<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
 <s id="1">
  <time id="T1S" value="00:00:00,680" />
  <w id="1.1">Napisy</w>
  <w id="1.2">zostały</w>
  <w id="1.3">poprawione</w>
  <w id="1.4">programem</w>
  <w id="1.5">:</w>
 </s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">NAPRAWIACZ™</w>
  <time id="T1E" value="00:00:03,680" />
 </s>
 <s id="3">
  <time id="T2S" value="00:00:03,680" />
  <w id="3.1">Ilość</w>
  <w id="3.2">błędów</w>
  <w id="3.3">została</w>
  <w id="3.4">zmniejszona</w>
  <w id="3.5">do</w>
  <w id="3.6">minimum</w>
  <w id="3.7">:</w>
  <w id="3.8">)</w>
  <time id="T2E" value="00:00:06,680" />
  <time id="T3S" value="00:00:06,680" />
  <w id="3.9">www</w>
  <w id="3.10">.</w>
  <w id="3.11">naprawiacz</w>
  <w id="3.12">.</w>
  <w id="3.13">prv</w>
  <w id="3.14">.</w>
  <w id="3.15">pl</w>
  <time id="T3E" value="00:00:08,680" />
 </s>
 <s id="4">
  <time id="T4S" value="00:00:09,480" />
  <w id="4.1">Pilocie</w>
  <w id="4.2">.</w>
  <time id="T4E" value="00:00:10,960" />
 </s>
 <s id="5">
  <time id="T5S" value="00:00:16,080" />
  <w id="5.1">Pilocie</w>
  <w id="5.2">!</w>
  <time id="T5E" value="00:00:17,640" />
 </s>
 <s id="6">
  <time id="T6S" value="00:00:17,680" />
  <w id="6.1">Musisz</w>
  <w id="6.2">wstać</w>
  <w id="6.3">!</w>
  <time id="T6E" value="00:00:18,680" />
 </s>
 <s id="7">
  <time id="T7S" value="00:00:18,720" />
  <w id="7.1">Co</w>
  <w id="7.2">?</w>
  <time id="T7E" value="00:00:19,640" />
 </s>
 <s id="8">
  <time id="T8S" value="00:00:19,680" />
  <w id="8.1">Dzień</w>
  <w id="8.2">dobry</w>
  <w id="8.3">,</w>
  <w id="8.4">Anjin</w>
  <w id="8.5">.</w>
  <time id="T8E" value="00:00:21,880" />
 </s>
 <s id="9">
  <time id="T9S" value="00:00:21,920" />
  <w id="9.1">Musisz</w>
  <w id="9.2">go</w>
  <w id="9.3">pozdrowić</w>
  <w id="9.4">.</w>
  <time id="T9E" value="00:00:24,240" />
 </s>
 <s id="10">
  <time id="T10S" value="00:00:24,280" />
  <w id="10.1">Powiedz</w>
  <w id="10.2">dzień</w>
  <w id="10.3">dobry</w>
  <w id="10.4">i</w>
  <w id="10.5">ukłoń</w>
  <w id="10.6">się</w>
  <w id="10.7">.</w>
  <time id="T10E" value="00:00:27,000" />
 </s>
 <s id="11">
  <time id="T11S" value="00:00:33,480" />
  <w id="11.1">Dzień</w>
  <w id="11.2">dobry</w>
  <w id="11.3">,</w>
  <w id="11.4">Omi</w>
  <w id="11.5">.</w>
  <time id="T11E" value="00:00:35,200" />
 </s>
 <s id="12">
  <time id="T12S" value="00:00:38,720" />
  <w id="12.1">Musisz</w>