# OpenSubtitles2011/si/2010/56827/3981053_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/zh/2010/56827/3985887_1of1.xml.gz


(src)="1"> නුවන් සමරසිංහ කළ උපසිරැසි ගැන්වීමක් . කරුණාකර කතෲ අයිතිය සුරකින්න .

(src)="2"> එපා !
(trg)="1"> ??? 枪

(src)="3"> සන්සුන් වෙන්න .
(trg)="2"> ? 别 激 ? 动

(src)="4"> කට වහනවා !
(trg)="3"> 去 你 ? 妈 的

(src)="5"> සන්සුන් වෙන්න .
(trg)="4"> ? 别 激 ? 动

(src)="6"> කට වහනවා !
(trg)="5"> 去 你 ? 妈 的

(src)="7"> එයාගෙ පැරෂුටය ඇරිලා නැහැ වගෙයි .
(trg)="6"> 好像 他的 降落 ?? 没 打 ? 开

(src)="8"> තනි වෙඩික්කාරයෙක් !
(trg)="7"> 只 有 一 ?? 枪 手

(src)="9"> කොහොමද දන්නෙ ?
(trg)="8"> 你 怎 么 知道 ?

(src)="10"> කරුණාකරලා , ඕක නවත්තනවා !
(trg)="9"> ? 请 住手

(src)="11"> ඔයා වෙඩිතියන්නෙ වැරදි අයට .
(trg)="10"> 你的 ? 枪 口 ?? 错 了 人

(src)="12"> මම කොහොමද දන්නෙ ?
(trg)="11"> 我 ? 凭 什 么 相信 ?

(src)="13"> ඒ මොකද මම වැරදිනම් මේ වෙනකොට මෙතන ඔබ නැහැ .
(trg)="12"> ? 换 作 ? 敌 人 , 是 不 ? 会 和 你 ?? 话 的

(src)="14"> හරි .
(trg)="13"> 懂 了

(src)="15"> ඔය මට හරි අය පෙන්නවාද ?
(trg)="14"> 那 么 , ? 谁 是 ? 敌 人 ?

(src)="16"> නිකොලයි ,
(trg)="15"> 尼 古 拉

(src)="17"> මම කිව්වෙ ........ මම නිකොලයි කියලා .
(trg)="16"> 我 叫 尼 古 拉

(src)="18"> මොකක්ද අන්තිමට ඔබට මතක නිකොලයි ?
(trg)="17"> ?? 记 得 ?? 这 以前 , 你 在 干 什 么 ? 吗 , 尼 古 拉 ?

(src)="19"> යුද්ධය . ඔව් .
(trg)="18"> 打仗

(src)="20"> මම හිටියෙ චෙච්නියා වල .
(trg)="19"> 我 是 ? 车 臣 ? 军 人

(src)="21"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා .
(trg)="20"> 之后 , 出 ? 现 了 一道 光

(src)="22"> ඊට පස්සෙ මම ඇහැරෙද්දි මට තෙරුනා ...
(trg)="21"> 再 后 ? 来 , 我 醒了 , 我 正在 …

(src)="23"> මම වැටෙනවා .
(trg)="22"> 住下 掉

(src)="24"> ඔව් ඒ දේමයි . මම හිටියෙ බජා වල .
(trg)="23"> 我 也 是 , ?? 时 我 在 巴 扎

(src)="25"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා . ඊට පස්සෙ !
(trg)="24"> 之后 , 出 ? 现 了 一道 光

(src)="26"> හොදයි .
(trg)="25"> 再 后 ? 来 , 就 到了 ? 这 鬼 地方

(src)="27"> අපි දැන් මේ කොහෙද ?
(trg)="26"> 我 ? 们 在哪 ?

(src)="28"> සමහර විට ඇය දන්නවා ඇති .
(trg)="27"> 也 ? 许 她 知道

(src)="29"> කෙහෙල්මල .
(trg)="28"> 操

(src)="30"> ආයුධ පහල හෙලන්න ඔබට පුළුවන් ?
(trg)="29"> 能 把 ? 枪 放下 ? 吗 ?

(src)="31"> ගොඩක් කැලෑ දැකලා තියෙනවා ඒත් .
(trg)="30"> 我 ??????? 丛 林

(src)="32"> මම කවදාවත් මේ වගෙ කැලෑවක් දැකලා නැහැ
(trg)="31"> 不 ? 过 , 大部分 ? 丛 林 我 我 都 去 ? 过

(src)="33"> මේ අසියාවෙද ?
(trg)="32"> 你 ? 觉 得 , ? 这 里 是 ? 亚 洲 ? 吗 ?

(src)="34"> නැත්නම් අප්‍රිකාවෙද ?
(trg)="33"> 也 ? 许 是非 洲 ?

(src)="35"> මේ කාලෙට රස්නෙ වැඩියි .
(trg)="34"> ?? 个 月份 , 不 ?? 这 么 ? 热

(src)="36"> ඒවගෙම භුමිප්‍රවාහන් හැමදේම වැරදියි .
(trg)="35"> 地貌 也 不 ? 对

(src)="37"> ඇමසන්, සමහරවිට .
(trg)="36"> 也 ? 许 是 ??? 逊

(src)="38"> මම දැක්කා ගොඩක් පැරෂුට් .
(trg)="37"> 我 看 ? 见 了 很多 降落 ? 伞

(src)="39"> - කොයි පැත්තෙද ?
(trg)="38"> 在哪 ?

(src)="40"> - ඇයි ?
(trg)="39"> 干 什 么 ?

(src)="41"> මට දැන ගන්න ඕනෙ මාව ප්ලේන් එකෙන් එළියට තල්ලු කලේ කවුද කියලා .
(trg)="40"> 我 要 查出 是 ? 谁 把 我 ? 从 他 ? 妈 的 ? 飞 机 上 ? 给 扔了 下 ? 来

(src)="42"> කෙහෙල්මල ඔහු කොහේද යන්නෙ ?
(trg)="41"> 操 , 他 去 哪 ?

(src)="43"> හොදයි ගිහින් වටපිට නරඹමු .
(trg)="42"> 好吧 , 我 ? 们 上路

(src)="44"> කෙහෙල්මල ,
(trg)="43"> 操

(src)="45"> ඔබට ප්ලේන් එක මතකද ?
(trg)="44"> 你 ? 记 得 在 ? 飞 机 上 ?

(src)="46"> මට ඇහැරුනෙ වැටෙද්දි .
(trg)="45"> 我 醒 ? 来 的 ? 时 候 , 正在 自由 下落

(src)="47"> ඔබ ?
(trg)="46"> 你 呢 ?

(src)="48"> ඒ දේමයි .
(trg)="47"> 和 你 一 ? 样

(src)="49"> ඔබ IDF එකේද ?
(trg)="48"> 你 是 以色列 ? 国 防 ? 军 ?

(src)="50"> ඔව් .
(trg)="49"> 是的

(src)="51"> ඔබ සේවයෙ නියුතුද ?
(trg)="50"> 你 也 是 ? 军 人 ? 吗 ?

(src)="52"> නැහැ .
(trg)="51"> 不完全 是

(src)="53"> පරයා !
(trg)="52"> 你 ? 个 混蛋

(src)="54"> එහාට වෙයන් පරයො !
(trg)="53"> ? 来 啊 , 混蛋

(src)="55"> ඔබ ඔහු සමගද ?
(trg)="54"> 你 ? 们 是 一伙 的 ? 吗 ?

(src)="56"> නැහැ .
(trg)="55"> 不是

(src)="57"> එහෙනම් මොන කෙහෙල්මලක්ද උඹ ඔය කරන්නෙ තමන්ගෙ වැඩක් බලගන්නෙ නැතුව ?
(trg)="56"> 那 就 ? 别 管 ? 闲 事

(src)="58"> අපිට ඕකට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසදන්න .
(trg)="57"> 我 ? 们 目前 有 更 大 的 麻 ? 烦

(src)="59"> හොදයි , ඔබ කියන ඕනදෙයක් .
(trg)="58"> 老大 , 我 听 你的

(src)="60"> ඔබ පටන්ගත්තදේ මම ඉවර කරන්නම් ,
(trg)="59"> 我 ? 俩 的 事 ? 没 完

(src)="61"> කෙලින්ම වැඩේට හා ?
(trg)="60"> 人多 力量大 , ?? 吗 ?

(src)="62"> ඔහු ඒකට කැමතියි
(trg)="61"> 差不多

(src)="63"> ඔව් .
(trg)="62"> 好

(src)="64"> අපි මෙයාට මෙහෙන්මම ඉන්න අරිමු .
(trg)="63"> 也 ? 许 我 ?? 该 把 挂 ? 树 上 的 家伙 救 下 ? 来 ?

(src)="65"> මට උදව් කරපන් මිනිහො !
(trg)="64"> 救命 !

(src)="66"> කෙහෙල්මල ,
(trg)="65"> 操 !

(src)="67"> කවුරු හරි මට උදව් කරන්න !
(trg)="66"> 救命 ! 有人 ? 吗 ?

(src)="68"> උදව් කරන්න !
(trg)="67"> 操 ! 救命 !

(src)="69"> කවුරු හරි ?
(trg)="68"> 有人 ? 吗 ?

(src)="70"> මගෙ පැරෂුට් එක මේ කෙහෙල්මල් ගහේ පැටලිලා !
(trg)="69"> 我 在 他 ?? 树 上 , ? 给 降落 ?? 缠 住了

(src)="71"> කට වහගෙන ඔහොම ඉන්නවා !
(trg)="70"> 哥 ? 们 , 能 他 ?? 闭 上 嘴 ? 吗 ?

(src)="72"> දෙවියන්ට ස්තුති වේවා !
(trg)="71"> ? 谢 天 ? 谢 地

(src)="73"> මම හිතන්නෙ මට පුළුවන් ...
(trg)="72"> 我 想我 可以 …

(src)="74"> හෙලවෙන්නෙ නැතුව ඉන්නවා , උඹ ගහේ අත්ත කඩන්නයි හදන්නෙ .
(trg)="73"> ? 别 晃 了 , ? 树 枝 要 ? 断 了

(src)="75"> ඔබ ලග මොකක් හරි කැපෙන දෙයක් තියෙනවාද ?
(trg)="74"> 你 身上 有 刀 ? 吗 ?

(src)="76"> ඇයි මගෙන් අහන්නෙ ? නැහැ
(trg)="75"> 我 怎 么 ? 会 … ? 没 有 , 我 ? 没 刀

(src)="77"> බලන්න . අපිට පුළුවන්නම් එයාව අර පොකුණට වට්ටන්න .
(trg)="76"> ?? 样 , 也 ? 许 我 ? 们 可以 ? 从 降落 ? 伞 上 搞 ?? 绳 子 …

(src)="78"> මොකක් හරි කරන්න !
(trg)="77"> 想想 ? 办 法

(src)="79"> බේරගන්න !
(trg)="78"> 救命 !

(src)="80"> ගොඩක් වෙලා ගන්නවානෙ .
(trg)="79"> 你的 法子 太 花 ?? 间

(src)="81"> බේරගන්න !
(trg)="80"> 救命 !

(src)="82"> ඔබ කවුද ?
(trg)="81"> 你 他 ? 妈 是 什 么 人 ?

(src)="83"> මම වෛද්‍යවරයෙක් ...
(trg)="82"> 我 是 ?? 医 生

(src)="84"> මම ලෙඩෙක් බලන්න යන ගමන් හිටියෙ .
(trg)="83"> 我 正在 上班 的 路上

(src)="85"> කරුනාකරල කවුරු හරි මට කියනවාද ...
(trg)="84"> 有 ? 谁 能 告 ? 诉 我 … ?

(src)="86"> මෙතන මොකද වෙන්නෙ කියලා ?
(trg)="85"> ? 这 是 他 ? 妈 怎 么 一回事 ?

(src)="87"> උඹේ පස්ස නියමයි .
(trg)="86"> 你的 屁股 真 漂亮

(src)="88"> මේ බලන්න .
(trg)="87"> 瞧

(src)="89"> මගුලයි ! කවුද මේ යකා ?
(trg)="88"> ? 该 死 的 , ? 这 家伙 他 ? 妈 是 ? 谁 ?

(src)="90"> අනික මොකක්ද මේ කෙහෙල්මල ?
(trg)="89"> 那 是 他 ? 妈 什 么 ? 东 西 ?

(src)="91"> කවුද මේක කලේ ?
(trg)="90"> ?? 这 么 心狠 手 辣 ?

(src)="92"> කවුරු කලත් උන් දිනලා .
(trg)="91"> 不管 是 ? 谁 , ? 这 些 家伙 把 人 ?? 战 利 品

(src)="93"> මගෙ සංස්කෘතියට අනුව
(trg)="92"> 在 我 ? 们 的 文化 里

(src)="94"> දක්ෂ රණශුරයො දිනලා කුසලානෙ ගන්නවා ...
(trg)="93"> ? 拥 有 最优 秀 ? 战 利 品 的 ? 战 士

(src)="95"> ලොකු ගෞරවයක් ලබා ගන්නවා .
(trg)="94"> ? 会 得到 最多 的 尊重

(src)="96"> කෙහෙල්මල
(trg)="95"> 管 它 呢

(src)="97"> මේක පරික්ෂණයක් .
(trg)="96"> ? 这 是 ??? 试

(src)="98"> අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නෙ කියලා බලන්න .
(trg)="97"> ?? 试 我 ? 们 在 ? 压 力 中 的 反 ? 应

(src)="99"> අපි ඉන්නෙ හමුදාවෙනම් මේක පරික්ෂණයක් කිව හැකිය
(trg)="98"> 如果 是 ?? 试 的 ? 话 , 就 ? 该 全是 ? 军 人

(src)="100"> සම්පූර්ණ වෙනසක්
(trg)="99"> 不 ? 会 互相 交流