# OpenSubtitles2011/pl/2004/47/3371032_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/th/2004/47/3551390_1of1.xml.gz


(src)="1"> . :: www . ALLPlayer . org :: .

(src)="2"> I Prawo :

(src)="3"> Robot nie może skrzywdzić człowieka , ani przez zaniechanie dopuścić , aby człowiek poniósł szkodę .
(trg)="1"> อฯฬฯำ ษ : ฤลอ ละษิัละลิมษ ัฯ - ฬะฯิ อม ิัมีฬมิษำลษ มอศัูะฯ ...

(trg)="2"> ... ว , หฯรู มฤัมอลษมำ , อม ละษ - ิัลุลษ อม ะมศลษ สมสฯ .

(src)="4"> II Prawo :

(src)="5"> Robot ma słuchać rozkazu wydanego przez człowieka , chyba że koliduje on z I Prawem .
(trg)="3"> อฯฬฯำ ษษ : ิฯ ัฯฬะฯิ ะัละลษ อม ีะมสฯีลษ มอศัูะษอลำ ฤษมิมรลำ ...

(trg)="4"> ... ลสิฯำ มอ ลัืฯอิมษ ำล ำีรส - ัฯีำว ฬล ิฯอ ะัูิฯ อฯฬฯ .

(src)="6"> III Prawo :

(src)="7"> Robot ma chronić sam siebie , dopóki nie koliduje to z I lub II Prawem .
(trg)="5"> อฯฬฯำ ษษษ : ิฯ ัฯฬะฯิ ะัละลษ อม ะัฯำิมิลีลษ ิวอ ีะมัฮว ิฯี ...

(trg)="6"> ... ำิฯ ฬลิัฯ ะฯี มีิฯ ฤลอ ำีรสัฯีลิมษ ...

(trg)="7"> ... ฬล ิฯอ ะัูิฯ ว ิฯอ ฤลีิลัฯ อฯฬฯ .

(src)="8"> Coś pięknego .

(trg)="8"> ะแํ\ xDD์๏ ๑๖ ๏ .

(src)="9"> Dzień dobry panu !

(src)="10"> Kolejna przesyłka na czas , prosto od ...
(trg)="9"> สแ๋็์\ xDD๑แ , ๊\ xFD๑้ๅ !

(src)="11"> Z drogi , blaszaku .
(trg)="10"> ดม๋๋็ ์้แ \ xDDใ๊แ้๑็ ๐แ๑\ xDCไ๏ ๓็ แ๐\ xFC --

(src)="12"> Życzę panu miłego dnia !
(trg)="11"> ึ\ xFDใๅ แ๐\ xFC ์๐๑๏ ๓๔\ xDC ์๏ ๕ , ็๋฿่้ๅ .

(trg)="12"> สแ๋\ xDE ๓แ๒ ์\ xDD๑แ !

(trg)="13"> ำษสมรฯ 2035

(trg)="14"> T ๏ ๐แ๊\ xDD๔ ๏ ์แ๒ " ะ๑ ๏๏ ๑้๓์\ xFC๒ ฯ๐๏ ๕ไ\ xDE - ๐๏ ๔ๅ " ๅ฿ํแ้ ็ ๊แ๋\ xFD๔ๅ๑็ ๅ๕๊แ้๑฿แ .

(trg)="15"> Tแ๎้ไ\ xDD๘๔ๅ ๓๔๏ ํ ๐๑ ๏๏ ๑้๓์\ xFC ๏ ํๅ฿๑๙ํ ๓แ๒ , ์ๅ ๔๑๏ ๗้แ๊\ xFC ไ้แ๓๔็์๏ ๐๋\ xDCํ ๏ ื- 82 .

(trg)="16"> ฤ๏ ๊้์\ xDC๓๔ๅ ๓๕ํ่ๅ๔้๊\ xDE ๐฿๔๓แ Tๆแๆ ๔\ xDC๏ ๕ํ . รๅ\ xFD๓็ ๔\ xFC๓ ๏ ๊แ๋\ xDE \ xFC๓ ๏ ๔็ ่๕์\ xDC๓๔ๅ .

(trg)="17"> ึๅใใ\ xFC๘แ๑ ๏ ! ว ๐้ ๏ ๐ๅ๑้ๆ\ xDE๔็๔็ ์ๅ๔แ๋๋แใ์\ xDDํ็ ๋้๗๏ ๕ไ้\ xDC .

(src)="13"> Bardzo przepraszam .
(trg)="18"> Tแ ๐แ้ไ้\ xDC ๓แ๒ ่แ ๋แ๔๑\ xDD๘๏ ๕ํ ๔แ ๊แ้ํ ๏ \ xFD๑้แ ๗๑\ xFE์แ๔แ !

(src)="14"> ... koniec z telefonami do serwisu , bezpośrednie połączenie z USR zapewnia tym niesamowitym robotom codzienną aktualizację oprogramowania .
(trg)="19"> - ฬๅ ๓๕ใ๗๙๑ๅ฿๔ๅ , ๊\ xFD๑้ๅ . - ม๐\ xFC๋๕๔็ แ๐\ xFCไ๏ ๓็ .
(trg)="20"> ม๐\ xFC๋๕๔็ ๅ๔๏ ้์\ xFC๔็๔แ . ม๐\ xFC๋๕๔็ แ๓๖\ xDC๋ๅ้แ .
(trg)="21"> ะๅ฿๔ๅ แํ๔฿ ๏ ๓ๅ แํแโแ่์฿๓ๅ้๒ ๊แ้ ๓\ xDD๑โ้๒ .

(trg)="22"> ฬ้แ ๓\ xFDํไๅ๓็ ๓๔๏ ํ ๊ๅํ๔๑้๊\ xFC ๕๐๏ ๋๏ ใ้๓๔\ xDE ๔\ xDE๒ USR ...

(src)="15"> Nestor Class 5 to robot przyszłości , działający już dziś .
(trg)="23"> ... ๐แ๑\ xDD๗ๅ้ ๐๑๏ ใ๑\ xDC์์แ๔แ ๊แ่็์ๅ๑้ํ\ xDC ๓ ' แ๕๔\ xFC ๔ ๏ ๕๐ๅ๑๓\ xFDใ๗๑๏ ํ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ .

(src)="16"> Spooner !
(trg)="24"> T ๏ อ\ xDD๓๔๏ ๑ 5 ๅ฿ํแ้ ๔ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ๔ ๏ \ xFD แ\ xFD๑้ ๏ , ๓\ xDE์ๅ๑แ .

(trg)="25"> ำ๐๏ ๕ํ ! ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ !

(src)="17"> Zaczekaj !

(src)="18"> Spoon , gdzieś ty się podziewał ?
(src)="19"> - Zwyczajnie mnie nie było .
(src)="20"> - Akurat .
(trg)="26"> ะๅ๑฿์ๅํๅ ! ะๅ๑฿์ๅํๅ ! ฬๅ ๓๕ใ๗๙๑ๅ฿๔ๅ .

(src)="21"> Pewnie na wakacjach , fajnie .
(trg)="27"> - ะ ๏ \ xFD \ xDE๓๏ ๕ํ ; - ดล๋ๅ้๐แ , ึ\ xDC๑์๐ๅ๑ .

(src)="22"> Potrzebuje przysługi .
(src)="23"> Pożycz samochód na kwadrans .
(trg)="28"> ดล๋ๅ้๐ๅ๒ ; ฤ้แ๊๏ ๐\ xDD๒ ; ู๑แ฿แ .

(src)="24"> Tym razem jest inaczej .
(src)="25"> To świetna laska .
(trg)="29"> ศ\ xDD๋๙ ์้แ ๗\ xDC๑็ . อแ ไแํๅ้๓๔\ xFE ๔ ๏ แ์\ xDC๎้ ๓๏ ๕ .

(src)="26"> I jest bardzo chętna .
(src)="27"> Zajebista panienka .
(src)="28"> - Co to znaczy ?
(trg)="30"> ดฯ๗้ , โ๑\ xDE๊แ ์้แ แ๐฿่แํ็ -- ล฿ํแ้ ๔\ xDD๋ๅ้แ .

(src)="29"> - Wiesz , co to znaczy , facet .
(src)="30"> Przestań pieprzyć ...
(trg)="31"> ึ๏ โๅ๑\ xFC๒ ๊\ xFE๋๏ ๒ ใ้แ ๓๊แ์๐฿๋้แ .

(src)="31"> Po pierwsze , przestań przeklinać , bo jesteś w tym kiepski .
(trg)="32"> - ิ้ ่แ ๐ๅ้ แ๕๔\ xFC ; - ฮ\ xDD๑ๅ้๒ ๔้ ่แ ๐ๅ้ .

(src)="32"> To pożycz dychę na autobus , oddam ci .
(trg)="33"> - ฤ\ xFE๓ ' ์๏ ๕ ๔แ ๊๙๋๏ ๊๋ๅ้ไ้\ xDC . - ะ๑\ xFE๔๏ ํ ...

(src)="33"> - Idź do domu .
(src)="34"> - Zapamiętam , Spoon .
(trg)="34"> - ... ์็ โ๑฿ๆๅ้๒ . ฤๅํ ๔แ ๊แ๔แ๖\ xDD๑ํๅ้๒ . - ฤ\ xFE๓ ' ์๏ ๕ 1 0 ใ้แ ๔ ๏ ๋ๅ๙๖๏ ๑ๅ฿ ๏ .

(trg)="35"> - ิ๑\ xDCโแ ๓๐฿๔้ ๓๏ ๕ . - ะ๑\ xFE๔ ๏ ๋\ xDC่๏ ๒ , ำ๐๏ ๕ํ ! ะ๑\ xFE๔ ๏ !

(src)="35"> Rozmawiałeś z Marcy ?

(src)="36"> Nie G . G , nie rozmawiałem z Marcy .
(trg)="36"> ฬ฿๋็๓ๅ๒ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ ;

(src)="37"> Za moich czasów nikt nie brał ślubu tylko po to , żeby się zaraz rozwodzić i w ogóle ze sobą nie rozmawiać .
(trg)="37"> ดฯ๗้ , ิๆ฿๔ๆ้ , ไๅ ์฿๋็๓แ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ .
(trg)="38"> ำ๔็ ไ้๊\ xDE ์๏ ๕ ๅ๐๏ ๗\ xDE , ไๅํ ๐แํ๔๑ๅ๕\ xFC์แ๓๔แํ ๊\ xDC๐๏ ้๏ ํ ...

(src)="38"> Nie zgrywaj się .
(trg)="39"> ... ใ้แ ํแ ๗๙๑฿๓๏ ๕์ๅ ๊แ้ ํแ ์็ ์้๋้\ xFC์แ๓๔ๅ .

(src)="39"> Może przestanę gotować , to do niej zadzwonisz .
(trg)="40"> อ๔ๅ๋ , ์็ํ ๐แ฿ๆๅ้๒ ์แๆ฿ ์๏ ๕ .

(src)="40"> Co ty masz na nogach ?
(trg)="41"> มํ ๓๔แ์แ๔\ xDE๓๙ ํแ ๓๏ ๕ ์แใๅ้๑ๅ\ xFD๙ , ่แ ๔็๋ๅ๖๙ํ\ xDE๓ๅ้๒ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ .

(src)="41"> Conversile style , model 2004 .
(trg)="42"> ิ้ ๖๏ ๑\ xDC๒ ๓๔แ ๐\ xFCไ้แ ๓๏ ๕ ;

(src)="42"> Nie rób takiej miny , też byś takie chciała .
(trg)="43"> C๏ nํerse มษษ Stars , \ xDD๔๏ ๕๒ 2004 .

(src)="43"> Tylko powiedz .
(src)="44"> Dziękuję bardzo .
(trg)="44"> ดม๓ๅ ๔้๒ ใ๊๑้์\ xDC๔๓ๅ๒ . ฮ\ xDD๑๙ \ xFC๔้ ่\ xDD๋ๅ้๒ ๊้ ๅ๓\ xFD . ฦ\ xDE๔แ ๔ ๏ .

(src)="45"> Prawdziwy placek z ziemniaków .
(src)="46"> Nałóż na talerz .
(trg)="45"> ดฯ๗้ , ๅ๕๗แ๑้๓๔\ xFE ๐๏ ๋\ xFD .

(src)="47"> Widziałam w telewizji loterię , gdzie rozdają nowe roboty .
(trg)="46"> - ะ฿๔แ ใ๋๕๊๏ ๐แ๔\ xDC๔แ๒ . - ย\ xDC๋ ' ๔็ ๓๔ ๏ ๐้\ xDC๔ ๏ .

(src)="48"> Te roboty nie przyczynią się do niczego dobrego .
(trg)="47"> ล฿ไแ ๓๔็ํ ๔็๋ๅ\ xFC๑แ๓็ \ xFC๔้ ๗แ๑฿ๆ๏ ๕ํ ๔แ ํ\ xDDแ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ์ๅ ๊๋\ xDE๑๙๓็ .

(src)="49"> Ze wszystkich ludzi , ty powinieneś wiedzieć lepiej .
(trg)="48"> ิๆ฿๔ๆ้ , แ๕๔\ xDC ๔แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ไๅํ ๅ฿ํแ้ ๊แ๋\ xDC ใ้แ ๊แํ\ xDDํแํ .

(src)="50"> Lepiej częściej trzymaj język za zębami .
(trg)="49"> ล฿๓แ้ ๏ ์\ xFCํ๏ ๒ ๐๏ ๕ ไๅ ่แ ' ๐๑ๅ๐ๅ ํแ ์้๋\ xDCๅ้ \ xDD๔๓้ .

(src)="51"> Posłuchaj , Del .
(trg)="50"> ล฿ํแ้ แ๐฿๓๔ๅ๕๔ ๏ ๔้ โใแ฿ํๅ้ แ๐ ' ๔ ๏ ๓๔\ xFC์แ ๓๏ ๕ !

(trg)="51"> ฬ ' แ๊ ๏ \ xFD๒ , อ๔ๅ๋ ;

(src)="52"> Potrzymaj .

(src)="53"> Weź pan go i pilnuj .
(trg)="52"> ส๑\ xDC๔แ ๔็ํ ๐฿๔แ ์๏ ๕ . ฬ็ ๓๔็ ๖\ xDD๑๙ ๊แ๐\ xDD๋ ๏ .

(trg)="53"> ฤ๑\ xFC์ ๏ !

(trg)="54"> ม๊฿ํ็๔๏ ๒ !

(src)="54"> Stać !

(trg)="55"> ำ๔แ์\ xDC๔แ !

(trg)="56"> ำ๔แ์\ xDC๔แ !

(src)="55"> Mówiłem , żebyś się zatrzymał !

(src)="56"> Spokojnie ...
(trg)="57"> ำ๔แ์\ xDC๔แ , ๅ฿๐แ !

(src)="57"> Jestem policjantem .
(trg)="58"> ว๑ๅ์\ xDE๓๔ๅ . ว๑ๅ์\ xDE๓๔ๅ .

(src)="58"> Jesteś dupkiem !
(trg)="59"> ล฿์แ้ แ๓๔๕ํ๏ ์้๊\ xFC๒ .
(trg)="60"> ล฿๓แ้ ...

(src)="59"> - Czy to pani torebka ?
(src)="60"> - Oczywiście , że moja !
(trg)="61"> ... ์แ๋\ xDC๊แ๒ .

(src)="61"> Zostawiłam w domu inhalator .
(src)="62"> A on pobiegł mi po niego .
(trg)="62"> - ส๕๑฿แ ์๏ ๕ , ๅ฿ํแ้ ็ ๔๓\ xDCํ๔แ ๓แ๒ ; - ึ๕๓้๊\ xDC ๅ฿ํแ้ ็ ๔๓\ xDCํ๔แ ์๏ ๕ .

(src)="63"> Widząc robota biegnącego z torebką , pomyślałem ...
(src)="64"> Co ?
(trg)="63"> ดม๖็๓แ ๓๐฿๔้ ๔ ๏ ๓๐๑\ xDD้ ์๏ ๕ . ดล๔๑ๅ๗ๅ ํแ ์๏ ๕ ๔ ๏ ๖\ xDD๑ๅ้ .

(src)="65"> Pan oszalał ?
(trg)="64"> ล฿ไแ ๔ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ํแ ๔๑\ xDD๗ๅ้ ์ๅ ๔็ํ ๔๓\ xDCํ๔แ ๊แ้ ๕๐\ xDD่ๅ๓แ --

(src)="66"> Przepraszam za nieporozumienie , panie władzo .
(trg)="65"> ิ้ ; ิ๑ๅ๋\ xFC๒ ๅ฿๓แ้ ;

(src)="67"> Nie przepraszaj , robiłeś swoje .
(src)="68"> A co pan robi ?
(trg)="66"> - ห๕๐\ xDC์แ้ ใ้แ ๔็ํ ๐แ๑ๅ๎\ xDEใ็๓็ . - ฬ็ ๆ็๔\ xDC๒ ๓๕ใใํ\ xFE์็ .

(src)="69"> - Życzę miłego dnia .
(src)="70"> - Twoje szczęście , że nie mogę oddychać .
(trg)="67"> ส\ xDCํๅ้๒ ๔็ ไ๏ ๕๋ๅ้\ xDC ๓๏ ๕ . ล๓\ xFD ๔้ ๊\ xDCํๅ้๒ , \ xFC์๙๒ ;

(src)="71"> Popamiętałbyś mnie .
(trg)="68"> สแ๋\ xDE ๓แ๒ ์\ xDD๑แ , ๊๕๑฿แ ์๏ ๕ .

(trg)="69"> ล฿๓แ้ ๔๕๗ๅ๑\ xFC๒ ๐๏ ๕ ไๅํ ์๐๏ ๑\ xFE ํ ' แํแ๐ํๅ\ xFD๓๙ , แ๋๋้\ xFE๒ ่แ ๓๏ ๕ ' ไๅ้๗ํแ .

(src)="72"> Dawać dobry przykład !

(src)="73"> To masz na odznace .
(trg)="70"> ฤ฿ํ๏ ๕์ๅ ๔ ๏ ๐แ๑\ xDCไๅ้ใ์แ .

(src)="74"> - Porozmawiamy o tym ?
(src)="75"> - O czym ?
(trg)="71"> ิ ๏ ใ๑\ xDC๖ๅ้ ๊แ้ ๓๔ ๏ ๓\ xDE์แ ๓๏ ๕ .

(src)="76"> Pomocy , panie policjancie , robot ukradł mi pranie .
(trg)="72"> - ศแ ๔ ๏ ๓๕ๆ็๔\ xDE๓๏ ๕์ๅ ; - ะ๏ ้ ๏ ;

(src)="77"> Chcesz o tym gadać ?
(trg)="73"> " ย ๏ \ xDE่ๅ้แ ! ม๓๔๕ํ๏ ์฿แ ! ิ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ์๏ ๕ \ xDD๊๋ๅ๘ๅ ๔แ ๑ ๏ \ xFD๗แ ! "

(src)="78"> Detektywie ...
(trg)="74"> ม๕๔\ xFC ่\ xDD๋ๅ้๒ ํแ ๓๕ๆ็๔\ xDE๓๏ ๕์ๅ .

(src)="79"> Ile robotów w historii ukradło torebkę ?
(trg)="75"> อ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ ...

(src)="80"> Blaszak biegł ulicą ...
(src)="81"> Ile robotów na świecie kiedykolwiek popełniło przestępstwo ?
(trg)="76"> - ... ๐\ xFC๓แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ แ๑๐\ xDCๆ๏ ๕ํ ๔๓\ xDCํ๔ๅ๒ ; - ิๆ๏ ํ , ๔ ๏ ๐๑\ xDCใ์แ \ xDD๔๑ๅ๗ๅ --

(src)="82"> - A co to jest przestępstwo ?
(trg)="77"> ะ\ xFC๓แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ๓๔๏ ํ ๊\ xFC๓์ ๏ ...

(src)="83"> - Odpowiedz na pytanie .
(src)="84"> Ani jeden , John .
(trg)="78"> - ... \ xDD๗๏ ๕ํ ไ้แ๐๑\ xDC๎ๅ้ \ xDDใ๊๋็์แ ; - ดฯ๑้๓ๅ ๔ ๏ \ xDDใ๊๋็์แ .

(src)="85"> To co się dzisiaj wydarzyło .
(trg)="79"> - ม๐\ xDCํ๔็๓\ xDD ์๏ ๕ , ใแ์\ xFE๔ ๏ . - สแํ\ xDDํแ , ิๆ๏ ํ .

(src)="86"> Nic .
(trg)="80"> ิ\ xFE๑แ ๐ๅ๒ ์๏ ๕ ๔้ \ xDDใ้ํๅ ๓\ xDE์ๅ๑แ .

(src)="87"> Lepiej żeby to było ostatnie nic .
(trg)="81"> ิ฿๐๏ ๔แ .

(trg)="82"> อแ ์็ํ ๅ๐แํแ๋็๖่ๅ฿ .

(src)="88"> Spoon , na pewno chcesz już wrócić ?
(src)="89"> Bo nie ma pośpiechu .
(src)="90"> Nic mi nie jest .
(trg)="83"> ำ฿ใ๏ ๕๑แ ๅ฿๓แ้ \ xDD๔๏ ้์๏ ๒ ํแ ๅ๐้๓๔๑\ xDD๘ๅ้๒ ; ฬ๐๏ ๑ๅ฿๒ ํแ ๋ๅ฿๘ๅ้๒ \ xFC๓ ๏ ่\ xDD๋ๅ้๒ .

(src)="91"> Dziękuję .

(src)="92"> Lepiej tu , niż ciągle w domu .
(trg)="84"> ล฿์แ้ ์้แ ๗แ๑\ xDC . ำ ' ๅ๕๗แ๑้๓๔\ xFE .

(trg)="85"> สแ๋\ xFD๔ๅ๑แ ๅไ\ xFE ๐แ๑\ xDC ํแ ๊\ xDC่๏ ์แ้ ๓๐฿๔้ .

(src)="93"> Wydział zabójstw , Spooner .

(trg)="86"> มํ่๑๙๐๏ ๊๔๏ ํ฿ๅ๒ . ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ .

(src)="94"> Następnym zjazd w prawo .
(trg)="87"> ำษสมรฯ สลอิัฯ

(trg)="88"> ะ\ xDC๑๔ๅ ๔็ํ ๅ๐\ xFC์ๅํ็ \ xDD๎๏ ไ ๏ ไๅ๎้\ xDC .

(src)="95"> Witam , detektywie Spooner .

(trg)="89"> สแ๋\ xFE๒ ๏ ๑฿๓แ๔ๅ , ํ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ .