# OpenSubtitles2011/ru/2010/56827/3887742_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/si/2010/56827/3981053_1of1.xml.gz


(trg)="1"> නුවන් සමරසිංහ කළ උපසිරැසි ගැන්වීමක් . කරුණාකර කතෲ අයිතිය සුරකින්න .

(src)="1"> ХИЩНИКИ

(src)="2"> Нет !
(trg)="2"> එපා !

(src)="3"> - Спокойно .
(trg)="3"> සන්සුන් වෙන්න .

(src)="4"> - Пошел ты .
(trg)="4"> කට වහනවා !

(src)="5"> Спокойно .
(trg)="5"> සන්සුන් වෙන්න .

(src)="6"> Иди ты !
(trg)="6"> කට වහනවා !

(src)="7"> У него парашют не раскрылся .
(trg)="7"> එයාගෙ පැරෂුටය ඇරිලා නැහැ වගෙයි .

(src)="8"> - Одиночка .
(trg)="8"> තනි වෙඩික්කාරයෙක් !

(src)="9"> - С чего взял ?
(trg)="9"> කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="10"> Прошу , прекрати .
(trg)="10"> කරුණාකරලා , ඕක නවත්තනවා !

(src)="11"> Ты стреляешь не в тех .
(trg)="11"> ඔයා වෙඩිතියන්නෙ වැරදි අයට .

(src)="12"> А как знать ?
(trg)="12"> මම කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="13"> Иначе мы не вели бы этот разговор .
(trg)="13"> ඒ මොකද මම වැරදිනම් මේ වෙනකොට මෙතන ඔබ නැහැ .

(src)="14"> Ладно .
(trg)="14"> හරි .

(src)="15"> Ты тут больше знаешь ?
(trg)="15"> ඔය මට හරි අය පෙන්නවාද ?

(src)="16"> Николай .
(trg)="16"> නිකොලයි ,

(src)="17"> То есть , я - Николай .
(trg)="17"> මම කිව්වෙ ........ මම නිකොලයි කියලා .

(src)="18"> Что до этого ты помнишь , Николай ?
(trg)="18"> මොකක්ද අන්තිමට ඔබට මතක නිකොලයි ?

(src)="19"> Войну .
(src)="20"> Да .
(trg)="19"> යුද්ධය . ඔව් .

(src)="21"> Я был в Чечне .
(trg)="20"> මම හිටියෙ චෙච්නියා වල .

(src)="22"> И вдруг свет .
(trg)="21"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා .

(src)="23"> И я очнулся и ...
(trg)="22"> ඊට පස්සෙ මම ඇහැරෙද්දි මට තෙරුනා ...

(src)="24"> Падал .
(trg)="23"> මම වැටෙනවා .

(src)="25"> Да , то же .
(src)="26"> Я был в Баха .
(trg)="24"> ඔව් ඒ දේමයි . මම හිටියෙ බජා වල .

(src)="27"> И там был свет .
(trg)="25"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා . ඊට පස්සෙ !

(src)="28"> И вдруг - чинго .
(trg)="26"> හොදයි .

(src)="29"> Где мы ?
(trg)="27"> අපි දැන් මේ කොහෙද ?

(src)="30"> Может , она знает .
(trg)="28"> සමහර විට ඇය දන්නවා ඇති .

(src)="31"> Черт .
(trg)="29"> කෙහෙල්මල .

(src)="32"> Не опустишь пушку ?
(trg)="30"> ආයුධ පහල හෙලන්න ඔබට පුළුවන් ?

(src)="33"> Я еще не видела этих джунглей .
(trg)="31"> ගොඩක් කැලෑ දැකලා තියෙනවා ඒත් .

(src)="34"> А я спец .
(trg)="32"> මම කවදාවත් මේ වගෙ කැලෑවක් දැකලා නැහැ

(src)="35"> Ты думаешь , это Азия ?
(trg)="33"> මේ අසියාවෙද ?

(src)="36"> Может , Африка ?
(trg)="34"> නැත්නම් අප්‍රිකාවෙද ?

(src)="37"> Жарко не по сезону .
(trg)="35"> මේ කාලෙට රස්නෙ වැඩියි .

(src)="38"> И местность не похожа .
(trg)="36"> ඒවගෙම භුමිප්‍රවාහන් හැමදේම වැරදියි .

(src)="39"> Амазонка , может .
(trg)="37"> ඇමසන්, සමහරවිට .

(src)="40"> Я видела еще парашюты .
(trg)="38"> මම දැක්කා ගොඩක් පැරෂුට් .

(src)="41"> Где ?
(trg)="39"> - කොයි පැත්තෙද ?

(src)="42"> А что ?
(trg)="40"> - ඇයි ?

(src)="43"> Хочу понять , кто скинул меня из чертова самолета .
(trg)="41"> මට දැන ගන්න ඕනෙ මාව ප්ලේන් එකෙන් එළියට තල්ලු කලේ කවුද කියලා .

(src)="44"> О , черт !
(src)="45"> Куда он ?
(trg)="42"> කෙහෙල්මල ඔහු කොහේද යන්නෙ ?

(src)="46"> Ладно , топаем за ним .
(trg)="43"> හොදයි ගිහින් වටපිට නරඹමු .

(src)="47"> Черт .
(trg)="44"> කෙහෙල්මල ,

(src)="48"> Помнишь самолет ?
(trg)="45"> ඔබට ප්ලේන් එක මතකද ?

(src)="49"> Очнулся в падении .
(trg)="46"> මට ඇහැරුනෙ වැටෙද්දි .

(src)="50"> А ты ?
(trg)="47"> ඔබ ?

(src)="51"> Тоже .
(trg)="48"> ඒ දේමයි .

(src)="52"> Ты из АОИ ?
(trg)="49"> ඔබ IDF එකේද ?

(src)="53"> Да .
(trg)="50"> ඔව් .

(src)="54"> Ты служишь ?
(trg)="51"> ඔබ සේවයෙ නියුතුද ?

(src)="55"> Не совсем .
(trg)="52"> නැහැ .

(src)="56"> Ублюдок !
(trg)="53"> පරයා !

(src)="57"> Вставай , ублюдок !
(trg)="54"> එහාට වෙයන් පරයො !

(src)="58"> - Вы с ним ?
(trg)="55"> ඔබ ඔහු සමගද ?

(src)="59"> - Нет .
(trg)="56"> නැහැ .

(src)="60"> Не лезьте не свое дело !
(trg)="57"> එහෙනම් මොන කෙහෙල්මලක්ද උඹ ඔය කරන්නෙ තමන්ගෙ වැඩක් බලගන්නෙ නැතුව ?

(src)="61"> У нас есть проблемы .
(trg)="58"> අපිට ඕකට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසදන්න .

(src)="62"> Ладно , босс .
(src)="63"> Как скажешь .
(trg)="59"> හොදයි , ඔබ කියන ඕනදෙයක් .

(src)="64"> Я закончу , что ты начал .
(trg)="60"> ඔබ පටන්ගත්තදේ මම ඉවර කරන්නම් ,

(src)="65"> Вместе круче , а ?
(trg)="61"> කෙලින්ම වැඩේට හා ?

(src)="66"> - Вроде того .
(trg)="62"> ඔහු ඒකට කැමතියි

(src)="67"> - Да ?
(trg)="63"> ඔව් .

(src)="68"> Может , тогда снять парня с дерева ?
(trg)="64"> අපි මෙයාට මෙහෙන්මම ඉන්න අරිමු .

(src)="69"> Кто- нибудь !
(trg)="65"> මට උදව් කරපන් මිනිහො !

(src)="70"> Черт !
(trg)="66"> කෙහෙල්මල ,

(src)="71"> Помогите !
(trg)="67"> කවුරු හරි මට උදව් කරන්න !

(src)="72"> Черт .
(trg)="68"> උදව් කරන්න !

(src)="73"> Помогите !

(src)="74"> Эй ?
(trg)="69"> කවුරු හරි ?

(src)="75"> Я зацепился парашютом за чертов сук !
(trg)="70"> මගෙ පැරෂුට් එක මේ කෙහෙල්මල් ගහේ පැටලිලා !

(src)="76"> Эй , ты лучше заткнись !
(trg)="71"> කට වහගෙන ඔහොම ඉන්නවා !

(src)="77"> Слава Богу !
(trg)="72"> දෙවියන්ට ස්තුති වේවා !

(src)="78"> Кажется , я могу ...
(trg)="73"> මම හිතන්නෙ මට පුළුවන් ...

(src)="79"> Замри !
(src)="80"> Ветку сломаешь !
(trg)="74"> හෙලවෙන්නෙ නැතුව ඉන්නවා , උඹ ගහේ අත්ත කඩන්නයි හදන්නෙ .

(src)="81"> Есть чем срезать стропы ?
(trg)="75"> ඔබ ලග මොකක් හරි කැපෙන දෙයක් තියෙනවාද ?

(src)="82"> Откуда ?
(src)="83"> Нет !
(src)="84"> Нету !
(trg)="76"> ඇයි මගෙන් අහන්නෙ ? නැහැ

(src)="85"> - Так , если взять веревку от парашюта ...
(trg)="77"> බලන්න . අපිට පුළුවන්නම් එයාව අර පොකුණට වට්ටන්න .

(src)="86"> - Сделай что- нибудь .
(trg)="78"> මොකක් හරි කරන්න !

(src)="87"> - Спасайте !
(trg)="79"> බේරගන්න !

(src)="88"> - Эй !
(src)="89"> Это долго .
(trg)="80"> ගොඩක් වෙලා ගන්නවානෙ .

(src)="90"> Скорей !
(trg)="81"> බේරගන්න !

(src)="91"> Кто ты такой ?
(trg)="82"> ඔබ කවුද ?

(src)="92"> Я доктор .
(trg)="83"> මම වෛද්‍යවරයෙක් ...

(src)="93"> Я ехал на работу .
(trg)="84"> මම ලෙඩෙක් බලන්න යන ගමන් හිටියෙ .

(src)="94"> Кто- то может сказать мне , что за черт тут происходит ?
(trg)="85"> කරුනාකරල කවුරු හරි මට කියනවාද ...
(trg)="86"> මෙතන මොකද වෙන්නෙ කියලා ?

(src)="95"> Задница - отпад .
(trg)="87"> උඹේ පස්ස නියමයි .

(src)="96"> Вон !
(trg)="88"> මේ බලන්න .

(src)="97"> Вот черт !
(src)="98"> Это кто такой ?
(trg)="89"> මගුලයි ! කවුද මේ යකා ?

(src)="99"> Что это такое ?
(trg)="90"> අනික මොකක්ද මේ කෙහෙල්මල ?

(src)="100"> Кто так может ?
(trg)="91"> කවුද මේක කලේ ?

(src)="101"> Кто бы ни был , они берут трофеи .
(trg)="92"> කවුරු කලත් උන් දිනලා .

(src)="102"> У нас считают , воин с лучшими трофеями уважаем всеми .
(trg)="93"> මගෙ සංස්කෘතියට අනුව
(trg)="94"> දක්ෂ රණශුරයො දිනලා කුසලානෙ ගන්නවා ...
(trg)="95"> ලොකු ගෞරවයක් ලබා ගන්නවා .

(src)="103"> Неважно .
(trg)="96"> කෙහෙල්මල

(src)="104"> Это тест .
(trg)="97"> මේක පරික්ෂණයක් .

(src)="105"> Смотрят на поведение .
(trg)="98"> අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නෙ කියලා බලන්න .

(src)="106"> Это не тест , не все солдаты .
(trg)="99"> අපි ඉන්නෙ හමුදාවෙනම් මේක පරික්ෂණයක් කිව හැකිය

(src)="107"> Мы чужие .
(trg)="100"> සම්පූර්ණ වෙනසක්

(src)="108"> С оружием .
(trg)="101"> හැමදේම ඇත්ත .