# en/en-lt.bicleaner07.0001.xml.gz
# lt/en-lt.bicleaner07.0001.xml.gz


(src)="1"> Hamburger SV ( full name Hamburger Sport-Verein e. v. , abbreviated HSV ) is a German sports club based in Hamburg .
(src)="2"> As the official date of founding the Club considered is September 29 , 1887 .
(src)="3"> A team of football team continuously since 1963 game in the Bundesliga .
(src)="4"> Former champion spherical Germany ( 1922 — unofficial title , 1923 , 1928 , 1959/60 , 1978/79 , 1981/82 , 1982/83 ) and ośmiokrotnym champions Germany ( 1924 , 1956/57 , 1957/58 , 1975-76 , 1979/80 , 1980-81 , 1983/84 , 1986/87 ) .
(trg)="1"> Hamburger SV ( pilnas vardas Hamburger. sporto-Verein e. v. , sutrumpintai HSV ) yra Vokietijos sporto klubas , pagrįstas Hamburge .
(trg)="2"> Oficialiai įkūrimo data laikoma klubas yra rugsėjo 29 , 1887 .
(trg)="3"> Komanda , futbolo komanda nuo 1963 žaidimas , kad Bundesliga .
(trg)="4"> Buvęs čempionų sferiniu Vokietija ( 1922 — neoficialus pavadinimas , 1923 , 1928 m . , 1959 / 60 , 1978 / 79 , 1981 / 82 , 1982 / 83 ) ir ośmiokrotnym čempionų Vokietija ( 1924 , 1956 / 57 , 1957 / 58 , 1975-76 , 1979 / 80 , 1980-81 , 1983 / 84 , 1986 / 87 ) .

(src)="5"> Enter - king15 08/13/2015 Back to work 02/26/2015 2015 Spring Festival Holiday Notice 02/05/2015 BLACK FRIDAY FROM TODAY 10 % OFF 11/25/2014 the celebration of National Day 2014 10/01/2014 Check it out now at magicytube.com 09/03/2014 Domain Change to kingmagicc.com 08/29/2014 Coupon Code Discount 10 % for any order .
(trg)="5"> Įvesti - king15 08 / 13 / 2015 Grįžti į darbą 02 / 26 / 2015 2015 m. pavasario festivalis atostogų pranešimas 02 / 05 / 2015 JUODASIS PENKTADIENIS NUO ŠIANDIEN 10 % NUOLAIDA 11 / 25 / 2014 2014 m. dieną nacionalinės šventės 10 / 01 / 2014 Check it out dabar ne magicytube.com 09 / 03 / 2014 Domeno pakeisti kingmagicc.com 08 / 29 / 2014 Kupono kodas nuolaida 10 % bet kokia tvarka .

(src)="6"> You might also like Home / Compressors / Accessories and spare parts for compressors Next ProductBack to Overview MANNOL Compressor oil ISO 46 Code : CO14010 Capacity 1l Working temperature -30°C +210°C Viscosity 41.4-50.6mm²/s at 40°C Density ~0.882 g/ml ( 15°C ) Specifications : ISO 46 ; ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH ; DIN 51506 VBL/VCL/VDL For air compressors , rotary compressors with oil injection , dry-running rotary compressors and centrifugal compressors Art.Nr.Product variants More info.Price Amount
(trg)="6"> Jums taip pat gali patikti Pradžia / Kompresoriai / Kompresorių priedai , atsarginės dalys Kitas produktasGrįžti Alyva kompresorinė ISO 46 MANNOL Kodas : CO14010 Talpa 1l Darbinė temperatūra -30 ° C + 210 ° C Klampumas 41.4-50.6mm ² / s prie 40 ° C Tankumas ~ 0.882 g / ml ( 15 ° C ) Specifikacijos : ISO 46 ; ISO-L DAA / DAB / DAG / DAH ; DIN 51506 VBL / VCL / VDL Skirta naudoti mobiliuose oro kompresoriuose , vieno greičio takto , rotoriniuose stūmokliniuose kompresoriuose , sraigtiniuose , stūmokliniuose ir rotoriniuose kompresoriuose Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="7"> 1 Regulation ( EU ) No. 1169/2011 of the EP and of the Council on the provision of food information to consumers , amending Regulations ( EC ) No. 1924/2006 and ( EC ) No. 1925/2006 of the EP and of the Council , and repealing Commission Directive 87/250/EEC , Council Directive 90/496/EEC , Commission Directive 1999/10/EC , Directive 2000/13/EC of the EP and of the Council , Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation ( EC ) No. 608/2004 .
(src)="8"> OV L 304 , p18-62 .
(trg)="7"> 1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ( ES ) Nr. 1169 / 2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams , kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai ( EB ) Nr. 1924 / 2006 ir ( EB ) Nr. 1925 / 2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87 / 250 / EEB , Tarybos direktyva 90 / 496 / EEB , Komisijos direktyva 1999 / 10 / EB , Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000 / 13 / EB , Komisijos direktyvos 2002 / 67 / EB ir 2008 / 5 / EB bei Komisijos reglamentas ( EB ) Nr. 608 / 2004 .
(trg)="8"> OL L 304 , 1862 p .

(src)="9"> Champion of Poland with the season 1976/77 , triple Vice-champion of Poland ( 1977-78 , 1981/82 , the 2010/11 ) , who twice won the Polish Cup ( 1975/76 , 1986/87 ) , 1987 and supercoppa Polish Ekstraklasa Cup season 2008/2009 .
(trg)="9"> Lenkijos čempionu su sezono 1976 / 77 , trigubai Vice-champion Lenkijos ( 1977-78 , 1981 / 82 , 2010 m . / 11 ) , kurie du kartus laimėjo Lenkijos taurė ( 1975 / 76 , 1986 / 87 ) , 1987 m. ir supercoppa Lenkijos Orange Ekstraklasa taurė 2008 / 2009 sezonui .

(src)="10"> A small table for knowing acceptable wiring loads ( 220 V supply voltage ) : Wire cross-section ( mm2 ) Acceptable current/power for copper wire Acceptable current/power for aluminum wire 1,5 16A/3520W 10A/2200W 2,5 25A/5500W 16A/3520W 4,0 32A/7040W 25A/5500W
(trg)="10"> Nedidelė lentelė informacijai apie elektros instaliacijos krūvio leistinumą ( tinklo įtampa 220V ) : Laido skersinis pjūvis ( mm2 ) Leistina vario laido srovė / galingumas Leistina aliuminio laido srovė / galingumas 1,5 16A / 3520W 10A / 2200W 2,5 25A / 5500W 16A / 3520W 4,0 32A / 7040W 25A / 5500W

(src)="11"> On 19 February 2009 , the Seimas approved a package of legislative amendments , transposing into Lithuanian law Directive 2007/44/EC of the European Parliament and Council of 5 September 2007 , partially amending Directive 92/49/EEC of the Council and Directives 2002/83/EC , 2004/39/EC , 2005/68/EC and 2006/48/EC as regards procedural rules and valuation criteria for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector ( Directive 2007/44/EC ) .
(trg)="11"> 2009 m. vasario 19 d . Seimas pritarė įstatymų pakeitimo paketui , kuriuo į Lietuvos teisę perkeltos 2007 m. rugsėjo 5 d . Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007 / 44 / EB iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92 / 49 / EEB ir direktyvas 2002 / 83 / EB , 2004 / 39 / EB , 2005 / 68 / EB ir 2006 / 48 / EB dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų , taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje ( toliau Direktyva 2007 / 44 / EB ) nuostatos .

(src)="12"> You might also like Home / Electric , cordless power tools / Electric wheel wrenches To top Sort by : name price Electric wheel wrench 1/2"+sockets 17,19,21,23mm Code : IW1000 Size 1/2 " Max torque 500Nm No-load speed 2600r/min Impact 0-2700 bits/min Rated voltage 220-240V , 50/60Hz Rated power 1020W Sockets 17 , 19 , 21 , 23mm Electrical insulation class II Protection grade IP20 Weight 5.59kg CE conformity Code Product variants More info .
(trg)="12"> Viso su PVM TUR2000MAX Elektrinis smūginis veržliasukis 1 " TURBO 2000 Maxit Plačiau 1.219,68 € 0,00 € Elektrinis smūginis veržliasukis 1 / 2 " su galvutėmis 17,19,21,23mm Kodas : IW1000 Dydis 1 / 2 " Max sukimo momentas 500Nm Sukimosi greitis 2600 aps . / min Smūgių dažnis 0-2700 smūgių / min Įtampa 220-240V , 50 / 60Hz Galingumas 1020W Galvutės 17 , 19 , 21 , 23mm Elektros izoliacijos klasė II Apsaugos laipsnis IP20 Svoris 5.59kg CE atitiktis Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="13"> ' Erasmus+ ' : the Union programme for education , training , youth and sport established by Regulation ( EU ) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 and repealing Decisions No 1719/2006/EC , No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC ( OJ L 347 of 20.12.2013 , p.
(src)="14"> 50–73 ) :
(trg)="13"> 2013 m. gruodžio 11 d . Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ( ES ) Nr. 1288 / 2013 , kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo , mokymo , jaunimo ir sporto programa „ Erasmus + “ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719 / 2006 / EB , Nr. 1720 / 2006 / EB ir Nr. 1298 / 2008 / EB ( OL L 347 , 2013 12 20 , p . 50 – 73 ) .

(src)="15"> The GARDENA Tap Connector ( available in sizes G1/2 " , G3/4 " , G1 " ) , GARDENA Hose Connector and Water Stop ( available in sizes 1/2 " - 5/8 " und 3/4 " ) as well as the GARDENA Repairer ( also available in sizes 1/2 " - 5/8 " und 3/4 " ) , all not only look strong and durable but really are .
(src)="16"> An improved connection to the hose , optimal hold and comfortable handling means more value and at the same time , a stable price .
(trg)="14"> Be to , tai užtikrina dar geresnę jungtį tarp žarnos ir movos : laikymo galia padidėja 30 proc . – tai ypač naudinga , kai žarna naudojama tempiant pro kampą .
(trg)="15"> GARDENA čiaupo jungtis ( siūlomi dydžiai : G1 / 2 " , G3 / 4 " , G1 " ) , GARDENA žarnos jungtis ir vandens stabdiklis ( siūlomi dydžiai : 1 / 2 " - 5 / 8 " ir 3 / 4 " ) bei GARDENA taisymo priemonė ( siūlomi dydžiai : 1 / 2 " - 5 / 8 " ir 3 / 4 " ) , ne tik atrodo , bet ir yra išties tvirti ir patvarūs .

(src)="17"> Manuals Documents for Classic Hose 13 mm ( 1/2 " ) , 18 m Operators manual OM , Gardena , 1757-28 , 1758-28 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Automatic Home & Garden Pump , 2018-09 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Electronic Pressure Pump , 2017-11 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Automatic Home & Garden Pump , 2018-08 Find manuals and downloads : Here Find product FAQ : Here Find dealers : Here You need more info about this product ?
(trg)="16"> Naudojimosi instrukcijos Dokumentai , skirti " Classic " žarna 13 mm ( 1 / 2 " ) Naudojimosi instrukcija OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500 / 4E , Comfort 4000 / 5E , Buitinis automatinis slėgimo siurblys , 2017-11 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500 / 4E , Comfort 4000 / 5E , Buitinis ir sodo siurblys , 2018-08 Rasti vartotojo instrukcijas ir failus atsisiuntimui Čia Rasti gaminio DUK : Čia Surasti prekybos atstovus : Čia Pereiti į DUK puslapį Atšaukti Palyginti ( ) Raskite GARDENA prekybos atstovus Ar norėtumėte sužinoti , kur įsigyti GARDENA gaminių ? Raskite GARDENA gaminius parduodančias įmones ir atstovus .

(src)="18"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 308 kJ/73 kcal , fat 1.7g , of which : saturated fatty acids 0.2g , carbohydrates 10g , of which : sugars 1.4g , starch 5.7g , fibre 1.3g , protein 4.1g , salt 0.08g .
(src)="19"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="20"> Net weight : 190 g.
(src)="21"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="17"> Mėsos kiekis : 22,8 g . Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 308 kJ / 73 kcal , riebalai 1,7g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,2g , angliavandeniai 10g , iš kurių : cukrų 1,4g , krakmolo 5,7g , skaidulinės medžiagos 1,3g , baltymai 4,1g , druska 0,08g .
(trg)="18"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="22"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 336 kJ/80 kcal , fat 3.7g , of which : saturated fatty acids 2g , carbohydrates 8.8g , of which : sugars 1.2g , starch 7.5g , fibre 0.7g , protein 2.6g , salt 0.06g .
(src)="23"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="24"> Net weight : 190 g.
(src)="25"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="19"> Žuvies kiekis : 19 g . Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 336 kJ / 80 kcal , riebalai 3,7g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 2,0g , angliavandeniai 8,8g , iš kurių : cukrų 1,2g , krakmolo 7,5g , skaidulinės medžiagos 0,7g , baltymai 2,6g , druska 0,06g .
(trg)="20"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="26"> Śląsk Wrocław is a Polish Football Club based in Wrocław , Poland .
(src)="27"> Champion of Poland with the season 1976/77 , triple Vice-champion of Poland ( 1977-78 , 1981/82 , the 2010/11 ) , who twice won the Polish Cup ( 1975/76 , 1986/87 ) , 1987 and supercoppa Polish Ekstraklasa Cup season 2008/2009 .
(trg)="21"> Śląsk Wrocław yra Lenkijos futbolo klubas , pagrįstas Vroclave , Lenkijoje .
(trg)="22"> Lenkijos čempionu su sezono 1976 / 77 , trigubai Vice-champion Lenkijos ( 1977-78 , 1981 / 82 , 2010 m . / 11 ) , kurie du kartus laimėjo Lenkijos taurė ( 1975 / 76 , 1986 / 87 ) , 1987 m. ir supercoppa Lenkijos Orange Ekstraklasa taurė 2008 / 2009 sezonui .

(src)="28"> This procedure implements the provisions of Council Directive 97/78/EC laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries and is applicable to the animal products referred to in Commission Decision 2007/275/EC concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 1/496/EEC and 97/78/EC .
(trg)="23"> Ši tvarka įgyvendina Tarybos direktyvos 97 / 78 / EB , nustatančios produktų , įvežamų iš trečiųjų šalių į Bendriją , veterinarinių tikrinimų organizavimo principus , nuostatas ir taikoma gyvūniniams produktams , nurodytiems Komisijos sprendime Nr. 2007 / 275 / EB dėl gyvūnų ir produktų , kurie pagalTarybos direktyvas Nr. 91 / 496 / EB ir 97 / 78 / EBturi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų .

(src)="29"> The UPort™ 1150/1150I USB-to-serial converters allow you to connect 1 RS-232/422/485 device to your laptop or workstation through the USB ( Universal Serial Bus ) port .
(src)="30"> These plug & play USB solutions are compatible with both new and legacy RS-232/422/485 devices , and are perfect for mobile , instrumentation , and point-of sale applications .
(trg)="24"> UPort ® 1130 / 1130I USB áRS konverteriai leidþia prijungti 1 RS-232 / 422 / 485 árenginá prie neðiojamojo kompiuterio ar serverio per USB jungtá .
(trg)="25"> UPort ® 1130 / 1130Ikonvertuoja USBá RS-232 / 422 / 485 .
(trg)="26"> Ðie produktai yra suderinti ir su naujausiais RS-232 / 422 / 485 árenginiais ir gali bûti naudojami aplikacijose , kuriose naudojami mobilûs árenginiai ar kasos aparatai .

(src)="31"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 290 kJ/69 kcal , fat 1.4g , of which : saturated fatty acids 0.5g , carbohydrates 10g , of which : sugars 1.1g , starch 5.6g , fibre 1.1g , protein 3.5g , salt 0.09g .
(src)="32"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="33"> Net weight : 190 g.
(src)="34"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="27"> Mėsos kiekis : 22,8 g . Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 290 kJ / 69 kcal , riebalai 1,4g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,5g , angliavandeniai 10g , iš kurių : cukrų 1,1g , krakmolo 5,6g , skaidulinės medžiagos 1,1g , baltymai 3,5g , druska 0,09g .
(trg)="28"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="35"> The unsustainable business model adopted by some German Landesbanken has resulted – in cases such as LBBW ( see IP/09/1927 ) and HSH ( see IP/11/1047 ) – in the re-focussing on their core business .
(src)="36"> In the case of WestLB – the viability of which could not be restored – the result was an orderly resolution ( see IP/11/1576 ) .
(trg)="29"> Tam tikri Vokietijos Landesbanken ( žemių bankai ) , pavyzdžiui , LBBW ( žr . IP / 09 / 1927 ) ir HSH ( žr . IP / 11 / 1047 ) , atsisakė netvaraus verslo modelio ir persiorientavo į savo pagrindinę veiklą . „ WestLB “ , kurio gyvybingumo nebuvo galima atkurti , atveju buvo vykdomas tinkamas pertvarkymas ( žr . IP / 11 / 1576 ) .

(src)="37"> All models are equipped with SFP-ports , in addition , Switch DGS-1210-28P / ME is equipped with PoE ports that allow you to place a network device , for example , IP-cameras PoE , in areas where power outlets are not available .
(trg)="30"> Visi serijos modeliai turi SFP prievadus , o komutatoriai DGS-1210 / 10P / ME , DGS-1210-28P / ME , DGS-1210-52P / ME ir DGS-1210-54MP / ME turi PoE technologiją palaikančius prievadus .
(trg)="31"> Tai leidžia įvairius tinklo įrenginius ( pvz . : IP kameras ) montuoti tose vietose , kur nėra elektros lizdų .

(src)="38"> Mat content : 15.2 g.
(src)="39"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 285 kJ/68 kcal , fat 1.5g , of which : saturated fatty acids 0.2g , carbohydrates 11g , of which : sugars 2g , starch 0.1g , fibre 1g , protein 2.5g , salt 0.07g .
(src)="40"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="41"> Net weight : 190 g.
(src)="42"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="32"> Mėsos kiekis : 15,2 g . Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 285 kJ / 68 kcal , riebalai 1,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,2g , angliavandeniai 11g , iš kurių : cukrų 2,0g , krakmolo 0,1g , skaidulinės medžiagos 1,0g , baltymai 2,5g , druska 0,07g .
(trg)="33"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="43"> 02/01/2012 All shipments will be sent after the holiday 01/22/2012 No Shipping during Chinese New Year Holidays 01/14/2012 No shipping via China Post by Air Worldwide 8th till 31of Januar 01/05/2012 The Holiday of 2012 Spring Festival 12/30/2011 Merry Christmas to our customers 12/27/2011 New registering have 5 % discount 12/27/2011 Welcome To Kingmagic wholesale magic .
(trg)="34"> 02 / 01 / 2012 Visų siuntų bus išsiųstas po atostogų 01 / 22 / 2012 Be ekspedijavimo kinų Naujųjų metų švenčių dienomis 01 / 14 / 2012 Nėra Pristatymas per Kinijos Post iš oro visame pasaulyje 8 iki 31 d. narystės kalba 01 / 05 / 2012 Atostogų metu 2012 pavasario festivalis 12 / 30 / 2011 Kalėdos mūsų klientams 12 / 27 / 2011 Nauja registracija turi 5 % nuolaida 12 / 27 / 2011 Sveiki atvykę į Kingmagic didmeninės magija .

(src)="44"> Manuals Documents for PowerMax™ 1200/32 Operators manual OM , Gardena , 5032 , 5034 , PowerMax 1200/32 , PowerMax 1400/34 , Electric Lawnmower , 2017-03 OM , Gardena , 5032 , 5034 , PowerMax 1200/32 , PowerMax 1400/34 , Electric Lawnmower , 2018-01 IPL , GARDENA , 1200/32 , 05032-20 , 2017 Find manuals and downloads : Here Find product FAQ : Here Find dealers : Here You need more info about this product ? Please contact customer service or have a look on our FAQs .
(trg)="35"> Naudojimosi instrukcijos Dokumentai , skirti PowerMax ™ 1200 / 32 Naudojimosi instrukcija OM , Gardena , 5032 , 5034 , PowerMax 1200 / 32 , PowerMax 1400 / 34 , Elektrinė vejapjovė , 2017-03 OM , Gardena , 5032 , 5034 , PowerMax 1200 / 32 , PowerMax 1400 / 34 , Elektrinė vejapjovė , 2018-01 IPL , GARDENA , 1200 / 32 , 05032-20 , 2017 Rasti vartotojo instrukcijas ir failus atsisiuntimui Čia Rasti gaminio DUK : Čia Surasti prekybos atstovus : Čia Pereiti į DUK puslapį Atšaukti Palyginti ( ) Raskite GARDENA prekybos atstovus Ar norėtumėte sužinoti , kur įsigyti GARDENA gaminių ?

(src)="45"> Filters QUARTZ CRYSTAL 4.608 MHz HC49/U Code QK04608 Weight 1.00g E-shop price : 0,77 € Minimum order : 1 Repeatability : 1 Amount Item location : Office Item is not available ( 0 ) Shop Item is not available ( 0 ) Shop Item available ( 2 ) Item description Case HC49 Frequency 4.608MHz Frequency stability ±50ppm Resonator tolerance ±20ppm Capacitance 30pF Power 1mW Operating temperature -10 ... 60°C Specification Frequency — 4.608MHz Montage method — through-hole technology E-shop rules Privacy policy © 1997–2019 UAB ' Spikarė ' .
(trg)="36"> Filtrai KVARCAS 4.608MHz HC49 / U Kodas QK04608 Svoris bruto 1.00g Eshop kaina : 0,77 € Min. užsakymas : 1 Kartotinumas : 1 Kiekis Prekės buvimo vietos : Centrinis sandėlis Kaune Prekės neturime ( 0 ) Parduotuvė Vilniuje Nr. 1 Prekės neturime ( 0 ) Parduotuvė Kaune Nr. 1 Prekę turime ( 2 ) Prekės aprašymas Case HC49 Frequency 4.608MHz Frequency stability ± 50ppm Resonator tolerance ± 20ppm Capacitance 30pF Power 1mW Operating temperature -10 ... 60 ° C Specifikacija Dažnis — 4.608MHz Montažo būdas — skylinis ( THT ) Parduotuvės taisyklės Privatumo politika © 1997 – 2019 UAB " Spikarė " .

(src)="46"> Ask us Latest news Formica Infiniti™ 13/01/2017 Plaat Detail – Homapal official representative in the Baltics 05/04/2016 A present for the littlest patients 19/03/2016 Formica Group in cooperation with Plaat Detail was main sponsor of the Estonian Furniture Industry Association 's 4th conference.06/03/2016 Company Plaat Detail helped little Sipsik toddlers 19/02/2016
(trg)="37"> Daugiau informacijos Paskutinės naujienos Formica Infiniti ™ 13 / 01 / 2017 " Plaat Detail " Oficialus " Homapal " atstovas Baltijos šalyse 05 / 04 / 2016 DOVANA MAŽIESIEMS PACIENTAMS 19 / 03 / 2016 " Formica " grupė kartu su " Plaat Detail " buvo pagrindinė Baldų gamintojų sąjungos IV konferencijos rėmėja 06 / 03 / 2016 " Plaat Detail " pagelbėjo mažiesiems Sipsikams 19 / 02 / 2016

(src)="47"> Latest news Formica Infiniti™ 13/01/2017 Plaat Detail – Homapal official representative in the Baltics 05/04/2016 A present for the littlest patients 19/03/2016 Formica Group in cooperation with Plaat Detail was main sponsor of the Estonian Furniture Industry Association 's 4th conference.06/03/2016 Company Plaat Detail helped little Sipsik toddlers 19/02/2016
(trg)="38"> Paskutinės naujienos Formica Infiniti ™ 13 / 01 / 2017 " Plaat Detail " Oficialus " Homapal " atstovas Baltijos šalyse 05 / 04 / 2016 DOVANA MAŽIESIEMS PACIENTAMS 19 / 03 / 2016 " Formica " grupė kartu su " Plaat Detail " buvo pagrindinė Baldų gamintojų sąjungos IV konferencijos rėmėja 06 / 03 / 2016 " Plaat Detail " pagelbėjo mažiesiems Sipsikams 19 / 02 / 2016

(src)="48"> You might also like Home / Car chemistry.Oils Next ProductBack to Overview MANNOL Compressor oil ISO 46 Code : CO14010 Capacity 1l Working temperature -30°C +210°C Viscosity 41.4-50.6mm²/s at 40°C Density ~0.882 g/ml ( 15°C ) Specifications : ISO 46 ; ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH ; DIN 51506 VBL/VCL/VDL For air compressors , rotary compressors with oil injection , dry-running rotary compressors and centrifugal compressors Art.Nr .
(trg)="39"> Alyvos Kitas produktasGrįžti Alyva kompresorinė ISO 46 MANNOL Kodas : CO14010 Talpa 1l Darbinė temperatūra -30 ° C + 210 ° C Klampumas 41.4-50.6mm ² / s prie 40 ° C Tankumas ~ 0.882 g / ml ( 15 ° C ) Specifikacijos : ISO 46 ; ISO-L DAA / DAB / DAG / DAH ; DIN 51506 VBL / VCL / VDL Skirta naudoti mobiliuose oro kompresoriuose , vieno greičio takto , rotoriniuose stūmokliniuose kompresoriuose , sraigtiniuose , stūmokliniuose ir rotoriniuose kompresoriuose Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="49"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 217 kJ/52 kcal , fat 1.4g , of which : saturated fatty acids 0.8g , carbohydrates 7.6g , of which : sugars 1.6g , starch 0g , fibre 0,5g , protein 1.9g , salt 0.04g .
(src)="50"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="51"> Net weight : 190 g.
(src)="52"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="40"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 217 kJ / 52 kcal , riebalai 1,4g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,8g , angliavandeniai 7,6g , iš kurių : cukrų 1,6g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 0,5g , baltymai 1,9g , druska 0,04g .
(trg)="41"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="53"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 370 kJ/88 kcal , fat 1.1g , of which : saturated fatty acids < 0.1g , carbohydrates 16g , of which : sugars 3.7g , starch 6.2g , fibre 2g , protein 3.5g , salt 0g .
(src)="54"> Net weight : 190 g.
(src)="55"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="42"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 370 kJ / 88 kcal , riebalai 1,1g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 16g , iš kurių : cukrų 3,7g , krakmolo 6,2g , skaidulinės medžiagos 2,0g , baltymai 3,5g , druska 0g .
(trg)="43"> Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="56"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 381 kJ/91 kcal , fat 3.4g , of which : saturated fatty acids 0.7g , carbohydrates 11g , of which : sugars 1.2g , starch 7.6g , fibre 1.3g , protein 3.5g , salt 0.1g .
(src)="57"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="58"> Net weight : 190 g.
(src)="59"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="44"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 381 kJ / 91 kcal , riebalai 3,4g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,7g , angliavandeniai 11g , iš kurių : cukrų 1,2g , krakmolo 7,6g , skaidulinės medžiagos 1,3g , baltymai 3,5g , druska 0,1g .
(trg)="45"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="60"> I have walked the 113 km . in 3:21 . ! !
(src)="61"> Considering that I lost time to 1 ) replacement shifter pedal – 7/8 min .
(src)="62"> 2 ) wrong track 12/13 min .
(src)="63"> 3 ) first stop with Bubix 9/10 min .
(src)="64"> 4 ) second stop with Bubix 7/8 min .
(src)="65"> TOTAL : 36/39 min . – Estimated time without stops : 2h45 minutes .
(trg)="46"> Aš vaikščiojo į 113 km .
(trg)="47"> 3 : 21 . ! !
(trg)="48"> Atsižvelgiant į tai , kad aš pamečiau laiko 1 ) pakeitimo atspalviai pedalas- 7 / 8 min . 2 ) klaidingu keliu 12 / 13 min . 3 ) pirmoji stotelė su Bubix 9 / 10 min . 4 ) antroji stotelė su Bubix 7 / 8 min . IŠ VISO : 36 / 39 min . – Numatomas laikas be sustojimų : 2h45 minučių .

(src)="66"> Printed material on how to reduce hazardous substances in the home was spread.Tweet Project NonHazCity is financed by the European Regional Development Fund.The website is a further development of the webpage that was created under the project " Baltic Info Campaign on Hazardous Substances " ( LIFE 10 INF/EE/108 ) and co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community in the years 2011-2015 .
(trg)="49"> Tweet Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje Užupio g . 9 / 2-17 8 5 215 9288 chemija @ bef.lt http : / / bef.lt Projektą " NonHazCity " finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir LR Vidaus reikalų ministerija.Ši svetainė sukurta ir plėtojama anksesnęs svetainės , sukurtos įgyvendinant LIFE + programos finansuotą projektą " Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse " ( LIFE 10 INF / EE / 108 ) 2011-2015 m . , pagrindu .

(src)="67"> Pa 6/30/1975 at .
(src)="68"> 18:54:13 happened an earthquake in magnitude 6.1 ( 5.6 MB , 5.9 MS , 6.1 UK , 6.1 ML , Class : Strong , Intensity : VII – IX ) 98,9 miles away from downtown .
(trg)="50"> pa 6 / 30 / 1975 prie .
(trg)="51"> 18 : 54 : 13 atsitiko in dydžio žemės drebėjimas 6.1 ( 5.6 MB , 5.9 VN , 6.1 Jungtinė Karalystė , 6.1 ML , Klasė : stiprus , intensyvumas : VII - IX ) 98,9 mylių nuo miesto centro .

(src)="69"> View Add to Cart Bearing for motorized bicycle 15/35/11 15x35x11 1,30€ 6202.2RSR View Add to Cart BEARING 25/52/15 2,00€ 6205.2RS2 View Add to Cart Wheel bearing for quad bike Hummer 17/35/10 2,50€ 6003.2RS View Add to Cart Ask about item Your Name* Telephone* E.mail.* You must confirm that You are older than 16 years old and You agree with data management rules .
(trg)="52"> Peržiūrėti Į krepšelį Guolis motorinio dviračio 15 / 35 / 11 15x35x11 1,30 € 6202.2RSR Peržiūrėti Į krepšelį Guolis 25 / 52 / 15 2,00 € 6205.2RS2 Peržiūrėti Į krepšelį GUOLIS RATO KETURRAČIO HUMMER 17 / 35 / 10 2,50 € 6003.2RS Peržiūrėti Į krepšelį Klausti apie prekę Vardas , Pavardė * Telefono numeris * El. paštas * Turite patvirtinti , kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir sutinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis .

(src)="70"> Mechanical stability Roll stability , 72 hrs at 100 °C , 10–1 mm V2F test–20 to +50 change ' M ' Corrosion protection Emcor : – standard ISO 11007 – water washout test – salt water test ( 100 % seawater)0–0 0–0 0–0* Water resistance DIN 51 807/1 , 3 hrs at 90 °C1 max .
(trg)="53"> Mechaninis stabilumas Riedėjimo stabilumas , 72 val . , esant 100 ° C , 10 – 1 mm V2F bandymasnuo – 20 iki + 50 pokytis " M " Apsauga nuo korozijos pagal " Emcor " : – standartas ISO 11007 – nuplovimo vandeniu bandymas – jūros vandens bandymas  ( 100 % jūros vanduo ) 0 – 0 0 – 0 0 – 0 * Atsparumas vandeniui DIN 51 807 / 1 , 3 val . , esant 90 ° C1 maks .

(src)="71"> CARS , ENGINE , Engine parts by car , Mitsubishi , Main bearing set King Racing Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 ( 1997- with T/W ) main bearing set ( enlarged oil clearance ) .
(trg)="54"> AUTOMOBILIAI , VARIKLIS , Variklio dalys pagal automobilį , Mitsubishi , Pagrindiniai indėklai King Racing Mitsubishi 4G63 / 4G63T / 4G64 ( 1997- su T / W ) pagr. indėklai ( padid. tep. tarp . ) .

(src)="72"> Click here to view it : The field should have 3500 chars Share on Social Media Add to Collection 0 Subject : Consumer Studies , Economics , Law Primary Theme : Consumer Rights Additional Themes : Consumer Protection , Consumer Rights Age : 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 Type : Language : Latviešu Origin : Latvia Views : 14858 It is interactive online game / test Smart Consumer .
(trg)="55"> Click here to view it : The field should have 3500 chars Dalytis socialinėje žiniasklaidoje Įtraukti į kolekciją 0 Dalykas : Vartojimo kultūra , Ekonomika , Teisė Primary Theme : Vartotojų teisės Additional Themes : Vartotojų apsauga , Vartotojų teisės Amžius : 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 Type : Language : Latviešu Origin : Latvija Views : 14863 It is interactive online game / test Smart Consumer .

(src)="73"> Colorless , odorless and transparent viscous liquid , with different molecular weight , the dynamic viscosity differs from 1 to 104 Pa • s , it is soluble in benzene , toluene , xylene , ethyl ether , etc. , the refractive index is 1.38 ~ 1.40 , density 0.82 ~ 0.97 g / cubic centimeter , thermal conductivity coefficient of 0.00028 ~ 0.00044 W / ( m • 1 000 ) , boiling point 152 ~ 250 ? , flash point 110-600 ? .
(src)="74"> So different viscosity has different nature .
(trg)="56"> Bespalviai , bekvapiai ir skaidrios klampus skystis , su skirtinga molekuline mase , dinaminės klampos skiriasi 1-104 Pa • s , jis tirpsta , benzenas , toluenas , ksilenas , etilo eteryje , ir tt , lūžio rodiklis yra 1,38 ~ 1,40 , skaičius 0,82 ~ 0,97 g / kubiniame centimetre , šilumos laidumo koeficientas 0,00028 ~ 0,00044 W / ( m • 1 000 ) , virimo temperatūra 152 ~ 250 ? , pliūpsnio temperatūra 110-600 ? .
(trg)="57"> Taigi skirtingas klampumas yra kitokio pobūdžio .

(src)="75"> 3840 × 2160@ 20fps , 2.8 mm lens , H.265 , H.265+ , H.264+ , H.264 , 120dB Wide Dynamic Range , 3D Digital Noise Reduction , DC12V & PoE ( 802.3af ) , IR range : 30m , Support on-board storage , up to 128 GB , IP67 , IK10 Price ( with VAT ) : 227.28 € XP95 Intelligent Input/Output Unit SA4700-102APO The Intelligent Input/Output Unit provides supervision of one or more normally open contacts connected to a single pair of cables and a set of changeover relay output contacts .
(trg)="58"> 3840 × 2160 @ 20fps , 2.8 lens , H.265 , H.265 + , H.264 + , H.264 , 120dB WDR , 3D DNR , DC12V & PoE ( 802.3af ) , IR pašvietimas : iki 30 m , vieta SD kortelei , iki 128 GB , IP67 , IK10 Kaina ( su PVM ) : 227.28 € XP95 įėjimų / išėjimų modulis , 1 kanalo ( Anglija ) , SA4700-102APO XP95 įėjimų / išėjimų modulis teikia priežiūrą vienam ar keliems normaliai atviriems kontaktams , prijungtiems prie vienos kabelio poros ir perjungimo rėlės išėjimo kontaktų rinkinio .

(src)="76"> The European Commission has presented on 13 July 2012 its Roadworthiness Package .
(src)="77"> The Roadworthiness package consists of : Proposal for a Regulation on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC ; Proposal for a Regulation on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union and repealing Directive 2000/30/EC ; Proposal for a Directive amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicle .
(trg)="59"> Tinkamumo važinėti keliais teisės aktų paketą Europos Komisija pristatė 2012 m. liepos 13 d . Tinkamumo važinėti keliais teisės aktų paketą sudaro : Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros , kuriuo panaikinama Direktyva 2009 / 40 / EB , pasiūlymas ; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje , kuriuo panaikinama Direktyva 2000 / 30 / EB , pasiūlymas ; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos , kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999 / 37 / EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų , pasiūlymas .

(src)="78"> CARS , ENGINE , Engine parts by car , Mitsubishi , Main bearing set King Racing Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 ( 1983-1992 ) main bearing set ( enlarged oil clearance ) .
(trg)="60"> AUTOMOBILIAI , VARIKLIS , Variklio dalys pagal automobilį , Mitsubishi , Pagrindiniai indėklai King Racing Mitsubishi 4G63 / 4G63T / 4G64 ( 1983-1992 ) pagr. indėklai ( padid. tep. tarp . ) .

(src)="79"> Ingredients : water , organic milk ( fat 2,5 % ) 20 % , organic millet 11 % , organic  butter 82%.Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 272kJ/65kcal , fat 2.5g , of which : saturated fatty acids 1.4g , carbohydrates 11g , of which : sugars 1g , starch 6g , fiber 0.4g , protein 1.8g , salt 0.02g .
(src)="80"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="81"> Net weight : 190 g.
(src)="82"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="61"> Sudedamosios dalys :  vanduo , ekologiškas pienas ( rieb.2,5 % ) 20 % , ekologiškos sorų kruopos 11 % , ekologiškas sviestas 82 % .
(trg)="62"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 272kJ / 65kcal , riebalai 2,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 1,4g , angliavandeniai 11g , iš kurių : cukrų 1g , krakmolo 6g , skaidulinės medžiagos 0,4g , baltymai 1,8g , druska 0,02g .
(trg)="63"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris .

(src)="83"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 127 kJ/30 kcal , fat 1.1g , of which : saturated fatty acids 0g , carbohydrates 3,4g , of which : sugars 0,6g , starch 0g , fibre 1,0g , protein 1,2g salt 0g.Net weight : 125 g.
(src)="84"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="64"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 127 kJ / 30 kcal , Riebalai 1,1g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0g , angliavandeniai 3,4 g , iš kurių : cukrų 0,6g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 1g , baltymai 1,2g , druska 0 g . Grynasis kiekis : 125 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="85"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 272 kJ/65 kcal , fat 1.3g , of which : saturated fatty acids 0.8g , carbohydrates 11g , of which : sugars 0.8g , starch 3.5g , fibre 0.8g , protein 1.5g , salt 0g .
(src)="86"> Net weight : 190 g.
(src)="87"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="65"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 272 kJ / 65 kcal , riebalai 1,3g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,8g , angliavandeniai 11g , iš kurių : cukrų 0,8g , krakmolo 3,5g , skaidulinės medžiagos 0,8g , baltymai 1,5g , druska 0g .
(trg)="66"> Grynasis kiekis : 190 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="88"> Price AmountTotal with VAT 2897333500 Brake cleaner MC1 500ml More 2,90 € 0,00 € MANNOL Compressor oil ISO 46 Code : CO14010 Capacity 1l Working temperature -30°C +210°C Viscosity 41.4-50.6mm²/s at 40°C Density ~0.882 g/ml ( 15°C ) Specifications : ISO 46 ; ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH ; DIN 51506 VBL/VCL/VDL For air compressors , rotary compressors with oil injection , dry-running rotary compressors and centrifugal compressors Code Product variants More info .
(trg)="67"> Viso su PVM 2897333500 Aerozolinis stabdžių diskų valiklis MC1 500ml Plačiau 2,90 € 0,00 € Alyva kompresorinė ISO 46 MANNOL Kodas : CO14010 Talpa 1l Darbinė temperatūra -30 ° C + 210 ° C Klampumas 41.4-50.6mm ² / s prie 40 ° C Tankumas ~ 0.882 g / ml ( 15 ° C ) Specifikacijos : ISO 46 ; ISO-L DAA / DAB / DAG / DAH ; DIN 51506 VBL / VCL / VDL Skirta naudoti mobiliuose oro kompresoriuose , vieno greičio takto , rotoriniuose stūmokliniuose kompresoriuose , sraigtiniuose , stūmokliniuose ir rotoriniuose kompresoriuose Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="89"> Price AmountTotal with VAT 997003 Brake cleaner 400ml More 3,99 € 0,00 € MANNOL Compressor oil ISO 46 Code : CO14010 Capacity 1l Working temperature -30°C +210°C Viscosity 41.4-50.6mm²/s at 40°C Density ~0.882 g/ml ( 15°C ) Specifications : ISO 46 ; ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH ; DIN 51506 VBL/VCL/VDL For air compressors , rotary compressors with oil injection , dry-running rotary compressors and centrifugal compressors Code Product variants More info .
(trg)="68"> Viso su PVM 997003 Aerozolinis stabdžių diskų valiklis BRAKE CLEANER 400ml Plačiau 3,99 € 0,00 € Alyva kompresorinė ISO 46 MANNOL Kodas : CO14010 Talpa 1l Darbinė temperatūra -30 ° C + 210 ° C Klampumas 41.4-50.6mm ² / s prie 40 ° C Tankumas ~ 0.882 g / ml ( 15 ° C ) Specifikacijos : ISO 46 ; ISO-L DAA / DAB / DAG / DAH ; DIN 51506 VBL / VCL / VDL Skirta naudoti mobiliuose oro kompresoriuose , vieno greičio takto , rotoriniuose stūmokliniuose kompresoriuose , sraigtiniuose , stūmokliniuose ir rotoriniuose kompresoriuose Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="90"> You might also like Home / Electric , cordless power tools / Electric wheel wrenches To top Sort by : name price Electric wheel wrench 1/2"+sockets 17,19,21,23mm Code : IW1000 Size 1/2 " Max torque 500Nm No-load speed 2600r/min Impact 0-2700 bits/min Rated voltage 220-240V , 50/60Hz Rated power 1020W Sockets 17 , 19 , 21 , 23mm Electrical insulation class II Protection grade IP20 Weight 5.59kg CE conformity Code Product variants More info .
(trg)="69"> Rūšiuoti pagal : pavadinimąkainą Elektrinis smūginis veržliasukis 1 / 2 " su galvutėmis 17,19,21,23mm Kodas : IW1000 Dydis 1 / 2 " Max sukimo momentas 500Nm Sukimosi greitis 2600 aps . / min Smūgių dažnis 0-2700 smūgių / min Įtampa 220-240V , 50 / 60Hz Galingumas 1020W Galvutės 17 , 19 , 21 , 23mm Elektros izoliacijos klasė II Apsaugos laipsnis IP20 Svoris 5.59kg CE atitiktis Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="91"> Choose your preferred units Satellite images Weather airport 10-day forecasts Climate Marine weather Cyclones Lightning Airports FAQ Languages Contact Newsletter About Choose your preferred units Wind kt 1 knot = 1 nautical mile per hour = 1.852 km/h m/s 1 metre per second = 3.6 km/h km/h Kilometre per hour mph 1 mile per hour = 1.609 km/h Temperature °C Degree Celsius °F Degree Fahrenheit : °F = °C × 1.8 +32 Pressure hPa hectopascal .
(trg)="70"> Pasirinkite norimą vienetų Palydovinės nuotraukos Orai Oro uostas 10 dienų prognozė Klimato Jūros oras Cikloniniai Žaibas Oro uostai DUK Kalbos Kontaktai Naujienos Apie mus Pasirinkite norimą vienetų Vėjas kt 1 mazgas = 1 jūrmylė per valandą = 1,852 km / h m / s 1 metras per sekundę = 3,6 km / h km / h Kilometro per valandą mph 1 mylia per valandą = 1,609 km / h Temperatūra ° C Celsijaus laipsnis ° F Fahrenheitas : ° F = ° C × 1.8 + 32 Slėgis hPa hectopascal .

(src)="92"> Most successful was the handle for 1/2 and 1/4 European Cup Champions 1969/70 and 1970/71 1/4 UEFA Champions League 1995/96 and 1/2 Cup Winners Cup 1990/91 .
(src)="93"> Legioniści also won the group with the Intertoto Cup in 1967.The most effective player in Europe was Kazimierz Deyna ( 17 hits ) .
(trg)="71"> Labiausiai sėkmingų buvo rankenos 1 / 2 ir 1 / 4 Europos taurė lyderius 1969 / 70 ir 1970 / 71 1 / 4 UEFA Champions League 1995 / 96 ir 1 / 2 taurė laimėtojų taurė 1990 / 91 .
(trg)="72"> Legioniści taip pat laimėjo grupė su Intertoto taurė 1967.Veiksmingiausias žaidėjas Europoje buvo Kazimierz Deyna ( 17 hitai ) .

(src)="94"> Acidity : pH ( H20 ) 3,5-4,5 Electrical conductivity EC < 0,2 Organic substance % > 95 Volume weight g/l 130-180 Water absorbency 900-1100 ml/100 g White peat moss H2-H4 Composition: white peat moss H2-H4 Harvesting method: milled peat Structure: 20-30mm Utilisation: The main component of growing media for plants growing in containers, pots.
(trg)="73"> Rūgštingumas pH ( H20 ) 3,5-4,5 Elektrinis laidis EC < 0,2 Organinė medžiaga , % > 95 Piltinis tankis , g / l 130-180 Vandens sugeriamumas 900-1100 ml / 100g Šviesios durpės H2-H4 Surinkimo būdas : trupininės durpės Struktūra : 20-30 mm Panaudojimas : pagrindinis komponentas auginimo terpei , kuri skirta augalų auginimui konteineriuose , vazonuose.Ypač tinka orchidėjų auginimui .

(src)="95"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 308 kJ/73 kcal , fat 1.7g , of which : saturated fatty acids 0.2g , carbohydrates 10g , of which : sugars 1.4g , starch 5.7g , fibre 1.3g , protein 4.1g , salt 0.08g .
(src)="96"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="97"> Net weight : 190 g.
(src)="98"> Description Reviews ( 0 ) Product Description We make this porridge of chicken breast and vegetables supplied by Lithuanian farms .
(trg)="74"> Mėsos kiekis : 22,8 g . Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 308 kJ / 73 kcal , riebalai 1,7g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,2g , angliavandeniai 10g , iš kurių : cukrų 1,4g , krakmolo 5,7g , skaidulinės medžiagos 1,3g , baltymai 4,1g , druska 0,08g .
(trg)="75"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Description Reviews ( 0 ) Product Description Šią košę ruošiame naudodami vištienos krūtinėles ir daržoves iš Lietuvos ūkių .

(src)="99"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 414 kJ/98 kcal , fat < 0.5g , of which : saturated fatty acids < 0.1g , carbohydrates 20g , of which : sugars 18g , starch 0g , fibre 4.4g , protein 1.4g , salt 0.02g .
(src)="100"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="101"> Net weight : 125 g.
(src)="102"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="76"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 414 kJ / 98 kcal , riebalai < 0,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 20g , iš kurių : cukrų 18g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 4,4g , baltymai 1,4g , druska 0,02g .
(trg)="77"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 125 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="103"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value per 100g : 338 kJ/80 kcal , fat < 0.5g , of which : saturated fatty acids < 0.1g , carbohydrates 17g , of which : sugars 15g , starch 0g , fibre 2.6g , protein 0.9g , salt 0.02g .
(src)="104"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="105"> Net weight : 125 g.
(src)="106"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="78"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100g : 338 kJ / 80 kcal , riebalai < 0,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 17g , iš kurių : cukrų 15g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 2,6g , baltymai 0,9g , druska 0,02g .
(trg)="79"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 125 g . Reviews There are no reviews yet .

(src)="107"> The included all-in-one combination that occurs for HDI 83/200/455/800 kHz or 50/200/455/800 makes the installation of only one donor particularly easy .
(trg)="80"> All-in-one derinys , kuris atsiranda dėl HDI 83 / 200 / 455 / 800 kHz ir 50 / 200 / 455 / 800 daro tik vienas donoras diegimą ypač lengvai .

(src)="108"> Mr. Stuart Hunt ( 33 ) from Crawley , United Kingdom , won £ 3,676,642 on Saturday 7 September 2013 .
(src)="109"> Stuart 's lucky lottery numbers were 1 , 11 , 12 , 13 , 35 and 42 .
(trg)="81"> Mr Stuart medžioklė ( 33 ) iš Krolis , Jungtinė Karalystė , baltieji £ 3.676.642 on " Šeštadienis 7 rugsėjis 2013 .
(trg)="82"> Stuart laimingas loterijos skaičius buvo 1 , 11 , 12 , 13 , 35 ir 42 .

(src)="110"> Total with VAT AR40U302DM Universal flow regulator AR-40/U-30-2DM More 56,19 € 0,00 € Universal flow regulator RAr/CO-200-2DM Code : RARCO2002DM Designed to reduce and regulate gas ( argon / carbon dioxide ) pressure from the tank and automatic maintain a constant predetermined operating pressure Max inlet gas pressure 20MPa ( 200bar ) Max flow rate 25l/min ( at max operating pressure ) Inlet connector W21,8 x 1/14 Hose ¸6mm Standard ISO 2503 Code Product variants More info .
(trg)="83"> Vnt. kaina KiekisViso su PVM AR40U302DM Universalus sąnaudų reguliatorius AR-40 / U-30-2DM Plačiau 56,19 € 0,00 € Universalus sąnaudų reguliatorius RAr / CO-200-2DM Kodas : RARCO2002DM Skirtas argono / anglies dioksido slėgio reguliavimui bei automatiniam nustatyto slėgio palaikymui Max įeinančiųjų dujų slėgis 20MPa ( 200bar ) Max pralaidumas 25l / min ( prie max darbinio slėgio ) Sriegis ant baliono W21,8 x 1 / 14 Žarna ø6mm Standard ISO 2503 Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="111"> Manuals Documents for Classic Hose 13 mm ( 1/2 " ) , 18 m Operators manual OM , Gardena , 1757-28 , 1758-28 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Automatic Home & Garden Pump , 2018-09 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Electronic Pressure Pump , 2017-11 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Automatic Home & Garden Pump , 2018-08 Find manuals and downloads : Here Find product FAQ : Here Find dealers : Here You need more info about this product ?
(trg)="84"> Naudojimosi instrukcijos Dokumentai , skirti " Classic " žarna 13 mm ( 1 / 2 col . ) Naudojimosi instrukcija OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500 / 4E , Comfort 4000 / 5E , Buitinis automatinis slėgimo siurblys , 2017-11 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500 / 4E , Comfort 4000 / 5E , Buitinis ir sodo siurblys , 2018-08 Rasti vartotojo instrukcijas ir failus atsisiuntimui Čia Rasti gaminio DUK : Čia Surasti prekybos atstovus : Čia Pereiti į DUK puslapį Atšaukti Palyginti ( ) Raskite GARDENA prekybos atstovus Ar norėtumėte sužinoti , kur įsigyti GARDENA gaminių ?

(src)="112"> Manuals Documents for Classic Hose 13 mm ( 1/2 " ) , 30 m Operators manual OM , Gardena , 1757-28 , 1758-28 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Automatic Home & Garden Pump , 2018-09 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Automatic Home & Garden Pump , 2018-08 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500/4E , Comfort 4000/5E , Electronic Pressure Pump , 2017-11 Find manuals and downloads : Here Find product FAQ : Here Find dealers : Here You need more info about this product ?
(trg)="85"> Naudojimosi instrukcijos Dokumentai , skirti " Classic " žarna 13 mm ( 1 / 2 col . ) Naudojimosi instrukcija OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500 / 4E , Comfort 4000 / 5E , Buitinis automatinis slėgimo siurblys , 2017-11 OM , Gardena , 1757 , 1758 , Classic 3500 / 4E , Comfort 4000 / 5E , Buitinis ir sodo siurblys , 2018-08 Rasti vartotojo instrukcijas ir failus atsisiuntimui Čia Rasti gaminio DUK : Čia Surasti prekybos atstovus : Čia Pereiti į DUK puslapį Atšaukti Palyginti ( ) Raskite GARDENA prekybos atstovus Ar norėtumėte sužinoti , kur įsigyti GARDENA gaminių ?

(src)="113"> Powerful keylogger : log any keystroke , Windows login password , facebook password Invisible keylogger : no trace in Windows taskbar , task manager list , explorer Easy-to-use keylogger : even novice computer users can easily use it Unmatched stability : rigorously tested for two months before released 365 * 7 * 24 support service Creative and innovational features and more OS : Windows 10/8.1/8/7/Vista/2003/XP/2000 File Size : 5.0 MB Update : Apr.13 , 2016 iSafe Keylogger PRO is a powerful monitoring software designed for parental control , employee monitoring , password and computer activity logging .
(trg)="86"> Galingas Keylogger : prisijunkite jokios klavišų Windows prisijungimo slaptažodį , Facebook slaptažodis Nematomas Keylogger : ne Windows užduočių juostoje , Task Manager sąrašą , explorer pėdsakų Lengva naudoti Keylogger : net pradedantiesiems kompiuterio vartotojas gali lengvai jį naudoti Unmached steability : testuojama prieš du mėnesius iki išleistas Creative ir naujoviškų funkcijų ir daugiau OS : Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / 2003 / XP / 2000 Failo dydis : 5.0 MB Atnaujinti : Apr 13 , 2016 iSafe Keylogger PRO yra galingas monitoringo programinė įranga , skirta tėvų kontrolė , darbuotojų stebėsena , slaptažodžiu ir kompiuterio veiklos registravimą .

(src)="114"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 414 kJ/98 kcal , fat < 0.5g , of which : saturated fatty acids < 0.1g , carbohydrates 20g , of which : sugars 18g , starch 0g , fibre 4.4g , protein 1.4g , salt 0.02g .
(src)="115"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="116"> Net weight : 125 g.
(src)="117"> Description Reviews ( 0 ) Product Description We make this puree of dried fruits and vegetables .
(trg)="87"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 414 kJ / 98 kcal , riebalai < 0,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 20g , iš kurių : cukrų 18g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 4,4g , baltymai 1,4g , druska 0,02g .
(trg)="88"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 125 g . Description Reviews ( 0 ) Product Description Tyrelę ruošiame iš džiovintų vaisių ir uogų .

(src)="118"> DWS-3160-24PC Unified Switch to manage the access points level 2 + 20-port 10/100/1000Base-T ( PoE ) + 4 Combo 10/100/1000Base-T/SFP , supports up to 48 access points
(trg)="89"> DWS-3160-24PC Unifikuotas komutatorius , skirtas valdyti 2 + lygmens prieigos taškus , su 20 10 / 100 / 1000Base-T ( PoE ) prievadų , 4 mišriais 10 / 100 / 1000Base-T / SFP prievadais ir iki 48 prieigos taškų palaikymu

(src)="119"> During the meeting , boards formation principles according to the law of changes and amendments of articles 7 , 10 , 12 , 17 , 19 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 43 , 44 , 47 , 48 , 51 , 55 , 57 , 66 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 95 of Republic of Lithuania Law on Higher Education and Research are considered .
(trg)="90"> Posėdyje svarstoma valstybinių universitetų tarybų sudarymo principai pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7 , 10 , 12 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 43 , 44 , 47 , 48 , 51 , 55 , 57 , 66 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą ( Žin . , 2012 , Nr. 53-2639 ) .

(src)="120"> In this case , the airfreight helps to save time and deliver on time the shipments . • Freight from Asia , south and north America , as well as to / from CIS countries ; • Customs formalities ; • Offering a door to door service including all local trucking and customs facilities ; • Express transports ; • Goods which require special conditions of carriage ( dangerous , temperature ) ; • Cargo packaging ; • Customs clearance.Request form CONTACTS info@translogera.lt +370 673 09039 Metalo g.
(src)="121"> 21 , LT-02190 Vilnius , Lithuania Translogera E-mail address : info@translogera.lt Mobile phone : +370 673 09039 Phone : +370 520 53306 Fax : +370 520 53307 SERVICESRoad transport Air transport Sea transport Warehousing and customs brokerage services Railway freight forwarding Express freight NEWS Information is being prepared 2014/02/16 COMPANY HISTORY UAB " Translogera " was established in 2011 in Vilnius .
(trg)="91"> Oro transportas krovinių gabenimas iš Kinijos , Azijos , šiaurės ir pietų Amerikos , taip pat iš / į Nepriklausomų valstybių sandraugos ( NVS ) šalis ; Formalumų tvarkymas visuose aptarnaujamuose regionuose ir oro uostuose ; Oro krovinių  pristatymas klientams  nuo durų iki durų ; Skubių siuntų gabenimas oro transportu ; Krovinių , kuriems reikalingos specialios sąlygos , gabenimas ( pavojingi , temperatūriniai kroviniai ) ; Krovinių pakavimas , paruošimas išsiuntimui ; Muitinės formalumų tvarkymas daugelyje pasaulio oro uostų ; Užklausos forma KONTAKTAI info @ translogera.lt + 370 673 09039 Metalo g . 21 , LT-02190 Vilnius , Lietuva Translogera E-mail : info @ translogera.lt Mob.Nr. : + 370 673 09039 Tel.Nr. : + 370 520 53306 Faksas : + 370 520 53307 PASLAUGOSKrovinių pervežimas keliais Oro transportas Jūrų transportas Muitinės tarpininko paslaugos Geležinkelio ekspedijavimas Skubių siuntų gabenimas NAUJIENOS Informacija ruošiama 2014 / 02 / 05 ĮMONĖS ISTORIJA UAB " Translogera " įsikūrusi Vilniuje , dirba nuo 2011m .

(src)="122"> Red Line 5W40 motor oil 3.785ltr Manufacturer : Red Line Manufacturer code : 15405 As specified for Audi , BMW , Mercedes Benz , Porsche and VW applications Thicker oil film at operating temperature than a petroleum 5W40 or 10W40 Additional additive package for diesel passenger cars and trucks ( API CJ-4 ) Recommended for API SM/CJ-4/CI-4/CI-4 PLUS and ACEA A3/B4/E9 Popular in turbocharged applications API Service Class : SM/SG/CF/CJ-4/CI-4 Viscosity Grade : SAE 5W40 Vis @ 100°C : 15.1cSt Vis @ 40°C : 94cSt Viscosity Index : 170 Price 84.30 €
(trg)="92"> Red Line 5W40 variklinė alyva 3.785 Gamintojas : Red Line Gamintojo kodas : 15405 Rekomenduojama kaip Audi , BMW , Mercedes-Benz , Porsche ir Volkswagen gamyklinis atitikmuo Storesnė alyvos plėvelė nei 5W40 ar 10W40 variklinių alyvų Sudėtyje yra papildomų priedų ( API CJ-4 ) lengvųjų automobilių ir sunkvežimių dyzeliniams varikliams Rekomenduojama API SM / CJ-4 / CI-4 / CI-4 PLUS ir ACEA A3 / B4 / E9 Dažnai naudojama turbininiuose varikliuose API Service klasė : SM / SG / CF / CJ-4 / CI-4 Klampa : SAE 5W40 Klampa prie 100 ° C : 15.1cSt Klampa prie 40 ° C : 94cSt Klampos indeksas : 170 Kaina 84.30 € Sandėlyje : Prekė sandėliuojama .

(src)="123"> Ingredients : mashed dried plums 75 % , water.Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value per 100g : 338 kJ/80 kcal , fat < 0.5g , of which : saturated fatty acids < 0.1g , carbohydrates 17g , of which : sugars 15g , starch 0g , fibre 2.6g , protein 0.9g , salt 0.02g .
(src)="124"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="125"> Net weight : 125 g.
(src)="126"> Description Reviews ( 0 ) Product Description This puree is made of sweet prune pulp .
(trg)="93"> Sudedamosios dalys : džiovintų slyvų tyrė 75 % , vanduo.Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100g : 338 kJ / 80 kcal , riebalai < 0,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 17g , iš kurių : cukrų 15g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 2,6g , baltymai 0,9g , druska 0,02g .
(trg)="94"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 125 g . Description Reviews ( 0 ) Product Description Tyrelę ruošiame iš džiovintų saldžiųjų slyvų tyrės .

(src)="127"> Mexican Guacamole Recipe Ingredients : 2 avocados 1/8 teaspoon ground cumin 1/8 teaspoon cayenne pepper ( or to taste ) 1 lime , juice of 1/4 teaspoon pepper ( or to taste ) 1/2 teaspoon salt ( or to taste ) 2 garlic cloves , minced 2 medium tomatoes , chopped 1 medium onion , chopped fine
(trg)="95"> Meksikos Taco assaisonnement Mix receptas ingredientų : 2 arbatinis šaukštelis trumpąją svogūnai , Minced 1 / 2 teaspoon cornstarch 1 / 2 šaukštelis džiovinti Raudonasis pipiras , Susmulkintišaukštelis cornstarchskos 1 / 2 teaspoon cornstarMalta šaukštelis trumpąją česnakai , Minced 1 / 2 šaukštelis kmynų , Žemės 1 šaukštelis čili miltelių 1 / 4 džiovinti šaukštelis raudonėlis gaunamo paieškos terminus šį receptą : Taco recepte ( 15 )

(src)="128"> Ingredients : water , organic beef ham 16 % , organic broccoli 8 % , organic carrot 9 % , organic buckhweat 5 % , organic  butter 82%.Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 255kJ/61kcal , fat 3g , of which : saturated fatty acids 1.2g , carbohydrates 4.5g , of which : sugars 0.7g , starch 3g , fiber 0.7g , protein 4.1g , salt 0.01g .
(src)="129"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="130"> Net weight : 190 g.
(src)="131"> Reviews There are no reviews yet .
(trg)="96"> Sudedamosios dalys :  vanduo , ekologiškas jautienos kumpis , ekologiški brokoliai , ekologiškos grikių kruopos , ekologiškos morkos , ekologiškas sviestas 82 % .
(trg)="97"> Mėsos kiekis : 30,4 g . Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 255kJ / 61kcal , riebalai 3g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 1,2g , angliavandeniai 4,5g , iš kurių : cukrų 0,7g , krakmolo 3g , skaidulinės medžiagos 0,7g , baltymai 4,1g , druska 0,01g .
(trg)="98"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris .

(src)="132"> Advanced searchOther services articles Power quality analysers Testing and calibration of electrical equipment now accomplished in a new laboratory Lithuanian Machinery in German Automobile Industrial Lines MoreAUTO BEAUTY RECREATION LEISURE OTHER SERVICES HEALTH BUILDING TECHNIQUES INFO AGRO Home Other services Lombard EUROLOMBARDAS , lombardas LOMBANKAS Print version EUROLOMBARDAS , lombardas LOMBANKAS , UAB Address : Šiaurės pr .
(src)="133"> 99E , Kaunas Phone : ( +370 679 ) 25630 Company code : 126356570 Working time : I-VII 00.00-24.00 Creditability » Types of activity : Lombard Home Top Back Updated : 2019 02 28 Contact : phone +370 37 311539 , fax +370 37 311539 , Kaunas .
(trg)="99"> AUTO GROŽIS POILSIS IR LAISVALAIKIS KITOS PASLAUGOS SVEIKATA STATYBA TECHNIKA INFO AGRO KAUNO NAUJIENOS DARBAS Pradžia Kitos paslaugos Įvairios paslaugos , prekės Lombardai EUROLOMBARDAS , lombardas LOMBANKAS Spausdinti EUROLOMBARDAS , lombardas LOMBANKAS , UAB Adresas : Šv.Gertrūdos g . 8 , Kaunas Telefonas : ( 8 679 ) 19624 Įmonės kodas : 126356570 Darbo laikas : I-VII 00.00-24.00 Kreditingumas » Veiklos rūšys : Įvairios paslaugos , prekės Lombardai Darbuotojų paieška Darbas Kaune Darbo skelbimai Darbas namuose Į pradžią Į viršų Atgal Atnaujinta : 2019 02 28 Kontaktai : tel . ( 37 ) 311 539 , faks . ( 37 ) 311 539 , Kaunas .

(src)="134"> DWS-3160-24TC Unified Switch to manage the access points level 2 + 20-port 10/100/1000Base-T + 4 Combo 10/100/1000Base-T/SFP , supports up to 48 access points
(trg)="100"> DWS-3160-24TC Unifikuotas komutatorius , skirtas valdyti 2 + lygmens prieigos taškus , su 20 10 / 100 / 1000Base-T prievadų , 4 mišriais 10 / 100 / 1000Base-T / SFP prievadais ir iki 48 prieigos taškų palaikymu

(src)="135"> Pa 7/26/2005 the clock 04:08:37 happened earthquake 177,9 miles away from downtown , one size pa 5,7 ( 5,7 MB , 5,2 MS , 5,6 MW , Depth : 8,0 my , class : moderate , intensity : VI - VII ) .
(trg)="101"> pa 7 / 26 / 2005 prie 04 : 08 : 37 įvyko žemės drebėjimas 177,9 mylių nuo miesto centro , vienas dydis PA 5,7 ( 5,7 MB , 5,2 VN , 5,6 MW , , gylis : 8,0 mano , puikus : saikingai , intensyvumas : VI - VII ) .

(src)="136"> Manufacturers Aluminium and copper electric cables of various voltage according to capacity : 0,6/1 kV ; 3,6/6 kV ; 6/10 kV ; 12/20 kV ; 18/30 kV ; 20,8/36 ( 42 ) kV .
(trg)="102"> Gamintojai Skirtingos įtampos aliuminiai bei variniai elektros kabeliai pagal galia : 0,6 / 1 kV ; 3,6 / 6 kV ; 6 / 10 kV ; 12 / 20 kV ; 18 / 30 kV ; 20,8 / 36 ( 42 ) kV .

(src)="137"> Document Electric field strength Magnetic field strength Lithuanian Hygiene Standard 104:2011 applied to living and public premises 0.5 kV/m 16 A/m Lithuanian Hygiene Standard 104:2011 applicable to living environment 1 kV/m 32 A/m EU recommendations 1999/59/EC applicable to living environment 5 kV/m 80 A/m
(trg)="103"> Dokumentas Elektrinio lauko stipris Magnetinio lauko stipris Lietuvos Higienos norma 104 : 2011 , taikoma gyvenamosioms ir visuomeninėms patalpoms 0,5 kV / m 16 A / m Lietuvos Higienos norma 104 : 2011 , taikoma Gyvenamajai aplinkai 1 kV / m 32 A / m Europos Sąjungos Rekomendacijos 1999 / 519 / EC , taikomos gyvenamajai aplinkai 5 kV / m 80 A / m

(src)="138"> SO20 Code M74HC573/SMD Weight 0.20g E-shop price : 0,55 € Amount : 3+ 5+ Price : 0,49 0,48 Minimum order : 1 Repeatability : 1 Amount Item location : Office Item is not available ( 0 ) Shop Item is not available ( 0 ) Shop Item is not available ( 0 ) Specification Series — HC Case — SO20 Montage method — SMD E-shop rules Privacy policy © 1997–2019 UAB ' Spikarė ' .
(trg)="104"> SO20 Kodas M74HC573 / SMD Svoris bruto 0.20g Eshop kaina : 0,55 € Kiekis : 3 + 5 + Kaina : 0,49 0,48 Min. užsakymas : 1 Kartotinumas : 1 Kiekis Prekės buvimo vietos : Centrinis sandėlis Kaune Prekės neturime ( 0 ) Parduotuvė Vilniuje Nr. 1 Prekės neturime ( 0 ) Parduotuvė Kaune Nr. 1 Prekės neturime ( 0 ) Specifikacija Serija — HC Korpusas — SO20 Montažo būdas — paviršinis ( SMD ) Parduotuvės taisyklės Privatumo politika © 1997 – 2019 UAB " Spikarė " .

(src)="139"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 370 kJ/88 kcal , fat 1.1g , of which : saturated fatty acids < 0.1g , carbohydrates 16g , of which : sugars 3.7g , starch 6.2g , fibre 2g , protein 3.5g , salt 0g .
(src)="140"> Net weight : 190 g.
(src)="141"> Description Reviews ( 0 ) Product Description It is the pride of Marmaluzi made of natural organic yogurt , sweet apples from garden , wild raspberries and blueberries , healthy oatmeal .
(trg)="105"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 370 kJ / 88 kcal , riebalai 1,1g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 16g , iš kurių : cukrų 3,7g , krakmolo 6,2g , skaidulinės medžiagos 2,0g , baltymai 3,5g , druska 0g .
(trg)="106"> Grynasis kiekis : 190 g . Description Reviews ( 0 ) Product Description Tai – Marmaluzi pasididžiavimas , kurį gaminame iš natūralaus ekologiško jogurto , sodo saldžiųjų obuolių , miško aviečių ir mėlynių , sveikųjų avižinių dribsnių .

(src)="142"> COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/ EURATOM of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation , and repealing Directives 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom
(trg)="107"> 2013 m. gruodžio 5 d . Tarybos direktyva 2013 / 59 / Euratomas , kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89 / 618 / Euratomas , 90 / 641 / Euratomas , 96 / 29 / Euratomas , 97 / 43 / Euratomas ir 2003 / 122 / Euratomas

(src)="143"> Composition : paraffin oil .
(src)="144"> Consumption : 60–100 ml/m2 of wood surface , depending on the type , absorbency and pretreatment of wood .
(src)="145"> Drying : 24 hours ( under normal conditions , T = 20 °C , relative air humidity 65 % ) .
(trg)="108"> Sudėtis : parafino alyva .
(trg)="109"> Išeiga : 60 – 100 ml / m2 medienos paviršiaus , atsižvelgiant į medienos tipą , sugeriamumą ir išankstinį apdorojimą .
(trg)="110"> Džiūvimas : 24 val . ( įprastomis sąlygomis , kai T = 20 ° C , santykinė oro drėgmė 65 % ) .

(src)="146"> Composition : tung oil .
(src)="147"> Consumption : 60–100 ml/m2 of wood surface , depending on the type , absorbency and pretreatment of wood .
(src)="148"> Drying : 24 hours ( under normal conditions , T = 20 °C , relative air humidity 65 % ) .
(trg)="111"> Sudėtis : tungų alyva .
(trg)="112"> Išeiga : 60 – 100 ml / m2 medienos paviršiaus , atsižvelgiant į medienos tipą , sugeriamumą ir išankstinį apdorojimą .
(trg)="113"> Džiūvimas : 24 val . ( įprastomis sąlygomis , kai T = 20 ° C , santykinė oro drėgmė 65 % ) .

(src)="149"> Consumption : 50–100 ml/m2 of wood surface , depending on the type , absorbency and pretreatment of wood .
(src)="150"> Drying : 24 hours ( under normal conditions , T = 20 °C , relative air humidity 65 % ) .
(trg)="114"> Išeiga : 50 – 100 ml / m2 medienos paviršiaus , atsižvelgiant į medienos tipą , sugeriamumą ir išankstinį apdorojimą .
(trg)="115"> Džiūvimas : 24 val . ( įprastomis sąlygomis , kai T = 20 ° C , santykinė oro drėgmė 65 % ) .

(src)="151"> Consumption : 50–80 ml/m2 of wood surface , depending on the type , absorbency and pretreatment of wood .
(src)="152"> Drying : 24 hours ( under normal conditions , T = 20 °C , relative air humidity 65 % ) .
(trg)="116"> Išeiga : 50 – 80 ml / m2 medienos paviršiaus , atsižvelgiant į medienos tipą , sugeriamumą ir išankstinį apdorojimą .
(trg)="117"> Džiūvimas : 24 val . ( įprastomis sąlygomis , kai T = 20 ° C , santykinė oro drėgmė 65 % ) .

(src)="153"> Has published 25 articles on various photography topics.Exhibitions : held individual exhibitions in Lithuania ( Šiauliai 1994 , Panevėžys 1995 , Kaunas 1995 , 1999 , 2003 , 2008 , Klaipėda 1997 , Vilnius 2003 , Druskininkai 2007 , Kražiai 2009 ) and abroad ( Arles 1998 , Montpellier , paris 1999 , france , Chicago , JAV , 2000 , helsinki , finland , 2005 , Thessaloniki , Greece , 2007 , Białystok , poland , 2008 , Leuvarden , Netherlands , 2008 , Pinjao , china , 2008 , Ballarat , Australia , 2009 ) .
(trg)="118"> Publikuota 25 straipsniai įvairiais fotografijos klausimais .
(trg)="119"> Parodos : surengė individualių parodų Lietuvoje ( Šiauliuose 1994 , Panevėžyje 1995 , Kaune 1995 , 1999 , 2003 , 2008 , Klaipėdoje 1997 , Vilniuje 2003 , Druskininkuose 2007 , Kražiuose 2009 ) ir užsienyje ( Arlyje 1998 , Montpeljė , Paryžiuje 1999 , Prancūzijoje , Čikagoje , JAV , 2000 , Helsinkyje , Suomija , 2005 , Salonikuose , Graikija , 2007 , Baltstogėje , Lenkija , 2008 , Leuvardene , Nyderlandai , 2008 , Pinjao , Kinija , 2008 , Balarate , Australija , 2009 ) .

(src)="154"> The requirements for licensed transport companies are detailed in the Articles 4-8 of Regulation ( EC ) No 1071/2009 , their application is regulated in the Article 8 of Republic of Lithuania Road Transport Code ( Žin . , 1996 , No. 119-2772 ; 2011 , Nr . 132-6276 ) and in the Rules for licensing road transport activities , adopted by Government of the Republic of Lithuania 7 December 2011 by resolution No 1434 ( Žin . , 2011 , No. 152-7150 ) .
(trg)="120"> Reikalavimai licencijuotoms transporto įmonėms detalizuoti reglamento ( EB ) Nr. 1071 / 2009 4 – 8 straipsniuose , jų taikymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso ( Žin . , 1996 , Nr. 119-2772 ; 2011 , Nr. 132-6276 ) 8 straipsnyje ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse , patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 ( Žin . , 2011 , Nr. 152-7150 ) .

(src)="155"> Baring in mind changing economic – social – political situation , European Community elaborates legal regulations and seeks so that employees ' rights would be protected in all situations of a transfer of an undertaking , even when a company becomes insolvent.Because of this reason there was a Council Directive No. 2001/23/EC adopted , which substantially interchanges Directives No. 77/187/EEC and No. 98/50/EC .
(trg)="121"> Europos Bendrija kaskart atsižvelgdama į pasikeitusią teisinę socialinę ekonominę aplinką tobulina teisinį reglamentavimą ir siekia , kad darbuotojų teisės būtų apsaugotos visais verslo perdavimo atvejais , net ir kai įmonė tampa nemoki , todėl 2001 m. priėmė direktyvą Nr. 2001 / 23 / EB [ 1 , p . 69 ] , iš esmės pakeičiančią direktyvas Nr. 77 / 187 / EEC bei Nr. 98 / 50 / EB [ 2 ] .

(src)="156"> MULTIMEDIA Cables for data transfers CABLE 50Ω black/flexible Code CKA354LJ Weight 0.00g E-shop price : 0,2607 € Amount : 25+ 50+ Price : 0,2372 0,2346 Minimum order : 1 Repeatability : 1 Amount Item location : Office Item is not available ( 0 ) Shop Item available ( 1 ) Shop Item is not available ( 0 ) Specification Color — black E-shop rules Privacy policy © 1997–2019 UAB ' Spikarė ' .
(trg)="122"> MULTIMEDIJA Kabeliai skirti duomenų perdavimui KABELIS 50 Om juodas / lankstus Kodas CKA354LJ Svoris bruto 0.00g Eshop kaina : 0,2607 € Kiekis : 25 + 50 + Kaina : 0,2372 0,2346 Min. užsakymas : 1 Kartotinumas : 1 Kiekis Prekės buvimo vietos : Centrinis sandėlis Kaune Prekės neturime ( 0 ) Parduotuvė Vilniuje Nr. 1 Prekę turime ( 1 ) Parduotuvė Kaune Nr. 1 Prekės neturime ( 0 ) Specifikacija Spalva — juoda Parduotuvės taisyklės Privatumo politika © 1997 – 2019 UAB " Spikarė " .

(src)="157"> No sugar.Ingredients : water , organic milk ( fat 2,5 % ) 30 % , organic buckwheat grain 12 % , organic  butter 82%.Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 306kJ/73kcal , fat 2.8g , of which : saturated fatty acids 1.6g , carbohydrates 10g , of which : sugars 1.5g , starch 7.3g , fiber 0.7g , protein 2.5g , salt 0.02g .
(src)="158"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="159"> Net weight : 190 g.
(src)="160"> Description Reviews ( 0 ) Product Description MARMALUZI news from November of 2017 .
(trg)="123"> Be cukraus.Sudedamosios dalys :  vanduo , džiovintų slyvų tyrė 12 % , poliruoti ryžiai 8 % .
(trg)="124"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 251kJ / 60kcal , riebalai < 0,5g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių < 0,1g , angliavandeniai 14g , iš kurių : cukrų 5g , krakmolo 4,9g , skaidulinės medžiagos 1,3g , baltymai 1g , druska 0,02g .
(trg)="125"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Description Reviews ( 0 ) Product Description MARMALUZI naujiena nuo 2017 m lapkričio mėn .
(trg)="126"> Naujas produktas , kuris papildo kruopų asortimentą .

(src)="161"> Other than the above versions it is possible to produce it in special materials for harsh working conditions.GENERAL FEATURES Ease of mounting High abrasion resistance High extrusion resistance Low deformation valueSpeed m/s 0,5Material Fabric + Pomtemperature °C-30 +110pressure bar 700 MGM 220x245x35 rod seal ( PSE774 ) DP096147 DP073658 MGM 250X275X35 rod seal Show more info 2 psc.€ 130.22 Warehouse stock ( psc . ) : Vilnius 2.00 Grigiškės 0 Kaunas 0 Šiauliai 0 MGM type Product information booklet All products of this category Designed with a profile suitable in cases when hydraulic equipment is subject to severe vibration , shock , and high pressure ,  PSE seal  serves as effective sealing element for rod application .
(trg)="127"> Susideda iš NBR sandarinimo elemento , guma impregnuotos atraminės dalies ir plastikinio žiedo , saugančio nuo išstūmimo esant aukštam slėgiui.Darbo sąlygos Slėgis : = 700 bar Greitis : = 0,5 m / s Temperatūra : -30 ° c + 110 ° c Techninė konsultacija :  tel . + 370 612 71011 , vincas.statkus @ dominga.lt MGM 220x245x35 Riebokšlis ( PSE774 ) DP096147 DP073658 MGM 250X275X35 Riebokšlis Daugiau informacijos 2 vnt . € 130.22 Sandėlių likučiai ( vnt . ) : Vilnius 2.00 Grigiškės 0 Kaunas 0 Šiauliai 0 MGM type Prekės informacinis bukletas Visos šios kategorijos prekės Riebokšlis , skirtas koto sandarinimui , esant sunkioms darbo sąlygoms .

(src)="162"> Total with VAT 27VM3812 Non-return valve M. External thread 3/8 " x 1/2 " More 4,19 € 0,00 € MANNOL Compressor oil ISO 46 Code : CO14010 Capacity 1l Working temperature -30°C +210°C Viscosity 41.4-50.6mm²/s at 40°C Density ~0.882 g/ml ( 15°C ) Specifications : ISO 46 ; ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH ; DIN 51506 VBL/VCL/VDL For air compressors , rotary compressors with oil injection , dry-running rotary compressors and centrifugal compressors Code Product variants More info .
(trg)="128"> Plačiau 4,19 € 0,00 € Alyva kompresorinė ISO 46 MANNOL Kodas : CO14010 Talpa 1l Darbinė temperatūra -30 ° C + 210 ° C Klampumas 41.4-50.6mm ² / s prie 40 ° C Tankumas ~ 0.882 g / ml ( 15 ° C ) Specifikacijos : ISO 46 ; ISO-L DAA / DAB / DAG / DAH ; DIN 51506 VBL / VCL / VDL Skirta naudoti mobiliuose oro kompresoriuose , vieno greičio takto , rotoriniuose stūmokliniuose kompresoriuose , sraigtiniuose , stūmokliniuose ir rotoriniuose kompresoriuose Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info.Vnt. kaina Kiekis

(src)="163"> These LCVA storage facilities hold documents produced by Lithuania 's highest authorities and most important institutions , including those produced by presidents and diplomatic missions between 1918 and 1940.There are more than one million files on shelving which runs to more than 10.5km in length.Project facts : 4 storage facilities Fixed high-pressure ( 130 - 150 bar ) water mist system Maximum generated water flow ranges from 650 l/min . to 750 l/min .
(src)="164"> 230 water mist sprinklers 1100 m of high-pressure stainless steel piping
(trg)="129"> Įgyvendinus rekonstrukciją sudarytos galimybės apsaugoti svarbius rašytinius dokumentus nuo sudegimo ir suniokojimo .
(trg)="130"> Šiose LCVA saugyklose saugomi 1918 – 1940 m. aukščiausių LR valdžios institucijų ir svarbiausių įstaigų , Lietuvos prezidentų , diplomatinių atstovybių dokumentai , sudarantys apie 10,5 km lentynų - daugiau nei milijonas bylų.Projekto faktai : • 4 saugyklos , • Stacionari aukšto slėgio ( 130 - 150 bar ) gaisro gesinimo rūku sistema , • Maksimalus generuojamas vandens debitas nuo 650 l / min. iki 750 l / min . , • 230 vandens rūko purkštukų , • 1100 m aukšto slėgio nerūdijančio plieno vamzdyno .

(src)="165"> Mexican Black Bean and Corn Salad Recipe Ingredients : 1 ( 11 ounce ) can corn , drained 1 can black beans , drained and rinsed 1/2 cup chopped red bell pepper 1/2 cup chopped green bell pepper 1/4 cup pickled jalapeno pepper , chopped 1/2 red onion , thinly sliced and quartered Dressing 1/4 cup vegetable oil 2 tablespoons red wine [ ... ]
(trg)="131"> Meksikos juodos pupelės ir kukurūzų salotos receptai Ingredientai : 1 ( 11 uncija ) galite kukurūzai , nusausintų 1 galite Juodosios pupelės , nusausintų ir išskalaujami 1 / 2 puodelio pjaustytų raudona bell pipiras 1 / 2 puodelio pjaustytų žalia bell pipiras 1 / 4 taurė marinuojami Tinker pipiras , pjaustytų 1 / 2 raudonos spalvos svogūnai , plonais griežinėliais ir tilpti padažu 1 / 4 taurė augalinio aliejaus 2 šaukštai raudonojo vyno [ ... ]

(src)="166"> Mexican Black Bean and Corn Salad Recipe Ingredients : 1 ( 11 ounce ) can corn , drained 1 can black beans , drained and rinsed 1/2 cup chopped red bell pepper 1/2 cup chopped green bell pepper 1/4 cup pickled jalapeno pepper , chopped 1/2 red onion , thinly sliced and quartered Dressing 1/4 cup vegetable oil 2 tablespoons red wine [ … ]
(trg)="132"> Meksikos juodos pupelės ir kukurūzų salotos receptai Ingredientai : 1 ( 11 uncija ) galite kukurūzai , nusausintų 1 galite Juodosios pupelės , nusausintų ir išskalaujami 1 / 2 puodelio pjaustytų raudona bell pipiras 1 / 2 puodelio pjaustytų žalia bell pipiras 1 / 4 taurė marinuojami Tinker pipiras , pjaustytų 1 / 2 raudonos spalvos svogūnai , plonais griežinėliais ir tilpti padažu 1 / 4 taurė augalinio aliejaus 2 šaukštai raudonojo vyno [ … ]

(src)="167"> Nutritional declaration per 100g : Energy and nutritive value 100 g : 217 kJ/52 kcal , fat 1.4g , of which : saturated fatty acids 0.8g , carbohydrates 7.6g , of which : sugars 1.6g , starch 0g , fibre 0,5g , protein 1.9g , salt 0.04g .
(src)="168"> The salt content depends only on natural sodium in it .
(src)="169"> Net weight : 190 g.
(src)="170"> Description Reviews ( 0 ) Product Description We make this porridge of cow 's milk and butter from Lithuanian farms .
(trg)="133"> Maistingumo deklaracija 100g : Energinė ir maistinė vertė 100 g : 217 kJ / 52 kcal , riebalai 1,4g , iš kurių : sočiųjų riebalų rūgščių 0,8g , angliavandeniai 7,6g , iš kurių : cukrų 1,6g , krakmolo 0g , skaidulinės medžiagos 0,5g , baltymai 1,9g , druska 0,04g .
(trg)="134"> Druskos kiekį nulemia tik natūraliai joje esantis natris.Grynasis kiekis : 190 g . Description Reviews ( 0 ) Product Description Košę ruošiame naudodami karvės pieną ir sviestą iš Lietuvos ūkių .

(src)="171"> Total with VAT RARCO2004DM Universal pressure reducer RAr/CO-200-4DM More 41,32 € 0,00 € Universal flow regulator AR-40/U-30-2DM Code : AR40U302DM Designed to reduce and regulate gas ( argon / carbon dioxide ) pressure from the tank and automatic maintain a constant predetermined operating pressure Max inlet gas pressure 20MPa ( 200bar ) Max flow rate 25l/min ( at max operating pressure ) Inlet connector G3/4 Hoses ¸6mm and ¸9mm Standard GOST Code Product variants More info .
(trg)="135"> Vnt. kaina KiekisViso su PVM RARCO2004DM Universalus reduktorius RAr / CO-200-4DM Plačiau 41,32 € 0,00 € Universalus sąnaudų reguliatorius AR-40 / U-30-2DM Kodas : AR40U302DM Skirtas argono / anglies dioksido slėgio reguliavimui bei automatiniam nustatyto slėgio palaikymui Max įeinančiųjų dujų slėgis 20MPa ( 200bar ) Max pralaidumas 25l / min ( prie max darbinio slėgio ) Sriegis ant baliono G3 / 4 Žarnos ø6mm ir ø9mm Standard GOST Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="172"> Li-ion Cordless Hammer Drill 18V Two post lift with electromagnetic release , 5.0t Double cylinder 2-post clearfloor lift with electromagnetic release , 4.0t Double cylinder 2-post clearfloor lift with electromagnetic release , 4.0t Double cylinder 2-post clearfloor lift with electromagnetic release , 5.0t 1/4 " + 3/8 " + 1/2 " Dr. Socket wrench set 218pcs.You might also like Home / Welding equipment / Welding accessories , spare parts Next ProductBack to Overview Magnetic welding holder 111x136x24mm Code : YT0867 Load capacity 34kg Angles 30° , 45° , 60° , 75° , 90° , 135° Dimensions 111x136x24mm Art.Nr .
(trg)="136"> 62vnt.Akumuliatorinis perforatorius 18V , Li-ION Hidraulinis dviejų kolonų keltuvas su elektromagnetiniu fiksavimu , 5.0t Hidraulinis dviejų kolonų keltuvas su elektromagnetiniu fiksavimu , 4.0t Hidraulinis dviejų kolonų keltuvas su elektromagnetiniu fiksavimu , 4.0t Hidraulinis dviejų kolonų keltuvas su elektromagnetiniu fiksavimu , 5.0t 1 / 4 " + 3 / 8 " + 1 / 2 " Galvučių ir raktų rinkinys 218vnt.Jums taip pat gali patikti Pradžia / Suvirinimo įranga / Suvirinimo priedai , medžiagos , atsarginės dalys Kitas produktasGrįžti Suvirinimo kampas magnetinis 111x136x24mm Kodas : YT0867 Leistina apkrova 34kg Kampai 30 ° , 45 ° , 60 ° , 75 ° , 90 ° , 135 ° Matmenys 111x136x24mm Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .

(src)="173"> You might also like Home / Battery chargers Next ProductBack to Overview Multifunctional jump starter and charger 12V 1000A 18Ah Code : BRK6601 Input voltage 220V Output voltage 5V/1A , 5V/2A , 12V/10A , 19V/3.5A Functions : starting the car and motorcycle 12V Charging laptop and tablet computer , mobile phone and other eletronic devices through USB port Starting current 600A Max starting current 1000A Battery capacity 18Ah Temperature range -20°C +85°C With air compressor CE conformity Important !
(trg)="137"> Jums taip pat gali patikti Pradžia / Įkrovikliai akumuliatoriams Kitas produktasGrįžti Daugiafunkcinis įkroviklis - paleidėjas 12V 1000A 18Ah Kodas : BRK6601 Įtampa 220V Nominali krovimo įtampa 5V / 1A , 5V / 2A , 12V / 10A , 19V / 3.5A Funkcijos : automobilių ir motociklų užvedimas 12V Planšečių ir nešiojamų kompiuterių , mobiliųjų telefonų ir kitos elektroninės įrangos krovimas naudojant USB prievadus Paleidimo srovė 600A Max paleidimo srovė 1000A Akumuliatoriaus talpa 18Ah Temperatūra -20 ° C + 85 ° C Su oro kompresoriumi CE atitiktis Svarbu !

(src)="174"> End date : 30/04/2018 Language : English Ages : 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 Status : Close Croatia My favourite healthy ...
(trg)="138"> Pabaigos data : 30 / 04 / 2018 ES Kalba : English Amžiai : 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 Būsena : Užverti Croatia My favourite healthy ...

(src)="175"> Ring stiffness 8 kPa density ≥ 0,90 g/cm3 softening temperature in accordance with Vicat 146 °C e-modul as per Young ≥ 1600 N/mm2 stretching strength 20 N/mm2 linear heat expansion ratio 0,12 mm/mK heat conductivity 0,30 W/mK Standard length of manufactured pipes is 6.0.It is possible to manufacture pipes 1.0-9.0 long under the special order .
(trg)="139"> Žiedo standumas 8 kPa Tankis ≥ 0,90 g / cm3 Minkštėjimo temperatūra pagal Vicat ' ą 146 ° C E-modulis , pagal Youngą 1150 N / mm2 Tempiamasis stiprumas 20 N / mm2 Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,12 mm / mK Šilumos laidumas 0,30 W / mK Standartinis gaminamų vamzdžių ilgis yra 6,0 m . Pagal specialų užsakymą galima gaminti 1,0 – 9,0 m ilgio vamzdžius .

(src)="176"> Ring stiffness 8 kPa density ≥ 0,90 g/cm3 softening temperature in accordance with Vicat 146 °C e-modul as per Young ≥ 1600 N/mm2 stretching strength 20 N/mm2 linear heat expansion ratio 0,12 mm/mK heat conductivity 0,30 W/mK Standard length of manufactured pipes is 6.0.It is possible to manufacture pipes 1.0-9.0 long under the special order .
(trg)="140"> Žiedo standumas 8 kPa Tankis ≥ 0,90 g / cm3 Minkštėjimo temperatūra pagal Vicat ' ą 146 ° C E-modulis , pagal Youngą ≥ 1600 N / mm2 Tempiamasis stiprumas 20 N / mm2 Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,12 mm / mK Šilumos laidumas 0,30 W / mK Standartinis gaminamų vamzdžių ilgis yra 6,0 m . Pagal specialų užsakymą galima gaminti 1,0 – 9,0 m ilgio vamzdžius .

(src)="177"> FOB Price : US $1.8 - 2.2 / mt Min.Order Quantity : 2/mt Supply Ability : 600/mt per Month Port : Shanghai Payment Terms : L/C,T/T Send email to usDownload as PDF Product Detail Product Tags CAS NO.87-69-4 DESCRIPTION : Colorless or translucent crystals , or a white , fine granular , crystalline powder .
(trg)="141"> FOB kaina : US $ 1.8 - 2.2 / mt Minimalus užsakymas Kiekis : 2 / mt Tiekimo Galimybė : 600 / mt per Month Prievadas : Shanghai Mokėjimo sąlygos : L / C , T / T Siųsti laišką mums Parsisiųsti kaip PDF Prekės detalės Prekės žymės CAS NO.87-69-4 APRAŠYMAS : Bespalviai ar permatomas kristalai , arba balti milteliai , granulės , bauda kristaliniai milteliai .

(src)="178"> Other than the above versions it is possible to produce it in special materials for harsh working conditions.GENERAL FEATURES Ease of mounting High abrasion resistance High extrusion resistance Low deformation valueSpeed m/s 0,5Material Fabric + Pomtemperature °C-30 +110pressure bar 700 MGM 090x110x30 rod seal DP036938 DP004520 MGM 100x120x30 rod seal Show more info 2 psc.€ 30.98 Warehouse stock ( psc . ) : Vilnius 2.00 Grigiškės 0 Kaunas 0 Šiauliai 0 MGM type Product information booklet All products of this category Designed with a profile suitable in cases when hydraulic equipment is subject to severe vibration , shock , and high pressure ,  PSE seal  serves as effective sealing element for rod application .
(trg)="142"> Susideda iš NBR sandarinimo elemento , guma impregnuotos atraminės dalies ir plastikinio žiedo , saugančio nuo išstūmimo esant aukštam slėgiui.Darbo sąlygos Slėgis : = 700 bar Greitis : = 0,5 m / s Temperatūra : -30 ° c + 110 ° c Techninė konsultacija :  tel . + 370 612 71011 , vincas.statkus @ dominga.lt MGM 090x110x30 Riebokšlis DP036938 DP004520 MGM 100x120x30 Riebokšlis Daugiau informacijos 2 vnt . € 30.98 Sandėlių likučiai ( vnt . ) : Vilnius 2.00 Grigiškės 0 Kaunas 0 Šiauliai 0 MGM type Prekės informacinis bukletas Visos šios kategorijos prekės Riebokšlis , skirtas koto sandarinimui , esant sunkioms darbo sąlygoms .

(src)="179"> Code PLSC08/13 Weight 0.00g E-shop price : 4,63 € Amount : 2+ 3+ Price : 4,52 4,49 Minimum order : 1 Repeatability : 1 Amount Item location : Office Item is not available ( 0 ) Shop Item available ( 1 ) Shop Item available ( 1 ) E-shop rules Privacy policy © 1997–2019 UAB ' Spikarė ' .
(trg)="143"> Kodas PLSC08 / 13 Svoris bruto 0.00g Eshop kaina : 4,63 € Kiekis : 2 + 3 + Kaina : 4,52 4,49 Min. užsakymas : 1 Kartotinumas : 1 Kiekis Prekės buvimo vietos : Centrinis sandėlis Kaune Prekės neturime ( 0 ) Parduotuvė Vilniuje Nr. 1 Prekę turime ( 1 ) Parduotuvė Kaune Nr. 1 Prekę turime ( 1 ) Parduotuvės taisyklės Privatumo politika © 1997 – 2019 UAB " Spikarė " .

(src)="180"> Šunų kirpimo mašinėlė WAHL Pet clipper 09164 Pro Grip Corded , 8 color-coded guide combs ( 3 , 6 , 10 , 13 , 16 , 19 , 22 & 25 mm ) , Blue/ grey ( Product code : 310820162739 ) back Paveikslėlis 1 iš 1 The above product images may vary from the ordered goods .
(trg)="144"> Šunų kirpimo mašinėlė WAHL Pet clipper 09164 Pro Grip Corded , 8 color-coded guide combs ( 3 , 6 , 10 , 13 , 16 , 19 , 22 & 25 mm ) , Blue / grey ( Prekės kodas : 310820162739 ) atgal Paveikslėlis 1 iš 1 Pateiktos prekių nuotraukos gali skirtis nuo užsakytos prekės .

(src)="181"> Total with VAT WT03066 Li-ion Cordless riveter 18V More 304,92 € 0,00 € Li-ion Impact Cordless Wrench 18V Code : WT03010 No-load speed 0-2600r/min Max torque 200Nm 1/2 " Drive square Full load impact rate 0-3200bits/min Battery : Samsung Li-ion 18V , 2.0Ah Charger - 60minutes , fast charge LED light In the set included : plastic box , 2 batteries and charger Code Product variants More info .
(trg)="145"> Vnt. kaina KiekisViso su PVM WT03066 Akumuliatorinis kniediklis 18V , Li-ION Plačiau 304,92 € 0,00 € Akumuliatorinis smūginis suktuvas 18V , Li-ION Kodas : WT03010 Apsisukimų skaičius tuščiąja eiga 0-2600aps . / min Max sukimo momentas 200Nm 1 / 2 " kvadratas Smūgių dažnis 0-3200bits / min Akumuliatorius Samsung Li-ion 18V , 2.0Ah Įkrovos laikas - 60min LED apšvietimas Komplektacija : plastikinė dėžutė , 2 akumuliatoriai ir įkroviklis Prekės kodas Prekės variantai Papildoma info .