prof. Joseph J. Mangion Street Floriana FRN 1800 Malta EU Kuntatti + 356 27131574 [ email protected ] Mappa tas-sit © 2018 Kunsill Nazzjonali Tal-Ktieb .

(src)="128"> 15 .
(src)="129"> Documents indicated in Articles 13 and 14 of these Regulations shall be in the Ukrainian , Russian or English languages , and documents indicated in paragraphs “ b ” , “ c ” , “ d ” and T of Article 13 and paragraph “ b ” of Article 14 shall , in addition , be certified pursuant to the legislation of the country of their issue and legalized pursuant to the established order , unless otherwise provided for by international agreements of Ukraine .
(trg)="117"> 15 .
(trg)="118"> Dokumenti indikati fl-Artikoli 13 u 14 ta ' dawn ir-Regolamenti għandu jkun fil-Ukraina , Russu jew bl-Ingliż , u d-dokumenti indikati fil-paragrafi " b " , " C " , " D " u T-Artikolu 13 u l-paragrafu " b " tal-Artikolu 14 għandha , barra minn hekk , tkun iċċertifikata skond il-leġislazzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ tagħhom u legalizzati skont l-ordni stabbilit , sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-ftehimiet internazzjonali ta ' l-Ukraina .

(src)="130"> USA 8-4 USA 4-4-4 USA 6-3-3 USA 6-6 Mathematicians Time line Photos Money Stamps Sketch Search Johann Carl Friedrich Gauss Birth date : Birth place : Date of death : Place of death : 30 April 1777 Brunswick , Duchy of Brunswick ( now Germany ) 23 Feb 1855 Göttingen , Hanover ( now Germany ) Presentation Wikipedia At the age of seven , Carl Friedrich Gauss started elementary school , and his potential was noticed almost immediately .
(trg)="119"> USA 8-4 USA 4-4-4 USA 6-3-3 USA 6-6 Matematiċi Linja Time Photos Flus Bolol Disinn Fittex Johann Carl Friedrich Gauss Data tat-twelid : Post tat-twelid : Data tal-mewt : Post tal-mewt : 30 April 1777 Brunswick , Duchy of Brunswick ( now Germany ) 23 Feb 1855 Göttingen , Hanover ( now Germany ) Preżentazzjoni ATTENZJONI - It-traduzzjoni awtomatika mill-verżjoni IngliżFl-età ta ' seba , Carl Friedrich Gauss beda l-iskola elementari , u l-potenzjal tiegħu kienet innotata kważi immedjatament .

(src)="131"> Previous : DL-tartaric acid Next : L(+)-tartaric acid Send your message to us : * CAPTCHA : Please select the Tree Related Products Contact Us Anhui hailan bio-technology co. , LD Phone : 0086-563-3030989 E-mail : hailanbio@vip.163.com Fax : +86-0563-2062866 Whatsapp : Fusce ac INQUIRY FOR PRICELIST For inquiries about our products or pricelist , please leave your email to us and we will be in touch within 24 hours .
(trg)="120"> Preċedenti : aċidu DL tartariku Li jmiss : L ( + ) - aċidu tartariku Ibgħat messaġġ tiegħek lilna : * CAPTCHA : Jekk jogħġbok agħżel il- Tazza Prodotti relatati kuntatt Magħna Anhui Hailan ko-bijo-teknoloġija . , LD Phone : 0086-563-3030989 E-mail : hailanbio @ vip.163.com Fax : + 86-0563-2062866 WhatsApp : Fusce ac INKJESTA GĦALL pricelist Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti tagħna jew pricelist , jekk jogħġbok leave email tiegħek lilna u aħna se jkunu f ' kuntatt fi żmien 24 siegħa .

(src)="132"> The SIMBIOTIC project which covers the period between April 2011 and March 2013 , was allocated a total budget of €1.16 million , of which 85 % is coming from the European Regional Development Fund (ERDF).The remaining 15 % are composed of national contributions by the four partners .
(src)="133"> The Ministry for Gozo is contributing an additional 184,000 Euro from the Eco-Gozo funds for this project .
(trg)="121"> Il-proġett SIMBIOTIC , li jkopri l-perjodu bejn April 2011 u Marzu 2013 , ġie allokat baġit totali ta ’ € 1.6 miljun , li 85 % minnhom ġejjin mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali .
(trg)="122"> Il-15 % l-oħra nħarġu mill-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-erba ’ sħab .
(trg)="123"> Il-Ministeru għal Għawdex qed jikkontribwixxi żieda ta ’ € 184,000 mill-fondi ta ’ eko-Għawdex għal dan il-proġett .

(src)="134"> If you are interested in cooperation with us as a translator or interpreter , contact us via PROZ.com here E-mail ( +48 ) 609 999 999 ( in emergency only ) Headquarters : European Translation Agency - Proximuss , Kopernika 30 Street , 00-336 Warsaw , Poland , Tax Identification Number : PL738-179-24-08 ( check official EU tax status here ) , tel : +48 609 999 999 ( infoline 24h ) © European Translation Agency - PROXIMUSS .
(trg)="124"> Jekk inti interessat fil-kooperazzjoni magħna bħala traduttur jew interpretu , ikkuntattjana permezz tal-PROZ.com hawnhekk E-mail ( + 48 ) 609 999 999 ( f ' emerġenza biss ) L-uffiċċju prinċipali : Aġenzija tat-Traduzzjoni Ewropea - Proximuss , Kopernika 30 Street , 00-336 Warsaw , Poland , Tax Identification Number : PL738-179-24-08 ( check official EU tax status here ) , tel : + 48 609 999 999 ( infoline 24h ) © Aġenzija tat-Traduzzjoni Ewropea - PROXIMUSS .

(src)="135"> Unfortunately , there can also be major compatibility problems when it comes to using Microsoft Outlook or the much simpler free mail clients included with Windows .
(src)="136"> Windows XP and earlier editions of Windows include Outlook Express while Windows Vista is supplied with Windows Live Mail and Windows 7 bought with it Windows Mail .
(src)="137"> This is where people need a program like Outlook Express to Outlook Converter to overcome these common migration and compatibility programs .
(trg)="125"> Sfortunatament , jista ' wkoll ikun kompatibilità problemi kbar meta niġu għall-użu Microsoft Outlook jew il-klijenti ferm aktar sempliċi posta b ' xejn inklużi mal-Windows .
(trg)="126"> Windows XP u edizzjonijiet preċedenti tal-Windows jinkludu Outlook Express filwaqt li Windows Vista huwa fornut Windows Live Mail u Windows 7 mixtrija magħha Windows Mail .
(trg)="127"> Dan huwa fejn in-nies bżonn ta ' programm bħal Outlook Express li Outlook konvertitur biex jingħelbu dawn il-migrazzjoni komuni u programmi kompatibilità .

(src)="138"> .
(src)="139"> “ This historic church dedicated to St. Martyr George built of wood in place by year 1765 by Andrew Dean , Diaconescu family prestrăbunul ( Diaconu ) and yeomen Michinda .
(src)="140"> And he restored the local freeholders 1884 December and the neighboring village Stăingeni ( Stînigeni ) , Today abolished .
(src)="141"> In 1892 he whitewashed and windows were enlarged as seen today with people being trustee expense Ion Iordache Buciuceanu ” ( inscription located on church ) wikipedia
(trg)="128"> .
(trg)="129"> “ Din il-knisja storiku dedikata lil San .
(trg)="130"> Martri George mibnija mill-injam fil-post mill sena 1765 minn Andrew Dean , Diaconescu familja prestrăbunul ( Diaconu ) u yeomen Michinda .
(trg)="131"> U hu restawrata l freeholders lokali 1884 Diċembru u l-raħal ġirien Stăingeni ( Stînigeni ) , Illum aboliti .
(trg)="132"> Fil 1892 hu whitewashed u twieqi kienu mkabbra kif jidher illum ma nies li jkunu trustee spiża Ion Iordache Buciuceanu ” ( iskrizzjoni li jinsabu fuq knisja ) wikipedia

(src)="142"> SAINT AMBROSE ,  De Sacramentis , IV , 6 , 28 : PL 16 , 464 : " I must receive it always , so that it may always forgive my sins.If I sin continually , I must always have a remedy " ; ID . , op . cit. , IV , 5 , 24 : PL 16 , 463 : " Those who ate manna died ; those who eat this body will obtain the forgiveness of their sins " ; SAINT CYRIL OF ALEXANDRIA ,  In Joh .
(trg)="133"> [ 51 ] Ara Sant ' Ambroġ , De Sacramentis , IV , vi , 28 : PL 16 , 464 : " Għandi nirċevih dejjem , biex dejjem jaħfirli dnubieti .
(trg)="134"> Jekk nidneb il-ħin kollu , dejjem għandi nsib rimedju " ; ibid . , IV , v , 24 : PL 16 , 463 : " Min kiel il-manna , miet ; min jiekol minn dan il-ġisem , jikseb il-maħfra ta ' dnubietu " ; San Ċirillu ta ' Lixandra , In Joh .

(src)="143"> 7 .
(src)="144"> Nitesco d’Anthony , French 11 year old , with overseas winnings of Euro182,730 and a best time of 1’15’0 per kilometre .
(trg)="135"> 7 .
(trg)="136"> Nitesco d ’ Anthony , Franciz ta ’ 11-il sena , b ’ rebh barra minn xtutna ta ’ Euro182,730 u l-ahjar hin ta ’ 1 ’ 15 ’ 0 fil-kilometru .

(src)="145"> Follow Read More « Older Entries Next Entries » TranslationSet as default language Recent Posts Strictly Sail Alameda/Oakland First photos of the Tattoo 22 Montreal Boat Show Tattoo Yachts on the move Helsinki International Boat Show Archives February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 July 2014 February 2014 December 2013 October 2013 September 2013 March 2013 Categories Featured Interior News Updates About Tattoo Yachts Tattoo Yachts builds trailerable power sailer sailboats and aluminum trailers .
(trg)="137"> Follow Aqra Aktar « Older Entries jmiss » TraduzzjoniSet bħala lingwa default Karigi riċenti Strictly Sail Alameda / Oakland L-ewwel ritratti tal-tatwaġġ 22 Montreal Boat Show Tattoo Yachts on the move Uri Ħelsinki International Boat Arkivji Frar 2015 Jannar 2015 Diċembru 2014 Novembru 2014 Ottubru 2014 Lulju 2014 Frar 2014 Diċembru 2013 Ottubru 2013 Settembru 2013 Marzu 2013 Kategoriji Dehru Intern Aħbarijiet Aġġornamenti Dwar Jottijiet tatwaġġ Tatwaġġ Jottijiet jibni sailboats enerġija trailerable SAILER u l-karrijiet aluminju .

(src)="146"> Read More « Older Entries Next Entries » TranslationSet as default language Recent Posts Strictly Sail Alameda/Oakland First photos of the Tattoo 22 Montreal Boat Show Tattoo Yachts on the move Helsinki International Boat Show Archives February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 July 2014 February 2014 December 2013 October 2013 September 2013 March 2013 Categories Featured Interior News Updates About Tattoo Yachts Tattoo Yachts builds trailerable power sailer sailboats and aluminum trailers .
(trg)="138"> Aqra Aktar « Older Entries jmiss » TraduzzjoniSet bħala lingwa default Karigi riċenti Strictly Sail Alameda / Oakland L-ewwel ritratti tal-tatwaġġ 22 Montreal Boat Show Tattoo Yachts on the move Uri Ħelsinki International Boat Arkivji Frar 2015 Jannar 2015 Diċembru 2014 Novembru 2014 Ottubru 2014 Lulju 2014 Frar 2014 Diċembru 2013 Ottubru 2013 Settembru 2013 Marzu 2013 Kategoriji Dehru Intern Aħbarijiet Aġġornamenti Dwar Jottijiet tatwaġġ Tatwaġġ Jottijiet jibni sailboats enerġija trailerable SAILER u l-karrijiet aluminju .

(src)="147"> * Tabernacle Baptist Church , located at the corner of Hopper and King streets , Utica , will celebrate the 150th anniversary of its Sanctuary building during the 10 a.m. worship service Sunday , Sept.
(src)="148"> 25 .
(trg)="139"> * Tabernaklu Knisja Battista , li tinsab fil-kantuniera ta Hopper u toroq King , UTICA , se tiċċelebra l-150 anniversarju tal-bini Santwarju tagħha waqt is-servizz qima 10 : 00 il-Ħadd , Settembru 25 .

(src)="149"> 205-222 UKRF ; Article 285-293 UKRB ; 185-235 UCU ; 220-250 UKSŠA ) Quality decision of the representatives of the people of genius , proposed in formal meetings or congresses , more like dance Butterfly in front of hrûkaûŝimi pigs .
(trg)="140"> ( Artikolu.205-222 UKRF ; st.285-293 UKRB ; 185-235 Uku ; 220-250 UKSŞA ) kwalità soluzzjonijiet rappreżentanti brillanti tal-poplu , propost fil-laqgħat formali jew kungressi , aktar bħal żfin farfett перед хрюкающими свиньями .

(src)="150"> [ 4 ] BENEDICT XVI , Encyclical Letter Caritas in Veritate ( 29 June 2009 ) , 32 : AAS 101 ( 2009 ) , 666-667 .
(trg)="141"> 4 BENEDITTU XVI , Ittra Enċiklika Caritas in Veritate ( 29 ta ' Ġunju 2009 ) , 32 : AAS 101 ( 2009 ) , 666-667 .

(src)="151"> foto giornalismo | Il blog di Molo7 Photo Agency Il blog di Molo7 Photo Agency Ideas for Photography | Rome Skip to content HomeCONTATTI Gli autori L'agenzia PORTFOLIO STAMPE FINE ART Tag Archives : foto giornalismo " The Bedoon " photo project published on Wire by Molo7 Posted on 6 September 2012 Recently Molo7 Photo Agency collaborated with Amnesty International on an article about the plight of Bedoon in Kuwait .
(trg)="142"> foto giornalismo | Il-blog Aġenzija Ippestja Molo7 Il-blog Aġenzija Ippestja Molo7 Ideat għall-Fotografija | Ruma Aqbeż għall-kontenut HomeKUNTATTI l-awturi L-aġenzija PORTAFOLL STAMPE ART FINE Arkivji Tag : foto giornalismo " Il-Bedoon " proġett tar-ritratti ppubblikati fuq wajer minn Molo7 Posted fuq 6 Settembru 2012 Riċentement Aġenzija Photo Molo7 kkollaboraw ma Amnesty International dwar artiklu dwar il-qagħda mwiegħra ta ' Bedoon fil-Kuwajt .

(src)="152"> 6 .
(src)="153"> Nitesco d’Antony , French 12 year old , with overseas winnings of Euro182,730 and a best time of 1’15’0 per kilometre .
(trg)="143"> 6 .
(trg)="144"> Nitesco d ’ Antony , Franciz ta ’ 12-il sena , b ’ rebh barra minn xtutna ta ’ 182,730 ewro u l-ahjar hin ta ’ 1 ’ 15 ’ 0 fil-kilometru .

(src)="154"> They were steel-tough performers who were willing to use kitchens as dressing rooms\ , haul their costume bags through the snow\ , and go into debt over fake diamonds\ , all for the five minutes onstage when they were goddesses.”\nMolly Crabapple ( VICE\ , contributing editor ) \nDate and time:\nFriday 4 November 2016\ , 8.00PM\nSaturday 5 November 2016\ , 8.00PM\nSunday 6 November 2016\ , 8.00PM \nVenue : Theatre ( St James Cavalier ) \nMalTease is a variety and burlesque project inspired by the pulsating atmosphere of Valletta ’s main artery of entertainment – Strada Stretta .
(trg)="145"> Kienu lesti li jqandlu u jkaxkru l-affarijiet tagħhom minn ġol-borra ; u kienu lesti jiddejnu għal-bċejjeċ foloz tad-djamanti … u dan kollu għal ħames minuti fuq il-palk . ” \ nMolly Crabapple ( VICE \ , editriċi ) \ nData u ħin : \ nIl-Ġimgħa 4 ta ’ Novembru 2016 \ , 8.00PM \ nIs-Sibt 5 ta ’ Novembru 2016 \ , 8.00PM \ nIl-Ħadd 6 ta ’ Novembru 2016 \ , 8.00PM \ nPost : Teatru ( Kavallier ta ’ San Ġakbu ) \ nMalTease huwa proġett li jittratta l-arti tal-burlesk \ , u li huwa ispirat mill-atmosfera allegruża ta ’ waħda mill-arterji prinċpali tal-Belt Valletta fejn jidħol id-divertiment – Strada Stretta .

(src)="155"> " Protecting women"Friday 18 Dec 15 The Universal ChurchA seventy-page document , signed by Romanian MEP Cristian Dan Preda and named " Yearly Report on human rights and democracy in the world in 2014 and related EU policies " .
(trg)="146"> " Nipproteġu n-Nisa " Friday 18 Dec 15 Il-Knisja fid-DinjaA seventy-page document , signed by Romanian MEP Cristian Dan Preda and named " Yearly Report on human rights and democracy in the world in 2014 and related EU policies " .

(src)="156"> Currently , the domestic mold industry has developed rapidly , only aluminum gravity die casting plant will be less than the hundreds , and with the development of the automotive industry and the ... Read more » CONTACT US WAYSCAN METAL PRODUCTS CO. , LTD/ WEICHENG METAL PRODUCTS CO. , LTD Phone : +86-574-65273750 E-mail : sales@nb-casting.com E-mail : For English : sharon@nb-casting.com Fax : +86-574-65357828 INQUIRY FOR PRICELIST For inquiries about our products or pricelist , please leave your email to us and we will be in touch within 24 hours .
(trg)="147"> Bħalissa , l-industrija moffa domestika żviluppat malajr , biss gravità aluminju die casting impjant se jkun inqas mill-mijiet , u bl-iżvilupp ta ' l-industrija tal-karozzi u l ... Aqra iktar » IKKUNTATJANA WAYSCAN PRODOTTI TAL-METALL CO . , LTD / Weicheng PRODOTTI TAL-METALL CO . , LTD Phone : + 86-574-65273750 E-mail : sales @ nb-casting.com E-mail : For English : sharon @ nb-casting.com Fax : + 86-574-65357828 INKJESTA GĦALL pricelist Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti tagħna jew pricelist , jekk jogħġbok leave email tiegħek lilna u aħna se jkunu f ' kuntatt fi żmien 24 siegħa .

(src)="157"> Material : Cotton Weight : 175g Color options : Black/white/red Size : Circumference 58 - 62cm , brim. . $7.93 3333 The First Checkered Mesh Baseball Cap with Printed Eyes Black/Blue/Red Brim Fabric : 65-percent polyester , 35-percent cotton Weight : 115g Size : Circumference 54 - 60cm , adjustable Tips : ( 1 ) No bleach .
(trg)="148"> Materjal ta ' : qoton Piż : g ta 175 l-għażliet tal-kulur : iswed / abjad / aħmar tad-daqs : ċirkonferenza .. $ 7.93 3333 -Ewwel Kap tal-Baseball toqob Checkered bl-għajnejn stampat iswed / blu / aħmar sax tad-drapp : - ' 65 fil-mija poliester , 35-fil-mija tal-qoton piż : 115g tad-daqs : ċirkonferenza 54-60 ċm , aġġustabbli Tips : ( 1 ) ebda bliċ .

(src)="158"> Even under very adverse conditions and after lodging ( damaging , weakening ) may plants before full ripeness enough or almost completely straighten up and deliver undamaged genetic information in high quality grain , although the mechanical strength of straw is in comparison to an undamaged vegetation much lower .
(src)="159"> Likewise , may happen that the grain just before ripening ( wheat phase just before the 89 - full maturity , the plants are almost dry and they have many thousands of times higher electrical resistance than plants in the vegetative stage .
(src)="160"> There may be induced in their tissues much higher voltages ( simplified interpretation ) , but that already may not in the DNA of germ cell nuclei seeds cause such a great damage , because i may pass in quite another way .
(trg)="149"> Anke taħt ħafna kondizzjonijiet ħżiena u wara preżentazzjoni ( ta ' ħsara , tiddgħajjef ) jista pjanti qabel sajran sħiħ biżżejjed jew kważi kompletament straighten up u Twassil informazzjoni ġenetika mingħajr ħsara fil-qamħ ta ' kwalità għolja , Għalkemm il-qawwa mekkanika ta ' tiben meta mqabbla , hija veġetazzjoni jkollux ħsara ħafna aktar baxxi .
(trg)="150"> Bl-istess mod , Li jista ' jiġri eżatt qabel il-maturazzjoni qamħ ( fażi qamħ eżatt qabel il-89 - .
(trg)="151"> Maturità sħiħa , il-pjanti huma xotti u kważi Huma għandhom Eluf ħafna Times Ogħla Than pjanti reżistenza elettrika fl-istadju veġetattiva Jista ' jiġi kkawżat fl-Tessuti tagħhom Dubbien vultaġġi ogħla ( Interpretazzjoni simplifikata ) , imma Li ma jistax diġà fil-DNA ta ' żrieragħ ġerminali nuklei taċ-ċelloli niexfa u jikkawżaw ħsara kbira , għaliex i jista ' jgħaddi fi pjuttost mod ieħor .

(src)="161"> 12a Diseases of truck crops and their control , J. J. Taubenhaus , PhD fulltext , online , observations on potatoes by Jones and Gilbert in 1915 ( ! ) , fig.
(trg)="152"> 12a Mard ta ' uċuħ tat-trakkijiet u l-kontroll tagħhom , l JJ Taubenhaus , PhD fulltext , online , l-osservazzjonijiet fuq il-patata minn Jones u Gilbert fl-1915 ( ! ) , il-fig .

(src)="162"> Ancona , Italy , 10th Jul 2007 , GPS 43.574443° , 13.432214° , two crossing high voltage lines traversing just inside the crop circle pictogram , estimated .
(trg)="153"> Ancona , l-Italja , 10 Lulju , 2007 , GPS 43.574443 ° 13.432214 ° , żewġ jaqsmu linji ta ' vultaġġ għoli jaqsmu biss ġewwa l-piktogramma ċirku kultivazzjoni , stmat .

(src)="163"> When the ratio of their general government debt to gross domestic product exceeds the 60 % reference value mentioned under Article 1 of Protocol ( No 12 ) , the Contracting Parties shall reduce it at an average rate of one twentieth per year as a benchmark , as provided for in Article 2 of Council Regulation ( EC ) No. 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure , as amended by Council Regulation ( EU ) No. 1177/2011 of 8 November 2011 .
(src)="164"> The existence of an excessive deficit due to the breach of the debt criterion will be decided according to the procedure set forth in Article 126 of the Treaty on the Functioning of the European Union .
(trg)="154"> Meta d-dejn tal-gvern ċentrali mqabbel mal-prodott gross domestiku jkun aktar mill-valur ta 60 % mogħti mill-Artikolu 1 tal-Protokoll numru 12 , il-pajjiżi firmatarji għandhom inaqqsu dak id-dejn b rata medja ta 21 fis-sena bħala kejl , kif jgħid l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill ( EC ) numru 1467 / 97 tas-7 ta Lulju 1997 dwar il-mod kif jitħaffef u jkun iċċarat it-tħaddim tal-proċedura dwar id-defeċit eċċessiv kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill ( EC ) numru 1177 / 2011 tat-8 ta Novembru 2011 .

(src)="165"> 37 ) Guideline ECB/2003/5 of 20 March 2003 on the enforcement of measures to counter non-compliant reproductions of euro banknotes and on the exchange and withdrawal of euro banknotes ( OJ L 78 , 25.3.2003 , p.
(trg)="155"> 37 ) Linja Gwida BĊE / 2003 / 5 tal-20 ta ' Marzu 2003 dwar l-infurzar ta ' miżuri kontra r-riproduzzjoni tal-karti tal-flus ewro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus ewro ( ĠU L 78 , 25.3.2003 , p .

(src)="166"> MGR PROSPERO GRECH MEETS THE PRESS- maltadioceseSite Search ArchbishopArchdioceseEpiscopal ConferenceParishesConsecrated LifeMedia and ResourcesInformationContactNewsletter registration | English MalteseMGR PROSPERO GRECH MEETS THE PRESSSarah Grech / Wednesday 08 Feb 12 News Photo ( above ) by Jonathan Borg ( The Malta Independent ) On Tuesday 7th February 2012 , Cardinal Elect , Mgr Prospero Grech O.S.A. , Archbishop Paul Cremona O.P. and Fr Emanuel Borg Bonello O.S.A. , Augustinian Provincial in Malta , addressed a press conference at the Archbishop 's Curia .
(trg)="156"> PROSPERO GRECH JILTAQA ' MAL-MEMBRI TAL-ISTAMPASarah Grech / Wednesday 08 Feb 12 L-Aħbarijiet Ritratt ( fuq ) : Jonathan Borg ( The Malta Independent ) Nhar it-Tlieta 7 ta ' Frar 2012 , il-Kardinal Elett , Mons.Prospero Grech O.S.A. , l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. u Patri Emanuel Borg Bonello O.S.A. , Provinċjal tal-Agostinjani f ' Malta , indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fil-Kurja tal-Arċisqof .

(src)="167"> 73.06 Other tubes , pipes and hollow profiles ( for example , open seam or welded , riveted or similarly closed ) , of iron or steel
(trg)="157"> 73.06 Tubi , pajpijiet u profili vojta oÄ § rajn ( per eÅ ¼ empju , mhux magÄ § luqin ( open seam ) jew iwweldjati , irbattuti jew hekk magÄ § luqin ) , taâ Ä § adid jew azzar

(src)="168"> 4 .
(src)="169"> Type in LOCALHOST to the Address field . * you can also type in 127.0.0.1 or current IP address of the computer where the Advanced FTP Password Recovery will be started .
(trg)="158"> 4 .
(trg)="159"> Tip fil localhost għall-qasam Indirizz . * inti tista ' ukoll it-tip fl- 127.0.0.1 jew l-indirizz IP kurrenti tal-Kompjuter fejn l-Advanced FTP Password Irkupru se jinbeda .

(src)="170"> ( 3 ) Water temp. . $20.71 3039 Solid Colored Cotton Baseball Cap with 6 Panels Curved Visor Weight : 100g Product : Solid colored cotton baseball cap Material : 100 % cotton Size : Hat circumference 50 - 58cm , adjustable , brim 7.5cm , depth 10cm Tips : ( 1 ) No bleach.(2) No machine washable .
(trg)="160"> ( 2 ) ebda magna jinħaslu ... $ 20.71 3039 Kap tal-Baseball qoton kulur solidu ma 6 Panels kurvat viżuri tax Piż : 100g Prodott : Solidu ikkuluriti qoton baseball Kap materjal : 100 % qoton daqs : kpiepel ċirkonferenza 50-58 ċm , aġġustabbli , sax 7.5 cm , Fond 10ċm Tips : ( 1 ) ebda bliċ .

(src)="171"> " Red-Color News Soldier " dark images of Mao 's Cultural Revolution black and white work of Li Zhensheng officially reflected that first and then was victimized RC and had to hide the negative until 2000 .
(trg)="161"> " Suldat Aħbarijiet Red-Kulur " stampi skur ta ' xogħol Mao Rivoluzzjoni Kulturali iswed u abjad ta ' Li Zhensheng uffiċjalment rifless li l-ewwel u mbagħad kien vittimizzat RC u kellhom biex jaħbu l-negattiva sa 2000 .

(src)="172"> Continue reading Book donation to Malta Libraries – 2018 December 10 , 2018 Posted By : John Grech Initiatives Comments are off for this postContinue reading Taħt il-Qoxra : Marco Cremona December 9 , 2018 Posted By : John Grech News Comments are off for this postF'dan l-episodju ta ' ' Taħt il-Qoxra ' , Rachelle Deguara tkellmet ma ' Marco Cremona , li għadu kif rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-Kategorija tar-Riċerka Bijografika u Storjografika bil-ktieb ' Sal-Quċċata tal-Everest ' , li kiteb ma ' Glen Calleja .
(trg)="162"> Kompli qari Donazzjoni ta ' Kotba lil Malta Libraries – 2018 December 10 , 2018 Posted By : John Grech Initiatives Kummenti huma off għal din il-karigaKompli qari Taħt il-Qoxra : Marco Cremona December 9 , 2018 Posted By : John Grech News Kummenti huma off għal din il-karigaF ' dan l-episodju ta ' ' Taħt il-Qoxra ' , Rachelle Deguara tkellmet ma ' Marco Cremona , li għadu kif rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-Kategorija tar-Riċerka Bijografika u Storjografika bil-ktieb ' Sal-Quċċata tal-Everest ' , li kiteb ma ' Glen Calleja .

(src)="173"> The CISA exam can be taken during the months of June , September and December .
(src)="174"> The first exam in 2014 will be held on the 14th June .
(src)="175"> Registration for that exam is already closed though , so the soonest one you can sign up for is in September 2014 .
(src)="176"> The early registration deadline for that exam is on the 11th of June , and the final deadline is on the 21st of July 2014 .
(src)="177"> The actual date of the September exam is September 6th .
(src)="178"> The next exam after that will be on the December 13th , and CISA registration for the that exam will open in mid-June .
(src)="179"> Something that ’s useful to know is that your CISA exam results will always come back to you in time for you to register and retake the exam at the next available opportunity .
(trg)="163"> L-eżami KIFS jistgħu jittieħdu matul ix-xhur ta ' Ġunju , Settembru u Diċembru .
(trg)="164"> L-ewwel eżami fil 2014 se ssir nhar il-14 Ġunju .
(trg)="165"> Reġistrazzjoni għal dik eżami hija diġà magħluqa għalkemm , sabiex l-wieħed soonest inti tista ' tiffirma għall huwa f ' Settembru 2014 .
(trg)="166"> L-iskadenza tar-reġistrazzjoni bikrija għal dak eżami huwa fuq il-11 Ġunju , u l-iskadenza finali huwa fuq il-21 Lulju 2014 .
(trg)="167"> Id-data attwali tal-eżami Settembru huwa 6 Settembru .
(trg)="168"> L-eżami li jmiss wara li se jkun fuq il-13 Diċ , and CISA registration for the that exam will open in mid-June .
(trg)="169"> Xi ħaġa li utli li tkun taf li r-riżultati tiegħek eżami KIFS dejjem se terga ' lura lilek fi żmien għalik biex tirreġistra u retake l-eżami fl-opportunità disponibbli jmiss .

(src)="180"> 7.1 .
(src)="181"> The title " Honorary Excellence FIAP " ( HonEFIAP ) is the highest award given by the International Federation of Photographic Art to the holder of the distinction ESFIAP .
(trg)="170"> 7.1 .
(trg)="171"> It-titolu " Onorarju Eċċellenza FIAP " ( HonEFIAP ) hija l-ogħla premju mogħti mill-Federazzjoni Internazzjonali ta ' fotografiċi Art li kellu l-ESFIAP distinzjoni .

(src)="182"> Continue reading Wooden church Pârteştii Upper – Suceava → View all 6 comments Manastirea Golia – sixteenth and seventeenth centuries – Iasi 5 June 2011Travel , Photography , iasi , location by county , Monasteries,Churches,CathedralGoliath , iasi , Vasile LupuMerlinlx Prince Vasile Lupu , " Grace of God , ruler of Moldova " ( 1634-1653 ) , " high and royal man hire , more than royal … monasteries were built and praised " , including Iasi Golia " over all the monasteries in the country more skillful aice " ( Miron Costin ) .
(trg)="172"> Kompli qari Knisja l-injam Upper Partestii – Suceava → Ara kollox 6 kummenti Manastirea Golia – seklu sittax u sbatax – Iasi 5 Ġunju 2011Travel , Fotografija , iasi , post mill-kontea , Monasteri , Knejjes , KatidralGoliath , iasi , Vasile LupuMerlinlx Prince Vasile Lupu , " Grazzja ta ' Alla , Prinċep ta ' Moldova " ( 1634-1653 ) , " kiri għolja u royal bniedem , aktar minn royal … monasteri kienu mibnija u faħħar " , inkluż Golia tax-Xjenza " f ' idejh id-monasteri fil-pajjiż huwa fejn l-aktar skilful " ( Miron Costin ) .

(src)="183"> 4 .
(src)="184"> Troy Boshoeve , German Premier class 12 year old , with overseas winnings of DNK875,380 and a best time of 1’14’7 per kilometre .
(trg)="173"> 4 .
(trg)="174"> Troy Boshoeve , Germaniz ta ’ 12-il sena fil-klassi Premier , b ’ rebh barra minn xtutna ta ’ DNK875,380 u l-ahjar hin ta ’ 1 ’ 14 ’ 7 fil-kilometru .

(src)="185"> €97,000 for the victims of typhoon Haiyan- maltadioceseSite Search ArchbishopArchdioceseEpiscopal ConferenceParishesConsecrated LifeMedia and ResourcesInformationContactNewsletter registration | English Maltese€97,000 for the victims of typhoon HaiyanCommunications Office / Thursday 06 Mar 14 News€97,000 for the victims of typhoon HaiyanFit-12 ta ' Novembru 2013 , Caritas Malta nediet kampanja ta ' ġbir ta ' fondi għall-vittmi tat-tifun Haiyan , fil-Filippini .
(trg)="175"> € 97,000 għall-vittmi tat-tifun Haiyan- maltadioceseFittex fis-Sit L-ArċisqofL-ArċidjoċesiIl-Konferenza EpiskopaliParroċċiĦajja KkonsagrataMedia u RiżorsiInformazzjoniKuntattIrreġistra għan-newsletter | English Maltese € 97,000 għall-vittmi tat-tifun HaiyanCommunications Office / Thursday 06 Mar 14 L-Aħbarijiet € 97,000 għall-vittmi tat-tifun HaiyanFit-12 ta ' Novembru 2013 , Caritas Malta nediet kampanja ta ' ġbir ta ' fondi għall-vittmi tat-tifun Haiyan , fil-Filippini .

(src)="186"> On June 19 , 1912 the State Legislative body adopted a bill on restructuring the KHMC into Mining Institute since July 1 .
(src)="187"> At that time there worked outstanding scientists , mainly graduates from Saint-Petersburg Mining Institute .
(src)="188"> They were Ya .
(src)="189"> Grdina , V. Guskov , S. Zaborovskiy , L. Ivanov , N. Lebedev , P. Leontovskiy , V. Makovskiy , L. Pisarzhevskiy , M. Protodiakonov , P. Rubin , A. Terpigorev , M. Fedorov , S. Sharbe .
(trg)="176"> Dwar Ġunju 19 , 1912 il-korp Istat Leġiżlattiv adotta abbozz ta ' liġi dwar ir-ristrutturar il KHMC fis Minjieri Istitut minn Lulju 1 .
(trg)="177"> F ' dak iż-żmien ħadmet hemmhekk xjenzjati pendenti , prinċipalment gradwati minn Saint-Petersburg Minjieri Istitut .
(trg)="178"> Huma kienu Ya .
(trg)="179"> Grdina , V. Guskov , S. Zaborovskiy , L. Ivanov , N. Lebedev , P. Leontovskiy , V. Makovskiy , L. Pisarzhevskiy , M. Protodiakonov , P. Rubin , A. Terpigorev , M. Fedorov , S. Sharbe .

(src)="190"> With ever increasing popularity and demand grows , each new game that meets the needs of users , find their target audience quickly enough .
(src)="191"> But , despite the large number of games on offer , all of them can be divided only into three types , each headed by an absolute leader - realistic game ( Operation Flashpoint ) , arcade games ( ArmA 2 ) and games for the " burning time » ( Battlefield 1942 , Battlefield Vietnam , Battlefield 2142 ) .
(trg)="180"> Bil-popolarità dejjem tiżdied u d-domanda tikber , kull logħba ġdida li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti , isibu udjenza fil-mira tagħhom malajr biżżejjed .
(trg)="181"> Iżda , minkejja n-numru kbir ta ' logħob fuq l-offerta , kollha kemm huma jistgħu jinqasmu biss fi tliet tipi , kull immexxi minn mexxej assolut - logħba realistiċi ( Operazzjoni punt li fih jixgħel ) , arcade logħob ( Arma 2 ) u l-logħob għall-ħin " ħruq " ( Battlefield 1942 , Battlefield Vjetnam , Battlefield 2142 ) .

(src)="192"> 1988 noted DEA 's own judge , Francis Young , after having gone through hundreds of documents from DEA and NIDA who spoke against the evidence presented by cannabis reformists that " marijuana is one of the safest therapeutically active substances mankind knows . "
(src)="193"> Nevertheless ordered DEA Director John Lawn December 30 , 1989 , that cannabis would continue to be classified as narcotics in the first list ( Schedule One ) , and that cannabis has no known medical uses .
(trg)="182"> 1988 sabet imħallef stess DEA ' s , Francis żgħażagħ , wara li għadda mijiet ta ' dokumenti mill-DEA u Nida , li tkellmu kontra l-evidenza preżentata mill riformaturi kannabis , li " marijuana hija waħda mill-sichersten terapewtikament sustanzi attivi umanità jaf . "
(trg)="183"> Minkejja din ordnat DEA Kap John Lawn Diċembru 30 , 1989 , li kannabis tibqa ' tiġi kklassifikata bħala droga fl-ewwel lista ( Skeda ) , u li kannabis m ' għandha l-ebda magħrufa użi mediċinali .

(src)="194"> OBTR On Balance True Range Indicator - MT4 Indicators CLOSE MT4 Indicators MT4 Indicators Forex Strategies Friday , December 28 , 2018 MT4 Indicators MT4 Indicators Forex Strategies Home MT4 Indicators OBTR On Balance True Range Indicator MT4 Indicators OBTR On Balance True Range Indicator By James Smith - May 22 , 2018 4275 0 SHARE Facebook Twitter Uses range to overcome the limitations of volume indicators , and it works on any timeframe .
(trg)="184"> OBTR Fuq Bilanċ Veru Medda Indikatur - Indikaturi MT4 QRIB Indikaturi MT4 Indikaturi MT4 Forex Strateġiji IS-SIBT , diċembru 29 , 2018 Indikaturi MT4 Indikaturi MT4 Forex Strateġiji Home Indikaturi MT4 OBTR Fuq Bilanċ Veru Medda Indikatur Indikaturi MT4 OBTR Fuq Bilanċ Veru Medda Indikatur Billi James Smith - Mejju 22 , 2018 4354 0 SEHEM Facebook Twitter Użi firxa għal jingħelbu l-limitazzjonijiet ta ' indikaturi ta ' volum , u taħdem fuq kwalunkwe perjodu ta ' żmien .